Skip to main content

Full text of "Ministerialtidende"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain lx)oks l>elong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automatcd querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
person al, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, Optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may t« able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogX'S "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials tlirough Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of ihis book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Dette er en digital kopi af en bog, der har været bevaret i generationer på bibliotekshylder, før den omhyggeligt er scannet af Google 

som del af et projekt, der går ud på at gøre verdens bøger tilgængelige online. 

Den har overlevet længe nok til, at ophavsretten er udløbet, og til at bogen er blevet offentlig ejendom. En offentligt ejet bog er en bog, 

der aldrig har været underlagt copyright, eller hvor de juridiske copyright vilkår er udløbet. Om en bog er offentlig ejendom varierer fra 

land til land. Bøger, der er offentlig ejendom, er vores indblik i fortiden og repræsenterer en rigdom af historie, kultur og viden, der 

ofte er vanskelig at opdage. 

Mærker, kommentarer og andre marginalnoter, der er vises i det oprindelige bind, vises i denne fil - en påmindelse om denne bogs lange 

rejse fra udgiver til et bibliotek og endelig til dig. 

Retningslinjer for anvendelse 

Google er stolte over at indgå partnerskaber med biblioteker om at digitalisere offentligt ejede materialer og gøre dem bredt tilgængelige. 
Offentligt ejede bøger tilhører alle og vi er blot deres vogtere. Selvom dette arbejde er kostbart, så har vi taget skridt i retning af at 
forhindre misbrug fra kommerciel side, herunder placering af tekniske begrænsninger på automatiserede forespørgsler for fortsat at 
kunne tilvejebringe denne kilde. 
Vi beder dig også om følgende: 

• Anvend kun disse filer til ikkc-konnnerdolt brug 

Vi designede Google Bogsøgning til enkeltpersoner, og vi beder dig om at bruge disse filer til personlige, ikke-kommercielle formål. 

• Undlad at bruge automatiserede forespørgsler 

Undlad at sende automatiserede søgninger af nogen som helst art til Googles system. Hvis du foretager undersøgelse af m;iskl- 
noversættelse, optisk tegngenkendelse eller andre områder, hvor adgangen til store mængder tekst er nyttig, bør du kontakte os. 
Vi opmuntrer til anvendelse af offentligt ejede materialer til disse formål, og kan måske hjælpe. 

• Bevar tilegnelse 

Det Google- "vandmærke" du ser på hver fil er en vigtig måde at fortælle mennesker om dette projekt og hjælpe dem med at finde 
yderligere materialer ved brug af Google Bogsøgning. Lad være med at fjerne det. 

• Overhold reglerne 

Uanset hvad du bruger, skal du huske, at du er ansvarlig for at sikre, at dot du gør er lovligt. Antag ikke, at bare fordi vi tror, 
at en bog er offentlig ejendom for brugere i USA, at værket også er offentlig ejendom for brugere i andre lande. Om en bog 
stadig er underlagt copyright varierer fra land til land, og vi kan ikke tilbyde vejledning i, om en bestemt anvendelse af en bog er 
tilladt. Antag ikke at en bogs tilstedeværelse i Google Bogsøgning betyder, at den kan bruges på enhver måde overalt i verden. 
Erstatningspligten for krænkelse af copyright kan være ganske alvorlig. 

Om Google Bogsøgning 

Det er Googles mission at organisere alverdens oplysninger for at gøre dem almindeligt tilgængelige og nyttige. Google Bogsøgning 
hja^lper læsere med at opdage alverdens bøger, samtidi g med at det hjælper forfatter e og udgivere med at nå nye målgrupper. Du kan 
søge gcnnom hele teksten i denne bog på interncttct på |http : //hooks . google ■ com| 


♦r tåjr^ft • \^ 1 


'■) 
HARVARD LAW SCHOOL 
UBRARY r ^i I' y 

•i # TiP-^ i t * 


V r % - t I. 1 *>. « Ministerialtidende Kongeriget DanmaFk Aaret 1902. Afdeling B. Kjøbenharn. Trjkt ho« J. H. Schultz, 
, lfi02. Indholdsfortegnelse til Afdeling B af Ministerialtidenden for 1902. Nr. Side. 

\ . De danske Statsbaners Indtægt i August 1901 « 1. 

Afløsning af Højtidsoffer . • . . , 2. 

Afskedigelser, TJdnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 2 — 6u 

2. Beretning om den polytekniske Læreanstalt i 1900 — 1901 7 — 15. 

Meddelelse om Oprettelse af en særlig Afdeling under Arbejderforsikrings- 

^Aadet •••• 15. 

Fortegnelse over de for Aarene 1902 — 1905 beskikkede Overligningskom- 

missærer og Suppleanter for Købstæderne , • 16 — 18. 

Afløsning af Højtidisoffer 19. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 19—26. 

3. De danske Statsbaners Indtægt i September 1901 27. 

Oversigt over Sø- og Handelsrettens Virksomhed i 1862 — 1901 28—30. 

Meddelelse om Understøttelse af Kommunitetets Midler 30. 

Oversigt over solgte Fæstegaarde 31. 

Meddelelse om Afholdelse af nyt Valg til Folketinget 31. 

Meddelelse om Størrelsen af Tillægget efter Sædomskrivning for Finans- 

aaret 1902—3 32. 

"jx Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger ,....♦. , 32 — 38. 
^ ^ 4. Meddelelse fra Indenrigsministeriet om Størrelsen af den af Kommunerne i 
} Henhold til Lov af 9de April 1901 udi*edede Alderdomsunderstøttelse i 

^ 1900 39. 

Told- og Brænderiintrademe i den niende Maaned af Finansaaret 1900 — 

1901 40—41. 

Oversigt over Forrentningen og Amortisationen for 1901 af Staden Kjøben- 
havns Laan af 1886, 1887, 1892, 1895, 1898 og 1901 42—43. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 44 — 48. 

5. Afløsning af Højtidsoffer ♦ , 49. 

Told- og Brænderiintrademe i den tiende Maaned af Finansaaret 1900 — 

1901 50—51. 

Ekstrakt af Kjøbenhavns Musikkonservatoriums Begnskab for 1900—1901. 52 — 53. 

Smitsomme Sygdomme hos Husdyrene i December Maaned 1901 54 — 55. 

Meddelelse om midlertidig Overdragelse af Ledelsen af Ministeriet for of- 
fentlige Arbejder til Finansministeren 56. 

Meddelelse om Udnævnelse af en Minister ad interim for offentlige Arbejder 56. 

Afiskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 56-^62. 

6. Kapitelstaksteme for 1901 63 — 67. 

Oversigt over Hovedsummeme i Kjøbenhavns Havnevæsens Budget for 1902 68 — 71. 
Afékedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 71 — 74, 

# ' V .-^ ' 

r { • ; u 

Nr. Side. 

7. Meddelelse om midlertidige Understøttelser i P^inansaaret i videnskabeligt og 

kunstnerisk Øjemed samt til Lærere og Lærerinder 75. 

Fortegnelse over de fra Færø Amt udførte Varer i Aaret 1900 76—77. 

Tabellarisk Forklaring over Højesteretsaarot 1901 78 — 79. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Eften-etningor 79 — 82. 

8. De danske Statsbaners Indtægt i Oktober 1901 • 83. 

Beretning om det Classenske Fideikommis for 1900 — 1901 84 — 97. 

Smitsomme Sygdomme hos Husdyrene i Januar Maaned 1902 98 — 99. 

Told- og Brænderiintraderne i den ellevte Maaned af Finansaaret 1900 — 

1901 100—1. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 102 — 6, 

9. Medelelse om de ved Mønstringskontoret i Kjøbeiihavn i Aaret 1901 fore- 

tagne Paamønstringer og Afmønstringer , 107 — 9. 

Oplysninger om Etatsraad J. H. Schous og Hustrus Stiftelse i Aaret 1901. 109. 
Bekendtgørelse vedrørende Indgivning af Ansøgninger om stipendieløse 

Pladser paa Statens etaarige Lærerkursus i Læreaaret 1902 — 1903 110. 

De danske Statsbaners Indtægt i November 1901 111. 

Afløsning af Højtidsoffer 112. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 112 — 18. 

10. Beretning om det af Nationalbankens forenede Bestyrelse den 19de Marts 

1902 aflioldte Kvartalsmøde 119—21. 

Afløsning af Højtidsoffer 121. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger .♦.,.... 122 — 26. 

11. Beretning om Ny Carlsberg Glyptoteks Virksomhed i 1901 127 — 30. 

Meddelelse om de af Indenrigsministeriet udnævnte Medlemmer af Over- 

mønstringskommissionen for Hærens udstationerede Heste for Treaaret fra 

1ste April 1902 131—32. 

Summarisk Oversigt over 'Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets Fattigkasses 

Indtægter og Udgifter i Aaret 1901 133- 36. 

Bekendtgøreiso fra Indenrigsministeriet om Undervisningskursus for Lærere 

ved Handelsskoler i Provinserne 136. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre EfteiTetningcr 137— 42, 

1 2. Beretning angaaende Skiftevæsenets Tilstand i Kongeriget Danmark i Aaret 

1898—99 143. 

Told- og Brænderiintrademe i Finansaaret 1901 — 1902 ♦ 144 — 45. 

Smitsomme Sygdomme hos Husd^Teno i i Februar Maaned 1902 146 — 47. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretiiingeer 148 — 60. 

13. De danske Statsbanei-s Indtægt i December 1901 161. 

Beretning om Gymnastikkens Tilstand og Fremgang i Folkeskolen i Danmark 

i Aaret 1 900 162. 

Beretning om Statens statistiske Bureau i Finansaaret 1901-1902 163 — 64. 

Afløsning af Højtidsoffer 1 64. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efteri'etninger 165 — 70. 

14. Oversigt over de i 1901 udfa^rdigede Bevillinger til at svare højere aarlig 

Rente end 4 pCt. af Laan i faste Ejendomme 171. 

Smitsomme Sygdomme livs Husdyrene i Marts Maaned 1902 172-73. 

De vestindiske Øers botaniske Forsøgsstations Virksomhed fra Iste Februar 

1901 til 31te Januar 1902 174—77. 

Beretning om de ved don kongelige Mønt i 1901 — 1902 udførte Udmønt- 
ninger og Indsmeltninger i Kronemønt 178. 

Oversigt over Udmøntning og ludsmeltning af Kronemønt i Tidsrummet fra 

Iste April 1873 til 31te Marts 1902 179. 

Nedsat Kommission 1 80. 

Rejseunderstøttelser for Videnskabsmænd og Kunstnere 1 80. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 181 — 88. 

1 5. De danske Statsbaners Indtægt i Januar 1902 189. 

Midlertidige Understøttelser til Videnskabsmænd og Kunstnere 190. 

Rejseunderstøttelser til Videnskabsmænd og Kunstnere 191. 

Rejscunderstøttelser til Lærere og Lærerinder 191 — 92. m 

NV. Side. 

TJuderst-øttelser til Rejser i Udlandet 192. 

Bekendtirørelse om Kejseuiiderstøttelser for unge Handelsmænd 193. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 193—202. 

16. Fortegnelse for 1902 — 3 over Folkehøjskoler og Landbrugsskoler 203 — 9. 

Meddelelse fra Ministeriet for Kirke- og Undcrvisningsvæsenet om Tegne- 
kursus for Lærere og Lærerinder 210 — 11. 

Meddelelse fra Ministeriet for Kirke- og Uudervisningsvæsenet om Under- 
støttelse til Lærere og Lærerinder til at gennemgaa etaarige Kursus i 
1902—3 212—14. 

Meddelelse fra Ministeriet for Kirke- og Uudervisningsvæsenet om Kursus 

for Lærere og Lærerinder 214—19. 

Meddelelse af Orlov til Finansministeren og Ministeren ad interim for 
offentlige Arbejder 219. 

Udnævnelse af en Minister for offentlige Arbejder 220. 

^leddelelse fra Udenrigsministeriet 220. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 220 — 30. 

17. Beretning fra Centralkomiteen i Kjøbenhavn for Aaret 1901 231 — 33. 

Told- og Brænderiintraderne i den fjerde Maaned af Finansaaret 1901 — 2. 234 — 35. 
Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 236 — 44. 

18. Beretning om den Hjelmstjerne-Bosencroneske Stiftelse i 1901 245 — 54. 

De danske Statsbaners Indtægt i Februar 1902 255. 

Telegrafkorrespondancen og Telegramindtægten i Finansaarene 1901 — 1902 

op 1900—1901 256-57. 

Told- og Brænderiintrademe 258 — 59. 

3Icddelelse om Orlov for Landbrugsministeren 260. 

Afløsning af Højtidsoffer 260. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 261 — 68. 

19. Beretning om Fabriktilsynets Virksomhed i 1901 — 2 269-311. 

SmitBomme Bygdomme hos Husdyrene i April Maaned 1902 312 — 13. 

Tabellarisk Forklaring over de af Højesteret i Tidsrummet fra den 6te Marts 

til den 30te Juni 1902 tilendebragte Sager 314. 

Afløsning af Højtidsoffer 314—15. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 315 — 24. 

20. Forslag til Love forelagte det islandske Alting i Sommeren 1902 325 — 63. 

Beretning om Virksomheden ved Statsanstalten for Livsforsikring i 1901 . . 364 — 76. 

De danske Statsbaners Indtægt i Marts 1902 377. 

Smitsomme Sygdomme hos Husdyrene i Maj 1902 378 — 79. 

Afløsning af Højtidsoffer 380. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 380— 88. 

21. Regnskabsoversigter for de dansk-vestindiske Øer for 1900 —1901 389 — 96. 

Oversigt over solgte Fæstegaarde 397. 

Told- og Brænderiintraderne i den sjette Maaned af Finansaaret 1 902 — 1903 398 — 99. 

Smitsomme Sygdomme hos Husdyrene i Juni 1 902 400 — 1 , 

Beretning om det af Nationalbankens forenede Bestyrelse den 18de Juni 

1902 afholdte Kvartalsmøde 402—4. 

Meddelelse om Understøttelse til Privatskoler paa Landet 405 — 6. 

Beretning om Revisionen for Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenets 

Vedkonunende 406. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 407 — 12. 

22. Beretning om den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole for 1900 — 1901 413—67. 

Ekstrakt af Brødrene Petersens Jomfruklosters Regnskab for 1901 468. 

Beretning om Revisionens Fremme for Landbrugsministeriets Vedkommende 469. 

Landbrugskursus 469. 

Told- og Brænderiintrademe i den syvende Maaned af Finansaaret 1902 — 1903 470—71. 
Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 472 — 78. 

23. Kapitelstakst for Færø Amt for 1902—1903 479. 

De danske Statsbaners Indtægt i April Maaned 1902 480. 

Landbrugskursus 481 . 

Nedsættelse af en Kommission 481. IV 

Nr. Side. 

Beretuing om Elevantal, Timeantal m. v. vedrørende de af Statskassen 

understøttede tekniske Skoler i Provinserne i Finansaaret 1900 — 1901 . . 482 — 86. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder 487 — 94. 

24. Meddelelse om Ændring i de af Justitsministeriet under 16de November 

1889 stadfæstede Love for de mindre Landejendomsbesidderes Brandfor- 

sikringsforening for Bygninger og andre faste Ejendele i Nørrejylland . . . 495. 

Afløsning af Højtidsoffer 495. 

Beretning om Assistenshusets Virksomhed i Finansaaret 1901 — 1902 496 — 511 

Beretning fra Bestyrelsen for de militære Underklassers Pensionering og 

Invalideforsørgelsen for 1901 — 1902 512 — 17. 

Smitsomme Sygdomme hos Husdyrene i Juli 1902 618 — 19. 

Beretning ang. Købstædernes almindelige Brandforsikring for 1901 — 1902.. 520 — 30. 

Beretning og Regnskab ang. den almindelige Brandforsikring for Land- 
bygninger for Regnskabsaaret 1901 — 1902 531 — 44. 

Virksomheden af Kontrollen med den lovbefalede Opvarmning af Mælk og 

og Kærnemælk til Kreaturføde i 1901—1902 545 — 52. 

Beretning om de ved Statens Laboratorium for Undersøgelse af Levneds- 
midler foretagne Prøver for 1900 — 1901 553 — 59. 

Understøttelse af Kommunitetets Midler 559. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 560 — 64. 

25. Beretning om Bevisionens Fremme for Lidenrigsministeriets Vedkommende. 565. 
Statistiske Oplysninger om de dansk-vestindiske Øers Forhold i forskellige 

Retninger for 1901-- 1902 566 — 78. 

Beretning om det kgl. Teaters Virksomhed for 1901—1902 579 — 88. 

Beretning om Opgørelsen af Dødeligheden i Statsanstalten for Livsforsikring 
og de med denne forenede ældre Anstalter i Aarene 1895 — 1900 samt om 

Anstalternes Status den 31te December 1900 589 — 639. 

Told- og Brænderiintrademe i den ottende Maaned af Finansaaret 1902 — 1903 640 — 41. 

Afløsning af Højtidsoffer 642. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 643 — 48. 

26. Beretning om Antallet af Arrestdagene i Landets civile Arresthuse i Aarene 

1893—1900 649 — 661 . 

Den almindelige Enkekasses Status i 1 901—1902 662. 

De danske Statsbaners Lidtægt i Maj Maaned 1902 663. 

Uddrag af Overformynderiets Regnskaber for 1901 — 1902 664 — 70. 

Landbrugskursus 670. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 671 — 78. 

27. Beretning om Virksomheden ved den retskyndige Afdeling i Registrerings- 

og Skibsmaalings-Bureauet i Kjøbenhavn i 1901 679 — 84. 

Beretning om Revisionens Fremme for Justitsministeriets Vedkommende « . • 684. 
Beretning om det af Nationalbankens forenede Bestyrelse den 17de September 

1902 afholdte Kvartalsmøde 685—87. 

Smitsomme Sygdomme hos Husdyrene i August Maaned 1902 688 — 89. 

Det kgl. Biblioteks Virksomhed i Finansaaret 1901—1902 690—97. 

Told- og Brænderiintrademe i den niende Maaned af Finansaaret 1902 — 1903 698 — 99. 

Afholdelse af nyt Valg til Folketinget 700. 

Landbrugskursus "700. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 700—4. 

28. Det danske Telegrafvæsens Statistik i Finansaaret 1901 — 1902 705—76. 

Fordeling af Tilskuddene til private Realskoler 777 — 79. 

Discipelfrekvensen og Fordelingen af Fripladser i de offentlige lærde Skoler 

i 1902—3 780—81. 

Afløsning af Højtidsoffer '^82. 

Landbrugskursus • '<^^2. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 782 — 88. 

29. Aftryk af Afsnittene A. og C. af Beretning om Strafanstalteme i Danmark 

i 1900—1901 789-802. 

Beretning om Alderdomsforsørgelsesfonden for det ved det kongelige Teater 

og Kapel ansatte Personale for 1901—1902 803-7. "St. Side. 

OverBigt over Udfaldet af Seseionen for 1902 808—13. 

Uddrag af Overformynderiets Eegnskab er for 1901--1902 (fortsat fra S. 670) 814—20. 

forlængede Telefontakster 820. 

De danske Statsbaners Indtægt i Juni Maaned 1902 821. 

Nationalbankens Begnskab for Bankaaret 1901—1902 822—50. 

Smitsomme Sygdomme hos Husdyrene i September 1902 851 — 52. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 853 — 62. 

30. Telegrafkorrespondancen og Telegramindtægten i April Kvartal 1902 863. 

Oversigt over Kjøbenhavns Havnevæsens Indtægter og Udgifter i 1897 — 1901 864 — 73. 

Told- og Brænderiintrademe i den tiende Maaned af Finansaaret 1902 — 

1903 874—75. 

Beretning om Bevisionens og Decisionens Fremme, for saa vidt angaar Begn- 
skabeme for de dansk-vestindiske Øer •• 876. 

Beretning om Bevisionens og Decisionens Fremme, for saa vidt angaar de 
under 1ste Bevisionsdepartement hørende, Finansministeriet vedkommende 
Begnskaber • 876. 

Beretning om Bevisionens og Decisionens Fremme, for saa vidt angaar Told- 
og Brænderiafgifts- samt Fostregnskabeme 877. 

Beretning om Bevisionens og Decisionens Fremme for 3die Bevisions- 
departements Vedkommende • 877 — 78. 

Kommission 878. 

Afløsning af Højtidsoffer 879. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 879 — 86. 

31. Bejsennderstøttelser til unge Handelsmænd « . • . . 887. 

Ekstrakt af Begnskabet for Etatsraad J. Th. Suhrs og Hustrus Legat for 

1901—1902 888. 

Be danske Statsbaners Indtægt i Juli Maaned 1902 • 889. 

Landbrogskursus 890. 

Afløsning af Højtidsoffer 890. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger • 890 — 96. 

32. Beretning om de anerkendte Sygekassers Virksomhed i Aaret 1901 897—907. 

Told- og Brænderiintrademe i den ellevte Maaned af Finansaaret 1902 — 

1903 908—9. 

Beretning ang. Begnskabet for Kjøbenhavns Brandforsikring for 1901 — 1902 910 — 11. 

Skibsfartskommissionen 911 

Afløsning af Højtidsoffer 912. 

Beretning om Forligsvæsenets Tilstand i Danmark i Aaret 1901 912. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 913 — 18. 

33. Oversigt over det danske Postvæsens Statistik for Finansaaret 1901 — 1902. 919—1000. 

Smitsomme Sygdomme hos Husdyrene i Oktober 1902 100] — 2. 

Afløsning af Højtidsoffer. 1003. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 1003 — 6. 

34. De danske Statsbaners Indtægt i August Maaned 1902 1007. 

Beretning om Sparekasserne i Danmark i 1900 — 1901 1008 — 48. 

Meddelelse om Afholdelse af nyt Valg til Folketinget 1049. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 1 049 — 54. 

35. Tabellarisk Forklaring over de af Højesteret fra 6te Marts til 23de De- 

cember 1902 tilendebragte Sager 1 055. 

Afskedigelser, Udnævnelser, ledige Embeder, andre Efterretninger 1055 — 58. 

36. Beretning om de ved Laboratoriet for Statens Undersøgelser af Levneds- 

midler foretagne Prøver ^ 1 059 — 64. 

Beretning om det af Nationalbankens forenede Bestyrelse den 17de Decem- 
ber 1902 afholdte Kvartalsmøde 1065—67. 

Bekendtgørelse om Kursus for Lærere og Lærerinder i Finansaaret 1903 — 

1904 samt om Understøttelser til Skolers og Læreres Forsyning med 
Læremidler 1068—70. 

Afskedigelser, Udnævnelser, andre Efterretninger 1070. 

37. Beretning om Tandlægeskolen for 1901 1071 — 76. VI 

Nr. Side. 
37. Beretning fra Generaltolddirektoratet om Resultateme af Lov af Iste April 
1891 om en Ølskat m. m., jfr. Lov af Ilte Maj 1897, i Driftsaaret fra 

Iste Oktober 1901 til 30te September 1902 1076—78. 

Beretning om Redningsvæsenets Virksombed i 1901 — 1902 1079 — 94. 

Beretning om Smør- og Margarinekontrollens Virksomhed 1901 — 1902,.,.. 1095—99. 

Afskedigelser og Udnævnelser ..•..♦..•♦ 11 00. Sagregister 

til 

Afdeling B 

af ministerialtidenden for 1902< Side. 

Alderdomsiinderstøttelse. BeretniDg 39 Apoteker. Ledige Apotekerbevillinger 24, 38, 61, 106, 117, 141,"202, 227, 243, 267, 323, 478, 647, 

677, 787, 788, 860, 917, 1006, 1058 

Arbej derf erhold • 

Fabriktilsynets Beretning 269 

Fiskeres Forsikring / , 15 

Arrest. 

Arresthnsenes Beretning , 649 

Arr og Skifte. 

Skiftevæsenets Tilstand ♦.♦••♦.* 143 

Banker og Bankforhold. 

Nationalbanken 119, 402, 685, 822, 1065 

Beyillinger, finerettigheder og Priyilegier. 

Apotekerbevillinger, se Apoteker. 
SnereUbevillinger, se Navneregistret. 

Bevilling som Translatør og Tolk 38, 48, 61, 153, 244, 387, 412, 564, 647, 678, 704, 788 

861, 886, 896 
ftentebevillinger » • * • . • . 171 2 

Side. 

Brandforsikring. 

Mindre Landejendomsbesidderes Brandforsikring i Nørrejylland 495 

Købstædernes Brandforsikring 520 

Kjøbenhavns Brandforsikring ♦ 910 BroYaesen, BygningsyaB^^n og HayneyaDsen. 

Kjøbenhavns Havnevæsen 68, 864 

Bygningsinspektør ♦ 381 

Havnefoged 782, 783 

Elisamensyæsen. 

Censor 194 

Embeds- og Bestillingsmænd. 

Sædomskrivningstill ægget 32 

Flytning af Amtstue 126 

Finansyæsen, Statskassen og Statsgælden. 

Understøttelser af Kommunitetets Midler 30 

Understøttelser til Lærere og Lærerinder 75, 191 

Understøttelser til Kunstnere 180, 190, 191 

Understøttelser til Haandværkere 192 

Understøttelser til Handelsmænd 193, 887 

Understøttelser til Privatskoler 405, 777 

Færøerne. 

Udførte Varer 76 

Læge 407 

Kapitelstakst 479 

Sorenskriver 857 

Grønland. 

Læge 80 

Grønlandske Handel 112, 115, 165, 182, 236 

Overkateket 149 

Missionær • *.,♦.♦. 221 Uandel. 

Vareudførslen fra Færøerne • , , • 76 

Handelsskoler 136 

Mægler 182, 488, 672, 1060 

Understøttelse til Handelsmænd 193, 887 3 

Side. 

Hospitaler. 

Aandssvageanstalteir 113 

Hnsdyr og Yeterinærvæsen. 

Smiteomine Sygdomme hos Husdyrene 54, 98, 146, 172, 312, 378, 400, 518, 688,851, 1001 

Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 220, 221, 317, 413, 893, 1004, 1050 

Hlngsteskuekommission 80 

Tyreskuekomiiiission ♦ 1 48 

MaelkekontroUen 545 Hæreu og Søvternet. 

A&kedigelser og Udnævnelser ved Hæren og Søværnet, se Navneregistret. 
OTennønstriiigBkommission for Hærens Heste 130 Indfødte, danske Undersaatter og fremmede. 

Bevis for Indfødsrets Erhvervelse 74, 117, 169,227, 244, 324, 387, 412, 478, 563, 647, 

861, 886, 896, 918, 1070 

Jærnbanevæsen. 

Statsbanernes Indtægter... 1, 27, 83, 111, 161, 189, 255, 377, 480, 663, 821, 889, 1007 Island. 

Afskedigelser og Udnævnelser paa Island, se ledige £mbeder under Ministeriet 

for Island. 
Lovforslag 325 

Kapitelstakst. 

Kapitelstaksteme for 1901 63 

Kapitelstakst for Pærø Amt 179 Kirken og kirkelige Forhold. 

Afløsning af Højtidsoffer 2, 19, 49, 112, 121, 122, 164, 260, 314, 380, 495, 642, 782, 890, 

912, 1003 
Personel Kapellan og ordineret Medhjælper 3, 20, 56, 57t 72, 80, 103, 166, 193, 222, 237, 

238, 382, 473, 644, 672, 701, 879, 880, 914, 1050 

Anerkendelse af Metodistpræst 3, 20, 195, 644, 672, 854, 880, 891, 1050 

Anerkendelse af romersk-katolsk Præst 19, 20, 854 

Talgmenighed 165, 166 

Aaerkendelse af Præst i Folkekirken 222 

672 Side. 

Kjøbenhavn. 

Laan 42 

Musik koDservatoriet 52 

Fængselslæge 57 

Havnevæsenet 68, 864 

Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets Fattigkasse 133 

Overligningskommission 148 

Stadsingeniør 315 

Grundafstaaelse til Vandforoyningsanlæg 560 Kommissioner. 

Forsvarskommission 137 

Fiskerikommission . . . , 180 

Akkordkommission , « 48 1 , 1003 

Grundafstaaelse til Vandforsyningsanlæg 560 

Vestindisk Kommission , 878 

Skibsfai*tskommission 911 Eonsalatyæsen. 

Beskikkelse og Anerkendelse af danske Konsuler i Udlandet 44, 57, 79, 102, 113, 12*2, 

261, 316, 381, 407, 472, 487, 643, 701, 783, 853, 879, 891, 913, 1003, 1056 

Afskedigelse af danske Konsuler i Udlandet 102, 122, 165, 315, 671 

Nedlæggelse af Konsulat 60, 787, 896 

Anerkendelse af fremmede Staters Konsuler 72, 113, 148, 194, 220, 221, 316, 407, 487, 853 
Oprettelse af Konsulat 886 Kunstakademiet og de olFentlige Samlinger. 

Direktør for Kunstakademiet 80 

Kasserer for Kunstakademiet 103 

Ny Carlsberg Glyptokek , 127 Købstæderne og Handelspladserne. 

Overligningskommissærer og Suppleanter 16, 113, 236, 316, 317, 854, 880 

Formand for Kommunalbestyrelse , . • * 20 

Borgmester 102, 138, 148, 194, 854, 913 Landet og LandTæsen. 

Solgte Fæstegaarde • • • . « . 31, 397 

Afløsning af Pligtarbejde •««, 112, 113 

Afløsning af Jagtretten 113, 560, 880 

Tilsyn med private Skove • ♦ 193, 194, 261 

Landbrugskursus 469, 481, 700, 782, 890 

Landinspektør « « • • , • • • . • • 3, 701 Side. 

Ledige Embeder. 

Under Udenrigsministeriet, 
Gesandt ^ 671,783 

Under Justitsministeriet, 

Dommer- og Ketsbetjen*tembeder samt Embeder under Retterne. 

Xørvang-Tønild Herreder 2 

Protokolfører under Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret 3, 79, 115, 137, 224, 236 

Falster vestre Herred 4, 32 

Eibe Købstad 19, 22, 79 

Haale Købstad 32, 35, 79 

Ærøskjøbing Købstad 71, 82, 137 

AnWoTskoY Birk 70, 81 , 1 37 

Bogense Købstad 137, 139, 181 

Xørlyng og Pjends Herreder 137, 140, 181 

Svendborg Byskriverembede 1 50, 181 

Bomholms vestre Herred » 181, 1 85, 22 1 

Samsø Birk I8l, 185, 221 

Holsteinborg Birk 184, 121 

Assessor i Højesteret 193, 853, 891 

Assistent under den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsr*^t 197, 319, 407 

Assessor i den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret 197, 236, 891, 893, 1049 

Kontorchef under den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret 197, 261 

Underfoged i Kjøbenhavn 197, 1 100 

Byfoged i Kjøbenhavn 236 

Hatting Herred 380, 384, 472 

Øster Flakkebjerg Herred 472, 474, 643 

Høreholm Birk 643, 645, 783 

Hasle Købstad 643, 645, 783 

Øster og Vester Han Herreder •. 671 , 675, 783 

Assessor i den kgl. viborgske Landsoverret 785, 853, 879 

Sorenskriver paa Færøerne , 857 

Sø- og Handelsretten 1 049 

Assessor i Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret 1 050 Læge embeder. 20 Slagelse 

Horns Herred 

Fængselslæge i Kjøbenhavn 57 79 
120 Hingkjøbing 

Frederikssund « . • 

Th^ted 137, 1 50, 407 

Suderø 407, 474, 672 

Manager • ♦ 6'<^4, 891 

Sæby 891 , 893 Andre Embeder. Politiinspektør • 
PolitiaBGiBtent • 32 
32 6 

Side. 

Politifuldmægtig 102 

Overretsprokurator • * ^^^ 

Seruminstitutet , * *^ * Under Indenrigstninisieriet 

Embeder under Postvæsenet. 

Ekspeditør ' 44, 150, 4^7, 488, 701 

Ekspedient 123, 166, 221, 263, 317, 488, 880 

Postbud 220, 236 

Postkontrolør 263, 408, 488, 702, 853, 854, 1050 

Postmester 319, 407, 408, 487, 488, 492, 672 

Postfuldmægtig 384, 488 

Postassistent 384 Andre Embeder. 

Patentkommissionen 44, 123 

Grønlandske Handel 112, 115, 165, 182, 236 

Stadsingeniør i Kjøbenhavn 315 

Amtmand 853, 880, 1050 Under Ministeriet for offentlige Arbejder, 

Embeder under Jærnbanevæsenet. 

Skibsfører 102, 182, 409 

Regnskabsfører » . • » » • 112, 166 

Materialforvalter ♦ 112, 166 

Overassistent • 113, 672 

Godsekspeditør 194, 237, 854, 891 

Stationsforstander 315, 473 

Fuldmægtig 317 

Generaldirektør 380, 381 

Forstander for Billet- og Blanketforvaltning 380, 643 

Maskinmester 1003, 1050 Embeder under Telegrafvæsenet. 

Telegrafist 32, 168, 220, 221, 237, 1004 

Telegrafbestyrer 407, 562, 783, 891 

Telegrafingeniør 857, 891 

Overtelegrafist 857, 891 Andre Embeder. 

Havnemester 473 

Havnefoged 782, 783 Under Landbrugsministeriet 

Embeder under Skovvæsenet. 

Side. 

Skovrider 102, 103, 123, 138, 140, 182, 185, 194 

Skovfoged 56, 59, 113, 116, 123, 148, 220, 224, 236, 237, 239, 261, 263, 317, 320, 381, 

409, 472, 475, 492, 644, 646, 701 

Skovløber 3, 385, 475, 488 

Opgynsmand 319, 473, 858, 913 

Forstassistent , 197, 237 

Andre Embeder. 

Landinspektør , • 3, 701 

Bestyrer af Frøkontrol 879, 883, 1050 

linder Kirke- og Undervisningsministeriet 

Gejstlige Embeder. 

Snejbjerg og Tjørring 3 

Gjenng og Nørager , « * » 3 

Askø (3), 5, 36, 114 

Rønne . . . . , « , 3 

Sandø Præstegæld ♦ , (3), 5, 103 

Odder 3 

Aagemp og Kirkerup , 4,23, 114 

Aars og Haabro 4, 6, 72 

Kanslnnde 4, 86, 80 

Snøde og Stoense 5, 24, 114, 195 

Jelstmp og Lyngby . 5, 57 

VigsniES (20), 22, 87, 123 

Skymn og Hørdam 20 

Haasom og Eamsing (20), 23, 46, 138 

YesterbøUe og ØsterbøUe 20 

Taps . • (20), 23, 46, 123 

Daibyneder og Dalbyover 20 

Thorning og Lysgaard . » , ••..•., • « • • 20 

St. Andreas Kirke i Kjøbenbavn 20 

Nim og Underup (20), 35, 47, 149 

Voer og Nim Herreders Pvovsti (20), 1 23 

Radsted 20 

Holbæk og Merløse Kapellani pro loco , 23, 37, 1 03 

Taara , , 32 

Xjterke 33, 35, 59, 124 

Vejereler, Aidt og Thorsø • 33 

Ryde og Handbjei^ (33), 36, 60, 123 

Vollerelev og Gjorslev , . • . , ■♦ • . 33 

Rø 33 

Sømandspræst i !Biga og Libau «...., • . 33 

Faabensted og Engestofte (44), 46, 73, 149 

iQibelev ♦ • • 44 

ffltive og Besen Kapellani pro loco 45, 47, 1 38 

Oanaholte 56, 104, 105, 182 

L^ og Braaby (57), 59, 104, 166 

fyattbige og Bregninge * 57 


w • •! B. 

Is ' • i-tfri;. «ij, ^ .11^ .;'" ........••-♦•- ♦ • --. ... ... .- 1-» . j i * ,».»». 

*^'»iimi *'L N*'**- .,...• ....• i-i-s 1*1. 1 

t t^ ••»• 1*7- Tf-. .»^. 

rLaviirni **i nvir«* •« ' — '-— * -»•!— — — 

121 44. ::li *»•»• lstju*mii lit ^ -euii*- . • Mrrj* 

Kv .ivr T ■ t« ••<»•• ■ •*«*.■ •»«X'~ L.zj'i'iif*- "** ^^- J5l *"** 

Ai> :- •»- } - -li!. -*^ - '*- **t .2T 

L.UX :uii ..- h.'iiFi- »4:« i^- J4H ." 

*^'''i ui i:' •♦« ii*Ti*' t-^r JtotfI - •-* 

^ :vi»jr:. tC Iaahei-^« • l^'*. 1^ J50« '" 

iiiuiijr:'** 'C ♦Tiv* -•'-Il w4-i ^fi«. — ~ 

>i,tT*^ K.*^ 1^ iM }y»4-TT* li-erT**aer' }'r.»vci • *_ 

»«.irtKe' :^ I4*r .li4- :;:" 

Is4»x.'j*- Kjriir ••• t»i K4%u.Hr £Liti-- !i*: : ^*t m^ rrT 4«r -I— 

fri>'ij»»r* »c ^ -K?- !l^t .S:*- -4'^ 

T*"-*\ * ........ .... ... .. ... ....... ^ • « .^*' . * ■ 

*^» VT^»»«» ti* ".'►'t^.*.- •*•»•/ *»•* » •*t'* -!■•• 

S*»r*'T-iiut::- '»1 ILirKT.'i ****" . .22* .:fw -»••^ 

?*r*'_itfiif'i»'»n '*^j'^'siijri * , 

3" -tTU« . 

Nt-»- »♦•'Tn ^IW "LI* *■•• 

F. 'T-.'. j^ ' i.n. L. :•'-:. ■ l'.r . *44< ;i2* -l'-r 

Nf ■• TI «»:. ' iij •-_ hi*fTTf ♦♦•r- ?"r-»vfi 

^':: • *n m H™ L^-.t**.**^- .fT-i'.ti _. 

itiii+enmuiii* IL'ni.* 1*'^ 

X«Tr :ii 1K»« S2. p«« 

1^ TiiiL ' ••jT'-j.. **i !*.».. **-•!• . : . 

K*.. ..*'nii ut *^- »-:•: ... .:;:~. z:i. a*^ 4*- 

N"':.'. :jl !«♦ -.-r-_ii .•; L.-*. r*-..»*-r^* ** ll:*i»^_jii *~ . 32* :'•*♦. -***- 

^ ».cHf: ±»r»ii.i«-.s*.f' .ijL r>*TT..t-f*- ,;s:- . HSL -J-'T 41^1 

r\--iL!- ..-ro .r .-r* ^. r :::.m :i::i ^*- <{>, •.^ic ^ 4 

•^1 .1 .-110111^ i^rK' 43«*,i, f iJ 

^*-- • • ..S2. a*ls 47* i-^4 

*!"' 3*vl. -t'. J ?-^»f" 

-^*''^- 3^. 4Tf.. f-^ 

l^"*' ..1 i. . -'.ro. *. .. ^f... ^,, 4«,^ 7(2 

' '*'' -i«j*«. 4:; 561 f~h «< • ••»" ^>- tf • • •» •. f • - 1^J*> * . j "» • •• 

. —ri 


.4*^^^ . t>44 f.''€. sftr 

-4^^ . 4^1 fTTa. H:^ 

*-^- ."•"- .S»»'». -t^sl: <;4T. "^^ 

'•»4;.. «4*.. "70:. ^*^C' 

'•**--•• . . ifi4;i. i"ri- 

^ -^- '- .-• " .... . '♦*44. M* f*''^. •-r.^ 

-•> .i.v- .-^ .-. it-4* <T!I 

^^ j ..... .. ^^^ 

*""-■—■'•••*- «».T2. *<>4 *<>«; 

T.72. ».'';4. '7'^t* t<V^ 

'r-;Tr>. rr.. fss. sf<i. 

' • iiTS. 'T^r«. 1<f»4 ■ I I ■'"••"••_' J ." 9 

Side. 

Vor og Nebel 675, 785, 891 

Ærøedgøbing 701, 703, 786, 891 

Yorgod (853), 916, 1005, 1050 

Frederiksberg Kirke (854), 884, 885 

Gamiaons Kirke (854), 858, 884, 914 

St Markos Kirke paa Frederiksberg 854 

TboTBted og Hover (854), 859, 1050 

LiiXDge-Kronborg Herreds Provsti 854 

Alsted <^ Sønder Draaby (880), 883, 894 

^teibæsiDge og Hillerslev (880) 

Lonns og Alstrup 884, 894 

Jcmved (891), 893, 1057 

Beder og Malling (891), 894, 1050 

Gjødvad og Balle (891), 894, 1058 

Smørum og Sokkelunds Herreders Provsti (913), 914 

Bogense 916, 916 

Skovby 915, 916, 1056 

Asens 1050 

Søften og Foldby (1055), 1057 

Eoskilde Domkirke 1057 Lærerembeder. 

Bektor 148, 165, 168, 186, 194, 198, 222 

Owlærer 3, 182, 221, 237, 488, 700, 853, 858, 893, 1050 

Adjraikt 3, 44, 67, 182, 222, 237, 262, 317, 382, 891, 914, 1050 

Lærer 197, 199, 225, 237, 240, 261, 317, 320, 381, 859, 883, 913 

Inspektør 883 

Gymnastiklærer 123, 182, 237, 488, 913, 1006 Andre Embeder. 

Polyteknisk Læreanstalt ' 46, 66, 80, 182 

Universitetet 112, 166, 168, 182 

Dørotomme- og Blindeinstitutet 166, 913, 1005 

Farmaceatisk Læreanstalt • • 166 

Botanisk Have 221, 225, 783 

Giiønlandsk Seminarium • * . • 476 Fmansministeriet 

Embeder under Toldvæsenet. 

Toldoppebørselskontrolør 102, 116 

Krydstoldassistent 112, 487 

Overtoldinspektør 181, 222, 673, 1050 

Toldkontrolør 186, 382, 854, 857,. 859, 894, 914, 1005 

Toldforvalter 196, 264, 386, 488, 560, 894 

Toldassistent 222, 317, 382, 487, 673, 891 

Toldinspektør 226, 382, 703, 891, 1050 

Toldkasserer 472, 493, 784 

Strandkontrolør 487 10 

Side. 
Andre Embeder. 

Amtsforvalter 241, 204, 473, 493, 784 

TJnderdommer i Christianssted , , • 890 Legater. 

'Det Stistnipske Legat 48, 1006 

D. G. Monrads Legat . • . 244 

Olgas Legat for Døvstumme 268 

Etatsraad Suhrs og Hustrus Legat 888 

Ancherske Legat • 918 

Levnetsmidler. 

Undersøgelse af Levnetsmidler • . • • . , . . 553, 1059 

LlTsforsikring. 

Fiskeres Forsikring « 15 

Statsanstalten for Livsforsikring 364, 589 

Lotteri. 

Den bestandige «Tustitsdircktion for Klasselotteriet 382 

Lægeyæsen. 

Ledige Embeder, se ledige Embeder under Justitsministeriet. 

Tandlæger 38, 82, 106, 117, 152, 169, 323, 324, 412, 478, 563, 647, 678, 704, 860, 

886, 896, 917 

Bopælstilladelse for Embedslæger , 48 

Sundhedskollegiet , 316 

Tandlægeskolens Beretning 1 071 

Markeder. 

Marked 564 Ministerierne. 

Afskedigelser og Udncevnelser i Ministerierne, 

Ministeriet for offentlige Arbejder , 20 

Kultusministeriet 20, 79, 102, 409 

Finansministeriet 56, 122, 124, 473, 673, 881, 1056 

Landbrugsministeriet 261 , 1050 

Indenrigsministeriet » , . , 488 

Minister for offentlige Arbejder 56, 220 

Orlov for Minister 219, 260 11 

Side. 

Mønt, Maal og Yægt 

Vejer og Maaler 20, 57, 72, 113, 138, 162, 166, 182, 221, 236, 316, 381, 408, 472, 488, 

783, 854, 880, 1050 
Udmøntning og Indsmeltning 178, 179 

Oyerformynderlet. 

Bereizung 664, 814 

Pant. 

Aseistenshnaets Beretning 496 

Pensionsyæsen. 

Invalideforsørgelsen 512 

Den almindelige Enkekasse 662 

£gL Teaters Alderdomsforsørgelse * 803 

Postvæsenet. 

Postekspeditioner og Brevsamlingssteder 6, 169, 202, 268, 324, 388, 678 

Postvæsenets Statistik 919 

Bang, Titel, Adel og FamilienaTn. 

Benaadning med Kang o. s. v., se Navneregistret. 

BedningST»senet 

Beretning 1079 

BegnskabsoTorsigter. 

Kjøbenhavns Kriminal- og Politirets Fattigkasse • 133 

Vestindien 389 

Kjøbenhavns Brandforsikring • 910 

Betterne og Betssager. 

Beskikkelse af Højesteretssagfører 261 

Beskikkelse af Overretssagfører 2, 32, 57, 102, 137, 165, 261, 316, 381, 407, 472, 487, 

643, 853, 891, 913 
Beskikkelse af TJnderretssagfører 2, 20, 57, 123, 181, 221, 261, 316, 381, 643, 671, 672, 

783, 853, 891, 1004 
Forandring af Sagførerbopæl 106, 153, 169, 186, 202, 227, 243, 267, 323, 478, 860, 896, 

917, 1006 

Deponering af Sagførerbeskikkelse 202, 227, 387, 563, 860 

Udlevering af Sagførerbeskikkelse 117, 186, 387 

ForligBvæsenets Tilstand 913 12 

Side. 

Højesteret 57, 78, 314, 1055 

Sø- og Handelsretten » 28 

Ofifentlige og beneficerede Sager 57, 123, 181, 1004 

BeyisionsTaBsen. 

Beretning 406, 469, 565, 684, 876, 877 

Skatter og Afgifter. 

Flytning af Amtstne 126 

Ølskatten 1076 

SkoleyiBseiiet. 

Understøttelser til Lærere 75, 191 

Lærerktirsus 110, 210, 212, 214, 1068 

Gymnastik 162 

Folkehøjskoler og Landbrugsskoler 203 

Understøttelser til Privatskoler 405, 777 

Tekniske Skoler 483 

Discipelfrekvensen 780 Smør- og Margarinekontrollen. 

Mælkekontrollen T 545 

Smør- og Mcu'garinekontroUen « 1095 Sparekasser. 

Beretning 1008 Statistik. 

Statistisk Bureau • • • • 163 

StempelTæsen* 

Stempelpapirsudsalg« • • « 117, 126, 788 Stiftelser, Klostre og Len. 

Classenske Fideikommis .,.....•♦ 8* 

Etatsraad J. H. Schous og Hustrus Stiftelse 169 

Centralkomiteen 231 

Hjelmstjeme-Bosencroneske Stiftelse *• • • 245 

Petersens Jomfrukloster ^^^ 13 

Side. 

Strafferetsforhold og Straffeanstalter. 

BeretDing om Arresthusene 649 

Fængselsvæisenets Beretning , 789 

Sygekasser. 

Beretning ^ 897 Søfart. 

Mønstringsvæsen 107 

Skibsregistreringsbureauet 679 

Forhyringsagent , 1055, 1056 

Teatre. 

Kgl- Skuespillerinde 560 

Kgl. Teater 578, 803 

« 

Telegraf- og Telefonvæsen. 

Telegrafstationer 268 

Telefonstationer 227, 412, 647, 896 

Tel^rafvæsenet 256, 705, 863 

Telefontakster 820 Toldyæsen. 

Toldintrademe 40, 50, 100, 144, 234, 258, 398, 470, 640, 698, 874, 908 Unlyersitetet, den polytekniske og den farmaceutiske Læreanstalt, de offentlige 

Biblioteker og ArkiYyæsen. 

Embeder 2, 3, 46, 56, 80, 112, 165, 166, 168, 182 

Polyteknisk Læreanstalts Beretning 7 

Understøttelse 30, 559 

Det store kgl. Bibliotek 690 Talg og Yalgbestemmelser. 

PolketingBvalg 31, 700, 1049 

Fonnand i Valgbestyrelse . , . • 1049 Yestindien. 

Embeder 890 

Den botaniske Forsøgsstation 174 14 

Side. 

RegnskabsoTenigt , , 389 

Statistiske Oplysninger 566 

KonmuBsion 878 Yørnepligt og UdskriynlngSTiBseii. 

Udskrivningsfordelingen 25, 62, 118, 154, 187, 228, 808 Navneregister tu Afdeling B« Cif Ministerialtidenden for 1Q03< Aagesen Y. Fuldmægtig 103. 
AillMHrg Y. Po8tkoiitrol#r 406. 
Ångqalst A. E. H. Yicekonsol 

•JOL 
Ajmat N. P. Stabssergent 84. 
Aitt J. M. Ritmester 21. 
Åistiiip H. P. Sogneprsst 317. 
Abeéme PMcha GoTernør 781. 
Abel C. F. Underretssagfører 169. 
Adolf H. F. L. Yæver 861. 
Adolph F. T. Etatsrutd 892. 
Ad^^faseii, A.T. Krigsassessor 21. 
Agemi J. W. GodseEspeditør 194. 
i AUefeldt-Lanrrig F. L. Y. Greye 
i 384. 

I Albciti P. A. JostitsiHiidster 189 
Alberts Korvetkaptign 490. 
ATbreditsen H. Retevidne 195. 
Alknechtsen J. J. Fyrmester 490 
AUvichowicz L. Løjtnant 784. 
Ålmg H.G. A Maskinmester 678. 
Ambt 6. C. C. Generaldirektør 

315, 381. 
Auratra M. PrinUsekretær 673. 
Aandaen H. G. G. Kaptiyn 

139. 
AnaAzbøU J. Sognepræst 72. 
Aidenen A. Hårmester 114. 
AadcrseB A. Pakhusformand 881. 
Andersen A. BedningSTæsensbe- 

^jrer 124. 
Aaderaen A. Sqsnepræst, ProYst 

672, 864. 
Andersen A. G. Skovfoged 409. 
Aaderaen A. M. Translatør 886. 
Aaderaen B. Tandlæge 324. 
Andersen C. Postmestør 408. 
Andersen C. Stabsservent 34. 
Andersen C. J« Snedkeriærling Andersen £. Præst 237. 
Andersen H. Sognefoged 383. 
Aaderseli H. H. Kammerraad 167. 
Aaderaen H. N. Etatsraad, 645, 

673^ 856. 
Aadenen EL P. Stabssergent 34. Andersen J. Sparekassedirektør 

561. 
Andersen J. A. Postmester 408. 
Andersen L. F. Sognepræst 473. 
Andersen M. Skovfoged 237. 
Andersen M. Underretssagfører 

103. 
Andersen M. A. Y. Stabslæge 409. 
Andersen M. P. Postkontrolør488. 
Andersen N. Gaardejer 58. 
Andersen N. Skomagermester 881. 
Andersen Nanna C. Tandlæge 

704. 
Andersen P. Gaardejer 103. 
Andersen P. Landyæsenskommis- 

sær 195. 
Andersen P. G. Stabssergent 34. 
Andersen P. R. Tandlæge 412. 
Andersen 1*. L. Strandkontrolør 

487. 
Andersen R. Skibsfører 182. 
Andreas Prins af Grækenland 473. 
Andreasen C. A. Frk. Telegrafist 

235. 
Andreasen N. J. Sognefoged 138. 
Andresen A. Gaardejer 387. 
Andrup R. Underretssagfører 

1049. 
Anholt J. P. Maskinarbejder 862. 
Ankarcrona A. H. E. Løjtnant 

114. 
An^ær R. A. E. Rektor 148, 

167. 
Anukara, L. S. Mi^or 673. 
Atterup H. J. Toldassistent, Kam- 
merraad 913. 
Asbjamarson G. Lærer 3, 382. 
Ashton R. O. Vicekonsul 44. 
Asseburg t. d. Greve, Ritmester 

489. 
Asseburg-Falkenstein Gverjæger- 

mester 489. 
Angsburg W. Apoteker 1006. Balle M. S. Underretssagfører 
227. Baller V. By- og Herredsfoged 
783, 854. 

Balslev T. Sognepræst 644. 

Balsløw a Y. Skovfoged 672. 

Bang J. P. L. Toldkontrolør 382. 

Bang T. E. Herredsfoged 783. 

Barfod, G. G. V. Provst 166. 

Bardenfleth G. V. G. J. Komman- 
dør 85. 

Bardenfleth F. G. G. Kommandør 
384. 

Bardenfleth Y. Stiftamtmand 113. 

Bamardiston N. W. Gberstløjt- 
nant 489. 

Bamer K. v., Gvertoldmspektør 
124, 481. 

Barnett C. M. Yicekonsul 122. 
Barnewitz H. A. E. Stabssergent 

34. 
Bast, J. H. C Kaptajn 33. 
Batcilet Lieutenant de vaisscau 

262. 
Bauditz K. Y. Amtsforvalter 

Kammeijunkcr 784. 

Bauditz S. G. Professor 262. 

Baumann A. V. H. Kaptajn, Sta- 
tionsforstander 815, 674. 

Baumann G. H. F. R. General- 
major 855. 

Baumann P. Underretssagfører 
914. 

Baumbacb E. v., Ritmester 1051. 

Baumgartner L. H. Vicekonsul 
487. 

Bech F. G. Konferensraad 71, 72. 
Beck A. A. L. Kapti^n 473. 
Beck F. Sognepræst 123. 
Beck P. P. Farver 387. 
Beck-Friis L. G. Baron, Gesandt 
855. 

Becker H. Professor 81. 
Becker J. G. pers. Kapellan 914 
Beeken J. J. S. Lærer 918. 
Behrend G. Y. Adjunkt 44. 
Beldring J. Gverlærer 488. 
Bellegarde A. Guvernør 855. 
Belonstine Gehejmeraad 223. Beltoft J. P. Pottkontrolør 408. 

Bender C. 8. Materialfonralter 
166. 

Benteen G. OYerassistent 272. 

Bentzen C. Y. SUbssergent 21. 

Bentzon Y. Y. Professor 149. 

Benzon C. Ritmester 856. 

Berg A. G. fhv. Forpagter 114. 

Berg M. P. Kapellan 72. 

Bergh A. Rerisor 236. 

Bergmann P. Y. Postkontrolør 
408. 

Bergsøe !• Postekspedient 221. 

Berner S. M. Toldassistent 222. 

Bemth J. C. £. M. Kapti^n 855. 

Bertillon A. Chef for Potitiet 167. 

Bertramsen P. Stabssergent 34. 

Bidstrup M. A. Professor 1004. 

Bie H. A. Herredsfoged 472. 

Biering T. Sognepræst 409. 

Bill H. å. Arbej^mand 862. 

Billawsky SUtsraad 223. 

BiUe F. £. Gesandt, Kammer- 
herre 491. 

Bille Brahe A. H. Banm, Amt- 
mand 103, 1050. 

Billenstein C. 8. Kaptajn, 71, 72. 

Binderkrantz G. Tandlæge 106. 

Bing L. Yekselerer 115. 

Birch C. A. Konsul 115. 

Birk C. 886. 

Birk E. J. 886. 

Birk J. J. 886. 

Biik N. S. 886. 

Birk O. 886. 

Birk 8. P. H. 886. 

Birk T. C. 886. 

Bisgaard G. Sognepræst 317. 

Bismark-Bohlen v. Grere, Kap- 
ti^n 1051. 

Bissen G. G. Professor 80. 

BjamarsMi T. Forstander 914. 

Bjerring £. J. F. Landpostbud 
886. 

Bjømeboe C. H. M. Toldassi- 
stent 222. 

Black F. Y, AcUunkt 317. 

Blangstrup J. C. Kapti^n 34, 472. 

Blaumfeldt J. E. Postkontrolør 
488. 

Blechingfoerg E. D. G. General- 
direktør 122, 124. 

Blichfeldt P. F. C. Stationsfor- 
stander 473. 

Bloch G. T. Livlæge, Professor 
223. 

Bloch' Y. A. Rektor 165, 167. 

Blom A. A. Postekspedient 221. 

Blom J. J. G. Toldforvalter 560. 

Bluhme H. £. Kommandør 223. 

Blum H. L. K Amtofonralter 784. 

Blume N. O. G. M. Oberstløjt- 
nant 81. 

Blædel W. L. D. Overdyrlæge 34. 

Boeck £. Bitmester 645, 883. 

Boeck J. F. H. £. Premierløjt- 
nant 21. 

Boeg A. N. K. Fysikns 139. 

Bojesen £. S. J. Direktør 167. 

Bojesen-Trepka K. J. T. Oberst 80. 

Boldsen C. N. JustiUraad 855. Boldsen F. G. Underretssag- 
fører 20. 

Bollerup J. T. Sognepræst 123. 

Bolz £. J. Ovnsætter 861. 

Bonde M. Skibsinspektør 881. 

Bondesen Y. C. F. Kontorchef 
124. 

Bondo P. B. J. Domprovst 892. 

Bonnesen Købmand 316. 

Bonnesen E. P. Professor 182. 

Bonin U. von, Oberløjtnant 489. . 

Borch G. Kapellan 80. 

Borch J. 8. Overretssagfører 227. 

Borgersen A. O. £. Oberstløjt- 
nant 19, 21. 

Bork H. S. Yærkfører 563. 

Bostr6a O. G. Skibslæge 855. 

Brabazon J. P. Generalmigor 489. 

Bramsen L. Gehgmeetatsraad 21. 

Branner Ph. F. Sognefoged 383. 

Brandes G. Professor 183. 

Brandstrop C. £. Postmester 408. 

Brandt G. Præst 854. 

Brandt J. Underretssagfører 2. 

Brandt T. £. Kontorchef 879. 

Branth H. Godsejer 148. 

Brasch Y. J. M. Toldassistant 
892. 

Brauchitseh von, Mi^or 673. 

Bredstrup A. fiutsraad 238. 

Bremer J. U. C. Ij, Skomager- 
mester 563. 

Brendstmp £. Oberstløjtnant 34, 
139. 

Breton le, Lieutenant de vaisseau 
262. 

Brinch-Seidelin J. £ £. Overrets- 
sagfører 853. 

Brinckmann A. A. Baadsmand 
785. 

Brinckmann J. Y. Y. Ritmester 
196. 

Brix J. A. Sognepræst 891. 

Broch L. Premierløjtnant 167. 

Brocklehurst Oberst 183. 

Brockmeyer £. T. Mægler 182. 

Broge H. Købmand 701. 

Broge L. P. T. Postekspedient 
316. 

Brooke B. Y. Løjtnant 784. 

Brummer G. Oberst 183. 

Brun G. Gesandt, Kammerherre. 
35, 491. 

Brun N. C. Dykker 239. 

pruun A. Kaptajn 318. 

Braun J. G. J. Y. HoQæger- 
mester 560. 

Bruun J. K. Sognepræst 488. 

Bruun N. S. Sognefoged 3. 

Brusendorf G. G. G. Kaptign 193. 

Bryde H. H. H. Toldassistent 487. 

BrOgmann G. J. H.£. Gymnastik* 
lærer 488. 

Brøchner F.Stationsforstander 881. 

Brøndsted K. G. Overlærer 237. 

Buch M. G. Godsekspeditør 854. 

Budtz-Jørgensen E. R. Tandlæge 
323. 

Buhot H. Yicekonsul 113. 

Bull O. Kammerherre, Kapt^n 
882. Bundesen P. G. Kaptajn 114. 

Bundgaard N. Sognefoged 383. 

Busch H. A. Kanceliiraad 318. 

Busch Y. T. Godsekspeditør 891. 

Busk J. Folketingsmand 114. 

Buus K. J. K. Kapellan 20. 

Battel Divisions Pfarrer 238. 

Battner G. J. A. Distriktslæge 891. 

Byberg G. R. 412. 

Byberg H. G. Subslæge 407. 

Byberg H. Y. R. 412. 

Byberg J. R. 412. 

Byberg W. E. R. Stationsforstan- 
der 113. 

Bøggild A. N. P. K. Adjunkt 222. 

Bøje C. A. Timelærer 238. 

Børre ft Ko. J. kgl. Hofleverandør 
196. 

C. 

Camradt C. Y. J. Provst 20. 
Ganelspoulos Ph. Korvetkaptajn 

383. 
Carlsen J. K. Sognepræst 222. 
Carpouny T. J. Capitaine de vais- 
seau 673. 
Carstens H. G. Obersdøjtnant 782. 
Carstensen A. Hofdame 1052. 
Carstensen C. Redaktør 1052. 

645. 
Carstensen C. Y. £. Kaptajn 58, 

645. 
Carstensen O. F. Postekspedient 

880. 
Caroc G. A. Kommandør 915. 
Castenskiold F. Grevenkop- Rit* 

mester 880. 
Catuhe-Junca A. A. Lientenant de 

vaisseau 115. 
Chabaud Chef d'escadrons 262. 
Chigong Nai 81. 
Chares Nai 81. 
Charong Nai 81 
Christensen A. Graver 892. 
Christensen A. Præst 880. 
Christensen A. Sognepræst 644. 
Christensen A. G. Professor 166. 
Christensen C Justitsraad 882. 
Christensen C. H. Sognepræst 237. 
Christensen C. M. Lodsformand 

5G2. 

Christensen C. P. Sogneprfle8t891. 

Christensen £. M. J. H. Oberst- 
løjtnant 81. 

Christensen F. F. C. Apoteker 
227, 788. 

Christensen F. H. Yejer og Maaler 
221. 

Christensen G. Professor 239, 

Christensen G. £. Toldkontrolør 
382. 

Christensen H. Bud 491. 

Christensen H. Dyrlæge 324. 

Christensen H. Sognefoged 4. 

Christensen H. I. J. Mægler 1050. 

Christensen I. Konsul 79. 

Christensen J. Sognefoged 701. 

Christensen J. Underretssagforer 
891. 

Christensen J. C. Kultusminister 
139. Chn nte own J. G. LandTæflens- 
kommissaer 882. 

ChrmteoMsi J. F. Sognepræet 114. 

ChristeBsai J. L. Konsul 671. 

Christensen J. P. Stationsforstan- 
der 783. 

tlirisleiisen J. P. J. Postmester 40a 

ClirisCettsen J. S. P. Oversergent 

Christensen L. Apoteker 38. 

Christensen M. C. M. Krigsasses- 
sor 134. 

ChristaiseB N. Gaardejer 58. 

Christensen N. A. Toldassistent 
882. 

OiristensenN. J.T. Po8tme8ter408. 

Christensen P. Hasmand 113. 

Gbristeasen S. Aftagtsmand 183. 

Christensen S. A. Orerlærer 237. 

OiristensenT. P. N. Kniysmed 862. 

(Kristensen V. Posttontrolør 488. 

OiristensenY. C. S J. Lfi$tnant 883. 

Christensen T. D. Fuldmægtig 102. 

Cfaristiaaaen A. Sognepræst 33. 

ChntiMisen B. V. Vejer og Maaler 
783. 

ChristÉmsoi J. M. W. Kammer- 
rasd 49a 

Christiansen B. Stationsforvalter 
lå& 

Christiansen R. B. Orerretssag- 
Um 913. 

CshneU T. G. Konsul 316. 

OsadM Cw Fabrikant 283. 

ClsQsen C. C. A. SkomagersTend 

Qamea Y. Sognefoged 674; 
dansen Y. Premierløjtnant 114. 
ClansseB C. Y. C. B. Postekspe* 

«eat 123. 
C3eamensettP.8Be&enne8ter 701. 
Clere Haoptmann 489. 
Colbert-Tnrgis A. G. H. de Kap- 

t^n 410. 
CoM G. M. T. Kaptiøn 8&5, 882, 

910. 
Coknbrander 6. P. Tan H. Kaphc^n- 

hntenaat ter Zee 561. 
Collet P. F. Kannnerhezre 149. 
Gntes J. L. fi. Overassistent 118. 
Il Cour A. P. Forstander 490. 
Il Cour P. Professor 183. 
la Gonr Y. Oberst 58. 
Cnmer G. a Skovfoged 261r 
Cm G. Gommander 489. 

Dahl C. £. Kaptign, Kontorchef 

784- 
Dihl JEL H. Y. Stationsforstander 

381. 
Dihl J. F. Postkontrolør 488. 
Dahl R. M. Postkontrolør 408. 
DaUemp J. W. B. KapUjn 239. 
Dihtaumn T. O. F. Fabnkant 474. 
Dalgas G. E. J. Skibsfører 182. 
DaUioff-NielBen Y Kapti^n 33. 
Daa J. A. TokUumistent 673. 
Dm J. F. L. A. Overretssag" 

fører 183. Damm P. N. Etatsraad 196. 

Damm S. F. Translatør 564. 

Damkier O. Kontorchef 882. 

Dammeyer £L M. Hotelkarl 687. 

Daniel G. Konsul 167. 

Dankau W. G. Sognepræst 33. 

Davidsen T. resid. Kapellan 854. 

Degn S. P. Skipper 149. 

Degcnkolv G. H. Etatsraad, Kontor- 
chef 380, 855. 

Dehn W. v. Løjtnant 881. 

Delbanco H. Y. Kaptajn 72. 

Delcasøé Udenrigsminister 262. 

Deleomyn £. A. Generalkonsul 674. 

Denker O. £. V. Kapellan 880. 

Depping (Wehrmann) S. A. Tegl- 
værksbestyrer 862. 

Deonts^r J. H. Koosejlspræsident 
223» 645, 856, 882. 

Diemer P. N. J. Sognepræst 382. 

Dietz Y. J. Krigsassessor 410. 

Ditlevsen H. D. B. Underretssag- 
fører 123. 

Dohm F. Y. Postmester 408. 

Dolleris F. Tandlæge 169. 

Donald L. YicekxNusnl 472. 

Dons B. Postkontrolør 408. 

Dons J. Etatsraad 195. 

Dorph-Petersen K. Bestyrer 1050. 

Dreiøe H. N. ord. Medlgælper 644. 

Drijø N. H. Yejer og Maaler 881. 

Drescher M. Y. Købmand 244. 

Dresing F. Underingeniør 644. 

Dreyer G. Y. J. Stiftamtmand 701. 

Dreyer J. G. Postmester 408. 

Dreyer M. G. Postkontrolør 408. 

Drechsel G. F. Havnekaptajn 238. 

Dræby J. P. R. Kapellan 56. 

Dnbsky Y. F. A. Greve, Legations- 
sekretær 4. 

Dnhuirq F. Gapitaine de vaisseau 
473. 

Dnckért N. Y. Tøjhnslf^tnant 125. 

Dtkllmann H. F. T. Teglværks- 
mester 861. 

Dynesen G. F. fhv. Sognefoged 
183. V. Bckermann G. W. F. Kammer- 
herre 81. 

Egge H. G. L. Etatsraad 71, 72. 

Ehlers E. L. Professor 561, 1004. 

Eiby J. L. Krigsassessor 138. 

Eickhardt O. G. H. Postbud 139. 

Elgaard A. F. Postmester 408. 

Eisen W. Yicekonsnl 315. 

Ekeroth R. G. Byfoged 883. 

Eklund P. G. Domprovst 81. 

Elben H. A. R. Oberst 21. 

Elmenhoff H. W. Underretssagfører 
917. 

EUbrecbt C.j L. Premierløjtnant 
318. 

Eister O. Premieiiøjtnant 1070. 

Engberg A. L. G. Overretssag- 
fører 472. 

Engelbrecht G. J. Kaptaju 138. 

Enevoldsen N. G. Gymnastiklærer 
123. Erasmus £. Oberst 1100. 
Erichson H. G. J. Kaptajn 33, 
Eriksen £. cand. theol. 103. 
Eriksen N. fhv. Gaardejer 114. 
Erlandsen J. G. T. Adjunkt 237. 
Erlang F. K. Underretssagfører 

227. 
Ernst G. F. W. Premierløjtnant 2. 
Ernst C. W. Fabrikant 103. 
Ernst H. J. Apoteker 196. 
Escho T. Forstanderinde 856. 
Eskildsen G. F. Jæger 645, 882. 
Eskildsen H. P. £. Tjenestekari 

918. 
Evensen Å. G. Sognepræst 103. 
Ewald H. Premieriøjtuant 644. 
Ewaldsen N. B. G. SogneprsBSt 44. 
Exner J. J. Professor 103. F. 

Faber H.Laaittnigskonsulent 856. 
Fabricius P. Godscijer 880. 
Falbe-Hansen Y. A. Koitferens« 

raad 165, 167. 
Falck A. T. Overtoldinspektør 

1050. 
Falkenberg F. H. Skovrider 138, 

193 
Fausbøll M. Y. Professor 112. 
Feddersen A. F. Professor 45. 
Federspiel M« L. Postkontr<^ 

48a 

Feil (kaldet Hinck) E. H. Bog- 
bindersvend 862. 

Feilberg B. P. Inspektør 33. 

Feilberg P. M. Postmester 408. 

Fenger H. F. Forhyringsagent 
1055. 

Fenger H. M. Provst 149, 183. 

Fiala £. Konservator 182. 

FUskov J. A. Sognepræst 560. 

Finsen Y. H. Postmester 408. 

Fiske W. Professor 784. 

Fisker F. L. Direktør 184. 

Flach G. G. A. Y. Kommandør- 
kaptajn 855. 

Pleming O. H. A. Friherre, Mi^or 
409. 

Floor A. H. Toldkontrolør 914. 

Flye E. J. A. Underkanoner 785. 

Flyger H. P. N. Opsynsmand 473. 

Fog B. K. H. Kaptqn 856. 

Fog G. G. Vicekonsul 35. 

Fogh G. W. F. Kaptign 890. 

Fontenay G. G. P. L. le Sage de 
Justitiarius 702. 

Fordsmand F. G. Overretssagfører 
102. 

Fonnan A. P. Lærer 166. 

Frandsen F. Y. A. Førstepræst 123. 

Frederichsen G. Stabs! æge 182. 

Frederiksen G. L. Y. Overrets- 
sagfører 316. 

Frederiksen E. J. Komponist 196. 

Freiesleben H. M. G. E. Ritmesfer 
382. 

Freiesleben T. Kaptajn 33. 

Freuchen P. A. V. ^gnepræst 57. 

Friederichsen T. U. J. Gartner 221. Friedlænder S. kgl. Hof-Papir- 

haadel 45. 
Friis F. W. G. Maskinmester 149. 
Friis M. P. Kontorchef 474. 
Frijs J. B. Krag-Juel- Vind Greve, 

Staldmester 238. 
From-Petersen J. G. Assistent 407. 
Frost A. S. Postmester 408. 
Frost G. Postmester 488. 
Frost J. M. f liT. Baad- og Betje- 

ningsmand 882. 
Fryd H. P. Telegraf bestyrer 891. 
Fuglsang L. Tyiiograf 862. 
Funch N. V. G. Apoteker 677. 

O. 

Gabrielsen N. Styrmand 239. 

Gad J. H. T. Auditør 34. 

Gad S. Konsul 783. 

Gam H. A. F. Stationsforstander 
1050. 

Gandrup G. E. Inspektør 702. 

Garde P. S. Adjunkt 182. 

Garde A. Y. Kaptign 84. 

Gauchet Fregatkaptajn 262. 

George E. Konsul 671. 

GeorgSBon G. Konsnlaragent 194. 

Germundsen P. A. Kaptajn 489. 

Gether G. G. Stationsforstander 
166. 

Ghali N. B. Direktør 33. 

Ghinis P. Fregatkaptajn 383. 

Giersing F. Rektor 222. 

Giersing G. M. Distriktslæge 854. 

Gies H. Drogman 784. 

Giessing J. H. Oyerretssagfører 137. 

Gjørup P. H. Gberst 855. 

Glahn H. Y. J. Landinspektør 3, 

Glahn O. Y. Provst 856. 

Glud £. Overretssagfører 261. 

Glud H. G. A. Birkedommer 221. 

Glttckstadt J. Etotsraad 318. 

GlQckstadt I. Etatsraad 892. 

Godbey W. F. Yicekonsul 487 

Godfrey-FauBSett B. G. Kaptajn 
183. 

Goldschmidt H. Professor 1004. 

Goldschmidt M. M. Etatsraad 1049. 

Goll B. A. Politiinspektør 32. 

GooB K. M. Translatrice 678. 

Gormsen S. Toldkontrolør 382. 

Gotschalk F. L. F. Kaptajn 238. 

Gottlieb J. P. P. Postkontrolør408. 

Graae F. Assistent 409. 

Graef C. O. Y. Postkontrolør 408. 

Graham C. O. Marineløjtnant 489. 

Gram J. B. Professor 166. 

Gram P. P. Overretssagfører 57. 

Gram R. S. Overretsassessor 1049. 

Grau M. C. Postekspedient 488. 

Gredsted H. F. T. Overlærer 237. 

Gregersen G.C. Kammertjener 702. 

Gregersen G.G. Kammerljener 318. 

Gregersen H. B. Sognepræst 149. 

Gregersen N. J. Lægdsmand 882. 

Greisen A. C. P. Fuldmægtig 473. 

Gregueuil Yicomte de Ambassade- 
sekretær 262. 

Grevenkop - Gastenskiold H. G. 
Kammerherre 149. Greville 8. Kammerherre 183. 

Groothoff A. Y. H. Amtmand 880. 

Grosbøl J. P. Hjælpelærer 917. 

Grosche N. H. Postmester 408. 

Grut T. Kaptajn 80, 223, 856. 

Grundtmann A. C. Underretssag- 
fører 221 

Granfeld F. G. H. Professor 45. 

Græbc G. G. Herredsfoged 2. 

Gr&venitz Y. E. y. Baron, Løjt- 
nant 784. 

Grøn L. J. T. Grosserer 473. 

Grøndal B. f hv. Adjunkt 183. 

Grønning O. N. Kapti^n 407. 

Gudmundsson G. Sysselmand 883. 

Gudsøe P. A. Underretssagfi^rer 
643. 

Guettler O. L. Piønofortearbejder 
862. 

Gundesen A. Korporal 862. 

Gundcsen N. Mejerist 862. 

Gundlach F. A. G. Oversergent 84. 

Gfddencrone Ghr. Oberst, Baron 
79, 81. 

GQnther J. F. E. Smedesvend 862. 

Gådeke R. Generalkonsul 881. 

Gøtsche S. Bygntngskondnktør 701 . 

H. 

Haderup Y. F. N. Professor 914. 
Hage G. F. Finansminister 56, 

383. 
Hagedom £. K. Yaøver 862. 
Hagedorn H. H. A. Møller 886. 
Hagemann G. A. Direktør 3. 
Hagerup E. F. Sognepræst 182. 
Hagensen H. Sagforer 236. 
Hagke L. von, Oberstløjtnant 

1051. 
Hahring F. Geheimer Sanitets- 

rath 489. 
V. Hahn E. Greve 490. 
Haldorsson, O. Kontorchef 474. 
Hall G. G. Assistent, vestindisk 

Pakhusforvalter 881. 
Hallager E. Underfof^ed 1100. 
Halvorsen J. F. Y. Toldforvalter 

488. 
Hammer A. E. Sognepræst 853. 
Hammer N. M. Borgmester 913. 
Hammer P. W. Oberst 79, 86. 
Hammer R R. J. Kommandør 

138. 
Handberg G. M. S. G. Underrets- 
sagfører 186. 
Hansen A. Gaardejer 58. 
Hansen A. Gaardforpagter 196. 
Hansen A. Opsynsmand 124. 
Hansen A. Toldforvalter 195. 
Hansen A. G. Sognepræst 222. 
Hansen, A. E. Skovfoged 220. 
Hansen A. K., Skibsfører 409. 
Hansen A. L. Kaptign 474. 
Hansen A. Y. Postekspedient 221 
Hansen G. Snedkersvend 862. 
Hansen O. E. Skovfoged 472. 
Hansen G. F. Fuldmægtig 488. 
Hansen G. F. A. Y. Distriktslæge 

123. 
Hanseu, G. M. Sognepræst 317. Hansen G. M. G.. G. Oberstløjt- 
nant 80. 

Hansen G. T. Korpslæge 222. 

Hansen G. Y. A. S. Fysikns 48. 

Hansen, F. cand. mag. Time- 
lærer 317. 

Hansen F. E. Højesteretsassessor 
853. 

Hansen F. P. M. Postekspedi- 
ent 44. 

Hansen H. Lakiu 196. 

Hansen H. ordm. Medhjælper 891. 

Hansen H. G. Fastloda 562. 

Hansen H. G. Overkanoner 35. 

Hansen H. D. Undenretssagfører 
267. 

Hansen H. J. Gartner 114. 

Hansen, H. J. Gymnastiklærer 
123. 

Hansen H. K. Telegrafist 1004. 

Hansen H. M. S. Underret88a|f> 
fører 261. 

Hansen H. P. Bagersvend 896. 

Hansen H. P. Borgmester 913. 

Hansen H. P. Hoff, Overiærer 
222. 

Hansen H. P. Sognepræst 20. 

Hansen H. P. Y. Postekspedieiit 
166. 

Hansen H. P. R. Brandinspek- 
tør SI. 

Hansen H. R. ord. Medlgælper 
644. 

Hansen H. R. Underrelssagfører 
158. 

Hansen H. T. Gæstgiver 318. 

Hansen L A. Murermester 195. 

Hansen J. Bestyrer 882. 

Hansen J. H. Maskinmester 105O. 

Hansen J. J. Slyrmandselev 1056. 

Hansen J. Y. Postmester 408 

Hansen K. A. Generalmi^Qr 223. 

Hansdn L. Premierløjtnant 113. 

Hansen L. Skibstømrer 917. 

Hansen L. G. Provst 4. 

Hansen L. T. Distriktslæge 138 

Hansen M. Sognefoged 491. 

Hansen M. L. Møllersvend 917. 

Hansen N. Gaardejer 58. 

Hansen N. Justitsraad 1052. 

Hansen ^. Jæger 856. 

Hansen N. Jæger 289. 

Hansen N. A. Skræddersvend 384. 

Hansen N. C. Dykker 239. 

Hansen N. Krarup Sognepræst 33. 

Hansen N. P. Postkontrolør 488. 

Hansen O. Landbrugsminister 139. 

Hansen O. Landvæsenskommis- 
sær 114. 

Hansen O. Opsynsmand 196. 

Hansen P. G. G. Telegrafbestyrer 
783. 

Hansen P. Postbud 220. 

Hansen O. F. Kammerraad 883. 

Hansen P. J. G. Kontorchef 382. 

Hansen P. J. F. Pdstekspedient 
701. 

Hansen R. Skoleinspektør 1050. 

Hansen R J. Havnefoged 165. 

Hansen S. H. H. Underretssag- 
fører 169. HåBsen & N. T. Sognepræst 488. 
Hansen T. O. Finanahoyedkas- 

aerer 124. 
Hasicn Y. E. K. Sekondløjt- 
nant 88a. 
Hansen T. H« K. Kontorist 827. 
Haiboe H. C. 6. G. Kaptajn 288. 
Harbo M. K. pers. Kapellan 1050. 
Haick H. G. Underretssagfører 

316. 
Hardiog H. G. Inspektør 80. 
Harboff Q. F. K. Oberst 88, 1062. 
Hartmann C T. KTartennand 35. 
Hartmann E. Arkivar 223. 
Hartmann H. Y. Postmester 408. 
Hartz T. Y. O. G. Obrøstløjtnant 

4T4, 
Hasfeldt A. J. Orerintendant 34. 
Hastedt P. Gigararfocgder 862. 
Hadnnd M. £. A. Overlæge 195. 
Hadnod P. C. QynmaslSrlærer 

34, 12a 
HaæeBMldi J. H. Underretssag- 

^rer 183. 
Hatdag J. M, I. res. Kapellan 

914. 
Hanpt Oberatlientettaat 489. 
Hanerslev H. S. Underretssag- 

fører 783, 1006. 
Havemann C. J. Toldforvalter 

195. 
HsTsteen J. J. Amtmand 33, 81. 
Heckdttr G. Grosserer 883. 
Hednker Y. H. G. J. Professor 

882. 
Hechtenberg A. E. G. Telegraf- 
bestyrer 783. 
Hedia 8. A. 1>r. phil. 892. 
Hedemann G. Oberst, Qnvemør 

284, 407. 
Hedemann G. G. H. Premierløjt- 

nant 1056. 
Hedemann £. 6. H. Premierløjt- 
nant 181. 
Hedemann H. F. Kommandør 57, 

581. 
Hedemann M. S. F. Generalløjt- 

oaat 239, 561. 
Heesch G. M. C Toldoppebørsels- 

koDtrolør 102. 
Hegel J. Foiiagsbogbandler 114. 

Hegermann-LindeDcrone J. H. 
Gesandt, Kammerherre 671, 
783, 882. 

Hegermann-Iimdencrone J. H. 
^emieriøjtnant 239. 

Hegner A. Yioloncellist 702. 

Hcgberg B. J. G. Translatrice 161. 

Heide A. Etatsraad 491, 914. 

Heie H. N. Jnstitsraad 882. 

Heinze F. A. L. Væversvend 886. 

Heflmann A. Stationsmester 166. 

Heise A. V. Skibsfører 182. 

HeHmann H. H. E. Toldkontro- 
lør 880. 

Belrake A. Præst 20. 

Hemmingsen T. E. Kaptignl051. 

Hemmingsen T. Y. Oberstløjt- 

Hempel J. F. Stabslæge 409. 

Hemnngsen G. L. Postkontrolør 
408. Henningsen J. Etatsraad 407. 

Henningsen J. Driftsbestyrer, 
Etatsraad 103. 

Henningsen P. A. Fuldmægtig 488. 
nant 84. 

Henrichsen A. G. H. Overretssag- 
fører 67. 

Henriksen H. £. Kapti^n 222. 

Henriksen L. Skovfoged 236. 

Hermansen J. V. Y. napt^jn 409. 

Hertz H. P. K. midlertidig ord. 
Medlgælper ved Nazareth Me- 
nighed 72. 

Hertz O. Kredslæge 195. 

Hesselberg N. O. Politimester 167. 

Heysterberg F. G. Kusk 862. 

Hignette J. Ingeniør 81. 

Hibrins-Kalkau H. A. Oberstløjt- 
nant 114, 784. 

Hildebrandt H. Overlæge 182. 

Hillestrøm O. N. Kancelliraad 
105. 

Hintz L. F. E. Skovridder 282, 
261, 194. 

Hirsch A. Translatrice 861. 

Hirsch J. G. W. Oberstløjtnant 
474. 785. 

EQaltalin J. A. Forstander 1056. 

IQort G. P. Postkontrolør 406. 

Hiort Y. G. Byfoced 19. 

Hjort-Lorenzen f . P. Kontorchef 
382. 

Hoff S. G. Kancelliraad 410. 

Hoffmeyer Ludevica T. Telegra- 
fist 221. 

Hofmann P. L. Organist 383. 

Hofman-Bang N. E. Hofjæger- 
mester 113. 

HolbøH £. Postekspedient 221. 
HolbøU P. J. G. Kommandør 195 
Holdt H. N. P. Daglejer 861. 
Holm G. £. F. Kapt^n 20. 
Holm O. J. Skovrider 194. 
Holm G. J. Skovrider 261. 
Holm E. F. E. Kateket 914. 
Holm E. G. T. Arrestforvarer 914. 
Holm O. H. W. Kapt^n 1050. 
Holm H. P. Kommandør 383, 407. 
Hohn H. S. Etatsraad 785. 
Holm J. J. Underretssagfører 860. 
Holm J. P. Vicekonsul 472. 
Holm S. J. Sognefoged 383. 
Holmblad A. G. Sekondløjtnant 
1052. 

Holst C. H. Maskinmester 34. 
Holst G. P. G. D. Amtsforvalter 

473. 
Holst J. £. Krigsassessor 21. 
Holst L. Overretssagfører 113. 
Holstein L. K. W. v. Postkontrolør 

408. 

Holten A. L Forstassistent 237. 
Holten J. J. Etatsraad 643, 644. 
Holten K. cand. polyt. 123. 
Holten-Nielsen H. Formand for 

Patentkommissionen 44. 
Hoppe G. B. Proprietær 560. 
Hoppe G. E. F. Overbaadsmand 

35. 
Hornemann L. Skibslæge 338. Houmann N. Postkontrolør 854. 

Hovgaard G. W. Kapt^n 196. 

Howardy G. Sognepræst 854. 

Hude K. Rektor 194. 

Huguet A. L. M. Gapitaine de 
frégate 115. 

Hnitfeldt-Kaas H. J. Rigsarkivar 
673. 

Hultberg P. N. Stabssergent 34. 

Hnntley V. & Palmers 45. 

Hnsum J. Vejassistent 21. . 

Hvid G. SUbssergent 34. 

Hvidt E. T. D. Højesteretsassessor 
891, 1003. 

Hyrup R. £. L. Birkedommer 137, 
221. 

fiiigg J. Kontreadmiral .855. 

Hækkerup L. A. Gaardejer 112. 

Høgsbro K. Frtie, Tandlæge 38. 

Høgsbro S. Højesteretssagfører 57. 

HOhm O. Oversekretær 489. 

Høling T. Fuldmægtig, Kammer- 
junker 880. 

Hørlyok L. Mureriærling 478. 

Hørup G. £. Postkontrolør 408. 

Høyrup A. ordin. Medigailper 3. 

Hdyer O. Traåkinspektør 81. V. Ibell Oberbdrgermeister 490. 
Ibsen F. Ritmester 81, 149. 
Idaseiagum M. F. Staldmester 490. 
Ilsøe N. G. Læge 318. 
Ingerslev O. E. 6. H.-G. Professor 

Ingestrøm I. A. S. F. Kaptajn 114. 
Ifsen H. A. Gaardejer 490. 
Israel-Rosenthal E. Professor 184. 
Ivers A. Vicekonsul 221. 
Iversen G. Rektor 165. 
Iversen F. J. f hv. Skibsfører 167. 
Iversen I. Styrmand 239. 
Iversen I. G. Underretssagfører 

202, 387. 
Iversen J. G, Præst 1050. Jacobsen A. Sognefoged 138. 
Jacobsen H. Departementsdirektør 

1056. 
Jacobsen H. Stationsforstander 

316. 
Jacobsen H. L. V. Præst 880. 
Jacobsen J. G. G. Overlærer 221. 
Jacobs^ J. V. D. Maskinist 239. 
Jacobsen N. G. Kammerlakiy 856. 
Jacobsen S. H. Jnstitsraad 856. 
Jacobsen D. fi. Professor 195. 
Jahnsen G. T. Overintendant 34. 
Jahnsen L. G. F. K. Ritmester 80. 
Janke Fregatkaptajn 490. 
Jansen F. J. Etatsraad 115. 
Jansen N. G. S. Etatsraad 56, 68. 
Janssen E. Overassistent 702. 
Jantsen K. U. Overretssagfører 

407. 
Jantsen S. Postkontrolør 408. 
Jedina v. Kaptt^n 223. Jelstnip L. y. Krigvassessor 114. 
Jensen A. Byfogedfuldmøgtig, 

OverlignrngtkomiDissanr 816. 
Jensen A. Hotelejer 149. 
Jensen A. M. Fastlods d62. 
Jensen A. P. B. Oversergent 84. 
Jensen G. J. JnstHsrud 474. 
Jensen C. Q. O. Underretssagfører 

648. 
Jensen C. J. Underretsproknntor 

181. 
Jensen C. L Yejer og Maaler 

864. 
Jensen G. W. 8. I. Fnldmøgtig 

261. 
Jensen F. A. S. J. Sognepræst 8. 
Jensen F. G. G. Oberstløjtnant 

1051. 
Jensen F. E. B. Sogneprasøt 128. 
Jensen F. P. Aibejdsmand 478. 
Jensen G. T. Afholdsrært 862. 
Jensen H. HalTbeforen 1051, 1052. 
Jensen H. Halvbefaren 674. 
Jensen H. P. OymnasHklierer 128. 
Jensen H. V. Toldassistent 817. 
Jensen J. Kapellan 701. 
Jensen J. KrjgBasaesaor 114. 
Jensen J. Sognefoged 490. 
Jensen J. Ølknsk 862. 
Jensen J. G. Oversergent 84. 
Jensen J. D. fby. Betjeningsmand 

125. 
Jensen J. E. Overbaadsmand 383. 
Jensen J. J. Maskinassistent 34. 
Jensen J. L. Sognepræst 20. 
Jensen J. P. Lakig 318. 
Jensen J. P. Stabssergcnt 384. 
Jensen J. T. Stationsmester 221. 
Jensen L. Sognefoged 138. 
Jensen L. G« Købmand 114. 
Jensen L. G. Skibsfører 182. 
Jensen M. Justitsraad 383. 
Jensen N. P. kg). Fuldmægtig 124. 
Jensen N. R. Sognepræst 488. 
Jensen O. fh?. Gaardejer 855. 
Jensen O. Sognefoged 914. 
Jensen O. Sognepræst 317. 
Jensen O. F. T. Yinbandler 103. 
Jensen O. P. Rekrut 223. 
Jensen P. Gaardejer 196. 
Jensen R. G. Præst 644. 
Jensen R. L. Postekspedient 880. 
Jensen S. Kancelliraald 114. 
Jensen S. Sognefoged 188. 
Jensen Y. Underretssagfører 186. 
Jensen Y. G. A. Justitsraad 183. 
Jensen Y. G. Kusk 784. 
Jenssen-Tuseh L. Skovfoged 644. 
Jeppe J. O. Konsul 1051. 
Jeppesen J. G. Banevogter 166. 
Jepsen J. A. P. Hei;red8foged 32. 
Jewett J. H. Konsul 102. 
Jespersen A. A. J. Musiker 223. 
Jespersen E. Overintendant 881. 
Jespersen H. Søminemester 473. 
Jespersen L. 8. Skibsfører 182, 

409. 
Jessen £. A. G. Kaptajn 118. 
Johannesen J. H. Skibsfører 182. 
Johannsen G. F. H. Granithogger- 

Bvend 862. Johansen J. H. Litser 561. 
Johanaoi J. Fisker 58. 
Johansen J. G. Kaptign 236. 
Johansen K. Provst 237. 
Johansen M. Husmand 196. 
Johansen Mary A. P. L. Telegra- 
fist 221. 
Johansen O. S. Stationsforstander 

381. 
Johne H. A. Professor 81. 
Johnsan A. Gaardijer 490. 
Johnsen G. A. Undenøndnemester 

673. 
Johnsen H. A. Stationsforstander 

880. 
Johnsen N. Toldfonralter 195. 
Jonsen A. Masfcininspektør 96. 
Jonsen H. N. O. Overintendant 

879, 1052. 
Jonsen J. Bestyrer 490. 
Jnel A. resid. Kapellan 3. 
Juel N. J. G. G. Hofjægermester 

560. 
Juhl M. Kateket 672. 
Juhl N. Sognepræst 287. 
Juhl T. A. Kontorchef 1004. 
Jusserand J. A« A. J. Gesandt 

262. 
Juul J. P. L. H. Underretssagfører 

672. 
Jdfanke F. H. Marinemmiater, Yice- 

admiral 194, 195, 238. 
Jdhnke Y. G. A. Kaptajn 238, 

855, 915. 
Jørgensen A. Bogtrykker 410. 
Jørgensen G. S<^epræst 672. 
Jørgensen, G. A. SkibskapU^n 318. 
Jørgensen, G. E. P. Helbefaren 

383. 
Jørgensen G. E. R. Opsynsmand 

913. 
Jørgensen E. Sognefoged 45. 
Jørgensen E. V. Y. KapU^n 80. 
Jørgensen F. Distriktslæge 407. 
Jørgensen G. Oberstløjtnant 80. 
Jørgensen H. G. Godsekspeditør 

237. 
Jørgensen H. F. Sognepræst 122. 
Jørgensen H. H. Hushovmester 

196. 
Jørgensen H. H. Sognepræst 672. 
Jørgensen H. M Gaardejer 103. 
Jørgensen H. M. G. Quortrup stud. 

theol. 238. 
Jørgensen J. J. Lakig 410. 
Jørgensen L. Kateket 20. 
Jørgensen O. Skipper 166. 
Jørgensen P. J. P. Telegrafist 221. 
Jørgensen P. S. Skolelærer 124. 
Jørgensen R. P. Stabssergent 34. 
Jørgensen R. Sognepræst 20. 
Jørgensen R. Sognefoged 45. 
Jørgensen Y. Etatsraad 2.%, 1049. 

K. 

Kaikar G. A. H. midlertidig ord. 
Medhjælper ved Ghristians Kir- 
ken 57. 

Karberg G. F. Kontorist 563. 

Kattrup A. Apoteker 243. Kayser O. A. Overretssagfører 487. 
KeUer G. H. Jnstitsraad 853, 855. 
Kelstrup J. F. K. Y. M. Kapellan 

672. 
Kemp H. N. Sognepræst 817, 487. 
Kennedy, G. R. Konsul 1056. 
Kenyon Lord 489. 
Kenehenins H. I. G. A. Legations- 

raad 674. 
Kiczorowski T. Yicekonsul 472. 
Kier J. A. N. OverlMe 409. 
Kierkegaard G. Y. Lsicaj 45. 
Kirketarp M. E. Jægermester 490, 

880. 
Kiiketerp M. Y. Overretsaoscasor, 

NsBstforaiaad i Sø- og Handels- 
retten 1049. 
Kissmeyer K. F. H. Sognepmst 

488. 
Kiær F. R J. Kanmeqanker 702. 
Kiflsr H. F. Kaptajn 195. 
Kiær K. F. Kaptign 34. 
Kjehlsett M. Hemdafoged 671. 
Kjærgaard A. Sognepræst 382. 
Kjærgaard P. G. Sogneprseat 80. 
Kjølner B. T. Gymnastiklærer 123. 
Kiørboe A. Sognqiræsl 701. 
Kleine J. H. E. Postkontrolør 408. 
Klem O. S. Apoteker 106. 
KlinkhanDBer Konsistorialmad 

489. 
Ktokker A. L. Postekspodmit 221. 
Kloppenborg J. H. Ekspedient 182. 
Knoblanch A. T. PramierløjtaaBl 3. 
Knub J. A. Apoteker 323. 
Knudsen H. Forstander 490. 
Knudsen J. L. Byskriver 18L 
Knudsen M. L. N. Frøken 674. 
Knudsen N. G. resid. Kapellan 

1050. 
Knudtaon H. F. K. Statsadvokat 

881. 
Knudsen O. M. KorpdsQge 149. 
Knuth G. A. Y. Greve, HoQssger- 

mester 560. 
KnoUys H. Oberst 489. 
Knorr E. L. Overværkmester 478. 
Koch H. L. S. P. Provst 913. 
Koch H. G. P. Kapti^ 113. 
Koefoed A. M. Kontorchef 124. 
Koefoed G. G. Rektor 165. 
Koefoed H. E. Professor 166. 
Koefoed J. L. Kammerraad 490. 
Koefoed M. G. Rektor 194. 
Koefoed O. H. O. Justitaraad 196. 
Koefoed O. H. H. Postmester 407. 
Kofoed J. G. KMpiåin 44. 
Kofoed-Hansen O. J. M. Kom- 
mandør 139. 
Kofod- Jensen C Translatør 896. 
Kold P. O. Sognepræst 166. 
Kolvig I. Frue 491. 
Kongsted A. Y. Skovfoged 113. 
Konow S. von Kommandørkaptign 

881. 
Koppel G. Læge 80. 
Korsgaard M. O. Amtsraadamed- 

lem 410. 
Koserita K. von Statsminister 489. 
Kotelmann G. A. Brage 412. 
Krabbe H. Professor 220. Kng C wd. Medl^lper 672. 

Krag P. B. Direktør, Kammer- 
herre 882. 

Kngh J. C. B. SUtionsforstaiuler 
78a. 

Knlond Hatiillde Tandlæge 896. 

Kruiold C. J. G. F. CtoeraLmiyor 
21,892. 

Inmp C. £. Telegrmfingeniør 891. 

Knrap O. C SofpaejMræBt 784. 

Krebs H. K Premimøjtnant 1057. 

Kreachd H. K Kontorchef 182. 

SjJBf £. K. SognepræBt 222. 

Knstenaen H. Y. MisdoiiBer 221. 

Kiistensen K Stationsmester 287. 

Kn^ D. Konsol 643. 

Krokn H. £. O. Postmester 408. 

Knmbiegri-Gollenbnsch G. Kom- 
■ereerand 56L 

Kroomann G. W. Købmand 880. 

Krosigk-H<dienenleben Kammer- 

ilttic 4o9« 
Kruse A. P. Opsynsmand 124. 
Knæ G. M. KrigBassessor 21. 
Knæ Gw T. KrigsaBsessor 21. 
Kruse G. W. OTertoldinspektør 

222. 
Krdjer L. T. O. Translatør 244. 
Kncakoirski von Oberlientenant 

489. 
KjU T. H. Telegrafbestyrer 407. 
Kfiimel A. B. Oberst 137. Laco^^idnn Fonpagter 80. 
k Coor A. P. Forstander 490 
la Coor N. P. G. Oberst 855. 
la Conr P. Professor 183. 
la Conr Y. Oberst 58. 
Lage G. L. Kontorchef 915. 
Lagerbjelke H. Friherre, Kaptajn 

881. 
Lambton H. Admiral 881. 
Laray Oberstløjtoant 262. 
Landberg K. B. F. Bager 862. 
Langballe J. £. Orerretasagfører 

891. 
Lai^genaehwarx J. y. Major 489. 
Langhom J. F. H. Kaptiyjn 1051. 
Lai^ A. Gartner 783. 
Lange J. M. L. Kaptajn 38. 
Lai^ R T. A. Apoteker 1058. 
Lantow F. E. G. £. Kaptign 114. 
Larsen A. Sognepræst 891. 
Isnen A. P» J. OyerBøminemester 

34. 
Larsen O. J. Y. Stationsforstander 

asi. 

Larsen H. Gaardejer 114. 
Larsen H. Lægdsmand 1004. 
Laiaen H. G. J. Etatsraad 410, 892. 
Larsen H. G. L. Sognepræst 20. 
Larsen H. F. Helweg OTerretsaag- 

fører 196. 
Lanen H. Y. G. Provst 182. 
Larsen J. Proprietær 490. 
Larsen J. Stabss^gent 34. 
Lanen X F. Tandlæge 563. 
Larsen J. 8. A. Postkontrolør 488, 

854. Larsen L. Lakaj 149.* 
Larsen L. G. Kapellan 72. 
Larsen L. G. Præst 644. 
Larsen L. P. KapeUa 47a 
Larsen L. P. Sømandspræst 33. 
Larsen L. T. Skovfoged 701. 
Larsen IL Sognepræst 222. , 
Larsen N. G. Postbnd 236. 
Larsen N. G. Underretssagfører 

1004. 
Larsen O. R. Postmester 406. 
Larsen R. J. Stationsforstander 880. 
Larsen S. Gaardejer 103. 
Larsen 8. L. Postkontrolør 408. 
Larsen T. fhv. Opsynsmand 882. 
Larsen T. F. L. Sognepræst 409. 
Lessar P. M. Gesandt 1056. 
Lassen A. B. Havnefoged 782. 
Lassen Emma Telegrafist 221. 
Lassen J. Brandkusk 862. 
Lassen N.K.P. Højesteretsassessor 

148. 
Laa £. R. Sagfører, Overlignings^ 

kommissær 317. 
Lanb H. Generallæge 182, 816. 
Lauridsen J. Overlærer 20. 
Laursen G. M. f hv. Baad- og Be- 

tjeniDgsmand 124. 
Laursen J. Sognepræst 854. 
Laursen L. J. Præst 166. 
Laursen L. R Arki? sekretær 882. 
Lausen L. Postbud 491. 
Lautenbuii; S. Direktør 81. 
Lautrup J. G. Oberstløjtnant 58. 
Leerbeck J. Oberstløjtnant« Konsul 

316. 
Leerbeck H. Y. Postmester 408. 
Lehmann £. J. Kaptcyn 561. 
Leinweber Overborgmester 489. 
Leisner J. F. M. Oberst 167. 
le Maure G. M. W. Livkirurg 410 
Lembcke J. Kaptajn 644. 
Lembcke J. G. Etatsraad 914. 
Lenschan J. F. Krigsassessor 913. 
Lenschau J. F. W. Gymnastiklærer 

123. 
Leopold Friederich Eduard Karl 

Aleiander Arveprins af Hessen 

489, 
Lerche F. £. Baron 113. 
Lerche H. H. Amtsforvalter 478. 
Lerche K. H. £. L. Løjtnant 196. 
Lessow O. £. Overretssagfører 

32, 381. 
Leth F. H. T. Overretsproknrator 

85. 
Liebe G. J. O. Højesteretssagfører 

45 57. 
Liebe T.B. P. Etatsraad 671, 674. 
LiHefalk A. T. Larsen Oberst 222. 
Li»evall H. Vicekonsul 855. 
Lillelund H. B. Sognepræst 316, 

383. 
Limkilde W. J. W. Ritmester 80 
Lindberg M. J. Gasvaerksbestyrer 

169. 
Linde A. Postkontrolør 853. 
Liisberg L. B. Kaptajn 58. 
Lister Lord, Professor 1056. 
Loen H. V. Friherre, Hofinarskal 

489. Loftns J. H. Attaché 674. 

Lomholt Y. Postmester 408. 

Lorentzen G. Professor 561. 

Lorentzen S. A. J. Underretssag- 
fører 123. 

Loubet P. 262. 

Louis J. F. Krigsassessor 103. 

Lund A. G. Toldinspektør 382. 

Lund G. G. Postinspektør 915. 

Lund C F. J. kgl. Fuldmægtig 124. 

Lund E. A. P. R. Postmester 408. 

Lund BL F. Etatsraad 122, 125. 

Lund J. G. Premierløjtnant 678. 

Lund M. Sognepræst 880. 

Lund M. A. S. Sognepræst 892. 

Lund M. T. Kapti^fn 223. 

Lund O. Rdrtor 194. 

Lund O. J. Justitsrmad 881. 

Lund S. J. Kommis 387. 

Lund Susanne B. Telegrafist 1004. 

Lund T. F. Professor 223. 

Lund T. J. Konsul 21. 

Lundgaard V ., født Thomsen, Tand- 
læge 860. 

Lundsted P. G. G. SUtionsforstan- 
der 472. 

Lundøe J. Y. Kapellan 382. 

Lax J. Hanptmann 44. 

Lykkeberg P. R. 491. 

Lyngberg J. H. B. Vicekonsul 148. 

Lyngbye H. P. G. EtaUraad 1049. 

LfltCsn A. F. Overretsassessor 560. 

Lutken P. N. Detailhandler 227. 

Løbner M. H. Kapellan 103. 

Løie H. H. Sognefoged 115. 

Lønholt V. M. G. Maskinmester 673. 

Løvenfeldt P. Oberst 80. Maar Y. Professor 45. 

Maase O. F. G. R. v. d. Kammer-^ 

jimker 149. 
Madsen H. P. Ovorfyrbøder 383. 
Madsen J. Gaardejer 103. 
Madsen J. Lakig 410. 
Madsen J. A. Landinspektør 701. 
Madsen M. Tandlæxe 917. 
Madsen M. P. Stationsforstander 

316. 
Madsen N. Sergent 4101 
Madsen N. F. M. Toldkontrolør 854. 
Madsen T. J. M. Direktør 487, 

561, 644. 
Madsen V. Translatør 153. 
Madsen Y. H. O. Krigsminister 223, 
Madsen-Mygdal N. P. Statsrevisor 

383. 
Maegaard G. J. Kaptign 238. 
le Maire G. M. W. Livkirurg 410. 
MalU-Mttller A. A. Kontorchef 261 . 
Malta-Maller J. Sognepræst 880. 
Mamsen P. Tandlæge 678. 
Marcher J. Stempelpapirsforhand- 

ler 788. 
Marckmann G. U. N. Postkontrolør 

408. 
Marcy F. L. J. A. de Kaptign 409. 
Markussen N. Toldinspektør 891. 
Marsh £. A. Vicekonsul 881. 
Martensen J. A. Lak^j 702. 
Mathiasen J. Arbejdsmand 862. 8 MaUueseii M. Orerretsiagfønr 57. 
Mftthisen H. SnedkenTend 862. 
Maxen H. Underdommer 890. 
Mftyland L. J. Y . Værnepligtig 883. 
Masanti W. H. Postkontrolør 408. 
Meldahl C. £. GeneraDøjtnaiit ISa 
Meldahl F. Kammerherre 80. 
MelacfcenB J. G. R. UnderretBsag- 

fører 672. 
Melskeiu J. F. OTerl»ge 407. 
Mendelsohn-Bartholdy Ktoh Ge- 

neralkonsol 315. 
Metz A. Distrikttlæge 672. 
Meyer A. Underretasagfører 381. 
Meyer C. J. Matios 239. 
Meyer D. F. S. Oberst 1052. 
Meyer S. J. O. ØTerUege 409. 
Meyer 8. O. R. Oberst 196. 
V. Meyeren G. cand. polyt. 56. 
Meolengracht L. C. Etatsraad 701. 
Michael E. A. R. Gartner 74. 
Michael Kicoligevitch Storfyrste 

855. 
Michdsen M. G. Bagersvend 896. 
Michelsen H. G. A. Vicekonsul 316. 
Michelsen J. G. A4jnnkt 237. 
Michelsen Rli.Underret8sagfører57 
Middelboe G. G. Kommandør 915. 
Midtgaard P. Gaardejer 886. 
Mika R. J. H. Marerlærling 861. 
Mikkelsen A. V. Mægler 182. 
Mogensen C A. Stationsforstander 

316. 
Mogensen J. A. P. Underretssag- 

fører 221. 
Mohr G. Tandlæge 886. 
Moltke H. y. Generalløjtnant 1051. 
Moltke J. L. Greve, Hofchef 562 
Montelias G. O. A. Professor 1070. 
Morell A. S. J. Distriktslæge 20. 
Mortensen G. A. Krigsassessor 21. 
Mortensen J. A. Lakiy 882. 
Mortensen K. A. Adjankt 57. 
Mortensen N. G. Sognefoged 383. 
de Moser G. Konsol 165. 
Mooritzen J. L. Løber 73. 
Munk 8. G. Løber 410. 
Muus G. G. Oberstløjtnant 34, 80. 
Muus O. G. EUtsraad 380, 382. 
Mallen O. V. Toldassistent 673. 
Moller A. J. J. Krigsassessor 195. 
Mflller A. V. cand. mag. Timelærer 

317. 
Maller G. G. Postmester 408. 
Maller H. Læ^e 22. 
Møldrup J. V. Højesteretssagfører 

261. 
Møller F. D. Landinspektør 701. 
Møller F. T. Underretsprokurator 

267. 
Møller J. J. H. Translatør 412. 
Møller P. L. M. Toldassistent 673. 
Møller P. T. H. S. Grosserer 45. 
Mørch N. P. S. Kaptign 882. 
Mørck G. V. Bankdirektør 914. 

N. 

Nansen H. G. Telegrafist 221. 
NathombR F. L. Baron, Legations- 
sekretær 644. Neergaard A. Rektor 148, 167. 

Neergaard G. P. S. HoQægermeater 
784. 

NeUemaan J. W. Kapellan 228. 

Neubert A. Gods^er 184. 

Nielsen G. A. O. Postkontrolør 408. 

Nieteen G. fhv. Baad- og Be^e- 
ningsmand 124. 

Nielsen G. Lærer 124. 

Nielsen G. G. Baadsmand 785. 

Nielsen G. L. P. R Præst 473. 

Nielsen G. T. Skibsmæ^er 672. 

Nielsen £. Stationsmester 166. 

Nielsen F. M. Postkontrolør 488, 
853. 

Nielsen F. V. Skibsfører 785. 

Nielsen F. V. L. P. Højesterets- 
assessor 193. 

Nielsen H. A. Overretssagfører 165. 

Nielsen H. A. Postmester 408. 

Nielsen H. D. R G. Schaldemose 
kst Adjankt 262. 

Nielsen H. £. Skibsfører 102. 

Nielsen H. P. Toldassistent 817. 

Nidsen H. T. £. ord. Medlgælper 
1050. 

Nielsen J. Gaardejer 58. 

Nielsen J. Præst 672. 

Nielsen J. Toldkasserer 784. 

Nielsen J. G. Skovfoged 56. 

Nielsen J. G. Stabssergent 34. 

Nielsen J. £. Overintendant 149. 

Nielsen J. F. V. Toldoppebørsels- 
kontrolør 262. 

Nielsen J. H. Skovløber 488. 

Nielsen J. M. Skovfoged 701. 

Nielsen J. O. Overtelegrafist 891. 

Nielsen L. Mundskænk 149. 

Nielsen M. Kaptign 137. 

Nielsen M. Toldkontrolør 381. 

Nielsen M. H. Sognepræst 854. 

Nielsen N. Sognefoged 383. 

Niehien N. G. G. Præst 195. 

Nielsen N.J. Stationsforstander 381. 

Nielsen N. P. Lakig 410. 

Nielsen N. P. Sognepræst 1056. 

Nielsen N. S. P. Præst 854. 

Nielsen Oda L. H., født Larsen, 
kgl. Skuespillerinde 560. 

Nielsen O. V. V. Postkontrolør 
408.] 

Nielsen P.H. Stationsforstander 57. 

Nielsen S. Hoteller 114« 

Nielsen S. J. Sognepræst 560. 

Nielsen S. Stabssergent 34 

Nielsen V. M. P. J. res. Kapellan 
488. 

Nielsen W. G. Underret8sagfører20. 

Nikitin D. Sekondløjtnant 1070. 

Nissen H. P. Møllersvend 412. 

Nissen-Sommersted J. F. G. Etats- 
raad 490. 

Noll V. Hushovmester 856. 

Nordentoft J. Apoteker 61. 

Nordentoft T. S. J. Korpslæge 489. 

Norrie G. Korpslæge 1051. 

Nydam B. M. H. Frk.,Tandlæge 81. 

Nygaard E. Byfoged 236. 

Nyhohn J. Kaptijn 137. 

Nyholm K. H. P. J. Sognepræst 33. 

Nødskou M. H. Apotekerenke 478. Nøkkentred C D. K. Oberstløji- 
nant 38. 

O. 

Obel B. Tandlæge 478. 

Ohlsen O. Arbejdsmand 862. 

Ohrt F. G. P. Aåifuakt 382. 

Oksen £. L. Sognepræst 182. 

Olafoen W. d Postmester 408. 

Olafrson O. 490. 

Ola&son O. Sognepræst 472 

Oldenborg E. Overretsassesor 879. 

Olesen A. J. Sognepræst 3. 

Olivarioa F. T. de Fine, Provst 
114. 

d'Ollone C. A. M. G. Kaptajn 409. 

Olsen A. J. Stabshomblssser 34. 

Olsen A. R. Stationsforstander 
381. 

Olsen' B. M. Rektor 914. 

Olsen G. Bvgnings- og Brandin- 
spektør 381. 

Olsen F. J. Postkontrolør 672. 

Olsen F. V. Sekondløjtnant 58. 

Olsen G. A. Sognepræst 166. 

Olsen, H. Skovfoged 644. 

Olsen, H. G. Farveriaibejder 561. 

Olsen J. Overlærer 124. 

Olsen, L. Stabssergent 33. 

Olsen L. F. F. Translatør 564. 

Olsen N. G. Jostitsraad« Under- 
retssagfører 1004. 

Olsen O. KapUjn 881. 

Olsen O. Krigsraad 855. 

Olsen O. G. Jnstitsraad 188, 

Olsen O. F. Overretssagfører 2. 

Olsen O. J. G. Havnemester, fhv. 
Krydstoldassistent 473, 487. 

Olsen P. H. A. A. Maskinassi- 
stent 562. 

Oppen M. G. Vicekonsul 57. 

Ortved J. A. Kontorchef 114. 

Ostenfeld S. Jnstitsraad 223. 

Ostcrhammel A. G. Præst 20. 

Outzen F. U. L. Kontorist 674. 

Ovesen A. A. J. Underretssag- 
fører 860. 

Oxholm A. G. T. Kammerherre 33. 

Oxholm O. S. G. O'Neill, Hof- 
marskal 238. 

P. 

Pade O. Premierløjtnant 818. 
Pagh O. R. UnderreUsagf ører 860. 
Pallesen J. G. B. Postekspedient 

488. 
Palli A. Kaptign 881. 
Parelius £L U S. Stationsfor« 

stander 488. 
Passy P. Maltre de conférences 

784. 
Paulli S. DyrisBge, Dr. med. 317. 
Paalsen O. Sognepræst 138. 
Paulsen O. N. Murerlærling 412. 
Paulsen P. J. Kaptajn 137. 
Pedersen A. Brems Skibsfører 239. 
Pedersen A. M. Sognepræst 644. 
Pedersen G. Formand 381. 
Pedersen G. P. Præst 222. 9 Pedersen G. J. Underretssagfører 
202. 

Pedersen H. C. Skovfoged 381. 
Pedeisen H. Stationsforstander 

316. 
Pedersen H. C. Sognepræst 3. 
Pedersen J. de Lancy Kaptajn 380. 

Pedersen J. C. Sognefoged 383. 

Palersen K. Sognepræst 1050. 

Pedersen N. Sognefoged 383. 

Pedersen N. P. Sognepræst 317. 

Pedersen P. C. Sognetoffed 784. 

Pedersen P. Post ekspedient 488. 

Pedersen P. H Såmand 167. 

Pedersen R. Præst 165. 

Pedersen S. Gaardejer 58. 

Peeck J. C. D. Skræddersvend 
412. 

Pein J. H. von, Gymnastiklærer 
123. 

Petersen Å. Toldassistent 673. 

Petersen Å. N. Z. Maler 244. 

Petersen C. Møllersvend 387. 

Petersen C. J. Kommandør ^36, 
238. 

Petersen C. P. J. Sognepræst 382. 

Peterten E. Overkateket 149. 

Petersen E. Politidirektør 238. 

Petersen E. I. K. Skibsminør 785. 

Petersen P. Formand 381. 

Petersen H. Professor 489. 

Petersen U. C. Skræddermester 
1S4. 

Petersen H. E. Translatiir 387. 

Petersen H. L. Skibsfører 184. 

Petersen I. D. Gartner 244. 

Petersen J. Grosserer 674. 

Petersen J. L. Kaptajn 34. 

Petersen J. T. Krigsassessor 318. 

Petersen K. Skovløber 3. 

Petersen K. H. Kapellan 138. 

Petersen L. Foderknægt 149. 

Petersen Margrethe Koncert- 
sangerinde 318. 

Petersen N- P. Portør 166. 

Petersen O. J. V. 491. 

Petersen P. O. Ekspedient T2. 

Petersen O. Schat Missionær 672. 

Petersen P. B. C. Herredsfoged 
702. 

Petersen P. H. Postkontrolør 408. 

Petersen P. R Adjunkt 1050. 

Petersen R. P. E. Tømrersvend 
M5. 

Petersen S. Krigsassessor 123. 

Petersen S. Postekspedient 221. 

Petersen S. F. C. V. Gymnastik- 
lærer 237. 

Petersen T- M. Skovfoged 148. 

Petersen V. A. Telegrafist 32. 

Petersen V. H. Provst 237. 

Pihl J. P. J. Toldassistent 317. 

Pibl P. J. Opsynsmand 124. 

Hnd J. Jægermester 115. 

PoUock H. M. Konsnl 1056. 

Pontoppidan M. O. Sognepræst 
409. 

Pontoppidan S. Konsul 113. 

Ponlsoi B. Skovløber 672. 

Poulsen P. C. Underretssagfører 
123. Poulsen H. P. Skriver 34. 
Poulsen H. P. Tømmersvend 862. 
Poulsen J. N, J. Højestetetsasses- 

sor 701. 
Poulsen L. C. F. Kateket 672. 
Poulsen L. P. Premierløjtnant 

122. 
Poulsen P. Arbejdsmand 861. 
Poulsen V. Å, Professor 166. 
Prahl K. J. C. Premierløjtnant 2. 
Preetzmann, S. Jægermester 149. 
Prip S. N. Sognefoged 561. 
Propotnik A. Fregatkaptajn 490. 
Protassoff-Bachmelief Oberst 183. 
Prytz H. Oberstløjtnant 79. Quortrup J. F. Stationsforstander 
20. 

Qvist J. C. J. Kaptajn 195. 

Quistgaard I. P. T Hofjæger- 
mester 491. Raaschou P. T. Vicekonsul 261. 

Raedel S. V. J. R. Kaptajn 45. 

Raffel W. J. Grosserer 882. 

Rafn C. H. Rektor 194 

Rambusch S. T. Sognepræst 222. 

Ramløse G. E Vicekonsul 102. 

Ramor R Vicekonsul 407. 

Ramsing E. Frk. Telegrafist 220. 

Ramsing P. E. M. Oberst 1051. 

Ramsing P. E. M. Oberstløjtnant 
115, 183. 

Rasmussen A. A. C. Protokol- 
fører 236. 

Rasmussen A. C. Forhyringsagent 
1056. 

Rasmussen C. C. Borgmester og 
Byfoged 181, 194. 

Rasmussen E. O. Oberstløjtnant 
167. 

Rasmussen G. A. Konduktør 1051. 

Rasmussen H. Sognepræst 149. 

Rasmussen H. P. Oversergent 34. 

Rasmussen H. P. Matros 239. 

Rasmussen J. J. M. Underrets- 
sagfører 896. 

Rasmussen L. K. II. H. E. Transla- 
tør 704. 

Rasmussen L. P. Præst 854. 

Rasmussen M. G. Postkontrolør 
408 

Rasmussen N. Gaardejer 68. 

Rasmussen N. G. Kammerraad 
112, 115. 

Rasmussen P. Sognefoged 490. 

Rasmussen P. H. Stationsforstan- 
der 381. 

Rasmussen S. P. Murermester 701. 

Rathsack E. G. V. cand mag., 
Timelærer 317. 

Rauch C. A. Konsul 122, 167. 

Ravn A. J, C. Skolediscipel 886. 

Ravn E. A. J. Korpslæge 195. 

Ravn H. Præst 880. Rechenberg H. v. Hofmarskal 
489. 

Redsted W. F. C. v., Postmester, 
Kaptajn 487. 

Rée G. M. Højeretssagfører 57. 

Reich, J. F. Smedesvend 886. 

Reimer K. B. O. Barber 387. 

Reimuth C. E. P. Undermaskin- 
mester 1052. 

Reinwald H. B. J. Kaptajn 560. 

Rendtorfif T. J. C. G. Sogne- 
præst 673. 

Rendz C. Generalkonsul 72. 

Rentzmann P. N. Kontorchef 473 

Reventlow F. E. J. G Gesandt, 
Greve 671. 

Ribeaupierre G. Greve, Stald- 
mester 855. 

Ribeiro J, P. Vicekonsul 891. 

Riber G. Underretssagfører 243. 

Richelieu A. du Plessis de, Ad- 
miral 149, 167, 702. 

Richter J. L. Undermaskinmester 
673. 

Richter W. G. D. F. Kontorchef 
261. 

Ridter G. C. J. Stabssergent 34. 

Rieck C. Å. M. Detajlhandler 896. 

Riesenberg F. S. F. Arbejdsmand 
862. 

Riis C. C. Fængselslæge 57. 

Riis W. Telegrafist 221, 

Rimestad C. Y. Kommitteret 196. 

Ring M. H. Sognepræst 123. 

Ringsted M. V. N. Underretssag- 
fører 2. 

Rippstain J. Stationsforstander 
489. 

de Rivera y Muro P. D. Greve 
af Ålmadevor 1400. 

Robin E. Vicepræsident 167. 

Rockstroh K. C. Kaptajn 784. 

Rodenbusch A. Inspektør 80. 

Rodiquez F. A. Kommandant 
490. 

Ronarch P. A. M. A. Lieutenant 
de vaisseau 21. 

Roncagli A. Vicekonsul 891. 

Rosen J. E. C. v., Oberst, Kam- 
merherre 3. 

Rosen W. C. W. Kaptajn 149. 

Rosenberg H. Forfatter 1004. 

Rosenegk N. v. Oberstløjtnant 
1051. 

Rossberg G. Professor 1004. 

Rossing U. Købmand 880. 

Rostrup F. G. E. Professor 221. 

Rostrup H. F. Læge 1051. 

Rostrup O. cand. mag. 879. 

Rothe C. A. Kammerherre 674. 

Rothe C. E. Grosserer 167. 

Rothe J. L. A. Departementschef 
673, 1056. 

Rothe W. C. Ritmester 239, 410, 
491. 

Rottbøll Chr. Godsejer 148. 

Roustan Viceadmiral 262. 

Rovsing N. T. Professor 561. 

Rubin M. Generaltolddirektør 124. 

Rung F. Kapehnester 85.5. 

Rung I. G. Premierløjtnant 58. 10 Ryberg C. J. P. Direktør 165. 
Rye H. M. O. Birkedommer 783. 
Bomeling E. A. Oberstløjtnant 81. 
R6nne P. B. F. Sognepræst 183. 
Rørdam C. H. Oberst 21. 
Rørbye E. H. C. Kaptajn 138. Saabye J. Kontorchef 261. 

Salomon M. Direktør 561. 

Salomon J. B. A. Grosserer 1049. 

Salomonsen C. J. Professor, Di- 
rektør 487, 562. 

Samanicgo yFernandez-Cid V. 490. 

Sand F. V. Overlærer 3. 

Sanden von Oberst 4S9. 

Sandholt P. C. Snedkersvend 324. 

Saraphetpaki Chew Mun 80. . 

Sass O. W. Oberstløjtnant 855 

Saxild J. P. Kaptajn 139. 

Saxild J. Protokolfører 3. 

Schack H. Vicekonsul 913. 

Schade H. Skovrider 102. 

Schaff Hofstatssekretær 1051. 

SchafFalitzky de Muckadell C. Ba- 
ron, Premierløjtnant 238. 

Scandella P. S. C. Kaptajn 490. 

Scavenius E. J. C. Assistent 674. 

Scheller C. F. Kommandør 238, 
915. 

Schilling W. G. O. Bagersvend 
563. 

Schjødt J. Justitsraad 195. 

Schiødte E. Professor 561. 

Schiødte N. F. By- og Herreds- 
foged 79, 102, 643. 

Scl\jørring H. £. Andenpræ^^t 103, 
124. 

Schiørring M. J. C. Kancelliraad 
103. 

SchlebrOgge B. v. Premierløjtnant 
1051. 

Schlichtkrull A. C. Departements- 
chef 673, 1056. 

Schltiter V. C. L. Kommandør 34. 

Schlytern F. H. Bureauchef 1070. 

Schmalfeld G. L. F. Medaillør 490. 

Schmedes O. A. Y. Justitsraad 
137, 139. 

Schmidt C. J. Postmester 408. 

Schmidt C. L. Skomager 169. 

Schmidt E. A. H. Kaptajn 114. 

Schmidt J. P. Stationsforstander 
1050. 

Schmith Bay J. P. Kaptajn 72. 

Schmit P. M. Underretssagfører 
323. 

Schou H. J. Kancelliraad 702. 

Schou P. F. Kontorchef 383. 

Schoug A. E. N. Post ekspedient 
221. 

Schousboe H. B. Translatør 785. 

Schoustrup V. J. Kommandør 137, 
138. 

Schovgaard N. fhv. Opsigtsbetjcnt 
196. 

Sclirader Sagfører 880. 

SchroU C, A. Oberst 21. | 

SchrOder A. T. R. FyTbøder 447. ; 

Schrøder J. O. V. Kaptajn 34, 58. , Schrøder M. H. Apoteker 202. 

Schubert Superintendant 489. 

Schuliu S. L. Lensgreve, Hofjæger- 
mester 21. 

Schultz-Gnmewald A. Billedhugger 
183. 

Schultz F. W. F. Blikkenslager 
862. 

Schultz H. Underretssagfører 563. 

Schultz J. J. Kammerraad 882. 

Schultzer M. Postekspedient 123. 

Schulz A. M. Postekspeditør 488. 

Scbwanenflttgel O. F. V. Komman- 
dør 34 

Schytler F. Ekspedient 182. 

Schæffer A. B. J. Overlæge 34. 

Schonau V. Adjunkt 222. 

Schoning C. P. R. K. Postmester 
408. 

Secher T. Købmand, Overlignings- 
kommissær 854. 

Seebach L. H. Gymnastiklærer 182. 

Sehested H. von Fuldmægtig 307. 

Seiersen J. Stationsforstander 408. 

Sejersen S. Underretssagfører 316. 

Seignios J. M. Vicekonsul 1003. 

Selmer H. P. Underfoged 1100. 

Serup L. D. Materialforvalter 112. 

Sevaldsen V. S. Krigsassessor 318. 

Sidenius F. C. Sparekassedirektør 
113. 

Siegumfeldt M. A. Sognepræst 
1055. 

Siems J. H. G. Murer 478. 

Siersted P. T. E. Skoleinspektør 
72. 

Silow C. C. A. Major 881. 

Simonsen D. J. Professor 1052. 

Simonsen J. Sognefoged 856. 

Simonsen L. J. Overretssagfører, 
Etatsraad 1003. 

Simonsen S. C. S. Gymnastiklærer 
123. 

Sincay C. A. S.-P. de Capitaine 
de vaisseau 21. 

Sixhoj J. C. cand. mag. 381. 

Skade J. C M. R. Kaptajn 34. 

Skeel J. E. F. HoQægermester 
880. 

Skibsted A. C. de Fine Komman- 
dør 915. 

Skibsted C. F. de Fine Kaptajn 
239. 

Skibsted H. V. Assistent 236. 

Skjoldager N. H. Gartner 21. 

Skjoldborg H. C. N. Fastlods 562. 

Skjørringe L. A. P. Kapelian 672. 

Skovgaard H. Sognepræst 57. 

Skovgaai-d N. C. T. Gaardejer 490. 

Skram J. W. C. Sognepræst 56. 

v. Slatin Pascha R. K. R. Gene- 
ralmajor 490. 

Sloutchefsky C. Løjtnant 881. 

Smacharaj Chow Mun 80. 

Smith A. P. Postmester 1050. 

Smith E. E. fhv. Baad- og Be- 
tjeningsmand 12.'). 

Smith J. G. Direktør 114. 

Smith T. F. P. Premierløjtnant 
223. 

Solomon H. ^\'. Konsul 853. Sommer H. B. Købmand 410. 
Sonne A. K. Sognepræst 194. 
Soya -Jensen C. M. Lærer ved 

Kunstakademiet 856. 
Spandet P. J. N. Sognepræst 409. 
Speyer L C. Assistent 407. 
Spleis C. O. S. Sognepræst 643. 
Spruth H. Vicekonsul 653. 
Staack F. V. O. Undersømine- 
mester 673. 
Staun G. W. Stationsforstander 

1050. 
Steenstrup J. V. Kapellan 238. 
Stefansen S. C. Skrædersvend 1070. 
Stegmann N. F. Overlærer 237. 
Stephensen H. P. Etatsraad 112, 

115. 
Stephensen S. P. Baadformand 

702. 
Sterner K. A. O. Kaptajn 114. 
Stistrupske Legat 48, 1000. 
Stockmarr A. A. J. Adjunkt 891. 
Storm A. V. Sognepræst 854. 
Storm W. Konsul 879. 
Storp C. Præst 19. 
Strandbygaard B. Læge 79. 
StriboU V. Docent 1050. 
Strubberg C. H. Fyrbøder 410. 
Suell F. J. Oberst 33. 
Suenson K. Kammerjunker 644. 
Svanholm P. P. Overretssagfører 

165. 
Sveinsson H. Biskop 33. 
Sveistnip P. Hen-edsfoged 181. 
Svendsen A. Kammerraad 882. 
Svendsen J. Krigsassessor 1056. 
Sydow B. R. von Kaptajn 855. 
Soeby C. W. Skibsfører 58. 
Søegaard M. T. J. Kaptajn 1051. 
Sørensen C. W. Kirkebetjent 881. 
Sørensen E. Indenrif^sminister 138. 
Sørensen H. C. Skibsfører 182 
Sørensen H. J. C. T. Postkontrolør 

408. 
Sørensen R M. Snedker 862. 
Sørensen H. O. Arbejdsmand 491. 
Sørensen J. A. Lakaj 45, 702. 
Sørensen J. P. Matros 239. 
Sørensen M. Underretssagfører 

181. 
Sørensen N. L. Havnefoged 783. 
Sørensen O. Tandlæge 153. 
Sørensen P. Stabssergent 34. 
Sørensen P. A. Stationsforstander 

783. 
Sørensen P. C. Forstraad 195. 
Sørensen S. C. Præst 20, 891. 
Sørensen S. H. Postmester 408. 
Sørensen S. T. Professor 149, 182. 
Sørensen T. Postekspedient 317. 
Sørensen T. E. V. Sømineassistent 

383. 

T. 

Tegner H. Direktør 196. 
Tegner L V. Generaldirektør 380. 
Teichmiiller Overhofpræst 881. 
Terkelsen A. P. Toldassistent 892. 
Testa H. C. J. Gesandt 222. 
Tettau G. v. Friherre, Hofstald- 
mester 1056. 11 Thaoing G. Sognepr&&t 124. 
ThalbiUer V. A. Oberstløjtnant 21. 
Thiede J. J. C. Arbejdsmand 862. 
Thisted J. Direktør 410. 
Tboffisen A. L Kancelliraad 882. 
Thomsen C. Formand 381. 
Thomsen C. C. Sognepræst 880. 
Thomsen F. C. M. Oberstløjtnant 

474. 
Thomsen H. P. J. J. Geheime- 

konferensraad 2, 4. 
Thomsen J. C. Skovfoged 123. 
Thomsen E. C. Gaardejer 103. 
Thomsen N. J. Yeksellerer 561. 
Thomsen P. Handelsbetjent 862. 
Thomsen P. S. Faldmægtig 20. 
Thomsen S. Overretssagfører 387. 
Thomsen T. C. A. Riunester 33. 
ThorbaU A- A. L. Underretssag- 

^rer 478. 
Thoibjømsen T. Skoleinspektør 

700. 
ThoRodsen T. Professor 58. 
Thorsager C. Z. J. Overlærer 853. 
Thorsen N. Postmester 408. 
Thorsøe J. A. Kapellan 193. 
Thrane A. L. H. Birkedommer 137. 
Thme F. M. Forstander 643. 
Thræn J. L. C. J. Stabsintendant 

149. 
Thjgesen G. £. F. Sognepræst 114. 
Hedemann K. H. J. F. G. Sten- 
hugger 886. 
TOlge A C. A. Oberst 21. 
Tillisdi G. F. Stiftamtmand, Kam- 

meilierre 474, 1049. 
Tits L. Ho&aad 33. 
Tofte L. V. Professor a55. 
Tolstoy Grexe 881. 
Tompfion J. de Y. B. Eammer- 

JBDker 223. 
Topsøe H. F. A. Direktør 223. 
Tcffin D. £. Skibsreder 561. 
Torp C- A. P. Overretssagfører 381. 
Torp C. C. Prokurator 196. 
Torres D. R. Capitaine de frégate 

47a 
Toosong F. G. W. Trafikinspektør 

674. 
Tram S. T. Sognepræst 195. 
Tramp C. J. F. Greve, Postmester 

408 
Tnq) F. H. Premierløjtnant 784. 
Trier H. M. Formand for Kommis- 
sionen til <h^ning af Forsvars- 
væsenet 137. 
Trofist E. M. Frue, Telegrafist 32. 
Trolle J. C. H. Etatsraad 472, 473. 
Trotha-HæJdingen von Kammer- 
herre 4S9. 
Tuxen A- O. Navigationsskolebe- 
styrer Sao. 
Tuxen H. L«. H- Kaptign 856. Tuxen L. A. N. ordiu. Medhjælper 

914. 
Tuxen L. R. Professor 892. 
Tvermoes C. A. M. B}'foged 79, 

20, 138. 
Tvermoes F. E. T. Etatsraad 148, 

149. 
Tybjerg E. Kriminalretsassessor 

1004. 
Tychsen G. Varemægler 488. 
Tønnesen P. Underretssagfører 

1004. 
Tørsleff J. A Kateket 643, 672. 

U. 

Uhl A. A. Toldkontrolør 382. 
Ulrik F. F fhv. Fysikus 115. 
Ulrich J. G. Pottemager 886. V. 

Vane L. R. Nai 80. 

Vater J. A. O. Overretssagfører 

643. 
Vaupell J. Professor, Adjunkt 3, 

914. 
Vedel E. Amtmand, Kammerherre 

853. 
Velschow H. C. cand. philol. 261. 
Verge F. V. Maskinmester 1003. 
Vermehren A. Kapellan 166. 
Verrier V. I. Professeur au Lycée 

Carnot 784. 
Vett L. V. E. Grosserer 1049. 
Vever J. Freiherr v. Oberst 44. 
Viatkin T. Løjtnant 881. 
Videbech P. H. C. Korpslæge 489 
Visutr Kosa Phya Gesandt 673. 
Vind G. R. E. Geheimekouferens- 

raad 671, 673. 
Vind T. Sekretær 238. 
Viinsted J. A. Justitsraad 4. 
Virgin O. W. Oberst 409. 
Vogt F. W. Husmand 862. 
Vogt H. F. E. Skovfoged 317. 
VoUertzen H. G. K. Postmester 408. 
Vollquartz J. P. Kaptiyn 33, 57. 
Vorkdper J. F. R. Bagersvend 861. 
Vøhtz I. A. Kaptajn 645. 

W. 

Wagner F. A. H. Generalmajor 918. 
Wagner P. L. Møllersvend 862. 
Wallenberg K. Bankdirektør 223. 
Wandel G. F. Kontreadmiral 137, 

318. 
Wanscher E. C. H. Portør 166. 
Warming S. Konsul 316. 
Warncke J. F. Arbejdsmand 862. 
Warnecke H. Vicekonsul 783. 
Wass L. Underretssagfører 57. . I Wedell-Wedellsborg A. F. Baron, 
Oberst 80, 239, 856. 

Wedell-Wedellsborg K. H. L. Baron 
Skovrider 123. 

Wegener C. T. Kaptajn 138, 356. 

Wehner v. Ministerialraad 490. 

Weibel F. M. Overtoldinspektør 
673. 

Weihe A. Translatrice 48. 

Wejen H. C. L. E. Grosserer 1049. 

Weilbach P. B. Kaptajn 33. 

Weimann V. H. O. Generalkonsul 
643. 

Weismann O. Generaldirektør 881. 

Weissenbruch L. Generalsekretær 
784. 

Wenck E. G. O. Oberstløjtnant 
1050. 

Wendholt J. Kapitejn ter Zee 561. 

Werner C. F. Kancelliraad 561. 

Werner J. C. Gymnastiklærer 488. 

Wessel J. H. Oberstløjtnant 223. 

West A. T. W. Translatør 564. 

Westenberg R. A. T. Tømrermand 
124. 

Westermann C. P. N. Apoteker 677. 

Westemhagen C. v. Premierløjt- 
nant 1051. 

Wichfeld N. H. P. Hoflægermester 
72. 

Wilhjelm F. Sognepræst 892. 

Wilkens H. T. Major 881. 

Willenck A. Løjtnant 490. 

Willemoes W. F. Underretssag- 
fører 860. 

Williams W. J. Konsul 165. 

Wineken O. By- og Herredsfoged 
137, 140. 

Winge M. E. Oberstløjtnant 222. 

Winter F. G. K. Hofraad 489. 

Winther P. Kirkebetjent 183. 

Wolf E. 673. 

Wolf H. E. Kaptajn 892. 

Wolff E. Kaptajn 34. 

Wroblewsky J. C. C. Postekspedient 
880. 

Wøldike K. H. Herredsfoged 221. 

Z. 

Zahle H. Assistent 914. 

Zeeberg H. J. A. Tjener 702. 

Zelenoi A. Løjtnant 881. 

Zepelin P. E. W. S. T. von 914. 

Zerlang J. R. Rektor 194. 

Ziegler-Sørensen C. C. Premier- 
løjtnant 262. 

Zoffmann O. S. A. Overlærer 182. 

Zytphen-Adeler G. C. Baron, Ar- 
kivar 892. Østergaard P. Kateket 380. Xliisterialtidenden for 1902. 1 jur. i. Forskellige Meddelelser. Summarisk Fremsttlling af de danske Statebaners Indtægrt i August Maaned 1901, 
indbefkttende Resultatet af samtlige Maaaeden Tedkommende Afregnioger*). 

Peisonbefordring (inkl. Indtægt af Rejsegods): Kr. O. Kr. 0. 

lokalt 1,588,9807, Personer 1,353,931. 69 

gennemgaaende 85,3027, — 217,687. 62 1,674,283 Personer 

Særtog 2,729. 88 

Gods- og Kreaturbefordring: Kr. 0. 

lokalt 245,965.1 Tons 904,513. 75 

gennemgaaende 47,189., — 158,437. 80 1,574,349, 19 Særtog. 293,154., Tons 1,062,951. 55 

Postbefordring 67,454. 48 

Forskelligt 25,763. 40 Tilsammen . . . 2,780,518. 62 

indtægt i Maanedeme April— Juli 1901 10,141,525. 35 Indts^ i Maanedeme April— August 1901 12,872,043. 97 I August Maaned 1900: Kr. 0. 

Personbefordring (inkl. Indtægt af Rejsegods) 1,586,145 Personer . 1,517,557. 99 

Gfodsbefordring 291,759.5 Tons 1,042,605. 54 

Postbefordring 67,191. 29 

Forskelligt 32,026. 91 Tilsammen • • , 2,659,381 . 73 

Indtægt i Maanedeme April— Juli 1900 10,070,468. 46 Indt^ i Maanedeme April— August 1900 12,729,850. 19 * 

*) Den tilsvarende Fremstilling for Juli Maaned l&Ol findes i Min Tid. for 1961 B, 

Side 1227. 
Den 18åe Jsnnar 1902. 1 Afløsning af Højtidsoffer« 

Under 13cle Januar har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet med- 
delt Approbation paa en mellem Sørbymagle-Kii'kerup Sogneraad og de offerberettigede 
sammesteds indgaaet, af Amtsraadet og Skoledirektionen tiltraadt Overenskomst om 
Højtidsofrets Afløsning for bestandig fra den Iste Januar 1902 at regne mod faste 
aarlige Vederlag af 555 Kr. 32 0. til Sognepræsten, 277 Kr. 72 0. til Læreren i Sør- 
bymagle og 227 Kr. 12 0. til Læreren i Kirkerup paa Vilkaar, at der ikke paalignes 
de ikke til Folkekirken hørende Beboere, militære, Personer, der have løst Sognebaand, 
eller de offerberettigede selv større Skattebidrag end der, om Ofret ikke var afløst, 
vilde kunne paalignes dem. Afskedigelser og Udnæynelser o. s. v. 

a. Afskedigelser m. m. 

Tindet' Aimisteriet for Kirke- og Unde^vmiingsvæsenet: 

Under 8de Januar er Du'ektør for den polytekniske Læreanstalt, Dr. med. & phil. 
H. P. J. J. Thomsen, St. af T). og Dm., efter Ansøgning entlediget i Naade fra bemeldte 
Embede fra 31te Januar d. A. at regne. 

Under Krigsministeriet: 

Under 6te Januar er Premierløjtnant af Fodfolket, Carl Frederik Weiss Ernst ved 
13de Bataillon, afskediget paa Grund af Alder i Naade af Krigstjenesten med Pension. 

Under Marineministeriet: 

Under 7de Januar er der efter Ansøgning meddelt Premierløjtnant tiden for Nuramei* 
i Søofficerskoi'pset, Knud Johan Olaudius Prahl, Afsked i Naade. b. Udnæynelser og Beskikkelser m. m. 

Under Justitsministeriet : 

Under 3die Januar har Justitsministeriet meddelt cand. juris Ole Ferdinand Olsen 
Beskikkelse som OveiTetssagfører, 

Under s. D. er HeiTedsfoged og Skriver i Falster vestre Herred, Christian Chri- 
stopher Græbe, R. af D., allernaadigst beskikket til Herredsfoged i Nør\*ang og Tørrild 
HeiTeder. 

Under 4de Januar har Justitsministeriet meddelt exam. juris Marius Valdemar Ni- 
colai Ringsted, der har opgivet at ville tage Bopæl i Kjøbenhavn, Beskikkelse som Under- 
retssagfører. 

• ' Under 7de Januar har Justitsministeriet meddelt exam. juris Jacob Brandt, der har 
opgivet at ville tage Bopæl i Aarhus, Beskikkelse som UndeiTctssagfører. Under Ilte Januar er der allernaadigst forundt Protokolføi*er under Kjøbenhavns 
Kiiminal- og Politiret, Jacob Saxild, allerhøjeste Udnævnelse som Protokolfører under be- 
meldte Ret. 

Und^ Landbrugmiini^eriei : 

Under 3die Jannar har Landbrugsministeriet antaget Skovløber ved Snevret Skov 
paa 6te Kronborg Distrikt, Klavs Petersen, til at være Skovløber af 1ste Klasse ved Grøn- 
nsKse Skovpart undar Tidsvilde-Frederiksværk Distrikt. 

Under Ilte Januar er der allcioiaadigst forundt Henrik Vilhelm Johan Glahn Be- 
stalling som Landinspektør. 

Uikder Ministeriet for Kirke- og Undet'visningsvæsenet : 

Under 2den Januar er Adjunkt ved Randers lærde Skole, Frederik Vilhelm Sand, 
aliemaadigst udnævnt til Overlærer ved samme Skole fra Iste Januar d. A. at regne. 

Under 4de Januar har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet konstitueret 
Timelærer, Professor, cand. philol. Jon Vaupell som Adjunkt ved Metropolitanskolen fra 
l^te Januar d. A. at regne. 

Under s. D. er personel Kapellan for Vallensbæk Menighed i Sjællands Stift, Axel 
H^iyrup, allernaadigst beskikket til ordineret Medhjælper i Helligkors Sogn og Andenpræst 
red BroFBonskirken i Kjøbenhavn. 

Under 9de Januar er Fabrikejer, cand. polyt. Gustav Adolph Hagemann, R. af D. 
og Dm., allernaadigst udnævnt til Direktør for den polytekniske Læreanstalt fra den 1ste 
Februar d. A. at regne. 

Under s. D. er pensonel Kapellan for Bjerregrav og Aalum Menighed i Viborg 
Stift; Anton Johannes Olesen, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Snejbjerg og Tjør- 
ring Menigheder i Ribe Stift. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Fritz Albert Sophus Jacob Jensen, allernaa- 
digst beskikket til Sognepræst for Gjesing og Nørager Menigheder i Aarhus Stift. 

Under s. D. er Sognepræst for Askø Menighed under Lolland-Falsters Stift, Aage 
Juel. allemaadigst beskikket til residerende Kapellan i Rønne Købstad og for St. Knuds 
Menighed paa Bomholm under Sjællands Stift. 

Under 10de Januar er Sognepræst for Sandø Præstegæld blandt Færøerne, Hans 
Christian Pedersen, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Odder Menighed i Sjællands 
Stift. 

Under s. D. er Christian Johan Martin Thaai'up allernaadigst anerkendt som Præst 
for den biskoppelig metodistiske Menighed i Hornsyld og Omegn i Vejle Amt. 

Under Krigsministeriet: 

Under 6te Januar er Sekondløjtnant af Fodfolket, August Theodor Knoblauch ved 
29de Bataillon, udnævnt til Premierløjtnant af Fodfolket. 

Vjider Ministeriet jor Island: 

Under 9de Januar er der allemaadigst meddelt Lærer Gudmundur Asbjarnarson 
allerh^este Stadfæstelse som Forstander for den uden for Folkekirken staaende. Frimenighed 
i Beydarfjorden inden Islands Østamt. e. Benaadninger med Titler og Ordener m. m. 

Under Iste Januar er afskediget Oberst af Fodfolket, Kammerjunker Jacob Eduard 
Carl V. Rosen, R. af D. og Dm., allernaadigst udnævnt til KammerheiTe. 

Under 2den Januar er Sognefoged og Lægdsmand, Gaardejer Niels Stockholm Bruun 
af Oxbøl og Sognefoged og Lægdsmand, Gaardejer Hans Andersen Lund af Rærup, be- 
naadede med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Under 4de Januar er Legationseekretffr ved det kejserlig kongelig (tøterrig-nngarske 
Gesandtskab i Kjøbenha\ii, Kammerherre Victor Frantz Adolf Greve Dubskj, Friherre af 
TriebomyBlic, allemaadigBt udnævnt til Bidder af Dannebrog. 

Under 8de Januar er Direktør for den polytekniske Læreanstalt, Dr. med. & phiL 
H. P. J. J. Thomsen, 8t. af D. og Dm., allemaadigst udnævnt til Gehejmekonferensnuul 
med Bang i 1ste Klasse Nr. 13 efter Bangforordningen, fra den 31te Jannar d. A. at regne. 

Under s. D. er Sognepræst for Bamløse og Annisse Menigheder i Sjællands Stift, 
Provst Lauritz Christian Hansen, B. af D., benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under 9de Januar er der allemaadigst tildelt hidtilværende Sognefoged og Lægds- 
mand for Førslev Sogn, Hans Christensen, Dm., Fortjenstmedaillen i Sølv med Tilladelse til 
at bære samme. 

Under 10de Januar er Apoteker Johan August Viinsted af Hon^ens allemaadigst 
udnævnt til Justitsraad med Bang i 5te Klasse Nr. 3 efter Bangforordningen. Ledige Embeder og Bestillinger. 

Under Jugtitsministeriet: 

Embedet som Herredsfoged og Skriver i Falster vestre Herred. 

Opslaaet ledigt den 8de Januar ) igno 
Udløber den 22de Januar / 

I Følge Lov af Iste Juli 1870 om Lønninger for Betsbetjent- og Magistratsembeder 
§ 4, jfr. Tavle C. Nr. 35, lønnes dette Embede med 5,200 Kr. om Aaret samt Alderstillæg 
efter samme Lovs § 5. 

Den, der ansættes i Embedet, vil for de ham betroede Oppebørsler have at stille 
en saadan Sikkerhed, som senere maatte blive bestemt, ligesom han ogsaa vil have at under- 
kaste sig de Bestemmelser, som maatte blive trufne i Heneeende til Begnskabsaflæggelse for 
og Lidbetaling i Statskassen af de i samme flydende Lidtægter. 

Oiider Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcdseufi : 
Aagemp og Kirkemp Sognekald i Sjællands Stift. 

Opslaaet ledigt den 3die Januar ) .^^^ 
Udløber den 31te Januar j ^^"'^• 

Beguleringssum 3,760 Kr. 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal være pligtig til at indbetale aar- 
lig til Stiffcsmidlerae til Anvendelse i kirkeligt Øjemed i Almindelighed 50 Td. Byg, at be- 
tale med Penge efter hvert Aars Kapitelstalrøt 

Aars og Haubro Sognekald i Viborg Stift. 

Opslaaet ledigt den 3clie Januar \ ^^ 

Udløber den 31te Januar j ^ 

Beguleringssum 1,824 Kr. 

Kauslunde Sognekald i Fyens Stift. 

Opslaaet ledigt den 8de Januar I ^^^ 
Udløber den 5te Februar / ^^ " 

Beguleringssum 2,156 Kr. 

Den Mand, der kaldes til dette £mbøde, skal være forpligtet til at tilsvare en An- 
del af den Embedet i Overensstemmelse med de allerhøjeste Anordninger af 16de December 
1887 og 8de August 18^2 paalagte Pension til den under 3lte December 1894 entledigede Sognepræst for Middelfart og Kauslunde Menigheder, saaledes som denne Pension^i Hen- 
hold til den allerhøjeste Anordning af 3die September 1898 er fordelt ved Ministeriets Re- 
solution af 12te Maj 1899. Opslaaet ledigt den Ilte Januar ■ .q,.« 
Udløber den 8de Februar ^ *^"^- Snøde og Stoense Sognekald paa Langeland under Fyens Stift. 

Regoleringssum 5,497 Kr. 

Ben Mand, der kaldes til Embedet, skal være pligtig til aarlig at afgive 160 Td. 
Byg, at betale med Penge efter hvert Aars Kapitelstakst, til Hou Sognekald som Tillæg til 
dettes Lønning. 

Askø Sognekald under Lolland - Falsters Stift. 

Opslaaet ledigt den 14de Januar ) .^^^y 

Udløber den Ilte Februar / *^"^- 

Keguleringssnm 1,164 Kr. 

Sandø Præstegæld blandt Færøerne. 

Opslaaet ledigt den 14de Januar \ -latio 
Udløber den Ilte Februar j 

Beretnifig om ledige gejstlige Embeders Beskwff enhed efter de jra vedkommende 

Biskopper modtagene meddelelser. 

Jelstrup og Lyngby Sognekald i Aalborg Stift (se Min. Tid. for 1901 B. Side 1253). 

Indtægter: A. Jelstrup Sogn: 1. Præstekomtiendo 21 Td. 7 Skp. 374 Fdk. Rug, 
49 Td. 1 Skp. 1 V4 Fdk. Byg, 43 Td. 6 Skp. 1 Fdk. Havre, dels in natura, dels efter Ka- 
pitelstakst. — 2. Kvægtiende og Smaaredsel 6 Td. 7 Skp. Byg efter Kapitelstakst. — 3. 
Afgift af bortsolgt Præstegaardsjord 8^/3 Td. Byg efter do. — 4. Højtidsoffer, afløst, 81 Ki*, 
24 0. — 5. Accidenser 78 Kr. 15 0. efter sidste 5 Aars Gennemsnit. — 6. Rente af 
Embedskapitaler ved Salg af Jord fra Præstegaarden, i alt 4,066 Kr. 67 0., og Udbytte 
af Bankaktie paa 394 Kr. — 7. Afgift af et Fæstehus 2 Kr. — 8. Præst egaardens Jorder, 
af Hartkorn 3 Td. 5 Skp. 1 Fdk, IV4 Alb., bestaa af 31 Td. Land let Sandmuld, 12 Td. 
Land Kær, hvori Tørveskær, og 14 Td. Land til Dels uopdyrket Hede; drives af Benefi- 
eiariuB. Besætning f. T. 2 Heste, 9 Køer, 4 Stk. Ungkvæg og 4 Faar. Stuehuset opført 
1872. Der er Forpagterbolig. Let Adgang til Vand. Haven mod Syd c. 1 Td. Land. 
Praniegaarden ligger ved Jelstrup Kirke, '/^ Mil til Anneks, 1^/j Mil til Hjørring, 1^/^ Mil 
til Løkken, '/^ Mil til Lønstrup. Kakkelovne, Komfui* og Grubekedel er Beneficiarii Ejendom. 
— B. Lyngby Sogn: 1. Præstekomtiende 10 Td. 2V4 Fdk. Rug, 13 Td. 7 Skp. 2V4 Fdk. 
Byg, 13 Td. 5 Skp. 37^ Fdk. Havre. — 2. Kvægtiende og Smaaredsel 3 Td. Byg. — 3. 
Å^h af bortsolgt Anneksjord 9 Td. Byg. — 3. Højtidsoffer, afløst, 39 Kr. 14 0. — 5. 
Accidenser 35 Kr. 50 0. efter sidste 5 Aars Gennemsnit. — 6. Rente af Embedskapital 
ved Salg af Embedsjord (Anneksgaarden) paa 3,200 Kr. 

Udgifter: 1. Skatter paa Amtstuen c. 50 Kr. — 2. Renter til Skolefonden 3 Kr. 
88 0. — 3. Hartkomsskat til Kommunen 68 Kr. 68 0. — 4. Ekspenser c. 37 Kr. — 5. 
Renter af Indløsningssum (600 Kr.) 24 Kr. — 6. 274 pCt. af Udbyttet af Embedskapita- 
leme til Stiftskassereren. — 7. 5 Kr. for Opkrævning af Kvægtiende og Smaaredsel. — 8. 
Embedslaan : a) paa 695 Kr., forrentes med 4 pGt. og afdrages med ^/^^ aarlig fra December 
Termin 1887; b) paa 1,917 Kr., forrentes med 4 pCt. p. a. og afdrages med 7i2 ^^^^^S 
&a Ilte Juni 1901. 

Formanden er entlediget fra den 15de November 1901 at regne. I Følge kongl. 
Re^lation af 14de December 1901 skal den Mand, der beskikkes til Embedet, være pligtig 
til, naar som helst det efter Naadensaarets Udløb forlanges, at afgive Lyngby Sogn og i 
Stedet for samme ovei*tage Maarup Sogn og at finde sig i den derved ])evirkede Nedgang 
i Embedidndtægter. 

I Anledning af denne Forpligtelse bemærkes, at de med Maarup Sogn forbundne «4^mv^ Indtægter ere følgende: I. Korntiende: 10 Td. 3 Skp. 4^/7, Pot Rug, 10 Td. 6 Skp. 
11 ^/jg Pot Byg, 9 Td. 4 Skp. 16^/g Pot Havre; heri vil der finde en eventuel Nedsættelse 
Sted paa Grund af Skade ved Havets Ødelæggelser. — 2. Smaaredsel og Kvægtiende 2 Td. 
6 Skp. 6^/4 Pot Byg. — 3. Afgift af bortsolgt Jord (fra Maarupgaard) 4 Td. Sæderug. — 
4. Højtidsoffer og Accidenser c. 190 Kr. efter sidste 4 Aars (Teunemsnit. Eventuel Udgift : 
Leje af Værelse paa Maarupgaard 16 Kr. 

Aars og Haubro Sognekald i Viborg Stift (se ovenfor). 

Indtægter: 1. Korntiende 83 Td. 31/3 Fdk. Eug, 53 Td. 5 Skp. 3V,2 ^^k. Byg og 
81 Td. 5 Skp. 1^/4 Fdk. Havre, der for største Delen maa leveres in natura, men i de 
senere Aar lielt er betalt med Penge efter Kapit eistakst. — 2. Kvægtiende og Smaaredsel 
c. 23^2 Td. Byg. — 3. Eefusion af Mølgaard 4 Td. 4 Skp. Eug. — 4. Eente af en Ka- 
pital paa 443 Kr. og af en Bankaktie paa 382 Kr. — 5. Afløst Højtidsoffer 175 Kr. — 
6. Accidenser efter 5 Aars Gennemsnit c. 540 Kr. — 7. Præstegaardeus Jordtilliggende, 
af Hartkorn 5 Td. 3 Skp. 2 Fdk. l*/^ Alb., af Ai-eal c. 90 Td. Land Ager og Eng, er 
bortforpagtet til 1ste April 1902 for en aarlig Afgift af 1,175 Kr. og et Par mindre Ydel- 
ser. Forpagteren, der bor i et ved Præstegaarden liggende Hus, som han selv vedligeholder, 
yder alle Naturalpræstationer til Kommunen, besørger Præstens Embeds- og private Kørsler 
for 1 Kr. pr. løbende Mil, leverer daglig fra 2 — 6 Potter nymalket Mælk for 8 Øre \n\ 
Pot, præsterer den fornødne Tækkehalm til Gaardcns Bygninger mod en Betaling af 32 ir), 
pr. Lpd. samt uden Vederlag Haandlanger til den aarlige Vedligeholdelse af Gaarden. Kon- 
trakt om Avlingens fornyede Bort foi-p agt ning til 1ste April 1910 paa Vilkaar som anført er 
indsendt til Approbation. Præstegaardens Stuehus, opført 1868 af Grundmur med Straatag, 
afgiver med 10 Værelser, hvoraf 3 Loftsværelser, samt rummelig TJdenomslej lighed en meget 
lun og smuk Beboelse. Staldbygningen er i 1899 miderkastet en Hovedreparation, medens 
Laden, der er mindre solid, mulig i en ikke fjern Fremtid vil trænge til Fornyelse. Ret 
godt Vand af 2 Brønde i Gaarden. Brændsel maa købes. Meget smuk, c. 1^/^ Td. Land 
stor Have med en Del yngre Frugttræer. Jernbanestation i Aars. En lille Mil til Anneks- 
kirken ad Landevej. 

Udgifter: 1. Skatter paa Amtstuen c. 225 Kr. — 2. Kommunale Skatter af Hart- 
kornet c. 110 Kl*. — 3. Ekspenser c. 45 Kr. — 4. Eente af Laan til Bankhæftelsens Ind- 
frielse 15 Kl*. 34 0. — 5. Kaldslaan: a) 1,583 Kr., foiTentes med 4 pCt. og afdrages i 
20 Aar fra Juni 1883; b) 900 Kr., forrentes med 4 pCt. og afdrages i 15 Aar fra Juni 
1891; c) 1,938 Kr., forrentes med 4 pCt. og afdi*ages i 15 Aar fra December 1899. — 6. 
Indløsningssum 1,000 Kr. 

Ingen Pensionsbyrde. Andre Efterretninger. 

Under Ministeriet J or offefitlige Arbejder: 

Postekspeditioner og Brevsamli&assteder. 

Pra den 1ste Februar at regne vil Brevsamlingsstedet i Sønder Tranders, underlagt 
Postkontoret i Aalborg, blive nedlagt. 

Fra samme Tidspunkt at regne vil der blivo oprettet et Brevsamlingssted med ud- 
videde Forretninger paa Gistrup Station, underlagt Postkontoret i Aalborg. Foruden med 
nævnte Kontor vil Brevsamlingsstedet blive sat i Forbindelse med Postkontoret i Bæliun og 
Jydske Jembanepostkontor. 

Fra den 1ste Februar at regne vil der blive oprettet et Brevsamlingssted med ud- 
videde Forretninger paa Strande Station, underlagt Postkontoret i Lemvig og i Forbindelse 
med dette Kontor og Jydske Jernbanepostkontor. 

Brevsamlingsstedet skal af Publikum kunne benyttes som selvstændig Postadresse. liBiflterialtidendeii for 19Q2. Nr. 2. Forskellige Meddelelser, Bfretning om den polytekniske Læreanstalts Yirksomhed i Undervisningsaaret 

trn. 1ste Angnst 1900 til 31te Juli 1901. 

Tilgang af Eksaminander i Aar 1900, Til Adgangseksamen i Juni og Juli 
19U0 indstillede sig 88, hvoraf 60 bestod Prøven. Desuden bleve 74 Studenter, der 
havde bestaaet Afgangseksamen til Universitetet i matematisk-naturvidenskabelig Ret- 
uing, og 1 i Følge ministeriel Eesolution paa Grund af anden aflagt Prøve indskrevne 
<m polytekniske Eksaminander. Tilgangen af Eksaminander har altsaa været 135. 

Antallet af 8tiide7'e7ide. Foruden Eksaminander benytte ogsaa andre stu- 
derende Læreanstaltens Undervisning, Antallet af hver af disse Grupper har været 
følgende : Studerende. 


• 


Høsthalvaar. 


Vaarhalvaar. 


Rlr^caminandf^r »,.»,....,..,...,, 


525 
44 


426 


Andre Deltagere 


35 
I alt... 


569 


461 Benyttelsen af Forelæsninger og Øvélsei\ Antallet af Tilhørere ved Forelæs- 
ningerne og Deltagere i Øvelserne har været følgende: Undervisningsfag. Matematik (yngre Hold) | for Maskin- og Byg- 
—- (ældre — ) J ningsingeniører 

— for Fabrikingeniører 

Deskriptiv Geometri 

P •, J Elektricitet og Magnetisme 

Fvsisk Mekanik 

Indledning og Metalloider 

Metaller 

Oi^anisk Kemi 

KemilP Analytisk 

Elksaminatorier i kvantitativ Analyse 

— i uorganisk Kemi for 

Fabrikingeniører 

Den 31te Janaar 1902. i Antal af studcreudo Lærer. Prof. Zeuthen. 
FVof. Hansen. 

Dr. Juul. 

Prof. Seidelin 

Prof. Christiansen. 

Prof. Prytz. 

Prof. Thomsen. 

Prof. Jørgensen. 

Prof. Jørgensen. Høithalyaar. 147 

8l> 

38 

169 

267 

99 

19 

13 Taarhalvoar. 102 
61 
24 

103 

168 
73 

14 24 2 Undervisningsfag. 
Kemi Organisk Kemi for Maskin- og Byg- 
ningsingeniører 

Eksaminatorier i uorganisk Kemi for 
Maskin- og Bygningsingeniører. 

Teknisk Kemi 

Eksaminatorier i teknisk Kemi 

Mineralogi 

Geologi 

Botanik 

Maskinisere for Maskin- og Bygnings- 
ingeniører 

Maskinisere for Maskiningeniører 

— — Fabrikingeniører 

Teknisk Mekanik for Maskin- og Bygnings- 
ingeniører 

Teknisk Mekanik for Fabrikingeniører . . • 

Teknologi 

— for Maskiningeniører 

— — Fabrikingeniører 

Vejbygning 

Vandbygning 

Landmaaling og Nivellering 

Eksaminatorier i Landmaaling og Nivel- 
lering 

Materiallære 

Elektroteknik 

Opvarmning og Ventilation 

Skibsbyging 

Eksaminatorier i Husbygning 

Fysiske Øvelser 

Elektroteknisk Instrumentlære 

Kemiske Øvelser ♦ . 

Mineralogiske Øvelser 

Tegning 

Øvelser i Husbygning 

— i teknisk Mekanik 

— i Maskinkonstruktion 

i Elektroteknik 

— i Opvarmning og Ventilation 

— i Skibsbygning 

— i Vejbygning 

— i Vandbygning 

— i Landmaaling og Nivellering ...» Antal af studerende. Prof. Steenberg. 

Dr. J. V. Petersen. 
Prof .^ Hteenberg. 

Prof. Ussing. 

Dr, Kolderup-Rosen- 
vinge. 

Prof. Borch. Prof. Ostenfeld. 

Prof. Borch. 
Prof. Hannover. Prof. Lutken. 

Prof. Teller. 

Docent Mørup. Docent Øllgaard. 

Dct.Windfeld Hansen. 

Docent Bonnesen. 

Docent Hansen. 

Docent Gnudtzmann. 

Prof. Prytz. 

Cand. mag. Absalon 

Larsen. 

Prof. Jørgensen. 

Prof. Ussing. 

Docent Bonnesen. 

Docent Gnudtzmann. 

Docent Ostenfeld. 

Prof. Borch. 

Dct.AVindfeld Hansen. 

Docent Bonnesen. 

Docent Hansen. 

Prof. Liitken. 

Prof. Teller. 

Docent Mørup. H^tbalTftar. VMtfbalva 25 
17 

102 

39 

63 71 
15 

70 64 
62 55 
58 
47 
56 
10 
42 
85 116 
63 332 57 
17 

21 3r> 

27 

17 
19 

66 26 
12 
36 
33 

48 11 74 

10 

105 

66 306 48 9 

Da Læreanstaltens Eksamiiuiiulci* med Hensyn til Forelæsningerne over Kemi, 
KiueralQgf og Greologi samt til Øvelserne i Mineralogi ere henviste til Universitetet, 
AUfdyer ovenstaaende Tabel for disse Fags Vedkommende kun Antallet af polytekniske 
>ruderende. Assistent i det kemiske Laboratorium Dr. phil Julius Chr. Petersen har, 
><nn Honorar for de ovenanførte Eksaminatorer i uorganisk Kemi for Maskin- og Byg- 
ningjungeniøreme. med Ministeriets Tilladelse af 18de December 1 900, Riodtaget 150 Kr, 
af Kontoen for ekstraordinære Udgifter; og Assistent i det fysiske Laboratorium cand. 
ma^. Absalon Larsen har, som Honorar for de ovennævnte Forednig over elektro- 
teknisk Listruinentlære for Maskiningeniørerne^ med Ministeriets Tilladelse af 13de 
September 1900, modtaget 100 Kr. af samme Konto. Ekstraordinære Øvelser. Ligesom de foregaaende to Aar holdtes der 
imder Professor Steenbergs Ledelse i Februar og Marts 1901 et Kursus for nogle af 
de nye Fabrikingeniør-Kandidater i Udførelsen af saadanne tekniske Analyser, som dels 
anvendes til at kontrollere de kemiske Processer, der spille en Rolle i vort Lands 
Industri, dels bruges til Værdiansættelse af Handelsvarer, hvis Værdi beror paa deres 
kemiske Sammensætning, samt i at lægge Planer til at udføre lette tekniske Under- 
segeleer. Til den fornødne Medhjælp ved dette Kursus bevilgede Ministeriet under 24de 
November 1900 200 Kr. af Kontoen for ekstraordinære Udgifter. 

Ekstraordinære Forelæsninger. Over Æmner af almen Interesse blev 
der holdt nogle Rækker ojffentlige populære Forelæsninger, nemlig af: 
Assistent Dr. phil. Julius. Chr. Petersen over Vandet og Luften, 
Assistent cand. polyt. M. C. Harding over Æmner fra Kulstoffets Kemi. 
De med disse Forelæsninger forbundne Udgifter udrededes af det af det Reier- 
<senske Fond til Raadighed stillede Beløb. 

Afgang af Kandidater. Til 2den Del af polyteknisk Eksamen i December 
liKK) og Januar 1901 indstillede sig 66 Eksaminander, nemlig 14 til Eksamen for 
Fabrikingeniører, 7 til Eksamen for MaskinuigeniiJl^er og 45 til Eksamen for Bygnings- 
ingeniører. Af disse forlod 1 Eksamen for Fabrikingeniører og *J Eksamen for Byg- 
ningsingeniører; de øvrige bestode Eksamen, og Antallet af Kandidater blev saaledes 
63. Eksamens-Udfaldet ses af efterstaaende Tabel: Fabrikingeniører. Karakter. Fabrikingeniører. Karakter. B«ving, H 

Fnchs, A. »S. M 

Gafle, H. H. J 

GaUe, K. W 

Henrichsen, A. C 

Knadsen, A 

jiddsen« C ti. ii« ..»•• •• 1ste 

1ste 

Iste 

2den 

2den 

2den 

1ste Mayland, O. K 

Meulengracht, N. A. J 

Rabitz, H 

Rosengreen, J. J, 

Schjerbech, O. E 

Theilgaard, A. E. J. V. J 1ste 

2den 

2den 

1ste 

2den 

Iste 10 X k^ki '^W'ZK. a;t>tvr. Karakt«fr. Ibk^kinins^nivrer. Karakter. CjLLltO. F. G- Men 

2den 

Nte KihK A. i . r 2den 

Lou-. A- F. 2den 

S.:hoiL t * 1 ste Pv,;^" Zi^i^^. ii>»rvr. r^cr--:. T v P 
2vr:cl«-*»r^ H. . , . 


FiH'L'tr. J. R . 

^ia>**!i* iL «\ . - . 

zLt.u'u A 

E i>c » . V. tL R 

r ii-s^ V 

iaud^ea. L. ♦- 
ijenu E. N . . 

Zjt-r.i. A .r \ Kt , 
Liia«L E. M 


Liia»i^.u4rvL ^ Karakt-, r. Bv2TLixrsJ^Mr*^^i«*rer 3die 

r^.len 

::vU*n 

l<ce 


i >~r 

-V*. "II 


u-e i« I- CI I V Liin^i-iieen. P 

L»»\vU^rwn. TI:. — 

Miiil>*:n. H- ^' 

Mn .i.^:. ¥L i 

M l^ni?. A 

NU':>ea- A. V. IL . . 

N:t:I>^a. V.^ 

Nvr:r.»JLni. S. vX — 

t •:»;•: r^:i. i.. » . 

? :cr>^^n. H. »' 

:Vvr^r.. HI 

Ka^:::::v^*i. A- ^ . . 


. A V >'• i'^I-S-"!- . •.' F 

"*"* ^^ r* .« ' A or. Ute 
iden 

I -te 

l-te 

:Mie 
1-te 

2»lrn 


iJ-n 
!>-e 

I<e 

UZrr I<r :>!: 


I-:c \'' Iv 'v^ K.*** l'Litv * 1 .i^v >;i3.-»*'i <.• X**^iv-s- X >: V V f *.*• V.*v^. > X i<' 


k » 11 

De til Studiet benyttede Tidsrum stille sig saaledes for de 63 Kandidater: Sladietid. 


Fabrikingeuiører. 


Maskiningeniører. 


Ingeniører og * 
Bygningsingeniører. 


ia iraF« 


^^__ 


a^^ 


1 


4'/, - 


5 


3 


4 


5V, - 


5 

18 


6V, - 


1 


3 


14 


7V, - 
1 


3 


8'/, - 


2 


— 


2 


9V, - 1 Uden er regnet fm det Aar, Kandidaten blev Eksaminand, til Eksamen i 
Januar 1901. 

1ste Del af polyteknisk Eksamen. Til denne Eksamen i Juni og Juli 
1901 havde der indstillet sig 84, af hvilke 61 bestode Prøven, nemlig 8 Fabrikinge- 
niører og 53 Maskin- og Bygningsingeniører. Navnene paa disse 61 ere følgende: Fabrikingeniører. Bing, E. 

Christensen, F, C. A. 
Jensen. A. Jensen, E. H. V. 
Jeppesen, C. J. P. Lauridsen, O. V. 
Stage, A. 
Torfason, A. Maskin- og Bygningsingeniører. Ahlmann, N. 
Anker, E. 
Bak, X. G. P. 
Becker. F. C. 
Borregaard, H. C. 
Braae, J. C. C. J. 
Christensen, C. 6. 
Dyrhauge, O. J. 
Einersen, K. J.; 
Falck, J. H. 
Feilbei-g, C. L. 
Fenger, C. V. 
Giersing, E. A. 
Hansen, A. E. 
- , A. F, 
Hansen-Leth, F. C. 
Harder, M. A. 
Jensen, C. L. Jensen, J. O. 

— , X, H. 
Kjer, C. M. 
Knub, G. N. 
Kofoed, T. 
KroU, O. J. P. 
Kure, H. 
Lawaetz, H. J. 
Lund, A. 

— ,E. 
Oehsner, H. 
Olsen, A. 

— F 

— , It. P. 
Ottesen, K. F. 
Petersen, A. L. 

— , H. K. Petersen, J. A. 
Poulsen, A. M. 
— , P. T. 
Rasmussen, A. E. 
Reimann-Hansen, R. L. 
Riis, A. M. 
Saubrey, H. A. d'O. 
Schwanenflugel, C. W. 
Secher-Hansen, T, 
SeU, E. A. A. 
Smidt, A. V. O. 
Sommerfeldt, E. C. 
Sørensen, C. J. G. 

— , J* C 

— , P. G. 
TiUisch, F. F. 
Voldum, S. J. 
Ørum, P. C. O. 12 

Efter endt Hovedeksamen gav Direktøren i et Møde med jKandidaterne, 'de 
studerende og Lærerne en Oversigt over Resultatet af den holdte Eksamen, uddelte 
Bksamensdiplomeme og endvidere til de 2 Kandidater, som havde bestaaet Eksamen 
med det bedste Resultat, nemlig H. Bøving og L. T. Lundbye, en Præmie paa hen- 
holdsvis 100 og 200 Kr. af det Rønnenkampske Legat. 

Indtægt for Adgang. For Benyttelsen af Læreanstaltens Porelæsninger og 
Øvelser samt for Eksaminer er indkommet: 

i fløsthalvaaret .♦..•• 16,475 Kr., 

i Vaarhalvaaret • . 15,709 — , 

foruden 1,410 Kr., der ere medgaaede til Honorering af Eksaminatorer og Censorer 
ved Adgangseksamen. Desuden er der for Fripladser af Kommunitetets Midler, af det 
Classenske Fideikommis' Bidrag og det Eibeschiitzske Legat kommet til Indtægt 
5,14« Kr., saa at den samlede Indtægt udgør 37,330 Kr. Tillige have det kemiske og 
det fysiske Laboratorium haft en særlig Indtægt af henholdsvis 330 Kr. og 410 Kr. 
for Undervisning af Ikke-Polyteknikere, 

Betænhiingssager. I 1900 — 1901 er der modtaget 6 Sager fra forskellige 
Autoriteter til Betænkning. 

Ekskursioner, Foruden Besøg i Fabrikker og Værksteder i Kjøbenhavn og 
nærmeste Omegn foretoges følgende Ekskursioner : Manufakturaktiebolaget i Malmø be- 
søgtes den 14de September 1900 af 16 Eksaminander og den 6te Juni 1901 af^7 Eksami- 
nander under Professor Hannovers Ledelse Den 22de September 1900 foretog Profes- 
sor Hannover med 7 Eksaminander en Ekskursion til Frederiksværk og den 29de 
September 1900 med 24 Eksaminander til Usserød Klædefabrikker. Den 19de Oktober 

1900 besøgte Professor Steenberg med 16 Eksaminander Sukkerfabrikken i Odense 
Den 30te Marts til 3die April 1901 foretog Professor Steenberg med 17 Eksaminander 
en Tur til Gøteborg — Bofors — Trollhåttan. Den 27de April 1901 gjorde Professor 
Ussing en geologisk Udflugt med 72 Eksaminander til Fakse og Lellinge. Den 15de 
Maj 1901 besaa Professor Teller med 43 Eksaminander Havnearbejderne ved Gilleleje. 
Den 30te Maj 1901 besøgte Professor Steenberg med 16 Eksaminander Fabrikkerne i 
Kastrup. Den 31te Maj til 3die Juni 1901 foretog Pi-ofessor Ussing med 17 Eksami- 
nander en geologisk Tur i Skaane og den Ilte Juni 1901 med 25 Eksaminander en 
Ekskursion til Hoganas Stenkulsgruber. Den 7de Juni 1901 foretog Professor Steeii- 
berg med 27de Eksaminander en Udflugt til Holmegaard Tørve- og Glasfabrik. Den 
Ilte Juni 1901 besøgte Professor Hpimover med 15 Eksaminander Kattinge Sulfitværk. Den 
1 3de Juni 1901 besøgte Professorerne Hannover og Steenberg med 66 Eksaminander 
Skanska Oementaktiebolagets Fabrikker i Malmø og Limhamn. Den 18de Juni 1901 
besaa Professor Hannover med 1 2 Eksaminander Ørholm Papirfabrik. Den 20de Juni 

1901 foretog Professorerne Hannover og Teller med 65 EJksaminander en Udflugt til 
Middelgrunden og den 21de Juni 1901 med 56 Eksaminander til Helsingørs Jernskibs- 
værft og Maskinbyggeri. 

Udgirelse af Læreiwgrr, Professor Lutken har udgivet en ny, forøgel Udgave 
af sine Forelæsninger over Brobygning, og til Hjælp til Udgivelsen erholdt 600 Kr. 
af de hertil bevilgede 1,000 Kr. 13 

Smdingei^ies Forøgelse. Åf Anskaffelser skal anføres: 

Til den fysiske Samling: 
Et Akkumulatorelement, 

Et Apparat til Kopiering af Maalestokke efter Biinsen, 
Et Eontgen Eør med Regulatorapparat, 
En Kvægsølvbuelampe, 
Et Thomsons Apparat til Demonstration af elektrodynamisk Frastødning og 

Botation, 
Et Mikrometer, 

Et Kompas i Cardansk Ophængning, 
Et Apparat. til Maaling af Stemmegaflers Svingningstid. Til det fysiske Laboratorium : 
Et MikroYoltmeter, 
Et Spejlgalvanometer. 

Til den teknologiske Samling: 
En Del mikroskopiske Metalpræparater. 

Til Modelsamlingen: 

En Del store Tegninger og nogle Montre. Til Samlingen af Landmaalerinstinimenter: 
En Del Landmaalerstokke. Oaver til Læreanstalten: 

Til den teknologiske Samling: 

Et Bor til Udboring af hule Aksler, Spaaner af hvidt Metal og Staalspaaner 
tagne med Rapid-Staal fra Aktieselskabet Burmeister & Wains Maskin- og Skibs- 
byggeri. En Spindel til en Spindelbænk fra Firmaet Jacob Holm & Sønner. Et 
8 mm. Geværløb fra cand. polyt. Viggo Jensen. Prøver paa Fa^ontraad fra Dr. phil. 
E. V. d. Recke. Prøver paa Skjorteflonel før og efter Runing fra Firmaet J. H. 
Men. En Pustemaskine til Frisørbnig fra Grosserer Gustav Halberstadt. Glacier- 
Antifriktionsmetal fra Grosserer Ludvig Olsen. En Model af en Dandyvalse til en 
Papirmaskine fra stud. polyt. Lønberg. Prøver paa BelFs Asbestos Co.'s Fabrikata. 
Jern-, Kobber- og Koboltmalme fra Gewerbschaft Storch & Schoneberg, Gosenbach 
ved Siegen. En Smergelsten med Klemskiver fra Grosserer V. Løwener. Støbejern 
loddet med Ferrofix fra Firmaet Carl Dahl & Co. En Staalblanket med Hartmannske 
Figurer og en Trækprøve med galvanisk udfældede Kobberhoveder fra Kommandant 
Mengm, det franske Krigsministeriums Materialprøveanstalt i Paris. Prøver paa 
Smergelsten af forskellig Grovhed fra J. Delaunay, Paris. En Blikæske paa forskellige 
'Stadier fra E. Kircheis, Aue i Sachsen. Træsamling udført med korsformede Messing- 
strimler fra d'Espine, Achard & Cie, Paris. En Drejespaan tagen med Taylor- Whites 
Staal fra Bethlehem Steel Co., Pennsylvanien. En Suite Prøver paa Ferromangan fra 
Société Anonyme des Gaz et H*« foumeaux de Marseille et des Mires de Portes & 14 

Sénéchas, Paris. Prøver paa Giitta-percha paa forskellige Fabrikationsstadier fra H. 
Rost & Co., Hamburg. Perforerede Paphylstre til „cops" fra Manufakturaktiebolaget, 
Malmø. Prøver paa emaillerede Ovnplader fra Aktieselskabet Bornholms Maskinfabrik. 
Prøver af Lagermetal fra Materialforvalteren ved Statsbanemes Maskinafdeling. 
En Patent-Kilesknie (Rosetteholder) fra Professor K. Prytz. Prøver af Thermit, Aii- 
tændelsesmasse, Eorundslagge, Skinnesvejsning, Røi-svejsning, Digler og gennem - 
smeltede Jernplader fra Ohemische Thermoindustrie, Essen a/d. Ruhr. Eudialyt fra 
Grønland fra Øresunds kemiske Fabriker. To sammensvejste File fra Fabrikant. 
Kaptajn P. W. Høst. Mangan og Krom fremstillede efter Dr. Goldschmidts Metode 
fra Professor Odin T. Christensen. vSpiralskaaren Træspaan til Tændstikfabrikatioii 
fra Aktie-Tændstikfabrikken Godthaab. Youngs Patent Diagonal-Sinkning fra Thomas 
Robinson & Son, lim., Railway Works. Rochdale, England. Prøver paa Slaglod fra 
('. Th. Rom & Co. Syremme med hærdet Spids (Gebriider Klinge i Dresden-Loblau). 
Prøver paa Sparklets med tilhørende Flaske, Prøve af Factis (Carlstadt Chem. & Co. ) 
fra Grosserer Albert Levysohn. En Prøve raa Balata og Prøver af Balataremme fra 
Grosserer Gustav Halberstadt. Et Hussvamppræparat fra cand. [)olyt. C. J. H. Madsen. 
En Vandhane fra Maskinmester A. J. G. E. Berg. Et Stykke Bark hjemsøgt af Bark- 
biller fra stud. polyt. G. A. Hagemann. En Samling Fotografier af Træbearbejdnings- 
maskiner fra Jonsered Aktiebolag fra stud. polyt. Borch. En, Samling Prøver paa 
Strækmetal fra Aktieselskabet Sophus Behrendsen. En Samling Prøver paa merceriseret 
Bomuldstøj fra Herrer Engelhardt & Lohse. En Matrice og et Spatium fra Sætte- 
maskinen ,,Monoline** og et Spatium fra Sættemaskinen „Typograph" fra Bogtrykkerne 
O. C. Olsen & Co. En Straalesamler fra Mekaniker Bartsch. Bleget Rughalmspaj) 
fra Bestyrer Husen, Ørholm Papirfabrik. Et Stykke forniklet Zinkplade fra cand. 
polyt. Wiese. Kupolovnsslagge fra Aktieselskabet Titan. En Messingskrue med deraf 
afdrejet Spaan fra Store Nordiske Telegrafselskab. Borfix og Ferrofix fra Fabrikant 
Eickhoff. Et Stykke Bergmanns Rør fra Mekaniker Ludvig Lund. Et Stykke korro- 
deret Kedelrør fra Monies & Andersen. Et Spatium til Sættemaskinen ,,The Linotype" 
fra Politikens Trykkeri. To sammensvejste Nikkeltraade"* f ra cand. mag. Absalon 
Larsen. 

Til Tegnestuen: 

En Haandcentrifuge fra Aktieselskabet Burmeister & Wains Maskin- og 
Skibsbyggeri. 

Endvidere er der modtaget Beretninger af den internationale Komite for Maal 
og Vægt fra Indenrigsministeriet; fra det meteorologiske Institut Fortsættelse af flere 
fra dets Publikationer; dansk Patenttidende fra Patentkommissionen; Jernbanebladet 
fra Kontorchef Fredericia; statistiske Meddelelser fra Statens statistiske Bureau m. ni. 

Personalia, Under 10de November 1900 meddelte Ministeriet, i Henhold til 
hans derom indgivne Ansøgning, Kontorchef E. Mørup Afsked fra |hans Stilling som 
Lærer i Landmaaling og Nivellering fra Udgangen af Juni 1901, og under 22de De- 
cember 1900 udnævntes Landinspektor P. Thygesen til Lærer fra 1ste Juli 1901. 

Under 23de Januar 1901 meddelte Ministeriet, i Henhold til deres derom ind- 
givne Ansøgninger, Professor Dr. phil. H. Jungersen og Ingeniør, Docent K. 6. 
Meldahl Afsked fra deres Stillinger som Lærer henholdsvis i Zoologi og i Skibsbygning 
fra Udgangen af Juli 1901. Medens den første Post nedlagdes i Henhold til de under 
24de Juni 1901 allerhøjst approberede Ændringer i det ved Reglement af 23de Juli 16 

18M for den polytekniske Læreanstalt anordnede Kursus for Pa brikingeniører, hvor- 
ved dette bl. a. udvidedes til at omfatte ^ Halvaar, udnævntes Skibsingeniør P. d 
Hansen under 7de Marts 1901 til Lærer i Skibsbygning fra 1ste August 1901. 

Benyitd^e af Lokalerne, Foruden til Læreanstaltens egen Undervisning og 
tiere Universitetsforelæsninger ere Lokalerne benyttede til Poredrag i Selskabet for 
Naturlærens Udbredelse, Studentersamfundets Aftenundervisning for Arbejdere, Pore- 
drag i Polkeuniversitetsforeningen, til et Kursus i Pædagogik under Professor Kronians 
I^lelse, til kemiske Poredrag for Skolekøkkenlærerinder og til Poredrag for Elever 
PHii de kommunale Portsættelseskursus. 

Den polytekniske Læreanstalt, December 1901. 

Jnlins Thomsen. Ch. V. Meyeren. I eddelelae om Oprettelse af en særlig Afdeling under Arbejdsforsikrings-Raadet 
til Behandling af de nnder Lov af Sdie April 1900 om danske Fiskeres Forsikring 

i Ulykkestilfælde hørende Tilfælde. 

I Medfør af den Indenrigsministeren ved Lov om danske Piskeres Poraikring 
i Ulykkestilfælde af 3die April IHOO § 5 Nr. 5 tillagte Bemyndigelse er der fra den 
ls>te Februar d. A. at regne oprettet en særlig Afdeling af Arbejderfoi-sikringsraadet 
til Afgørelse af de under den nævnte liOv hørende Ulykkestilfælde. Den ommeldte 
Afdelings Medlemstal er bestemt til 5, nemlig Raadets Ponnand — tillige Ponnand 
f(tr Afdelingen — de tvende an<lre af Kongen udnævnte Medlemmer af Raadet og 2 
af Indenrigsministesen udnævnte Medlemmer tilligemed en Stetlfortræder for disse 
i\ende sidstnævnte. 

Til Medlemmer af Afdelingen har Indenrigsministeren under 25de d. M. ud- 
nævnt Folketingsmand, Gaardejer .Jørgen Frederiksen og Formand for Fiskeriforeningen 
i St«?nbjerg, Fisker Niels (-bristian F]riksen, Stenbjerg ])r. Snedsted, samt til Sted- 
fortræder for <lisse Ponnanden for Fiskeriforeningen for Ulfsund og tilgrænsende 
Farvande. Fisker Carl Hansen, Kallehave. 3 1(5 Fortei^else oyer de af Indenriggministeriet for Aafene 1902—1905 beskikkede 
Oyerligningskoinnilssærer og Suppleanter for Købstæderne. I Henhold til Lov om Købstadkommunemes Styrelse m. v. af 2Hde Maj{18G8 
§ 24 har Indenrigsministeriet beskikket de eftemævnte til Overligningskommissærer o^ 
Suppleanter for K(*b8tadkommuneme for et Tidsrum af 3 Aar fra den 15de Januar 
1H02 at regne: for Købstaden: 
til Suppleant: Roskilde Køge Hillerød Helsingør . . . , 
Frederikssund Holbæk Kallundborg 
Nykjøbing . . Sorø . . . . 
Ringsted 
trelse . Præstø Sagfører N. C. P. Petersen. 
Etatsraad, Købmand A. A. Hassel- 
balchy R. af D. 

Købmand A. Steglich. 
OveiTetssafffører P. C. J. Holsøe. Sagfører J. P. Nielsen. 
Prokurator H. C. Ritzau, R. af 1). Postmester, Kaptajn Dencker, 

R. af D. 
Købmand F. Hilligsøe. Kæmner, Branddirektør Bruhn.) Sagfører A. ('.Hansen. Korsør 

Skjelskør Næstved 

Storeheding© 

Vordingborg-Nyraad . Overretssagfører J. S. Fasting. 

Sagfører, Kæmner Th. J. Werner. 
Købmand O. E. Olsen. Kancelliraad, Branddirektør R. 

Johansen. 
Overlærer H. Møller. 
Sagfører W. Stæhr. Kancelliraad, Kæmner Levinsen.; Byfogedfuldmægtig A. Jensen. Stege Boghandler Ahrent Flensborg. 
Amtsforvalter N. M. V. Madsen, 

R. af D. 
Byfogedfuldmægtig Lutzen. 
Sagfører, Kæmner N. Th. 

Sørensen. 

Bankhogholder , Branddirektør 

J. C. E. Mørkeberg. 
Sagfører Chr. Fester. 
Købmand, Agent Chr. Richter, 
fhv. Apoteker P. J. N. Gøtsche, 

R. af D. 
Boghandler C. M. Nielsen. Købmand J. Borchsenius. 
Overretssagfører F. J. C. Balle, 

R. af D. 
Sagfører H. C Melson. 
Købmand J. J. Lotz. Apoteker A. Aarsleff, R. af D. 

Købmand H. B. Sommer. 
Overlærer A. P. West, R. af D. 
Postmester J. F. F. Krarup, 

R. af D. 
Sagfører, Branddirektør C. S. 

Lindhard. 17 — — — ■ for Købstaden: til OverligmngskonunUsær : til Suppleant; B^mne Overlærer, cand. theol. A. V. 

Øllgaard. 
Købmand H. J. Grønbech. Xex» By- og Herredsfuldmægtig M. 

; Schjørring. 
Svaneke Købmand R. A. Holst. Allinge-Sandvig 

Aakirkeby , Mnribo . • . . 
N^cskov » • . 

Rødby 

Xvsted . . . . 
Saxkjøbing Nykjøbing • . . , 
Stubbekjøbing Odense 
Bogense Middelfart Stenværksbestyrer Chr. Petei'sen. 
Handelsbestyrer , Klasselotteri- 
koUektør Hans Smidt. 

Købmand Sophus A. Jensen. 
Købmand Johannes Huus. 
Sagfører H. C. Ruder. 
Købmand H. Jensen. 
Prokurator V. A. Koefoed. 

Overretssagfører Th. Andresen. 
Overretssagfører L. Ravnsgaard. Sagfører J. C. P. Knudsen, R. af D. 
Kancelliraad, Redaktør C. L. 

Pagh, R. af D. 
Borgmester, By- og Herredsfoged 

H. C. M. Møller, R. af D. 
Kordegn, Lærer H. A. Nielsen. 
Justitsraad, Apoteker S. N. H. 

Strøyberg, R. af D. 

Hattefabrikant H. H. Lange. 
Malermester P. Syrak Hansen, 

R. af D. 
Apoteker P. Chr. V. Hansen. 

Bogholder, FoiTetningsfører R. 

N. Lund. 
Malermester, P. F. Hylsebeck, 

R. af D. Hjørring I Sparekassedirektør , Justitsraad 

M. G. W. Hou. 
Kæmner, Købmand L. Holst, 

R.>f D. 
Sparekassebogholder J. J. 
Knutzen. 
Sæby SagførerN.K. Kristiansen, R. af D. Kjerteminde 
Assens Svendborg 
Faaborg. . Xyborg Budkjøbing 
Ærøskjøbing Skagen 

Frederikshavn Grosserer, Konsul Th. J. Rubner- 

Wissing. 
Brænderibestyrer P. Kofoed 

Larsen. 
Overlærer ved Nexø Borgei-skole 

S. P. Jensen. 
Distriktsdyrlæge L. Jiirgensen. 
Købmand, Løjtnant J. C. Kofoed. 
Købmand M. Kofoed. Købmand C. A. Otto. 
Læge J. N. Becker. 
Købmand Lauritz Hansen. 
Købmand H. Rossing. 
Kammerraad , Kæmner A. 

Trubschenck. 
Overretssagfører L. Holst. 
By- og Herredsfuldmægtig H. 

Munk. 

Købmand O. Baumgarten. 
Dyrlæge E. F. Christensen. 

Fiskehandler N. P. Laugesen. 

Læderhandler H. O. Nielsen. 
Kancelliraad, Sagfører F. V. M. 
Maaløe. 

Rebslager J. C. Jensen. 
Købmand M. Chr. Jørgensen. 

Fattiginspektør, Konsul Jørgen 

Jensen. 
Købmand H. C. S. SøUing. 

Købmand L. P. Hansen jun. Købmand, Bankdirektør P. Bloch 

Nielsen, 
fhv. Skibsfører P. K. Nielsen. 

Direktør L. P. HoumøUer. 

Landinspektør S. N. Schmidt, 
R. af D. 18 irtw^ for Købstaden: tU Overligiiingslcommissær: til Suppleant: ril rhisted Nykjøbing Aalborg lA)gstør .... 
Nørresundby Viborg 
^kivc . Kanders Hobro Mariager Grenaa 
Ebeltoft Aarhus .... 
Skanderborg 

Hoi*sens . . . Silkeborg Vejle .... 
Fredericia Kolding Ribe Købmand, Spaix^kassedirektør .Købmand A. N. Kjærgaard. 

N. P. Worm. 
Sagfører N. C. (tårnborg. Vicekonsul A. H. Schade. 

(jrosserer Klingeuberg. Konsul, Grosserer Justesen. 

Købmand P. Alling. Sagfører, Bankdirektør Lai-sen 

By- og HeiTeds fuldmægtig Evald.! Sagfører Nissager. 
Apoteker Jordening. I Landinspektør Messerschmidt. Kasserer, Sagfører C. Glud, 
R. af I). Branddirektør , Herredsfuld- 
mægtig L. Ørum. Byraadsmedlem, Sagfører F. G. Købmand Peter Knudsen Breum. 
Rosenthai. I 

Direktør for jydsk Hypotek- | Justitsraad, Landinspektør Hald, 
forening S. Paulsen. R. af D. Sagfører, Bankdirektør C. W. 

Mørck. 
Dyrlæge C. Lundqvist. 

Købmand Th. Secher. 
Sagfører P. C. Petersen. Justitsraad, Apoteker H. Hansen, 

R. af D, 
Bankdirektør og Branddirektør 

N. W. Jensen. 
Apoteker F. Hoffmeyer, R. af D. 
Overretssagfører Eykens. 

Købmand Joh. Baune, R. af D, Overretssagfører Fr. Bayer. 
Sagfører, Bankdirektør A. Agent, Købmand J. Poidsen. 

Westergaard. 
Sagfører, Godsforvalter E. Købmand J. Christiansen. 

Jacobsen. 
Landinspektør H. Kristiansen. Ringkjøbing 

Lemvig 

Holstebro Sagfører A. Gyntelberg, R. af D, 
Sagfører , Bankdirektør M. 

Madsen, R. af D. 
Herredsfoged V. F. Boioip, R. 

af D., Dm. vSagfører, Branddirektør Grabow. 

Købmand A. Schjøth. 
Direktør K. C. Bloch. 

Landinspektør V. E. E. Pingel. Sagfører L. 0. Tang. Stif tsfysikus , Dr. med. E. B. 

Holst, K. af D., Dm. 
Borgmester, By- og Hen-eds-i Prokurator C. A. N. Raunholdt. 

foged H. C. Lund, R. af D.. Dm. Distriktsdyrlæge, Redaktør V. F. 
Welsch, R. af D. Sagfører. Bankdirektør J. P. 
Aggerholm, R. af D. Herredsfoged C. V. Ferslev. Hospitalsf Ol-stander , Kammer- 
I ' assessor F. V. Rosenvinge. 

Varde 1 Sagfører A. Harck, R. af D. j Bankdirektør F. Palludan. 

Esbjerg j Toldforvalter V. V. Hassing,! Sagfører C. H. Brasch. 

I R. af D., Dm. 19 Afløsning af Højtidsoffer. 

Under 17de Januar IW2 er der af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
valsenet meddelt A})probati()n paa en mellem Byraadet i Holstebro og de ofFerberetti- 
sede sammesteds indgaaet Overenskomst angaaende Afløsningen for bestandig af Høj- 
tidsofret i Holstebro Købstad fra den 1ste Januar 11*02 at regne, saaledes at der under 
Iagttagelse af de i kongelig Resolution af 4de Januar 1899 foreskrevne Regler paa- 
lignes enhver offerpligtig Skatteyder til Sognepræsten S*/^ 0., til Kateketen 57io 0. 
ag tQ Kordegnen 4^j^ 0. af hver 100 Kr. af hans paa hvert Aars Hovedligning opførte 
anfdaaede Indt«gt, saaledes at disse Beløb oppebæres og eventuelt inddrives af Køb- 
stadkonununen og udbetales halvaarsvis til de offerberettigede. 

Under 27de Januar 1902 har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 
meddelt Approbation paa en mellem Sogneraadet og de offerberettigede i Svanninge 
Kommune i Svendboi^ Amt indgaaet Overenskomst om Afløsning af Højtidsofferet i 
Sranninge Kommune for bestandig fra den Iste Januar s. A. at regne imod faste 
uårlige Vederlag af 808 Kr. 22 Øre til Sognepræsten, 319 Kr. 26 Øre til Læreren i 
>»vanninge, 255 Kr. 9 Øre til Læreren i Millinge og 163 Kr. 36 Øre til Læreren i 
Falsted, paa Vilkaar, at der ikke paalignes de ikke til Folkekirken hørende Beboere, 
de offerberettigede selv, militære eller Beboere, der have løst Sognebaand, større 
Skattebidrag end der, hvis Højtidsofferet ikke var afløst, vilde kunne paalignes dem. Afskedigelser og Udnæriielser o. s. t. 

a. Afskedigelser m. m. 

Under Justitsministeriet: 

Under 27de Januar er Byfoged samt By- og Raadstueskriver i Bibe, Victor Chri- 
stian Hjort, R. af D., efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed entlodiget i Naade og 
med Pension fra den 1ste April d. A. at regne. 

Under Ministeriet J or Kirke- og Undervisningsvæsemd : 

Under 22de Januar er det alleruaadigst bifaldet, at deu CUoinens Storp under lOdo 
December 1889 meddelte Anerkendelse som Præst for den romersk-katolske Menighed i 
Kolding maa tilbagetages. 

Udyder Krigsministeriet: 

Under 22de Januar er KaptaJD af Fodfolket, Andreas Carl Emereutius Borgerson, 
fil Saadighed for Lægekorpset, R. af D., afskediget paa Grund af Alder i Naade af Krigs- 
tjenesten med Pension. 20 

b. Udnæynelser og Beskikkelser m« m. 

Under Jiistifsministeriet : 

Under 22cle Januar har Juatitsmiuisteriet meddelt exam. juii« William Christian 
Nielsen, der bar opgivet at ville tage Bopæl i Kjøbenbavn, Beskikkelse som Underrets-, 
sagfører. 

Under 23de Januar er praktiserende Læge i Slagelse, Alfred Sophus Johannes 
Morell, alleruaadigst beskikket til Distriktslæge i Slagelse med tilhørende Landdistrikt. 

Under 29de Januar har Justitsministeriet meddelt exam. juris Frederik Christian 
Boldsen, der har opgivet at viDe tage Bopæl i Banders, Beskikkelse som Underretssagfører. 

Uvihr Indenri{f8ministeriei : 

Under 25de Januar er Overlærer ved IVIai*st>al Kommuneskole, Jeppe Laui'idBen, 
alleruaadigst beskikket til Formand for Handelspladsen Marstals Kommunalbestyrelse. 

Under s. D. er Stationsforstander ved Jei'slev Jernbanestation under Holbæk Amt, 
tfohan Frederik Quortrup, allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Station 
for den Tid, han maatte fungere som Stationsforstander ved samme. 

Umhr Ministeriet for offetitlige Arbejder: 

Under 17de Januar er Assistent, cand. polit. Peter Sofus Thomsen alleruaadigst ud- 
nævnt til Fuldmægtig i Greneraldirektoratet for Post- og Befordringsvæseuet. 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet : 

Under 16de Januar er Sognepræst for Vigsnæs Menighed i Lolland - Falsters Stift, 
Harald Peter Hansen, alleruaadigst beskikket til Sognepræst for Skyum og Hørdum Menig- 
heder i Aalborg Stift. 

Under 22de Januar er Kandidat i Teologien, Knud Jensen Knudsen Buus, aller- 
uaadigst beskikket til personel Kapellan for Tranebjerg Menighed paa Samsø. 

Under s. D. er Albert Helmke allemaadigst anerkendt som Præst for den romei^sk- 
katolske Menighed i Kolding. 

Under s. D. er Max Osterhammel allemaadigst anerkendt som Præst ved den ro- 
uiersk-katolske Menighed i Banders. 

Under s. D. er Sophus Christian Sørensen allemaadigst anerkendt som Præst for 
den biskoppelig-metodistiske Menighed i Give i Vejle Amt. 

Undor 23de Januar er Sognepræst for Haasum og Bamsing Menigheder i Viborg 
Stift, Rasmus Jørgensen, allemaadigst beskikket til Sognepræst for VesterbøUe og Øster- 
bølle Menigheder i samme Stift. 

Under s. D. er Sognepræst for Taps Menighed i Bibe Stift, Jens Lauridsen Jensen, 
allemaadigst beskikket til Sognepræst for Dalbyneder og Dalbyover Menigheder i Aarhus 
Stift. 

Under s. D. er personel Kapellan for Sandby og Vrangstrup Menigheder i Sjæl- 
lands Stift, Hans Christian Ludvig Larsen, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Thor- 
ning og Lysgaard Menigheder i Aarhus Stift. 

Under 24de Januar er Assistent under Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
væsenet, cand. juris C. A. M. Tvermoes. allemaadigst udnævnt til Fuldmægtig under samme 
Ministerium. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Lars Jørgensen, allemaadigst beskikket til 
ordineret Kateket ved St. Andreas Kirke i Kjøbenbavn. 

Under 27 de Januar er Sognepræst for Nim og Underup Menigheder og Provst for 
Voer og Nim Herreder i x\arhus Stift, Carl Vilhelm Johannes Camradt, allemaadigst be- 
skikket til Sognepræst for Radsted Menighed under Lolland-Falsters Stift. 

Uilder Krigsministeriet: 

Under 22de Januar er Premierløjtnant af Fodfolket, Carl Emil Frederik Holm 
ved 3die Bataillon, udnævnt til Kaptajn af Fodfolket fra den 23de Januar at regne. ål 

tfnder s. D. er Løjtnant af Fodfolkets Forstærkning, Johann Friederich flector 
Emwiuel Boeck ved 37te Bataillon, udnspvnt til Premierløjtuaut af Fodfolket fra den 23de 
Jaiiuar at regne. C. Benaadnlnger med Titler og Ordener m. m. 

Under 24de Juli 1901 er Direktør Ludvig Bramsen, K. af D. og Dm., allemaa- 
iligst udnævnt til Grehejmeetatsraad med Rang i 2den Klasse Nr. 12 efter Kangforordn ingen. 

Under 6te Januar har Hans Majestæt Kongen allerhøjst udnævnt norsk Kitmester 
logvald Monrad Aas, Eskadronschef ved Akershuske Kavallerikorj)s, til Ridder af Danne- 
nrogsordenens ddie Klasse. 

Under 15de Januar har Hans Majestæt Kongen i Følge Krigsministeriets derom 
Dedkgte allerunderdanigste Forestilling allerhøjst benaadet Oberst August Christian Alexander 
Tillge, Bestyrer af Krudtværket paa Frederiksværk, R. af D. og Dm., med Kommandør- 
korset af 2den Grad af Dannebrogsordenen. 

Under s. D. er der tilstaaet afskediget Oberstløjtnant Harald August Rønkild Elben, 
K. af D. og Xhn., Afskedspatent som Oberst. 

Under s. D. er der tilstaaet afskediget Kaptajn Viktor Alexander Thalbitzer, R. 
af D. og Dm., Afskedspatent som Oberstløjtnant. 

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allerhøjst udnævnt de afskedigede Stabs- 
«ergenter Carl Theodor Kruse, Dm., og Christian Martin Kruse, Dm., til Krigsassessorer 
med Rang i 9de Klasse Nr. 4 efter Rangforordningen. 

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allerhøjst benaadet afskediget Stabssergent 
red Artilleriet, Carl Valdemar Bentzen, med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under 1 6de Januar har Hans Majestæt Kongen paa Marineministeriets derom ned- 
lagte fdlerunderdanigste Forestilling allemaadigst udnævnt Capitaine de vaisseau i den franske 
Marine, Charles Albert Saint-Paul de Sin^ay, til Kommandør af 2den Grad af Dannebrog 
Gg Lieutenant de vaisseau i samme Marine, Pierre Alexis Marie Antoine Ronarch, til 
Ridder ai Dannebrog. 

Under s. D. er Vej assistent Julius Husum af Daugaard i Faarup Sogn under Ran- 
der^ Amt benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er der tillagt de pensionerede Overkanonerer af Artillerikorpset, Axel 
Tborrald Adolphsen, Dm., og Carl August Mortensen, Dm., samt pensioneret Gymnastik- 
lagrer af Tøjhusafdelingen, Jacob Ernst Holst, Krigsassessors Karakter med Rang i 9de 
Kksse Nr. 4 efter Rangforordningen. ' 

Under 22de Januar er der tillagt Kaptajn af Fodfolket, Andreas Carl Emerentius 
Borgersen, til Raadighed for Lægekorpset, R. af D., Oberstløjtnants Karakter. 

Under s. D. er der tilstaaet afskediget Oberstløjtnant Christian Holger Rørdam, 
R. tf D. og Dm., dekoreret med Fortjenstmedaillen i Guld, Afskedspatent som Oberst. 

Under 23de Januar er Brandinspektør i Lyngby, Tømrermester Hans Peter Rudolf 
Hansen, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er der allemaadigst tildelt Gartner Niels Herman Skjoldager af Ny 
Taarbæk Medaillen for druknedes Redning med Tilladelse til at bære samme. 

Under s. D. er Besidder af Fideikommisgodset Frederiksdal, Hofjægermester Sigi.s- 
moBd Ludvig Lensgreve Schulin, allemaadigst udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

nutdelie til at børe freainiede Oriener. 

Under Ilte Januar er det allemaadigst tilladt kejserlig tysk Konsul i Helsingør, 
.\gent for London Lloyd's sammesteds, Thor Johan Lund, at anlægge og bære den ham af 
Hans Majestæt Kejseren af Tyskland, Kongen af Preussen tildelte Dekoration af den 
røde Ørns Ordens 4de Klasse. 

Under 15de Januar har Hans Majestæt Kongen allemaadigst tilladt Generalmajor 
Conrad Johann Carl Friedrich Kranold, Chef for 1ste jydske Brigade, K. af D. og Dm., 
og OberBt af Fodfolket, Carl Adolph Schroll, *Chef for 3die Regiment, K. af D. og Dm., 
at anlægge og bære de dem af den franske Republiks Præsident tildelte Dekorationer hen. 
bldsvis gom Kommandør og som Officer af Æreslegionen. Under 24de Januar er det allemaadigst tilladt Læge i Bangola i Kongo, tTann 
Muller, at anlægge og bæie den ham af den uafhængige Kongostats Suveræn, Hans ^Faje- 
Btæt Belgiernes Konge, tildelte Dekoration „rEtoile de Service**. Ledige Embeder og Bestillinger. 

Under fTustiisministei'iet : 

Efter at det ved allerhøjeste Resolution af 22de Januar er bifaldet: 

a t Frederikssund Købstad samt Udesundby Landdistrikt og Sognene Crræse, Sigers- 
levvester, Snodstrup, Oppesundby, Hjørlunde, Ølstykke, Stenløse og Veksø fra 1ste April 
d. A. at regne henlægges fra Frederiksborg Lægedistrikt til Horns Hen-eds Lægedistrikt. 

a t Sæby, Gershøj og Hyllinge Sogne fra samme Tidspunkt at regne henlægges fra 
Horns Herreds Lægedistrikt til Roskilde Lægedistrikt, 

a t Distriktslægen i Horns Hen^eds Lægedistrikt fremtidig skal have Bopæl i Frecle- 
rikssund Købstad i Stedet for som hidtil i Skibby, samt 

at dette Lægedistrikt samtidig erholder Benævnelsen: Frederikssundis Køl)stads o^ 
Horns Herreds Lægedistrikt, 

bekendtgøres herved Embedet som Distriktslæge i sidstnævnte Lægedistrikt som ledigt til 
Besættelse fra 1ste April d. A. at regne. 

Opslaaet ledigt den 25de Januar ( iqao 
Udløber den 15de Februar \ 

De, der maatte ønske Ansættelse i dette Embede, anmodes om enten at indsende 
deres paa behørigt stemjilet Papir skrevne og af de fornødne Vidnesbyrd ledsagede Ansftf^- 
ninger til Sundhedskollegiets Dekanus, Etatsraad, Stadslæge E. M. Hoff, under Adresse 
Sølvgade Nr. 84, 3die Sal, eller personlig at aHevere deres Ansøgninger i Kollegiets Bureau. 
Stormgade Nr. 10, Iste Sal, aabent hver Søgnedag Kl. 3. 

Embedet som Byfoged samt By- og Raadstueskriver i Ribe bliver ledigt fra den 
1ste April d. A. 

Opslaaet ledigt den 31te Januar \^ iqao 
Udløber den 14de Februar \ 

I Følge Lov af 1ste Juli 1870 om Lønninger for Retsbetjent- og Magistratsembeder 
§ 4, jfr. Tavle D. Nr. 26, lønnes dette Embede med 4,400 Kr. om Aaret samt Alderstil- 
læg efter samme Lovs § 5. Den, der ansættes i Embedet, vil for de ham betroede Oppe- 
børsler have at stille en saadan Sikkerhed, som senere maatte blive bestemt, ligesom han 
ogsaa vil have at underkaste sig de Bestemmelser, som maatte blive trufne i HéiWeude til 
Regnskabsaflæggelse for og Indbetaling i Statskassen af de i samme indflydende Indtægter. o Und or Ministeriet for Kirke- og Underrismngsvæsenpt : 
Vigsnæs Sognekald paa Lolland. 

Opslaaet ledigt den 18de Januar \ iqa^ 
Udløber den 15de Februar ( 

Reguleringssum 1,800 Kr. 

Den Mand, der kaldes til dette Embede, skal være pligtig at finde sig i de Be- 
stemmelser, som ere eller maatte blive givne angaaende Fredningen og Behandlingen af 
den til Kaldet hørende Skov. 23 

Embedet som Kapellan pro loco for Holbæk og Merløse Menigheder i Sjællands 
Stift. 

Opslaaet ledigt den 21de Januar 1 iqnn 
Udløber den 18de Februar / 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal være pligtig til at finde sig i de 
Bestemmelser, der maatte blive givne angaaende hans Embedsforretningers Omfang og hans 
Embedsforhold til Sognepræsten, og, indtil saadanne gives, deltage med Sognepræsten i 
PnediketjeneBtens Udførelse og i øvrigt yde denne Hjælp i hans Embedsgernings Udførelse 
efter Sogneprsestens nærmere Bestemmelse. 

* 

Taps Sognekald, i Bibe Stift. 

Opslaaet ledigt den 27de Januar \ ^qr^o 

Udløber den 24de Februar | 

Regnlerin^sniQ 1,436 Kr. Haasum og Kamsing Sognekald i Viborg Stift. 

Opslaaet ledigt den 28de Januar \ \Q(i2 
Udløber den 26de Februar / 

Regaleriiigssiini 1,464 Kr. Bf^etning om ledige gejstlige Embeders Beskaffenhed efter de fra redl-ommende 

Biskopper imydtayne Meddelelser. 

Aaaerup og Kirkerup Sognekald i Sjællands Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 4), 
IndUegter: 1. Præstetieude 493 Td. 5 Skp. »Vg Fdk. Byg. — 2. Kvægtiende og 
Smaaredsel 17 Td. 7 Skp. P-^jg Fdk. Byg. — 3. Arvefæsteafgift af bortsolgt Jord 106 Td. 
5 Skp. Byg- — 4. Henter af Embedskapital paa 9,523 Kr. 23 0. — 5. Renter af Em- 
hf^l^kapital paa 448 Kr. 10 0. for bortsolgt Mensalhus; heraf indestaar 100 Ki*. blandt 
>^tiftjnnidlerne, Resten fon-entes af Husets Ejer. — 6. Renten af en Nationalbankaktie paa 
710 Kr. — 7. Ofifer og Accidenser efter de sidste 5 Aars Gennemsnit 626 Kr. 91 0. — , 
S. Pr««tegaardens Jordtilliggende, der drives af Sognepræsten, udgør 25 Td. meget god 
Jord i god Drift, af Hartkorn 4 Td'. 4 Skp. 3 Edk. V4 Alb., der dog tillige omfatter Have 
(gårdsplads etc, godt et Par Td. Land. 

Udgifter : 1. Kgl. Skatter, Brandpenge og Amtsfondsbidrag 191 Kr. 37 0. — 2, 
Kommuneskatter (deraf Formue- og Lejlighedskat 70 Kr.) 123 Kr. — 3. Landemodeeks- 
p*fl-er 35 Kr. ; Bidraget til Hjælpeenkekassen udgør ordinært 9 Td. Byg. — 4. Bente af 
Jjan til Bankhæftelsens Indfrielse 20 Kr. 52 0. — 5. Enkepension 85 Td. Byg og 89 Ki*. 

- 6. Refusion til Roskilde Domkirke 1 Td. 5 Skp. IV3 Fdk. Rug og 4 Td. 3 Skp. 2 Fdk. 
Br^ jiamt 2 Kr. 50 iØ. — 7. Refusion til Haudrup Sognekald I Td. 5 Skp. 1^3 Fdk. Rug. 

- 8. Refnsion til Fensmark Sognekald 1 Td. 5 Skp. 2 Fdk. Rug. -- 9. Et i 1895 stiftet 
Bv^elaan pa« 4,1^8 Kr. 26 0., der forrentes med 4 pCt. og afdrages i 15 Aar: sidste 
^ilvaarlige Ydelse udgjorte 186 Kr. 20 0. — 10. Et i 1900 stiftet Byggclaan paa 130 Kr., 
ttéf forrentes med. 4 pCt. og afdrages i 6 Aar. Præstegaarden, hvis Indløsningssum er 
1.000 Kr., har gode, dels ældre, dels yngre Bygninger. Stuehuset er rummeligt (16 Væ- 
relser foruden en »tor Konfirmandstue i en Sidebygning). Det er en hyggelig, godt ind« 
r?ttet og sund jBolig. Drikkevandet fra en 30 Al. dyb Brønd er rigeligt, udmærket rent, 

iit haardt. Haven er gammel, trærig og hyggelig, med en Del Frugttræer ; den er c. 1 Td. 
Lamd «tor off ligaer i'undt om Præategaarden. 

Der er en Enke paa Kaldet. Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal 
v*it plig tig til at^ udbetale aarlig til Stiftsmidlerne til Anvendelse i kirkeligt Øjemed i Al- 
liodelighed 50 Td. Byg, at betale med Penge efter hvert Aars Kapitelstakst. 24 

Snøde og Stoense Sognekald paa Langeland under F^'ens Stift 

(se Min. Tid. for 1902 B. Side 5). 

Indtægter: 1. Korntiende 82 Td. 7 Skp. 3«Vj4 Fdk. Rug, 67 Td. 3 Skp. 3i5/ie Fdk. 
Byg, 143 Td. 1 Skp. 2*7*8 ^^^- Havre, leveres in natura. — 2. Kvægtiende og Smaaredsel 
14 Td. 5 Skp. s/^g Fdk. Byg, betales eft«r Kapitelstakst. — 3. Arvefæsteafgift 10 Td. Bug, 
1023/g Td. Byg, 10 Td. Havre efter Kapitelstakst. — 4. Refusion fra Nedergaard 3 Td. 
Byg in natura. — 5. Renter af en Embedskapital paa 73,138 Kr. 55 0. — 6. Udbytte af 
en Nationalbankaktie paa 1,000 Kr. — 7. OfiFer og Accidenser efter 5 Aars Gennemsnit c. 
700 Kr. — 8. Af et Mensalbus 20 Kr. — 9. Af Fræstegaardens Skov og Mose Brænde og 
Tørv, c. 200 Kr. — 10. Avlingen, c. 60 Td. Land, er bortforpagtet fra April 1902 paa 
7 Aar for en aarlig Afgift af 60 Td. Rug, 60 Td. Byg og 60 Td. Havre efter Kapitels- 
takst, 1,098 Kander Mælk, 1 Læs Hø, Halm og 4 Ugers Græsning til 2 Heste, samt 6 Læs 
Gødning. Forpagteren betaler Naturalydelser til Kommunen. 

Udgifter: 1. Skatter paa Amtstuen c. 220 Kr. — 2. Hartkonisskat til Sognekom- 
munen c. 130 Kr. — 3. Brandkontingent c. 60 Kr. — 4. Ekspenser c. 118 Kr. efter 5 
Aars Gennemsnit. — 5. Afgift til Sognepræsten i Hou 160 Td. Byg, at betale med Penge 
efter hvert Aars Kapitelstakst. — 6. Et Laan, stort til Rest 7,500 Kr. 85 0., forrentes 
med 4 pCt. p. a. og afdrages i 28 Aar fra Ilte December 1884 at regne. — 7. Indløs- 
ningssum 200 Kr., forrentes med 4 pCt. p. a. til „Marstrands Legat". — 8. Udgift til Be- 
fordring i Embedsrejser anslaas til 200 Kr. (Den afdøde Beneficiarius holdt selv 2 Heste). 
— 9. Gæsteripenge til Grevskabet Langeland 2 Kr. 60 0. — 10. Renter og Afdrag af et 
Dræningslaan paa 248 Kr. svares c. 50 Kr. i 6 Aar fra 1902. — 11. Enkepension bliver 
at udrede. 

Fræstegaardens Jorder ere skyldsatte for Hartkorn 7 Td. 4 Skp. 2 Fdk. ^2 A.lb., 
samt Skovskyld 3 Fdk. 1^4 Alb. Tørvemosens Areal opgives til c. 3 Td. Land. Fræste- 
gaardens Bygninger ere opførte af Grundmur i 1883 efter Bdsvaade ved Lynnedslag og as- 
surerede for c. 26,000 Kr. Stuehuset (med Skifertag) afgiver en god Bolig med 13 Væ- 
relser, deraf 4 paa Loftet. Stalden og Laden samt nogle gamle Bindingsværks Udhuse ere 
straatækkede. Haven, c. 2 Td. Land, er meget smuk med mange Frugttræer. Ikke videre 
godt og ikke rigeligt Vand. 

Der er Enke og pensioneret Kapellan paa Kaldet. Åndre Efterretning^er. 

Under Jiistitsnmiisteriet: 

Ledig ApotekerboTlUing. 

Under 23de Januar har det behaget Hans Majestæt Kongen allemaadigst at bifalde : 

a t der maa oprettes et Apotek i Brønshøj By paa et Sted, som nærmere godkendes 
af Justitsministeriet, saavidt muligt i dennes østlige Del imod Utterslev, under de i aller- 
højeste Resolution af 23de December 1842 og 16de Juni 1876 bestemte Vilkaar, 

at det i vedkommende Bevilling betinges, at den træder ud af Kraft, aaafremt 
Bevillingshaveren ikke inden 1 Aar fra Bevillingens Dato maatte have tilendebragt Apotekets 
Anlæg og Indretning, samt 

at der tillægges den paagældende Bevillingshaver de for Apotekere med personligt 
Frivilegium sædvanlige E/ettigheder og paalægges ham de saadanne paahvilende Forpligtelser, 
ligesom han vil have at underkaste sig den med Hensyn til Apotekets forsvarlige Drift for- 
nødne Kontrol, alt i Overensstemmelse med det allerhøjeste Privilegium, som maatte l>live 
ham meddelt. 

De, der maatte ønske at erholde dette Privilegium, anmodes om inden den 10de 
Marts enten at indsende deres paa behørigt stemplet Papii' skrevne og af de fornødne Vid- 
nesbyrd ledsagede Ansøgninger, blandt andet indeholdende nøjagtig og fuldstændig Angivelse 
af foregaaende Livsstillinger, til Sundhedskollegiets Dekanus, Stadslæge, Etatsraad E. M. 
Hoff, under Adresse Sølvgade Nr. 84, 3die Sal, eller personlig at aflevere deres Ansøgnin- 
ger i Kollegiets Bureau, Stormgade Nr. 10, 1ste Sal, aabent hver Søgnedag Kl. 3. 25 Ci«fer ^rigsministeriet: UdskriTiiingsfordeUng^B for 1902. Af det Mandskab, som er udskrevet paa Sessionen for Aaret 1902 og fundet tjenligt 
til den ^entlige Krigstjeneste, er der tildelt følgende Afdelinger m. fi. nedenstaaende Antal 
Mand med Mødetid og Mødested som hosføjet, nemlig: Afdeling. 

• 


Udskriv- 
ningskreds. 


Antal Mand. 


Mødetid. 


Mødested. 


Tramafdelingen : 
1902. 
Ist« Hold. ...,..•. 


1 
2 


5 
9 


3 


6 


Kjøbenhavn (1ste 
4 


8 


Artilleriregiments 
5 


12 


Kaserne, Cbristians- 
40 


30. Jan. 


havn). 


2det Hold 


1 
2 
3 
4 
5 


7 
7 
6 
7 
13 


40 


30. April. 


Sammesteds. 


3die Hold 


1 


7 


w 
2 


7 


3 


5 


4 


8 


5 


13 


40 


29. Juli. 


Hfl.lYimPAf.AHfi 


4de Hold 


1 
2 


7 
6 


^ \^ 


av Vr • %^ v^ JbA t 


IkJ CvlU 1 1 tco vcuo ■ 
3 


6 


4 


8 


5 


13 


40 


1 . No vbr. 


SaiTi mesteda 


Simdkedstroppeme : 


^ >^ 


^h • *■■• ^ ^^ T ^Æ ^ ■ 


^joiiim v/ot/v/\Ai>. 


iBte Hold 


1 
2 


6 
6 
M %^^^0 .^k^t^^A^^^ W W ••• W 9 W W 


3 


4 


4 


8 


Kjøbenhavn 
5 


9 


(Wildersgadens 
33 


30. Jan. 


Kaserne). 


2det Hold 


1 


4 


^^ %^ 


^^ ^^ • ^,» ^rW ^^ V 
2 


4 


3 


3 


4 


8 


5 


7 


6 


1 


1 
27 


30. AprU 


Sammesteds. 


3die Hold 


5 


2 


5 


3 


4 


4 


6 


5 


7 


27 


29. Juli. 


Sammesteds 2f> Afdeling. 


TJdskriv- 
niugskreds. 


Antal Mand. 


Mødetid. 


Mødested. 


4de Hold 


1 
2 
3 
4 
5 


7 
6 
8 
8 


• 

33 


1902. 
1. Novbr. 


Kjøbenhavn 

(Wildersgadens 

Kaserne). 

linisterialtidendeB for 1903. 27 Ur. 3. 

Forskellige Meddelelser. 

Sammarisk FremstilliDg af de danske Statsbaners Indtægt i Septbr. Maaned 1901^ 
indbefattende Resultatet af samtlige Maaneden vedkommende Aflregninger*). 

Personbefordring (inkl. Indtægt af Rejsegods): Kr. 8. Kr. 0. 

lokalt l,4ll>,9l)l Personer 1,134,947. 10 

gennemgaaende 59,790 — 157,496.47 1,479,781 Personer 

Særtog 5,672. 47 

Gods- og Kreaturbefordring: Kr. 0. 

lokalt 243,705.9 Tons 864,770. 70 

gennemgaaende 50,411.5 — 165,792. 72 Særtog 294,117.4 Tons 1,298,11 ti, 4 ~- 1,030,563. 42 

Postbefordring 65,504. 32 

ForekelKgt 53,233. 41 Tilsammen. . . 2,447,417. 19 

Mtægt i Maanedeme April— August 1901 12,872,043. 97 Indtægt i Maanedeme April — September 1901 . • • 15,319,461. 16 I September Maaned 1900: Kr. 0. 

Personbefordring (inkl Indtægt af Rejsegods) 1,432,036 Personer . 1,281,373. 10 

Godsbefordring 282,592.^ Tons 1,029,819.48 

Postbefordring 66,040. 11 

Forskelligt 38,257. 93 Tilsammen . . . 2,395,490. 62 

Indtægt i Maanedeme April— August 1900 12,729,850. 19 Indtægt i Maanedeme April— September 1900 15,125,340. 81 *) Den tilsvarende Fremstilling for August Maaned 1901 findes i Min Tid. for 1902 B. 

Side 1. 
Dea 7de Febmar 1902. 5 2« OTersigt oTer 8«- og Handelsrettenn Tirksouihed i 1863-1901. 

Sager ved Rettens Forligstkonumssian: Aareue 
bortfaldt henvwteB 
til Eetteu 1862—71 
1872—81 1882—91 1892— 1 901 4.684 

9,105 

13,794 

16,057 1,603 

3,288 
5,094 
6,107 1,030 
1,891 
2,993 
3,824 2,051 
4,026 
5,707 
6,126 Sager inUauunered«; ved Bett^u: Aareue r Vidne-, Skøns- Dom88ager : ^ jjdssager. tihamnien hævede og 
sluttede 1862—71 , , 
1872—81 . . 
1882—91 .. 
1892—1901 1,476 
2,857 
4,196 
4,770 80 
140 
159 
219 1,556 
2,997 
4,355 
4,989 227 
701 1,021 1,659 Afsagte Domine og Kendelser. Aarene Domme Udeblivelses- 
domme Andre 
Domme Kendelser 1862—71., 
1872—81 .. 
1882—91 . . 
1892—1901 1,228 
2,058 
2,970 3,055 617 
1,109 
1,824 
1,612 611 

949 

1,146 

1,443 117 

81 

114 

198 29 Under Udeblivelsessager ere her ogsaa medregnede Sager, livori der er taget 
bekræftende til Genmæle, og Sager om Kost og Tæring. Under Kendelser or ind- 
befattet: Beviskendelser, Kendelser, hvon'ed der er nægtet Afvisning, Kendelser om 
Vidneførsel og Anstand m. m. Søs<iger Hcbndelssagei' i Aarene 1^2—71 
1872—81 1882—91 1892— 1901 inkami- 
nerede hævede og 
sluttede 273 417 
360 416 Domme og \ inkami- 
Kendelser i nerede hævede og ' Domme og 
sluttede Kendelser 38 


250 


73 


337 


53 


285 


70 


348 1,203 2,440 3.836 4,354 189 

628 

968 

1,589 1,095 
1,802 
2,799 
2,905 Der foretoges og afsagdes: i Aarene 


Søforklarin- 
larer og Sø- 
forhør 


- 

Politiforhør 
m. V. 


Udenretlige 
Synsudmel- 
delser m. v. 


Konkurs- 
dekreter 


Decisioner 


IWS 71 

1872 — 81 


390 
597 
315 
695 


476 
254 
266 
556 


1,149 
1,781 
1,251 
1,481 


390 

322 
260 


n 

98 


1882—91 

1892-1901 


95 

78 Skifteretsafdelingen traadte først i Virksomhed med Oktober 1872. Der /ungerede i 1862 — l'JOt i alt følgende Antal af fori}heUige\Medlemmei' i Seiien: 

i 4 Aar og 
derunder 


i over 4 Aar 
til under 1 


i 10 Aar 
til under 20 


i 20 Aar 
til under 30 


i 30 Aar 
og over 


i 

i alt 


bndelskyndige * . . , 


22 
9 


25 
11 


27 
14 


14 
3 


1 
1 


89 
38 


j K ' t ••.«,. • 
tilsammen . • . 


31 


36 


41 


17 


2 


127 30 

Af disse sidde endnu i Betten: 

29 handelskyndige Medlemmer, hvoraf 18 hidtil kun have fungeret i indtil 
4 Aar (inkl.), 7 i indtil 10 (ekskl.), 10 i indtil 20 (ekskl), 4 i 20 Aar og derover, 
hvoraf 2 i over 28 Aar, samt 9 søkyndige, hvoraf henholdsvis 3, 3, 2 og 1 liave fun- 
geret i tilsvarende Antal Aar (indtil 4, indtil 10, indtil 20 og over 20). 

1 nyt liandelskyndigt og et nyt søkyndigt Medlem ere udvalgte fra 1ste 
Januar 1902. Meddelelse om Understøttelse af Kommniiitetets Midler« 

I Begyndelsen af Finansaaret 1902 — 1903 vil der af Kommunitetets Midler 
blive uddelt Understøttelse: 

a) Til saadanne, der først i en fremrykket Alder have bestemt sig for 
Studeringer, og som ved en Forberedelses- eller Fageksamen have givet sikkert Haab 
om god Fremgang; 

b) dels til studerende ved Universitetet — derunder Kvinder — , som ikke 
have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, dels til saadanne akademiske 
Borgere i de første Universitetsaar, som have eller kunde have nydt Understøttelse 
under Afdeling a.; 

c) til fattige studerende, navnlig fra de private Skoler, i de f ørøte akademiske Aar. 

Ansøgninger om disse Understøttelser indleveres til Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvæsenet inden den 1ste Marts 1902, bilagte med Attester om Alder. 
Eksaminer, Flid og Trang. Bilagene bør lægges helt udfoldede inden i Ansøgningen, 
forinden denne ombøjes. 

Ansøgningerne komme kun i Betragtning, for saa vidt de ere skrevne paa de 
dertil bestemte Skemata, der for de under Litra a. omhandlede Understøttelser ud- 
leveres i Kultusministeriets Budstuc og for de øvrige Understøttelser hos Portneren 
paa Universitetet. 

De Ansøgere, der opnaa Understøttelse, ville snarest derom erholde skriftlig 
Meddelelse og dermed de indsendte Bilag tilbage. De øvrige Ansøgere kunne i Maj 
Maaned afhente de af dem indsendte Bilag hos Universitetspedel Mule, Nørregade 8. 31 OreTsigt OTer Antal og Størrelse af de Fæstegaarde, der 1 Sdet Halyaar 1901 af 

Landbrogsmintsteriet ere bierne anerkendte som solgte 1 Oyerensstemmelse med 

§ 3 i LoT af 19de Febmar 1861 saaledes, at Godsejeren derved er bleyen berettiget 

til af det øyrige Bøndergods at udtage til fri Baadighed indtil Ve &' det 

afhændede Hartkorn. Oodfier, hTorfra Fæstegaardene ere af- 
hændede 


Antallet af 

deafluendede 

Gaarde. 


Gaardenes Hartkorn. 


Stamhuset Bidstrup 

Grevskabet Samsø . 

Baroniet Adlersborg 


IB 
4 
4 


91 Td. 1 Skp. ^ Fdk. „f Alb. 
17 - 6 - „ - 2j - 
25 - 1 _ „ - J _ 


Tilsammen . • . 

De Fæst^aarde, der indtil Iste Juli 
1901 ere anerkendte som solgte paa 
anførte Maade, udrøre 


24 

8,78« 


134 Td. „ Skp. 1 Fdk. 1} Alb. 

i 

47,051 G - 3 „tVit 
jw* # V 91 1 6 1) 
8,810 


47,185 Td. 7 Skp. „ Fdk.ltV«Alb. Meddelelse om Afholdelse af nyt Valg til Folketinget. 

Da Folketingsmanden for Svendborg Amts 5te Valgkreds fhv. Statsrevisor 
cand. theol. S, M. Høgsbro er afgaaet ved Døden, er der under 3die Februar truffet For- 
anstaltning til, at der Tirsdagen den 18de Februar 1902 i bemeldte Valgkreds foretages 
Valg af et nyt Medlem til Folketinget i hans Sted. I Henhold til I^v af 3die d. M. 
bKver Valgstedet Højrup i Hillersler Sogn. 32 Meddelelse om Htørrelseii af Tillægget efter SædomskriTning for 

Finansaaret 1902-03.*) 

I Følge Kapitelstaksten for 1902 for Rug, Byg og Havre i Sjællands Stift og 
for Hvede i det samlede Tjollaiid-Falsters Stift er GennemsnitHværdien af de nævnte 
4 Sædarter 9 Kr. 571/4 0., og Tillægget efter SædoniRkrivning for Finansaaiet 1902 — 
03 bliver saaledes 1 Kr. 571/4 0. Afskedigelser og Udnævnelser o. s. v. 

a. Afskedigelser m. m. 

Under Ministeriet J or offentlige Arbejder: 

Under 30tc Januar har Ministeriet for offentlige Arbejder efter Ansø^ing meddelt 
Telegrafist uden for Nummer, Fru E. M. Troest, f. JørgeuBen, Afsked af Telegrafvæsenets 
Tjeneste med Udgangen af Januar Maaned d. A. 

Under s. D. har Ministeriet for offentlige Arbejder efter Ansøgning meddelt Tele- 
grafist uden for Nummer, V. A. Petersen, Afsked af Telegrafvæsenets Tjeneste med Ud- 
gangen af Januar Maaned d. A. b. UdBævnelser og Beskikkelser m. m. 

Under Justitsministeriet: 

Under 31te Januar er Byfoged og Byskiiver i Hasle Købstad, Herredsfoged og 
Skriver i Bornholms nordre Herred samt Birkedommer og Skriver i Hammershus Birk, 
Jeppe August Poulsen Jepsen, allernaadigst beskikket til HeiTedsfoged og Skriver i Fal- 
stei*s vestre Herred. 

Under 3die Februar har Justitsministeriet beskikket Fuldmægtig paa Kjøbenhavns 
Politikontor, cand. juris Bernt August Goll, og Inspektionsbetjent af Kjøbenhavns Politi- 
styrke, cand, juri« Aage Steffensen, som henholdsvis 4de Politiinspektør og Politiassistent. 

Under 5te Februar har Justitsministeriet meddelt cand. juris Otto Emil Lessow, 
der har opgivet at ville tage Bopæl i Kjøbenhavn, Beskikkelse som Underretssagfører. 

Under Ministeriel for Kirke- og Undervisningsvæsenet: 

Under 28de Januar er midlertidig personlig Medhjælper hos Valgmenighedspræsten *) Jfr. den tilsvarende Meddelelse for Finansaarct 1901 — 02 i Ministerialtidende for 1901. 
B., Side 49. 33 

i Rj^linge under f'yeus Stift, Knud Hans Peder Juul Nyholm, alleniaadigst beskikket til 
Sognepræst for Taai*s Menighed i Aalborg Stift. 

Under 29de Januar er Sognepræst for Øster-Nykii-ke Menighed i Ribe Stift, Niels 
Krarup Hansen, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Vejerslev, Aidt og Thorsø Me- 
nigheder i Aarhus Stift. 

Under 31te Januar er Sognepræst for Byde og Handbjerg Menigheder i Ribe Stift, 
Wilhelm Oottfried Dankau, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Vollerslev og Gjorslev 
Menigheder i Sjællands Stift. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Andreas Christiansen, allemaadigst beskikket 
til Sognepræst for Rø Menighed paa Bornholm under Sjællands Stift. 

Under s. D. er det allemaadigst tilladt Kandidat i Teologien, Lars Peter Larsen, 
it modtage den gejstlige Ordination for derefter at oveitage Gerningen som dansk Sømands- 
prcst i Biga og Libau. e. BenMMlalnger med Titler og Ordener m« m. 

Under 7de Jannai* er Chef for den kejserlig kongelige Forøt- og Domæne-Forvalt- 
ning i Gmunden, Hofraad Leo Titz, allemaadigst udnævnt til Kommandør af Dannebrog af 
2deD Grad. 

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen ullemaadigst tildelt Stabssergent Lars 
Olsen ved 4de Bataillon Medaillen for druknedes Bedning med Tilladelse til at bære samme. 

Under 15de Januar er Directeur des bureaut i det ægyptiske Udenrigsministerium, 
Negael Boutros Ghali, allemaadigst udnævnt til Bidder af Dannebrog. 

Under 28de Januar er Kammerherre, HoQægermester Alexander Georg TuUy Ox- 
Mm til Taamholm allemaadigst udnævnt til Bidder af Dannebrog. 

Under 30te Januar er Biskop over Island^ H. Sveinason, B. af D. og Dm., og 
Amtmand over Islands Syd- og Vestamter, J. J. Havsteen, B. af D. og Dm., allemaadigst 
ndsevnte tU Kommandører af Dannebrog af 2den Gbrad. 

Under s. D. er Ini^ektør P. B. Feilberg af Søborg, B. af D., benaadet med Danne- 
lHt)gHmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. har Hans M^jeatæt Kongen i Følge Krigeministeriets derom 
oedUgte allerunderdanigste Forestilling allerhøjst benaadet eftemævnte med Ordens- og 
Hiederstegn som følger: 

Med Kommandørkorset af 2den Grad af Dannebrogsordenen: 

Oberst af Artilleriet G^org Frederik Krogh Harhoff, Stabschef hos Artillerigeneraleu, 
B. af D. og Dm., 

ObierBt af Artilleriet Frederik Israel Suell, Chef for 1ste Artilleriregiment, B. af 
D. og Dm., og 

Oberstløjtnaiit af Ingeniørkorpset Christian Ditlev Nielsen Nøkkentved, Chef for 
^ iDgeniørdirektion, B. af D. og Dm. ; 

med Ridderkorset af Dannebrogsordenen: 

Kaptign af Fodfolket, Jens Peter VoUquartz, til Baadighed for Generalinspektøren 
^ Fodfolket, 

Kapti^n af Fodfolket, Victor Dalhoff-Nielsen, Kompagnichef ved 9de Bataillon, 

Kaptajn af Fodfolket, Henrik Christian Johannes Erichsen, Kompagnichef ved 20de 
Bataillon, 

Kaptign af Artilleriet, Philip Bjømstjerne Weilbach, til Baadighed for Kjøbenhavns 
Stbefæstning, 

Kaptign af Fodfolket, Jena Michael Ludvig Lauge, Kompagnichef ved 24de Bataillon^ 

Kaptajn af Artilleriet, Carl Biohard Maximilian Langhom, Kompagnichef ved Train- 
i^deliDgen og til Baadighed for Direktøren for Artilleriets tekniske Tjeneste, 

Kaptajn af Fodfolket, Theodor Freiesleben, Skoleofficer ved Officerskolen, 

Kapti^n af Ingeniørkorpeet, Johan Henrik Carl Bast, Kompagnichef ved Ingeniør- 
^oitet, 

Bhmetter af Bytteriet, Thomas (Jarl August Thomsen, Eskadronschef ved 3die 
Dngonregiment, 34 

Kaptajn af Geueralstabeu, Ellis Wolff, ved den taktiske Afdeling, 

Kaptajn af Fodfolket, Joban Christian Blaugstnip, Kompagnichef ved 13de Bataillou, 

Kaptajn af Artilleriet, Jakob Olavius Vilhelm Schrøder, Batterichef ved 1ste 

Artilleriafdeling, 

Kaptajn af Aiiilleriet, Konstantin Frisch Kiær, Kompagnichef ved Laboratorie- 

afdelingen, 

Kaptajn af Artilleriet, Johan Christian Marinus Rasmussen Skade, Kompagnichef 

ved 2den Artilleribataillon, 

Overintendant Alexis Johan Hasfeldt ved 4de Regiment, 

Overintendant Carl Theodor Jahnsen ved Materielintendantui*en, 

Overlæge August Berthold Jørgen Schæffer ved 10de Regiment og 

Overdyrlæge Werner Ludvig Dons Blædel ved 2det Artilleriregiment, Medlem af 

Remontekommissionen ; 

med Dannebrogsmændenes Hæderstegn: 
Oberstløjtnant af Fodfolket, Esbem Brendstrup, Chef for 3die Bataillon, R. af D., 
Oberstløjtnant af Fodfolket, Tycho Vilhelm Hemmingsen, Chef for 27de Bataillon, 

R. af D., 

Ritmester af Rytteriet, Gerl&ard Christoph Muus, StabBchef hos Greneralinspektørctn 

for Rytteriet, R. af D., 

Stabssergent Hans Peter Andersen ved 15de Bataillon, 

Stabssergent Georg Christian Jørgensen Ridter ved I8de Bataillon, 

Stabssergent Jens Larsen ved 18de Bataillon, 

Stabssergent Hans Peter Andersen ved 13de Bataillon, 

Stabssergent Peder Christian Andersen ved 5te Bataillon, 

Stabssergent Christen Andersen ved 26de Bataillon, 

Stabssergent Rasmus Peder Jørgensen ved I Ode Bataillon. 

Stabssergent Christen Hvid ved 2 Ode Bataillon, 

Stabssergent Poul Sørensen ved 6te Bataillon, 

Stabssergent Hendrik Adolph Emil Bamevitz ved 30te Bataillon, 

Stabssergent Søren Nielsen ved 30te Bataillon, 

Stabssergent Jens Christian Nielsen Rørby ved 5te Dragonregiment, 

Stabssergent Paul Bertramsen ved 4de Artilleriafdeling, 

Stabssergent Peter Nicolaus Hultberg ved Ingeniørregimentet, 

Stabssergent Niels Peter Aanst ved Forplejningskorpsets Stab, 

Stabshomblæser Anton Jørgen Olsen ved Iste Regiment, 

Oversergent Friedrich Adolph Christian Gundlaoh ved Generalstaben, 

Oversergent Jens Christian Jensen ved Generalstaben, 

Oversergent Anders Peter Balum Jensen ved 8de Bataillon, 

Oversergent Julius Søren Peter Christensen ved Remontekommissionen, 

Ovei'sergent Hans Peder Rasmussen ved 3die Ingeniørdirektion, 

Ovei'sergent Peter Christian Haslund ved Bomholms Væbnings Bataillon Fodfolk og 

Skriver i Krigsministeriet Hans Peter Poulsen. 

Under s. D. har Hans Majest«et Kongen paa Marineministeriets derom nedlagte 

allerunderdanigste Forestilling allerhøjst benaadet eftemævnte med følgende Ordens- og 

Hæderstegn : 

Med Kommandørkorset af 2den Grad af Dannebrog: 
Kommander i Søofficerskorpsct, Tøjmester Oscar Frederik Vilhelm Sehwanenfliigel, 

R. af D. og Dm. ; 

med Dannebrogsmændenes Hædei-øtegn følgende Riddere af Dannebrog: 
Kommandør i Søofficerakorpset, Vilhelm Carl Ludvig Schluter, og 
Ovei*søminemester i Søminekorpsets Depot, Anton Peter JuliUs Larsen; 

med Ridderkorset af Dannebrog: 
Kaptajn i Søofficerøkorpset, Johan Ludvig Petersen, 
Kaptajn i Søofficerskorpset, Thomas Vilhelm Garde, 
Auditør i det for Hæren og Flaaden fælles Auditørkorps, Johan Henry Theodor 

Gad og 

Maskinmester af Iste Klasse i Maskinkorpset, Charles Henrik Holst, Dm.; 

med Dannebrogsmændenes Hæderstegn: 
Maskin assistent af 1ste Klasse i Maskinkorpset Nr. 29, Johan Julius Jensen, 35 

Kvariennand i Haandværkerkorpset Nr. 27, Christian Thoram Hartmami, 
Overskibsmiiiør i Søminekorpset Nr. 5, Ole Christian Kisum, 
Overkanoner i Artillerikorpset Nr. 7, Hans Christian Hansen, og 
Orerbaadsniand i Matroskorpset Nr. 4, Charles Emil Frederik Hoppe. 

Under Iste Februar er Overretsprokurator Frants Henrik Theodor Leth allemaa- 
digst odnævnt til Ridder af Dannebrog. 

niladeUo til at bare fresHtde Ordaier. 

Under 18de Januar er det allemaadigst tilladt overordentlig Gesandt og befuld- 
mapgtiget Minister i Washington, Kammerherre Constantin Brun, K. af D. og Dm., at an* 
!»gge og bære den ham af Hendes Majestæt Dronning-Regentinden af Spanien tildelte De- 
koration som Storkoi*s af Isabella den Katolskes Orden, 

Under 27de Januar har Hans Majestæt Kongen allemaadigst tilladt Lodsinspektør 
Ted Uelsingøi-s Lodseid, Kommandør ti-. V. C. J. Bardenfleth, R. af D. og Dm., at anlægge 
og bære den ham af Hans Majestæt den tyske Kejser, Kongen af Preussen tildelte Deko- 
ration af Kroneordenens 2den Klasse. 

Under 28de Januar er det allemaadigst tilladt Maskiniuspektør i den kongelige 
siamesiske Marine, Aage Jonsen, R. af D., at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt 
Konfcen af Siam tildelte Dekoration af den Hvide Elefant-Ordens 4de Klasse. 

Under 1ste Februar er det allemaadigst tilladt svensk-norsk Vicekonsul i Horsens, 
Carl Christian Fog, R. af D., at anlægge og bære den ham af Hans Migestæt Kongen af 
Sverig og Norge tildelte Dekoration som Ridder af Iste Klasse af Vasaordeneu. Ledige Embeder og Bestillinger. 

Uitd^ JugtUrnninisteriet: 

Embedet som Byfoged og Byskriver i Hasle, Allinge og Sandvig samt Herreds- 
t'oeed og Skriver i Nørre Herred og Birkedommer og Skriver i Hamtnershus Birk. 

Opølaaet ledigt den 3die Februar ) .^^ 
Udløber den 17de Febraar / *^"^* 

I Følge Lov af Iste Juli 1870 om Lønninger for Retsbetjent- og Magistratsembeder 
§ 4, jfr. Tavle D. Nr. 8, lønnes dette Embede med 4,400 Kr. om Aaret samt Alderstil- 
\^ efter samme Lovs § 5. Den, der ansættes i Embedet, vil for de ham betroede Oppe- 
Wraler have at stille en saadan Sikkerhed, som senere maatte blive bestemt, ligesom han 
ofHtta vil have at underkaste sig de Bestemmelser, som maatte blive trufne i Henseende til 
Regnskabsaflæggelse for og Indbetaling i Statskassen af de i samme indflydende Tndtægter. 

Vnier Ministeriet for Kirke- og Ufidervisningsfnesenet: 
Nim og Underup Sognekald i Aarhus Stift. 

Opslaaet ledigt den 31te Januar \ .^^^ 

Udløber den 28de Februar |'i»"^. 

Reguleringssum 1,528 Kr. 

Nykirke Sognekald i Ribe Stift. 

Opslaaet ledigt den Iste Februar )^ iqcio 

Udløber den Iste Marts / 

Begoleringsgum 1,234 Kr. 

6 36 

Byde og Kandbjerg Sognekald i Ribe Stift. 

Opslaaet ledigt den 4de Febniar \ ^-^..^ 

Udløber den 4de Marts / 

KeguleringRSuni 1,758 Kr. 

Bet^fitning om ledige gejstlige Mnbeders Beskaffenhed efter de fra vedkofmfwnde 

Biskopper modtagne Meddelelser. 

KauBlunde Sognekald i Fyens Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 4). 
Indtægter: 1. Korntiende 43 Td. „ Skp. S*«/^^ Fdk. Rug, 116 Td. 4 Skp. S'^gg 
Fdk. Byg, .51 Td. 6 Skp. „^»/g^ Fdk. Havre. —2. Kvægtiende og Smaaredsel 8 Td. 6 Skp. 

1 Vg Fdk. Byg. — 3. Afgift af solgte Gaarde 24 Td. 6 Skp. 3 Fdk. Byg. Alt Kornet 
efter Kapitelstakst. — 4. Højtidsofret afløst med 484 Kr. ; Accidenser efter 5 Aars Gennem- 
snit c. 390 Kr. — 5. Rente af en Embedskapital paa 13,353 Kr. 6 0. — 6. Avlingen, 
c. 17 Td. Jiand, af Hartkorn 2 Td. „ Skp. „ Fdk. l^/g Alb., er bortforpagtet til 1914 for 
50 Td. Byg efter Kapitelstakst, Vedligeholdelse af Udhusene, Halm til Stuehusets Tag og 
3 Læs Gødning til Haven. Forpagteren leverer Mælk til 15 0. pr. Kande, og kører for 

2 Kr. pr. løbende Mil. — 6. Temmelig indskrænket, lav og noget fugtig Bolig; c. 3 Skp. 
Land Have med mange Frugttræer. 

Udgifter: 1. Skatter paa Amtstuen c. 68 Kr. — 2. Kommuneskatter af Hartkorn 
c. 25 Kr. — 3. Ekspenser c. 40 Kr. — 4. Tiende af Jorden 3 Skp. 2^1^ Fdk. Rug, 2 Td. 
7 Skp. iVg Fdk. Byg, 5 Skp. 3V4 Fdk. Havre. — 5. Refusion til Middelfart Skolevæsen 
12 Kr. 66 0. — 6. Embedslaan: a) Laan til Indkøb af Præstegaard forrentes og afdrages 
med 6 pCt. aarlig af 12,061 Kr. 61 0. fra Ilte Juni 1901 (til Rest 11,818 Kr. „ 0.); 
b) Laan til Udvidelse af Beboelseslejligheden 550 Kr. forrentes med 4 pCt. og afdrages 
med V,^ fra Ilte Juni 1900 (til Rest 440 Kr.); c) Laan til en Ailekumme 193 Kr. 53 0. 
forrentes med 4 pCt. og afdrages fra Ilte December 1900 med ^lo (til Rest 174 Kr. 18 0.) 
— 7. Andel i Pension til en entlediget Sognepræst for Middelfart og Kauslunde Menigheder 
udredes saaledes: for 1901—4: 15Vg Td. Rug, 11 Td. Havre og 50 0.; for 1905—8: 
101/3 Td. Rug, 7 Td. Havre og 1 Kr.; derefter Andel i Enkepension 47, Td. Rug, 4 Td. 
Havre og P/g Kr. — 8. Præstegaardens Indløsningssum er 1,000 Kr. 

Askø Sognekald under Lolland-Falsters Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 5). 
Indt€egter: 1. Komtiende 24 Td. Hvede, 2 Td. Rug, 29 Td. Byg og 24 Td. Havre, 
betales efter Kapitelstakst. — 2. Smaaredsel 2 Td. 4 Skp. 23/g Fdk. Byg efter do. — 8. 
Refusion af Kongetiende 3 Td. 7 Skp. Rug, 4 Td. 7 Skp, 2^, Fdk. Byg og 3 Fdk. Havre 
efter do. — 4. Renter af en Embedskapital paa 2,411 Kr. 88 0. — 96 Kr. 48 0. — 5. 
Bankaktieudbytte af 137 Kr. c. 10 Kr. — 6. Refusion af Stokkemarke Sognekald (betales 
til Juni Termin) 260 Kr. — 7. Tilskud af Statskassen (betales hvert Kvartal med 35 Kr.) 
140 Kr. — 8. Offer og Accidenser efter de sidste 5 Aars Gennemsnit 124 Kr. 22 0. — 
9. Avlingen, c. 28 Td. Land, af Hartkorn 3 Td. 4 Skp. ^/^ Alb., er bortforpagtet fra 1ste 
November 1901 til 1ste November 1921 for en aarlig Af g^t : a) 75 Td. Byg efter Kapi- 
telstakst; b) 4 Potter nymalket Mælk daglig i Sommerhalvaaret og 2 Potter nymalket Mælk 
i Vinterhalvaaret ; c) 50 Kørsler aarlig til og fra Stranden; d) 3 Læs Gødning til Haven. 
Forpagteren bor i Præstegaarden. Af Jorden li^er 2 Td. Land ved Præstegaarden, Resten 
*/^ Mil borte. Et Areal paa 30 Q Alen af Jorden er paa 10 Aar ad Gangen udlejet til 
Marineministeriet for en aarlig Leje af 3 Kr., som oppebæres af Foi-pagteren. Præstegaar- 
den bestaar af 4 Længer, hvoraf Stuehuset af Grundmur er opført 1847. Staldhuset 1878; 
de to andre Længer ere gamle. Forpagteren leverer Halm til Tag paa samtlige Gaardens 
Bygninger. For Stuehusets Vedkommende bekostes Taget oplagt af Sognepræsten. Lejlig- 
heden bestaar af 7 gode Værelser og Pigekammer; mindi^ god Udenomslej lighed. Haven 
er ^/j Td. Land stor, beliggende mod Syd, med mange gamle Frugttræer. Godt Drikke- 
vand. Alt Brændsel maa købes. Kirken ligger lige ved Præstegaarden, c. 1 Mil Sejlads 
til Bandholm, om Sommeren halvt med Dampskib. 

Udgifter: 1. Kgl. Skatter paa Amtstuen efter Gennemsnit af de sidste 5 Aar og 
efter Fradrag af Skattegodtgørelsen — 86 Kr. — c. 74 Kr. — 2. Konmiuneskatter af 
Hartkorn efter Gennemsnit af de sidste 5 Aar 79 Kr. 23 0. — 3. Ekspenser efter Gen- 
nemsnit af de sidste 5 Aar 8 Kr. 25 0. — 4. Bidrag til Hjælpeenkekassen varierende: 37 

fAer Gennemsiiit af 1894 — 98 9 Er. 7 0., de 3 sidste Aar intet. — 5. Embedstaan: a) 
3,900 Kr., forrentes og afdrages med i alt 6 pCt. i 28 Aar fra December Termin 1878, 
234 Kr. aarlig ; b) 650 Kr. til Indretning af Forpagterbolig, forrentes med 4 pCt. p. a. 
og afdrages med ^lo a^^i'^ig? Iste Afdrag Juni Termin 1902. — 6. Renter af den til lud- 
frieke af Bankhæftelsen laante Kapital 5 Kr. 48 0. — 7. For Udbetaling af Bankaktie- 
udbytte 20 0. — 8. Efter kongl. Resolution af 8de* November 1867 1 Kr. 92 0. — 9. 
Indl^sningBsnmmen er 800 Kr., som haves til Laans af den gejstlige Enkekasse og forrentes 
med 4 pCt. p. a. hver Juni Termin. 

Der er ingen Enke paa Kaldet. 

YigsnsB Sognekald paa Lolland (se Min. Tid. for 1902 B. Side 22). 

Indtægter: 1. Korntiende 22 Td. 4 Skp. V2 '^^^ Hvede, 19 Td. 2 Skp. 3 Ve Fdk. 
Rog, 56 Td. 6 Skp. l"/i« Fdk. Byg, 14 Td. 4 Skp. V2 ^^k. Havre, 2 Td. 4 Skp. hvide 
Ærter, der for største Delen leveres in natura. — 2. Smaaredsel 7 Td. ^/^ Fdk. Byg efter 
Kapitelstakst. — 3. Rente af en Embedskapital paa 40 Kr. — 4. Udbytte af en Bankaktie 
paa 224 Kr. 59 0. — 5. Højtidsoffer, afløst med 150 Kr. — 6. Accidenser efter 5 Aars 
(leDncmBmt 83 Kr. 13 0. — 7. Avlingen, af Hartkorn 13 Td. 6 Skp. 2 Fdk. 2^/^ Alb., 
af Areal 122 Td. Land; deraf er Marken, c. 108 Td. Land, bortforpagtet til 1ste April 
1910 for en aarlig Afgift af 21 5 V^ Td. Byg efter Kapitelstakst og 3,650 Potter nymalket 
tfælk, hvorhos Forpagteren bøtaler de kgl. Skatter og Kommuneskatter af Hartkornet og 
Naturalydelserne deraf, hjemkører uden Betaling Brænde og Q-ærdsel fra Præstegaardens 
Skor, præsterer Familiekørsel og anden Kørsel for 1 Kr. pr. løbende Mil, samt leverer 
nden Betaling 12 Læs Gødning til Haven og deltager i Vedligeholdelsen af Udhusene. 

Præstegaardens Skov, c. 11 Td. Land, afgiver aarlig c. 10 Favne Brænde og en 
Del Gsrdsel. Gaardens Bygninger ere med Undtagelse af en grundmuret Svinestald alle 
ældre, af Bindingsværk, straatækte. Stuehuset afgiver efter en for nogle Aar siden foretagen 
Reparation en hyggelig Bolig med 12 Værelser. Haven er henved 2 Td. Land, smuk, frugt- 
bar, med en stor Mængde Frugttræer. Godt og rigeligt Vand fra en Brønd med Pumpe. 
Ny Forpagterbolig lige ved Præstegaarden. Kirken, i hvilken der er Varmeapparat, ligger 
tsrt ved Præstegaarden, c. 2 Mil til Sakskøbing. 

Udgifter: 1. Ekspenser 6 Kr. 50 0. — 2. Renter af Indløsningssum 10 Kr. — 3. 
Renter af Laanet til Bankhæftelsens Indfrielse 8 Kr. 99 0. — 4. Embedslaan: a) 6,467 Kr. 
30 0., forrentes med 4 pCt. og afdrages i 15 Aar, Iste Halvaarsafdrag Ilte Juni 1895; 
1)) 1,399 Kr. 63 0. forrentes med 4 pCt. og afdrages i 20 Aar, Iste Halvaarsafdrag Ilte 
December 1893; c) 1,419 Kr. 63 0. forrentes med 4 pCt. og afdrages i 12 Aar, Iste 
Halyaaraafdrag Ilte December 1894; d) 2,600 Kr. forrentes med 4 pCt. og afdrages i 
13 Aar, Iste Halvaarsafdrag Ilte December 1896. — 5. Kgl. Skatter 363 Kr. 30 0. samt 
€. Kommuneskat paa Hartkorn 199 Kr. 32 0. udredes af Forpagteren. 

Der er ikke Enke paa Kaldet. Den Mand, der kaldes til dette Embede, skal være 
pligtig at finde sig i de Bestemmelser, som ere eller maatte blive givne angaaende Fred- 
niiigen og Behandlingen af den til Kaldet hørende Skov. Embedet som Kapellan pro loco for Holbæk og Merløse Menigheder i Sjællands Stift 

(se Min. Tid. for 1902 Side 23.) 

Indtagter: 1. Af Sognekaldet 1,400 Kr. — 2. Benter af et Legat 58 Kr. — 3. 
Afløst HøjtidsofFer af Merløse 100 Kr. — 4. Højtidsofret fra Holbæk, der ved sidste Va- 
kance i Aaret 1900 udgjorde 588 Kr. (efter 5 Aars Gennemsnit), har for Aaret 1900 kun 
udgjort 75 Kr. og for Aaret 1901 125 Kr. Efter Sognepræstens Formening vil Højtids- 
^t næppe kunne sættes til mere end 1 å 200 Kr., indtil Kapellanen har været i Embe- 
det i nogle Aar. 

Udgifter: Ekspenser 80 0. 

Embedsbolig findes ikke. Udgiften til Husleje for en Familie vil andrage c. 400 Ki*. 
^epræsien afgiver Befordring til Embedsrejser. 

Den Mand, d^r beskikkes til dette Embede, skal være pligtig til at finde sig i de 
6est«mmelBer, der maatte blive givne angaaende hans Embedsforretningers Omfang og hans 
Embedsforhold til Sognepræsten, og, indtil saadanne gives, deltage med Sognepræsten i 38 

Prædiketjenestens Udførelse og i øvrigt yde denne Hjælp i hans Embedegemings Udførelse 
efter Sognepræst ene nærmere Bestemmelse. Åndre Efterretninger. Unde^' Justitsministeriet : 

åpotekerbeTiUiiig. 

Under Iste Februar er der allemaadigst forundt cand. pbarm. Lauritz Christensen 
Bevilling til at anlægge og drive et Apotek i Haverslev under Aalborg Amt. 

TiUadeUa til at ttd»Te Tasilafolrki^liM. 

Under 5te Februar har Justitsministeriet meddelt Fru Kirsten Høgsbro, f. Thomsen, 
heraf Staden Tilladelse til nt udøve Virksomhed som Tandlæge under Iagttagelse af de i 
Justitsministeriets Bekendtgørelse af 8de Mart« 1892 givne nærmere Forskrifter angaaeude 
Omfanget for Udøvelsen af bemeldte Virksombed og paa de i Bekendtgørelsen i øvrigt inde- 
holdte Betingelser. 

Undei* Indenrigsmi nistenet: 

BøTlUiiig som TraaiUtw 09 Tolk. 

Under 1ste Februar er der gennem Indenrigsministeriet ad mandatum udfærd ig-et 
Bevilling for mag. art. Carl Marius Benzon nf Kjøbenhavn som Trnnslatør og Tolk i det 
franske Sprog, linlstorialttdendeii for 1902. 39 Nr. 4. 


Forskellige Meddelelser. 

Ir^delelse fira Indenrlgsmliiisteriet omStørrelsenaf den af Kommnneme i Henhold 
til LoT af 9de April 1901 udredede AlderdomRnnderstøttelse i 1900. Kjøbenhavns Kommune Amisf-aadskredsetiP m^d iillwremle Købstæder: 1 Ejøbenhams Amtsraadskreds 

Ruddlde — 

1 Frederiksborg — 

I Holbæk — 

, Sore — 

Præstø — 

Bomholm — 

Maribo — 

Odense — 
As^ns 

Svendboi^ — 

Hjørring — 

Tldxied — 

XalWg — 

\iWg — 

ftaivders — 

\aAus — 

Skanderborg — 

Vejle — 

Ringkjøbing — 

Ribe — 

Færøerne — 

Christiansø — . Kr. 0. 
972,433. r)7 207.577, 50 
95,225. 23 

177,150. 2 
244,375. 30 
248,858, 82 
280,379. 50 

58,790. 71 
213,195. 44 
180,497. 44 

81,577. 39 
247,582. 42 
191,341. 7 
189,332. 66 
207,690. 7 
194,202. 13 
274,020. 46 
183,953. 29 
232,879. 90 
281,706. 68 
207,959. 93 

161.578. 86 
4,412. 13 

200. . 

5,146,920. 62 Statskassens Tilskud for Aarot 1900 liar udgjort Halvdelon. C^ 15de Februar 1902. 7 40 

Forklaring orer de onder Afdelingen for Toldsager nnder Generaldirektoratet for Skattei 

i den tilsYarende Indførselstold samt 
Stempelafgift af 
Spillekort m. m. Afgift af inden- . 

landsk tilvirket ' 

I 

KoeRukker. Pakhusleje. Brænde vir 
dingsaf] Kjøbenhavu • 

Øvrige Sjælland, Møen og 

Samsø • • . 

Bornholm og Christiansø . . . 

Lolland og Falster 

Fy en, Langeland og Ærø . . 
iiyiianu ••»••»•»•••.••••* Kr. 
15,4983,03 

1,130.397 

79,627 

320,523 

1,179,112 

4,689,589 Kr. 

15,028,831; 

I 
I 

1,172,7391 

72,971 

307,415 

1,112,484 

4,580.023 ISOO/ 1901 

Kr. *«Viga2 

IT 

1.132.123 22,697,551 22,274,463; 795,961 

I 

1,413' 5,950'' n 201,054| 210,389 
183.565: 221.264 '«»/l90l 

Kr. 
137,523 

1,977 

65 

271 1901/ 190S 

Kr. 131,910 2,1 34 1,906 2,5 ^62 7,531 1,181,993 1,569,726; 149,273 7,2 25 
52 »«»/i9oi ': 

Kr. 
584,927! 

368,299' 
16.275 

* 

I 
75,663i 

1,055,326|1, 144,l36i2,101,49Oj2, Ølskatten indbragte 
Konsulatafgift Efter Fradrag af Godtgørelserne udgjorde de almindelige Told- og Brændevinsbrændingsafgifter , Jt> 
samt Konsulatafgiften m. m Don i de forløbne 9 Maaneder af Finansaaret 1901 — 2 opkrævede Krigsskat af Vare- 
indførselen har desforuden indbragt følgende Beløb sammenholdt med den i de tilsvarende 

Maaneder af 1900 — 1901 opkrævede Krigskat. Kjøbenhavn 

ivrige Sjælland, Samsø og Møen 

Bornholm og Christiansø 

Jjolland og Falster 

Fyen, Langeland og Ærø 

Jylland ♦,,,., . . . . ♦ 

TUsammen,.. 

Godtgjort Krigsskat , 

Tilsammen efter Fradrag af do. . . ^•~;i9oi 


^»Vl90S 


Kr. 


Kr. 


940,621 


904,721 


46,888 


44,637 


4,110 


4,246 


30,301 


32,547 


100.154 


93,901 


274,701 


286,980 1,396,775 
84,132 1,312,643 1,367,032 
63,982 1,303.050 
41 

df Intrader i den niende Maaned af Finansaaret 1899--1900, sammenholdt med Intraderne 
mnt 1900-1901''). y ?>r af Handels- !, 

' « Il Øvrige Indtægter. Tilsammen. Afgiftsgodtgørelser. Brændevinsafgift. 1901 ]9Pt 

Kr. »1 

I 1900/ >640 

160 

2,000 
-.200 isai 
Kr. 74,560 i 12,047 5,129 

li 

2,018, 

5,620] 

22,275! 2,863 

73 

681 

364 

3,740 :)4.4S3 109,602: 

I 19,768 Wl/,^ I! '^Iinoi Kr. 
18,228 

1,664 
102 
768 

1,127! 

4,635 Kr. 
17,099,401 

1,508,709 

96,200 

524,529 

1,446,810 

6,778,909 Kr. 
16,994,568 

1,583,701 

92,371 

520,842 

1,421,692 

5,771,788 1900^ 1001/ ADdre Slags. 1«01 

Kr. 
12,717 

649 

307 

189 
1,150 
3,652| 3,267 1908 

Kr. 
11,930 

690 

346 

200 

1,231 26,524|| 26,454,558 26,384,9621 18,664 17,664 ^«»/l901 

Kr. 
305,935 

56,532 
136 
11,466 
21,065 
57,965 453,119 Kr. 
267,572 

69,484 

2,280 

20,086 

25,154 

107,865 

492,441 I«« • • > • I 5,082,087 
150,801 Tilsammen.., 5,140,735 
144,869 

31,670,566 31,687,446 31,215,6631 31,160,461; AlteM en Mindreindtægt paa disse i April — December 1901 — i 902 imod 

samme Tidsrum 1900—1901 , 

Ved November Maaneds Udgang var der en Mindreindtægt af 

Åheia en Forringelse af Status i December Maaned af 55,202 Kl- 
32,785 — 22,417 — Pm Krigsskatten er der i April — December 1901 -1902 imod samme 

Tidsrum af 1900—1901 en Mindreindtægt af 

Ved November Maaneds Udgang var der en Mindreindtægt af 

Aluaa en Statusforbedring i December Maaned af 9,593 Kr. 
15,067 — 

5,474"-^ l)et svamlede Beløb af de almindelige Told- og Brændevinsbrændingsafgifter 
samt af Krigsskatten, Ølskatsen oflf Konsulatafgiften m. m. efter Fradrag 

af Godtgørelserne udgjorde! 1900—1901 32,528,306 Kr. 

i April— December / 1901—1902 32,463,51 1 — 

64,795 Kr. 

47,852 — .^t^aa en samlet Mindreindtægt i April — December 1901 .,,, 
Ved November Maaneds Udgang var der en Mindi*eindtægt af. 

Alteaa en samlet Statusforringelse i December Maaned af • . . , 16,943 Kr. *j Jfr. den tilsvarende Forklaring for den ottende Maaned af Finansaaret 1901—1902 i Min. Tid. 
for 1901 B. Side 1376-77 og for de m første Maaneder af 1900-1901 1 SWin. Tid. for 1901 B. 
Side 352— d5a 42 0?ersigt over Forreutuingen og Amortisationen i Aaret 1901 af Staden 
Kjøbenhavns Laan af 1886, 1887, 1892, 1895. 1898 og 1901. 

Stadem 3'l^ pQ^ Laan 1886. ' 

Kr. 

Det liele Obligationsbeløb udgjorde oprindelig 1 5,000,000 

Indtil 1ste Januar 1901 var der til Amortisation af samme anvendt.. 1,281,600 

Den 1ste Januar 1901 var der altsaa af det oprindelige Obligations- 
beløb til Rest 13,718,400 

I Aaret 1901 er der anvendt til Amortisation 1 20,000 

Saa at Laanet ultimo 1901 udgjorde... 13,598,400 

Til Forrentning i Aaret 1901 er der anvendt 479,136 Kr. 

Stadens 3^1^ pCf.s Laan af lb87. 

Kr. 

Det hele Obligationsbeløb udgjorde oprindelig 14,000,000 

Indtil 1ste Januar 1901 var der til Amortisation af samme anvendt.. 1,160,800 

Den 1ste Januar 1901 var der altsaa af det oprindelige Obligations- 
beløb til Rest 12,839,200 

I Aaret 1901 er der anvendt til Amortisation 114,400 

Saa at Laanet ultimo 1901 altsaa udgjorde. . . 12,724,800 

Til Fon-entning i Aaret 1901 er der anvendt 448,371 Kr. 

Stadens i pCt.s Laan af 1892, 

Kr. 

Det hele Obligationsbeløb udgjorde oprindelig 5,500,000 

Indtil 1ste Januar 1901 var der til Amortisation af samme anvendt.. 212,800 

Den 1ste Januar 1901 var der altsaa af det oprindelige Obligations- 
beløb til Rest 5,287,200 

I Aaret 1901 er der anvendt til Amortisation 32,000 

Saa at Lammet ultimo 1901 udgjoroe, . 5,255,200 

Til Forrentning i Aaret 1901 er der anvendt 211,488 Kr. 

Stadens 3 pQ.s Laan af l&9o. 

Kr. 

Det hele Obligationsbeløb udgjorde oprindelig 12,500,000 

Indtil 1ste Januar 1901 var der til Amortisation af samme anvendt.. 260,000 43 

Kr. 
Den 1ste Januar 1901 var der altsaa af det oprindelige Obligations- 
beløb til Eest 12,240,000 

I Aaret 1901 er der anvendt til Amortisation 70,000 

Saa at Laanet ultimo 1901 udgjorde... 12,170,000 

Til Forrentning i Aaret 1901 er der anvendt 3(>6,150 Kr. 

I^adens 37, pCt.s Laan af 1898, 

Kr. 

Det liele Obligationsbeløb udgjorde oprindelig 14,965,500 

Indtil 1ste Januar 1901 var der til Amortisation af samme anvendt.. 76,188 

Den 1ste Januar 1901 var der altsaa af det oprindelige Obligations- 
beløb til Rest 14,889,312 

I Aaret 1901 er der anvendt til Amortisation 78,002 

Saa at Laanet ultimo 1901 udgjorde... 14,811,310 

Til Forrentning i Aaret 1901 er der anvendt 519,842 Kr. 75 0. 

Stadens 4 pCt.8 Laan af 1901. 

Kr. 

Det hele Obligationsbeløb udgør 19,976,000 

(Første Amortisation foregaar den 15de November 1902.) 
Tn Forrentning i Aaret 1901 er der anvendt 399,520 Kr. 44 Af8kedigelser ©g Udnævnelser o. s. v. 

a. Afskedigelser m. m. 

Undei' Ministeriet for Kirhe- og Undervisningsvæsenei : 

Under 8de Februar er Adjunkt ved Aalborpf Katedralskole, Ohristian Vilheliii 
Behrend, efter Ansøgning paa Ginind af Svagelighed cutlediget i Naade og med Pension 
fra den 1ste April d. A. at regne. b. Udnævnelser og Beskikkelser m. m. 

Under Udenrigsministeriet: 

Ralph Percy Ashton af Calcutta er anerkendt som dansk Vicekonsul sammested 
under det derværende kgl. Konsulat. 

Ufider hidenrigsministeriet : 

Under 5te Februar har Indenrigsministeriet udnævnt Medlem af Patentkommissioneus 
Registrator for Varemærker, H. Holten-Nielsen, til for den tilbagestaaende Tid af det den, 
30te Juni 1904 udløbende Femaar at være Formand for Patentkommissionen. 

Under Ministeriet j or offentlige Arbejder: 

Under 10de Februar er der allernaadigst tillagt Ekspedient ved de bevægelige Post- 
kontorer, Frederik Peter Madsen Hansen, allerhøjeste Udnævnelse i Postvæsenets 4de Lføii- 
ningsklasse fra den 1ste Februar d. A. at regne. 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsræsenet: 

Under 4de Februar er Sognepræst for Vaabensted og Engestofte Menigheder i 
Lolland-Falsters Stift, Niels Bahne Christian Ewaldsen, allernaadigst beskikket til Sogne- 
præst for Kjøbelev Menighed i samme Stift. 

Uiider Krigsministeriet: 

Under 5te Januar er Løjtnant af Fodfolkets Foi-stærkning, Johan Conrad Kofoed, 
Kompagnichef ved Bomholms Væbnings Bataillon Fodfolk, udnævnt til Kaptajn af Fodfol- 
kets Forstærkning. e. Benaadninger med Titler og Ordener m. m. 

Under 22de Januai- har Hans Majestæt Kongen allerhøjst udnævnt østrigsk Obei*st 
Johan Freiherr von Vever, Chef for Infanteri-Regimentet Erzherzog Rainer, Nr. 51*, til 
Kommandør af 2den Grad af Dannebrogsordenen, og østrigsk Hauptmann Joseph Lux, Kom- 
pagnichef ved Infanteri-Regimentet Erzherzog Rainer, Nr. 59, til Ridder af Dannebrogs- 
ordenens 3die Klasse. 45 

TTndcr Iste Febniar er hidtilværende Lakaj under Hans kongelige Højhed Kron- 
prinsens Hofstat, Christian Vilhelm Kierkegaard, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæ- 
derstegn. 

Under 4de Pebruar ere Sognefoged i Gamtofte Sogns vestlige Del, Lægdsmand for 
Sdie TJdskiivningskreds' 188de Lægd, Gaardejer Kasmus Jørgensen af Aborre, og Sogne- 
foged i Harre Sogn, Lægdsmand for 5te Udskrivningskreds' 295de Lægd, Gaardejer Erik 
Jørgensen af Harre, benaadede med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under 5te Februar har Hans Majestæt Kongen allerhøjst benaadet Kaptajn af Fod- 
folket, Siegfried Viktor Julius Aaben Raedel, til Kaadighed ved Livgardens Liniebataillon, 
med Itidderkorset af Dannebrogsordenen, og Oversergent Anders Ahrbjerg ved Livgardens 
Liniebataillon med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under 6te Februar er Professor ved den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 
Valdemar Maar, allemaadigst udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

Under s. D. er Professor, Dr. med. Frederik Christian Henrik Griinfeld, allemaa- 
iigst ndnævnt til Ridder af Dannebrog. 

Under s. D. er forhenværende Adjunkt Arthur Frederik Feddersen, B. af D., aller- 
naadigst ndnævnt til Professor med Rang i 5te Klasse Kr. 8 efter Rangforordningen. 

Under 7de Februar er der allemaadigst tillagt Firmaet Huntley & Palmer i Lon- 
don Prædikat af „Purveyors to His Majesty the King of Denmarks household". 

Under s. D. er der allemaadigst tillagt Firmaet S. Friedlænder i Kjøbenhavn Præ- 
dikat af kongelig Hof - Papirhandel. 

Under 8de Febmar er Grosserer Peter Thomas Hagedom Svane Møller, R. af D., 
af Kjøbenhavn, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

mUAalse ttl tt bare freaaei« thréeier. 

Under 5te Febmar er det allemaadigst tilladt Højesteretssagfører Otto Liebe, R. 
af D., at anlaBgge og bære den ham af Hans Majestæt Kejseren af Rusland tildelte Deko- 
ration af St. Annaordenens 3die Klasse. 

Under i Ode Febniar er det allemaadigst tilladt Lakaj hos Hans kongelige Højhed 
Prins Christian til Danmark, Julius Adolf Sørensen, at anlægge og bære den ham af Hans 
kongelige Højhed Storhertugen af Mecklenborg-Sehwerin tildelte Sølvmedaille. Ledige Embeder og Bestillinger. 

Under Ministeriet jer Kirke* og Undervisningsvæsetiel : 

Embedet som Kapellan pro loco for Skive og Resen Menigheder i Viborg Stifk. 
Opslaaet ledigt fra 1ste Marts 1902. 

Opslaaet ledigt den 7de Febmar ^ ^ae^c^ 
Udløber den 21de Febmar / ^^"^* 

V^ed k^l. Resolution af 4de Februar 1 902 er den Kapellanen hidtil paahvilende 
fQjTi\igtél&^ til at undervise indtil 20 Timer ugentlig i Religion i Skive Købstads kommu- 
nale Skoler bortfalden, hvorhos det ved samme kgl. Resolution er gjort den Mand, der be- 
^kikkeø til Kap^Uaj^^nibedet, til Pligt, om det forlanges, at finde sig i Resen Sogns Ud- 
Hdllelse s£ dets Forbindelse med Skive Købstad og i den derved bevirkede Nedgang i Em- 
bedsindtøegter. 46 

Yaabensted og Engestofte Sognekald under Lolland-Falsters Stift. 

Opslaaet ledigt den 7de Februar \ .^^^ 

Udløber den 7de Marts j 

Reguleringssum 2,940 Kr. 

Posten som Inspektør ved den polytekniske Læreanstalt. 

Opslaaet ledig den 13de Februar ^ .^.^^ 
Udløber den 23de Februar / 

Ansøgninger om denne Post, med hvilken der er forbunden kongelig Udnævnelse 
og som er lønnet med 2,400 Kr. aarlig, stigende hvert 5te Aar med 400 Kr. indtil 3,600 Kr., 
foruden Embedsbolig eller eventuelt en Huslejegodtgørelse af 800 Kr. aarlig, indgives til 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. 

Beretning om ledige gejstliae Etnbeders Beskaffefihed efter de fra vedkommende 

Biskopper modtagne meddelelser. 

Haasum og Ramsing Sognekald i Viborg Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 23). 

Indtægter: 1. Komtiende 11 Td. Rug, 92 Td. Byg, 111 Td. Havre (heri indbe- 
fattet 3-dobbelt Tiende af Anneksgaarden samt Landgilde) in natura, men saa godt som alle 
betale med Penge efter Kapitelstak st. — 2. Smaaredsel 7 Td. 4 Skp. Byg: Kvægtiende c. 
10 Kr, — 3. Refusion for Brød og Vin til Kirkerne 2 Td. Rug, 2 Td. 4 Skp. Byg samt 
i Penge 3 Kr. 81 0. — 4. Offer og Accidenser efter 5 Aars Gennemsnit 543 Kr. 93 0. 
— 5. Rente af en Embedskapital, stor 3,922 Kr. 52 0. — 6. Udbytte af en Bankaktie, 
stor 258 Kr. — 7. Præstegaardena Hartkorn er 3 Td. ^^ Alb., Areal 44^^ Td. Land, 
hvoraf 38 Yi Td. Land under Dyrkning, Resten uopdyrket Mose og Hede. Af Heden ei- 
c. 2 Td. Land beplantet med Fyr og Gran. Avlingen er bortforpagtet til 1ste April 1905 
mod en Afgift af 10 Td. Rug, 10 Td. Byg, 28 Td. Havre, 3 Td. Kartofler, Græsning, 
Foder og Pasning af 2 Faar med Yngel, 5 — om Sommeren 6 — Potter Mælk daglig. 
Forpagteren hjemkører Præstens Tørv og kører mod Betaling af 1 Kr. om Vinteren og 

1 Kr. 25 0. om Sommeren pr. løbende Mil al anden Kørsel for Præsten. Forpagteren 
betaler Kommuneskatten af Hartkornet. — 8. Præstegaarden er nyopført 1889. Stuehuset 
er teglhængt, har 5 Værelser samt 1 Gæstekammer paa Loftet. Under hele Huset er Kælder, 
hvori Rullestue, Konfirmandstue, Pigekammer, Brændselsrum, Bryggers og Mælkekælder. 
Huset, som er fuldstændig tørt, opvarmes delvis ved et Varmeapparat, der ligesom Kom- 
furet tilhører Kaldet. Godt og rigeligt Vand fra en Brønd i Gaarden. Til Præstegaarden 
hører en smuk 10 Aar gammel Have i god Opvækst og med gode Frugttræer. 

Udgifter: 1. Skatter paa Amtstuen c. 165 Kr. ; Kommuneskatten betales af For- 
pagteren. — 2. Et Byggelaan, stort 12,855 Kr., forrentes og afdrages i 28 Aar med 6 pCt- 
p. a., første Halvaarsafdrag erlagt i Ilte Juni Termin 1901. — 3. Rente af Laan til Bank- 
hæftelsens Indfrielse 10 Kr. 41 0. til Viborg Hospital. — 4. Ekspenser til Landemodet c. 
43 Kr. — 5. Indløsningssummen er 1,000 Kr., hvoraf 800 Kr. ere laante af Stiftets gejst^ 
lige Enkekasse til 4 pCt. og formentlig kunne beholdes paa samme ViUcaar. — 6. Forpag- 
teren vedligeholder Kostalden med Straatag og samtlige Udhuse med Spækning og Kalk- 
ning, Vinduesruder og Jernbeslag til Døre og Porte. Præsten vedligeholder hele Stuehuset, 
samt Træværket i Udhusene med Maling og Paptaget paa Laden og et Par smaa Forbin- 
delsesbygninger, og bekoster alle større Reparationer. — 7. I Pension til en Enke svares 

2 Td. 6 Skp. Rug, 13 Td. 6 Skp. 27^ Fdk. Byg, 17 Td. 3 Skp. iVg Fdk, Havre samt 
70 Kr. 41 0. 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal være pligtig til at underkaste sig 
de Bestemmelser, der maatte blive tagne om Henlæggelsen af Bustrup Hovedgaard til Ram- 
sing Sogn. 

Taps Sognekald i Ribe Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 2å)» 

Indtægter: Præstetiende c. 159 Td. Kom, som ydes med ^/s K.ug, ^/g Byg og ^/g 

Havre, der paa en Ubetydelighed nær (som leveres in natura) betales med Penge efter Ka- 

pitelstakst, samt i Penge 4 Kr. 80 0. — 2. En Jordlod Syd for Grænsen er bortlejet til 

1ste Maj 1909 for 135 Kr. aarlig netto. — 3. Sædvanlig Rente af en Embedskapital paa il 

16,259 Kr. 58 0. — 4. Offer og Accidenser efter 5 Aars Gemiemsnit 602 Kr. 6 0. 
Pnestegaarden, grundmuret, teglhængt, liggei' nær Kirken, c. 1 ^/^ Mil Syd for Kolding, 8om 
ff Dsnaesie Købstad og Station. Den er vel vedligeholdt og afgiver, med 6 Værelser og 

1 Kamre, Konfinnandstue og gode Udenomsbekvemnieligheder, en hyggelig Bolig for en 
mindre Familie. Ingen Avling. Brændsel købes. Godt og i Regeleli rigeligt Vand af en 
Pumpe i Gaarden. Haven er godt 4 Skp. Land stor med en Del ældre og yngre Frugt- 
tTi^r samt mange Prugtbuske. Køn, frugtbar og sund Egn. 

Ldgifter: 1, Skatter paa Amtstuen 18 Kr. 51 0. — 2. Brandpenge 7 Kr. 82 0. 

- 3. Kommuneskat af Hartkorn 75 0. — 4. Præste- og Blirketiende af Præstegaardens 
Eliggende, der er tiendepligtig Jord, c. 50 0. aarlig. — 5. Ekspenser c. 24 Kr. — 6. 
Pivst€gaardens Indløsningssum er 1,000 Kr. Ingen Embedsgæld. Ingen Pensionsbyrde. 
F;>rmaiiden bar ingen Forpligtelse til at underholde Eftermanden i Naadensaaret. 

Nim og Underup Sognekald i Aarhus Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 35). 
IruSæffter: 1. Komtiende 57 Td. 7 Skp. Rug, 32 Td. 4 Skp. 1 Fdk. Byg, 45 Td. 
EiTie (heri indbefattet noget af Kvægtienden samt Tiende af Anneksgods); at betale efter 
K8|)itelstakst. — 2. Kvægtiende og Smaaredsel 5 Td. 4 Skp. Byg efter do. — 3. Land- 
gilde og Kanon 21 Td. 2 Skp. Byg efter do. (Af Landgilden udgør 2 Td. Godtgørelse for 
Brød og Vin til Nim Kirke, idet den dertil Embedet tillagte Eng er bortsolgt). — 4. Ka- 
pitaler: a) 10,470 Kr. for solgt Jord og Skov; b) Bankaktie 320 Ki\ — 5. Offer og Acci- 
derøer i Gennemfiuit for sidste 5 Aar 513 Kr. 25 0. — 6. Avlingen af Hartkorn 5 Td. 

2 Skp. 3*/, Fdk., Areal c. 74 Td. Land, hvoraf Eng og Tørvemose c. 4 Td. Land, Have 
(^ (raardaplada c. 1^/^ Td. Laud. Ager og Eng bortfoi-pagtet fra 25de April 1896 i 8 Aar 
for en aarlig Afgift af 65 Td. Byg efter Kapit eistakst, 30 Td. Havre in natura eller efter 
Kapitelstaksty 500 Kr. kontant, 5 Læs Gødning til Haven. Forpagteren udfører alle Na- 
tmijpraestationer og Arbejder, som paalægges Hartkornet, leverer Tækkehalm og Haand- 
laagere til Tækning af Udhusene, som han vedligeholder indvendig efter Synets Paalæg. 
Forpagteren er forpligtet til at udføre alle Kørsler, Annekskørsler for 1 Kr. pr. Tm*, andre 
fer 1 Kr. pr. løbende Mil. Præsten leverer Rejsevogn, men ikke Arbejdsvogn. Forpagteren 
fr forpligtet til at sælge Mælk og Smør til nænnere fastsat Pris og til at yde fuldt Foder 
til Gæsters Heste mod V[^ Td. Havre efter Kapitelstakt. 

Udefter: 1. Skatter paa Amtstuen -=- efter Fradrag af Skattegodtgørelse 102 Kr. 

— 91 Kr. 20 0. — 2. Kommuneskat paa Hartkorn 184 Kr. 14 0. — 3. Ekspenser c. 
35 Kr. — 4. Udgift til Vin og Brød til Nim Kirke 15—20 Kr. — 5. Embedslaan: a) 
1^771 Kr. fra Ilte Juni 1887, at forrente og afdrage med 6 pCt. p. a. (106 Kr. 26 0. 
aarlig); b) 320 Kr. til Bankhæftelsens Indfrielse, forrentes med 4 pCt. p. a. 

Pnestegaardens Indløsningssum er 1,000 Kr., Assurancesum 23,935 Kr. Præste* 
gurden er opført efter en Brand 1857 (idet dog Stuehusets gamle Mure bleve benyttede), 
alle Bygninger af Grundmur, stærke og i god Stand. En Forpagterbolig, opført 1887, og 
Staehoset ere teglhængte, Udhusene straatækkede. Boligen udgør 8 større og mindre Væ- 
relser, Væggene noget fugtige pais Grund af Salpeter i Stenene. Præstegaarden ligger tæt 
Téd Kirken ; ^/^ Mil til Anneks. Vand jevnlig utilstrækkeligt. Der haves godt og til- 
strækkeligt Tørveskær, alt andet Brændsel maa købes. Venlig Have paa c. 6 Skp. Land 
3ied godt Læ, men Jorden egner sig ikke til Frugttræer. 

Embedet som Kapellan pro loco for Skive og Besen Menigheder i Viborg Stift (se ovenfor). 

Indtægter: 1. Kom- og Kvægtiende af Resen Sogn 6 Td. 5 Skp. l^a Edk. Rug, 
U Td. 4 Skp. Byg og 21 Td. 5 Skp. P/^ Fdk. Havre, som ydes in natura. — 2. Smaa- 
ftdselstiende 2 Td. 6 Skp. 2 Fdk. Byg. — 3. Refusion af Krabbesholm 1 Td. Rug og 
2Td. Byg. — 4. Afløst Højtidsoffer fra Købstaden 415 Kr. — 5. En Offerdag i Land- 
sret og Resen c. 70 Kr. — 6. Tilskud fra Sognekaldet 600 Kr. — 7. Tilskud fra Skive 
Købstads Kommune 900 Kr. 

Udgifter: Ekspenser c. 20 Kr. 

Ingen Embedsbolig. Ved kgl. Resolution af 4de Februar 1902 er den Kapellanen 
Indtil paahvilende Forpligtelse til at undervise indtil 20 Timer ugentlig i Religion i Skive 
Købstads kommunale Skoler bortfalden, hvorhos det ved samme kgl. Resolution er gjort 
den Mand, der beskikkes til Kapellanembedet, til Pligt, om det forlanges, at finde sig i 

8 46 

Resen Sogns Udskillelse af dets Forbindelse med Skive Købstad og i den dei-ved bevirkede 
Nedgang i Embedsindtægter. 

Det tilføjes, at Oprettelsen af et nyt Sognekald for Resen og Dølby Menigheder 
ikke vil kunne ske før en rum Tid efter Aaret 1911. Andre Effcerretninger. Under Jtistifsmimderiet : BopalstilUdelse. 

I Anledning af et derom modtaget Andragende har Justitsministeriet meddelt den 
under 4de December f. A. til Fysikus for Lolland-Falsters Stiftsfysikat allernaadigst ud- 
nævnte Dr. med. C. V. A. S. Hansen, R. af D., af Nysted, Tilladelse til foreløbig for 1 
Aar fra den 13de Februar at regne at forblive boende i Nysted. 

Under lyidenHgsministeriet : 

Bevilling tom TrtnsUtør og Tolk. 

Under Ilte Februar er der gennem Indenrigsministeriet ad mandatum udfærdiget 
Bevilling for Alexandra Weihe, født Schtschelkunov, af Kjøbenhavn som Translatrice <>«r 
Tolk i det i*ussiske Sprog. 

Under Ministeriet for Kirke" og Ujidervisningsvæsenet : 

Uddeling af det Stiitrnpske Legat. 

Under 8de Februar 1902 har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet fordel 1 
det Stistrupske Legat for Aaret 1901 til efternævnte 5 Børn: 
Jensine Kristine Nielsen af Løgstør, 
Marie Cathrine Sandberg af Løgstør. 
Niels Laurits Kristensen af Kollerup Sogn. 
Karl Marinus Kristoffersen af Skrcem pr. Fjerritslev, samt 
Kristiane Larsen af Torderup, Gundcrup Sogn. liiigterialtideiidM for 1902. 49 Nr. 5. Forskellige Meddelelser. 

Åfløsniiig af Højtidsoffer. 

Under 22de Februar har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet med- 
delt Approbation paa en mellem Sogneraadet og de offerberettigede i Madnm Sogn i 
Ringkjøbing Amt indgaaet Overenskomst om Højtidsofrets Afløsning i Madam Sogn 
ior b^tandig fra den Iste Januar d. A. at regne imod faste aarlige Vederlag af 94 Kr* 
til Sognepræsten og 94 Er. til Læreren, paa Vilkaar, at der ikke paalignes de ikke 
til Folkekirken hørende Beboere, de offerberettigede selv og Beboere, der have løst 
Sognebaand, større Skattebidrag end der, hvis Højtidsofret ikke var aiiøst, vilde kunne 
paalignes dem. 

Under s. D. har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet meddelt 
Approbation paa en mellem Sogneraadet og de offerberettigede paa Thurø indgaaet 
(herenskomst om Højtidsofrets Afløsning paa Thurø for bestandig fra den 1ste Januai* 
1901 at regne imod et aarligt Vederlag af 800 Kr. til Sognepræsten, 630 Kr. til 
Føistelæreren ved Byskolen og 170 Kr. til Læreren ved Graasten Skole, hvilke Vederlag 
hrert I Ode Aar underkastes Bevision i Forhold til Folkemængden, dog paa Vilkaar, 
at der ikke paalignes de ikke til Folkekirken hørende Beboere , de offerberettigede 
seir eller Beboere, der have løst Sognebaand, større Skattebidrag end der, hvis Højtids- 
ofret ikke var afløst, vilde kunne paalignes dem. 

Under s. D. har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet meddelt 
Approbation paa en mellem Sogneraadet og de offerrettigede i Gosmer-Halling Kom- 
mune i Aarhus Stift indgaaet Overenskomst om Højtidsofrets Afløsning i Gosmer- 
Halling Kommune for bestandig fra den 1ste Januar d. A. at regne imod faste aar- 
lige Vederlag af 360 Kr. til Sognepræsten, 85 Kr. til Læreren i Gosmer, 85 Kr. til 
Læreren i Halling, 80 Kr. til Læreren i Fensten og 110 Kr. til Læreren i Hou — 
dog saaledes at der for sidstnævntes Vedkommende finder en Revision Sted i Forhold 
til Folketallet efter Forløbet af 10 Aar — paa Vilkaar, at der ikke paalignes de ikke 
til Folkekirken hørende Beboere, de offerberettigede selv og Beboere, der have løst 
Sognebaand, større Skattebidrag end der, hvis Højtidsofret ikke var afløst, vilde kunne 
paalignes dem. Den 96de Febnuur 1902. 50 Forklaring oyer de onder Afdelingen for Toldsager onder Generaldirektoratet for SkatteTæs 

i den tilsvarende Mti Indførselstold samt 
Stempelafgift af 
Spillekort m. m. ^^*BiAaM**i Afgift af inden- 
landsk tilvirket 
Roesukker. Pakhusleje. Brændeviusbi 
dingsafgifti Kjøbenhavn 

Øvrige Sjælland , Møen og 

Samsø .»*..••., 

Bornholm og Christiansø . . . 

Lolland og Fal8t^r « . . 

Fy en, Langeland og Ærø . . 
Jylland Kr. 
17,691,352 Kr. 
17,175,283 1900/ 1001 I ^«»/i9oa 
Kr.. I . K>. 

795,96l!l, 153,723 1,3U,014| l,383,840i 
98,776i 87,528; 1,508 400,984 
1,413,162 
5,619,692 26,532,980 394,371 229,486 
1,344,275 369,181 
5,537,805 25,922,602 8,404 n 275,544 
386.686 ^«»/iwi 
Kr. 

146,830 

2,229 

80 

353 

2,300 

8,517 1,396,136'!, 824,357 160,309 Kr. 
144,920 

2,474 

58 

289 

2,910; 

8,353 1000/^ 1901J 

Kr. Kl 

650,683; 67^ 159,004 419,389; 44^ 
21,535i 2i 

85^702) 8( 
1,207,454 1.31( 2,384,763'2,54i Ølskatten indbragte 
Konsulatafgifi: Efter Fradrag af Godtgørelserne udgjorde de almindelige Told- og Brændevinsbrændingsafgifter , Ølbk 
samt Konsulatafgiften m. m , , , Den i de forløbne 10 Maaneder af Finansaaret 1901 — 2 opkrævede Krigsskat af Vare- 
indførselen har desforuden indbragt følgende Beløb sammenholdt med den i de tiløvarende 

Maaneder af 1900 — 1901 opkrævede Krigskat. Kjøbenhavn 

Øvrige Sjælland, Samsø og Møen 

Bomholm og Christiansø 

Lolland og Falster • 

Fyen, Langeland og Ærø 

Jylland 

Tilsammen * * , 

Godtgjort Krigsskat 

Tilsammen efter Fradrag af do ^«»/igoi 


^«^/i9(e 


Kr. 


Kr. 


1,059,609 


1,024,015 


58,309 


57,781 


5,546 


5,630 


40,137 


43,757 


133,173 


127,644 


360,372 


385,160 


1,657,146 


1,643,987 


88,909 


67,869 


1,568,237 


1,576,118 51 

trmde latrader i d«n tiende Maaned af Finansaaret 1899—1900, sammenholdt med Intraderne 
lEusaarat 1900-1901*). kineser af Handels- 

1 ypade UL m. 


s 


- 
Afgiftsgodtgørelser. 


Øvrige Indtægter. 


Tilsammen. 


Brændevinsafgift. 


Andre Slags. 


' ^« ««"/lM 


««>/i9ai 


*^Vl008 


"«>/l901 


»«>»/«w 


»«>/l90t 


^"Viwa 


^«»/l901 


IWl/,^ 


t Kr. 


Kr. 


Kr. i! Kr. i Kr. 

1 ' 1 


Kr, 

1 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


C§83 86,720 


13,066 


20,047: 19,380,775 


19,254,832 


13,983 


13,420; 


i 323,135 


306,406 


4.800 6,488 
160 

i.m 2,738;; 

é,720 7,380 

iil.083 29,155i 

1 


3,007 

• 191 

769 

390 

4,352 


1,866 
102' 

900; 

1,164 
5,127. 


1,744,947 

115,742 

634,072 

1,877,455 

6,870,098 


1,846,307 

112,633; 

673,842 

1,830,953 

6,896,664 


i 655 

330 

; 200 

1,180 

1 3,995 

1 


708 

358' 

210 

1,268 

3,765; 

1 
1 

19,729; 

1 


60,419 
147 
11,983 
22,918 
66,574 


102,639 

2,775 

24,485 

27,378 
122,933 


:::.]2S i32,48i 


21,775 


29,206 


30,623,129 


30,615,231 


20,343 


485,176 

1 

1 


586,616 


1 


TUs 


ainiueu . • . 


5,529,444 
295,352 


5,553,165 
287,806 


1 
i 
36,447,925 


36,456,202 


• •• • •••••• 
35,942,406 


35,849.857 


1 

Aiteaa en Mindreindtægt paa disBe i April — Januar 1901 — 1902 imod 

samme Tidsrum 1900—1901 

Ved December Maaneds Udgang var der en Mindreindtægt af 

Altsaa en Forringelse af Status i Januar Maaned af 92,549 Kr. 
55,202 — 37,347 — Paa Krigsakatten er der i April — Januar 1901 — 1902 imod sanmie 

l^darum af 1900—1901 en Mereindtægt af 

Ved December Maaneds Udgang var der en Mindreindtægt af . , . . , 

Altsaa en Ststusforbedring i Januar Maaned af 7,881 Kr. 
9,593 — 17,474 Det samlede Beløb af de almindelige Told- og Brændevinsbræudingsafgifter 
samt af Krigsskatten, Ølskatsen og Konsulatafgiften m. m. efter Fradrag 

af Godtgørelserne udgjorde\ 1900—1901 37,510,643 Kr. 

i April— Januar / 1901—1902 37,425,975 — Altsaa en samlet Mindreindtægt i April — Januar 1901 — 1902 
Ved December Maaneds Udgang var der en Mindreindtægt af 

Alteaa en samlet Statusforringelse i Januar Maaned af 84,668 Kr. 
64,795 — 

19,873 Kr. ^ Jfr. den tilsvarende Forklaring for den niende Maaned af Finansaaret 1901—1902 i Min. Tid. 
for 1902 B. Side 40—41 og for de ti første Maaneder af 1900-1901 1 Min. Tid. for 1901 B. 
Side 400—401. 52 • • • • 

o C4 ^ i4( 

o e<9 o "^ 

o eo kO IA 

o 0^ 00 ^i 


CO 
€0 a \a w M CO «0 C4 o 
c« 

lO 


s> 


• -2 >^ ^ 
.«>!-• 
skud 
nting 
Akti 
ns D 
tens Til 
vers Ko 
bytte af 
indomme 


*^ K c K 
Ph 
• 

« 
'% 
^ 08 
0» S 
^^ 
CO 
. Cl o ^ 


00 


^ t- t- 0> 


CO 


• • • 

l> Cl © 


• 


Cl Cl d 


t* 


^: «o ** CO 


CO 


W ^ <o 


00 


l-H 


Cl ^ CO a 
o W g 

^ i i 

o « 08 

CM to 
'o 

■ 

P4 IS -g* 

09 

■I 

u 

.•s O o 

•id 

I 5 

^ rts 


^ ^ 


§s 


1-4 


^^ 


eo 


a • 


. . lO «D 


^M 


^ 


f t- 


■ 

o 


IA .O 


00 O «o O 


Cl O 


^ CD ^ Cl 


d 


^ ifi '^ 


00 00 ^H 


00 


M •> •» 


*« •« »ik 


•Si 


M -^ ^ 


M p^ •(» 


rat 


Cl lO 


t* 

o ^ I 


^ 


o li« 


O -5 «: s: A 08 
O 

oa <!4 O 

9 •** 

o ■ 

.». OD f: K a 
o 

O) 

o 

a 

o8 

li 

PQ .-g 

OS s ■g 

2S 00 

•■g CO CO CO 53 ^^% 


p-4 


f-i 


^ ^D 


» 


kO 


• 


V 

o 


* 

o 


Ob 


O« 


C9 


A *^ 


eo 


'^ 

*> 


M <o 
«D bo 

a 

'o 

« I 

o 

CO 

-S 

to 

O 

d 

.a «* 


• 

• 

o 


• 

• 

o 


* 

• 

o 


• 


• 

• 
O 
o 


o 


o 


o 


o 


,» 


o 


04 


o 


Ml O 


H 


•% 


«\ 


«^ 


•^ 


• . 


M 


00 


p^ 


lO 


CD 


CD o -< •'2 • "i 

,S o> -^ o> ^ 

•3 g; , ,H 


^^ 
• 


S o 


O 


r d 


lO 


^ • ^ 


^ 


BB ^ •> 


•>% 


JS « w 


CD 


ft? 

I o 

-9 
Ih ;tja^o:z; •^ Ci CO ^ »o l-H 3 CO 54 S I 

u 

S 9 

d 
H 

OD 

O 

a 

a 

e 

a 
a 

o 

OD 

I 

OD 

a 

o 

•c 

OD a 

OD S 

1^ 9 
OB 


00 O) 

o 
u 

ti 
O) 00 

O) S 

O) C3 
O) 

1^ (-1 

bo 

S6 
(/} 

o? 

ti 
O) 

bp 

'S O I 'iidsoH 
-9pnnx 0) V .s HBfUOJX 


.bd "O S Jn 49 
a ea C S a V 


c»!t: ^ 


m"«JhS a> tf CD 

I 2 C V & 

I »H O) 2 *V 


OD I I 

O H O ^ tt- 


GQ 


■s » a 


'Q 8?^ i ^ S o o >» «— < B o^C^ICO^Dt-Wi-H i< ^lO-^iOiCOOOOt*-; 0» ^ A *?^A « >%C4<« «Ci^ ■f^A-^^-*^^ fk A ft * Ai-H s^C'ld ^»-* AC4eOl-lC4 *i-«pi< 9^AAAAAAA#%Al%AAAAAAAA ft.nfi^^fiA,'^, ^Aft-AttAxøk;>Afi A AA'-J^AX^^A ftJ%#5«#»A<»»>*> ?i ^^*.j:. A»»AAA.<^«A . f> f* m fi fk A »iA:^AAA^»*AC9AAAAA AAA C*« r>^AA»<AAAAA.%AAAAAAA<« « A ^H A ^ •q AAAAf«4A^HAAA 
A A -^ O « ?> a A fik A ^ A A A A A A AA^AAAA^ ^.^^Aa>>f>*AAA A — t f^ A A H f^ .^ A A n fi Øk A fx /k ft ^ ii in. ft Af+i^rtAiStAf^AA-^AjssArj X « A '-H'— 1 Ar—^A ^»^Ap>-IAAA«^«AA<« I « os E 

-il I I I I 


O Cl o o pO O LT m 
« rt »H 1^ TS 

.g 

-S* o o 


55 


tac o 
o c: 

> 


03 O) 

s 
DQ O 


P3 'ootOH 
ta S 'C "•S'S S ''^ _S a S OJ ^ QO la T* 

GO 00 OO I » 

o ® 1^ 1 

o i ^ 

« - 9 > 

•a 

GO 


fli S 3 

wt ^ <X 
00 '^fc 9 I 

o i g! I 

ts i fst) 5S fad " 

kO 10 CD 
C<I C<I C<l «% * ACO*^ * <*d A»-^<M— »»"-i^Hf-i^-i^-iiO A f^ irs *: W Cl »"H C^l pH CC *^ f-i ^ ;^ « • I— i r- ^^ A <•• 
* A A * ft ft #^ •* * '': .<> K A * A A! #4 « I j5! #!j ?t R <; ?^ii«*l^J^-■!^%A;*A'^ K *A«:iA*^f5i^*'*'»*««i*ft^'^i -^ A^i-^*!St»-«A«— ^^-^A«^- '**' A« ^! <%A*^A*%«Ar^«««A«r< o >";?«»« fi 
* * J% ^. jft • * ^ "* ^ .'* * r ik * ^- {\ -I- «»A«»#^<*A*»A^..'>*'*^?>^*^« r* *:. *% *.•..**«?;«* ^ A A -4 /^ A «»<*#^«Ar>**<» .9 » «: rj A ^ o. « <* >%<^*'55<^A;%«f>ftAftA A A A *k«*^**««i»f— ^*^^««i>-^»-<A<>C^ OD W ^ o 

•g 

"S'S 

S'S 9 ° 

© p5 'o te TaoOpOoCsSfe •'^sl^ tao 
t 8 J -S ? i -3 s .?i § r2 .3 2 -5?^ 56 Meddelelse om midlertidig Overdragelse af Ledelsen af Hinistertet for offentlifce 

Arbejder til Finansministeren. 

Efter at Minister for offentlige Arbejder Viggo Lauritz Bentheim Hørup er 
afgaaet ved Døden den 15de Februar d. A., har det behaget Hans Majestæt Kongen 
ved allerhøjeste Resolution af samme Dato allemaadigst at bifalde, at Ledelsen af 
Ministeriet for offentlige Arbejder midlertidig overdrages til Finansminister Christopher 
Priedenreich Hage, Ridder af Dannebrog. Meddelelse om Udnæynelse af en Minister ad interim for offentlige Arbejder. 

Under 25de Februar d. A. har det behaget Hans Majestæt Kongen allemaadigst 
at udnævne Finansminister Christopher Friedenreich Hage, Ridder af Dannebrog, til 
tillige at være Minister ad interim for offentlige Arbejder. Afskedigelser og UdnæTnelser o. s. j. 

a« Afskedigelser m. m. 

Und^ Landbrugsministeriet: 

Under 20de Febraar er Skovfoged ved Bjørstrup Skovpart under 6te Kronborg 
Distrikt, J. C. Nielsen, efter Ansøgning paa Grund af Alder entlediget i Naade og med 
Pension fra den 1ste Maj d. A. at regne. 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvmsenet : 

Under 12te Februar er Inspektør ved den polytekniske Læreanstalt, cand. polyt. 
Charles Frederik Emil von Meyeren, efter Ansøgning paa Gnmd af Svagelighed entlediget 
i Naade fra bemeldte Embede. 

Under s. D. er personel Kapellan for Sønder og Nørre Onsild Menigheder i Aai*- 
hus Stift, Jens Peder Easmussen Dræbye, efter Ansøgning entlediget i Naade fra bemeldte 
Embede fra den 15de d. M. at regne. 

Under 13de Febraar er Sognepræst for Damsholte Menighed paa Møen under 
Sjællands Stift, Johannes William Christoffer Skram, efter Ansøgning entlediget i Naade og 
med Pension. 

Under Finansministeriet: 

Under 13de Febraar er Kasserer ved Finanshovedkassen, Niels Carl Sigvald Jansen, 
R. af D. og Dm., efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed afskediget i Naade og med 
Pension. 57 

Cnder Krigsministeriet : 

Under 19de Februar er Kaptajn al" Fodfolket, Jeus Peter VoUquartz, til Kaadig- 
iied for GeneraliDspektøren for Fodfolket, K. af D., afskediget paa Grund af Alder i Naado 
Bed Pension. Under Marineministeriet : 

Under 13de Februar er der meddelt Kaptajn i SøofficerBkorpset, Hans Theodor 
Hedemann, B. af I), og Dm., der den 24de Februar bar naaet den for Kaptajner loybe- 
vfemte Aldersgrænse, Afsked i Naade fra nævnte Dag at regne, med Pension efter Pen- 

aoQsloyen. b. Udnæmelser og Beskikkelser m. m. 

WfT Udenrigsministeriet: 

Under 3die Februar er Magnus G-otbilf Oppen af Laurvig anerkendt som dansk 
Ticekonsttl dersteds under det kgl. Generalkonsulat i Christiania. 

Unåer Justitsministeriet: 

Under 15de Februar har Justitsministeriet antaget Højesteretssagførerne Svend 
H^bro, Carl Julius Otto Liebe, R. af D., og Gerhard MUller Bée til at deltage i Ud-^ 
ffrelsen af offentlige og beneficerede Sager ved Højesteret. 

Under s. D. har Justitsministeriet beskikket Visitator ved Kommunehospitalet, Læge 
Carl Christian Biis, til at være Fængselslæge for samtlige kjøbenhavnske Fængsler. 

Under 18de Februar har Justitsministeriet meddelt caud. juris Anton Henrik Carl 
ruhelm Henricbsen Beskikkelse som Overretssagfører. 

Under 19de Februar er Overretssagfører Peter Petersen Gram af Odense antagen 
til som Sagfører at deltage i Udførelsen af offentlige og beneficerede Sager ved Kjerte* 
oinde Købstads og Hindsholm Herreds Better. 

Under 22de Februar har Justitsministeriet meddelt Underretssagfører, cand. juris 
Marens Mathiesen Beskikkelse som Overretssagfører, cand. juris Basmus Ludvig Michelsen, 
der har opgivet at ville tage Bopæl i Thisted, Beskikkelse som Underretssagfører, og exam« 
jons Ludwig Wass, der har opgivet at ville tage Bopæl i Nyborg, Beskikkelse som Under- 
tttasagfører. 

^nder Indenrigsministeriet i 

Under 12te Februar er Stationsforstander ved Thureby Jernbanestation undet Præstø 
Åffit, Peter Henrik Nielsen, allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Sta* 
for den Tid, han maatte fungere som Stationsforstander ved samme. ^nder Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsénet: 

Under 12te Februar er Sognepræst for Lynge og firaaby Menigheder i Sjællands 
^. Hans Skovgaard, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Kjettinge og Bregninge 
^ienigheder i Lolland-Falsters Stift. 

Under s. D. ér Kandidat i Teologien, Peter Anton Yilhelm Freuchet, allemaadigst 
W?klket til Sognepræst for Jelstrup og Lyngby Menigheder i Aalborg Stift. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Christian Andreas Herman Kaikar, allemåa* 
%at beskikket til tnidlertidig ordineret Medhjælper ved Christians Kirke paa Christianshavn* 

Under 18de Februar har Ministeriet for Kirke" og tJndervisningsvæsenet konstituei'et 
belærer, Dr. phil. Karl Andreas Mortensen som Adjunkt ved Odense Katedralskole fra 
1ste April d. A. at regne. 

10 58 . 
Under Krigsministeriet: 

Under 12te Februar er Sekondløjtnant af Fodfolket, Iwan Georg Rung ved 9de 
Bataillon, udnævnt til Premierløjtnant af Fodfolket. 

Under 19de Februar er Premierløjtnant af Fodfolket, Lauritz Bering Liisberg ved 
Ude Bataillon, udnævnt til Kaptajn af Fodfolket fra den 20de d. M. at regne. Under Marinetninisteriet : 

Under 13de Februar er Premierløjtnant Carl Vilhelm Edvard Carstensen udnævnt 

til Kaptajn og 

Sekondløjtnant Constant Ulysses Edwin Johannes Baron Dirckinck-Holmfeld til 
Premierløjtnant i Søofficerskorpset, begge fra den 24de Februar d. A. at regne. t. Benaadninger med Titler og Ordener iti. m. 

Under 12te Februar er Dr. phil. Thorvaldur Thoroddseu, R. af D., allernaadigst 
udnævnt til Professor med Bang i 5te Klasse Nr. 8 efter Bangforordningen. 

Under s. D. er der tillagt Kaptajn af Fodfolkets Forstærkning, Johan Charles 
Lautrup, B. af D., Oberstløjtnants Karakter fra den lide Februar d. A. at regne. 

Under 13 de Februar er der tillagt Kaptajn i Søofficerskorpset, Hans Theodor Hede- 
mann, B. af D. og Dm., ved hans Afskedigelse Kommandørs Karakter. 

Under s. D. er Lægdsmand for 2den Udskrivningskredses 145de Lægd, Sognefoged. 
(Taardejer Søren Pedersen tif Snesere, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er Kasserer ved Finanshovedkassen, Niels Carl Sigvald Jansen, B. af 
D* og Dm., allernaadigst udnævnt til virkelig Etatsraad med Bang i 3die Klasse Nr. 3 
efter Bangforordningen. 

Under 15 de Februar er Sognefoged for Breining Fogderi i G-auerslund Sogn under 
Vejle Amt, Gaardejer Adolf Hansen af Sellerup, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæ- 
derstegn. 

Under s. D. ere Sognefoged og Lægdsmand for Gislum Sogn, G-aardejer N. An- 
dersen af Nyrup, og Sognefoged og Lægdsmand for Thisted Sogn, Gaardejer Niels Hansen 
af Thisted, benaadede med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under 18de Februar er forhenværende Plantør, Gaardejer Niels Christensen af 
Sønder Draaby i Thisted Amt; Gaardejer Niels Basmussen af Børth og Gaardejer Jens 
Nielsen af Sander i Aarhus Amt, samt Fisker ved biologisk Station, Johannes Johansen, 
benaadede med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

VilUåeUe til at børe Iremmede Ordener. 

Hans Majestæt Kongen har allernaadigst tilladt Oberst af Bytterietj Victor la Coui*, 
Chef for 2det Dragonregiment, K. af D. og Dm., at anldegge og bære den ham af Hans 
Majestæt Kejseren af Busland tildelte Dekoration af St« Anna Ordenens 2den Klasse. 

Hans Majestæt Kongen har allernaadigst tilladt efbernævnte at anlægge og bære 
Ordensdekorationer som følger: 

Kaptajn af Artillerietj Jakob Olavius Vilhelm Schrøder, Batterichef ved Iste Ar- 
tilleriafdeling; B» af D., den ham af Hans Majestæt Kongen af Sverig og Norge tildelte 
Dekoration som Bidde|* af Iste Klasse af Sværdordenen, og 

Sekondløjtnant Frederik Valdemar Olsen ved 2den Artilleriafdeling den ham af den 
uafhængige Kongostats Suveræn, Hans Majestæt Kongen af Belgien, tildelte Dekoration 
^l'Etoile de service". 

Under 15de Februar er det allernaadigst tilladt Skibsfører under Direktoratet for 5» deii^koiigelige grønlandske Handel, C. W. Søeby, at anlægge og bære den ham af den 
iranske BepublikB Præsident tildelte Æresmedaille i Sølv, Ledige Embeder og Bestillinger. 

[h^ Landbmgsniinigteriet: 

Skoyfogedtjenesten ved Bjørstrup Skovpart under 6te Kronborg Skovdistrikt. 

Opslaaet ledig den 21de Febniar I 1902 
Udløber den 14de Marts ( 

Ansættelsen sker fra den Iste Maj d. A. at regne paa Opsigelse med 1 Aars Varsel 
led en Begyndelseslønning af 500 Kr. acu*lig. Brændselsdeputat i Følge Lov af 25de Fe- 
Iniuir 1851 § 9 (^ Brugen af Skovfogedstedet Bjørstrup med Jordlod af 15,94 '^^' ^^^^t 
åyldsat for Hartkorn 1 Td. 2 Skp. 2^2 Alb. uden Gammelskat. Bolig og Jordlod over- 
tages i Henhold til Finansministeriets Bekendtgørelse af 13de November 1872; og Brugeren 
htf at adrede alle Skatter og Afgifter af samme. 

Paa l^enesten hviler et Byggelaan, stort til Rest 1,937 Kr. 97 0., der fon-entes 
(ig afdrages i hver Ilte Juni og Ilte December Teimin med 52 Kr. 54 0., saaledes at 
i pCt af det til enhver Tid skyldige Beløb er Eente og Eesten Afdrag. 

Denne Bestilling, der besættes af Landbrugsministeriet, hører til dem^ hvortil der 
i Følge kongelig Resolution af 29de September 1860, Lov om Hærens Ordning af 6te Juli 
1S67 § 103, Lov om Søværnets Ordning af 28de Maj 1880 § 37 og Lov om Hærens For- 
plejnn^orps af 22de Marts 1897 § 11 er forbeholdt visse Militærpersoner fortrinsvis Ad- 
gang, naar de i øvrigt ere i Besiddelse af de fornødne Kvalifikationer og have behørig 
Fagdaimelse. 

Ansøgninger, bilagte med Aldersbevis (Daabsattest) og — for saa vidt vedkommende 
Ansøger ikke er Forstkandidat — med det anordnede, af en kongelig Skovrider udstedte 
lærebrev, stiles og indsendes til Landbrugsministeriet. Unier Ministeriet for Kirke- og Under visningsvæsenet : 
Liunge og Braaby Sognekald i Sjællands Stift. 

Opslaaet ledigt den 17de Februar \ -^.^^ 
Udløber den 17de Marts ] **"^' 

Eeguleringssum 2,464 Kr. Beretning otn ledige gejstlige Embeders Beskaffenhed efter de fra vedkmmnende 

Biskopper modtagne Meddelelser, 

Nykirke Sognekald i Ribe Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 35.) 
Indtægter: 1. Komtienda 79 Td. 4 Skp. Rug efter Kapitelstakst. — 2. Smaaredsel 
»t med 3 Td. 4 Skp. Byg efter Kapitelstakst. — 3. Offer og Accidenser efter Qennems 
siit af de sidste 5 Aar 602 Kr. 46 0. — 4. Rente af Embedskapital og Udbytte af Bank- 
>^e c. 150 Kr. — 5. For Bestyrelsen af det Donnerupske Legat 8 Kr. — 6. Afgift »f 
Wrtsolgt Præstegaardsjord 9 Td. 4 Skp. Byg efter Kapitelstakst. — 7. Præstegaarden- 
A^ling, af Hartkorn 3 Td. 2 Skp., med et Areal af c. 150 Td. Land Ager og 4 Td. Land 
% er bortforpagtet til 1ste April 1909 for en Afgift af 350 Kr. og 4 Potter^Mælk 
^lig og [3 Læs Gødning til Haven. Dernæst betaler Forpagteren alle Kommuneafgifter 60 

og kører for Præsten 50 løbende Mil frk hvert Halvaar, heri indbefattet Bmbedskørsler. 
Andre Kørsler præsterer han imod en Betaling af 1 Kr. pr. løbende Mil. Forpagteren 
bor i Fræstegaarden, hvis Bygninger han er pligtig at vedligeholde, for saa vidt han har 
dem 1 Brug. Han leverer fornødent Tag til Stuehuset og Tørvehuset. Til Præstegaarden 
hører en smuk og god Have paa 1 Td. Land med mange gamle Træer og en Del unge 
Frugttræer, samt en ældre og yngre Plantage. Af Præstegaardens Bygninger er Stuehuset 
gammelt, men afgiver en ret rummelig og hyggelig Bolig paa 8 Værelser. Gaardens 3 Ud- 
huse ere alle af Ghimdmur; Laden opført i 1886. Alt Brændsel maa købes. Godt og 
rigeligt Drikkevand, lidt borte fra Gaarden. 

Udgifter: 1. a. Kongelige Skatter og Brandpenge 156 Kr. 40 0.; b. Kommuneskat 
af Hartkorn 104 Kr., som udredes af Forpagteren. — 2. Ekspenser c. 30 Kr. — 3. a. Et 
Byggelaan, oprindeligt 3,500 Kr., forrentes og afdrages i 20 Aar fra 1886; b. et Plantnings- 
laan, stort c. 730 Kr., til Tilplantning af 20 Td. Land Hede, som nu er tilplantet, skal i 
20 Aar forrentes med 4 pCt. p. a. og derefter forrentes og afdrages med 6 pCt i 28 Aai*. 
Dette Laan er endnu ikke endelig ordnet; c. ved allerhøjeste Reskript af 7de November 
1901 er bevilget et Embedslaan paa indtil 750 Kr. til Omkultivering af et Stykke Eng, 
til Dræning af et Stykke af Præstegaardens Jorder samt til Bygning af en Ajlebeholder, at 
forrente og afdrage i 8 Aar. Laanet er endnu ikke udbetalt. — 4. Enkepension 10 Td. 
Bug, 17, Td. Byg og 135 Kr. — 5. Præstegaardens Indløsningssum er 1,000 Kr. 

Ryde og Handbjerg Sognekald i Bibe Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 36). 

Indtægter: 1. Komtiende 39 Td. Rug, 84 Td. Byg og 136 Td. Havre. — 2. Smaa- 
redsel 6 Td. 4 Sk. Byg. — 3. Af solgt Anneks- og Fæstegods 4 Td. 3 Skp. Rug, 6 Td. 
Byg og 8 Pd. Smør. — 4. Renter af en Embedskapital paa 1,800 Kr. og Udbytte af en 
Nationalbankaktie paa 319 Kr. — 5. Offer og Accidenser efter 5 Aars Gennemsnit 630 Kr. 
— 6. Avlingen udgør 30 Td. Land Ager, 12 Td. Land Eng og 20 Td. Land Hede og 
Mose, af Hartkorn 4 Td. 3 Skp. 1 Alb., bortforpagtet til April 1905 for 25 Td. Byg og 
300 Kr., 7 Potter Mælk om Sommeren og 5 Potter om Vinteren; Forpagteren fodrer og 
passer Præstens Hest eller, dersom Præsten ikke holder Hest, befordrer han Præsten paa 
alle Embedsrejser, udover det l^/j Kr. pr. Mil; Igemkører Præstens Tørv, som denne selv 
lader skære, og leverer Gødning til Haven. Bolig gammel, men god; 6 Værelser, Pige- 
kammer og Konfirmandstue. ^/^ Td. Land ret god Have. Drikkevand godt. Tilstrække- 
ligt Tørveskær i Præstegaardens Eng. 

Udgifter: 1. Skatter og Afj^er c. 400 Kr. — 2. Ekspenser c. 50 Kr. — 3. Ren- 
ter og Afdrag af Embedslaan: a) 1,450 Kr. foirentes med 4 pCt. og afdrages i 15 Aar fra 
Ilte December 1894; b) 1,500 Kr. fon*entes med 4 pCt. og afdrages i 20 Aar fra Ilte 
Juni 1898; c) 5,000 Kr. forrentes med 4 pCt. og afdrages i 15 Aar fra Ilte December 
1900. — 4. Præstegaardens Indløsningssum er 1,000 Kr* 

Der er ingen Enke paa Kaldet. 1 !■..■»■■. I...... ■ ,.f m^ff^ ^ Åndre Efterretninger. 

Under Udenrigs-ministeriet: 

Hedløggelfte al KoosnUt. 

Det meddeles herved, at det danske Vicekonsulat paa Helgoland under det kgl. 

Generalkonsulat i Hamborg er blevet inddraget. 61 

nKfcr Jugiit»ministeriet : 

åpofok6rb«tUllBt|. 

Fnder 15de Februar er der allemaadigst forundt Bestyreren ' af Apoteket i Haslev, 
fiDd. pharm. Jens Nordentoft, Bevilling til at drive et Apotek i Haslev. 

Ledlø åpotokorb«TllllBg. 

Under 1 1te Februai' liar det behaget Hans Majestæt Kongen allemaadigst at bifalde : 

at der maa oprettes et Apotek i Bøvlingbjerg paa et Sted, som nærmere vil være 
it approbere af Justitsministeriet, under de i allerhøjeste Resolution af 23de December 1842 
W<t«mte Yilkaar, 

a t det i vedkommende Bevilling betinges,, at den træder ud af Kraft, saafremt Be- 
villingshaveren ikke inden 1 Aar fra Bevillingens Dato maatte have tilendebragt Apotekets 
Anlæg og Indretning, samt 

at der tillægges Apotekeren de for Apotekere paa Landet med personligt Privile- 
dum sædvanlige Bettigheder og paalægges ham de saadanne paahvilende Forpligtelser, lige- 
y-m han vil have at underkaste sig den med Hensyn til Apotekets forsvarlige Drift fornødne 
Kontrol, alt i Overensstemmelse med det allerhøjeste Privilegium, som maatte blive ham 
meddelt. 

De, der maatte ønske at erholde dette Privilegium, anmodes om inden den 29de 
^bm enten at indsende deres paa behørigt stemplet Papir skrevne og af de fornødne Vid- 
BesbTrd ledsagede Ansøgninger, blandt andet indeholdende nøjagtig og fuldstændig Angivelse 
åf foregaaende L«ivsstillinger, til Sundhedskollegiets Dekanus, Stadslæge, Etatsraad E. I|i. 
HdF. under Adresse Sølvgade Nr. 84, 3die Sal, eller personlig at aflevere deres Ansøgniiiger 
1 Kolliets Bureau, Stormgade Nr. 10, Iste Sal, aabent hver Søgnedag Kl. 3. Under 15de Februar har det behaget Hans Majestæt Kongen allemaadigst at 
bifalde: 

ftt der maa oprettes et Apotek i Biserup paa et Sted, som nærmere vil være at 
approhere af Jostiteministeriet, imder de i allerhøjeste Resolution af 23de December 1842 
bf^tcmte Yilkaar, 

a t det i vedkommende Bevilling betinges, at den træder ud af Elraft, saafremt Be« 
nllingshaveren ikke inden 1 Aar fra Bevillingens Dato har tilendebragt Apotekets Anlæg 
^bdretning, samt 

at der tillægges Apotekeren de for Apotekere paa Landet med personligt Privile- 
im sædvanlige Rettigheder og paalægges ham de saadanne paahvilende Forpligtelser, lige- 
vis han vil have. at underkaste sig den med Hensyn til Apotekets forsvarlige Drift fornødne 
laitrol, alt i Overensstemmelse med det allerhøjeste Privilegium, som maatte blive ham 
sddeli 

De, der maatte ønske at erholde dette Privilegium, anmodes om inden den 1ste 
Apiil enten at indsende deres paa behørige stemplet Papir skrevne og af de fornødne Yid- 
aebyrd ledsagede Ansøgninger, blandt andet indeholdende nøjagtig og fuldstændig Angivelse 
^foregaaende Livsstillinger, til Sundhedskollegiets Dekanus, Stadslæge, Etatsraad E. M. 
H Sii^lvgade Nr. 84, 3die Sal, eller personlig at aflevere deres Ansøgninger i Kollegiets 
^aOf Stormgade Nr. 10, 1ste Sal, aabent hver Søgnedag Kl. 3. ^^ Indenrigsminideriet: 

BeTillliig lom TransUtf r ofl Tolk. 

Under 22de Februar er der gennem Lidenrigsministeriet ad mandatum udfærdiget 
Beniling for Bertha Julie Conradine Emilie Heiberg af Frederiksberg Kommune som Trans- 
latricc og Tolk i det franske Sprog. 62 Under Krigsministeriet: UdikriTBiBgsford«liBfl6B lor 1902. 

Af det Mandskab, som er udskrevet paa Sessionen for Aaret 1902 og fundet tjenligt 
til den egentlige Krigstjeneste, er der tildelt følgende Afdelinger nedenstaitende Antal Mand 
med Mødetid og Mødested som bosføjet, nemlig: Afdeling. 


TJdskriv- 
ningskreds. 


Antal Mand. 


Mødetid. 


Mødested. 


Gardehusarregimentet • , 1 

4 
6 


88 

1 
7 


96 
96 

96 

96 


1902. 
6. Marte. 


Kjøbeuhavn 

(Gardehusarregimeu- 

tets Kaserne). 

Odense 


2 det Dragonregiment . 


3 

1 
4 

o 

éé 

6 
5 


96 


3die — 


1 
95 


Aarhus. 


4de 


89 

7 


Nsestved. 


5te — 


96 


1 

1 96 


Raiidere. Afdeling. Udskiiv- 
ningskreds. Antal Mand. Mødested. Endvidere vil der blive indkaldt til: 5te Dragonregiment . . 2 \ som ovenfor angivet for 
/ vedkommende Afdeling, hvilke værnepligtige, efter at være for Tiden kasserede under Tjenesten, ved deres Frem- 
stilling paa Sessionen for 1902 paa ny ere fundne tjenstdygtige. finbteriallideiideii for 1902. U3 Nr. ft. Forskellige Meddelelser. Eapitelstaksterne for Aaret 1901, 

(meddelt af Statens statistiske Bureau.) 

I Henhold til kgl. Resolution af 30te Maj 1812 angiye Eapitelstaksterne for 
1901 — paa tilsvarende Maade som for de foregaaende Aar — de paa Grundlag af 
Priserne for Afgrøden 1901 inden den Iste Februar 1902 ansatte og til Brug for be- 
stemte Beregninger i Aaret 1902 gældende Takster for visse Afgrøder m. v. 

Kapitelstdkster for 1901. TabdL 


Bog 


Byg 


Havre 


Hvede 


Hvide 
Ærter 


Graa 

Ærter 


Boff- 
hvde 


Bog. 
hvede* 

pr. Td. 


Smør 


Flæsk 


Hon- 
ning 
pr. Td. 


pr. Td. 


pr. Td. 


pr. Td. 


pr. Td. 


pr. Td. 


pr. Td. 
pr. Pd. 


pr. Pot. 
Kr. 0. 


Kr. 0. 


Kr. 0. 


Kr. 


Kr. 0. 


Kr. 0. 


Kr. 0. 


Kr. 0. 


Kr. 0. 


Kr. 0. 


Kr. 0. 


SgåMs SUft: 
'^ia^lm undtaget) 


9.69 


9.38 


7.22 


Mm 
11.70 


13.35 


12.30 


pr. Pd. 
• 91 
9.79 
9.99 


9.40 
9.75 


6.91 
7.13 
FwsnsSUft: 


Låmi'Fakiers 
^: 
-IL Hilsted Amt. 


9.83 


9.56 


6.84 


11.92 


11.47 


10.79 
i]7.Miribo Klosters 
w AiJhohn Amter, 


10.12 


9.54 


6.90 


12. 8 


12. 2 


11.24 


TL Nrkøbing Amt 


10. 3 


9.55 


7. 4 


12. • 


12.30 


11.61 
1 

1 


iabfy 8Hft: 
1 
1 


"> nfajigel og Han- 
landeme • . • • . 


10.24 


9.44 


7. 15 


TtT og Morsø . . . 


10. 6 


9.22 


7. 4 
'<ffy Stift 


10. 7 


9.24 


6.95 


pr.Td.*) 


^e^ saft 


9,75 


9.54 


7.20 


21.58 


224. » 

pr. Pd. 


MfXft: 
S* Amt 


10.63 
10.18 
10.65 


9.83 
9.88 
9.51 


7.74 
7.59 
7.67 
9.89 

9.82 


• * • • 


1. 1 
1. 2 
• 99 


» 53 
- 55 

• 51 


• 95 


"r;i«Åmt 
1.95 


i^bing Amt.. 
10. 22 


• 83 


' 
I ^snemsnit for 


pr. Pd. 


>» Kongeriget . . 


10. 8 


9.53 


7.18 


11.92 


12.28 


11 48 


9.98 


21.58 


» 99 


• 53 


» 91 *) 1 Td. Smør k 224 Pd. 

Anm. Det bør udtrykkelig bemærkes saavel for nærværende Tabels som for de 
følgende Tabellers Vedkommende, at Gennemsnittene for hele Landet paa en Maade ere 
vilkaarUge, idet de, selv hvor de ikke støtte sig paa Gennemsnit for nogle faa Landom- 
raader, ere Middeltal af Gennemsnit for Landomraader af meget ulige Betydning. Fra Aar 
til Aar foregaar imidlertid Opgørelsen ensartet og tillader for saa vidt en Sammenligning. Den Ilte Marts 1902. 11 64 Oennemsnit af Kapitelstdksterne, femaarsvis 1846 til 1900, aarsvis 1897 — 1901. Tabel 2. Rug pr. Td. Byg pr. Td. Havre pr. Td. __ . Hvide 
Hvede i Ærter 

I 

pr. Td. pr. Td. Graa 
Ærter 

pr. Td. Bog- 
hvede 

pr. Td. Bog- 
hvede- 
gryn 

pr. Td. Smør pr. Pd. ^, , Hol 
Flæsk ninj . Pd. 1846- 

1851- 

1856- 

1861 

1866 

1871 

1876 

1881 

1886 

1891 

1896 -50.. 
55.. 
60.. 
65.. 
70.. 
75.. 
80.. 
85.. 
90. 
95.. 
1900 1897 

1898, 

1899 

1900 

1901, Kr 0. 

8.75 
14.62 
11.18 
11.51 
14.13 
14.32 
13.21 
11.86 

9.88 
10.11 

9.92 9.88 
10.38 
10.74 

9.88 
10. 8 Kr. 0. 

6.63 

9.86 

9. 66 

8.59 

11.52 

12.48 

11.88 

10.56 

9.56 

9.30 

9.41 9.17 
9.54 
10.12 
9,28 
9.53 K>. 0. 

4.51 
6.49 
6.36 
5.84 
7.60 
8.24 
7.85 
7.52 
6.88 
7.11 
6.62 Kr. 0. 

13.47 

19. 1 
15.88 
15.36 
19.51 

20. 7 
17.88 
14. 85 
12.63 
11.37 
11.67 7.10 
6.95 
7. 1 
6.84 
7.18 13.11 
12. 8 
10.83 
10.48 
11.92 Kr 0. 

9.94 
13.78 
13.54 
11.95 
14.90 
15.69 
15.17 
14.76 
12.38 
12.32 
11.70 1 Kr. 0. I 

9.67 
13.25 
13.22 
11.65 
14.42 
15.22 
14.76 
14. 8 
11.87 
11.64 
11. 2 11.71 11. 6 
11.67 ; 11. 3 
11.90; 11. 17 
11.74 11. 3 
12.28 11.48 Kr. 0. 

6.16 

9.22 

8.73 

8.41 

10.66 

10.96 

10.35 

9.93 

8.79 

9.11 

9.43 

9, . 
9.66 
9.91 
9.85 
9.98 Kr 0. 

14.62 
18.37 
18.72 
19.43 
22.92 
24.35 
22.42 
20.87 
18.90 
20.36 
20.49 19.71 
20.60 
21.67 
21.52 
21.58 Kr. 
38 

50 
60 
59 
70 
83 
85 
90 
89 
94 
95 91 
93 
99 
1. - 
» 99 0. 

27 
34 
37 
38 
48 
52 
53 j 
55 ! 

47 i 

48 i 
44 45 
44 
40 
51 
53 4 
4 
4 

S 

Ml 

a 
6 
7 
7 
7 
9 
9 9i 
9< 

95 
9?i 
9] Kapitelstaksterne for Aaret 1901 vise kendelig højere Priser for samtlige 
Kornsorter end det foregaaende Aars Takster, og dette gælder ikke alene for de i 
Tabel 2 anførte Gennemsnit, men, med faa Undtagelser, ogsaa for de i Tabel 1 an- 
førte enkelte Eapitelstakster. Opgangen i Kompriseme for 1901 er stor nok til at 
stille dette Aar noget højere end Gennemsnittet af det nærmest foran liggende Femaar, 
for Byggets, Havrens og Hvedens Vedkommende ogsaa højere end Gennemsnitspriserne 
i Femaaret 1891 — 95. — Smørprisen, 99 Øre, ér 1 Øre under Prisen for Aaret 1900, 
men højere end Gennemsnitsprisen i noget foregaaende Femaar. Prisen paa Fl^sk 
har fortsat de sidste Aars Stigning og svarer nu til Priserne for en Snes Aar siden. 
— Medens Priserne for Ærter og Boghvede, ligasom for de andre Sædarter, ere højere 
for 1901 end for 1900, er Kapitelstaksten for Honning ansat noget lavere. 

I de efterstaaende Tabeller 3, 4, 5, 6 og 7 fremstilles Gennemsnit af de 
enkelte Kapitelstakster henholdsvis for de sidste 5 Aar, de sidste 10 Aar, de sidste 20 
Aar, de sidste 24 Aar (med Udskydning af de 2 højeste og de 2 laveste Takster) og 
de sidste 8 Aar (med Udskydning af den højeste og den laveste Takst). 
65 Gennemsnit af Kapitelstaksterne for de 5 Aar 1897-^1901. 

«T" ^ ._ „_: "Bog- i"" Rng 

pr. Td. Byg 

pr. Td. Havre 

pr. Td. Hvede 

pr. Td. Hvide 
Ærter 

pr. Td. Graa 
Ærter 

pr. Td. Bog- 
hvede 

pr. Td. pr. Td. "Bog- I 
hvede- 
gryn Smør Flæsk 

pr. Pd. Hon- 
ning 

pr. Pot. •.ijbbn undtaget) !« Kr. 0. 

9 79 Kr. 0. 

9. 41 9. 68 
10. 6 :*M Stift 

l^'Falslers 

rliked Amt. 
.-Iiribo Klosters 
:iLftolm Amter, 
tr ]fTkøbing Amt 
li^ri Stift: 
t djjssel og Han- 
isrederac . . . . ♦ 
"t og ^lorsø . . . 

iti mft 

iy:^mft 

JA imt . . . , , . 

"'j'-f Amt 

iLrk&biug Amt. . 

i j^snemsnit for 

Irj Kongeriget ..llO. 19 I 9. 53 10. 06 

10. 21 
10. 14 10. 26 

10. 24 

10. 15 

9. 90 

10. 89 
10. 26 
10. 84 9. 40 
9. 69 9. 85 

9. 77 
9. 73 9 30 

9. 18 

9. 17 

9. 50 

9. 78 

9. 73 

9. 34 Kr. 0. ' Kr 0. 
7. 02 Kr. 0. i Kr. 0. 11. 40 12. 21 11. 33 6. 65 
6. 86 6. 72 

6. 84 

7. 05 7. 1 

6. 97 

6. 75 

6. 94 

7. 61 
7. 32 
7. 48 11. 76 

11. 82 
11 77 11. 46 10. 80 11. 87 11. 15 
11. 91 11. 33 7. 2 11. 69 11. 86 11. 15 Kr. 0. Kr. 0- Kr. 0. pr. Pd. 
. 88 Kr. 0. 9. 63 
9. 52 
9. 89 21 pr. Td. 
2 219.56 
pr. Pd. 

1. ! « i « 

97 1 „ 47 
48 
45 9. 68 21 j pr. Pd. 
2i . 96 « 47 Oennenisnit af KapiteUtaksterne for de 10 Aar 1892 — 1901. Kr. 0. r 95 

1. 2 
. 82 93 Uå4. 


1 
Rng 

pr. Td. 


Byg 

pr. Td. 


Havre 

pr. Td. 


Hvede 

pr. Td. 


Hvide 
Ærter 

pr. Td. 


Qraa 
Ærter 

pr. Td. 


Bog- 
hvede 

pr. Td. 


Bog- 
hvede- 
gryn Smør 

pr. Td. 


Flæsk 
pr. Pd. 


Hon- 
ning 

pr. Pot 


'•^ Stift: 
^^iiQ andtaget) 


Kr. 0. 1 

9. 27 


Kr. 0. 
9. 17 


Kr. 0. 

6. 90 


Kr. 0. 
10. 82 


Kr. 0. 

12 11 


Kr. 0. 

11. 24 


Kr. 0. 


Kr. 


! Kr. 0. 

1 

pr. Pd. 
, 86 


Kr. 


0. j Kr. 0. 

j 
i 


-""Jsdlm , ... 


9. 26 
9. 45 


9. 23 
9. 33 


6. 53 : 
1 


^^' Falsters 


6. 75 
"^ Hikted Amt. 

'»-Hmbo Klosters 

^i^hnAmter. 

^'^^'ykøbing Amt 

^sel og Han- 

^ogMoraø ... 

'^^ft 

^^-^Stift 


9. 52 

9. 66 
9. 65 

9. 63 
9. 61 
9. 51 
9. 23 

10. 31 

9. 59 

10. 14 


9. 67 

9. 60 
9. 56 

8. 80 
8. 72 

8. 74 

9. 4 

9. 29 
9. 34 

8. 88 


6. 64 

6 70 
6 95 

6. 74 
6. 79 
6. 53 

6. 76 

7. 50 
7. 17 
7. 25 


11. 20 

11. 28 
11. 28 


11. 40 

11. 98 
11. 81 


10. 78 

11. 28 
11. 18 
20. 30 


pr. Td. 
216.31 


n 
rt 
1 


S^^Amt 
1 
1 


9. 19 

9. 15 
9. 27 

9. 20 


1 pr. Pd. 

! « 97 

' « 98 

1 „ 95 

pr. Pd. 
20. 30 n 95 


1 
1 

47 < ,, 94 


l'^J^eAmt 
! 


77 " ^ 

47 i 1 2 


%»bmgAmt.. 


.••••• 


45 


« 80 

1 « 92 


^jmcmsmt for 

•^•^l« Xongeriget . 


9. 60 


9. 18 


6. 86 


11. 15 


11. 82 


11. 12 


V 


46 66 Qennemtnit af Eapitelstaksteme for de 20 Aar 1882—1901. Tabel 5. 


Rag 


Byg 


1 
Havre Hvede 


Hvide 
Ærter. 


1 
Graa 
Ærter 


Bog- 
hvede. 


Bog- 

hvede- 

mrvn 


Smør. 


Flæsk 


Hl 

ni 
pr. Td. 


pr. Td. 


pr. Td. pr. Td. 


pr. Td. 


pr. Td. 


pr. Td. 1 ^."rd. 
pr. Pd. 


pr. 
Kr. 0. 


Kr. 0. 


Kr. 0. 


Kr. 0. 


Kr. 


Kr. 0. 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


Kr 


Kr 


SSæOands SHft 
(Bornholm undtaget) 


9. 89 


9. 71 


7. 19 


Møen 
11. 89 


12. 80 


11. 88 


pr. Td, 
• 83 


Bornholm 


* 9.* 85 
10« 3 


9. 49 
9. 80 


6. 61 

7. 1 
Fy ens SUft 
1 

t 


LoUand - Falsters 


1 
1 


SHft- 
1 


forrige Halsted Amt 


10. 29 


10. 20 


6. 98 


12. 41 


12. 44 


11. 77 


forr. Maribo KlostoB 


1 

1 
i 

1 


og Aalholm Amter 


10. 38 


10. 5 


7. 5 


12. 45 12. 75 


12. 14 
forr. Nykjøbing Amt 


10 36 


10. 3 


7. 23 


12. 49 


12. 49 


11 98 


1 
1 


Aalborg Stift: 


1 
1 


YendByssel og Han- 
1 • 
1 
1 

1 


Herrederne 


10. 8 


9. 14 


6. 77 


• 


1 

1 


Thy og Morsø • . • 


10. 20 


9 6 


6. 99 


• 


1 


Viborg SUft 


9. 93 


9. 3 


6. 59 
pr. Td. 


Aarhus Stift 


9. 70 


9. 42 


6. 96 
1 


20. 7 


210 68 
pr. Pd. 


Bibe SUft: 
Ribe Amt 


11. 6 
10. 18 
10. 75 


9. 85 
9. 82 
9. 39 


7. 70 
9. 21 
9. 26 
9. 41 
• 95 

• 97 
» 91 

pr. Pd. 


• 49 

• 49 
t 47 


N 


Vejle Amt 


• 

7. 38 
• 


Eingkjøking Amt. 


7. 43 
■ 
* * * 1 


I Gennemsnit for 
( 
1 
1 


hele Kongeriget . . 


10. 21 


9. 61 


7. 7. 


12 31 


12 62 


11. 97; 


9. 29 20. 7 ! 


• 92 


• 48 


■ Oennemsfiit af Kapitelstaksterne for de 24 Aar 1878 — 1901, 
(med Udskydning af de 2 højeste og de 2 laveste Takster). Tabd 6. Rug 

pr. Td. Kr. 0. 

10. 27 SjæOands SUft 
(Bomholm undtaget) 

Møen 

Bomholm 

Fyens SUft 

LoUand - Falsters 

SUft: 
forrige Halsted Amt 
forr. Maribo Klosters 

og Aalholm Amter 
forr. Nykjøbing Amt 
Aalborg SUft: 

Vendsyssel og Han- 
Herrederne ..... 

Thy og Morsø . . . 

Tiborg SUft 

Aarhus Stift 

Bibe SUft: 

Ribe Amt 

Vejle Amt 

Bingkjøbing Amt. 

I Gennemsnit for 

hele Kongeriget. . .|lO. 54 Byg 

pr. Td. Havre 

pr. Td. Hvede 

pr. Td. Hvide 
Ærter 

pr. Td. Graa 
Ærter 

pr. Td. °^' hvede- 
^""^^^ I gryn 

pr. Td. pr. Td. Smør Flæsk 

pr. Pd. Hon 
nin| 

pr. Po 10. 18 
10. 34 10. 70 

10. 77 
10. 72 10. 32 
10 47 
10. 17 

10. 2 

11. 42 

10. 49 

11. 9 Kr. 0. 

10. 6 Kr. 0. 

7. 31 9. ^72 6. 63 
10. 10 1 7. 9 10. 53 7. 7 

10. 35 7. 6 
10. 32 7. 24 9. 27 6. 70 

9. 15 7. 98 

9. 18 I 6. 53 

9. 70 7. 5 Kr. 0. Kr. 0. 12. 63 13. 15 10. 9 

10. 3 

9. 64 9. 86 7. 72 
7. 40 
7. 42 

7. 9 13. 19 12. 79 13. 18 |13. 7 13. 22 12. 78 13. 6 12. 95 Kr. 12. 23 Kr . 0. Kr. 0.1 Kr. 0. pr. Pd. 
» 82 12. 24 

12. 48 
12. 33 9. 29 
9. 88 
9. 55 20. 30 12. 32 9. 41 i20. 30 pr. Td. 
209.60 
pr. Pd. 

• 94 

• 97 

pr.PdT 

• 91 Kr. ø: Kr. i • 50 

• 50 

• 49 • 8 67 Oennemsnit af KapitéUtaksteme for de 8 Aar 1894—1901 
med Udskydning af den højeste og den laveste Takst^.Qfr. Lov af 24de Marts 1899). T(M7. Bag 

pr. Td. Byg 

pr. Td. HaTre 

pr. Td. Hvede 

pr. Td. Hvide 
Ærter 

pr. Td. Graa 
Ærter 

pr. Td. Bog- 
hvede 

pr. Td. Bog- 
hvede- 
gryn 

pr. Td. Smør Flæsk 

pr. Pd. Hon- 
ning 

pr. Pot .01 andtaget) . . , 

H« 

rdtolm 

if^SHft 

Imi'Faisfers 

r Hakted Amt . 

\z Mtfibo Klosters 
v'AÅlholm Amter 
' Xykjøbing Amt 

i.5^ Stift: 
"^isåsjsel og Han- 
Herrederae 

Tit og Morsø . » , 

^'^aShfi 

JrriiStt// . 

f : ■* Amt 

' f> Amt 

^jf^bing Amt. 

'iruiemsnit for 
irflr Kongeriget . Kr. 0. 

9.11 9.17 
9.40 9.42 

9.54 
9.51 9.64 
9.60 
9.52 
9.18 

10.27 

9.51 

10. 21 Kr. 0. 9. 2 9.54 9.11 
9.34 9.62 

9.50 
9.47 8.88 
8.75 
8.79 
9. 7 

9.35 
9.30 
8.94 9. 16 Kr. 0. 6.80 6.42 
6.63 6.51 

6.60 
6.85 6.75 
6.75 
6.50 
6.67 

7.44 
7. 8 
7.25 Kr. 0. 10.82 Kr. 0. 11.80 11.20 

11.27 
11.23 6.79 11. 13 11.25 

11.83 
11.71 Kr. 0. 10.96 Kr. 0. Kr 0. Kr. 0. 10.63 

11.13 
11. 10 11.65 1 10.95 pr. Pd. 
• 86 9.21 
9. 12 
9.32 20.30 Kr. 0. Kr. 0. pr. Td. 

216. 5 
Pd. 
. 97 
• 98 
» 94 pr 9.22 20.30 pr. pd. 
« 94 > 46 
1 46 
• 43 » 45 > 93 
1. • 
t 81 91 t>8 OTersigt oyet HoTedsammeme i Ejøbenhayns HayneTæsens Budget for 11N)2. Indtægt. 
Ordlnaro Indtaator. 

A. Kapital Indtægter: 

1. Renter af Prioritets Obligation i „Larsens Plads"... 

2. Do. af 1ste Prioritets Obligation i Matr. Nr. 850 
og 1799 i Stadens udenbys Klædebo Kvarter 

3. Renter af Prioritets Obligation i Matr. N. 132 F. 1 

og 1797 i somme Kvarter 

4. Renter af Prioritets Obligation i Matr. Nr. 190 i 

Christianshavns Kvarter 

5. Renter af Prioritets Obligation i Matr. Nr. 198 i 

samme Kvarter 

6. Renter i Henhold til Overenskomst med Aktieselskabet 

„Frederiksholms Tegl- og Kalkværker" af 16de Juli 
1901 

7. Renter af Bidrag i Anledning af Opførelsen af en 

Brandstation paa Kjøbenhavns Kommunes Grund 
Matr. Nr. 2,186 i Stadens udenbys Klædebo Kvarter 

8. Renter af Konto-Kurant i Bankerne, anslaaede til . . 

B. Vareafgift efter Lov Nr. 44 af 31te Marts 1891 § 8 

C. Bolværks- og Pælepenge 

D. Afgift for Knippelsbros Oplukning 

E. Havnevæsenets Andel i Frihavnens Driftsoverskud 

F. Lejeindtægter af faste Ejendomme etc 

G. Leje af Havnevæsenets Kraner 

H. Forskellige mindre Indtægter 

I. Bidrag fra Statskassen 

K. do. fra andre Autoriteter eller private til Bestridelse 

af forskellige Vedligeholdelsesudgifter o. desl 

Ordinære Indtægter i alt. . • 

Ekstraordinære Indtægter. 

L. Afdrag paa Prioritetsgæld til Havnevæsenet 

1. Afdrag paa Prioritets Obligation i Matr. Nr. Kr. 0. 
132 Fl og 1797 i Stadens udenbys Klæ- 
debo Kvarter 687. 35 Kr. 0. Kr. 0. 34,768. » 

528. 3 

396. 1 

14.28 

33.62 7,728. 33 500. . 
20,000. » •••••.... *•.••• • • 63,968. 27 

458,000. - 

192,700. . 

18,800. . 

130,000. • 

87,025. 45 

8,600. . 

1,050. . 

12,270. . 

17,547. 15 989,960. 87 At overføre . . • 687. 35 | 989,960. 87 69 

Kr. 0. 
At overføre . . . 687. 35 

2. Afdrag paa Prioritets Obligation i Matr. Nr. 

190 i Christianshavn Kvarter 28. » 

3. Afdrag paa Prioritets Obligation i Matr. Nr. 

198 i samme Kvarter 50. » 

4. Afdrag i Henhold til Overenskomst af 16de 

Juli 1901 2,996. 67 

5. Afdrag paa fiidrag i Anledning af Opførelsen 

af en Brandstation paa Kjøbenhavns Kom- 
munes Grund Matr. Nr. 2,186 i Stadens 
udenbys Klædebo Kvarter 1,100. • 

M, Laan i Henhold til Lov Nr. 77 af 3die April 1900 § 1 . 
Beholdning ved Aarets Begøndelse 

Ekstraordinære Indtægter i alt... 

X. Eefusion af Udgifter, som ikkun forskudsvis udredes af 

Havnekassen i 1902. , • 

I alt Indtægt* , . Kr. e. 4,862. 
1,000,000. 

726,600. 2 » Kr. e. 

989,960. 87 1,731,462. 2 
32,945. 13 2,754,368. 2 Udgift, 
OriiBøre Udiiltor. 

i Kapital Udgifter. 

1. Renter af og Afdrag paa Kjøbenhavns Havnevæsens 
3V2 pCt.s Laan af 1888, oprindelig stort 3 Mill. Kr., 
der den 1ste Januar 1902 udgør 2,756,800 Kr 

t Kenter af og Afdrag paa Kjøbenhavns Havnevæsens 
4 pCt.s Laan af 1892, oprindelig stort 8 Mill. Kr., 
der den 1ste Juni 1902 udgør 7,601,000 Kr 

3. Renter af Laan i 1902 i Henhold til Lov Nr. 77 af 

3 April 1900 § 1 

B Administrations Udgifter: 

1. Gager til Embeds- og Bestillingsmænd 

t Lønninger til Betjente 

3. Betjening af Tolbodbommen og Færgen sammesteds 

4. Opsyn ved Vejen fra Prinsessegade til Refshaleøen . . 

5. Tilsyn med Sømærkerne i Kalveboderne 

6. Ekstra Arbejdskraft 

7. Beklædnings-Udgifter 

8. Kontor-Udgifter 

C. Pensioner og Understøttelser 

D. 1. Almindelige Vedligeholdelses Arbejder 

2. Forskellige Udgifter vedrørende Arbejderne i Havnen 

At overføre. • ♦ Kr. Q. Kr. 0. I 61,683. 33 

34,550. . 

6,090. » 

2,650. . 

424. » 

2,500. . 

3,480. . 

7,500. . 71,500. • 
5,200. • • •••••••• 116,088. 50 3f)0,480. 10,000. 118,877. 33 
13,203. 95 76,700. 695,34». 78 70 E. 
F. 

Gt. H. 
I. 
K. 
L. 

M. 

N. O. 
R Overført. . . 

Ordinære Oprensnings- og Uddybningsarbejder 

Drifts- og Vedligeholdelses Udgifter ved Havnevæsenets 
Kraner 

Drifts- og Vedligeholdelses Udgifter m. m. ved Damp- 
patrouillef artøjer, Sejl- og Rof artøjer samt Damp- 
sprøjtebaade , 

Renholdelses Udgifter 

Belysnings- og Opvarmnings Udgifter • 

Isbrydning og forskellige mindre Udgifter 

Skatter og Afgifter samt Leje- og Forpagtnings Ud- 
gifter m. m 

Bidrag til Drift af Kommunens Kloakpumpestationer vest 
for Frihavnen og paa Amager 

Til Dækning af Udgifter, der maatte paadra^es Havne- 
væsenet i Henhold til Ulykkesforsikringsloven af 7de 
Juni 1898 eller til Præmie for Ulykkesforsikring af 
Havnevæsenets Arbejder 

Ordinære Udgifter i alt. « • 
BkttrtorilBør« U4ailter. Kr. 0. *•••••••• Ekstraordinære Understøttelser. 
Ekstraordinære Arbejder 1. 
2. 

3. 
4. 

5. 

6, 
7. 8. 1>. 10. 
11. Bygning af Ny Langebro 

Sætning af forskellige Kajmursstræknin- 

ger nord og syd for Langebro 

Gadeanlæg over Havnevæsenets Arealer 

Til Undersøgelser af Gennemsejlingsfor- 
hold m. m. ved Knippelsbro 

Anlæg af en Bølgebryder nord for Tre- 
kroner 

Boringer i Kalvebodstrand 

Anlæg af en Afspærring med tilhørende 
Stemmeværk og Sluse og Digeanlæg i 
Kalvebodstrand 

Til Anskaffelse af en Dampbaad til Po- 
lititjeneste i Havnen . . • , 

Forskellige Arbejder ved Indretningen 
af Stejlepladser m. m. paa en Land- 
dannelse syd for vestre Gkisværkshavn 
til Brug for Fiskere 

Udrykning af Bolværket i Børsgraven ud 
for Privatbankens nye Bygning 

Et Arbejdsskur paa Havnevæsenets Ar- 
bejdsplads paa Refshaleøen Kr. 0. 
224,000. » 

51,860. • 
4,036. 60 

5,100. • 

95,000. . 
1,200. . 818,000. 
2,700. 4,000. 

36,500. 

8,000. At overføre. . . 1^50,396. 60 ••.••«••• 2,500. 2,500. Kr. 0. 
695,349. 78 
100,000. » 

12,800. . 15,600. . 

12,410. . 

9,360. . 

35,300. . 

4,732. 38 

17,000. . 3,800. 906,352. 16 906,352, 16 71 

Kr. 0. 
Overført... 1,250,396.60 

12. Anskaffelse af en Bøje 2,000. • 

13. Arkivundersøgelser 1,200. • 

\^. Arbejder vedrørende Anlæget af Kjøbenhavns 

Frihavn ved Havnevæsenets Foranstaltning 
i Henhold til Lov Nr. 44 af 31te Marts 
1891 : Vejanlæg 6,000. . 

Ekstraordinære Udgifter i alt . . ♦ 
R. Udgifter, som ikkun forskudsvis udredes af Havnokassen 

i 1902 • 

Beholdning ved Aarets Udgang 

I alt Udgift... Kr. 0.1 Kr. 0. 

2,500. .! 906,352. 16 1,259,596. 60 
1 ,262,096. 60 

32,945. 1 3 
552,974. 13 2,754,368. 2 Afskedigelser og Udnæynelser o. s. r. a. Affiikedigelser m. m. Mpt Jtigtitsministeriet : 

Under 22de Februar er Byfoged og Byskriver i Ærøskjøbing samt Herredsfoged og 
^ver i Ærø Herred, Heinrich Georg Ludvig Egge, R. af D. og Dm., efter Ansøgning 
estlediget i l^aade og med Pension fra Udgangen af Marts Maaued at regne. 

Under 25de Februar er Birkedommer og Skriver i Antvorskov Birk, Justiteraad 
Frederik Christian Bech, B. af D. og Dm., efter Ansøgning entlcdiget i Naade og med 
Pension fra Udgangen af Februar Maanod at regne. 

^^iider Krigsministeriet: 

Under 26de Februar er Premierløjtnant uden for Nummer i Ingeniørkorpset, Carl 
V)elberg Billenstein, afskediget paa C-rrund af Alder i Kaade af Krigstjenesten med Pension. 12 72 b. Udnævnelser og Beskikkelser m, m. 

Under Udenrigsministeriet : 

Under 1 Ode Februar er der allernaadigst tilBtaaet Ch. Renoz Eksekvatur som bel- 
gisk Generalkonsul for de dansk- vest indiske Øer, 

Undei' Indenrigsministeriet: 

Under 25de Februar er Ekspedient, ved Handbjerg Holdeplads under Ringkjøbing 
Amt, Peter Olaf Petersen, allernaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Holde- 
plads for den Tid, han maatte fungere som Ekspedient ved samme. 

Under Landbrugsministeriet: 

Under 25de Februar er Hofjægermester, Stamhusbesidder Niels Henning Frederik 
Wichfeld til Engestofte, allernaadigst beskikket til Formand for Afløsningen af Jagtretten i 
Maribo Amt for de følgende 3 Aar. 

Under Ministeriet for Kirke-- og Undervisningsvæsenet : 

Under 22de Februar er Kandidat i Teologien, Laurits Christian Larsen, allernaa- 
digst beskikket til peraonel Kapellan for Vorgod Menighed i Ribe Stift. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Hans Peter Karl Hertz, allernaadigst be- 
skikket til midlertidig ordineret Medhjælper hos Sognepræsten for Nazareth Menighed i 
Kjøbenhavn. 

Under 25de Februar er personel Kapellan for Galten og Vissing Menigheder i 
Aarhus Stift, Ivar Ammitzbøll, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Aars og Haubro 
Menigheder i Viborg Stift. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Magnus Theodor Berg, allernaadigst beskikket 
til personel Kapellan for Bjerregrav og Aahim Menigheder i Viborg Stift. C. Benaadninger med Titler og Ordener m. m. 

Under 22de Februar er Byfoged og Byskriver i Ærøskjøbing samt Herredsfoged og 
Skriver i Ærø Herred, Heinrich Georg Ludvig Egge, R. af D. og Dm., fra Udgangen af 
Marts Maaned at regne allernaadigst udnævnt til Etatsraad med Hang i 3dicf Klasse Nr. 9 
efter Rangforordningen. 

Under 25de Februar er Birkedommer og Skriver i Antvorskov Birk, Justitsraad 
Frederik Christian Bech, R. af D. og Dm., fra Februar Maaned« Udgang at regne 
allernaadigst udnævnt til Konferensraad. 

Under 26de Februar er der tillagt Premierløjtnant uden for Nummer i Tngenipr- 
korpset, Carl Soelberg Billenstein, Kaptajns Karakter. 

Under s. D. er der tilstaaet afskediget Premierløjtnant af Ingeniørkorpset. Herman 
Valdemar Delbanco, Afskedspatent som Kaptajn. 

Tilladelse til at bære fremmede Ordener. 

Under 18de Februar har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tilladt Kaptajn J. P. 
Bay Schmith at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt den tyske Kejser, Kongen af 
Preussen tildelte Dekoration af Kroneordenens 3die Klasse. 

Under 25de Februar er det allernaadigst tilladt Skoleinspektør i Odense, candidatus 
theologiæ Peter Theodor Emil Siersted, R. af D,, at anlægge og bære den ham af Hendes 73 Majestæt Dronning Regentinden af Spanien tildelte Dekoration som Ridder af Isabella den 

Katholskes Orden. 

Under s. D, er det allernaadigst tilladt Biløber hos Hans kongelige Højhed Prinds 
Christian til Danmark, Jens Larsen Mouritzen, at anlægge og bære den ham af Hans konge- 
lige Højhed Storheitugen af Meckleiiborg-Schwerin tildelte Sølvmedaille. Ledige Embeder og Bestillinger. Beretning wn ledige gejstlige Embeders Beskaffenhed efier de fra vedJconimende 

Biskopper modtagne meddelelser. 

Vaabensted og Engestofte Sognekald under Lolland-Falsters Stift 

(se Min. Tid. for 1902 B. Side 46). 
Indtægter: 1. Komtiende 81 Td. 1 Skp. 2^^ Fdk. Hvede, 7 Td. 6 Skp. Rug, 
158 Td. 3 Skp. 2 Fdk. Byg, 10 Td. 7 Skp. Havre; deraf leveres in natura 7 Td. 6 Skp. 
Rug, 7 Td. 6 Skp. 1 Fdk. Byg, 9 Td. 5 Skp. Havre, Resten betales efter Kapitelstakst. 

— 2, Smaaredsel 11 Td. 1 Skp. Byg efter Kapitelstakst. — 3. Bygafgift af solgt Jord 
65 Td. 4 Skp. ^/4 Fdk. efter Kapitelstakst. — 4. Refusion fra Hardenberg 4 Td. Rug og 
4 Td- Byg; do. fra Engestofte 8 Td. Byg, alt efter Kapitelstakst. — 5. Sædvanlig Rente 
af en Embedskapital paa 17,568 Kr. 62 0. — 6. Udbytte af en Bankaktie paa 523 Kr. 
54 0. — 7. Grundskat af et Hus 8 Kr. — 8. Fra Nielstrup Skov 9 Favne Bøgekløv; fra 
Hirdenberg 10 Læs Tørv mod at betale Opskæringspenge 6 Kr. 66 0. — 9. Højtidsoffer 
døat med 547 Kr. 17 0. — 10. Accidenser c. 300 Kr. — 11. For Tilsyn med det Holckske 
^vkapel i Ågerup Skov og som Regnskabsfører for det Holckske Legat 20 Kr. 

Præstegaardens Avling, af Areal c. 36 Td. Land, af Hartkorn 5 Td. 4 Skp. 2 Fdk. 
4 Alb., er bortforpagtet til Iste November 1902 for en aarlig Afgift af 25 Kr., 9174 Td. 
B^ efter Kapitelstakst, 5 Potter nymalket Mælk daglig i Sommerhalvaaret, 4 Potter daglig 
i Vinterhal vaaret, 4 Læs Gødning til Haven. Forpagteren vedligeholder Udhusene, men 
Præsten skal levere Kalk, T^ære og Mursten dertil. Forpagteren svarer alle Naturalpræsta- 
iiooer af Hartkornet og skal køre for Præsten for 1 Kr. pr. løbende Mil, dog skal han for 
Tur og Retur til Engestofte eller Sakskjøbing have l^/g Kr. Stuehus og Lade ere om- 
byggede i ] 897 ; Stuehuset er gnmdmuret og har Teglte^^, 8 Værelser for neden og 3 paa 
Loftet r det afgiver en hyggelig og smuk Bolig. Laden er af Grundmur med Paptag; den 
3die Længe, hvori en meget rummelig Konfirmandstue og Yadskehus, er af Grundmur med 
Straatag. Godt og rigeligt Vand af en artesisk Brønd med indsat Jemcylinder; fra Brøn- 
den Ledning tU Køkken og Yadskehus med Pumpe begge Steder. Have og Gaardsplads c. 
2 Td. Land. Smuk, frugtbar Have med mange Frugttræer. — Vaabensted Kirke ved 
Præstegaarden, til Engestofte Kirke c. ^^ Mil. Der er Varme og Orgel i begge Kirker. 
Udgifter: 1. Kgl. Skat 199 Kr. 67 0. — 2. Kommuneskat paa Hartkorn 114 Kr. 

— 3. Ekspenser 9 Kr. 83 0. — 4. Præstegaardens Indløsningssum 1,000 Kr. — 5. Em- 
bedslaan: a) 500 Kr., forrentes og afdrages med 6 pCt. i 28 Aar, første Halvaarsafdrag 
Ilte December 1892; b) 2,060 Kr. 52 0., forrentes med 4 pCt. og afdrages i 15 Aar, 
første Halvaarsafdrag Ilte December 1895; c) 17,000 Kr., forrentes og afdrages med 6 pCt. 74 i 28 Aar, første Hal vaarsaf drag Ilte December 1898; d) 848 Kr. 17 0. forrenten med 
4 pCt. og afdrages i 10 Aar, første Hal vaarsaf drag Ilte December 1900. 
Der er ikke Enke paa Kaldet. Andre Efterretningen Undn' Ifidenrigsmimsteriet: 

BotU for Indfødsrets BrkTorTelss. 

Gennem Indenrigsministeriet er der udfærdiget Bevis for, at eftemævnte i Henhold 
til Lov af 3die April 1900 har erhvervet dansk Indfødsret: 
Den 25de Februar: 
Gartner Ernst Adolph Robert Michael af Hol8tc})ro, som er født i Sachsen. linteterialtideiideH for 1902. 75 Nr. 7. Forskellige Meddelelser leddelelse om midlertidige Understøttelser og Bejseanderstøttelser i Finansaaret 
i videnskabeligt og kmistiierisk Øjemed samt til Lærere og Lærerinder. 

I Finansaaret 1^02 — 3 vil der under Forudsætning af den fornødne Bevilling 
paa Mnansloyen blive anvendt et Beløb til midlertidige Understøttelser i videnskabeligt 
og kunstnerisk Øjemed. 

Disse Understøttelser kunne efter de fastsatte Regler gives til: 

A. Udgivelsen af videnskabelige Arbejder. Den, der søger Understøttelse til 
(lette Formaal, maa forelægge Ministeriet en nøjagtig Angivelse af Arbejdets Be- 
skaffenhed og; naar der er Spørgsmaal om et større Arbejde, tillige en Plan for 
Arbejdets Udgivelse. 

B, Anden videnskabelig sodkvel som litterær Virksomhed, selv om Udgivelsen 
af et bestemt Arbejde ikke haves for Øje, herunder forberedende Studier og For- 
irbeider i visse bestemte Retninger. I tilsvarende Øjemed ville ogsaa Kunstnere kunne 
eiMde Understøttelse. 

C Bejseunderstefttelser til Videnskabsmænd, Forfattere og Kunstnere. 

D. Rejseunderstøttelser til Lærere og Lærerinder ved lærde og Realskoler 
samt til Privatlærere, fornemlig til videre Uddannelse i de levende Sprog, og endelig 
til Lærere og Lærerinder i Folkeskolen og ved Folkehøjskoler. 

Ansøgninger om disse Understøttelser ville være at indgive til Ministeriet for 
Kirice- og Undervisningsvæsenet inden 1ste April d. A., stemplede til Takst 65 0. Den 7de Marts 1902. 13 76 


h4 

is £ 

S a » 

> o • ■-« V 

O CO 

pH OB 

CC oa OD 


CD 

CO 00 

eo 

00 00 00 00 
00 CC TS 

^ o 
o Oh 

00 


00 


»^ 


»« 


CO 


1 «> 
O 


tH 


"* 
lA 


0» 


^ 
• 
r^ 


0» 


CO 


»H 


00 
W 


l> 


o> 


•»* 


». 


^H 


^^ 
CO 


0> 


irs 
o 


00 


■^ 
^^ 
r^ 
c« 


• 


W 
CO 
CO 
^ 


CO 


O 
lO 


oc 


'^ 


• 


• 
• 


CO 


'^ 


■«* 


^ 


'^ 


1^ 
i« 


* 


lA 
W 


Cl 

CO CO CO 

CC 
00 00 

cø 

•g 

CO eo 
«C 

M 

t3 
Ph O TS 
P^ o eo o 

CO 


• 


00 
CO 


00 

o 


CO 


I> 


« 


CO eo co 
CO 

c« lO c« 

to 

IA 

«0 00 C9 

lO 

00 i • 

te 

g • 

© ns 
'C 1o I 

2 

C 

tg g 77 
'aJSoj9it8tj 'tf 


M O 0» 
C9 C4 1 

! 
1 


•a^sdfl 


& 
« 


00 
2 
O 


o 


-Jdpavq^VAjj 


^j 


■ 


00 


00 
Q 
■ 


o 


O 
• 
«0 


<D 


'uaq[«Ajj 


0^ 


• 


• 

o 
o 


• 

O 
O 
-♦-> 


M 


c« 


^ 
O 
• 


•> 

^ 


•Ut?Ji|l«AB[ 


•s 
o ^ 
Eb 
lO 


kO 
• 


lo 


• dk 


-<<« 
ra 


CO 


<o 
'JOAVinapung 
• 
o 


cd 


• 


1 


•** 


o 
rH 
• 


t- 
r* 


*piip{seuim«r[ 


i 


^ 
t- 

•v 


- 


QQ 


d 
C9 

i 


t 
00 
1 

00 


, uadmøjtig 

1 


^ 
• 


P^ 


« 
c« 


■ 


00 


d» 


t- 
'^djdogpadsn 


CO 

• 
00 


O 


kO 
<0 
^ 
'^ 


• 


CO 
eo 
•ja;uBA 


M 


o 


« 


o 


Q^ 


^ 
»-4 


. 


. 


O 


'9U0A)Q 


i 


C4 


A 


C4 
■ 


(M 
C4 
»: 


■Pd Vi i 


i3 

OD 


CO 


«l 


CD 
CO 
o 


Ob 


ua 


, 


, ^ 
'^ 


J3 


-* 

-* 


Ol 


1 


-*a 


»^ 


QQ 


^ 
^ 
• 


Ci| 
O« 


o 


'^ 


1 ^ 


^ 
•Pd Vi« 


1 


go 


CO 


1 < 

-3 ' 


1 • 
• 
H ; 
6 


• 
9 
&| 


*» 


a 


Xi 
'g-S 


.å^ 


00 


1 


»-s 

r2 03 


• pH 


.-1 .^ 


il 


^ 

78 Tabellarisk Forklaring over Højesteretsaaret 1901 

tillige med Oversigt over de foregaaende 4 Aar. 
Ordenens Sager vare i alt 86. 

Harts 
Session. 


De to 
Ekstra- 
sessioner. 


Oktober 
Session. 


Den 3die 
eller ekstra- 
ordinære 
Session. 


I alt 


Tilendebragte Sager af Ordenen 

Tilendebragte civile anteci - 
nerede Sacrer 


26 

4 

70 


4 
16 


25 

8 
73 


12 

11 
40 


67 
23 


Tilendebragte Justitssager .... 


19*J 


Affiriorte i det hele 
289 


Tilovers af Ordenssacrer 


Deraf 96 
Bkrillligt. 

19 I Højesteretsaaret 1900 tilendebragtes: 

(Ordenens Sager vare i alt. . ♦ 80). 

af Ordenssager 64, 

af civile anteciperede Sager 13, 

af Justitssager 185, i det hele 

deraf 22 skriftligt. 
Tilovers af Ordenssager 16. 262, 1 Højesteretsaaret 1899 tilendebragtes: 

(Ordenens Sager vare i alt,.* 96). 

af Ordenssager » 79, 

af civile anteciperede Sager »•••••..•• 12, 
af Jostitssager 149, i det hele 

deraf 30 skriftlig. 

Tilovers af Ordenssager 17. 240, I Højesteretsaaret 1898 tilendebragtes: 

(Ordenens Sager vare i alt. • • 118). 

af Ordenssager iS9, 

af civile anteciperede Sager 20, 

af Justitssager 1 87, i det hele 

deraf 32 skriftlig. 

Tilovers af Ordenssager 29. 296, 79 I Højesteretsaaret 1897 tilendebragtes: 

(Ordenens Sager vare i alt. . . 119). 

af Ordenssager 89, 

af af civile anteciperede Sager 12, 

af Justitssager 177, 

i det hele 278, 

deraf 24 skriftlig. 

Tilovers af Ordenssager 30. Afskedigelser og Udnæynelser o. s. v. 

a. Afskedigelser m. m. 

Under Krigsministeriet: 

ITnder 4de Marts er Oberst Christian Baron Guldencrone, Chef for Hans Majestæt 
Ks&gens Adjutantstab, K. af D. og Dm., afskediget paa Grund af Alder i Naade af Krigs- 
Tesrøten med Pension. 

Under s. D. er Oberstløjtnant af Fodfolket, Peter Waldemar Hammer, til Eaadig- 
Led for 1ste Qeneralkommando, R. af D. og Dm., afskediget efter Ansøgning paa Grund 
if Alder i Naade af Krigstjenesten med Pension. 

Under s. D. er Oberstløjtnant af Rytteriet, Holger Prytz, til Raadighed for Iste 
(kaeralkommando, R. af D. og Dm., afskediget i Naade af Krigstjenesten med Pension. 

Alt fra den 5te Marts at regne. b, Udnæynelser og Beskikkelser m* m. 

Cmn Udenrigsministeriet: 

Under 13de Februar er J. Christensen i Brisbane allernaadigst udnævnt til kouge- 
% £oB8iil sammesteds. 

ruder Jugtitsrninisteriet: 

Under 26de Februar er Fuldmægtig under Ministeriet for Kirke- og Undei-visnings- 
^sienet, Carl Adolph Madsenius Tvermoes, allernaadigst beskikket til Byfoged samt By- og 
Haadstueskriver i Ribe fra den Iste April d. A. at regne. 

Under s. D. er praktiserende Læge i Ringkjøbing, Bei-tel Strandbygaard, allernaa- 
digst beskikket til Distriktslæge i Ringkjøbing med tilhørende Landdistrikt. 

Under 27de Febi-uar er Protokolfører under Kjøbenhavns Kriminal- og Politu*et, 
^athanael Ferdinand Schiødte, allernaadigst beskikket til Byfoged og Byskriver i Hasle, 
ADmge og Sandvig, Herredsfoged og Skriver i Boraholms Nørre Herred og Birkedommer 
(f Skriver i Hammershus Birk. 80 

Ufider Indenrigsministeriet: 

Under Iste Marts er cand. med. & chir. Gnstav Koppel allemaadigst udnævnt til 
Læge i Godthaabs Lægedistrikt i Grønland. 

Under Landhrugsniinisteriet: 

Under 1ste Marts har Landbiiigsministeriet udnævnt Forpagter Lacoppidan, Peder- 
strup pr. Nakskov, til at være Formand for Hingsteskuekommissionen for 3die Distrikt 
(Lolland-Falster) i Stedet for Jægermester D. P. Friederichsen til Kjærstrop, der er af- 
gaaet ved Døden. 

Uunder Ministeriet jor Kirke- og Undervisningsvæsenet : 

Under 27 de Februar er Sognepræst for Givskud Menighed i Ribe Stift, Peder 
Christensen Kjærgaard, aUemaadigst beskikket til Sognepræst for Kauslimde Menighed i 
Fyens Stift. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Gunnar Borch, allemaadigst beskikket til 
personel Kapellan for Ormslev og Koldt Menigheder i Aarhus Stift. 

Under 1ste Marts er cand. polyt. Marius Christian Harding allemaadigst udnævnt 
til Inspektør ved den polytekniske Læreanstalt fra den 1ste Marts d. A. at regne. 

Under s. D. ere de af det kgl. Akademi for de skønne Kunster onder 24de f. M. 
foretagne Valg af Professor Christian Gottlieb Vilhelm Bissen til Akademiets Direktør og 
Professor, Kammerherre F. Meldahl, K. af D. og Dm., til dets Vicedirektør for Treaaret 
1902—1905 allemaadigst stadfæstet. 

Under Krigsministeriet: 

Under 4de Marts er Oberst af Bytteriet, Friedrich Løvenfeldt, Acy utant hos Hans 
Majestæt Kongen, K. af D. og Dm., udnævnt til Chef for Hans Majestæt Kongens Adju- 
tantstab. 

Under s. D. ere Oberstløjtnanterne af Bytteriet, Jacob Johannes Theodor Bojesen- 
Trepka, Chef for Officerskolen, R. af D. og Dm., og August Frederik Baron Wedell- Wedells- 
borg, Chef for Gardehusarregimentet, R. af D. og Dm., udnævnte til Oberster af Rytteriet 

Under s. D. ere Ritmestrene af Rytteriet Gerhard Christoph Muus, Stabschef hos 
Generalinspektøren for Rytteriet, R. af D. og Dm., og Hans Christian Marcos Gerhard 
Christopher Hansen, Chef for Ride- og Beslagskolen, R. af D., udnævnte til Oberstløjtnanter 
af Rytteriet. 

Under s. D. er Kaptajn af Fodfolket, Gyde Jørgensen, Kompagnichef ved 18 de 
Bataillon, B. af D., udnævnt til Oberstløjtnant af Fodfolket. 

Under s. D. er Kaptajn af Lageniørkorpset, Torben Grut ved 2deo Ingeniør- 
direktion, ansat som Ac^^utant hos Hans Majestæt Kongen. 

Under s. D. er Premierløjtnant af Fodfolket, Eigil Vilhelm Valdemar Jørgensen 
ved 5te Bataillon, udnævnt til Kaptajn af Fodfolket. 

Under s. D. ere Premierløjtnanterne af Rytteriet, Waldemar Jørgen Winterhalder 
Limkilde ved Ride- og Beslagskolen, og Ludvig Georg Fredenk Klubien Jahnsen ved 2det 
Dragonregiment udnævnte til Ritmestre af Rytteriet. 

Alt fra den 5te Marts at regne. C Benaadnin^r med Titler og Ordener m. m. 

Under 4de Febmar ere følgende siamesiske Embedsmænd benaadede med Ordens- 
dekorationer som følger, nemlig: 

med Kommandørkorset af Dannebrog af 1ste Grad : 
Chow Mim Smachairaj, og Chow Mon Saraphe^akdi ; 

med Kommandørkorset af Dannebrog af 2den Grad: 
Luang Rithi Nai Vane; 81 

med Ridderkorset af Dannebrog: 

Nai Charesy Nai Gharong og Nai Chajong. 

Under 0te Februar ere Professor ved den veterinære Højskole i Dresden, Dr. Hein- 
rich Albert Johne; Katastennspektør i Strassburg, Adolf Bodenbusch, og Ingeniør Jules 
Hignette i Paris allemaadigst udnævnte til Biddere af Dannebrog. 

Under 8de Februar er Domprovst, Professor ved Lunds Universitet, Doctor philo- 
iophiæ et theologiæ Peter Gustaf Eklund, allemaadigst udnævnt til Kommandør af Danne- 
brog af 2den G-rad. 

Under Ilte Februar er Kammervirtuos hos Hans kongelige Højhed Storhertugen af 
Baden, Professor Hugo Becker, allemaadigst udnævnt til Bidder af Dannebrog. 

Under 16de Februar er Kammerherre hos Hendes kongelige Højhed Kronprinsessen 
af Sverig og Norge, Carl Wilhelm Thure von Eckermann, allemaadigst udnævnt til Kom- 
mandør af Dannebrog af 2den Grad. 

Under s. D. er Direktør for Besidensteateret i Berlin, S. Lautenburg, allemaadigst 
udnævnt til Bidder af Dannebrog. 

Under 4de Marts er der tillagt Oberstløjtnant af Fodfolket, Peter Waldemar Hammer, 
til Eaadighed for Iste Generalkommando, B. af D. og Dm., Obersts Karakter. 

Under s. D. er der fra den 6te Marts at regne tilstaaet de afskedigede Bitmestre 
af Rytteriet, Niels Olaus Carl Mynster Blume, Sekret-ær hos Krigsministeren, B. af D., og 
Emil Adolph Bømeling, Chef for Grænsegendarmeriet, B. af D., og afskediget Kaptajn af 
Fodfolket Eduard Madsen Jacob Have Christensen, Kontorchef i Krigsministeriet, B. af D., 
Afskedspatenter som Oberstløjtnanter, samt afskediget Premierløjtnant af Bytteriet, Frederik 
Ibsen. Afskedspatent som Bitmester. 

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allerhøjst benaadet Oberst Christian Baron 
Goidencrone, X. af D. og Dm., med Fortjenstmedaillen i Guld fra den 6te Marts at regne, 
med Tilladelse til at bære den. 

TiUtAelte til at bnrø frMuneåe Orlener. 

Under 28de Februar er det allemaadigst tilladt Amtmand over Islands Sønder- og 
Testamter, Johannes Julius Havsteen, K. af D. og Dm., at anlægge og bære den ham af 
kl franske Regering tildelte Dekoration som ,,Officier de l'Instruction publique^. 

Under s. D. er det allemaadigst tilladt Bigsarkivar, Dr. phil. Carl Frederik Bricka, 
& af D. og Dm., at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Kongen af Sverig og 
Norge tildelte Dekoration som Kommandør af 2den Klasse af Nordstjemeordenen. 

Under s. D. er det allemaadigst tilladt Adjunkt ved Beykjavik lærde Skole, Pålmi 
Pibeon, at anlægge og bære den ham af den franske Begering tildelte Dekoration som 
-Officier d'Academie^. 

Under 1ste Marts er det allemaadigst tilladt Trafikinspektør i Fredericia, Ole Høyer, 
R. af D., at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Kejseren af Busland tildelte 
Moration af St. Stanislausordenens 2den Klasse. Ledige Embeder og BestiUinger. 

Ofl^ Jugtitgministeriet : 

Embedet som Birkedommer og Skriver i Antvorskov Birk. 

Opslaaet ledigt den 5te Marts \ .^^^ 
Udløber den 19de Marts j *^"''- 

I Følge Lov af 1ste Juli 1870 om Lønninger for Betsbetjeiit- og Magistratsembedor 
§ *j jfr. Tavle C. Nr. 14, lønnes dette Embede med 5,200 Kr. om Aaret med Alderstillæg 
«fter aunme Lovs § 5. 82 

Den, der ansættes i Embedet, vil for de ham betroede Oppebørsler have at stille 
en saadan Sikkerhed, som senere maatte blive bestemt, ligesom han ogsaa vil have at under- 
kaste sig de Bestemmelser, som maatte blive trofoe i Henseende til Regnskabsaflæggelse 
for og Indbetaling i Statskassen af de i samme flydende Indtæger. 

Embedet som Byfoged og By skriver i Ærøskjøbing samt Herredsfoged og Skriver i 
Ærø Herred bliver ledigt den Iste April 1902. 

Opslaaet ledigt den 4de Marts \ \q(\o 

Udløber den 18de Marte f ^^"^• 

I Følge Lov af Iste Juli 1870 om Lønninger for Betebetjent- og Magistrateembeder 
§ 4, jfr. Tavle G. Nr. 27, lønnes dette Embede med 5,200 Kr. om Aaret samt Alderstil- 
læg efter samme Lovs § 5. 

Den, der ansættes i Embedet, skal være pligtig til 2 Gange om Maaneden person- 
lig at indfinde sig paa Handelspladsen Marstal for at holde Bet i Politisager m. m. Lige- 
ledes vil den eventuelle Embedsmand for de ham betroede Oppebørsler have at stille en 
saadan Sikkerhed, som senere maatte blive bestemt, ligesom han ogsaa vil have at under- 
kaste sig de Bestemmelser, som maatte blive trufne angaaende Begnskabsaflæggelse for og 
Indbetaling i Statekassen af de i samme indflydende Indtægter. 

Under Ministeriet for Kirke-- og Undervisningsvæsenet : 
Herfølge Sognekald i Sjællands Stiffc. 

Opslaaet ledigt den 3die Marts \ iqao 
Udløber den 31te Marte | ^^"'^• 

Beguleringssum 3,000 Kr. 

Givskud Sognekald i Bibe Stift. 

Opslaaet ledigt den 4de Marte \ locil 

Udløber den Iste April | 

Beguleringssum 1,557 Kr. Andre Effcerretniiiger. Under Jtistitsministeriet : Tllltdelse til tt udøve TuidlttgeTirkiomlied. 

Under 3 die Marte har Justiteministeriet meddelt Poul Egede Budtz af Stubbekjø- 
bing Tilladelse til at udøve Virksomhed som Tandlæge under Iagttagelse af de i Justitemi- 
nisteriets Bekendtgørelse af 8de Marte 1892 givne nærmere Forskrifter angaaende Omfanget 
for Udøvelsen af bemeldte Virksomhed og paa de i Bekendtgørelsen i øvrigt indeholdte 
Betingelser. 

Under 4de Marte har Justiteministeriet meddelt Frk. Barthine M. Hansen Nydam 
af Kjøbenhavn Tilladelse til at udøve Virksomhed som Tandlæge under Iagttagelse af de i 
Justiteministeriete Bekendtgørelse af 8de Marte 1892 givne nærmere Eorskrifber angaaende 
Omfanget for Udøvelsen af bemeldte Virksomhed og paa de i Bekendtgørelsen i øvrigt indo- 
holdte Betingelser. Mfiiisteriftltidenden for 1902. 83 Nr. 8. Forskellige Meddelelser. 

Snmmarisk FremstllliDg af de danske Statebaners Indtogt i Oktober Maaned 1901, 
indbefattende Besnltatet af samtlige Maaneden yedkommende Afregninger*). 

Peraonbef ordring (inkl. Indtægt af Eejsegods): Kr. ø, Kr. 0. 

lokalt 1,040,54672 Personer 923,069. 80 

gennemgaaende 46,851 — 126,867. 14 1,087,39772 Personer 

Særtog 5,227. 16 

Gods- og Kreaturbefordring: Kr. 0. 

lokalt 269,685.2 Tons 902,464. 55 

gennemgaaende 53,347.^ — 168,314. 30 Særtog, 323,032.8 Tons 1,055,164, 10 1,070,778. 85 

Postbefordring 68,050. 1 

YorskelUgt 38,814. 95 Tilsammen . . • 2,232,807. 91 

Indtægt, i Maanedeme April— September 1901; 15,319,461. 16 Indtægt i Maanedeme April—Oktober 1901 17,552,269. 7 I Oktober Maaned 1900: Kr. 0. 

Personbefordring (inkl. Indtægt af Eejsegods) 1,045,790 Personer • 1,032,144. 20 

Godsbefordring 324,893.8 Tons 1,039,715. 23 

Postbefordring 68,120. 25 

Fi^rskelligt 46,725. 27 Tilsammen . . • 2,188,704. 95 

Indtægt i Maanedeme April— September 1900 15,125,340. 81 Indtægt i Maanedeme April— Oktober 1 900 17,312,045. 76 ^) Den tilsvarende Fremptillinjjr for September Maanod 1901 findes i Min. Tid. for 1902 B. 
Side 27. 

Den 15dc Marts 1902 14 84 Beretning fra Direktionen for det Classenslce Fideikommis for Aaret fra 

1ste April 1900 til 31te Harts 1901. 

Gennem Justitsministeriet har der været forelagt Hans Majestæt Kongen 
følgende allenmderdanigste Beretning fra Direktionen for det Classenske Fideikommis 
for Aaret fra 1ste April 1900 til 31te Marts 1901:. 

Overensstemmende med Generalmajor Classens Testamente nedlægge vi herved 
allerunderdanigst Beretning om det C-lassenske Fideikommis Tilstand og Virksomihed 
i Aaret fra 1ste April_^1900 til 31te Marts 1901. 

I det nævnte Aar er udredet: 

A. De ved General Classens og hans Broder Gehejmeraad Classens Testamente 
bestemte Legater m. v., nemlig: 

a. Til offentlige Stiftelser og Indretninger m. v.: 

1. Til Frederiks Hospital 6,000 Kr., for hvilke 93 fattige syge have nydt fri 
Kur og Pleje, Bilag A.; desforuden 2,400 Kr. for 3 Fripladser for saadanne 
trængende syge uden for Kjøbenhavn, som maatte behøve en i deres Hjem 
uerholdelig kirurgisk Hjælp. 

Disse Fripladser bortgives af Direktionen for Hospitalet, naar det ved 
de Andragender, som derom indgives, godtgøres, at den paagældende lider 
af et saadant Onde, at han efter de for Hospitalet bestaaende Eegler 
overhovedet der kan optages. 

I Aaret 1900—1901 have bemeldte 3 Fripladser været belagte med 22 
Patienter. Bilag B. 

2. Til Fødsels- og Plejestiftelsen 2,000 Kr., for hvilke i de Værelser paa 
Stiftelsen, som med Hensyn til dette Legat ere indrettede, i Aaret 1900 
ere indtagne: 

paa Fødselsstiftelsen: 
29 Barselkvinder, 

paa Plejestiftelsen: 
38 Børn, 

Barselkvinderne ere aldeles frit betjente, underholdte og plejede, og 
Børnene ernærede ved Ammer, saa længe de forblive paa Stiftelsen. 
Bilag C. 

Foruden dette Legat nyder Stiftelsen en yderligere Understøttelse af 
Fideikommisset derved, at 50,000 Kr. af dets Midler indestaa i Stiftelsens 
Bygninger mod en aarlig Rente af ikkun 1 pCt. 

3. Til Arbejds- og Undervisningsanstalter for fattige Soldaterbøm, Legatet 
4,000 Kr. , og ;til Arbejdsanstalten for Gamisonsmenigheden, Legatet 
1,000 Kr., hvilket alt med et Tillæg af 3,364 Kr. efter Nedlæggelsen 85 

af Gamisonsskolen i Kjøbenhavii er anvendt til en Udvidelse af den 
Classenske Legatskole paa Christianshavn. Bilag D. 

4. Legatet til Skolevæsenet paa det Frederiksværkske Gods, 1,000 Kr., er i 
Følge Overenskomst med Skoledirektionen ikke blevet udbetalt, men op- 
lægges indtil videre, efter at den højere Bondeskole paa Frederiksværk 
er ophævet. 

5. Legatet til Skolevæsenet paa de falsterske Godser, 1,000 Kr., med et 
Tillæg af 1,160 Kr., som ere anvendte til Lønningstillæg til adskillige 
Lærere, til Skolen paa Corselitze, til Skolerne i Vejringe, Moseby og 
Horbeløv, til Snitteskolen i Karleby, samt til en Skolehave, hvori gives 
Børnene Undervisning i Havebrug. 

6. Grehejmeraadinde Classens Stenlegat 10,000 Kr. 

Renten er i Følge den afdødes testamentariske Bestemmelse uddelt til 
trængende Husmænd og Skovarbejdere samt disses Enker ved Corselitze, 
i Karleby og Tunnerup, i Portioner å, 10 Kr., paa hendes Fødselsdag den 
20de November. Bilag E. 

7. Til det kongelige danske Videnskabernes Selskab 400 Kr. til 2de Præmiers 
Udsættelse for nyttige og praktiske Afliandlinger. 

I Aaret 1900 ere Præmier udsatte for 2 Prisopgaver, nemlig: 

a. En Undersøgelse af Rodudviklingen hos mindst 3 af vore almindelig 
dyrkede Skovtræer (1 Naale- og 2 Løvtræer), som giver væsenlige 
Bidrag til Oplysning om Roddannelsens Perioder her i Landet, samt 
Iagttagelser over nylig plantede Smaatræers Rodudvikling under for- 
skellige ydre Forhold. 

b. En Undersøgelse af en Diptér-Lane, der fremkalder de saakaldte 
„Marvpletter" i Veddet af Elm, Birk o. fl. Træer, som oplyser, hvilket 
Insekt det er, der fremkalder disse Dannelser, giver ny Bidrag til dens 
Biologi, og som giver en udførlig og indgaaende Beskrivelse af Larven 
og Puppen. 

8. Til det med Universitetsbiblioteket forenede Classenske Bibliotek, foruden 
Legatet 600 Kr., endvidere til Bøger 1,803 Kr. 74 Øre og 1,200 Kr. som 
Bidrag til Lønninger, samt Pensionei' 600 Kr. 

Biblioteksbygningen er udlejet til Ingeniørforeningen for en aarlig Leje 
af 3,000 Kr., hvoraf der dog i Aaret 1900—1901 kun er kommet til Ind- 
tægt 2,300 Kr., men da der til Reparationer er medgaaet 3,706 Kr. 92 Øre, 
foruden de sædvanlige aarlige Udgifter (Skatter, Portnerløn m. v.), har 
Bygningen medført en Udgift af 2,389 Kr. 6 Øre. 

9. Til Agerbrugsskolen paa Næsgaard og hvad dermed staar i Forbindelse, 
foruden Legatet 2,400 Kr. et Tilskud af 8,096 Kr. 41 Øre. 

Ved Afgangseksamen i 1901 bleve alle 9 Elever eksaminerede. 

I yngste Klasse bleve ligeledes samtlige (9) Elever eksaminerede. Ved 
Landbrugsministeriets velvillige Foranstaltning var Professor ved den 
kongelige Veterinær- og Landbohøjskole T. Westermann anmodet om at 
overvære Eksamen. 86 

I Følge den af ham indgivne Beretning om Eksamens Udfald fik af 
ældste Klasse 7 1ste [Karakter, 1 2den Karakter og 1 3die Karakter, 
jrngste Klasse var tilfredsstillende. 

Undervisningsfagene og disses Fordeling ere uforandrede og Fagenes 
Omfang de samme som tidligere. 

Af Skolens 18 Lærlinge vare 5 fra Jylland, 4 fra Sjælland, 1 fra Fyen, 
1 fra Falster, 6 fra Lolland og 1 fra Bomholm. b. Til private: 

Kr. 

10. Legatet til de fattige paa de falsterske Godser , . 400 

11. Legater og Livrenter til private Personer 2,400 

og til de fattige paa Frederiksværk 80O 

12. I Følge den i Aaret 1825 afdøde Gehejmeraad Classens Testa- 
mente til det kirurgiske Akademi, nu det lægevidenskabelige 
Fakultet, et Rejsestipendium for en duelig medicinsk Kandidat 

for 1900 og 1901 1,600 B. Andre Bidrag til offentlige Indretninger og Stiftelser samt almennyttige Foran- 
staltninger og Understøttelser til trængende: 

1. Til lærde Selskaber og Udgivelse af litterære Arbejder og 
deslige, 6,625 Kr. 78 0., nemlig: 

Kr. O. 

Det Olassenske Litteraturselskab for Læger 2,000. » 

I AaretvS Løb ere 4 dobbelt-Kvartalshefter af „Bibliotek 
for Læger" udgivne. Foruden 63 Tidsskrifter, som have 
cirkuleret til Gennemlæsning blandt Selskabets 31 kontri- 
buerende Medlemmer, er anskaffet 20 lægevidenskabelige 
Værker, hvoriblandt nogle ere en Fortsættelse af tidligere 
paabegyndte. Disse saavel som Tidsskrifterne have alle 
henligget paa den medicinske Læseforenings Ijæsestue og 
ere derefter afleverede til Univerøitetsbiblioteket og det 
dermed forenede Clas'senske Bibliotek. 

Den historiske Forening 200. 

Det krigsvidenskabelige Selskab 400. 

Tidsskrift for Landøkonomi • 107. 15 

— — Skovvæsen 300. 

Ugeskrift for Landmænd • 700. 

Tidsskrift for entomologiske Meddelelser 450. 

— — Jordemødre 300. 

_ _ Hesteavl 150. 

Militan-lægef oreningen 250. 

(-and. med. P. Hansen til en videnskabelig Afhandling 400. 

Bogsamlingen i Nykjøbing paa Falster 1,117. 75 

Uddeling af Bøger m. m., fornemmelig paa de falsterske Godser 256. 88 87 2. Til Undervisnings- og Opdragelsesanstalter samt Fripladser i 
saadanne m. v. 17,368 Kr. 1 Øre, nemlig: 

Det tekniske Selskab 

Den polytekniske Læreanstalt , • , 

De Massmannske Søndagsskoler 

Selskabet for uformuende [Embedsmænds Døtres fri Under- 
visning 

Idiotanstalten paa GL Bakkehus • 

Foreningen til forsømte Børns Frelse 

Det københavnske Asylselskab 

Kronprinsesse Louises praktiske Tjenestepigeskole • . • 

Kjøbenhavns Børnehjem 

Skovshoved Børneasyl 

Kjøbenhavns Husflidsforening 

Asylet i Sletten • r 

Arbejdsstuer i St. Stefans Sogn 

Det fuirendaler Listitut 

Stubbekjøbing tekniske Skole 

Efterskolen i Hejls 

Kr, 0. 

En privat Tegneskole i de Classeuske Boliger . • . • 60. » 

og til Tegnebestikker 9. 75 Kr. 0. 
600. 
600. 
150. 

360. 
1,200. 

200. 

200. 

400. 

400. 

100. 

200. 

100. 

200. 

500. 

100. 
1,000. Maribo Amts Husflidsforening 

Bømeasylet i Stubbekjøbing 

— i Nykjøbing paa Falster 

— i Sønder Kirkeby paa Falster: 

til Lønninger, Skatter, Afgifter og Bygnings- 
reparationer m. v. efter Fradrag af Lidtægten 

Koi*selitze Børnehjem efter Fradrag af Plejepengene 

Børnehjemmet, som tilsigter at raade Bod paa den 
mangelfulde Opdragelse, drr ofte bliver Plejebørn til Del, 
er bestemt til at optage 12 fnttige Pigebørn, i Regelen i 
en Alder af 7 — 8 Aar, for under en Plejemoders Varetægt 
at opdrages til at blive dueh'ge, tarvelige og kristelige 
Tjenestepiger. 
Til Hjortebjerg Skole, der kan optage indtil 15 Piger, er i 
Aarets Løb medgaaet efter Fradrag af Plejepengene og 

Indtægt af solgte Produkter • • . ♦ . 

Skolen er bestemt til at aabne saadanne ældre, dog 
ukonfirmerede. Pigebørn, som befinde sig under Forhold, 
der true med at blive fordærvelige for deres Fremtid, et 
midlertidigt Hjem, hvorfra de opdragne i Gudsfrygt og 
gode Sæder, saavel som veløvede i kvindelig Haand- og 
Husgeniing, efter et eller flere Aars Forløb kunne anbefales 
til at erholde Tjeneste. 69. 75 
100. • 
100. • 
100. . 1,033. 20 
3,721. 48 5,933. 58 88 

Plejepeiigene ere her, ligesom i Børuelijemmet 60 Kr. Kr. f^. 

aarlig. 
Asylet i de Classenske Boliger, se nedenfor. 
Syskolerne i Vejringe, Moseby og Horbeløv, se ovenfor. 

3. Til forskellige Stiftelser og Poreninger: 

a. I Retning af Velgørenhed 14,803 Kr., nemlig: 

Bespisningsanstalten i Kjøbenhavn 100. 

Det forenede Velgørenhedsselsskab 200. 

Dronning Caroline Amalies kvindelige Plejeforening 400. 

Præmieselskabet for Plejemødre 100. 

Foreningen af 1837 til fattige Konfirmanden Udstyr paa 

Vesterbro og Frederiksberg 300, 

Foreningen til Konfirmanders Opklædning paa Nørrebro • 50. 

Det lille Understøttelsesselskab 300. 

Kjøbenhavns Pigehjem paa Nørrebro 400. 

Plejestiftelsen „Børnely" i Lyngby 100. 

Lyngby Plejeforening 200. 

Foreningen af 10de Oktoder 1874 til Konfirmationsudstyr. 200. 

Frederiksberg Folkeforening til Konfirmanders Beklædning 300. 

Østerbros Bespisningsf orening ♦ 100. 

Selskabet „Maries Minde*' 100. 

— „Kæden" 300. 

Østerbros Plejeselskab 50. 

Understøttelsosanstalten for Artilleriunderofficerer 400. 

Den kjøbenhavnske Afdeling af de danske Vaabenbrødre . 200, 

Kjøbenhavns Understøttelsesforening 9,000. 

Haandgerningsforeningen i St. Stefans Sogn 300. 

Foreningen til at fremme Blindes Selvvirksomhed 400. 

Alderdomsforsorgelseskassen paa Godserne 1,303. 

1). Til Sygepleje 12,230 Kr. 60 0. nemUg: 

Selskabet „Hygæa-* 200. 

SygejJejeforeningen for Christianshavn 400. 

Samfundet, der antager sig vanføre og lemlæstede Børn . . 300. 

Kysthospitalet 600. 

Foreningen ,.Det røde Kors" 400. 

Sygeplejerinde-Foreningen 500. 

Polikliniken 150. 

Marthaforeningens Poliklinik for Børn 200. 

Foreningen for Lægevagtstationer 300. 

Professor Finsens medicinske Lysinstitut 400. 

Karleby-Kirkeby Sygeplejeforening 240. 

Karleby Plejestue, efter Fradnig af Indtægten 7,790. 60 

Denne PIeje>tue er bestemt for Born og unge konfir- 
merede Rger, for hvis Helbred og UdN-ikling, hvad enten 
de ere Rekonvalescenter efter en Sygdom eller lide af en 89 

eller anden Svaghed, der dog ikke kræver egentlig Hospitals- Kr. 0. 
pleje eller dagligt Lægetilsyn, det maa antages at være af 
væsenlig Vigtighed, at de i kortere eller længere Tid, saa- 
som for 2 Maaneder til 1 Aar, under kærligt og sagkyndigt 
Tilsyn erholde et sundere Ophold, friskere Luft og en deres 
Tilstand tjenligere Ernæring og Pleje i det hele taget, end 
de kunde erholde i deres Hjem. 

Plejepengene ere bestemte til 25 0. for hver Dag. 
Dog kunne trængende, der ikke ere under Eattigforsørgelse, 
efter Omstændighederne indrømmes Friplads. 

I Aarets Løb ere 71 af de i Plejestuen optagne Børn 
og unge Piger atter udskrevne derfra. Af disse vare 42 fra 
Kjøbenhavn, 13 fra Falster, 3 fra Lolland, 3 fra Sjælland, 
5 fra Pyen og 5 fra Jylland. 4 have været i en Alder fra 
3—5 Aar, 7 fra 6—8 Aar, 13 fra 9—11 Aar, 28 fra 12—20 
Aar og 19 fra 21 — 2b Aar. 

Opholdets Varighed har for 31 været fra 1 til 2 Maa- 
neder, for 32 fra 3 til 7 Maaneder og for 8 fra 8 til 12 
Maaneder. 

Erfaringen viser, at bemeldte Plejestue har god Lejlighed 
til under Forhold, hvor Benlighed og Orden herske, at be- 
skæftige Eekonvalescenteme paa en for dem nyttig og be- 
lærende Maade i Forhold til enhvers Kræfter og Anlæg og 
derved formaar at udøve — foruden den i legemlig Hen- 
seende styrkende Indflydelse — tillige en opdragende Ind- 
flydelse, der har en ikke ringe Betydning og ogsaa taknem- 
melig anerkendes af Forældrene. 

Til en fast Læge paa de falsterske Godser 7.^)0. • 

foruden fri Bolig og Afbenyttelse af en Jordlod paa 3 Td. 
Land. 

4. Til Fremme af landøkonomiske Øjemed 9,320 Kr., nemlig: 

Professor Segelcke til Mejeriets Fremme 2,000. 

Det kongelige danske Haveselskab » • 200. 

Landbohøjskolens Bibliotek 200. 

Sorø Amts økonomiske Selskab til en Konsulent i Husdyrbrug 300. 

Frøken Saugmanns Skole for Bønderpiger 420. 

Maribo Amts økonomiske Selskab til Præmier 300. 

Det kongelige danske Landhusholdningsselskab til Støtte for 

dets konsultatoriske Virksomhed paa Husdyrbmgets Omraade 1,600. 

Det danske Hedeselskab 1,000. 

Frederiksborg Amts Kvægavlerforening 300. 

Østifternes Foreniilg til Frugttræavlens Fremme 300. 

Proprietær Mikkelsen til Forsøgsdyrkning af FodeiToer 100. 

Den 18de danske Landmandsforsamling i Odense 1,000. 

Frederiksborg Amts Planteskole 200. 

Maribo Amts økonomiske Selskab til eventuelt Tab ved Indkøb 

af Hopper og Fremme af god Malkning 700. 

Hesteavlerforeningen „Østfalster" 200. 90 

Kr. 0. 

Hesteavlerforeningen „Midtfalster" 300. • 

Maribo Amts økonomiske Selskab 200. • 

5. Til forskellige andre Øjemed 2,334 Kr., nemlig: 

Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Søfolk 

i fremmede Havne 300. • 

Dansk Fiskeriforening for 1900 400. • 

Maribo Amts Skytteforening , 200. » 

Brevdueforeningen 200. • 

Foreningen af gamle Næsgaardianere * 200. • 

Komiteen for Studentei-toget til Island 600. • 

Danmarks Deltagelse i Pariserudstillingen 300. • 

Missionen i Kjøbenhavns fiethelskib 150. • 

Ved nærværende Konto bemærkes^ at 16 Kr. ere fradragne 
som indkomne ved C. NjTops Skrift: Johan Fi'ederik Classen, 
Kjøbenhavn 1888. 

6. Understøttelser : 

a. Til Rejser 5,000 Kr., der ere fordelte saaledes: 

Dr med. J. Ulrich 500 Kr. for at studere kirurgiske Afdelinger og 
Klinikker i Udlandet. 

General F. Wagner 300 Kr. for paa Verdensudstillingen i Paris at gøre 
sig bekendt med de nyeste Fremskridt paa den mekaniske Tekno- 
logis Omraade. 

Læge H. Forchhammer 500 Kr. for i Udlandet at studere Hudsygdomme. 

Løjtnant Kjærgaard 400 Kr. til hippologiske Studier paa Sjælland. 

Læge O. Lendrop 500 Kr. for i Nancy og Lyon at studere ved der- 
værende Bømehospitaler. 

cand. pharm. O. Rahbek 300 Kr. for i Tyskland, Holland og Sverrig 
at studere Mosekultur. 

Fængselsinspektør H. From 300 Kr. for i Udlandet at studere fremmede 
Fængselsforhold. 

Fængselsinspektør Grundvig og Politifuldmægtig GoU 500 Kr. for at 
deltage i den internationale Fængselskougres i Bryssel. 

Politilæge S. Hansen 400 Kr. for i Glasgow at gøre Studier over den 
der udbrudte Byldepestepidemi. 

Frk. K. Petersen 300 Kr. for i Stockholm at uddanne sig i Massago 
og Sygegymnastik. 

Dr. phil. Engell 500 Kr. til videnskabelige Undersøgelser af Hederne i 
Frankrig og Spanien. 

Dr. med. Kraft og Overlæge Normann-Hansen 500 Kr. for at studere 
ved engelske Militærhospitaler. 

Kr. 0. 

b. Studering og anden Uddannelse 7,958. 33 

c. Opdragelseshjælp til Børn 10,307. 8 

(1. Understøttelser til ugifte Kvinder over 50 Aar, som enten 

ere Døtre af afdøde Embedsmænd, eller have ernæret sig 91 

Kr. 0. 

som Lærerinder 6,412. 50 

e. Understøttelser til ugifte Kvinder over 50 Aar, som have 

været i Tyendeforhold 5,662. 50 

f. Andre enestaaende Personer 11,031. • 

g. Understøttelser til trængende i Anledning af Sygdom . . . 7,572. 44 
h. Understøttelser til trængende i et eller andet bestemt Øjemed 6,071. 75 
i. Understøttelser til at afhjælpe Nød og Trang i Almindelighed 4,6^8. 2 De Classenske Boliger ere opførte i Aarene 1866 til 1880 med det Formaal 
at forskaflFe Familier af Arbejdsklassen sunde og billige Beboelseslejligheder. Boligerne, 
iler ere beliggende ved Godthaabsvejen i Frederiksberg Sogn og indtage et Flademaal 
af c. 6 Tdr. Land, bestaa af 24 Bygninger med Beboelseslejligheder, samt en Hoved- 
bygning, en Kirke, et Asyl og et Dampvadskeri. Lejlighederne ere indrettede dels med 
3 Værelser, hvorfor betales en aarligLeje af 128 Kr., dels med 2 Værelser, hvoraf be- 
tales aarUgt efter Værelsernes Størrelse 120 Kr. og 108 Kr., dels med 1 Værelse, 
hvorfor betales aarligt 80 Kr., alle med Køkken, Komfur og Loftsrum. 

I Aarets Løb have samtlige 376 Lejligheder været udlejede. 

En foretagen Lejenedsættelse, hvorefter enhver Lejer efter 5 Aars Lejetid er- 
holder et Afslag af 3 Kr. halvaarlig, efter id Aars Lejetid endvidere et Afslag af 
^Kr.. eller i alt 6 Kr. halvaarlig, efter 15 Aars Lejetid endvidere et Af slag af 3 Kr., 
Ær i alt 9 &. halvaarlig, og efter 20 Aars Lejetid et Afslag af 3 Kr, eller i alt 12 
Kr. halvaarlig, har bevirket, at Lejlighederne søges mere og gennemgaaende af bedre 
Lejere end tidligere, samt at de solide Lejere blive boende paa Stedet. 

Ved uefterrettelige Lejere er tabt eller eftergivet 102 Kr. 65 0. og ved Regn- 
skabsaarets Udløb henstod 5,195 Kr. 40 0. som Restance for Vinterhalvaaret. De 
Beboerne overladte Havepladser benyttes i Regelen paa en smuk og hensigtsmæssig 

Ved Aarets Slutning var Beboernes Antal 1,437 Personer. 

Til Afbenyttelse af det i Hovedbygningen indrettede Dampvadskeri har i Aarets 
U været løst 6,447 Billetter. Indtægten har i alt udgjort 2,351 Kr. 64 0., hvorimod 
rigiften i det hele har beløbet sig til 5,904 Kr. 12 0.; nemlig til Kul, Olie m. v. 
-.H)8 Kr. 21 0., Reparationer m. v. 1,426 Kr. 91 0. og i Lønninger og Tilsyn med 
^adikeriet 1,569 Kr. Herved maa dog bemærkes, at Dampvadskeriets Hovedbestemmelse 
^f at føre Vand til de imellem Bygningerne anbragte Opstandere, saa at den hele 
' Igift ikke falder Vadskeriet alene til Last. 

Asylet var ved Aarets Begyndelse besøgt af 67 Drenge og 58 Piger, af hvilke 
1 Aarets Løb er udgaaet 23 Drenge og 16 Piger, og derimod igen optaget 22 Drenge 
'« 18 Piger. Ved Aarets Udløb besøgtes Asylet saaledes af 66 Drenge og 60 Piger. 

Udgifterne have i alt beløbet sig til 2,321 Kr. 49 0., nemlig til Inventarium, 
fiengøring og Belysning samt Brændsel 304 Kr. 75 0., til Lønninger m. v. 1,104 Kr., 
til Pensioner 500 Kr., til Børnenes Bespisning i Vintermaanederne 261 Kr. 72 0., til 
en Julefest 80 Kr. 37 0. og til forskellige Udgifter 160 Kr. 65 0. 

15 93 

Kirken ved de Classenske Boliger har i alt medført en Udgift af 4,139 Kr. 
7 0., nemlig til Inventarium, Brændsel, Belysning og Rengøring 802 Kr. 57 0., til 
Lønninger til Præsten og Kirkebetjentene 3,472 Kr., og til forskellige Udgifter 464 Kr. 
50 0. 

Til den af den indre Mission oprettede Søndagsskole er i alt medgaaet 222 Kr. 
79 0., nemlig til Rengøring, Brændsel og Belysning 110 Kr. 71 0. og til en Julefest 
112 Kr. 8 0. 

Den hele Indtægt af de Classenske Boliger, indbefattet Købmandslejligheden i 
Hovedbygningen og Vadskeriet, har udgjort 39,918 Kr. 75 0., hvorimod den samlede 
Udgift har beløbet sig til 3B,952 Kr. 92 0. "^ 

Herved maa dog bemærkes, at der ikke beregnes Renter af Anlægskapitalen 
894,136 Kr. 2 0., hvoraf 4 pCt. udgør 35,765 Kr. 44 0., saa at de Classenske Boliger 
i Virkeligheden i Aarets Løb have medført et Tab for Pideikommisset af 32,799 Kr. 
61 0. 

I et af Lejehusene er indrettet Bolig for Præsten. Etablissementets 24 Leje- 
huse afgive i alt Bopæl for 376 Familier foruden Præsteboligen. 

For at sikre Beboerne Adgang for deres Børn til den nærmest beliggende 
Sogneskole og tillige bidrage til at lette Kommunen de forøgede Udgifter til Skole- 
væsenet, som de Classenske Boliger dels have medført, dels ville medføre, er der i 
i Aaret 1873 — 74 af Fideikommissets Midler udbetalt Frederiksberg Kommunalbestyrelse 
et Laan til en Skolebygning, stort 10,000 Kr. Laanet henstaar rentefrit og uopsigeligt, 
mod at samtlige Børn fra de Classenske Boliger fortrinsvis skulle have Ret til at 
undervises i Sogneskolen i Falkoneralléen. Opfyldes denne Betingelse ikke, bortfalder 
Rentefrihed og Uopsigelighed. Paa Arresødal ved Frederiksværk er i 1890 i Hovedbygningen oprettet et 
Konvalescenthjem, bestemt for Kvinder, gifte eller ugifte, som ernære sig ved Haand- 
gerning eller Undervisning, samt andre, som i social Stilling kunne sættes i Klasse 
med disse, samt for Børn over 14 Aar, naar deres Forældre henhører til de Klasser, 
for hvilke Hjemmet er bestemt. 

Det kan tillades, at Mødre medtage deres spæde Børn. Konvalescenthjemmet 
er indrettet til 25 Pladser, af hvilke det kongelige Frederiks Hospital og Kommune- 
hospitalet hver belægger 9 Pladser. Desforuden er der for Sommerhalvaaret ekstra- 
ordinært indrettet 4 Pladser; saavel disse, som de øvrige ikke Hospitalerne overladte 
Pladser, besættes af Direktionen for Fideikommisset. 

Patienter, der lide af smitsomme og for andre, der leve sammen med dem, 
ubehagelige Sygdomme, eller ikke i det væsenlige kunne hjælpe sig selv, modtages 
ikke, ej heller i Regelen Personer, der ere over 70 Aar. 

Udgifterne have i alt beløbet sig til 14,027 Kr, 23 0., der udkommer saaledes : 

Bygningsudgifter m. v. 1,146 Kr. 10 0., Inventarium og sammes Vedligeholdelse 
477 Kr. 83 0., Husholdningsudgifter 11,845 Kr. 59 0., Lægehonorar, Medicin m. im. : 
1,206 Kr. 18 0. Lønninger til Bestyrerinden og Tjenestefolkene 1,777 Kr. 45 0., Be- 93 fordringsiidgifter til Konvalescenter m. fl. 733 Kr. 37 0., Daglønsarbejde m. in. 510 
Kr.; diverse Udgifter 348 Kr. 11 0., samt Skatter 429 Kr. 86 0. og for Havearbejde 
<^mi Jordloddens Dyrkning m. v. 756 Kr. 12 0., efter Fradrag af Lejeindtægten m. 
m. 602 Kr. 83 0., den af Hospitalerne ydede Betaling for Konvalescenternes Ophold 
4,380 Kr. og de for disse udlagte Rejsepenge 220 Kjr. 55 0. I Aarets Løb ere følgende ekstraordinære Udgifter anvendte, nemlig: 

1. Til en ny Kviestald paa Bellingegaard er anvendt 6,865 Kr. 5 0. 

2. Til Anlæget af et Savværk ved Hæsnæs 48,353 Kr. 62 0. 

3. Til Udarbejdelse af en ny Skovplan er foruden det i forrige Begnskabsaar an- 
vendte endvidere medgaaet 4,632 Kr. „ 0. 

4. Til et Hus paa Matr. Nr. 13 b i Hæsnæs 3,079 Kr. 80 0. Af det Fideikommisset tUhørende Bøndergods paa Falster er i Aarets Løb 
afhændet et Hus med „ Tdr. 3 Skp. 1 Fdk. 2^U Alb., for 1,200 Kr., foruden en aarlig 
Kanon af 1 Td. „ Skp. „ Fdk. Byg pr. Skæppe Hartkorn. Bilag F. De for det solgte Bøndergods indkomne Summer ere frugtbargjorte og tillagte 
Kapitalformuen, saaledes som vedlagte Opgørelse Bilag G. nærmere udviser, af hvilken 
tillige ses, at Fideikommissets Kapitalformue, som den 31te Marts 1900 udgjorde 
3,226,714 Kr. 96 0., foruden en Reservefond af 176,818 Kr. 93 0., beløb sig den 31te 
Marts 1901 til 3,273,072 Kr. 47 0., foruden en Reservefond 173,841 Kr. 18 0., hvor- 
imod Fideikommissets Gæld, som den 31te Marts 1900 var 382,525 Kr. 90 0., udgjorde 
den 31te Marts 1901 442,142 Kr. 7 0. Bilag H. Sluttelig tillade vi os, efter at Regnskaberne for Aaret fra 1ste April 1900 til 
3lte Marts 1901 ere reviderede, at vedlægge en Ekstrakt over samtlige Indtægter og 
Udgifter i det forløbne Aar Bilag I., hvoraf det summariske Lidhold erfares at være 
følgende : 94 Indtægt, 1. Beholdningen fra forrige Aar: a. I kontant b. I Kom, Brænde, Bygningsmaterialier m. v 

c. Restancer : 

Kr. 0. 

fra tidligere Aar 15,439. 87 

og for Aaret til 31te Marts 1900 7,386. 51 d. i Landmandsbanken indestod Kr. 0. 32,177. 19 
47,750. 81 22,826. 38 
16,136. 53 11. Det løbende Aars Indtægter: 

a. Renter af udestaaende Kapitaler, Aktier m. v. b. Afgift af Frederiksværk o. Kanon af Selvejere og Afgift af Arvefæstere 4,012 Tdr. 5 Skp. 
28/3 Fdk. Byg efter Kapitelstakst 

d. Indtægter af Fideikoramissets faste Ejendomme: 

1. Paa Falster: 

Af * Hovedgaardene og det endnu usolgte Bøndergods efter 
Fradrag af Bygningsudgifter, Skatter, Administrations- 
udgifter m. V 

Af Skovene 

Af Horreby og Eged Tørvemoser 

Af Næsgaard og Grønsund Noer 

Af Kirkerne * 

2. Af andre faste Ejendomme: 

Netto-Indtægten af Gaarden Nr. 42 i Amaliegade 

— af Ejendommen Matr.-Nr. 324 i Ny Toldbodgade 

af Ejendommen Classens Have 

af Ejendommen Matr.-Nr. 402 i udenbys Klædebo 

Kvarter 

— af Ejendommen Matr.-Nr. 746 i udenbys Klædebo 

Kvarter 

-— af Ejendommen Matr.-Nr. 404 i udenbys Klædebo 
Kvarter 

— af Ejendommen Matr.-Nr. 731 i udenbys Klædebo 

Kvarter 

— af Ejendommen Matr.-Nr. 749 i udenbys Klædebo 

Kvarter 106,859. 96 
14,000. • 

37,197. 81 14,985. 63 

47,033. 69 

2,377. 38 

6,311. 71 

876.48 3,765. 33 

6,078. 20 

20,652. 92 

1,745. 32 

471. 19 

2,215. 22 

1,183. 59 

259. 38 At overføre... 384,904. 72 95 Vdgift 
1. Det løbende Aars Udgifter: 

a. Legater til private i Følge General Classens Testamente 

b. Legater til offentlige Indretninger i Følge General Classens og 

hans Broders Testamente 

c. Bidrag til offentlige Stiftelser og Indretninger samt almennyttige 

Foranstaltninger og Understøttelser til trængende 

d. Det Classenske Bibliotek foruden Legatet 

e. Bogsamlingen i Nykjøbing paa Falster 

f . Gaarden Nr. 38 i Amaliegade 

g. Gaarden Nr. 40 i Amaliegade , • . . 

h. Ejendommen Matr.-Nr. 733 i udenbys Klædebo Kvarter 

i. An*esødal, Udgifter ved Bygningerne og Konvalescenthjeramet 
efter Fradrag af Indtægten 

k. Vinderød Kirke 

1. Agerbrugsskolen paa Næsgaard foruden Legatet 

m. Honorar til 3 Direktører 

n. Gager og Kontorudgifter ved Hovedkontoret 

o. Hæsnæs Savværk til Anlægget og til Driftens Paabegyndelse • , 

p. Havnen ved Hæsnæs 

q. Kystbeskyttelsen paa Falster 

r. Udlaante Kapitaler 

s. Renter af indestaaende Kapitaler og Kapitaler, hvoraf Renter 
godskrives enkelte af Fideikommissets Ejendomme 

t. Afdrag paa Laan i Handelsbanken * 

u. — — — i Nationalbanken 

V. Laan henlagte til Reservefonden Kr. 0. At overføre. ♦ ♦ 3,600. « 19,000. 133,201. 


26 


3,603. 


74 


1,117. 


75 


2,389. 


6 


6,252. 


45 


127. 


86 


14,027. 


23 


490. 


71 


8,096. 


41 


5,400. 


B 


12,637. 


57 


54,405. 


53 7,084. 8 

746. 93 

69,300. . 

6,193. 27 

100. . 

20,000. . 

100. .. 367,873, 65 f. 
li. 96 Indtægt. Overført. . . Netto Indtægt af de Classenske Boliger 

Af Anlægskapitalen 894,13B Kr. 2 0. beregnes ikke Renter, 
4 pCt. heraf andrager 35,765 Kr. 44 0. Underbalancen 
bliver saaledes 32,799 Kr. 61 0. Indfriede Panteobligationer Afdrag paa rentebærende Kapitaler Indfriede Obligationer Optaget Laan i Nationalbanken i. Afdrag paa de til Reservefonden henlagte Aktiver k. Solgt Bøndergods paa Falster for Som Købesum for solgt Bøndergods er i det hele indkommet 
1,481,327 Kr. 97 0., hvoraf Renterne ere beregnede til 
Indtægt under II, a. Kr. U. 384,904. 72 

2,865. 83 6,600. 6,271. 79 10,000. j> 

81,000. » 

3,077. 75 

. 1,200. • Indtægt 495,920. 9 Idet vi saaledes allerunderdanigst nedlægge denne Beretning, udbede vi os 

KjøbeiOiavn, i Direktionen for det Classenske 

Frederik, 

Kronprins. J. NelUmanH. Hugo Hørring, 97 Udgift, 

Overført. . . 
IL Beholdningen ved Regnskabsaarets Slutning: 

a. I kontant 

b. I Kom, Brænde, Bygningsmaterialer m. v 

c. Kestancer: 

Kr. 0. 

fra tidligere Aar 14,041. 38 

og for det løbende Aar 19,468. 63 

d. I Landmandsbanken indestaar til Forrentning Udgift. . . Kr. 0. 367,873. 65 21,797. 47 48,178. 53 33,510. 1 
24,560. 43 495,920. 9 aileninderdanigst, at denne som sædvanlig maa bekendtgøres ved Trykken. 
Fideikommis, den 29de Januar 1902. Bahmon, F. C. Bttlow. 98 

Følgende Besætninger ere i Løbet af Januar Maaned blevne stillede under offentligt Tilsyn. 


00 -apnu^i 


n ^^ m o« vj VS? vfc» ir-i c^i " v» »»rf i»^ *^^ ^»^ ^•" ^'^ **■* *■•> 


M 
^ "S DSA'apøa 

W .5 IBIUOXH 
• 


"» r/3 , 

*§ 1 aifXifpøH 
CC 1 injiv 


A A f< C^ d C^\ A ^ ,-H «» ?* C^ C* r. fm * ,— » -^ ^ ^ 


9^ 


^^^ 


Kronisk 
Svine- 
difteritis 
eller kaseøs 
Tarmbe- 
tændelse. 


»AjA^^^HArAr^**-^"'*'''^ ^ 


yrene 1 Januar M 


Akut 
Svine- 
difteritis 

eller 
Svinepest 


1 
1 

/ A ft ii A ft ft :<-'.. .-^ « ^ • *?.;.♦*'! 

1 

1 

t 


fk 


Oksens ; 

ondar- i 

tede Kvægpest. 

Lunge- 
syge. , 


fi 


'S K 

OD 
Sygdomme ho 


Ond- 
artet 
Katar- 
ral feber 


AAr«»-H;K.ftAi-^«rt^i-*fi« .-,A«|— 1 


m 


0^ 
CO 


1 
f' A * A '^ * {• « A - r ;R5 ."i « r A .'v A * 

1 


f* 


»e tra Landbrngsministeriet om smitsomme 


• '''•' CO 


fi ■S rt fii r^ t-^ r- r. r ^ .'• ««%• a -^rHi^—^l''^ 

1 


Ondartet j 

Klove- Skab 
syge 1 hos 
hos f Faar. 
Faar. 


*k fii ". n fi fi f^ fs A A {^ i^ A ."i <^ fx *» r> f^ 


A 


AA«AAA^«nr;^^**•S!'^AAft'^ 


A 


Faare- 
kopper. 

1 


*!<i; «ir^--**'^riAftrAR<-riftR 


A 


, Mund- 
Milt- og 
brand. Klove- 
syge. 


j» ^ ' '■ ^ . />•<.■>■ :^ -^ r- ■>*''■■ '^ <s' s^ 


\ 
1 


^A»— i«-^*^ ' '^ACC'> ffA Tv.* S a ^ > ,* 


1 


% 


1 

1 
1 

1 


« 


^^ 
'O 


Staden Kjøbenhavn 
Kjøbenhavns Amt , 
Frederiksborg — 
Holbæk ~ 
Sorø — , 
Præstø — . 
Maribo — , 
Odense — 
Svendborg — < 
Bornholms — , 
Aalborg — . 
A arhus — , 
Hjørring — , 
Banders — , 
Bibe 

Bingkjøbing - . 
Thisted - . 
Vejle - , 
Viborg — . 


I alt. 99 


O 

os 


tMD g 1 

Rødsyge hos 
Svinet 


-OMOH 

-apnnx 
o 


■aJiiCspøH 


A^H A»C A A A»-l J^ A A Af-H^H^HCCCOCOkO 


c« 


'98£vp/fTgi 
»niv 


A AA iJ^ ApNA f\ fH A a ACOC<li-HApMrHr-4 


i-H 


Kronisk 
Svine- 
difteritis 


eller kaseøs 
Tarmbe- 
tændelse. 


f»i-^AA»-^^HC^Ai*'=i^ArtrtAA*AA 


>o 


Akut 
Svine- 
difteritis 

eller 
Svinepest. 


AAAAA^^AA^AAAAAAAAA 


1 

1 
AAArsAAAAAi^AAAAAAAAA 


A 


Oksens 
ondar- 
tede 
liunge- 
syge. 


AAAAAAAAA4I AAAAAAAAA 


A 


Ond- 
artet 
Katar- 
ralfeber. 


ArHA A Al-NAA A AIA*C4A AC<IAi-H^ 


00 


Sniv . 


AAAAAAAAAAAVAAAAAAA 


A 


1 


A A Af-i(i-NA A AlkA Al-M*r-«AVHA A A 


kO 


Skab 

hos 

Faar. 


AAAAAAAAAAAAAi^AAAAA 


A 


Ondartet 
Klove- 
syge 
hos 
Faar. 


AAA^AA^HAAAAAAAAAA AA 


- 


Faare- 
kopper. 


AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 


A 


Mund- 
og 
Klove- 
syge. 


AAAAAAAAAAAAAA^AAAA 


A 


Milt- 
brand. 


I-4I-H A A A ^^ e* AC^lAi-HA A A ftf^COfti-4 


1^ 


i 

1 
1 


fl*. .*•...>.!!! !**- 


• 

• 


Staden Kjøbenbavi 
Kjøbenhavns Amt 
Fredeidksborg — 
Holbæk 

Sorø — 
Præstø — 
Maribo — 
Odense — 
Svendborg — , 
Bomholms — , 
Aalborg — , 
Aarhus — , 
HjøiTing — . 
Randers — , 
Ribe 

Ringkjøbing — - , 
Thisted — , 
Vejle — , 
Viborg — , 

16 100 

Forklaring oyer åe ander Afdelingen for Toldsager nnder Generaldirektoratet for Skatteyæg 

i den tilsvarende Ma Kjøbenhayn 

Øvrige Sjælland, Møen og 

Samsø I > 

Bornholm og Christiansø • . . 

Lolland og Falster 

Fyen, Langeland og Ærø . . 
Jylland Indførselstold samt 
Stempelafgift af 
Spillekort m. m. ISOO/ 1901 

Kr. 1901/ 19ri8 Afgift af inden- 
landsk tilvirket 
Roesukker. Pakhusleje. Brændevinsh] 
dingsafgifi 1900/ 1901 Kr. Kr. iiw/ 19,296,423 18,672,877 1,144,614 

1,508 1,361,624 

94,616 

409,462 

1,454,908 

5,784,596 28,401,629 1,438,230 

89,171 

403,469 

1,402,072 

5,712,4441 1908 

Kr. lUOOJ */l901 

Kr. 

II 

1,410,0841150,866 8,404 

r • i ,1 I 

229,486! 275,544 
369,181] 386,686, 2,317 

83 

418 

2,492 

9,164 27,718,263,1,744,789 2,080,718 165,340 '»*/l902 

Kr. 
148,849|' 

2,566 

63 

353 

3,142 

8,981 1900/ IWl 

Kr. ISOl 

I 

K 
716,039i 73! 163,964 465,893 48 
26,243 3 

94*^700^ 9 
1,350,1131,46 2,652,988 2,82 Ølskatteu indbragte 
Konsulatafgift Efter Fradrag af Godtgørelserne udgjorde de almindelige Told- og Brændevinsbrændingsafgifter , ir)h\ 
samt Konsidatafgiften m. m , < Den i de forløbne 11 Maaneder af Finansaaret 1901 — 2 opkrævede Krig^skat af Vare- 
indførselen har desforuden indbragt følgende Beløb sammenholdt med den i de tilsvarende 

Maaneder af 1900 — 1901 opkrævede Krigsskat. Kjøbenhavn 

Øvrige Sjælland, Samsø og Møen 

Bomholm og Christiansø 

Lolland og Falster 

Fyen, Langeland og Ærø » 

Jylland ♦, ♦....♦ ••••••*•• 

Tilsammen « , « 
Godtgjort Kj'igsskat * . . . • • 

Tilsammen eft^r Fradrag af do ^«»/l901 

Kr. 

1,193,308 

58,719 

5,546 

40,320 

133,836 

362,449 1,794,178 
93,092 i»i;i9Cfi 

Kr. 

1,167,975 

58,228 

5,699 

43,960 

128,766 

387,081 1,791,709 
69,522 1,701,086 1,722,187 101 

■bareode Intrader i den ellerte Maaned af Finansaaret 1899-^1900, sammenholdt med Intraderne 
[Fiunsaaret 1900-~1901 *). Er&celser af Handels- 
rejsende m. m. Øvrige Indtægter. Tilsammen. Afgiftsgodtgørelse r. Brændevinsafgift. Andre Slags. i9n 

Er. 

S3.283. 

4.800, 

160, 

2.800' 

7.680 

33.S87 1901/j, Kr. 
96,560; 

7,288 tsoo/ r 2,818 

8,740 

32,918 142,410, 148,324 I 1901 

Kr. ' 
13,560 

3,219 
196 
858 
427 

4,592 22,852 Kr. 
20,656 

2,017 

102 

982 

1,547 

5,383 30,687 Tilsammen . . . Kr. 

21,414,785 

1,839,361 

121,298 

643,024 

1,929,388 

7,182,152 33,130,008 5,879,774 
295,708 Kr. 
21,088,620 

1,946,887 
119,582i, 
683,166|i 
1,899,273 
7,226,275 32,1^63,803 39,306,490 38,743,746 5,947,911 
291,364 

39,203,078 38,557,259 Kr. 
15,004 

676 

342 

206 

1,206 

4,199 21,633 ^VlM2 

Kr. 
14,179 

730 

365 

224 

1,328 

3,861 20,687 Kr. 
341,864 

85,223 
310 
12,756 
26,050 
73,909 540,112 Kr. 
327,141 

107,038 

3,094 

25,259 

29,068 

133,532 625,132 Altsaa en Mindreindtægt paa disse i April — Februar 1901 — 1902 imod 

samme Tidsrum 1900—1901 

Ved Januar Maaneds Udgang var der en Mindreindtægt af • 

Altsaa en Forringelse af Status i Februar Maaned af ♦ 186,486 Kr. 
92,549 — 93,937 Paa Krigsskatten er der i April — Februar 1901 — 1902 imod samme 

Tidsrnm af 1900— 1901 en Mereindtægt af 21,101 Kr. 

Ved Januar Maaneds Udgang var der en Mereindtægt af 7,881 — 

Altsaa en Statusforbedring i Februar Maaned af , ♦ 13,220 — 

Det sandede Beløb af de almindelige Told- og Brændevinsbrændingsafgifter 
samt af Krigsskatten, iSlskatten og Konsidatafgiften m. m. efter Fradrag 

af Godtgørelserne udgjorde) 1900—1901 40,444,831 Kr. 

i 'April— Februar / 1901—1902 40,279,446 — Altsaa en samlet Mindreindtægt i April — Februar 1901 — 1902 
Ved Januar Maaneds Udgang var der en Mindreindtægt af • « . 

Mtsaa en samlet Statusforringelse i Februar Maaned af 165,385 Kr. 
84,668 — 80,717 Kr *) Jfr. den tilsvarende Forklaring for den tiende Maaned af Finansaaret 1901—1902 i Min. Tid. 
for 1902 B. Side 50-51 og for de 11 første Maaneder af 1900-1001 1 Min. Tid. for 1901 B. 
Side 460—461. 102 Afskedigelser og Udnævnelser o. s. t. 

a. Afskedigelser in. m. 

Wider UdenrigsmiimUiviet: 

Under 8de Mai-ts er kongelig Konsul i Yokohama, John Hill Jewett, R. af D-, 
efter Ansøgning entlediget i Naade. 

Under Landbrugsministeriet: 

Under 5te Marts er Skovrider for 2det Kronborg Distrikt, Heinrich Schade, E. af 
D., efter Ansøgning entlediget paa Grund af Alder og Svagelighed i Naade og med Pen- 
sion efter Pensionsloven fra den 1ste Maj d. Å. at regne. 

Under Ministeriet for offeivtlige Arbejde^': 

Under 5te Marts er Skibsfører af Isie Klapse vod Statsbanedriften, Harald £dvard 
Nielsen, efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed entlediget i Naade og med Pension 
med Udgangen af April Maaned d. A. 

Umier Finansfninisteriet: 

Under 8de Marts er Toldoppebpi*«clskoutrolør af 4de Lønningski asse i Nysted, Carl 
Marx Claus Heesch, efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed afskediget i Naade og med 
Pension fra Udgangen af April Maaned d. A. at regne. b. Udnævnelser og Beskikkelser ui. m. 

Under Udenrigsmini steiiet : 

Under 2 1 de Februai* er C. E. Baml ose af St.^Louis (Missouri) anerkendt som daiisk 
Vicekonsul derateds under det kgl. Konsulat i Chicago. 

Under JustitsnmiisteHet: 

Under 7de Marts har Justitsministeriet meddelt Undorretssagfører, cand. juiis Frede- 
rik Clu'istian Fordsmand Beskikkelse som OveiTetssagfører. 

Under Ilte Marts er cand. juris Yaldemai* Dollerup Christensen blevet beskikket 
til Fuldmeegtig i Kjøbenhavns Politis Kontor. 

Under Indenrigsministeriet: 

Under 6tc Mai-ts er Byfoged og Byskriver i Hasle, Allinge og Sandvig, Hen-eds- 
foged og Skriver i Bcu-nholms Nørre Hen-ed samt Birkedommer og Skiiver i Hammerøhus 
Birk, Nathauael Ferdinand Schiødte, allernaadighit beskikket til tillige at være Borgmester 
i Hasle Købstad. 

Under Ministeriet for Kirke- og Under visningsvæsenet: 

Under 5te Marts er Assistent under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, 103 

cand. juris Viggo Aagesen, allernaadigst udnævnt til Fuldmægtig under buninie Ministerium 
fra den 1ste April d. A. at regne. 

Under 8de Marts er Kandidat i Teologien, Andreas Christian Eyensen, allernaa- 
digst beskikket til Sognepræst for Sandø Præstegæld blandt Færøerne. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Mads Hansen Løbner, allernaadigst beskikket 
til Xapellan pro loco for Holbæk og Merløse Menigbeder i Sjællands Stift. 

Under s. D. er det allernaadigst bifaldet, at Kandidat i Teologien, Erik Eriksen, 
og Xandidat i Teologien, Holger Emil Schjørring, maa modtage den gejstlige Ordination 
for at overtage Stillinger som midlertidige ordinerede Medhjælpere i St. Stephans Sogn. 

Under s. D. er det af det kongelige Akademi for de skønne Kunster under 3die 
Marts foretagne Valg af Professor J. J. Exner, K. af D. og Dm., til Akademiets Kasserer 
for Treaaret 1902 — 1905, allernaadigst stadfæstet. C. Benaadninger med Titler og Ordener m« m. 

Under 5te Marts er Fuldmægtig paa By- og HeiTcdsfogedkontoret i Nexø, Mathias 
Jakob Christoffer Schiørring, allernaadigst udnævnt til virkelig Kancellii'aad med Rang i 
6te Klasse Nr. 1 efter Bangforordningen. 

Under 6te Mai-ts ere Sognefoged og Lægdsmand for Befsnæs Sogn, Gaarde) er 
Søren Larsen af Kongstrup ; Sognefoged for Sønder Felding Sogn, Gaardejer Knud Kristian 
Thomsen af Drangsted; forhenværende Sognefoged og Lægdsmand i Udesundby, Gaardejer 
Peter Andersen af Snodstrup, samt Sognefoged og Lægdsmand for Malt Sogn, Gaardejer 
ug Ijandvæsenskommissær Jeppe Madsen af Maltbæk, benaadede med Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn. 

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allernaadigst tillagt pensioneret Kvarter- 
mand af Haandværkerkorpsets 1ste Afdeling, Johan Erederik Lous, Dm., Krigsassessors 
Karakter med Bang i 9de Klasse Nr. 4 efter Bangforordningen. 

Under 7 de Marts er forhenværende Driftsbestyrer i Østasien for det store nordiske 
Tdegi'afselskab, Jakob Henningsen, B. af D. og Dm., allernaadigst udnævnt til Etatsraad 
ced Bang i 3die Klasse Kr. 9 efter Bangforordningen. 

Under 8de Marts er Sognefoged for Tranderup Sogn paa Ærø, Gaardejer Hans 
3[ikkelsen Jørgensen af Tranderup, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Tilla4oUe til at bære fremmede Ordener. 

Under 6te Marts er det allernaadigst tilladt Ekspeditionssekretær i Minie^eriet for 
offentlige Arbejder, Axel Henrik Baron Bille-Brahe, at anlægge og bære den ham af Hans 
Majestæt Kongen af Italien tildelte Dekoration som Bidder af St. Mauritius- og St. Lazarus- 
^Jrdenen. 

Under 7de Marts er det allernaadigst tilladt islandsk Grosserer, Fabiikaut Christian 
Wilhelm Ernst af Kjøbenhavn, at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Hellenernes 
Konge tildelte Dekoration som Bidder af Frelserens Orden. 

Under Ilte Marts er det allernaadigst tilladt Vinhandler Odin Frederik Thorvald 
Jensen af Faaborg at anlægge og bære den ham af den kongelig nederlandske Begering 
tildelte Bedningsmedaille. Ledige Embeder og Bestillinger. 

Under Latidbriigsministeriet : 

Embedet som Skovrider for 2det Kionborg Distrikt, 

Opslaaet ledigt den 6te Marts \ -^^g 
Udløber den 27de Marts j 

Embedet (med hvilket Bestyrelsen af Statens Frøanetalt er forbunden) besættes fra 
den 1ste Maj 1902 at regne som et Skovriderembede af 2den Klasse og lønnes med en fast 104 

aarlig Lønning af 1,200 Kr., Brændselsgodtgørelse (under Forudsætning af foi-tsat aarlif? 
Bevilling) 200 Kr. aarlig, Befordringsgodtgørelse (under Forudsætning af fortsat aarlig Be- 
villing) 400 Kr. aai'lig, saa længe vedkommende er Skovrider af 2den Klasse, Godtgørelse 
for Kontorudgifter (under Forudsætning af fortsat aarlig Bevilling) 40 Kr. aarlig, lovmæs- 
sige Salgspro center og Skydepenge af det Vildt, der skydes, samt Brugen af Skovridergaai*- 
den „ Valdemarslund'' med tilliggende Jordlod af 66^/5 Td. Land, skyldsat som en Del af 
Matr. Nr. 1 b. af Goirre Vang i Tikjøb Sogn for Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 5 Skp. 

1 Alb. Skovrideren vil i øvrigt være foi^ligtet til at underkaste sig de Forandringer, som 
en eventuel Omordning af Bestyrelses- og Lønniugsforholdene maatte medføre. Embedet 
kan ogsaa søges af nuværende Skovridere af 1ste Klasse, og skulde en saadan blive ansat 
i Embedet, kan han forvente at beholde den Lønning m. v., der tilkommer ham efter hans 
Tjenestealder. Den tiltrædende har at ovex-tage Skovridergaarden med de ved samme 
værende. Statskassen tilhørende Bygninger til fremtidig Vedligeholdelse i Overensstemmelse 
med Finansministeriets Bekendtgørelse af 13de November 1872, og han har at udrede alle 
Skatter, Afgifter og Byrder af Boligen med Tilliggende. Paa Embedet hvile tvende Bygge- 
laan, store til Best henholdsvis 736 Kr. 70 0. og 752 Kr. 44 0., hvoraf det førstnævnte 
afdrages og forrentes med 100 Kr. 80 0. hver Ilte Marts og Ilte September, medens det 
sidstnævnte afdrages med 26 Kr. 88 0. i hver Ilte Juni og Ilte December Termin og 
forrentes med 4 pCt. p. a. af det til enhver Tid skyldige Beløb. Ansøgninger om dette 
Embede stiles til Hans ]\lajestæt Kongen og indsendes til Landbrugsministeriet. 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet: 

Damsholte Sognekald paa Møen. 

Opslaaet ledigt den 5te Marts \ iqas 
Udløber den 2den April j 

Beguleringssum 4,024 Kr. 

1 Anledning af Formandens Entledigelse er der paalagt Embedet en aarlig Pension, 
at udi'ede i Overensstemmelse med de kgl. Anordninger af 16de December 1887 og 8de 
August 1892, eventuelt den kgl. Anordning af 3die September 1898 med 248 Td. Byg, at 
betale med Penge efter hvert Aars Kapitelstakst, og 305 Kr. — alt fra Udløbet af Naa- 
densaaret at regne. Den Mand, der beskikkes til Embedet, skal derhos være pligtig til at 
indbetale til Stiftsmidlerne til Anvendelse i kirkeligt Øjemed i Almindelighed 130 Td. Byg 
aarlig efter Kapitelstakst efter Fradrag af den til enhver Tid paa Embedet hvilende Enke- 
pension eller den til en Enkepension svarende Del af Formandspensionen. 

Beretning om ledige gejstlige Embeders Beskaffenhed efter de fra vedkommende 

Biskopper modtagne Meddelelser. 

Liunge og Braaby Sognekald i Sjællands Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 59). 

Indtægter: 1. Korntiende 1 Td. Rug, 312 Td. 7 Skp. 3 Fdk. Byg, 2 Td. Havre 
efter Kapitelstakst. — 2. Smaaredsel 14 Td. 7 Skp. 3 Fdk. Byg efter do. — 3. Kvæg- 
tiendevederlag 9 Td. 6 Skp. 3 Fdk. Byg efter do. — 4. Befusion fra Sorø Akademi 6 Kr., 

2 Favne Kløvebrænde og 1^2 Favn Fagot. — 5. Udbytte af en Bankaktie paa 500 Kr. 

— 6. Arvefæsteafgift af boi-tsolgt Jord 58 Td. Byg efter Kapitelstakst. — 7. Rente af en 
Embedskapital, stor 5,308 Kr. 17 0., som administreres blandt Stiftsmidlerne, og af en an- 
den Kapital, stor 5,025 Kr., hvoraf Renten betales direkte til Beneficiarius i Henhold til 
særlig udstedt Obligation. — 8. Højtidsofret afløst med 350 Kr., Accidenser c. 510 Kr. — 
9. Præstegaardens Jordtilliggende udgør c. 20 Td. Land, af Hartkorn 3 Td. 2 Skp. '/^ Alb. 
Deraf er 18 Td. Land bortfoi-pagtet til 1ste April 1909 for 70 Td. Byg aarlig efter Ka- 
pitelstakst, medens 2 Td. Land er Gaardsplads, Have og Vænge. 

Udgifier: 1. Skatter paa Amtstuen, af Hartkorn c. 100 Kr., Brandpenge c. 40 Kr. 

— 2. Kommuneskatter af Hartkorn c. 100 Kr. — 3. Ekspenser c. 25 Kr. Ordinært Bi- 
drag til Hjælpeenkekassen 6 Td. Byg (for Tiden IY2 Td. Byg). — 4. Rente af et Laan 
paa 482 Kr. 14 0. til Bankhæftelsens Indfrielse 19 Kr. 28 0. aarlig. — 5. Enkepension 
58 Td. Byg efter Kapitelstakst og 120 Kr. aarlig. — 6. Præstegaarden, hvis Lidløsnings- 
■sum er 1,000 Kr., bestaar af Stuehuset, opføii 1742 af Egebindingsværk med Straatag, og 
2 Udlænger, hvoraf den ene er af gammelt Egebindingsværk med Straatag, medens den 
anden er opført 1857 af Grundmur med Straatag. I Stuehuset er der 14 Stuer og Kamre, 105 

hvoraf 2 findes paa Loftet. Et af Værelserae i Stuehuset benyttes som Koniirniand.stue. 
Der er en Brøud med godt og rigeligt Vand. Ingen Kælder. Haven er c. 6 Skp. Laud 
=tor. Der er en Enke paa Kaldet. 

Herfølge Sognekald i Sjællands Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 82). 
Indt€egter: 1. Tiende 496 Td. 7 Skp. l^/^ Pdk. Byg. — 2. Refusion fra Billesborg 
n Td. 2 Skp. 2 Fdk. Byg og 8 Td. 3 Skp. 2 Fdk. Rug; do. fra Gunderup 16 Td. Byg 
og 8 Td. Rug; do. fra GI. Kjøgegaard V/^ Td. Byg. — 3. Eor Jord til deu nu bortsolgte 
Kapellanbolig 4 Skp. Byg. — 4. For afstaaet Jord til Hegnetslund 6 Kr. — 5. Offer og 
Accidenser efter 5 Aars Gennemsnit c. 1,000 Kr. — 6. Udbytte af Kaldets Bankaktie c. 
40 Kr. — 7. Renter af en Kapital paa 100 Kr. — 8. Af Vallø Stift 27 Kr. 33 0. for 
Praestetj enesten ved Dronning Anna Sofies Stiftelse. — 9. Et Træ paa Roden og 6 Favne 
Bøgebrænde aarlig samt ^g Favn Egetræ hvert andet Aar af Vallø Stift som Refusion for 
afstaaet Skov. — 10. Præstegaardens Jordtilliggende udgør 43 Td. Land, af Hartkorn 5 Td. 
2 Skp. l^/g Fdk., hvoraf 3 Td. Land er Gaardsplads med Have og Ellekrat; 40 Td. Land 
er Ager og Eng. Den afdøde Beneficiarius har selv drevet hele Avlingen. 

Udgifter: 1. Kongl. Skatter og andre Amtstueudgifter c. 190 Kr. — 2. Kommune- 
skatter af Hartkornet c. 125 Kr. ; desuden Naturalydelser af Hartkornet til Kommunen c. 
75 Kj. — 3. Ekspenser c. 80 Kr. Det ordinære Bidrag til Hjælpeenkekassen er 7 Td. 
4 Skp. Byg. — 4. ^/g af Renterne af Laanet til Bankhæftelsens Indfrielse 22 Kr. 86 0. 
(^'j adredes af Sædder Sognekald). — 5. Renter og Afdrag af et i Ilte December Termin 
1 887 stiftet Laan paa 3,500 Kr., der afdrages i 20 Aar. — 6. do. do. af et i Ilte December 
Termin 1894 stiftet Laan paa 6,500 Kr., der ligeledes afdrages i 20 Aar. — 7. Udgiften 
til Embedskørsler (naar Beneficiarius ikke selv driver Avlingen) maa i det vidtstrakte Sogn 
^ttes til mindst 250 Kr. 

Præstegaarden, hvis Indløsningssum er 300 Kr., ligger ^/g IVIil fra Kjøge og ^2 ^^ 

fra Vallø Station. Stuehuset er opført 1859 og afgiver en meget rummelig Beboelseslejlig- 

!ied. men er kostbar at vedligeholde. Udbygningerne ere nyopførte af Grundmur efter en 

^nad i 1894 og ere gode og hensigtsmæssige. Der er en smuk Have med flere ældi*e 

pÅ& Og flere yngre ndndre gode Frugttræer. I Nærheden af Gaarden er en mindre Lund. 

£d Post i Gaarden giver rigeligt Vand. Der er en Enke paa Kaldet. 

Damsholte Sognekald paa Møen (se ovenfor). 
Indtægter: 1. Komtiende 39 Td. 5 Skp. 2^3 Fdk. Hvede, 166 Td. 7 Skp. Rug, 
232 Td. SVs ^dk. Byg, 9 Td. 2 Skp. hvide Ærter, 6 Td. 3 Skp. 3V3 Fdk. graa Ærter, 
åtnf in natura 4 Td. 7 Skp. 2 Fdk. Hvede, 1 Td. 7 Skp. Rug, 8 Td. 1 Skp. 2 Fdk. Byg, 

1 Td. 3 Skp. 23/^ Fdk. Ærter. — 2. Smaaredselstiende 25 Td. 5 Skp, 31/g Fdk. Byg. — 
3. Refuaion fra Marienborg 24 Td. 1 Skp. 3*/^ Fdk. Byg, 184 Kr. 98 0.; desuden 1 Favn 
Bøgebrænde aarlig. — 4. Renter af Embedskapitaler paa 13,899 Kr. 50 0. 535 Kr. 57 0. 

— 5. Højtidsoffer afløst med 500 Kr. — 6. Accidenser, gennemsnitlig for de sidste 5 Aar 
375 Kr. 66 0. — 7. Til Embedet hører en Avling paa 38 Td. 5 Skp. Land Ager, af 
Hartkorn 4 Td. 7 Skp. 2 Fdk, »/^ Alb., der er bortforpagtet til 1ste April 1917 for en 
aarlig Afgift af 3 7« Td. Byg pr. Td. Land, der betales efter Kap it eistakst. Forpagteren 
fodrer og passer i enhver Henseende 1 Faar med Yngel, leverer 10 Læs Gødning til Haven, 
bjemkører alt Præstens Brændsel, ligesom han henter det til Præstens Husholdning nødven- 
dige Saud, alt gratis. Uden Godtgørelse besørger han Snekastning og Vejarbejde, for saa 
vidt saadant paahviler Præstegaarden, og hjemkører alt Materiale til mulige Reparationsar- 
bejder, for saa vidt Præsten ikke selv maatte holde Befordring. Forpagteren leverer alt 
Tag til Præstegaardens Bygninger, men Præsten betaler selv Oplægningen ; han holder de 
til hans Brug anviste Dele kf Præstegaarden vedlige efter Provstesynets Udsættelser. Han 
fT pligtig til at levere sød og skummet Mælk til Dagens Pris. Han er endelig pligtig til 
at besørge alle Præstens Kørsler, det være i Embecl smedfør eller private, indensogns for 

2 Kr, pr. Tur med Tospand og 1 Kr. 35 0, med Etspand, og alle udensogns hele Møen 
over til faste og billige Takster, — 8. Til Præstegaarden hører en Lund paa 3 Td. Land, 
der i Tidens Løb kan blive værdifuld, men i de ff^rste Aar næppe vil yde andet end 
Udhugst. 

Udgifter: J. Kongelige Skatter efter Gennemsnittet af de sidste 5 Aar 171 Kr. 

— 2. Kommunale Afgifter af Hartkorn efter do. do. 100 Kr. — 3. Ai'vefæsteafgift til 
Marienborg 2 Kr. 8 0. — 4. Ekspenser 41 Kr. 16 id., hvori er mdbefattet det nedsatte 1C6 

Bidrag til Hjælpeenkekassen. Dette Bidrag udgør ordinært 10 Td. Byg aarlig. — 5. Enke- 
pension 21 Td. Kug, 35 Td, Byg, 5 Td. Hvede, 2 Td. hvide Ærter og 300 Kr. Der el- 
forbeholdt den entledigede Formands Hustru Bet til sædvanlig Enkepension af Kaldet. 

Præstegaarden, hvis Indløsningssum er 1,000 Kr., er opført i 1856 af Grundmur 
og er i sin Helhed i alt væsenligt nytækket. Den afgiver en stor og bekvem Boli^ paa 
10 Værelser og 3 Gavlkamre foruden en stor Kælder med 9 større og mindre Bum o^ 
gode TJdenomsbekvemligheder. En Have paa 3 Td. Land med mange Frugttræer. Foi*- 
pagteren bor ikke i Præstegaarden. Der er en Enke samt personel Kapellan paa Kaldet. 

I Anledning af Formandens Entledigelse er der paalagt Embedet en aarlig Pension, 
at udrede i Overensstemmelse med de kongelige Anordninger af 16de December 1887 ofr 
8de August 1892, eventuelt den kongelige Anordning af 3die September 1898 med 248 Td. 
^ySi *^ betale med Penge efter hvei-t Aars Kapitelstakst, og 305 Kr. — alt fra Udløbet 
af Naadensaaret at regne. Den Mand, der beskikkes til Embedet, skal derhos være plig^ti^ 
til at indbetale til Stiftsmidleme til Anvendelse i kirkeligt Øjemed i Almindelighed 130 
Td. Byg aarlig efter Kapitelstakst efter Fradrag af den til enhver Tid paa Embedet Iivi- 
lende Enkepension eller* den til en Enkepension svarende Del af Formandspensionen. Åndre Effcerretniuger. Under Justitsministe^'iet : Forandring al 8aglørerbop«l. 

Under 25de Februar har Justitsministeriet fra Underretssagfører M. Andersen mod- 
taget Anmeldelse om, at han har opgivet sin hidtil hafte Bopæl i Aarhus og har taget Bo- 
pæl i Aalborg. 

ApotekorbeTlllittg. 

Under 6te Marts er der allernaadigst forundt cand. pharm. Oscar Severin Klem 
Tilladelse til at årive det Apotek, hvorpaa der under 13de Apnl 1842 i Henhold til aller- 
højeste £,esolutiou af 24de December 1841 er meddelt Grevskabet Frijsenborg allerhøjeste 
Privilegium. 

Tilladolae til at ndøvo Tandlttgevlrksomlied. 

Under 10de Marts har Justitsministeriet meddelt Tandlæge Georg Binderkrantz af 
Assens Tilladelse til besøgsvis at udøve Tandlægevirksomhed i Stubberup, dog at denne 
Tilladelse bl. a. er saaledes betinget, at den ikkun gælder indtil videre og i alt Fald kun, 
saa længe der ikke er bosat nogen Tandlæge paa det paagældende Sted. 


Ministerialtidenden for 1902. 107 Nr. 9. Forskellige Meddelelsen 

leddelelse om de yed Menstrlngskontoret i Kjøbenhavn i Aaret 1901 foretagne 

Paauiønstringer og Afknønstringer. 

JPaamønstrede til Dampskibe. Maaned. 'O 

88 


g 

O) 

6 
g bo ti 

° S 

s os te 
o 


u 

■s 
a 

S3 

å 0) Tilsammen. Januar . . . 
Febmar . 
Marts .... 

April 

Haj 

Juni 

Juli 

ÅQgnst . . . 

September 

Oktober .. 

^orcmber. 

D«ember. 42 
.'23 
63 
54 
48 
41 
41 
57 
49 
57 
29 
37 Tilsammen ... I 541 19 
9 
32 
27 
23 
27 
26 
23 
25 
21 
12 
17 167 
98 
309 
220 
232 
220 
228 
381 
191 
222 
130 
133 261 2,423 38 

21 

50 

54 

62 

51 I 

63 ! 

65 

54 

50 

33 

31 86 

47 

126 

119 

102 

118 

113 

130 

99 

89 

66 

55 572 1,150 46 
39 
70 
48 
64 
62 
48 
66 
.50 
50 
39 
42 181 

99 

247 579 
336 

889 624 186 


708 


271 


802 


235 


754 


260 


779 


262 


884 


194 


662 


199 


688 


152 


461 


137 


452 


2,423 


7,994 IhamømU^ed^ til Sejlskibe. Maaned. a 


d 
B 

I— 

S 2 

08 

B 

Cf3 »2 G) to 

o bo 


bo 

o 

en _^ 
<3i '3 « M O 

W TUsammen. Januar . . • 
Februar .. 

HhTis 

April 

Maj 

Juni 

Juli 

August. . . < 
September 
')ktob€r. . . 
Xovember . 
December . Tilsammen . . • 
Den 22de Marts 1902. 31 

19 

18 

9 

8 

8 

10 
8 
9 
1 127 » 
3 
3 
4 

» 
1 

» 11 1 

» 
1 

» 13 
6 

83 
61 
55 
37 
29 5 
1 

57 
31 
26 
17 
17 34 


21 


30 


20 


30 


15 


21 


12 


8 


2 3 

» 

38 
25 
24 
16 

8 

24 
24 
19 
12 

3 27 

7 

213 

139 

128 

79 

63 

87 

84 

72 

54 

14 2 I 407 I 224 I 196 || 967 17 108 Afmønstrede fra Dampskibe, Maaned. Januar 

Februar 

Marts 

April 

Maj • • 

Juni 

Juli 

August » . 

September 

Oktober 

November 

December 

Tilsammen. • • ns CO 49 
29 
41 
54 
36 
40 
41 
48 
58 
49 
36 
41 522 ns 


20 
10 
23 
23 
21 
21 
26 
19 
25 
24 
11 
20 243 o « 

00 

"I 184 
121 
240 
203 
193 
210 
211 
256 
213 
179 
155 
167 60 
O 

e g 

a I »i 

o o P< 2,332 38 
23 
41 
58 
45 
42 
57 
59 
50 
48 
34 
35 530 72 
46 

75 
81 
53 
97 
90 
97 
107 
71 
68 
70 927 54 
41 
53 
46 
46 
57 
47 
55 
65 
35 
39 
51 0) k 589 196 
113 
206 
190 
246 
214 
240 
231 
206 
177 
148 
156 Tilstkinnipn. 2,323 613 
383 
679 
655 
640 
681 
712 
765 
724 
583 
491 
540 7,466 Afmønstrede fra Sejlfikibe. Mnnned. Januar • . . 

Februar 

Marts 

April . . . . , 

Maj 

Juni • • 

Juli 

August • 

September • • 

Oktober 

November 

December 

Tilsammen... 

SS 0) 

S a 

CO o 5 

U p 

O) Vi 

S "S o I— 5 oj 

i? to 

o 


M o 

m Tilsammen. 12 

o 

4 

10 

8 

4 

9 

9 

14 

24 

13 

7 120 » 

1 

> 

3 

1 

6 
1 

» > 

» 

> 

» 35 
18 
23 
42 
23 
28 
40 
46 
30 
71 
37 
36 12 11 

4 

5 

10 

15 

10 

22 

22 

22 

40 

19 

8 429 I 188 11 

6 

4 

15 

10 

9 

10 
17 
24 
23 
9 
17 155 69 
34 
36 
77 
57 
51 
84 
94 
91 
164 
79 
68 904 Mønstringskontoret i Kjøbenhavn har i 1901 foretaget Mønstringer til i alt 
2.729 Skibe, hvortil er mønstret i alt 21,147 Mand. 109 

Mønstringerne fordele sig saaledes: 

Paamønstrede til Dampskibe« • • 7,994 Mand. 

— — Sejlskibe 967 — 

Afmønstrede fra Dampskibe 7,466 — 

— — Sejlskibe 904 — 

Ommønstrede til Damp- og Sejlskibe 3,816 — 

lait... 21,147 Mand. 

Fordelingen paa de forskellige Klasser af Søfolk fremgaar af omstaaende 
Tabeller. 

Samtlige udfærdigede Bemandingslister, ialt 738, ere udfyldte af Kontoret, 
ligeledes ere samtlige, til Paa- og Ommønstringen svarende Afregningsbøger, ialt 
9,147, udfyldte af Kontoret. 

Afregning mellem Skibsfører og Mandskab er foretagen for 34 Mand hørende 
til 28 Skibe med et Beløb af ialt 2,157 Kr. 47 0. Ojilysninger for Aaret 1901 om Etatsraad Jacob Heuric Schous og Hustru 

Snsaime Beckmanns Stiftelse. 

(Meddelt af Stiftelsens Direktion). 

1. Stiftelsens Aktiver og Kassebeholdninger udgjorde efter Regnskabets Afslutning 
den 31te December 1901 492,991 Kr. 11 0. 

2. Stiftelsen har i Aaret 1901 udbetalt som Legatportioner, Understøttelser o. s. v 
13,360 Kr. 

3. Antallet af de Personer, der have nydt Legater, Understøttelser o. s. v., udgjorde 
65 foruden 4 offentlige Indretninger, der ere tillagte Legater. 

Under hint Antal er ikke medregnet de Personer, til hvilke Direktionen i 
Følge Fundatsen, efter bedste Skønnende, har uddelt Skole- og Syge-Hjælp, 110 

Bekendtgørelse vedrørende Indgivning af Ansøgninger om stipendleløse Pladser 

paa Statens eetaarige Lærerkursus i Læseaaret 1902—1903. 

I Henhold til den fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet under 
12te December f. A. udgaaede Bekendtgørelse om eetaarige Lærerkursus for Skole- 
aaret 1902 — 1903 kunne Lærere og Lærerinder, der kun attraa fri Undervisning ved 
bemeldte Kursus (eventuelt med nogen Boghjælp), indgive Andragende derom inden 
1ste April d. A. 

Undervisning gives i følgende Fag, 6 — 10 Timer ugentlig: Dansk (Dr. pliiJ. 
Vilh. Andersen, Frk. mag. art. Ida Falbe Hansen, Docent, Dr. phil. Axel Olrik, Frk. 
Elna Jacobson, cand. phil. B. T. Dahl), Tysk (Overlærer J. Kaper. Skoleinspektør, 
cand. mag. E. Kaper), Engelsk (Docent, Dr. phil. Ad. Hansen), Fransk (Dr. pliil. 
Will. Rasmussen), Historie (Professor, Dr. phil. H. Olrik), Naturlære (Overlærer K. S. 
Kristensen) og Matematik (mag. se. P. T. Foldberg og mag. se. V. Trier). Desuden i 
følgende Fag, 2 — i Timer ugentlig: Pædagogik (Pi'ofessor, Dr. phil. K. Kroman), Fone- 
tik (Dr. pliil. J. K. Sandfeld-Jensen), Svensk (Frk. mag. art. Ida Falbe Hansen), 
Verdensliteraturhistorie (cand. jur. Niels Møller), Kirkehistorie (Professor, Dr. phil. 
H. Olrik), Danmarks Statsret og Statsforvaltningsret (Dr. phil. P. Munch), Almindelig 
Samfundslære og Socialøkonomi (Professor, Dr. phiL Cl. Wilkens), Geografi (Professor 
P. Dahlberg), Zoologi (Dr. phil. Will. Sørensen), Botanik (Assistent, mag. se. C. Raun- 
kiær), Geologi og Mineralogi (mag. se. N. Hartz), Kemi (Dr. phil. Jul. Petersen) og 
muligvis Astronomi, samt i enkelte Fag med 1 Time om Ugen, saaledes Kunsthistorie 
og Anskuelsestegning paa Tavle. 

Endvidere gives der et Kursus for Gymnastiklærere og -lærerinder, omfattende 
teoretisk og praktisk Gymnastik (det ny Gymnastiksystem) samt Undervisningsøvelser, 
i alt 17 Timer ugentlig (cand. theol. K. A. Knudsen), ordnede Lege og Boldspil, 2 — 5 
Timer ugentlig (cand. phil. Fr. Knudsen, Fra E. Bjerre), Anatomi og Fysiologi 5 l^mer 
ugentlig (Læge Frk. Eli Møller og Læge, Docent O. Hamburger). Endelig et Kursus 
til Uddannelse af Skolekøkkenlærerinder (Kommunelærerinde Frk. Eline Hansen, 
Skolekøkkenlærerinde Frk. Karen Blicher, Læge, Frk. Eli Møller o. fl.). 

Hvert af de to sidstnævnte Kui^sus udgør en Helhed for sig; dog ere Del- 
tagerne i disse, for saa vidt de ikke tidligere have haft Undervisning i Pædagogik^ 
pligtige til tillige at deltage i et Kursus i dette Fag. 

Ansøgerne maa give den nøjagtigst mulige Oplysning om deres Kundskaber i 
de paagældende Fag (særlig hvad fremmede Sprog, Matematik og Naturlære angaar). 
Der vil blive krævet, at de have en for Lærere god, almindelig Uddannelse. Af Del- 
tagerne i Kursus'et for Gymnastiklærere og -lærerinder kræves det, at de møde med 
god Gymnastikuddannelse og vedlægge Sundhedsattest fra en Læge, hvortil Skema 
udleveres i Ministeriet. 

Ansøgninger om alle disse Kursus skrives paa dertil indrettede Skemaer, der 
udleveres fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenets 2det Ekspeditionskontor, 
Kjøbenhavn, K. Hvis det er Gymnastikkursus'et, man ønsker at ansøge om, maa dette 
udtrykkelig bemærkes, og Skema til Lægeattest maa da samtidig forlanges. 111 Sommarisk Fremstilling af de danslce StaLsbauers Indtiegt i Noyember Maaned 1901^ 
indbefattende Besultatet af samtlige Maaneden TedkommeHde Afregninger*). 

I 

Personbefordring (inkl. Lidtægt af Rejsegods): Kr. O, Kr. 0. 

lokalt 940,3527, Personer 7B1,694. 80 

gennemgaaende 37,8757, — 88,844. 42 978,228 Personer 

Særtog 3,220. 60 

Gods- og Kreaturbefordring: Kr. 0. 

lokalt 237,029.6 Tons 815,649. 68 

gennemgaaende 48,233.^ — 156,187. 40 853,759. 82 Særtog 285,263., Tons — 971,837. 8 

Postbefordring 65,337. 40 

Forskelligt , ; . . • 31,275. 85 Tilsammen • . . 1,922,21 0. 15 

laåtægt i Maanedeme April— Oktober 1901 17,552,269. 7 JudU^ i Maanedeme April—November 1901 19,474,479. 22 I November Maaned 1900: Kr. 0. 

Personbefordring (inkl. Indtægt af Rejsegods) 963,363 Personer, ♦ • 853,822. 52 

Godsbefordring 280,685., Tons 924,832. 3 

Postbefordring 66,094. 24 

ForskeUigt 17,367. 52 Tilsammen, . . 1,882,116. 31 

Indtægt i Maanedeme April— Oktober 1900 17,312,045. 76 Indtægt i Maanedeme April— November 1900 19,174,162. 7 *) Deu iibvarende Fremstilling for Oktober Maaned 1901 findes i Min. Tid. for 1902 £. 
Side 83. 112 Afløsning af Højtidsoffer. 

Under 19de Marta har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet meddelt 
Approbation paa en mellem Rold-Vebbestrup Sogneraad og de offerberettigede samme- 
steds indgaaet Overenskomst om Afløsning af Højtidsofret for bestandig fra den Istc 
Januar d. A. at regne mod faste aarlige Vederlag af 225 Kr. til Sognepræsten, 150 Kr. 
til Førstelæreren i Vebbestrup og 75 Kr. til Enelæreren i Rold, paa Vilkaar, at der 
ikke paalignes de ikke til Folkekirken hørende Beboere, de offerberettigede selv, mili- 
tære eller Beboere, der have løst Sognebaand, større Skattebidrag, end der, om Ofret 
ikke var afløst, vilde kunne paalignes dem. Afskedigelser og Udnæynelser o* s. y. 

a« Afskedigelser m. m. 

Under Indeimgmmimteriet: 

Under 17de Maits er Direktør for den kongelige grønlandske Handel, Hannes Pe- 
ter Stepliensen, R. af D. og Dm., efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed entlediget i 
Naade og med Pension fra 1ste April d. A. at regne. 

Under LandJbrugaminideriet: 

Under 19de Marts er Gaardejer Lai-s Andersen Hækkerup, Dm., af Yetteraløv efter 
Ansøgning entlediget i Naade som Formand for Afløsningen af Pligtarbejde af Huse og 
Boliger i Sorø Amt. 

Under Ministeriet jor offentlige Arbejder: 

Under 12te Mai'ts har Ministeriet for offentlige Arbejder efter Ansøgning meddelt 
Kegnskabsfører og Materialforvalter ved Statsbanedriften, Ludvig Daniel Senip, R. af D., 
Afsked af Statsbanedriftens Tjeneste paa Grund af Svagelighed med Pension med Udgangen 
af indeværende Maaned. 

Under Ministeriet Jor Kirke- og Uunder visningsvæsetiet: 

Under 19de Marts er Professor i indisk-østerlandsk Filologi ved Kjøbenhavns Uiii- 
veitsitet, Dr. phil. Michael Viggo Fausbøll, K. af D. og Dm., efter Ansøgning entlediget i 
Naade og med Pension fra den 30te April d. A. at regne. 

Under Finansministeriet: 

Under 19de Mai-ts er Kiydstoldassistent Niels Gottlob Rasmussen, Dm«, efter An- 
søgning afskediget i Naade og med Pension fra Udgangen af Mai-ts Maaned d. A. at regne. 113 

Under Krigsministeriet: 

Under 19de Marts er Kaptajn af Fodfolket, Hans Okristian Petersen Koch, Kom- 
pagnichef Ted 20de Bataillon, B. af D., afskediget paa Grand af Alder i Naade med Pension. 

ITnder s. D. er Premierløjtnant af Fodfolket, Lauritz Hansen ved 18de Bataillon, 
afskediget efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed i Naade af Krigstjenesten med Pension. 

Under Marineministeriet: 

Under 20de Marts er der efter Ansøgning meddelt Kaptajn i SøoMcerskorpset, 
Edwin August Christian Jessen, R. af D., Afsked i Naade fra Udgangen af indeværende 
Maaned at regne, paa Grund af Svagelighed, med Pension efter Pensionsloven. h. Udnævnelfler og Beskikkelser m. m. 

Under Udenrigsministeriet: 

Under Ilte Marts er S. Pontoppidan af Kjøbenhavn allemaadigst anerkendt som 
Konsnl sammesteds for de Forenede Stater af Venezuela. 

Under 12te Marts er Henri Buhot af Cherhourg anerkendt som dansk Vicekonsul 
dersteds under det kgl. Konsulat i Havre. 

Under Indenrigsministeriet: 

Under 12te Marts er Stationsforstander ved Viby Jernbanestation under Kjøben- 
liavns Amt, Waldemar Eduard Raun Byberg, allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler 
T^ bemeldte Station for den Tid, han maatte fungere som Stationsforstander ved samme. 

Under 14de Marts har Indenrigsministeriet i Henhold til Iiov om Købstadkommu- 

MTftsa Styrelse m. v. af 26de Maj 1868 § 24 udnævnt Suppleant for Overligningskommis- 

særea i Nykjøbing Købstadkommune paa Falster, Overretssagfører L. Holst, til for den til- 

hagestzaenåe Del af Treaaret fra 15de Januar 1902 at regne at være Overligningskommis- 

fST for Nylgøbing Købstad i Stedet for Overretssagfører Th. Andresen, der er afgaaet 

red Døden. 

Endvidere har Ministeriet for det ovennævnte Tidsrum udnævnt Sparekassedirektør 
F. C. Sidenius til Suppleant for Overligningskommissæren. 

Under Landbrugsministeriet: 

Under 13de Marts ere Hofjægermester N. E. Hofman*Bang, R. af D., til Stamhuset 
Hohnansgave, og Baron Flemming Einar Lerche til Rohden allemaadigst beskikkede til 
Formænd for Afløsningen af Jagtretten henholdsvis i Odense og Vejle Amter, førstnævnte 
fra den 28de f. M. og sidstnævnte fra den 4de d. M. at regne. 

Under 15de Marts har Landbrugsministeriet antaget Skovfoged ved Pælehus Skov- 
part under 4de Kronborg Distrikt, Andreas Vilhelm Kongsted, til Skovfoged ved Bjørstmp 
Skovpart under 6te Kronborg Distrikt fra den 1ste Maj d. A. at regne. 

Under 19de Marts er Husmand Poul Christensen af Ødemark allemaadigst beskikket 
»m Formand for Afløsningen af Pligtarbejde af Huse og Boliger i Sorø Amt. 

hder Ministeriet for offentlige Arbejder: 

Under 22de Marts har Ministeriet for offentlige Arbejder udnævnt Trafikassistent 
red Staiøbanedriften, Johan Ludvig Heiberg Cortes til Overassistent ved Statsbanedriften 
H den Iste April d. A. at regne. 

Onder Ministeriet Jor Kirke- og Undervisningsvæsenet : 

Under 12te Februar har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet beskikket 
Stiftamtmand V. Bardenfleth, Amtmand over Vejle Amt, K. af D. og Dm,, til Formand i 114 

Bestyrelsen for den Kellerske Åandssvageanstalt i Brejning og Folketingsinandj fhv. 6a ard- 
ejer Jens Busk af Horsens samt Murermester A. Andersen af Kolding til Medlemmer af 
samme Bestyrelse, alle for et Tidsrum af 3 Aar fra Iste April d. A. at regne. 

Under 14de Marts er Sognepræst for Solbjerg og Snndby Menigheder og Provst 
for Morsø HeiTed under Aalborg Stift, Frederik Theodor de Fine Olivarius, allemaadigst 
beskikket til Sognepræst for Snøde og Stoense Menigheder paa Langeland under Fyeiis 
Stift. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Jesper Fjord Christensen, allemaadigst be- 
skikket til Sognepræst for Askø Menighed under Lolland-Falsters Stift. 

Under 19de Marts er Sognepræst for Starup og Nebel Menigheder i Ribe Stift, 
Gustav Elisa Ferdinand Thygesen, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Aagerup og 
Kirkerup Menigheder i Sjællands Stift. 

Under Krigsministeriet: 

Under 19de Marts er Premierløjtnant af Fodfolket, Frederik Eduard Charles Emil 
Lantow ved 20de Bataillon, udnævnt til Kaptajn af Fodfolket fra den 22de d. M. at regne. 

Under Marineminideii^iet : 

Under 19de Marts er Fuldmægtig ved Orlogsværftet, Johan Adolf Ortved udnævnt 
til Kontorchef ved Orlogsværftet. 

Under 20de Marts er Premierløjtnant Peter Carl Bundesen udnævnt til Kaptajn 
og Sekondløjtnant Viggo Clausen til Premierløjtnant i Søofficerskorpsot, begge fra den Iste 
April d. A. at regne. t. Benaadninger med Titler og Ordener iti. m. 

Under 19de Februar har Hans Majestæt Kongen allerhøjst udnævnt Kaptajn Karl 
August Olsson' Stemer af Svea Trænbataillon, Kaptajn Jonas Axel Svante Frederik Inge- 
strøm af Yestmanlands Regiment og Løjtnant Adolf Hugo Emanuel Ankarcrona af Jønkø- 
pings Begiment til Biddere af Dannebrogsordenens 3die Klasse. 

Under 26de Februar har Hans Majestæt Kongen allerhøjst udnævnt foriienværende 
Gaardejer af Sanderum, Niels Eriksen, fast Medlem af 2det Dragonregiments kombinerede 
Mønstringskommission, til Ridder af Dannebrogsordenens 3die Klasse, samt de afskedig^ede 
Stabssergenter af Artilleriet, Julius Jensen, Dm., og Ludvig Vilhelm Jelstrup, Dm., til 
Krigssussessorer med Hang i 9d6 Klasse Nr. 4 efter Rangforordningen. 

Under 12te Marts har Hans Majestæt Kongen i Følge Krigsministeriets derom ned- 
lagte allerunderdanigste Forestilling allerhøjst benaadet Kaptajn af Fodfolket, Harald Axel 
Hilarius-Kalkau, Chef for Gymnastikskolen, R. afD., med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er Forlagsboghandler Jacob Hegel af Kjøbenhavn allemaadigst ud- 
nævnt til Ridder af Dannebrog. 

Under s. D. ere Gartner Hans Jacob Hansen af Vordingborg; Hotelejer Søren 
Nielsen af Vejle; Gaardejer Hans Larsen af Menstrup By i Marvede Sogn under Sorø Amt, 
og Gaardejer, Landvæsen skommissær P. Hansen af Dambæksgaard i Snesere Sogn under 
Præstø Amt benaadede med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er der allemaadigst tildelt Købmand Lauritz Christian Jensen af Vor- 
dingborg Fortjenstmedaillen i Sølv med Tilladelse til at bære samme. 

Under s. D. er Proprietær Søren Jensen af FenshoH Højsgnard i Torrild Sogn, 
under Aarhus Amt, allemaadigst udnævnt til virkelig KancelHraad med Rang i 6te Klasse 
'Nr. 1 efter Rangforordningen. 

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allerhøjst udnævnt Kaptajn, Bryggeriejer 
Eduard Andreas Heitmann Schmidt, Medlem af Gardehusarregimentets kombinerede Møn- 
stringskommission, Direktør Jens Gotfred Smith, Formand for Brevdueforeningen ^ Kjøben- 
havn •*, samt forhenværende Forpagter af Darasbo i Fyen, Anthon Gerhard Berg, tidligore 
Medlem af Overmønstringskommissionen, til Riddere af Dannebrog, samt benaadet Jæger- 115 

mester, Ritmester Jens Pind, Medlem af Overmønstringskommissionen, R. af D., med Danne- 
brogsmændenes Hæderstegn. 

Under 13de Marts har Hans Majestæt Kongen paa Malineministeriets derom ned- 
lagte allerunderdanigste Forestilling allernaadigst udnævnt Gapitaine de frégate i den franske 
Marine, Albert Louis Marie Huguet, til Kommandør af 2den Grad af Dannebrog og Lieute- 
nant de vaisseau i samme Marine, André Auguste Catuhe-Junca, til Ridder af Dannebrog. 

Under s. D. er .Sognefoged og Lægdsmand for Slemminge Sogn, Oaardejer Hans 
Hansen Løie af Slemminge, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under 14de Marts er der allernaadigst meddelt Løjtnant, Konsul Christian August 
Birch af Nyborg Tilladelse til at bære den ham under 18de August 1884 tildelte Medaille 
for druknedes Redning. 

Under 17de Marts er Direktør for den kongelige grønlandske Handel, Hannes Pe- 
ter Stephensen, R. af D. og Dm., fra den 1ste April d. A. at regne allernaadigst udnævnt 
til virkelig Etatsraad med Rang i 3die Klasse Kr. 3 efter Rangforordningen. 

Under 18de Maiis er Vekselerer Lauritz Bing, dekoreret med Eortjenstmedaillon i 
Guld, af Frederiksberg, allernaadigst udnævnt tU Ridder af Dannebi'og. 

Under 19de Marts er Krydstoldassistent Kiels Gottlob Rasmussen, Dm., allernaadigst 
udiuevnt til Kammerraad med Rang i 7de Klasse Nr. 2 efber Rangforordningen fra den 1ste 
April d. A. at regne. 

Under 20de Marts er forhenværende Fysikus Frederik Ferdinand Ulrik, R. af D. 
og Dm., allemaadigt udnævnt til Kommandør af Dannebrog, af 2den Grad. 

Under s. D. er Toldforvalter i Assens, Kammerassessor Frederik Julius Jansen 
allernaadigst udnævnt til Etatsraad med Rang i 3die Klasse Nr. 9 efter Rangforordningen, 
fra den 1ste April d. A. at regne. 

Tilladelse til at bære fremmeée Ordeaer. 

Hans Majestæt Kongen har allernaadigst tilladt Oberstløjl^iant uden for Nummer i 
Fodfolkets Forstærkning, Peder Erhard Marius Ramsing, R. af D. og Dm., at anlægge og 
bære den ham af Hans Majestæt Kongen af Sverig og Norge tildelte Dekoration som Kom- 
mandør af 2den Klasse af Sværdordenen. Ledige Embeder og Bestillinger. 

Under Jiistitmiiniste^iet: 

£n Post som Protokolfører under Kjøbenhavns Kriminal- og Politii-et. 

Opslaaet ledig den 15de Marts \ .^^^ 
Udløber den 29de Marts / ^^"^• 

Aarlig Xiønning 1,400 Kr. med Løuningstillæg. Ansøgninger om denne Post, til 
hvilken kræves fuldstændig juridisk Eksamen, og med hvilken der ikke er forbundet konge- 
lig Udnævnelse, ville være at indgive til Justitsministeriet. Utider Itidenrigsministeriet: 

Embedet som Direktør for den kongelige grønlandske Handel. 

Opslaaet ledigt den 18de Marts \ -^^^ 
Udløber den Iste April ( 

I Følge Lov af 1ste April 1871 lønnes Embedet med 4,000 Kr. aarlig. For hver 
5 Aars l'jeneste tilstaas der et Tillæg af 400 Kr. aarlig; dog kan Lønnen ikke overstige 
5,600 Kr. * 

18 Under Landhrngsministeriet: 

Skovfogedtjenesten ved Pælehus Skovpart under 4de Kronborg Skovdistrikt. 

Opslaaet ledig den 15de Marts ) \rxt\o 
Udløber den 5te April / *^"^' 

Ansættelsen sker fra den 1ste Maj d. A. at regne paa Opsigelse med 1 Aars Varsel 
med en Begyndelseslønning af 600 Kr. aarlig, Brændselsdeputat i Følge Lov af 25de Fe- 
bruar 1851 § 9 og Brugen af Rkovfogedstedet Pælehus med Jordlod af 6,5, Td. Land, 
skyldsat for Hartkorn 2 Fdk. 2 Alb. uden Gammelskat. Bolig og Jordlod overtages i Hen- 
hold til Finansministeriets Bekendtgørelse af Idde November 1872, og Brugeren har at ud- 
rede alle Skatter og Afgifter af samme. 

Paa Tjenesten hviler intet Byggelaan. 

Denne Bestilling, der besættes af Landbrugsministeriet, hører til dem, hvortil der 
i Følge kongelig B«solution af 29de September 1860, Lov om Hærens Ordning af 6te Juli 
1867 § 103, Lov om Søværnets Ordning af 28de Maj 1880 § 37 og Lov om Hærens For- 
plej ningskorps af 22de Marts 1897 § 11 er forbeholdt visse Militærpersoner fortrinsvis Ad- 
gang, naar de i øvrigt ere i Besiddelse af de fornødne Kvalifikationer og have behørig Fag- 
dannelse. 

Ansøgninger, bilagte med Aldersbevis (Daabsattest) og — for saa vidt vedkommende 
Ansøger ikke er Forstkandidat — med det anordnede, af en kongelig Skovrider udstedte 
Lærebrev, stiles og indsendes til Landbrugsministeriet. 

Under Ministeriet for Kirke- og Undeivisnitigsvæsenet : 

Solbjerg og Sundby Sognekald paa Mors under Aalborg Stift. 

Opslaaet ledigt den 20de Marts t .^^o 

Udløber den 17de April f *^"^- 

Keguleringssum 2,036 Kr. 

Starup og Nebel Sognekald i Bibe Stift. 

Opslaaet ledigt den 22de Mai-ts ) _^.. 

Udløber den 19de April / 

Keguleringssum 2,288 Kr. 

Under Finansministeriet: 

Posten som Toldoppebørselskontrolør i Nysted bliver ledig fra 1ste Maj d. A. 

Opslaaet ledigt den 22de Marts \ .^^n 
Udløber den 12te April. / ^^^^' 

Lønning 1,800 Kr. aarlig, Kontorholdsvederlag 500 Kr. aarlig; Kavtionen er 
1,800 Kr. under Forbehold af Forhøjelse og skal stilles efter Reglerne i Lov af 7de 
Januar 1898 om Sikkerhedsstillelse af dem, der have offentlige Oppebørsler. 

Den, som beskikkes, vil, saa fremt han har eller opnaar kongelig Bestalling, i Hen- 
hold til allerhøjeste Resolution af 26de November 1862 have at underkaste sig de Be- 
stemmelser, der eventuelt maatte blive trufne med Hensyn til Adgang til at erholde Pen- 
sion af de med Posten forbundne uvisse Indkomster. 

Ansøgninger om denne Post stiles til Finansministeriet og indsendes til Oeneral- 
dii*ektoratet for Skattevæsenet. 117 Andre Efterretninger. Under Jtiditsministeriet : Leilf ApotakorbeTilliBg. 

Privilegiet til at drive Apoteket i Brædstrup er ledigt. 

X)e, der maatte ønske at erholde dette Piivilegium, anmodes om inden den 26de 
^pril enten at indsende deres paa behørigt stemplet Papir skrevne og af de fornødne Vid- 
Desbjird ledsagede Ansøgninger, bl. a. indeholdende nøjagtig og fuldstændig Angivelse af 
fore^aaende Livsstillinger, til SundhedskoUegiets Dekanus, Stadslæge, Etatsraad E. M. Hoff, 
Sølvgade Nr. 84, 3die Sal, eller personlig at aflevere deres Ansøgninger i Kollegiets Bureau, 
Stormgade Nr. 10, 1ste Sal, aabent hver Søgnedag Kl. 3. 

Udlaveret Sagfirerbeikikkelto. 

Under 20de Marts er den for ITnderretssagfører Frederik Carl Christian Holst ud- 
færdigede Beskikkelse som ITnderretssagfører, som i Følge hans derom fremsatte Begæring 
under ddie Januar 1878 blev taget i Bevaring i Justitsministeriet, paa ny udleveret den 
paagældende, der har opgivet at ville tage Bopæl i Aarhus. 

« 

TllUielie til at nAiTe TandlagoTlrksomliod. 

Under 22de Marts har Jastitsministeriet meddelt Tandlæge H. Lindhardt af Bønne 
TiQadelse til besøgsvis at udøve Tandlægevirksomhed i Nexø, Allinge- Sandvig og Svaneke, 
dag at denne Tilladelse bl. a. er saaledes betinget, at den ikkun gælder indtil videre og i 
alt IFald kun, saa længe der ikke er bosat nogen Tandlæge paa det paagældende Sted. 

Uilder Indenrigsministeriet: 

BeTii for Iiålødsrots BrhTerTOlio. 

Gennem Indenrigsministeriet er der udfærdiget Bevis for, at efternævnte i Henhold 
til LiO'v af 29de Marts 1901 har erhvei^vet dansk Indfødsret: 

Den 18de Marts: 
Væversvend Johann Gross af Kjøbenhavn, som er født i Østerrig. 

Ujider ^ifiansministeriet : 

BnerefgbeTiUliig. 

Under 24de Maiis d. A. har Finansministeriet ad mandatum meddelt Ingeniør 
Edward Clarence Paramore af Gennantown i Pennsylvanien i de forenede Stater i Amerika 
Eneretabevilling for de dansk-vestindiske Øer paa et Apparat til elekti'isk Behandling af 
IQor. Stampalpaplrsndgalø. 

Det Udsalg af Stempelpapir og Stempelmærker, som Stcmpelpapirforliaudler, Bog- 
handler Jul. Schlichtkrull her i Staden for Tiden har i Ejendommen Vimmelskaftet Nr. 4^, 
vil fra den 1ste April blive henflyttet til Ejendommen Nørregade Nr. 2, hos Boghandler 
Hans Frandsen (Firma Th. Linds Efterfølger). 11^ 

Under Krigsministeriet : 

UdikrlTningsfordoliBti«!! fer 1902. 

Af det Mandskab, som er udskrevet paa Sessionen for Aaret 1902 og fundet tjeiili^'t 
som Militærarbejdere, er der tildelt Hæren nedeustaaende Antal Mand med Mødetid cilt 
Mødested som Losføjet, nemlig: Til Tjeneste ved Udskriv- 
ningskreds. 1ste Hold 2det Hold . Generalstabens topogra- 
fiske Ai'bejder . . , • Fægtniugsskydniugerne Antal Mand. 1 
2 
3 
4 
5 
6 1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 o 

ét 3 

4 
5 42 

48 
34 
56 
59 
1 40 
49 
34 
54 
57 
1 19 
24 
13 
21 
18 14 
16 
10 2 
18 
20 240 235 95 40 40 Mødetid. 1902. 31. Marts. 2. Oktober. 30. April. 29. Juli. Mødested. Kjøbenhavii 

(Wildergadens 

Kaserne). Sammesteds. Sammesteds. Sammesteds. Aarhus 
(8de Regiment). Til Tjeneste ved Udskriv- 
ningskreds. Antal Mand. Mødested. 2det Hold Endvidere vil der blive indkaldt til: 2 

4 
5 1 

2 
o. som ovenfor angivet. hvilke værnepligtige, der ere udskrevne paa Sessionen for tidligere Aar, endnu ikke vai-c- 
mødte til Tjeneste ved Hæren paa den Tid, Sessionen for 1902 aflioldtes, men antages »t 
kunne give Møde med Rekrutterne for dette Aar. Ministerialtldeiideii for 1902. 119 Nr. 10* 

Forskellige Meddelelsen 

Beretning om det af Nationalbankens forenede Bestyrelse den 19de Marts 1902 

afholdte Kyartalsmøde. 

(Meddelt af BepræsentanterneB Formand, Højesteretsassessor, Dr. juris N. Lassen. 

1. Direktør Knudtzon havde den 17de og 18de Februar d. A. efterset Be- 
holdningerne ved Nationalbankens Filial i Odense, den 18de og 19de s.' M. ved Filialen 
i Kolding og den 20de til 22de s. M. yed Bankkontoret i Aarhus. Ved samtlige disse 
Eftersyn var intet fundet at erindre. 

2. Bepræsentanteme Etatsraad Fr. Th. Adolph og Formand i Sø- og Handels- 
retten J. N. A. Madvig havde ved sidste Kvartals Udløb iværksat det foreskrevne Efter- 
syn af Bankens Kasse og Bøger og derom afgivet en Beretning, der lyder saaledes: 

„Den 1ste Februar 1902 foretoges af undertegnede det i Reglementet af 27de 
Juli 1818 § 39 anordnede Eftersyn af Nationalbankens Kassebeholdning m. m. 

Den under Bilag A. vedlagte Balance af Bankens Hovedbøger, dateret d. 31te 
Januar 1902, have vi konfereret og befundet overensstemmende med Bøgerne, hvor- 
efter vi have forsynet den med vor Paategning. 

I Følge den som Bilag B. vedlagte, af Kassereren udfærdigede og af Bog- 
holderne attesterede Opgørelse af Nationalbankens Kasse- og Møntbeholdning, dateret 
d. 31te Januar 1902, udgjorde: 

1) Kassebeholdningen hos Kassereren: 

i Følge Specifikation B a 

Metal. Sedler. 

Guldmønt 434,700 Kr. „ 0. 

Svenske og Norske Sedler 63,500 — „ — 

Sølv- og Broncemønt 707,280 — 60 — 

1,205,480 Kr. 60 0. 
i Følge Specifikation B b 

Sedler • 4,728,845 Kr. „ 0. 

2) Møntbeholdningen under fælles Bevaring i Bankens Kældere i Følge Spe- 
cifikation B d 

Guldmønt 
i Skabene Nr. 1. 7. 9. 11. 15. 17. 23 19,800,000 Kr. „ 0. 

Sølvmønt og Broncemønt 
i Skabene Nr. 10. 13. 14. 16. 22. 

24. 26. 30. 31. 32. 34. 35. 36.. 2,636,000 Kr. 

i Skabene Litra A. B. D. E. P.. 870,800 — 

paa Gulvet: norsk... 81,100 Kr. 

svensk... 157,500 — 

dansk. . . 1,500 — 

240,100 — 

3,746,900 — „ — 

23,.546,900 Kr. „ 0. 
Den 5te April 1902. 19 120 

Endvidere: 
i Skabene Nr. 2. 4. 8. 
621 Stkr. Guldbarrer. ... Ko. 3,986.l»4 gr., 

ført til Bogs for 9,885,761 Kr. 12 0. 

i Skabene Nr. 3. 5. 6. 12. 19. 20. 25. 27. 28. 29. 
18,630,000 Reichsmark |. 1 . ,:l u * 
313,000 Sovereigns £ ) ' ^^^^^^^* 
tilsammen ført til Bogs for 22,208,528 Kr. 26 0. 

Med Hensyn til den hos Kassereren beroende Møntbeholdning, der findes spe- 
cificeret i den under B a vedlagte Opgørelse, taltes Poserne, hvoraf enkelte bleve 
vejede og enkelte Tutter eftertalt«, og efter disses Antal og Etiketternes Udvisende 
udkom de oven anførte Beløb. 

Af Seddelbeholdningen hos Kassereren, specificeret under B b, taltes Pakkerne 
samt Foldene i enkelte PaUter og Sedlerne i enkelte Fold, og i Følge de paahæftede 
Etiketter udgjorde Totalsummen det opgivne Beløb. 

Møntbeholdningen under fælles Bevaring i Bankens Kælder forevistes os dels 
i Skabe, som forhen vare undersøgte og forseglede af de til Eftersyn tidligere udnævnte 
Repræsentanter, nemlig Skabene Nr. 8. 15. 17. 19 og 23, og overtydede vi os om, at 
de for samme værende Forseglinger vare ubrudte, dels i aabne Skabe og paa Gulvet 
i Henhold til Specifikationen i den under B d vedlagte Fortegnelse. 

Ved Tælling af Poserne, hvoraf nogle bleve udtagne og vejede, og ved Efter- 
sjm af nogle af Etiketterne fandtes de i Fortegnelsen specificerede Beløb paa de an- 
givne Steder og Totalbeløbet udgjorde de opgivne Summer. 

Den efter Fortegnelsen i Bankens Kælder beroende Beholdning af Guldbarrer, 
af hvilke to bleve vejede, nemlig af Skab Nr. 4 af Parti Nr. 80 Barre Nr. 816 og 
Parti Nr. 82, bestaaende af een Barre, og befundne at holde den angivne Vægt resp. 
Ko. 6,384 gr. og Ko. 0,769 gr. Brutto, fandtes at stemme med Balancen. 

I Følge de imder C Nr. 1—6 vedlagte Balancer fra Bankens Filialer beroede 
ultimo Januar 1902: 

Metal. Sedlet. 
Kr. 0. Kr. 

ved Bankkontoret i Aarhus 1,231,477. 38 979,930. 

ved FiUalbanken i Flensborg Rm. % 2,659,609. 45 Pf. 

k 8/j 2,364,097 Kr. 29 2,352,102. 29 11,995. 

ved FiUalen i Aalborg 90,860. 99 485,760. 

— — - Kolding 92,558. 4 308,530. 

— — - Nykjøbing p. F 134,738. 75 398,400. 

— - - Odense 121,434. 77 401,600. 

og sammenføre vi hermed de ovenanførte Beholdninger, 

nemlig hos Kassereren 1,205,480. 60 4,728,845. 

og under fælles Bevaring 23,546,900. 

Guldbarrer 9,885,761. 12 

fremmed Mønt 22,208,528. 26 

fremkommer... 60,869,842.20 7,315,060. 121 

I Følge Nationalbankens Balance Ltr. A. er Sveriges Kr. 0. 

Rigsbank i Stockholm paa Anvisningskonto Kreditor for 1,361,017. 32 

og Noi^s Bank Debitor for 2,703,693. 74 

Netto... 3,342,676.43 

hvilket Beløb bliver at tillægge den til Fundering af Sedlerne Kr. 0. 

tjenende Metalbeholdning. Denne, der udgør 60,869,842. 20 

+ fornævnte . . . 1,342,676. 42 

bUver derefter 62,212,518. 62 

stemmende med den af Nationalbanken offentliggjorte Maanedsbalance. 

Efter den af Direktionen underskrevne Status af Kassen for færdiggjorte, ikke 
udgivne Sedler, den saakaldte Eabrikkasse, som findes vedlagt under Bilag D., henlaa 
der paa samme den 31te Januar 1902 et Beløb af i alt 83,300,000 Er. 

Endvidere vedlægge vi som Bilag E den fra Direktionen modtagne Fortegnelse 
over kasserede Nationalbanksedler, som ere opbrændte i Tidsrummet fra den 1ste 

Novbr. 1901 til den 31te Januar 1902 til et Beløb af 19,200,000 Kr. 

hvorhos er henlagt af kasserede og gennemhuDede 500 Kr. Sedler et Beløb 900,000 — 

Efter at have gennemgaaet Balancen for sidste Kvartal lode vi os forevise 
enkelte Deposita, saavel af dem, der ere indgivne til Pant for Laan, som af dem, der 
blot ere indleverede til Opbevaring, ligesom ogsaa enkelte Veksler af Portefeuillen, og 
fandtes alt os forevist stemmende med Bøgerne. 

Af foranstaaende vil frexagaa> at vi ved det foretagne Eftersyn ikke have 
fondet noget at erindre.^ 

3. Til at foretage det næste Kvartalseftersyn af Bankens Kasse og Bøger 
Talgtes Grosserer Emil Hjort og Formand i Sø- og Handelsretten J. N. A. Madvig. 
Skulde denne sidste blive forhindret, træder Departementschef Schlichtkrull i hans 
Sted. Afløsning af Højtidsoffer. 

Under 24de Marts d. A. har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 
meddelt Approbation paa en mellem Byraadet i Silkeborg og de offerberettigede 
sammesteds indgaaet Overenskomst om Højtidsofrets Afløsning i Silkeborg for bestandig 
fra den 1ste Januar d. A. at regne imod et aarligt Vederlag af 14 0. af hvert 100 
Kr. af de offerberettigedes anslaaede Skatteindtægt, saaledes at Vederlaget fordeles med 
Vi til Sognepræsten og ^/j til Kordegnen, paa Vilkaar, at der ikke paalignes de ikke 
til Folkekirken hørende Beboere, de offerberettigede selv, militære eller Beboere, der 
have løst Sognebaand, større Skattebidrag, end der vilde kunne paalignes dem, hvis 
Højtidsofret ikke var afløst. 123 

Under 25de Marts d. A. har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 
meddelt Approbation paa en mellem Sogneraadet for Lendum Sogn i Aalborg Stift og 
de offerberettigede sammesteds indgaaet Overenskomst om Højtidsofrets Afløsning for 
bestandig fra den 1ste Januar d. A. at regne mod faste aarlige Vederlag af 79 Kr. 
35 0. til Sognepræsten, 54 Kr. 87 0. til Læreren i Lendum og 24 Kr. 48 0. til 
Læreren i Stokbro, paa Vilkaar, at der ikke paalignes de ikke til Folkekirken hørende 
Beboere, militære, Personer, der have løst Sognebaand, eller de offerberettigede selv 
støiTe Skattebidrag end der, om Ofret ikke var afløst, vilde kunne paalignes dem. Afskedigelser og Udnævnelser o. s. t. 

a. Afskedigelser m. m. 

Under UdenrigsmintBteriet : 

Under 26de Marts er kongelig Konsul i Singapore, O. A. Bauch, efter Ansøgning 
entlediget i Kaade fra bemeldte Embede. 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesefiet: 

Under 24de Marts er Sognepræst for Havdrup og Solrød Menigheder i Sjællands 
Stift, Haldor Ferdinand Jørgensen, E. af D., efter Ansøgning entlediget i Naade og med 
Pension. 

Under Finansminigteriet: 

Under 24de Marts er Departementschef og fungerende Generaldirektør for Skatte- 
væsenet samt Medlem af bestandige Justitsdirektion for Klasselotteriet, Enk Daniel Georg 
Blechingberg, St. af D. og Dm., efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed afskediget i 
Naade og med Pension fra Udgangen af Marts Maaned d. A. at regne. 

Under 29de Marts er Kontorchef i 2det Kontor under Statens statistiske Bureau, 
Henrik Ferdinand Lund, R. af D., efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed afskediget i 
Naade og med Pension fra Udgangen af April Maaned d. A. at regne. 

Under Krigsministeriet : 

Under 26de Mai-ts er Premierløjtuaut af Fodfolket, Lars Peder Poulsen ved 5te 
Bataillon, afskediget den 31te Mai-ts efter Ansøgning i Naade af Ki-igstj enesten. b. Udnævnelser og Beskikkelser m. m. 

m 

Under Udenrigsministeriet: 

Under 18de Marts er Charles M. Barnett af Norfolk (Virginia) anerkendt som dansk 
Vicekonsul derateds under det kgl. Konsulat i New- York. 183 

Under Justitsnnnisteriet : 

Under 24de Marts ere TJnderretssagføreme Hans Ditlev Bernhard Ditlevsen af Ny- 
kjøbing paa Falster og Frederik Christian Poulsen af Nysted antagne til som Sagførere at 
deltage i Udførelsen af offentlige og beneficerede Sager, førstnævnte ved Nykjøbing Købstads 
og Herreds Bet samt Falsters vestre Herreds Bet, sidstnævnte ved Nysted Købstads og 
Birks Bet. 

Under s. D. er praktiserende Læge i Frederikssund, Christian Ferdinand August 
Valdemar Hansen, allemaadigst beskikket til Distriktslæge i Frederikssund Købstads og 
Horns Herreds Lægedistrikt, fra den 1ste April d. A. at regne. 

Under 26de Marts har Justitsministeriet meddelt exam. juris Sophus A. J. Lo- 
rentzen, der har opgivet at ville tage Bopæl i Kjøbenhavn, Beskikkelse som Underrets- 
sagfører. 

Under 29de Mai-ts har Justitsministeriet meddelt cand. jm*is Jacob Henning Hassel- 
balch, der har opgivet at ville tage Bopæl i Aalborg, Beskikkelse som Underretssagfører. 

Under Indenrigsministeriet: 

Under 25de Marts har Indenrigsministeriet udnævnt cand. polyt. K. Holten til for 
den tilbagestaaende Tid af det den 30te Juni 1904 udløbende Femaar at være Medlem af 
Patentkommissionen. 

Under Ministeriet for offentlige Arbejder: 

Under 1ste April er der allernaadigst tillag Ekspedient ved de bevægelige Post- 
kontorer, Christian Vilhelm Carl Brandt Claussen, og Ekspedient ved de kjøbenhavnske 
Postkontorer, Magnus Schultzer, allerhøjeste Udnævnelse i Postvæsenets 4de Lønningsklasse 
fra den Iste Marte d. A. at regne. 

Under Landbru^s^ninisteriet : 

Under 24de Marts er Skovrider af 2den Klasse for 5te Kronborg Distrikt, Karl 
Hannibal Ludvig Baron Wedell-Wedellsborg, allernaadigst udnævnt tU Slcovrider af 1ste 
Klasse fra den 1ste Maj d. A. at regne. 

Under s. D. er der allernaadigst meddelt Skovfoged ved Maarum Skovpart under 
5te Kronborg Distrikt, Jens Christian Thomsen, allerhøjeste Udnævnelse som Skovfoged ved 
Statsskovvæsenet fra den 1ste Maj d. A. at regne. 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet : 

Under 20de Marts er Sognepræst for Hylke Menighed i Aai'hus Stift, Jens Tang 
Bollerup, allemaadigst beskikket til tillige at være Provst for Voer og Nim Herreder. 

Under s. D. er Sognepræst for Skallerup og Vennebjerg Menighed i Aalborg Stift, 
Frederik Engelhardt Boisen Jensen, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Vigsnæs Me- 
nighed paa Lolland. 

Under s. D. er der allemaadigst forundt følgende Gymnastiklærere: Basmus Bas- 
mussen ved Metropolitanskolen ; Balduin Theobald Kjølner ved Frederiksborg lærde Skole; 
Niels Christian Enevoldsen og Hans Johan Hansen ved Boskilde Katedralskole; Josias 
Friederich Wilhelm Lenschau ved Nylqøbing Katedralskole ; Hans Peter Jensen ved Horsens 
lærde Skole; Simon Christian Stokholm Simonsen ved Bibe Katedralskole; Johan Heinrich 
von Pein ved Banders lærde Skole; Peter Christian Haslund ved Bønne lærde Skole, og 
Krigsassessor Søren Petersen ved Aaa-hus Katedralskole, allerhøjeste Udnævnelse fra den 
1ste April d. A. at regne. 

Under 22de Marts er personel Kapellan for Vonsild og Dalby Menigheder under 
Ribe Stift, Mads Hansen Bing, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Taps Menighed 
i samme Stift. 

Under 24de Marts er tjenstledig Kapellan pro pei*sona for Ørslev og Solbjerg Me- 
ni^eder i Sjællands Stift, Filip Beck, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Byde og 
Handbjerg Menigheder i Bibe Stift. 

Under s. D. er det overdraget til den residerende Kapellan ved St. Stephans £jrke, 
Fnthiof Viggo August Frandsen, at overtage Stillingen som Førstepræst i St. Stephans 124 

Sogns 2det Soguedistrikt med eii ordineret Medhjælper som Andenpræet; og er der derhoe 
allemaadigBt meddelt ordineret Medhjælper i St. Stephans Sogn, Holger Emil Schjørring, 
Konfirmation som Andenpræst i St. Stephans Sogns 2det Sognedistrikt. 

Under 26de Marts er personel Kapellan for Brorstrup og Bavnkilde Menigheder i 
Viborg Stift, Georg Thaning, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Nykirke Menighed 
i Eibe Stift. Under Finansministeriet: 

Tinder 29de Marts er Direktør for Statens statistiske Bureau, Marcus Bubin, B. af 
D., allemaadigst beskikket til Generaltolddirektør med Forpligtelse til indtil videre at fun- 
gere som konstitueret Chef for Skattedepartementet, fra 1ste April d. A. at regne. 

Under s. P. er Chef for Finansministeriets Statsbogholderikontor, Thorvald Oscar 
Hansen, allemaadigst beskikket til Finanshovedkasserer, fra 1ste April d. A. at regne. 

Under s. D. er Fuldmægtig under Finansministeriet, Valdemar Carl Frederik Bonde- 
sen, allemaadigst beskikket til Chef for Finansministeriets Statsbogholderikontor, fra Iste 
April d. A. at regne. 

Under s. D. er Assistent under Finansministeriet, cand. polit. Christian Frederik 
Johannes Lund, allemaadigst beskikket til Fuldmægtig under Finansministeriet, fra 1ste 
April d. A. at regne. 

Under s. D. er Fuldmægtig i Statens statistiske Bureau, cand. polit. Andreas Mi- 
chael Koefoed, allemaadigst beskikket til Kontorchef i 2 det Kontor under det nævnte Bu- 
reau, fra 1ste Maj d. A. at regne. 

Under s. D. er Assistent i Statens statistiske Bureau, cand. mag. Niels Peter Jen- 
sen, allemaadigst beskikket til Fuldmægtig i det nævnte Bureau, fra 1ste Maj d. A. at regne. t. Benaadniager med Titler og Ordener m. m. 

Under 13de Marts er der tildelt Tømmermand i Haandværkerkorpsets 3die Afde- 
ling Nr. 46, Easmus Alberto Theodor Westenberg, Dannebrogsmændenes Hasdemtegn den 
1ste April d. A. 

Under 19de Marts har Hans Majestæt Kongen allerhøjst udnævnt afskediget Over- 
sergent, Mads Christian Maagaard Christensen, Dm., til Krigsassessor med Bang i 9de 
Klasse Nr. 4 efter Bangforordningen. 

Under 20de Marts er Overlærer ved Borgerskolen i Varde, Jens Olsen, allemaadigst 
udnævnt til Bidder af Dannebrog. 

Under s. D. ere Lærer ved Tapdmp Skole, Nørlyng Herred, Christen Nielsen, og 
entlediget Skolelærer i Nørre Snede, Vrads Herred, Poul Svejstrup Jørgensen, benaadede 
med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under 24de Marts er Departementschef og fungerende G-eneraldii'ektør for Skatte- 
væsenet, Erik Daniel Georg Blechingberg, K. af D. og Dm., allemaadigst udnævnt til Stor- 
kors af Dannebrog. 

Under s. D. er Overtoldinspektør for Østifterne, Kammerherre Konrad von Bamer, 
B. af D. og Dm., allemaadigst udnævnt til Kommandør af Dannebrog af 2den Grad. 

Under 26de Marts er der allemaadigst tildelt Bestyrer for det nørrejydske Bed- 
ningsvæsen, Anton Andersen, B. af D. og Dm., af Lemvig, Fortgenstmedaillen i Guld med 
Tilladelse til at bære samme. 

Under s. D. er der allemaadigst tildelt Opsynsmand ved Bedningsstationen Snoge- 
bæk paa Bomholm, Andreas Peter Kruse, Dm., Fortjenstmedaillen i Sølv med Tilladelse 
til at bære samme. 

Under s. D. ere forhenværende Opsynsmand ved Bedningsstationea Søndervig i Jyl- 
land, Anders Hansen; Opsynsmand ved Bedningsstationen Bønne paa Bornholm, Jørgen 
Peter Jensen Pihl; forhenværende Baad- og Betjeningsmand ved Bedningsstationen Nørre 
Tornby i Jylland, Christian Nielsen ; forhenværende Baad- og Betjeningsmand ved Bednings- 
stationen Vesterag^er i Jylland, Chr. Madsen Laursen; forhenværende Betjeningsmaiul ved Redningsstationen Fjand i JyUand, Jens Dahl Jensen, samt forheuYærende Baad- og Betje» 
ningsmand ved Redningsstation^i Yesterø paa Læsø, Erland £. Smith, benaadede med 
Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under 25de Marts er Tøjhosløjtnant i Tøjbusafdelingen, Niels Vilhelm Duckert, 
Dm., udnævnt til Ridder af Dannebrog fra den 1ste April d. A. at regne. 

Tinder 29de Marts er Kontorchef i 2det Kontor under Statens statistiske Bureau, 
Henrik Ferdinand Lund, R. af D., allemaadigst udnævnt til Etatsraad med Rang i Sdie 
Klasse Nr. 9 efter Rangforordningen, fra 1ste Maj d. A. at regne. Ledige Embeder og Bestillingen 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervimingsvæsenet: 
Svanninge Sognekald i l^ens Stift. 

Opslaaet ledigt den 24de Marts 1 iquo 

Udløber den 21de April j ^^"'*' 

Reguleringssnm 3,440 Kr. 

Skallerup og Yennebjerg Sognekald i Aalborg Stift. 

Opslaaet ledigt den 26de Marts 1 iqao 
Udløber den 23de April / ^*"^- 

Reguleringssum 2,320 Kr. 

I Anledning af en tidligere, fra den 31te Juli 1894 entlediget Formand er der 
paalagt Embedet et aarligt Pemdonsbeløb, at udrede i Overensstemmelse med de allerhøjeste 
Anordninger af 16de December 1887 og 8de August 1892 med 106 Td. Byg, 46 Td. Rug 
og 46 Td. Havre, at betale med Penge efter hvert Aars Kapitelstakst, og 505 Kr., hvilken 
Pension ved Skrivelse af 25de September 1 900 fra Ministeriet for Elirke- og Undervisnings- 
Ttesenet for Tiden fra 1ste August 1899 til 31te Juli 1903 er fordelt paa 8 Aar i Hen- 
hold til allerhøjeste Anordning af 3die September 1898. 

Haudrap og Solrød Sognekald i Sjællands Stift. 

Opslaaet ledigt den Iste April 1 ^ano 
Udløber den 29de April / ^^""^^ 

Reguleringssum 1,824 Kr. 

I Anledning af Formandens Entledigelse er der paalagt Embedet et aarligt Pen- 
noDsbeløb, at udrede i Overensstemmelse med de kgl. Anordninger af 16de December 1887 
og 8de August 1892, eventuelt den kgl. Anordning af 3die September 1898, med 263 Td. 
Byg, at betale med Penge efter hvert Aars Kapitelstakst, og 184 Kr., alt fra Naadensaa- 
rets Udløb at regne. 

Beretning om ledige gejstlige Embeders Beskaffenhed efter de fra vedkommende 

Biskopper modtagne Meddelelser. 

Solbjerg og Sundby Sognekald paa Mors under Aalborg Stift 
(se Min. Tid. for 1902 B. Side 116). 
Indiagter: 1. Kom-, Kvæg- og Smaaredselstiende 295 Td. Byg og 19 Td. Havre, 
hvoraf kun en forsvindende Del leveres in natura. — 2. Kanon af solgt Gods 57 Td. Byp 126 

eftor Kapitelstakst. — 3. For Brød og Vin 8 Td. Byg. — 4. Sædvaulig R«iite af Embcds- 
kapital, stor 17,811 Kr., og Udbytte af en Bankaktie paa 476 Kr. — 5. Offer og Accidenser 
efter 10 Aars Gennemsnit 556 Kr. — 6. Præstegaardens Jorder, af Hartkorn 4 Td. 6 Skp. 
1^4 Alb., ere bortforpagtede fra Iste April 1900 paa 9 Aar mod en aarlig Afgift af 
550 Kr., 12 Potter Mælk daglig i 5 Sommermaaneder og 8 Potter i 7 Vintermaaneder og 
4 Græs. Forpagteren udfører alle Embedskørsler og 52 Famitiekørsler aarlig — Præsten 
lægger dog Vogn og Seletøj til — ; han vedligeholder tildels Udhusene samt Stuehusets Tag 
og betaler samtlige kongelige og kommunale Skatter af Hartkornet. Da disse sidste stadig 
have været stigende, er Forpagtningsafgiften muligvis bleven temmelig høj. — Ganske godt 
og fornødent Tørveskær, men Kæret trænger til at reguleres. God Have. Af Bygningerne 
er Laden god; men Stuehuset og de 2 andre Bygninger ere gamle og noget skrøbelige. 
£n Tilbygning til Stuehuset angives at være den afgaaede Beneficiarii Fjeudom. 

Udgifter: 1. Kongelige og kommunale Skatter og Byrder udredes af Forpagteren. 

— 2. Ekspenser c. 45 Kr. — 3. B;ente af Laan til Bankhæftelsens Indfrielse 19 Kr. 6 0. 

— 4. Til Vin og Brød c. 40 Kr. — 5. Afgift til Jølbygaard aarlig 4 Td. Byg og 1 Kr. 
66 0. — 6. Laan til Brønd og Pumpe i Bryggerset paa 181 Kr., stiftet 1899, forrentes 
og afdrages i^ 5 Aar. — 7. Brandpenge c. 34 Kr. — 8. Bente af Indløsningssum 40 Kr. Åndre Efterretninger. Undef' Finansministeriet nytning af Amtstn«. 

Da Præstø Amts sjællandske Amtstue i Henhold til Lov Nr. 50 af Sdie April f. 
A. fra 1ste April d. A. skal flyttes fra Vordingborg til Næstved og Amtstuens Kontor i 
Fakse nedlægges, bringes det herved til almindelig Kundskab, at Amtstuens Kontor i Næst- 
ved vil blive aabnet for Ekspedition Tirsdagen den 1ste April d. A. Formiddag Kl. 9, og 
Amtstuens Kontorer i Vordingborg og Fakse ville være aabne sidste Dag Lørdagen den 
29de Marts d. A. 

Stempelptpirsndialg. 

Det bringes herved til almindelig Kundskab, at der, effcer at Præstø Amts sjællandske 
Amtstue er flyttet fra Vordingborg til Næstved, i Vordingborg er oprettet et Udsalg af 
Stempelpapir og Stempelmærker, som er overdraget Byfoged og Birkedommer Kampmann, 
samt at Stempelpapirudsalget i Fakse efter det derværende Amtstuekontors Nedlæggelse er 
overdraget til Klasselotteri-Kollektrice, Fru M. Lttbecker. linisterialtfdenden for 1902. 127 Nr. 11. Forskellige Meddelelsen Beretning om Ny Carlsberg Glyptoteks Yirksomhedfi^lOOl* 

Samlinget'ne. 
Glyptotekets Samlinger ere i Aarets Løb blevne forje>gede med følgende Kunst- værker: i. Indkøbte. 
Chaplain: Rose Caron, 

— Felix Bayaisson, 

— Albert Aicard, 

— Frances Russie, 

— E. Meissonier, 

— Jules Ferry 

— Joseph Berhand, 

— Elie Delaunay, 

— Jules Simon^ 

— Leon Heuzey, 

— A. de Rothschild, 

— Charles Roux, 

— Charles Garnier, 

— E. Bibesco, Medaiile. Bronce. Avers. — av et rv. avers 
ar et rv. avers Plaquet. — Den guddommelige Lispiration Medaiile. — 

— Leon Bonnat,_ — — 

— Victor Hugo, — -^ 

— Paul Dubois, — 

— Jean Leon Gerome — 

— Foreningen for billige Lejligheder, — 

— Juvat Silentia laborem — 

— Den store Maskinhal — 

— Casimir Périer — 

— UdstiUingen 1878 — 

— Phare d' Eckmiihl — 
Adzer, D. J. : Baron A. G. Wedell 
Montaut: Frederik den 4de 
Conradsen, J. : Frd. 6tes Helbredelse 1822 
Freund, H. E.: — - Død — 
Christensen, C: — - Helbredelse 1833 — 
Olrik, O. H. B.: Chr. IX'sog Dr. Louises Sølvbryllup 1867 — 
Batz: Hans Chr. Ørsted — 
Christensen, C: Adam Wilh. Hauch — 

_ — Adam v. Itzstein — 

— Thorvaldsen , -^ 

T^en Ilte April 1902 — fiv et rv. — avei'S av et rv^ Medaiile. Tin. 
— Bronce. 

-^ Sølv. Bronce. 

Sølv. 
Bronce. 
Sølv. 
20 128 Jerichau, J. A.: Penelope 

Bissen^ H. V.: Amor sliber sin Pil 

— Martin Hammerich 

— J. L. Heiberg 
Dubois, P. : Gounod 

— Paul Baudry 
Freund, H. E.: Loke S. Skænkede. tf Hr. Dr. Otrl Jacobsen. Chaplain: Ny Carlsberg 1871—96, 
Schultz, J. : J. C. Jacobsen, Statue^ Marmor. Buste. Skizze. Gibs. Medaille. Sølv. af Hr. Fabrikejer H. Hlnebsprug tg Pme. Perry: knælende Mand, 
— læsende Olding, Maleri. af Hr. Konsul Holberg, Christiania. Sinding, P. A. : Bjørnstjeme Bjørnson Statuette. Zink. af Prf. Cbr. Frenn4s ArTlnger. Bissen, H. V.: Billedhugger Wagner, 

— Tydsk Kunster. 

Felsing: Hermann Ernst Freund, Tegning. 5. Laante, til Glyptoteket af Hr. Dr. Carl Jaeobsen. Larch, R. F.: Christus 

Mercie, M. J. A.: L'opéra comique 

Charpentier: L'étoile fiUante 

Sinding, P. A. : Medusa 

Rodin, Aug. : Grubleren 

— Puvis de Chavannes 

— Victor Hugo 

— Falguiére 

— Broncealderen 
Falguiére, J. A. J.: Aug. Rodin 
Chaplain: Hertugen af Aumale 
Petersen, P. : H. Vilh. Bissen — 
Voigt, 6.: Thorvaldsen — 
Frølich, L. & Saabye A. : Julius Thomsen — 
Hansen, C. & Petersen, S. : Til de Frivillige fra Broder- 
rigerne — 

Gube, H.: Nicolaus den 1ste — 

Petersen, P. : Hans Cm. Ørsted — Statue. 


Bronce. 
Marmor. 


Maske. 


br. Ler 


Statue. 


Bronce. 


Buste. 
Statue. 
Buste. 
Medaille. 

129 

Conradsen^ H.: Universitetets 400 Aarsfest Medaille. Sølv. 

Ubekendt: Fru Amalie Bachofen, født v. Echt — — 

Schwartz, S.: Gabriel Sedelmayer — — 

Speranza: A. W. Helbig — Bronce. 

Petersen, S.: Grundloven — — 

Conradsen, H.: I. N. Madvig — — 

Skovgaard, J. : Udstillingen 1888 — Sølv. 

Schultz, J.: I. N. Madvig — Bronce. 

4. Indlepnniede. 

52 Buster, Relieffer og Skizzer af Hermann Ernst Freund, Disse væsenligt 
mindre Arbejder ejes af det kongelige Akademi for de skønne Kunster. 

lHT«Btari6t. 

Glyptotekets Inventar er i Aarets Løb bleven forøget med en Bække Marmor- 
piedestaler, Bttstepiedestaler, Bænke o. Ign. 

BjiBlngra. 

Det i forrige Beretning omtalte Broncerækværk ventes færdigt i Marts 1902. 
Bag Renaissancesalen er der efter Tegning af Arkitekt Martin Borch indrettet 
en Sal til H. V. Bissens Skizzer. 

I Kælderen er der indrettet forskellige Magasiner. 
Paa Bygningen er der bleven anbragt Lynafledere. 

Penostlet 

I det ved Glyptoteket ansatte Personale er der ikke sket nogen Forandring i 
Aarets Løb. Bøifget. 

Glyptoteket har i Aarets Løb været aabent hver Dag undtagen Langfredag, 
1ste Paaske-, Pintse- og Juledag samt Grundlovsdagen, Søndag og Onsdag gratis, de 
øTrige Dage mod en Entré af 50 0. 

De besøgendes Antal var tilsammen: 

paa Fridagene 29,493 

— Betalingsdagene 7,305 

OriBilMiet. 

Renten af Panteobligationeme har i det forløbne Aar været 47, pCt. 

■•fsskaM. 

Som det fremgaar af nedenstaaende Ekstrakt-Regnskab, har den samlede In^«^ 
t«gt været 76,829^Kt. 91 0. og den smilede Udgift 62,375^Kr. 91 0. 130 

Ekstrakt-Regnskab, 

Indtægt. Kr. ø. 

Saldo den Iste Januar 1901 27,319. 17 

Renter af Formue 44,386. 50 

Entré 3,652. 50 

Garderobe 615. 19 

Renter af Kassebeholdning 833. 25 

Forskellige Indtægter 23. 30 

Balance... 76,829.91 
Udgift. 

DrlftBQdgiftor. Kr. 0. 

Lønninger 6,330. 82 

Renholdelse 1,687. 81 

Brændsel 1,318, 17 

Assurance 952. 16 

Bygningens Vedligeholdelse 5,642. 28 

Skatter 2,144. 2 

Forskellige Udgifter 1,714. 10 

19,789. 36 

Anskaffelser. 42,586. 55 

Saldo at overføre som Indtægt paa næste Regnskab . 14,454. „ 

Balance... 76,829. 91 

P. B. V. 
Carl JacobftOB. Th. Oppermann. 131 Meddelelse om de af Indenrigsministeriet ndnæynte Medlemmer af Oyermønstrings- 
kommissionen for Hærens udstationerede Ueste for Treaaret fra 1ste ApriJ 1902. 

Første Brigadekreds. 

(Staden Kjøbenhavn, Kjøbenhavns og Frederiksborg Amter samt Halvdelen af 

Bomholms Amt). 

GiTil« ■•Alemiiør. 

1. Foi-pagter Østrup, K af D., Krabbesholm pr. Eoskilde. 

2. Kammerherre, Hofjægermester Neergaard, R. af D., Stubberup pr. Borup. 

3. Jægermester, Proprietær Fr. Breit, Løitegaard, Kjøbenhavn C. 

Suppleanter. 

1. Gaardejer, Sognefoged Jens Peter Hansen, Dm., Søsum pr. Viksø. 

2. Gaardejer O. Jansen, Sundbyvester. 

Anden Brigadekreds. 

(Holbæk Amt med Undtagelse af Samsø og hosliggende Øgruppe, Sorø, Præstø og 

Maribo Amter samt Halvdelen af Boniholms Amt). 

OiTlle Metflemiier. 

1. Hofjægermester C. H. Hoppe, R. af D., Toftholm pr. Møi-kov. 

2. Forpagter F. Løppenthin, Toftebjerg pr. Skjelskør. 

3. Forpagter C. Lacoppidan, Pederstrup pr. Nakskov. 

tappleantor. 

1. Forpagter A. Trolle, Lellingegaard pr. Kjøge. 

2. Konsulent E. J. Hansen, Snertingegaard pr. Lundby. 

Iredie Brigadekreds, 

(Odense, Svendborg og Vejle Amter med Undtagelse af Bjerre, Hatting og Nørvang 

Herreder samt Vejle Købstad). 

OiTile fleilemaer. 

1. Hofjægermester F. A. L. A. Baron Reedtz Thott, R. af D., Biskopstorp pr. 
Ullerslev. 139 

2. Forpagter Christian Andersen, Lundsgaard pr. Kjerteminde. 

3. Proprietær Hans Jørgen Dinesen, Køng pr. Glamsbjerg. 

Suppleanter. 

1. Proprietær Tingleff, Sønderholm pr. Kolding. 

2. Forpagter Holger Wilhelm Nyholm iSørensen, Oregaard pr. Bogense. 

Fjerde Brigaddcreds, 

(Aarhus Amt med Samsø og hosliggende Øer, Ribe og Randers Amter samt Bjerre, 

Hatting og Nørvang Herreder med Vejle Købstad). 

OiTlle Hedlemmer. 

1. Jægermester, Ritmester J. Pind, R. af D. og Dm., Aanders. 

2. Forpagter Søltoft, Stensballegaard pr. Horsens. 

3. Godsejer, Ritmester Castenskjold, Gyllingnæs pr. Horsens. 

Sappleanter. 

1. Købmand og Kroejer Ingvard Jensen, Foldingbro pr. Holsted. 

2. Proprietær Chr. Brask, Haraldsmark pr. Hinnerup. 

FeitUe Brigadekreds. 
(Viborg, Ringkjøhing, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter). 

Gl¥lle Jieilemmer. 

1. Proprietær H. Kjeldsen, Kongstedlund pr. Bælum. 

2. Proprietær Ring, R. af D., Nørre Elkjær pr Sindal. 

3. Justitsraad, Godsejer H. P. N. T. Malling, St. Restrup pr. Aalborg. 

Snppleaater. 

1. Forpagter J. Andersen, Hæstrupgaard pr. Hjørring. 

2. Amtsraadsmedlem, Gaardejer N. Sørensen (Thulstrup), Nørre Thulstmp pr. 
Bjerringbro. 133 Sammarisk Oyersigt over Sjøbenhavns Kriminal- og Politirets Fattigkasses 

Indtægter og Udgifter i Aaret 1901. Indtægt. 

1. Saldo for 1900: 

BeholdBing ultimo December 1900 i Følge Kassebogen 

2. Modtaget fra den offentlige Politirets trende Afdelinger de Fattig- 
kassen i Løbet af Aaret 1901 tillagte Bøder med i alt 

3. £n af en tiltalt under et af Rettens Kriminalkamre indbetalt^ til 
Fattigkassen vedtagen Bøde 

4. Senter: Kr. 0. 

a) af de Fattigkassen tilhørende amortisable 372 P^* Stats- 
obligationer til et Beløb af 92,300 Kr 3,230. 50 

Af dette Kapitalbeløb udgøre de 2,200 Kr. det saa- 
kaldte Safnske Legat, hvorimod de øvrige 90,100 Kr. 
ere det samlede Beløb af flere mindre Statsobligationer, 
som efterhaanden ere indkøbte for Fattigkassens Midler. 

b) af Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn 1,157. 70 

5. Indvundet ved Indkøb af 1,000 Ejt. uopsigelige 3V, pCt. Statsobliga- 
tioner , 

Summa Indtægt... Udgift. 

I Henhold til Regulativ for Fattigkassen ef 2lde Januar 1871 
med senere Tillæg, dets § 2, har undertegnede Justitiarius i Aarets Løb 
anvist nedenstaaende Beløb til Udbetaling: 

1. Til Dommerne i de 6 Kriminalkamre og den offentlige Politirets Iste 
og 2den Afdeling i fjerdingaarlige Bidrag, bestemte til i Medfør af 
Regulativets § 5 a at anvendes til Understøttelse af Arrestanter, til- 
talte og deres trængende Familier, i alt 

2. Til Kjøbenhavns Politiassiassistenter efter Politidirektørens nærmere 
Fordeling i fjerdingaarlige Bidrag, bestemte til i Medfør af Regula- 
tivets § 5b at anvendes til Understøttelser for trængende i Politi- 
ki*edsen, i alt • 

3. Til Præsten ved Kjøbenhavns Arresthus i fjerdingaarlige Bidrag, be- 
stemte til i Medfør af Regulativets § 5 c at anvendes til Under- 
støttelse for Arrestanter og disses trængende Familier, i alt 

At overføre . . . Kr. 0. 

90. 15 

55,325. . 

500. . 4,388. 20 
48.30 BO,351. 65 Kr. 0. 3,200. 800. 200. 4,200. 134 Overført. .. 

4. Til Undei-støtielser i forskellige velgørende Øjemed i Medfør af Regula- 
tivets § 5 d, nemlig 6 Skrivere, 7 Retsbude, 6 Rengøringskoner, 2 
Enker efter Bude, dels i sædvanlig Huslejehjælp, dels i ekstraordinær 
Understøttelse, samt forskellige Bude, Lærlinge, Medhjælpere m. fl. i 
Nytaars- og Julegratifikationer, og til Understøttelser af tidligere 
Funktionærer under Retten i alt , . 

5. Til uforudsete Udgifter i Medfør af Regulativets § 5 e, nemlig til 
Fortsættelse af Rettens Realregister og andre ekstraordinære Arbejder, 
samt til Understøttelse af forskellige trængende, i alt 

6. Til Revision af de trende Afdelingers Regnskaber over indkomne 
Bøder samt til Revision af Aarsregnskabet af Fattigkassen i Medfør 
af Regulativets § 5 f, i alt 

Summa Udgift . . . 

Naar fra omstaaende Indtægtsbeløb , 

drages Udgiftsbeløbet i Henhold til Regulativets § 5 

bliver Beholdningen . . . Kr. 0. 
4,200. » 2,886. 50 913. 50 1,100. 9,100. 60,351.65 
9,100. . 51,251. 6.5 Beholdningens A nvendehe. 

Fordeling i Overensstemmelse med Regulativets § 6. 

Af Beholdningen har undertegnede Justitiarius efter Samraad med Rettens 
Medlemmer bestemt foreløbig ikke at uddele, men derimod til Fatigkassens Kapital- 
formue at henlægge et Beløb af 1,000 Kr., medens af Restbeholdningen 50,251 Kr. 
65 0., et Beløb af 50,100 Kr. er fordelt mellem følgende 56 Institutioner, der virke 
for et med Fattigkassens Pormaal nær beslægtet Øjemed," nemlig: 1. Flakkebjerg og Landerupgaard Opdragelsesanstalter 

2. Bøgildgaard Institut 

3. Holsteinsminde Opdragelsesanstalt 

4. Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse «... 

5. Fængselsselskabet i Kjøbenhavn ♦ 

6. Vridsløselille Fængselsselskab , 

7. Horsens Fængselsselskab 

8. Viborg Fængselsselskab 

9. Fyenske Fængselskab 

10. 2den Politiinspektør og Politiassistenterne til Uddeling blandt trængende 

11. Sø- og Handelsretten i Kjøbenhavn til Anvendelse for straffede Søfolk 

12. Lindevangsbjemmet 

13. Foreningen til forvildede unge Pigers Frelse 

14. Magdalenehjemmet 

15. Børnehjemmet „Ove Hohlenbergs Minde" („Talitha Kumi)" 

16. Børnehjemmet paa Vodrofsvej Kr. 

3,500. 
1,600. 
1,200. 
7,000." 
1,800. 
2,000. 

500. 

200. 

100. 

1,100. 

50. 

900. 
1,000. 

800. 

700. 
1,500. 0. 

» 

• 
• 

• At overføre . . . ! 23,950. » 135 Overført. •. 

17. Børnehjemmet af 1870 og Plejehjemmet for spæde Børn 

18. Børnehjemmet „Godthaab" 

19. Børnehjemmet „Kana" 

20. Børnehjemmet „Betlehem" 

21. Arbejdsstuer for Børn i St. Stefans Sogn 

22. Arbejdsstuer for Børn paa Kristianshavn 

23. Poreningen til Priskolebøms Bespisning 

24. Foreningen til trængende Skolebørns Beklædning 

25. KjøbenhaTns Hnsflidsforening 

26. Samfundet, som antager sig vanføre og lemlæstede 

27. Kjøbenhavns forenede Bøme- og Tjenestepigehjem 

28. Foreningen til Værn for enligt stillede Kvinder . • • • 

29. Vestre Hospital 

30. Marthaforeningen 

31. St. Stefans Haandgemingsforening 

32. Foreningen til Oprettelse af Rekonvalescenthjem for Kvinder af den 
arbejdende og tjenende Klasse 

33. Kjøbenhavns Understøttelsesforening 

34. Portsættelsesasylet af 1ste November 1890 

35. Foreningen til Oprettelse af Friskolebørnsasyler i Kjøbenhavns Ar- 
bejderkvarterer 

36. Polikliniken for ubemidlede 

37. Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen og praktisk Kriminalistik .... 

38. Politiassistenterne til Bespisning af trængende i Julen 

39. Kjøbenhavns Politis Sygekasse 

40. Kristelig Forening for unge Mænd 

41. Østerbros Portsættelsesasyl af 24de Februar 1893 

42. Opdragelsesanstalten og Plejehjemmet „Godhavn" 

43. Børnehjemmet Marthas Haab i Gunslev 

44. Herberg for hjemløse 

45. Studentersamfundets Retshjælp for ubemidlede 

46. Poreningen til Oprettelse af Landbrugskolonier for fattige Børn .... 

47. Frelsens Hær 

48. Døvstummeforeningen af 1866 

49. Hjemmet paa Himmelbjerggaarden 

50. Kjøbenhavns Arbejdshjem 

51. Udby Børnehjem ' 

52. Selskabet af 7de September 1898 til Støtte for faderløs Ungdom . . . 

53. Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning 

54. Den internationale Forening af unge Pigers Venner 

55. Redningshjemmet for Alkoholister „Solhjem" i Gentofte 

56. Opdragelseshjemmet Adserbølgaard 

Henlagt til Justitiarii Disposition i velgørende Øjemed 

At overføre... Kr. 0. 
23,950. 

1,000. 

700. 

500. 

500. 

400. 

400. 

700. 

500. 

600. 
1,000. 

800. 

700. 

300. 

500. 

150. 

400. 

5,400. 

300. 

1,000. 

300. 

200. 

300. 

300. 

300. 

200. 

800. 

300. 

300. 

300. 

100. 

800. 

100. 
2,500. 

400. 

200. 

400. 
1,500. 

100. 

100. 

300. 49,600. 
500. 50,100. 21 ]3(^ Overført. .. 
Admiriisfratioi. 

Renskrift af Eegnskabet 

Papirhandlerregning 

Bogbinderregning 

Porto af Pengebreve og af Breve 

Honorar til Funktionærer under Retten for Afsendelse af udenbys Penge- 
breve og for Affattelser af Oversigter 75. 

Saldo : Beholdning i Følge Kassebogen ultipio December 1901 j 34. 45 

; 50,251. db Kr. 


0. 


50,100. 


m 


25. 


» 


10. 


45 


• 


50 


0. 


25 Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret, den 20do Marts 1902. 

Ing(^rslei\ Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet om Undervisningsliarsiis for Lærere ved 

Handelsskoler i Proyinseme. 

Ved Indenrigsministeriets Foranstaltning og paa Statskassens Bekostning \dl 
der i indeværende Aai*s Sommer i Tiden fra den 6te til den Irtde August d. A. ved 
de Brockske Handelsskoler i Kjøbenhavn blive afholdt Kursus for Lærere ved Handels- 
skoler i Provinserne. Der oprettes to sideordnede, samtidige Kursus, hvert paa 10 
Læsedage å 5 Timer, i alt 50 Timer, og Undervisningen ledes af Fuldmægtig i National- 
banken N. J. Baden, Assistent i Nationalbanken V. Berg og Mag. scientiarum S. Johnsen. 

Det ene Karms omfatter en Fortsættelse og Afslutning af det i Sommeren 
1901 paabegyndte almindelige Kursus i Bogføring. 

Det andet Kurms omfatter dels et Repetitionskursus i Bogføring for ældre 
Lærere ved Handelsskolerne, der allerede have gennemgaaet to Aai's Feriekursus i 
dette Fag, dels et Kursus med Gennemgang af vanskeligere Afsnit af Handelsregningen 
(Kalkulation og Vekselarbitrage). Hertil anvendes henholdsvis 20 og 30 Timer. 

Ansøgning om Deltagelse i nævnte Kursus indgives til Indenrigsministeriet 
inden den 1ste Juni d. A. og maa være ledsaget af Oplysning, om Andrageren har 
deltaget i noget af de i de senere Aar aflioldte Kursus for Lærere vod Handelsskoler 
i Provinserne, samt af Anbefaling fra vedkommende Handelsforening eller andre, som 
føre Tilsyn med den Skole, ved hvilken Andrageren er Lærer. 

Undervisningen ydes Deltagerne vederlagsfrit, hvorhos der til Udgifterne ved 
Rejse og Ophold i Kjøbenhavn kan tilstaas en Understøttelse af 50 Kr. For saa vidt 
der, efter at alle Understøttelser ere uddelte, endnu maatte være Plads til andre Del- 
tagere, kan der tilstaas saadanne fri Undervisning uden Stipendium. 137 Afskedigelser og Udnævnelser o. s. y. 

a. Afskedigelser m. m. 

Ulder Jfistitsnnnisteriet : 

Under 5t6 April er Distriktslæge i Thisted med tilhørende Lauddistrikt, Peter Adam 
Vilhelm Schmedes. efter Ansøgning entlediget i Naade og med Pension fra den Iste Maj 
d. A. at regne. 

Under Marineniinisteriet : 

Under 7de April er der meddelt Kommandør Victor Julius 8chou8ti*up, B. af D. 
og Dm., Afsked i Naade af Søofficerskoi-pset. 

Under s. D. er der efter Ansøgning meddelt Kaptajn Paul Johan Paulsen, B. af 
B., Afsked i Naade af Søofficerskorpset fra Udgangen af Maj Maaned d. A. b. Udiiæynelser og Beskikkelser m. m. Under Konseilspræsidiet : 

Under 4de April er cand. phil. Herman Martin Trier, dekoreret med Fortjenatme- 
daiUen i Guld, allemaadigst valgt til Formand for den i Henhold til Lov Nr. 32 af 7de 
Marts 1902 nedsatte Kommission til Ordning af Foravarsvæsenet, og er Kontreadmiral i 
Søofficerskorpset, Chef for den flydende Defension paa Kjøbenhavns Red, Carl Frederik 
Wandel, Kommandør af Iste Grad af Dannebrog og Dannebrogsmand, dekoreret med For- 
tjenrtmedaillen i Guld, Oberst af Generalstaben, Chef for Generalstabens taktiske Afdeling, 
Arnold August Blichert Kuhnel, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand, Kaptajn af Ar- 
tilleriet, fungerende Underdirektør ved det tekniske Artilleri, Martin Nielsen, Ridder af 
Dannebrog, samt Kaptajn i Søofflcerskorpset, Chef for Søkortarkivets 2den Afdeling, Jo- 
hannes Nyholm, Ridder af Dannebrog, allemaadigst valgte til som sagkyndige at tilforordnes 
boneldte Kommission. Under JtudiUminuteriet: 

Under 2den April er Byfoged og Byskriver i Bogense samt Heiredsfoged og Skriver 
i Skovby Herred, Otto Wineken, allemaadigst beskikket til Byfoged og Byskriver i Ærøs- 
købing samt Hen^edsfoged og Skriver i Ærø Herred. 

Under 5te April er Herredsfoged og Skriver i Nørlyng og Fjends Herreder, Albert 
Ladvig Henrik Thrane, R. af D., alleinoaadigst beskikket til Birkedommer og- Skriver i 
Antvorskov Birk. 

Under s. D. er der allemaadigst forundt Protokollører under Kjøbenhavns Krimi- 
mI- og Politiret, Rudolf Emil Liiders Hyrup, allerhøieste Udnævnelse som Protokolfører 
under l>emeldte Ret. 

Under 9de April har .Justitsministeriet meddelt cand. juris Johannes H^iahnar Gies- 
Vmg Beskikkelse tiom (Overretssagfører. 138 

Under Indenrigsministeriet: 

Under 2den April er Stationsfoi'valter ved Julienip Jernbanestation under Odense 
Amt, Easmus Cliristiansen, allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Station 
for den Tid, han maatte fungere som Stationsforvalter ved samme. 

Under 3die April er Byfoged samt By- og Eaadstueskriver i Ribe, Carl Adolph 
MadseniuB Tvermoes, allemaadigst beskikket til tillige at være Borgmester i Ribe Købstad. 

Titider Landbrugsministeriet: 

Under 4de April er ved allerhøjeste BesolHikMa Skovrider af Iste Klasse for Stende- 
rup Distrikt, Jagtjunker F. H. Falkenberg, udnævnt til Skovrider af 1ste Klasse for 2det 
Kronborg Distiikt fra den Iste Maj d. A. at regne. 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet : 

Under 2den April er personel Kapellan for Jydstrup og Valsølille Menigheder i 
Sjællands Stift, Knud Harald Petersen, allemaadigst beskikket til Kapellan pro loco for 
Skive og Resen Menigheder i Viborg Stift. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Ole Pedersen, allemaadigst beskikket til 
Sognepræst for Haasum og Ramsing Menigheder i Viborg Stift. 

Under Marineministeriei : 

Under 7de April er Kommandør Victor Jidius Schoustrup, R. af D. og Dm., ud- 
nævnt til Chef for Orlogsværftets Regnskabsvæsen. 

Under s. D. er Kaptajn Rørd Regnar Johannes Hammer, R. af D., udnævnt til 
Kommandør, Premierløjtnant Einar Hugo Castus Rørbye til Kaptajn og Sekondløjtnant 
Gotfred Hansen til Premierløjtnant i Søofficei-skorpset. C. Benaadiiinger med Titler og Ordener m. iii. Hans Majestæt Kongen har allerhøjst udnævnt afskediget Oversergetit Jens Larsen 
Eiby, Dm.,^ til Krigsassessor med Rang i ^de Klasse Nr. 4 efter Rangforordningen fra Iste 
April d. A. at regne. 

Under 2den April ere Sognefoged for Hover Sogn og Lægdsmand for 5te Udskriv- 
ningskredses 40de Lægd, Gaardejer Anders Jacobsen af Hover; Sognefoged for Sønderholm 
Sogn og Lægdsmand for 5te Udskrivningskredses 377de Lægd, Oaardejer Niels Josias An- 
dreasen af Sønderholm, og Sognefoged for Veggerby Sogn og Lægdsmand for 5te UdskriV" 
ningskredses 396de Lægd, Gaardejer Lars Jensen af Tomdal, benaadede med Dannebrogs- 
mændenes Hæderstegn. 

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allerhøjst benaadet Kaptajnerne af Fod- 
folkety Carl Theodor Wegener og Carl Julius Engelbrecht, Kompagnichefer ved Livgardens 
Forstærkningsbataillon, med Ridderkorset af Dannebrogsordenen fra den 8de d. M. at regne. 

Under 3die April er Distriktslæge i Kronborg Lægedistrikt, Lauritz Theodor Han- 
sen, allemaadigst udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

Under s, D. er Dr. med. Daniel Eduard Jacobson af Kjøbenhavn allemaadigst ud- 
nævnt til Professor med Rang i 5te Klasse Nr. 8 efter Rangforordningen. 

Under s. D. er der allemaadigst tildelt Føreren af Barkskibet ^Claudia" af Marstal, 
Kaptajn Claus Jørgensen Simonsen, Mejdailleu for ædel Daad med Tilladelse til at bære 
samme. 

Under 4de April har Hans Msjjestæt Kongen i Følge Krigsministeriets derom ned- 
lagte allerunderdanigste Forestilling allerhøjst benaadet Generalløjtnant Carl Eduard Meldahl, 139 

kommanderende General i 2det Generalkommandodistrikt, K. af 1ste Grad af D. og Dm., 
med Storkorset af Dannebrogsordenen fra den 8de d. M. at regne. 

Under 5te April er Distriktslæge i Thisted med tilhørende Landdistrikt, Peter Adam 
Vilhehn Schmedes, fira den 1ste Maj d. A. at regne allernaadigst udnævnt til Justitsraad 
med Rang i 5te Klasse Nr. 3 efter Rangforordningen. 

Under 7de April er der tildelt Departementsdirektør i Marineministeriet, Komman- 
dør i Søofficerskorpset, Otto Joachim Moltke Kofoed-Hansen, R. af D., Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn. 

Under s. D. ei'e Kaptajnerne i Søofficerskorpset, Holger Guldbrandt Christian 
Amundsen og Jørgen Frederik. Saxild udnævnte til Riddere af Dannebrog. 

Under 8de April ere Justitsminister og IVlinister for Island, Peter Adler Alberti; 
Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Jens Christian Christensen; Landbrugsminister 
Ole Hansen, og Lidenrigsminister Enevold Sørensen allernaadigst udnævnte til Riddere af 
Dannebrog. 

TllltdoUe til ftt bare frømmoie Ordener. 

Under 3die April er det allernaadigst tilladt Fysikus for Sjællands søndre Laudfy- 
sikat, Andreas Nicolai Ki-aft Boeg, R. af D., at anlægge og bære den ham af den franske 
Regering tildelte Dekoration som „Ofticier de Tlnstruction publique^^ 

Under s. D. er det allernaadigst tilladt Postbud Oluf Christian Herman Eickhardt 
af Kjøbenhavn at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Kejseren af Rusland til- 
delte SølvmedaiUe at bære i St. Stanislausordenens Baand. 

Hans Majestæt Kongen har allernaadigst tilladt Obei*stløjtnant af Fodfolket, Esbeiii 
Breudstrup, Chef for 3die Bataillon, R. af D. og Dm., åt anlægge og bære den ham af 
Hans Majestæt Kejseren af Rusland tildelte Dekoration af St. Stanislaus Ordenens 2den 
Klasse. Ledige Embeder og Bestillingen Under Justitsministeriet: 

Embedet som Byfoged og Byskriver i Bogense samt Herredsfoged og Skriver i 
SkoTby Herred. 

Opslaaet ledigt den 5te April ) iqno 
Udløber den 1 9de April / 

I Følge Lov af Iste Juli 1870 om Lønninger for Retsbetjent- og Magistratsembeder 
!^ 4, jfr. Tavle D. Nr. 10, lønnes dette Embede med 4,400 Kr. aarlig samt Alderstillæg 
efter samme Lovs § 5. 

Den, der ansættes i Embedet, vil for de ham betroede Oppebørsler have at stille 
en saadan Sikkerhed, som senere msatte blive bestemt, ligesom han ogsaa vil have at under- 
kaste sig de Bestemmelser^ som maatte blive trufne i Henseende til Regnskabsaflæggelse for 
og Indbetaling i Statskassen af de i samme indflydende Indtægter. 

Han vil derhos have at indtræde i et Lejeforhold med Hensyn til et til Brug for 
^bedet indrettet Kontorlokale. 140 

Embedet som Hen-edsfoged og Ski'iver i Fjeiids og Nørlyug flerreder. 

Opslaaet ledigt deu 10de Apiil \ ,q^„ 

Udløber den 24de April ( ^*'"^* 

1 Følge Lov af Iste Juli 1870 omLøuniuger for Retsbetjent- og Magistratseinbeder 
§ 4, jfr. Tavle D. Nr. 22, lønnes dett« Embede med 4,400 Kr. aarlig samt Alderatillæg 
efter samme Lovs § 5. 

Den, der ansættes i Embedet, vil for de ham betroede Oppebørsler have at stille 
iiaadau Sikkerhed, som senere maatte blive bestemt, ligesom han ogsaa vil have at under- 
kaste sig de Bestemmesler, som maatte blive traiiie i Henseende tU B/egnskabsaflieggelse for 
og Indbetaling i Statskassen af de i samme indflydende Lidtægter. Under Landbnufi^minwteyiet : 

Embedet som Skovrider for Stenderup Distrikt. 

Opslaaet ledigt den 6te April \ -q«^ 

Udløber den 26de April J ^^"'*' 

Embedet besættes efter de gældende Regler som et Skovriderembede af 2den Klasse 
med en aarlig Lønning af 1,200 Kr., Brændsel sgodtgørelse (under Forudsætning af fortsat 
aarlig Bevilling) 200 Kr. aarlig, Befordringsgodtgørelse (under Forudsætning af fortsat aar- 
lig Bevilling) 400 Kr. aarlig, saa længe vedkommende er Skovrider af 2den Klasse, Godt- 
gørelse for Kontorudgifter (under Forudsætning af fortsat aarlig Bevilling) 40 Kr. aarlig, 
lovmæssige Salgsprocenter og Rkydepenge af det Vildt, der skydes, samt Brugen af Skov- 
ridergaarden Stenderupstrand, af Jordlod 38,<,j Td. Land, skyldsat under Matr. Nr. 33 af 
Stenderup By og Sogn i^f Ager og Engs Hartkorn 3 Td. 6 Skp. l^/j Alb., uden Ghmrnielskat. 

Embedet kan ogsaa søges af nuværende Skovridere af Inte Klasse, og skulde en 
saadan blive ansat i Embedet, kan han forvente at beholde den Lønning m. v., der til- 
kommer ham efter hans Tjenestealder. 

Den tilti*ædende har at overtage Skovridergaarden med de ved samme værende. 
Statskassen tilhørende Bygninger til fremtidig Vedligeholdelse i Overensstemmelse med Fi- 
nansministeriets Bekendtgørelse af 13de November 1872, og han har at udrede alle Skatter, 
Afgifter og Byrder af Boligen med tilliggende. Paa Embedet hviler intet Byggelaan. 

Ansøgninger om dette Embede stiles til Haus Majestæt Kongen og indsendes til 
Landbrugsministeriet. Under Mini^terirt for Kirkr- og Ufidervhniw/itrwiacnrt: 

Egenee Sognekald i Fyens Stift. 

Opslaaet ledigt den 7de April \ m#.., 

Udløber den 5te Maj ) 

Reguleringssum 1,780 Kr. Beretning om ledige gejstlige Embeders Beskuffepihed efter de fra vedkommende 

Biskopper nwdtagiw Meddelelser. 

Givskud Sognekald i Ribe Stift ^se Min. Tid. for 1902 B. Side 82). 

IndtKvgta-. 1. Tiende og Smaaredsel 69 Td. 6 Skp. »»^^ Fdk. Bug, 1 Td. 2 Skp. 
2'^/j Fdk. Havre, og 1 Td. 5 Skp. 1' ,^ Fdk. Bvg. — 2. Afgift af bortsolgt Aniieksgaani 
4 Td. 5 Skp. 1 »/, Fdk. Rug og 4 Td. 5 Skp. 1 « ^ Fdk. Byg, — 3. Afgift fra Hvejsel 
Sognekald 80 Td. Byg. — 4. C>ffer og Accidenser efter 5 Aai^s (.Gennemsnit 316 Kr. 14 k). 
— 5. Rente af en EmbinUkapital paa 13,117 Kr. 75 O. 

Udgifter: 1. Ekspeuser c. 38 Kr. — 2. Bygniugiwfgift c. 56 Kr. — 3. Præst e- 
gaardeus Indløauiugssum 1,000 Kr. — 4. Udgiften til Præsteboligens Vedligeholdelse kan 
gennemsnitlig anslaas til c^ 50 Kr. aai^lig. 

Til Embedet horer ikke Avling. Haven er omtxt^ut 5* ^ Skp. Land. Boligen er 
meget solid og rummelig oi,^ liiiger tiet ved Kirken, omtrent midt i Sognet. J41 

Svanninge Sognekald i Fyen« Stift (s« Min. Tid. for 1902 B. Side 125). 

InåttBffter: 1. Komtiende 65 Td. % Fdk. Rug, 98 Td. 3 Skp. S^/g Pdk. Byg, 
83 Td. 5 Skp. 17^ Fdk. Havre, soin betales efter Kapitelstakst. — 2. Smaaredselstiende 
3 Td. 4 Skp. SVj Fdk. Byg efter Kapitelstakst. — 3. Kvægtiende 4 Td. 3 Skp. l^^/j^Fdk. 
Byg efter Kapitelstakst. — 4. Smaaredselsvederlag 8 Td. 6 Skp. 3^/,^ Fdk. Byg efter 
Kapitelstakst. — 5. Tienderefusiou af Østrupgaard 2 Kr. 33 Øre. — 6. Bygafgift af solgt 
Mensalgods 7 Td. Byg efter Kapitelstakst. — 7. Afgift af solgte Jorder JIO Td. Byg efter 
Kapitelstakst. — 8. Renter nf eu Embedskapital, stor 52,484 Kr. 3 Øre. — 9. TJdbytte 
af en Bankaktie paa 800 Kr. — 10. Højtidsofret er afløst fra 1901 med 808 Kr. 22 Øre 
aarlig. — 11. Akcidenser efter de sidste 10 Aars Gennemsnit 515 Kr. 8 Øre. — 12. 
Præstegaardens Areal, af Hartkorn 2 Td. 4 Skp. 1 Fdk. 3 Alb., udgør 36 Td. 2 Skp. 
^izth F^' Land. Deraf er c. 19 Td. Land Ager og Eng bortforpagtet paa 7 Aar fra 
l3te April 1900 for en Afgift af 40 Td. Byg efter Kapitelstakst. Forpagteren udfører 
s^rratis Kørsler efter Brændsel, Sand, Vand m. m., andre Kørsler for 1 Kr. pr. løbende 
Mil. Præsten leverer indtil 8 Potter Mælk daglig a 8 Øre pr. Pot. Han vedligeholder 
Hegn, men ikke Huse. Præsten betaler Pengeskatteme, Forpagteren svarer Naturalydel- 
serne. Resten af Arealet, Have. Park, Kratskov og Skovmose afgiver c. 18 Favne Pil-, 
Ask- og Ellebrænde og c. 12,000 Tørv aarlig. 

Præstegaarden, opført. 1768, er anordningsmæssig vedligeholdt. Boligen er ikke 
stor, men hyggelig. I den ene af do ti*e Længer er Forpagt erbolig. Stor, smuk Park 
med Damme og Kanaler. Vandet i Gaarden er ikke godt. Vand til Drikke, Madlavning 
og Vadsk maa hentes fra en Bæk i nogen Afstand fra Gaarden. Indløsningssummen er 
1,000 Kr. 

Jjdgifier: 1. Amtstueskatter c. 112 Kr. — 2. Kommunal Hartkomsskat c. 50 Kr. 

— 3. Ekspenser for Tiden c. 58 Kr. — 4. Enkepension udredes med 8 Td. 1 Skp. '/- Fdk. 
Roff, 33 Td. 4 Skp. 3 Vg Fdk. Byg og 1 1 Td. 3 Skp. 2% Fdk. Havre og 400 Kr. i Penge. 

- 5. Et Embedslaan, oprindelig stoi-t 1,010 Kr., afdrages med ^/j^ aarlig og forrentes 
med 4 pCt. Det vil være afbetalt i Juni Termin 1905. Andre Efterretninger. Vnåei' Justitsministeriet: U4i| Af 6t6kerb6Tilliag. 

Tinder 2den d. M. har det behaget Hans Majestæt Kongen allernaadigst at bifalde : 

at der maa oprettes et Apotek i Nimtofte paa et Sted, som nærmere vil være at 
'pprobere af Justitsministeriet, under de i allerhøjeste Resolution af 23de December 1842 
Wemte Vilkaar, 

at det i vedkommende Bevilling betinges, at den træder ud af Kraft, saafremt 
Bevillingshaveren ikke inden 1 Aar fra Bevillingens Dato har tilendebragt Apotekets Anlæg 
og Indretning, samt 

at der tillægges Apotekeren de for Apotekere paa Landet med personligt Privi- 
lei^nm sædvanlige Rettigheder og paalæggen ham de saadan paahvilende Forpligtelser. 142 

ligesom ban vil have at underkaste sig den med Hensyn til Apotekets Drifl fornødne 
Kontrol, alt i Overensstemmelse med det allerhøjeste Privilegium, 8om maatte blive ham 
meddelt. 

De, der maatte ønske at erholde dette Privilegium, anmodes om inden den 16de Maj 
enten at indsende deres paa behørigt stemplet Papir skrevne og af de fornødne Vidnesbyrd 
ledsagede Ansøgninger, blandt andet indeholdende nøjagtig og fuldstændig Angivelse af 
foregaaende Livsstillinger, til SundhedskoUegiets Dekanus, Stadslæge, Etatsraad £. M. Hoff, 
Sølvgade Nr. 84, 3die Sal, eller personlig at aflevere deres Ansøgninger i Kollegiets Bureau. 
Stormgade Nr. 10, Iste Sal, aabént hver Søgnedag Kl. 3. Miniøteiialtldeiideii tor ItNtt« 143 Ur. 11 Forskellige Meddelelser« BereteiBg angMend« SkilteTMeneto Tltetand i Kongeriget Danmarfc i Åaret 189^— d9. 

I Oyerensstemmelse med den allerhøjeste Sesolution af 4de Juli 1800 har 
1ste Beyisionsdepartement forfattet en tabellarisk Oversigt over Antallet af de i Konge- 
riget Danmark i Finansaaret 1898—99 behandlede Skifter, hvilken Tabel baade viser, 
hvor mange Skifter der i det nævnte Tidsmm ere sluttede, og hvor mange der ved 
det nævnte Aars Udløb endnu henstod ualuttede; samt fra hvilke Aar disse ere. 

Der er i Aaret 1898—99 foretaget 8,984 Skifter, af hvilke 6,484 ere nye til- 
komne, medens 3,^00 henstod fra Aaret 1897—98 og tidligere Aar. 

Af de 8,984 Skifter ere i Aarets Løb sluttede 6,S95, nemlig 4,617 af de nye 
tilkomne og 1,678 af de ældre, medens der ved Aarets Slutning henstod 2,689, af hvilke 
822 ere ældre end et Aar. 

De 889 nævnte Skifter henstode efter de indkomne Indberetninger af følgende 
Onmde: 

62 med Kreditorers eller Arvingers Samtykke eller efter vedkommendes For- 
langende eller testamentariske Bestemmelser, 

17 paa Grund af, at Proklama eller Naadensaar endnu løber, eller lignende 
Grande (Testamentets Omstempling eller lignende), 

316 formedelst Regnskabers Decision eller Fordringers Inkassation samt Reali- 
salion af faste Ejendomme, 

47 paa Ghnind af Arvingers l^Vaværelse eller manglende Legitimation, 

15 beroede paa andre Boers Slutning, 

101 paa Processers eller Tvistigheders Afgørelse mellem vedkommende, og 

264 uden at nogen Orund til Henstand er anført, eller i Tilfælde, hvor Skif- 
terne ere udeladte af sidste Aars Designation. 

Ved Udgangen af Aaret 1898 — ^99 henstod som usluttede 19 Boer, der ere 
feldre end 10 Aar, nemlig 3 i Kjøbenhavn og 16 uden for Kjøbenhavn Dea 19ae Afurll 1902 S22 144 I t • I Forklaring over de onder Afdelingen for Toldsager nnder Generaldirektoratet for Skati 

1 Finansaai Indfø/|e)stoM Bonii j \A%iCt iif ioden 
Stempelafgift af ' landsk tilvirket 
Spillekort m. m. Koesukker. Pakhusleje. Brænde viusl )ræ] 
dingsafgift. Kjøbenhavn 

Øvrige Sjælland, Møen og 

Samsø 

Bomholm og Christiansø, . . 

Lolland og Falster 

Fyen, Langeland og Ærø , . 
Jylland ♦ ♦ , Kr. 
20,169,035 

1,441,499 

97,936 

429,641 

1,529,622 

6,069,219 Kr. 
19,512,856 

1,513,059 

91,001 

418,209 

1,476,306 

5,972,966 29,736,952 28,984,397 Kr. 
1,144,614 

1,508 

229I486 
369,181 Kr. 
1,413,234 8,404 

27b'',544 
386,686 1,744,789 2,083,868 Kr. 
156,224 

2,476 

93 

443 

2,691 

9,665 171,592 Kr. Kr. Kr. 
808,5 2,705! 512,256' 536,4 152,423; 794,397 67 

461 

3,269 

9,409 162,324 31,258 

103'',797 
1,618,673 2,960,381 35.f 

* 

1 05/1 
1,644,^ 3,130,1 Ølskatten indbragte 
Konsulatafgift Efter Fradrag af Godtgørelserne udgjorde de almindelige Told- og Brændevin sbrændingsafgifter , Øl&kai 
samt Konsulatafgiften m. m Den i Finansaaret 1901 — 2 opkrævede Krigsskat af Yareindførselen har desforuden ind- 
bragt følgende Beløb sammenholdt med den i Finansaaret 1900 — 1901 opkrævede Krigsskat. Kjøbenhavn . • •• « 

Øvrige Sjælland, Samsø 0^ Møen , * » 

Bomholm og Christiansø 

Lolland og Falster 

Fyen, Langeland og Ærø 

Jylland « , 

Tilsammen , . ♦ 

Godtgjort Krigsskat • • « 

Tilsammen efter Fradrag af do • • • , Kr. 

1,228,251 

5^,819 

5,566 

40,449 

134,604 

365,834 1,834,583 
100,880 1,733,703 Kr. 

1,193,062 

58,971 

5,706 

44,163 

129,713 

389,612 1,821,227 
88,445 1,732,782 I 145 

ptsmd henhørende Intrader i Finansaaret 1901—1903^ sammenholdt med Intraderne 

1900-19O1*). Kendelser af Handels- 
rejsende m. m. Øviige Indtægter. Tibammen. Afgiftsgodt^relse r. BrændøYinsafgift. Andre Slags. Kr. 
101,923 

6,560 

i6o: 

2,960. 

8,240, 

36,730 Kr. 
104,960 

8,088 

3,138 

9,060 

35,638 1900/ 156,573 160,884 1901 

Kr. 
14,384 

3,439 
201 

1,011 
443 

5,021 24,499 1001/ 1903 

Kr. 
21,228 

2,204 
102 
1,064 
1,565 
6,049 32,212 Tilsammen. * « 2 l«»/l901 

Kr. 
2,380,577 

1,967,738 

129,648 

663,541 

2,013,974 

7,639,308 34,794,786 6,214,315 
295,817 41,304,918 40,692,599 Kr. 
22,013,217 

2,070,881 
126,(82 
698,406 

1,982,668 

7,668,7771 34,560,631 6,285,868 
291,376 1900/ 1901 

Kr. 
16,557 

756 

413 

222 

1,370 

■ 4,476 23,794 *«^Vi902 

Kr. 
15,252 

755 

409 

252 

1,572 

4,219 22,459 ^«»/l901 

Kr. 
367,110 

100,657 

324 

12,977 

27,058 

80,399 588,525 *«>Vi9oa 
Kr. 

392,070 

111,706 

3,341 

27,317 

32,353 

148,947 716,734 41,137,875 40,398,682 Altsaa en Mindreindtægt paa disse i Finansaaret 1901-^1902 imod K- 

nansaaret 1900—1901 , • , . 

Ved Februar Maaneds Udgang var der en Mindreindtægt af •.««••••.• •• 29^,917 Kr. 
186,486 — Altsaa en Forringelse af Status i Marts Maaned af : . ; . . 4 • • 1 07,431 — Paa ^igsskatten er der i' Finansaaret 1901 — 1902 imod Rnansaarét 

1900—1901 en Mindreindtægt af ; ,» • . 

Ved Februiup-'MfMffieeb adgang var der en Mereindtægt a£ ; ;.'.;. 

Altsaa* en Statusforringelse i Marts Maaned af • * 4 . • . . . ♦ Å -. 921 Kr. 
21,101 — ?g,022 — 

tm' Bet samlede Beløb af de almindelige Told- og Brændevinsbrændingsåfgifttr ^ 

samt af Krigsskatten, 01skatten.og Konsulatafgiften m.'m. efter Fradrag 

af Godtgørelserne udgjorde) 1900—1901 ; ^, • . . . . 42,42^,302 Kr. 

i Finansaaret / 1901—1902 '. ., 42,131,464 — Altsaa' en samlet Mindreindtægt i Finansaaret 1901 — 1902,i 
Ved Februar Maaneds Udgang var der en Mindi'eindtægt åf , 

Altsaa eU samlet Statusforringelse i Marts Maaned af • . • . , . «i • • • 294,838 Kr. 
1*6,385 — 1^,453 Kr *) Jfr. denjtilsvai-ende Forklaring for d(:n ellevte Maaned af Finansaaret 1901—1902 i Min. Tid. 
for liM)2 B. Side 100—101 og for Finansaaret 1900-1^)01 1 Min. Tid. for 1901 B. Side 664-65. 146 e In 

•O 
OD 

s 

•4 OD I a 

c 


i :3 

o -S 

S 

9 
9 S 1 ^ CD 

I 
I S 

M 


swwwx 


>a«B» (• 3 S ■^ 


oq: CO S O© 5* 


i^ m På 4U^ 

ja- "^ k£ *« 9 ^ 9 Cl 

i »Il a B 11 A^c^i-4*4eo »eicoei^tAoeoeocQeoio a A^«« A A A Ar^A ACOA AC4AC4ApN^4 i^FN A A AOI AC9#X A^ Ae464«<N *»1 A *i«AAAAAAAAAA|»AAAAAFNll 00 C« A A A A AA A A^4* A^^^^Api^A A^A Av« AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ^^ aaaaaaaaaaaaaaaaaam •o^ma^art 


A A m e^ ^ w^ A A^A • A A A CO Il i I I I I I I I I I I I I I II I 


147 i 

IS 

m 

o 

u 
o c: 
-S) O) B 

O) C8 S 

I 

00 

08 "Opniix 

M M S JL 4> 

3 dl« S fl <» Ulli GO CP I t • 

g i g f Il s 


i 


•- A 1?l| 
I Q^ Él ACQ Atøei^^lOvH Ai-^Ud^a0kA0»94kOC!| CO A A *A Jt^^A ft A AC9^^S*i^rH^N CO A AA^hM^^AC*Qj^ ArHrH^^A^^A A A AfMAA* AøAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA. AAA«AAA«AAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAA<»A|kA« «AAAAA^^ AAAAAAAA^AAVAAAAAAA eo AAAAi^AAAAAAAAAAAAAA AAA^*AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AMAAAAAAAAAAAAAAAAA AAfi^AAAAA^AAAAAAAAAA IA • • • gJ 

Il I i I I II I I I I I I II I I I 

•S O M ?i t 


bc 
fn M^S WcgfiHaOaDPQ<J<J W M rt « B >- p> 148 Afskedigelser og Udnævnelser o. s. t* 

a. Afskedigelser in. m. 

Under Jnstifsministeriet : 

Uiuler Ilte April er Overretsprokurator Ferdinand Einil Torne Tvermoes, R. af I). 
og Dm., efter Ansøgning entlediget fra det af ham beklædte Embede som Prokurator ved 
samtlige Over- og Underretter. 

Under 15de April er Assessor i Højesteret, Dr. juris Niels Kjeldgaard Poulsen 
Lassen, R. af D. og Dm., efter Ansøgning allernaadigst fritaget for det ham for Tidsrummet 
fra 1ste April 1901 til 31te Marts 1904 overdragne Hverv som Medlem af og Formand for 
Overligningskommissionen i Kjøbenhavn. 

Under Landbrtigs^ni nisteriet : 

Under Ilte April er Godsejer, Ritmester Harald Branth, R. af D., til Sønder El- 
kjær, efter hans derom indgivne Begæring bleven fritaget for det ham overdragne Hvei-v 
som Formand for Tyreskuekommissionen for 5te Distrikt (Hjørring Amt). 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet : 

Under 9de April er Rektor ved Aalborg Katedralskole, Rudolph Albei*t Emil Aii- 
kjær, R. af D., efter Ansøgning paa Gi-und af Svagelighed entlediget i Naade og med Pen- 
sion fra den 19de August d. A. at regne. 

Under s. D. er Rektor ved Horsens lærde Skole, Anton Neergaard, R. af D., efter 
Ansøgning paa Grund af Alder entlediget i Naade og med Pebsion fra den 19de August 
d. A. at regne. 

Under Krigsministeriet: 

Under 9de April er Stabsintendant Frederik Feddersen Jantzen, . Chef for Materiel- 
intendanturen, K. af D. og Dm., afskediget efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed i 
Naade af KrigstjeKCstan med Pension efter Pensionslovens § 6, Iste Stykke. b. Udnævnelser og Beskikkelser m. m. 

Under Udefnrigsministei-iet • 

Under 15de April er J. H. B. Lyngberg af Rønne anerkendt som nederlandsk 
Vicekonsul dersteds. 

Under Indenrigsministeriet: 

Under Ilte April er Byfoged og Byskriver i Ærøskjøbing samt Heiredsfoged og 
Skriver i Ærø Herred, Otto Wineken,. aHemaadigst bfiskikket til tillige, at vttre Borgmester 
i Ærøskjøbing Købstad. 

Under Landbrugsministeriet : 

Under lOde April har Landbrugsministeriet antaget Revierjæger ved Ist^ Overførster- 
inspektion, Thorvald Marius Petersen, til Skovfoged ved Nøddebo Skovpai-t under 4de Kron- 
borg Distrikt fra den 1ste Maj d. A. at regne. 

Under Ilte April har Landbrugsministeriet udnævnt Landstingsmand, Godsejer 
Chr. Rottbøll til Christiansdal til at være Formand for Tyreskuekommissionen- for 5te l>i- 
strikt (Hjørring Amt). 149 

Under Ministeriet for Kirke-' og Undervisningsvcesenet: 

Under 5te April er det allemaadigst tilladt Overkateket yed Sukkertoppen i Grøn- 
laud, EliaA Petersen, at modtage gejstlig Ordination for at varetage Grerningen som ordineret 
0?erkAteket i Grønland. 

Under 9de April er Sognepræst for Malt og Folding Menigheder i £.ibe Stift, Hans 
Rasmussen, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Nim og Underup Menigheder i Aar« 
hus Stift. 

Under 12te April er Sognepræst for Lundum og Hansted Menigheder i Aarhus 
Stift, Herman Grubbe Gregersen, allemaadigst boskikket til Sognepræst for Vaabensted og 
Engestofte Menigheder under Lolland-Falsters Stift. 

Under Krigsministeriet: 

Under 9de April er Overintendant Johan Ludvig Carl Julius Thræn, Forstander 
for Forplejningskorpsets Skole, R. af D., udnævnt til Stabsintendant og 

Litendant Jens Errebo Nielsen, Lispektør ved Gamisonssygebuset i Kjøbenhavn, 
Dm., udnævnt til Overintendant, alt fra den 15de d. M. at regne. C Benasdninger med Titler og Ordener m. m. 

Under 3die April har Hans Majestæt Kongen allerhøjst benaadet Kaptajn af Fod- 
folket, Wilhelm Carl Wiborg Hosen, Kompagnichef ved 17de BataiUon, og Korpslæge Ole 
Morten Knudsen ved Gamisonssygebuset i Kjøbenhavn med Ridderkorset af Dannebrogsor- 
denen fra den 8de d. M. at regne. 

Under 5te April er Maskinmester F. W. G. Friis af Kjøbenhavn allemaadigst ud- 
nævnt til Bidder af Dannebrog. ' 

Under 8de April er Hoi^ægermester Carl Holten Grevenkop-Castenskiold til Hørby- 
gaard allemaadigst udiiævnt til Kammerherre. 

Under s. D. er Premierløjtnant ved Gardehusarregimentet, Ove Frederik Gustav 
Eostgaard von der Maase, allemaadigst udnævnt til Kammerjunker. 

Under s. D. er Landbrugskandidat Sophus Preetzmann til Friisenvold allemaadigst 
udnævnt til Jagermester. 

Under s. D. ere Mundskænk L. Nielsen og Lakai Lauritz Larsen, begge under den 
kongelige Sofetat, benaadede med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er Kide- og Foderknægt under den kongelige Staldetat, Lars Petersen, 
benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er Provst for Holmens Provsti, Sognepræst for Bremerholms Menighed, 
Lic. theoL Hans Matthias Fenger, B. af D., benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er Læge hos Deres kongelige Højheder Prins Christian og Prinsesse 
Alexandrine, Hofmedikus, Professor Vilhelm Valdemar Benzon, B. af D., benaadet med 
Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er Overlæge ved Blegdamshospitalet i Kjøbenhavn, Professor, Dr. med. 
iSi^ren Thorvald Sørensen, K. af D.^ benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under Ilte April er Kammerherre, Hofjægermester Peter Ferdinand Collet, E. af 
D.. til Lnndbygaard, benaadet med Dannebrogsmændenes Hædentegn. 

Under Ilte April er Overretsprekvrator Ferdinand Emil Tome Tvermoes, B. af 
D. og Dm., allemaadigst udnævnt til Etatsraad med Bang i Sdie Klasse Nr. 9 efter Bang- 
forordningen« 

Under 12te April er Skipper Søren Peter Degn af Nordby paa Samsø benaadet 
Died Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

TiUadelte til tt tore iMmmtåe Or4eaer. 

Under 7de April er det allemaadigst tilladt Kammeijunker, Bitmester Frederik 
Ibsen at anlægge og bsore den ham af Hans Mtgestæt Kongen af Italien tildelte Dekoration 
som Bidder af Kroneordenen. 

Under s. D. er det allemaadigst tilladt Hotelejer Anders Jensen af Kjøbenhavn at 156 

anlægge og bære den haih a^ Haha Majeitæt Hellenernes Konge tildelte t)ekoration som 
Ridder af FrelserenB Orden. 

Under Ilte April er det allemaadigst tilladt Øverstkonunanderende over den siame- 
siske Marine, Admiral Andreas du Plessis de Richelieu, St. af D., at anlægge og bære den 
ham af Hans Majestæt Kongen af Slam tildelte Dekoration af „Ratana Pon" -Ordenens Iste 
Klasse; Ledige Embeder og Bestillinger. 

Under Justitsminigteriet ! 

Embedet som Distriktslæge i (Thisted tned tilkørende Landdistrikt er ledigt fra Iste 
Maj d* A. at regne. 

Opslaaet ledigt den 8de April \ itkao 
TJdløber den 29de April | *•"^• 

De, der maatte ønske Ansættelse i dette embede) anmodes om enten at indsende 
del'es paa behørigt stemplet Papir skrevne og af de fornødne Vidnesbyrd ledsagede Ansøg- 
ninger til Sundhedskollegiets Dekanus, Stadslæge, Etatsraad E. M. Hoff, Sølvgade Nr. 84, 
3 die Sal, eller personlig at aflevere deres Ansøgninger i Kollegiets Bureau, Stormgade Kr. 10, 
1ste Sal, aabent hver Søgnedag Kl. 3. 

Embedet som Byskriver i Svendborg samt Herredsskriver i Sunds^Oudme Herreder* 

Opslaaet ledigt den 16de April \ .^^^ 

Udløber den 29de April / ^^"^* 

1 f^ølgeLov af 1ste Juli 1870 om Lønninger for Betsbetjent- og Magistratsembeder 
§ 4, jfr. Tavle D. Nr. 12, lønnes dette Embede med 4,400 Kr. aarlig samt Alderstillæg 
effcer samme Lovs § 6. 

Den, der ansættes i Embedet, vil for de ham betroede Oppebørsler have at stille 
saadan Sikkerhed, som senere maatte blive bestemt, ligesom han ogsaa vil have at under- 
kaste sig de Bestemmelser, som maatte blive trufne i Henseende til Regnskabsaflæggelse for 
og Lidbetaling i Statskassen af de i samme indflydende Lidtægter. 

Under Ministeriet for offentlige Arbejder: 

Bestillingen som Postekspeditør i Dragør. 

Opslaaet ledig den 15de April 1 .^^^ 
Udløber den 29de April | iWiS. 

Aarlig Lønning 1,000 Kr., Kontorholdsgodtgørølse 940 Kr. De uvisse Indtægter 
have i Finansaaret 1901—2 udgjort 18 Kr. 30 0. 

Kautionen, der udgør 1,600 Kr. med Fdrbehold af Forhøjelse, stilles efter de i 
Lov af 7de Januar 1898 indeholdte Bestemmelser. 

Den, der maatte blive ansat, er forpligtet til at overtage Bestyrelsen af Statstele- 
grafstationen i Dragør mod den Godtgørelse, som derfor bestemmes, og som indtil videre er 
fastsat til 400 Kr. aarlig. I Henseende hertil bemærkes, at der agtes indført indskrænket 
Tjenestetid for Stationen saavel paa Søgne* som paa Søn* og Helligdage, men at det dog^ 
vil blive paalagt den ny Bestyrer ogsaa uden for den almindelige l^enestetid uden særlig 
Godtgørelse at modtage og befordre de af Lodsinspektøren i Dragør afgivne Lnneldinger, 
ligesom han skal være forpligtet tO, saafremt der maatte blive etableret interurban Statstelefon- 
tjeneste paa Stationen, at overtage Udførelsen af denne Tjeneste mod det Vederlag, som 
herfor fastsættes. 151 

Endvidere er den, som maatte blive ansat, forpligtet til indtil Oktober Flyttedag 
1907 at overtage de til Kontor og Bolig for Postekspeditøren i Dragør indrettede Lokaler 
mod en aarlig Lejeafgift af 400 Kr. og i øvrigt paa de Yilkaar, som derfor nærmere maatte 
blive fastsatte. 

Ansøgninger om denne Bestilling, der stiles til Ministeriet for offentlige Arbejder 
og indsendes til Generaldirektoratet for Postvæsenet, maa indeholde Oplysning om: 

Vedkommendes fulde Navn, Fødested, Fødselsaar og -dag, i hvilken Henseende be- 
mærkes, at den, der ansættes, maa være fyldt det 25de Aar« 

Den Uddannelse, Ansøgeren har faaet i Postfaget, og ved hvilken 1^ eneste. 

Yæmepligtsforhold (saafremt Ansøgeren er kasseret ved Sessionen, Oplysning om 
Granden hertil). 

Kundskaber, navnlig i levende Sprog, Eksamen (Afskrift af Eksamensbevis). 

Attester, Anbefalinger og øvrige Bilag ville ikkun være at indsende i bahørig be- 
kræftet Afskrift. 

Under Ministeriet far Kirke- og Undervimtngsvæsenet: 
Malt og Folding Sognekald i Bibe Stift. 

Opslaaet ledigt den Ilte April \ iqao 

Udløber den Ode M«j / *"""' 

Beguleringssum 1,490 Kr. 

Koattnaationflopilag. 

Egense Sognekald i Fyens Stift. 

Opslaaet ledigt den 7de April 1 iqo2 
Udløber den 5te Mig j 

Begnleringssum 1,780 Kr. 

Der er meddelt den afdøde Sognepræsts Enke Udsættelse med Naadensaarets Be- 
gyndelse indtil Eftermandens Kaldsbrevs Datum. 

Beretning om Udige gejstliae Embeders Beskaffenhed efter de fra vedkommende 

Biskopper modtagne Meddelelser. 

Starup og Nebel Sognekald i Ribe Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 116) 
Indtægter: 1. Tiende og Smaaredsel 80 Td. 2 Skp. 3 Fdk. Bug, 77 Td. 5 Skp. 
2 Fdk. Byg, 11 Td. 2 Skp. 2 Fdk. Havre, 13 Td. 3 Skp. Boghvede, alt efter Kapitels- 
takst. — 2. fiygafgift af bortsolgt Jord 86 Td. 3 Fdk. Byg efter Kapitelstakst. — 3. 
Benter af en Einbedskapital paa 27,288 Kr. 24 0. — 4. Udbytte af en Bankaktie paa 
396 Kr. 60 0. — 5. Refusion af Føniksborg 45 Kr. 33 0. — 6. For Jord, bortlejet til 
Gymnastikplads 2 Kr. — 7. 0£fer og Accidenser efter 4 Aars Gennemsnit c. 879 Kr. — 
8. Præstegaarden, af Hartkorn c. 4 Td. 3 Skp., har et Areal af c. 46 Td. Land (deraf c. 
2 Td« Land Have og Gaardsplads) Ager og Eng og c. 13 Td. Land Skov; den er hidtil 
dreven af Beneficiarius, men formenes let at kunne bortforpagtes. Marken er i god Kraft. 
Skoven afgiver tilstrækkeligt Gavntræ og Brændsel. Haven (c. Ij/g Td. Land) rummer 
adskillige gamle Træer og yder godt Underlæ. Stuehuset (Grundmur, Straatag) er gammelt 
og kræver en Del aarlig Vedligeholdelse, men afgiver mod 9 Værelser, hvoraf 2 indtager 
hele Husets Bredde, en i det hele god og hyggelig Bolig. Udhusene ere ret gode, men 
ikke særlig praktisk indrettede ; de have — saavel som Stuehuset — høje Tage^ der kræve 
ikke liden Tækning. 

Udgifter: 1. Kongelige Skatter 162 Kr. 96 0. — 2. Hartkomsskat til Kommtmen 
134 Kr. 16 0. — 3. Ekspenser c. 58 Kr. — 4. Brandpenge 33 Kr. 48 0. — 5. a. Et 
Dræningslaan, fra Juli 1888, oprindeligt stort 2,980 Kr., forrentes og afdrages i 18 Aar; 
b. til eventuel Nedrivning af et ældre Hus, Tilbygning til Kostaldslængen og Omdannelse af 
Kostalden er bevilget et Embedslaan paa indtil 2,000 Kx,, som skal forrentes og afdrages i 
15 Aar. — 6. Paa Embedet hviler Enkepension, som svares med 10 Td. Rug, 20 Td. 3 
Skp. Byg, 1 Td. 4 Skp. Havre, 1 Td. 4 Skp. Boghvede og 390 Kr. — 7. Præstegaardens 
Indløsningssum er 1,000 Kr. 

Skallerup og Vennebjerg Sognekald i Aalborg Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 125). 
iMUcegter: 1. Komtiende 127 Td. 6 Skp. 1 Fdk. Byg, 83 Td. 2 Skp. l^/^ Fdk. 

28 162 

Rug, 84 Td. 3 Fdk. Havre (Skallerup in natura, Vennebjerg efter Kapitelstaket). — 2. 
Refusioner 17 Td. l*/g Fdk. Byg. 1 Læs Tag. — 3. Offer og Accidenser c. 500 Kr. 
(heraf Højtidsoffer afløst med 297 Kr. 14 0.) — 4. Rente af Embedskapitaler c. 450 Kr. 
aarlig (Bankaktie paa 580 Kr. 23 0., Kapital af bortsolgt Jord 11,199 Kr. 19 0.) — 5. 
Kvægtiende og Smaaredsel c. 120 Kr. — 6. Leje af et Jordstykke 6 Kr. — 7. Præste- 
gaardens Tilliggende, af Hartkorn c. 6 Td. 5 Skp., Areal c. 256 Td. Land, er bortforpagtet 
1*1 1ste Maj 1903 (og kan rimeligvis bortforpagtes paa samme Vilkaar) for en aarlig Afgift 
at 12 Td. Rug, 12 Td. Byg, 40 Td. Havre, 6 Td. Kartofler, 12 L. Pd. Smør, 6 Lam, 
6 fede levende Gæs, 2 Spædekalvekroppe, 16 Læs Hakkelsebalm a 32 L. Pd. pr. Læs, 
halvt Rug, halvt Havrehalm, 2 Læs Kløverhø. I Løbet af Juni — September leveres 
som Vederlag for Græsning af Præstens Heste 10 Td. Havre, 8 Læs Foder k 32 L. Pd. 
pr. Læs, halvt Rug, halvt Havrehalm. I Penge 500 Kr. 8 Pd. Uld. 16 Potter sød 
Mælk i Maj, Jimi, Juli og August, 12 Potter i September, 8 Potter daglig i de øvrige 7 
Maaneder. Forpagteren er forpligtet til at besørge Præstens Embedskørsler, og bortfalder 
da de 40 Td. Havre samt Halm og Hø etc. Alle Skatter og kommunale Afgifter af Hart- 
korn betaler Præsten, gaaende og kørende Pligtarbejde præsterer Forpagteren. Forpagteren 
loverer det fornødne Tag, Præsten besørger det lagt op. Bygningerne 50 Aar gamle, 
Stuehuset rummeligt. Staldlængen vil rimeligvis snart blive ombygget. Godt Vand. Brænd- 
sel købes dyrt. Haven efter Egnens Forhold smuk. 1^/4 Mil til Hjørring, ^/^ Mil til 
Vesterhavet, en god ^/^ Mil til Vennebjerg Kirke; daarlig Vej. 

Udgifter: 1. Kongelig Skat c. 270 Kr. — 2. Kommuneskat af Hartkornet c. 130 
Kr. (Formue- og Lejlighedsskat høj). — 3. Ekspenser c. 90 Kr., hvori 40 Kr. som Rente 
af Indløsningssummen. stor 1,000 Kr. — 4. Embedslaan: a. paa 300 Kr., stiftet 1900, for- 
rentes og afdrages i 10 Aar; b. paa 280 Ki*., stiftet 1901, forrentes og afdrages i 8 Aar. 

— 5. Enkepension 19 Td. 4 Skp. 37^ Fdk. Byg, 11 Td. 7 Skp. IV4 Fdk. Rug, 16 Td. 
6 Skp. »/g Fdk. Havre og 215 Kr. 97 0. — 6. I Anledning af en tidligere, fra den 31te 
Juli 1894 entlediget Formand er der paalagt Embedet et aarligt Pensionsbeløb, at udrede 
i Overensstemmelse med de allerhøjeste Anordninger af 16de December 1887 og 8de August 
1892 med 106 Td. Byg, 46 Td. Rug og 46 Td. Havre, at betale med Penge efter hvert 
Aars Kapitelstakst, og 505 Kr., hvilken Pension — efter Fradrag af fornævnte Enkepension 

— ved Skrivelse af 25de September 1900 fra IVIinisteriet for Kirke- og TJndei-visningsvæsenet 
for Tiden fra 1ste August 1899 til 31te Juli 1903 er fordelt paa 8 Aar i Henhold til 
allerhøjeste Anordning af 3die September 1898. 

Bavdrup Og Solrød Sognekald i Sjællands Stift (se Miu. Tid. for 1902 B. Side 125). 

Indtægter: 1. Præstetiende fra begge Sogne tilsammen 258 Td. 2 Skp. */i« Fdk. 
Byg efter Kapitelstakst. — 2. Havdrup Kirketiende, hvormed Embedet er beneficeret, 
96 Td. 2^Vi« ^^* Hyg efter do. — 3. Kvægtiende og Smaaredselsvederlag 15 Td. 1 Skp. 
35/3 Fdk. Byg efter do. — 4. Arvefæstealgift af bortsolgt Jord 99 Td. 1 Skp. Byg efter 
do., hvoraf dog de 37 Td. 1 Skp. efter det foregaaende Aars Kapitelstakst. — 5. Refusion 
fra Glostrup Sognekald 4 Td. Byg efter do. — 6, Refusion fra Aagerup-Kirkerup Sogne- 
kald 1^/3 Td. Rug efter do. — 7. Renter af Embedskapitalen (stor 14,946 Kr.) 699 Kr. 
52 0. — 8. TJdbytteV Bankaktien (stor 494 Kr.) 36 Kr. 31 0. — 9. Ailøst Højtidsoffer 
230 Kr. — 10. Accidenser, i Aaret 1901 477 Kr., efter 5 Aars Gennemsnit 321 Kr. — 
11. Præstegaardens Avling — med Have, Byggeplads og Gaardsplads rigelig 29 Td. Land — , 
af Hartkorn 4 Td. 3 Vi, Fdk.. er udlejet for en aarlig Afgift af 90 Td. Byg efter det fore- 
gaaende Aars Kapitelstakst, Sommergræsning paa 1 Td. Land samt Skære- og Strøfoder til 
2 Heste. Desuden haves i Arvefæste fra Yallø Stift af „Havdrup Kirkejord", Matr. Nr. 4 
Solrød, c. 37 Td. Land af Hartkorn 4 Td. 6 Skp. '^/^^ Fdk., der er udlejet for en aarlig 
Afgift af 114 Td. Byg efter det foregaaende Aars Kapitelstakst samt Naturalydelser! hvor* 
under bl. a. fornødent Tækkehalm, vurderet til i alt 83 Kr. Lejemaalet for begge Area- 
lers Vedkommende udløber 31te Marts 1903. 

Udgifter: 1. Kongelige Skatter 288 Kr. 83 0., heraf Brandpenge c. 70 Kr. — 2. 
Kpmmunale Skatter af Hartkornet 68 Kr. — 3. Tiendeskat til Yallø Stift 47 Kr. 64 0. 

— 4. IV2 Skillings Afgift 3 Kr. 23 0. — 5. Ekspenser (pligtige) 12 Kr. 73 0.; Bidraget 
til Præstehjælpeenkekassen udgør ordinært 4^2 Td. Byg. — 6. Arvefæsteafgift og samtlige 
Tiender af „Havdrup Kirkejord** 46 Td. 7^, Fdk. Byg. — 7. Renter og Afdnig af Byggegæld 
til Opførelse af de 2 Udlænger, stiftet 1887, aarlig 552 Kr. Laauet — oprindeligt stort 
9,200 Kr. — vil være tilbagebetalt i December 1905. — 8. I Anledning af Formandens 153 

Entledigelse er dér paalagt Embedet et aarligt Pensionsbeløb^ at udrede i Overensstemmelse 
med de kongelige Anordninger af 16de December 1887 og 8de August 1892, eventuelt den 
kongelige Anordning af 3die September 1 898, med 263 Td. Byg, at betale med Penge efter 
hvert Aars EApitelstakst, og 184 Kr., alt fra Naadensaarets Udløb at regne. Der er ingen 
Enke eller personel Kapellan paa Kaldet; men der er forbeholdt den entledigede Formands 
eventuelle Enke Ret til sædvanlig Pension af Kaldet. — 9. Præstegaardens Indløsningssum 
er 250 Ej:., hvori indestaar et Legat paa 25 Ki*., at forrente til Kommunen. 

Præstegaarden, der er beliggende umiddelbart ved Hovedsognets Kirke, omtrent ^/g 
lijl fra Havdrup Station, ^/g Mil £ra Annekskirken og c. V/^ Mil fra hver af Købstæderne 
Roskilde og Køge, er i det hele i meget god Stand; Stuehuset er opført 1856, er inmimeligt 
og velindrettet, med 12 større og mindi*e Værelser og gode og rigelige Udenomsbekvemme- 
ligheder. Haven, c. 2 Td. Land, er god med en Del ældi*e Frugttræer og en stor 
Køkkenhave. 

EgeDBe Sognekald i Fy^ns Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 140). 

Indtægter: 1. Komtiende 61 Td. 1^^ Fdk. Byg, 59 Td. I Skp. 2"/i2 Fdk. Rrg 
og 58 Td. 2 Skp. ^/^^ Fdk. Havre. — 2. Kvægtiende og Smaai-edsel 11 Td. 1 Skp. 
2i»/4g Fdk. Byg. — 3. Arvefæsteafgift 1 Td. Rug, 4 Td. Byg og 1 Td. Havre. — 4. Ren- 
ter af en Embedskapital paa 10,950 Kr. — 5. Udbytte af en Bankaktie paa 400 Kr. — 
6. Offer og Accidenser efter 5 Aars Gennemsnit 660 Kr. — 7. Præstegaardens Jordtillig- 
gende udgør c. 51Vj Td. Land, af Hartkorn 5 Td. 1 Skp. 1 Fdk.; deraf c. 5Vj Td. Land 
Eratskovy Mose og Vejstrækning. Præstegaardsj orden er bortforpagtet fra den Iste April 
1901 paa 9 Aar mod en Afgift af 92 Td. Byg efter Kapitelstakst og 50 Kr. om Aaret. 

Udgifter: 1. Kgl. Skatter c. 192 Kr., Kommuneafgift c. 80 Kr. — 2. Landemode- 
ekspenser c. 45 Kr. — 3. Et Byggelaan til Præstegaardens Reparation, oprindeligt 2,500 Kr., 
stiftet Juni 1885 pa& 20 Aar, forrentes med 4 pCt. og afdrages med ^/^^ aarlig, sidste Oang 
Ilte December 1904; et Laan paa 400 Kr. til Bankhasftelsens Indfrielse, forrentes med 
4 pGt.; et Laan paa 650 Kr., afdrages fira Ilte December Termin 1901 i 7 Aar og for- 
rentes med 4 pGt. Lidløsningssummen er 700 Kr. Enkepension vil blive at udrede. Byg- 
ningerne ere gamle; Bindingsværksmure. Stuehuset teglhængt; en inimmelig Bolig. Haven 
9 Skp. Liand med mange Frugttræer. Godt Drikkevand. Ligen Tørvemose. 

Der er meddelt den aidøde Formands Enke Udsættelse med Naadensaarets Begyn- 
delse indtil Eftermandens Kaldsbrevs Datum. Åndre Efterretninger. Under JvMitsfminiMeriet : BortftldaB niltdalie til TUtdlægeTirksomhed. 

Den Tandlæge Olaf Sørensen af Slagelse under 23de Oktober f. A. meddelte Til- 
ladelse til indtil videre besøgsvis at udøve Tandlægevirksomhed i Korsør er bortfaldet. 

Forandring al Sagførarbopirt. 

Under 10de April har Justitsministeriet fra Underretssagføres Hans Biis Hansen 
modtaget Meddelelse om, at han har opgivet sin hidtil hafte Bopæl i Kjøbenhavn og har 
taget Bopæl i Odense. 

Under Indenrigsministeriet: 

BaTilUng aom Tranalatør og Tolk. 
Under Ilte April er der gennem Indenrigsministeriet ad mandatum udfærdiget Be« 
villing for cand. mag. Victor Madsen af Kjøbenhavn som Translatør og Tolk i det franske 
Sprog. 154 Unde}' Krigsministeriet : DdBkriTni&gBfordelingea for 1902. Af det Mandskab, som er udski'evet paa Segsionen for Aaret 1902 og fundet tjenligt 
til den egentlige Krigstjeneste, er der tildelt følgende Afdelinger nedenstaaende Antal Mand 
fra nedennævnte XJdskrivningskredse med hosføjet Mødetid og Mødested, nemlig: ' - ^ — ' " - - - - - - — ■ - Afdeling Udskriv- 
ningskreds. Antal Mand. Mødetid. Mødested. 1ste Hegiment: 
(21de Bataillon) . . 2 det E«giment: 

(22de Bataillon) , . . ddie Regiment: 

(23de Bataillon) . . . 5te Regiment: 

(25de Bataillon) , . . 6te Regiment: 

(26de Bataillon) . . . 7de Regiment: 

(27de Bataillon) . . . 1 
3 

4 
5 1 
o 1 
2 
4 
5 1 
2 
3 

4 
5 1 
3 
4 
5 466 
1 
1 
6 467 84 

387 

3 

5 11 

1 

321 

44 
100 11 
317 

51 
100 1 


1 


2 


3 


3 


10 


4 


464 


5 


2 1902. 474 10. April. 474 4de Regiment: 


(24de Bataillon) « . . 


1 


45 
2 


426 
3 


1 
4 


3 
5 


1 479 476 477 479 480 Kjøbenhavn (Cita- 
dellet Frederikshavn). Helsingør. Kjøbenliavn (Sølv- 
' gadens Kaserne). Sammesteds. Nyborg. Odense Frederioia. 155 Afdeling. 


Udskriv- 
ningskreds. 


Antal Mand. 


Mødetid. 


Mødested. 


Sde Eegiment: 
(28de Bataillon) . . , 


2 
3 

4 
5 

1 
2 
4 
5 


3 

1 

469 

5 


478 
478 


1902. 
10. April. 


A (L'pIitiø 


9åe Regiment: 
(29de Bataillon) • , . 


2 
2 
6 

468 

1 


Viborg 10de Regiment: 
(30te Bataillon)«.«. Efteraarsholdet «,.« 1 
2 

4 
5 1 
2 
3 

4 
5 
6 3 

I 

1 

475 4 
2 
7 
8 
18 
1 2den Artilleribataillon : 


Foraarsholdet 


1 


38 
2 


' 19 
3 


34 
4 


36 
5 


87 
6 

1 
EfleraaflBholdet • • • . ; 


2 
1 
1 


3 
t 

1 


4 
1 

1 


5 


17 


1 
1 


6 
3die Artilleribataillon : ■ 
Foraarsholdet • • • . • ! 


1 


38 


1 
t 


2 


18 


1 


3 


35 


1 


4 


38 


1 


5 


85 


1 

1 


6 

t 
1 


3 

1 480 Aalborg. 218 ' Kjøbeiihavn (Strand- 
20. April. gadens Kaserne). 39 22. Septbr. Sammesteds. 217 I Kjøbenhavn (Kaser- 

' nen ved Fredei'iks- 

20. April. holms Kanal). 40 |22. Septbr.; Sammesteds. Der er derhos tildelt følgende Afdelinger vedføjede Antal udskrevne værnepligtige 
af 6te Udskrivningskreds til Møde den 10de April paa de ovenangivne Mødesteder, nemlig: 156 l6te Regiment (21de Baiaillon) 

2det - (22de — ) 

3die — (23de — ) 

4de — (24de — ) 10 Mand, 
39 — 
39 — 
25 — Afdeling. Udskriv-' 
ningskreds. Antal Mand. Mødetid. Mødested. Til Dækning af Afgang i de 2 første Maaneder af Tddanneltestiden er der tadelt : 1ste Kegiment: 

(21de BatAillon) . . . 


1 


2det Regiment: 

(22de BatalUon) . . « 


1 


3die Regiment: 

(23de Bataillon) . . . 


1 
2 


4de Regiment: 

(24de Bataillon) . . . 


1 
2 


5te Regiment: 

(25de Bataillon) . . . 


1 
3 

4 


6te Regiment: 

(26de Bataillon) • « . 


5 

1 
3 
4 


Vde Regiment: 

(2'7de Bataillon) . . , 


*5 
4 


8de Regiment: 

(28de Bataillon) . . . 


4 


9de Regiment: 

(29de Bataillon) . . . 


5 


10de Regiment: 
(30te Bataillon) .... 


5 
49 50 50 48 50 49 
50 49 49 49 49 50 1902. 
10. April. « KjøbenLavn (Cita- 
dellet Frederikshavn). Helsingør. Kjøbenliavn (Sølv- 
gadens Kaserne). Sammesteds. Nyborg. Odense. Fredericia. Aarhus. Viborg. 50 Aalborg. 167 Afdeling. Udskriv- 
ningakreds. Antal Mand. Mødested. Endvidere er der indkaldt til I. Iste Begiment: 
(2 Ide Bataillon) .•. 

2det Begiment: 
(22de Bataillon). . . . 

4de Regiment: 
(24de Bataillon) . . • 

7de Regiment: 
(27de Bataillon) -. . . 

8de Regiment: 
(28de Bataillon) . . . 


1 

1 

1 

5 

4 
5 

5 

5 


5 


1 


2 


1 

1 


3 
2 


9de Regiment: 
(29de Bataillon) . • . 


5 


10de Regiment: 
(30t« Bataillon) . . . 


3 

1 1 8om ovenfor angivet for ved- 
kommende Afdeling, hrilke værnepligtige i Henhold til Værnepligtslovens § 15 ere blevne foreløbig bedømte og 
behandlede paa Sessionen for 1902 uden at udskrives og af Krigsministeriet ere antagne 
til Tjeneste som frivillige. IL Iste Regiment: 
(2] de Bataillon) . . . 

2det Regiment: 
(22de Bataillon) . • • 3die Regiment: 
(23de Bataillon) • • • 

4de Regiment: 
(24de Bataillon) . . . 1 
3 

4 1 
2 
2 som ovenfor angivet for ved- 
kommende Afdeling, 168 1 

Afdeling. 


Udskriv- 
ningskreds. 


Antal Mand. 


Mødested. 


5te Regiment: 

(25de Bataillon) . . . 


2 
3 

4 
5 

3 

5 
5 

5 


1 
2 
2 
2 


t 
1 
1 

7 
6te Regiment: 

(26de Bataillon) . . . 


i 

4 


i 

4 ' 

1 

i 

3 

2 

i 
1 
8de Regiment: 

(28de Bataillon) . . . 


1 


[ 80II1 ovenfor angivet for ved- 
kommende Afdeling, 


9de Regiment: 

(29de Bataillon^ . . . 


3 
10de Regiment: 

(30te Bataillon) ..• . 


2 

1 
3die Artilleribataillon: 
(Foraarsholdet) .... 


1 

hvilke værnepligtige, efter at være for Tiden kasserede under Tjenesten, Ved deres Frem- 
stilling paa Sessionen for 1902 paa ny ere fundne tjenstdygtige. m. Iste Regiment: 

(2 Ide Bataillon) ... 


1 


2det Regiment: 

(22de Bataillon) . . . 


1 


3die Regiment: 

(23de Bataillon) . . . 


1 
4 


4de Regiment: 

(24de Bataillon) . . . 


1 

2 


5te Regiment: 

(25de Bataillon) . . . 


3 
5 


6te Regiment: 

(26de Bataillon) , , . 


3 


7de Regiment: 

(27de Bataillon) . , , 


4 1 2 

1 3 
2 1 
1 1 2 som ovenfor angivet for ved- 
kommende Afdeling, 159 1 

Afdeling. 


TJdflkriv- 
ningskredB. 


Antal Mand. 


Mødested. 


8de Regiment: 
(28de Bataillon) * * . 


4 

5 

5 

1 
4 

1 
5 

1 
5 


1 


1 

1 
2 

2 

2 

4 
9de Regiment: 
(2»de Bataillon) . • • 


1 


■ 


10de Regiment: 
(30te Bataillon) . • . 


2 
2den ArtiUeribataillon : 
(Foraarsholdet) . » . 


1 
1 


som ovenfor angivet for ved- 
[ kommende Afdeling, 


(Efteraarsholdet) . . . 


1 
1 
3die Artilleribataillon : 
(Foraarsholdet) , . • , 


3 

1 

hvilke væmepligtigei der ere udskrevne paa Sessionen for tidligere Aar, endnu ikke var 
mødte til 'Q eneste ved Hæren paa den Tid, Sessionen for 1902 afholdtes, men antages at 
kunne give Møde med Rekrutterne for dette Aar. IV. 6te Regiment: 
(26de Bataillon) . . . som ovenfor angivet for ved- 
kommende Afdeling; hvilken værnepligtig uden lovligt Forfald er udebleven fra Sessionen for tidligere Aar, men 
nu er kommen til Stede. 

V. leie Regiment: 
(21de Bataillon) . , . 

2det Regiment: 
(22de Bataillon) . « . 

Bdie R.egiment: 
(23de Bataillon) . • . 

4de Regiment: 

(24de Bataillon) . , . 

6te Regiment: 

(25de Bataillon) . , . 11 


4 


9 


11 


2 

11 9 11 som ovenfor angivet for ved- 
kommende Afdeling, 24 160 Afdelins. TTdskriv- , 
ningskreds. Antal Mand. i Mødested. Ste Hegiment : 

i 26de Bataillon) ... 

7de fiegiment: 

^ 2Tde Bataillon) . . . 

8de Begxment : 

1 28de Bataillon) . . 

9de Besiment: 

\ 29de Bataillon) ... 

2den Artilleribatailloa : ' 
f yoraarsholdet) . . . . j 

I 
i 

3die Aitilleribataillon : ' 
(Toraarsholdet) . . . 
2 3 som ovenfor angivet for ved- 
konunende Afdeling, samt til Dækning af Afgang i de 2 fjante Maaneder af Uddannelsestiden: Ifte Begiment : 
r21de BaUillon) 

Cle Begiment: 
f26de Bataillon) som ovenfor angivet for ved- 
kommende Afdeling, kvilke værnepligtige ere behandlede paa en i forrige Maaned afholdt ekstraordinær Session. linteterialtidenden for 1902. 161 Nr. 13. Forskellige Meddelelser. 

Sammarisk Fremstilling af de danske Statsbaners Indtægt i December Maaned 1901^ 
indbefattende Resultatet af samtlige Maaneden yedkommende Afregninger*). 

Personbefordring (inkl. Indtægt af Rejsegods): Kr. ^. Kr. 0. 

lokalt 986,88072 Personer 820,865. 72 

gennemgaaende 43,57578 — 1 10,584. 32 1,030,456 Personer 
Særtog • 612. Gods- og Kreatorbef ordring: Kr. 0. 

lokalt 195,951.6 Tons 744,095. 22 

gennemgaaende 43,898.9 — 144,743.29 Særtog 239,850.6 Tons 932,062. 4 888,838. 51 

Postbefordring 72,654. 71 

Forskelligt ♦* 39,249. 5 Tilsammen » . . 1,932,804. 31 

Indtægt i Maanedeme April— November 1901 19,474,479. 22 Indtægt i Maanedeme April— December 1901 21,407,283. 53 I December Maaned 1900: Kr. 0. 

Personbefordring (inkl. Indtægt af Rejsegods) 1,075,609 Personer. • 989,236. 39 

Godsbefordring 219,024., Tons 819,644. 36 

Postbefordring 74,236. 2 

ForskeUigt 31,597.94 Tilsammen . . . 1,914,714. 71 

Indtægt i Maanedeme April— November 1900 • , 19,174,162. 7 Indtægt i Maanedeme April— December 1900 21,088,876. 78 *) Den tiløvarende Fremstilling for November Maaned 1901 findes i Min. Tid. for 1902 B. 
Side 111. 

Den l8te Uai 1902. 25 1 162 Summarisk Uddrag af de til Ministeriet for Kirke- og UnderrisniiigSTæsenet ind- 
sendte Beretninger om Oymnastikens Tilstand og Fremgang i Folkeskolen i 

Danmark i Aaret 1900. 

Antal 
Skoler. 


Antal Lærere 


der har 
nydt 
Gymna- 
Btikun- 
dervis- 
ning. 


der ikke 
har nydt 
Gymna- 
stikun- 
dervis- 
ning. 


Bom er ! 


1 

om hvis 


Bom viser 


om hvis 

Flid 

intet er 

anført. 
• 

bo 


1 

1=5 

B ^ 


iDygtig- 
> hed 
intet er 
i anført. 


• 
Heraf Skoler i Kjøben- 
havn • 


46 
107 
2,980 


51 
149 
2,978 


1 

» 
10 


51 
149 

2,869 

3,069 


1 

» 

15 


1 ' 

• 
104 


51 
149 

2,879 ■ 


1 

w 

5 


» 


Købstads Skolerne . • . 
Landsby Skolerne .... 


• 
104 


Summa . • • 


3,133 


3,178 


11 


16 


104 


3,079 


6 


104 

Antal Skoler hvor 
Fremgangen er 


Antal 

Skole* 

Bøgende 

Børn. 


Undervisnings- 
Grad 


Lukket 
Lokale 
eller 
Skole- 
stue. 


Svøm- 
ning er 
indført. 


god 

eller 

antage- 

lig- 


ringe 

eller 

maade- 

Hg- 


ikke er 
omtalt. 


den 
fuld- 
stæn- 
dige. 


den min- 
dre fuld- 
1 sten- 
dige. 


Badning 
er ind- 
ført. 


Heraf Skoler i Kjøben- 
havn 


45 
107 

2,858 


1 

• 

37 
38 


• 

85 
85 


21,125 

26,309 

204,770 


46 

107 

2,363 


1 

1 

■ 

617 


46 

93 

354 


19 
76 

78 

173 


19 

90 

490 


Købstaas Skolerne . . 
Landsby Skolerne ♦.♦ 


Summa . . • 


3,010 


å52,204 


2,516 


617 


493 


599 163 Beretning om Statens Statistiske Bureaus Virksomlied i Finansaaret 1901- 1902« 

Bureauet har udgivet: 

Statistisk Tabelværk (Kvartformat): 

Femte Række, Litra D. Nr. 7: Danmarks Handelsttaade og Skibsfart i Aaret 1900. 
Femte Række, Litra D. Nr. 8: Danmarks Vareindførsel og -Udførsel i Aaret 1900. 
Femte Række, Litra E. Nr. I : Kommune- og Havneregnskaber i 1895— -99. 

SiatistisJce Meddelelser (Oktavformat) Fjerde Række, 9de Bind, 3die Hæfte: 
Danmarks Vareomsætning med Udlandet i Oktober — December 1900. 

9de Bind, 4de Hæfte: Høsten i Danmark i Aaret 1900. 

9de Bind, 5te Hæfte: Salg af Landejendomme 1895—99. 

9de Bind, 6te Hæfte: Danmarks Vareomsætning med Udlandet i Januar — 
Marts 1901. 

9de Bind, 7de Hæfte: Statskontrolerede Produktioner 1900 (Spiritus, 01, Sukker, 
og Margarine). 

10de Bind, 1ste Hæfte: Danmarks Vareomsætning med Udlandet i April — 
Juni 1901. 

10de Bind, 2det Hæfte: Folketingsvalgene den 3die April 1901 med Supplerings- 
og Omvalg 1898—1901. 

10de Bind, 3die Hæfte: Folkemængden 1ste Februar 1901 i Kongeriget Danmark 
efter de vigtigste administrative Inddelinger. 

10de Bind, 4de Hæfte: Høstens Udfald i 1901 (Foreløbig Redegørelse). 

Ilte Bind, 1ste Hæfte: Danmarks Vareomsætning med Udlandet i Juli — 
September 1901. 

Ilte Bind, 2det Hæfte: Danske Arbejderfamiliers Forbrug. 2det Afdeling: 
Landarbejdere. 

Ilte Bind, 3dic Hæfte: Kapitelstakster for Afgrøden m. v. 1901 af 1ste 
Februar 1902. 

Ilte Bind, 4do Hæfte: Danmarks Vareomsætning med Udlandet i 1901 samt 
Tilvirkning af Spiritus, 01, Roesukker og Margarine. 

Statistisk Aarbog, 6te Aargang 1901, samt 

Fortegnelse over Bureauets Bogsamling, 

Foruden det ved ovenstaaende Publikationer tilendebragte Arbejde, saavel ved 
selve Materialets Bearbejdelse som ved Offentliggørelsen deraf, har Bureauet dernæst 
været beskæftiget med den detaillerede Bearbejdelse af Folketællingsmaterialet fra 
Iste Februar 1901, navnlig hver enkelt Persons Udskrivning paa Kort m. m. ; til 
Arbejdet herved har været antaget c. 30 Ekstraarbejdere, som have udført Arbejdet 
i Bureauets egne Lokaler, fordelte i to Hold. Af større Arbejder skal endvidere 
fremhæves Bearbejdelsen af det i Juli Maaned f. A. indsamlede Materiale ved- 
rørende Arealets Benyttelse; i Forbindelse med Opgørelsen heraf staar denne Gang 
en social Undersøgelse paa Grundlag af samme Materiale vedrørende Ejendommenes 164 

Størrelse — i Td. Land og Td. Hartkorn — kombineret med Binigernes Livsstilling. 
Endelig har Bureauet bearbejdet det ret omfangsrige Materiale, der blev indsamlet om 
Landets Konge- og Kirketiender, og har meddelt Resultatet heraf i en Skrivelse til 
Finansministeriet, en Skrivelse, der senere har fundet Anvendelse som Bilag til det af 
Regeringen i indeværende Rigsdagssamling forelagte Tiendelovforslag. Paa Justits- 
ministeriets Foranledning har Bureauet dernæst under Bearbejdelse de ved Cirkulære 
af 18de Januar 1902 indsamlede Data vedrørende Politistyrken, borgerlig Retspleje og 
Strafferetspleje. 

Af Bureauets løbende Arbejder skal fremhæves den regelmæssige Bearbejdelse 
af det befolknings-, rets- og finansstatistiske (Kommuners og Havnes) Materiale, end- 
videre af Skemaerne vedrørende Alderdomsunderstøttelse, kommunale Valg, Landejen- 
domssalg, ligesom man har bearbejdet de fra Rederierne her i Landet modtagne Op- 
lysninger om Danmarks udenrigske Skibsfa^^t. 

Som sædvanlig er der dernæst afgivet en stor Mængde Responsa og Betænk- 
ninger til Brug for Administrationen samt til Autoriteter og private i Ind- og Udland.. Afløsning af Højtidsoffer. 

Under 29de April d. A. har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 
meddelt Approbation paa en mellem Sogneraadet for Storehedinge Sogns Landkom- 
mune og de off erberettigede sammesteds indgaaet Overenskomst om Afløsning af Høj- 
tidsofret for bestandig fra den 1ste Januar 1902 at regne mod faste aarlige Veder- 
lag paa 536 Kr. 97 0. til Sognepræsten, 206 Kr. 6 0. til Læreren i Sierslev, 166 Kr. 
51 0. til Læreren i Renge og 164 Kr. 40 0. til Læreren i Bjelkerup, paa Vilkaar, at 
der ikke paalignes de ikke til Folkekirken hørende Beboere, de offerberettigede selv, 
militære eller Beboere, der have løst Sognebaand, større Skattebidrag, end der, om 
Ofret ikke var afløst, vilde kunne paalignes dem. 165 Afskedigelser og Udnævnelser o. s. y* 

a« Afskedigelser m. m. 

Umier Uden ) iysministeriet : 

Under Ilte April er kongelig Konsul i Oporto, Carlos de Moser, E.. af D., efter 
Ansøgning entlodiget i Naade fra den ham betroede Post. 

Tinder s. D. er kongelig Konsol paa St. Helena, William J. Williams, efter Ansøg- 
ning entlediget i Naade fra den ham betroede Post. 

Under Indenrigsministeriet: 

Under 15 de April er Havnefoged B. P. Hansen efter Ansøgning entlediget i Naade 
fra den ham betroede Stilling som Vejer og Maaler ved Lohals Havn paa Langeland fra 
den 1ste Maj d. A. at regne. 

Under Ministeriet jor Kirke- og Undervisningsvæsenet: 

Under 17de April er E.ektor ved Frederiksborg lærde Skole, Conrad Iversen, B.. af 
B. og Dm., efter Ansøgning entlediget i Naade og med Pension fra den 19de August d. 
A at regne. 

Under 22de April er Professor i det rets- og statsvidenskabelige Fakultet ved Kjø- 
benhavns Universitet, Dr. juris Vigsjid Andreas Falbe-Hansen^ B>. af D. og Dm., efter An- 
søgning entlediget i Naade og med Pension. 

Under s. D. er Rektor ved Metropolitanskolen, Valdemar Antonius Bloch, B. af 
D. og Dm., efter Ansøgning paa Grund af Alder entlediget i Naade og med Pension fra 
den 19de August d. A. at regne. 

Under s. D. er Bektor ved Bønne lærde Skole, Christian Grønbech Koefoed, B. af 
D. og Dm., efter Ansøgning paa Grund af Alder entlediget i Naade og med Pension fra 
den 6te Januar 1903 at regne. 

Under 23de April er den Basmus Pedersen allemaadigst givne Anerkendelse som 
Præst for Vejstrup Valgmenighed under Fyens Stift efter hans derom indgivne Ansøgning 
tilbagekaldt i Naade. b. Udnæynelser og Beskikkelser m« m. 

Under JustitsminiBteriet : 

Under 18de April har Justitsministeriet meddelt cand. juris Harald Alfred Nielsen 
Beskikkelse som Overretssagfører. 

Under s. D. har Justitsministeriet meddelt Underretssagfører, cand. juris P. P. 
Svanholm Beskikkelse som Overretssagfører. 

Utider Indenrigsministeriet: 

Under 1 5de April er Chefen for den kongelig gi'øulandsko Handels Korrespondance- 
og Bogholderkontor, Carl Julius Peter Byberg, B. af D., allemaadigst udnævnt til Direk- 
tør for den kongelige grønlandske Handel. 166 

Under s. D. er Skipper Ole Jørgensen allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler 
ved Lohals Havn paa Langeland fra den 1ste Maj d. A. at regne. 

Under 19de April er Stationsforstander ved Stenlille Jernbanestation under Holbæk 
Amt, Carl Christian Gether, allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Sta- 
tion for don Tid, han maatte fungere som Stationsforstander ved samme. 

Under s. D. ere stationsbestyrende Portør ved Skjellerup Holdeplads under Holbæk 
Amt, Niels Peter Petersen, og stationsbestyrende Portør ved Kirke-Eskildstrup Holdeplads 
under Holbæk Amt, Erland Christoffer Henckel Wanscher, allemaadigst beskikkede til Vejere 
og Maalere ved bemeldte Holdepladse for den Tid, de maatte fungere som stationsbestyrende 
Portører ved samme. 

Under s. D. er Stationsmester ved Dianalund Jernbanestation under Holbæk Amt, 
Alfred Heilmann, allenaaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Station for den 
Tid, lian maatte fungere som Stationsmester ved samme. 

Under s. D. er Stationsforstander ved Merløse Jernbanestation under Holbæk Amt, 
Emil Nielsen, allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Station for den Tid, 
han maatte fungere som Stationsforstander ved samme. 

Under s. D. er Banevogter ved Ørsø Holdeplads under Hjørring Amt, Jens Chri- 
stian Jeppesen, allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Holdeplads for 
den Tid, han maatte fungere som Bancvogter og hans Husti-u som Ekspeditrice ved samme. Under Minhtmet for offentlige Arbejder: 

Under 1 5de April er der allemaadigst tillagt Ekspedient ved Provinspostkontorerne, 
Hans Peter Valdemar Hansen allerhøjeste Udnævnelse i Postvæsenets 4de Lønningsklasse 
fra den 1ste April d. A. at regne. 

Under 18de April har Ministeriet for offentlige Arbejder udnævnt Stationsforstander 
ved Ballerup Station, Christian Sophus Bender, til Regnskabsfører og Materialforvalter un- 
der Statsbanedriftens Trafikafdelinger fra den 1ste Maj d. A. at regne. 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet: 

Under 15de April er Sognepræst for Skjævinge og Gjørløse INIeuighcder i Sjællands 
Stift, Gustav Oluf Valdemar Barfod, allemaadigst beskikket til tillige at være Provst for 
Strø og Holbo Herreder. 

Under 17de April er cand. theol. Axel Perch Forman allemaadigst udnævnt til 
Lærer vod det kongelige Døvstummeinstitut i Kjøbenhavn. 

Under 19dc April er Sognepræst for Ulvborg og Raastcd Menigheder og Provst 
for Ulvborg, Skodborg og Vandfuld Henleder i Ribe Stift, Georg Andreas Olsen, allemaa- 
digst beskikket til Sognepræst for Liunge og Braaby Menigheder i Sjællands Stift. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Axel Veimehren, allemaadigst beskikket til 
personel Kapellan for Sønder og Nørre Onsild Menigheder i Aarhus Stift. 

Under 22do April er der allemaadigst forundt følgende Lærere ved den farmaceu- 
tiske Læreanstalt, Henning Emil Koefoed, Anders Christian Christensen, Viggo Albert Poul- 
sen og Jens Bille Gram, allerhøjeste Udnævnelse som Professorer ved den farmaceutiske 
Læreanstalt. 

Under 23de April er Valget af hidtilværende midleiiidig ordineret Medhjælper ved 
Valgmenigheden i Kjøbenhavn, Laust Jeppesen Laursen, til at være Præst for Vejstrup 
Valgmenighed under Fyens Stift, allemaadigst stadfæstet. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Peter Olesen Kold, allemaadigst beskikket 
til Sognepræst for Givskud Menighed under Ribe Stift. 167 C. Benaadninger med Titler og Ordener m. m. 

Under 15de Marts er Politimester i Christiania, Niels Otto Hesselberg, allemaadigst 
udnæTnt til Kommandør af Dannebrog af 2den Grad. 

Under s. D. er Chefen for Polititjenesten til Udfindeise af Forbryderes Identitet i 
Paris, Alphonse Bertilion, samt Direktør ved Christiania Bodsfængsel, Anders Daae, aller- 
naadigst udnævnte til Biddere af Dannebrog. 

Under 26de Marts er Vicepræsident for „la société centrale de sauvetage des nau- 
fragés", Emile Bobin, B. af D., af Paris, allemaadigst udnævnt til Kommandør af Danne- 
brog af 2den Grad. 

Under s. D. er kongelig Konsul i Singapore, C. A, Eauch, allemaadigst udnævnt 
til Bidder af Dannebrog. 

Under 18de April er der allemaadigst meddelt forhenværende Skidsfører, Frederik 
Johan Iversen af Ejøbenhavn, Tilladelse til at bære den ham under 3die September 1861 
tildelte Medaille for druknedes Bedning. 

Under 19de April er Sognefoged og Lægdsmand for Tjæreby Sogn, Kammerraad 
Hans Henrik Andersen af Tyvstofbe, og Landpolitibetjent i Antvorskov Birk, Christian Jen- 
sen, benaadede med Dannebrogsmændenes Hæderstegn« 

Under 21de April er der allemaadigst tildelt Premierløjtnant af Fodfolket, Lave 
Broch af Kjøbenhavn, Medaillen for druknedes Bedning med Tilladelse til at bæro samme. 

Under 22de April er Professor i det rets- og statsvidenskabelige Fakidtet ved Kjø- 
benhavns Universitet, Dr. juris Vigand Andreas Falbe-Hansen, B. af D. og Dm., allemaa- 
digst udnævnt til Konferensraad. 

Under s. D. er Bektor ved Metropolitanskolen, Valdemar Antonius Bloch, B. af 
D. og Dm., allemaadigst udnævnt til Kommandør af Dannebrog af 2den Grad. 

Under s. D. ere Bektor ved Aalborg Katedralskole, Budolph Albert Emil Ankiær, 
B. af D., og Bektor ved Horsens lærde Skole, Anton Neergaard, B. af D., benaadede med 
Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er Direktør for det nordiske Forlags Bogafdeling, Ernst Severin Jens 
Bojesen, allemaadigst udnævnt til Bidder af Dannebrog. 

niltd«Isø til tt bare fremmede Ordener. 

Hans Majestæt Kongen har allemaadigst tilladt Oberst af Artilleriet, Johannes 
Frederik Marius Leisner, fungerende Direktør for Artilleriets tekniske Tjeneste, K. af D. 
og Dm., at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Kongen af Sverig og Norge til- 
delte Dekoration som Kommandør af 1ste Klasse af Sværdordenen. 

Hans Majestæt Kongen har allemaadigst tilladt Oberstløjtnant af Generalstaben, 
Eiler Christian Basmussen, Chef for Generalstabens topografiske Afdeling, B. af D. og Dm., 
at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Kongen af Sverig og Norge tildelte Deko- 
ration Bom Kommandør af 2den Klasse af Sværdordenen. 

Under 25de Marts er det allemaadigst tilladt Konsul paa St. Thomas for Haiti og 
Venezuela, Christopher Daniel, at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Kejseren 
af Bnsland tildelte Dekoration af St. Stanislausordenens 3die Klasse. 

Under 18de April er det allemaadigst tilladt Øverstkommanderende i den siamesiske 
Marine, Admiral Andreas du Plessis de Bichelieu, St. af D., at anlægge og bære den ham 
af Hans Majestæt Kongen af Siam tildelte Dekoration som Storkors af den Hvide Elofant- 
Orden i Diamanter. 

Under s. D. er det allemaadigst tilladt Grosserer Christian Ewald Bothe af Kjøben- 
havn at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Kongen af Sverig og Norge tildelte 
Dekoration som Bidder af 1ste Klasse af Wasa-Ordenen. 

Under 21de April er det allemaadigst tilladt Sømand Peter Nielsen Petersen af 
Sveistmp, at anlægge og bære den ham af Hans kongelige Højhed Storhertugen af Mecklen- 
boi^-Schwerin tildelte Bedningsmedaille. 16« Ledige Embeder og Bestillinger. 

Under Ministeriet for offentlige Arbejder: 

6 Telegrafistposter. 

Opslaaede ledige den 30te April 1 -^^^ 
Udløbe den Ude Maj / ^^"'^• 

Begyndelseslønning 1,000 Kr. for mandlige og 800 Kr. for kvindelige Funktionærer. 

Disse Bestillinger henhøre til de Embeder, hvortil der i Henhold til Lovene af 
6te Juli 1867, 24de April og 26de Maj 1868 samt 28de Maj 1880 or forbeholdt visse Mili- 
tærpersoner Adgang, naar de forøvrigt ere i Besiddelse af de fornødne Kvalifikationer og 
derhos have erhvervet behørig Fagdannelse. 

Ansøgninger stiles til Ministeriet for offentligo Arbejder og indsendes til Telegraf- 
direktoratet. Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet: 

En Professorpost i Lovkyndighed under det rets- og stats videnskabelige Fakultet. 

Opslaaet ledig den 26de April \ ^^ 

Udløber den 10de Maj f ^^"'^• 

Med Posten er i Følge Lønningsloven af 12te April 1892 forbunden en Lønning af 
3,600 Kr., stigende efter hver 5 Aars Tjenestetid med 600 Kr. indtil 6001 Kr. 

Ansøgninger om den nævnte Post indsendes til Ministeriet for Kirke- og Undervis- 
ningsvisningsvæsenet. 

Bektorembedeme ved Metropolitanskolen, Frederiksborg lærde Skole, Horsens lærde 
Rkole og Aalborg Katedralskole blive ledige fra 19de August d. A., Hek torembedet ved 
Rønne lærde Skole fra 6te Januar 1903. 

Opslaaede ledige den 26de April 1 .^^^ 
Udløbe den 10de Maj / ^^^^' 

Med disse Embeder er der i Følge Lønningsloven af 12te April 1892 forbunden 
en aarlig Lønning af 4,200 Kr., stigende hvert 5te Aar med 400 Kr. indtil 5,000 Kr., 
foruden fri Bolig eller Godtgørelse, hvorhos der er tilstaaet Rektoren ved Metropolitanskolen 
et aarligt Tillæg af 400 Kr. 

Ansøgninger om disse Embeder indsendes til Ministeriet for Kirke- og Undervis- 
ningsvæsenet. 

Beretning om ledige gejstlige Embeders Beskaffenhed efter de fra vedkommende 

Biskopper modtagne Meddelelser. 

Malt og Folding Sognekald i Bibe Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 151). 
Indtaster: 1. Præstetiende 66 Td. Rug, 14 Td. Byg og 8 Td. Havre, hvoraf det 
meste leveres efter Kapitelstakst. — 2. Smaaredsel 6 Td. Byg efber Kapitelstakst. ^- 8. 
Af bortsolgt Jord 46 Td. Byg efter Kapitelstakst. — 4. Renter af en Embedskapital paa 
12,888 Kr. — 5, Udbytte af en Bankaktie paa 400 Kr. — 6. Oflfer og Accidenser efter 
Gennemsnit af de sidste 5 Aar c. 1,052 Kr. — 7. Der er ingen Lidløsningssum, da Kaldet 
ejer en Kapital paa 985 Kr. 20 0., der indestaar hos Sognepræsten og betragtes som Lid- 
løsningssum for Præstegaarden. — 8. Præstegaarden, af Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 2^4 Alb., 
har et Tilliggende af c. 25 Td. Land Ager og Eng af god Beskaffenhed, hvori er medregnet 
Have, Byggeplads og Mose. Et rummeligt, skifertækket Stuehus og en stor og smuk Have. 
Rigeligt og godt Vand og Hdebrændsel haves. Præstegaarden er bygget for c. 32 Aar siden. Udgifter: 1. Kgl Skatter og Afgifter 66 Kr. 32 0. — 2. Kommimeafgifter af 
Hartkornet c. 58 Kr. — 3. Ekspenser c. 36 Kr. — 4* a) Et Byggelaai^ paa 2,500 Kr. fra 
1893) forrentes med 4 pCt. og afdrages med ^/^^ aarlig fra Ilte Juni 1901; b) Laan til 
en Ajlebeholder paa 184 Kr., forrentes med 4 pCt. og afdrages i 8 Aar fra Ilte Jnni 1900. 

Der er ingen Enke paa Kaldet. Andre Effcerretniuger* Onder JustitsministeHet : 

niUdelse til at ad« ve TandlageTlrksomhed. 

Under 17 de April har Justitsministeriet meddelt Tandlæge Frederik Dolleris af 
Frederikshayn Tilladelse til besøgsvis at udøve Tandlægevirksomhed paa Læsø samt til i 
Stedet for den ham under 22de Maj 1891 meddelte Tilladelse til besøgsvis at udøve Virk- 
somhed som Tandlæge i Flatftnskjold at udøve saadan Virksomhed ved Dybvad Station, 
dog at disse Tilladelser bl. a. ere saaledes betingede, at de ikkun gælde indtil videre og i 
alt Fald kun, saa længe der ikke er bosat nogen Tandlæge paa de paagældende Steder. 

Porandrinfi a! Stglørorbopal. 

Underretssagfører, cand. juris Stephan J. Horstmann Hansen har for Justitsmini- 
steriet anmeldt, at han agter at opgive sin hidtil hafte Bopæl i Vestervig og at tage Bopæl 
i Næstved. 

Tinder 17de April har XJnderretssagfører Carl F. Abel for Justitsministeriet anmeldt, 
at han har opgivet sin hidtil hafte Bopæl i Ølgod og har taget Bopæl i Varde. 

Under Indenrigsministeriet : 

Bevis for Indfødsreta Erhvervelse. 

Gennem Indenrigsministeriet er der udfærdiget Bevis for, at eftemævnte i Henhold 
til Lov af 7de April 1899 har erhvervet dansk Indfødsret: 

Den 22de April: 
Skomager Christian Ludwig Schmidt af Kjøbenhavn, som er født i Slesvig, 

og i Henhold til Lov af 29de Marts 1901 : 
Gasværksbestyrer Mads Jensen Lindberg af Bibe, som er født i Slesvig. 

Under Ministeriet Jor offentlige Arbejder : 

Postekspoditloaer og Brevstmllngssteder. 

Fra den 1ste Maj d. A. at regne vil der blive oprettet almindelige Brevsamlings- 
steder i Hejls og ved Vejstrup Kirke, begge underlagte og i Forbindelse med Postkontoret 
i Kolding. Samtidig vil det Kolding Postkontor underlagte Brevsamlingssted i Vejstruprød 
blive nedlagt. 

26 170 

Fra den Iste Maj d. A., paa hvilkeu Dag AarhuB-Hammelbanen vil blive benyttet 
til Postbefordring, vil der blive oprettet Brevsamlingssteder med udvidede Forretninger paa 
Jernbanestationerne i Ormslev, Harlev, Skovby, Laasby, Toufitrup og Sporup. Samtidig vil 
Brevsamlingsatedeme i Mollerup og Flensted under Laven Postekspedition blive nedlagte. 

Af bemeldte ny Brevsamlingssteder skal Brevsamlingsstedet i Ormslev være under- 
lagt Postkontoret i Aarhus og i Forbindelse med dette Kontor, Postekspeditionen i Galten 
og Jydske Jembanepostkontor, Brevsamlingsstedeme i Harlev og Skovby underlagte Post- 
ekspeditionen i Galten og i Forbindelse med denne Ekspedition, Postkontoret i Aarhus og 
Jydske Jembanepostkontor, Brevsamlingsstedeme i Laasby og Toustrup underlagte Posteks- 
peditionen i Galten og i Forbindelse med denne Ekspedition, Postkontoret i Hammel og 
Jydske Jembanepostkontor, samt Brevsamlingsstedet i Sporet underlagt Postkontoret i Hammel 
og i Forbindelse med dette Kontor, Postekspeditionen i Galten og Jydske Jembanepostkontor. 

Samtlige de anførte Brevsamlingssteder skulle af Publikum kunne benyttes som selv- 
stændig Postadresse. 

Brevsamlingsstedet i Sig Kro, underlagt Varde Postkontor, vil fremtidig være at 
benævne Sig. * linistertaltidend«« for 1903. 171 Mr. 14. Forskellige Meddelelser. SommariskJ Oversigt 

Ol-er de i Aaret 1901 udfærdigede Bevillinger til uanset Bestemmelsen i Lov af 6te 
April 1855 § 1 at svare højere aarlig Bente end 4 pCt. af Laan i faste Ejendomme. Laan paa Iste Prioritet. 


Laan paa senere Prioriteter. 


I alt. 


Be^illin- 
gernes 
Antal. 


Rente- 
fod- 


Laanenes 
Eapitalstørrelse 


Bevillin- 
gernes 
Antal. 


1 

Rente- Laanenes 
fod. Kapitalstørrelse. 

1 


BeTillin- 
gemes 
Antal. 


1 

Rente- 
fod. 


Laanenes 
Kapitalstørrelse. 


3.720 

4,019 

407 

727 

8,873 


, indtil 
5 

i ^i 

6 


Br. 0. 

34,965,840. 50 

39,941,410. 45 

4,316,720. » 

7,647,578. 36 


2,414 

7,240 

520 

2,500 


indtil 

5 
6- 


1 

Kr. 0. 

13,520,307.79 

40,672,230. 70 

4,423,482. 67 

22,020,586. 85 


1 

6,134 

1 1,259 

927 

3,227 


indtil 

^ 

5 

H 

6 


Kr. 0. 

48,486,148. 29 

80,613,641. 15 

8,740,202. 67 

29,668,165. 21 


1 


86,871,549. 31 


12,674 
80,636,608. 1 


21,547 
167,508,157. 32 l>tn iSde Miy 1902. 27 172 1 

S 4p 

OD 

P 

H 

o 

s 
a 

9 

•S, 

a 

a 

9 

■S 

1 

a 

o 9 


CO 

li o 

O) tg n3 

"3 


u 

8 
00 

O) 
O) 

g 

tic CO 

o 

^ • •aMOH 

^M 00 tk tk A ^pHf^A Ai-NAi^Af-^Af-^A«FHr^aO OB 

c3 d M s a V 

AtoS fe s g fk 1^ Ad •C<9i-4 A A Af-^C4 AC4 *<OpHClf-N 
<O^AA A A AA A A A*|( A AAAAA' '^ GO -s 00 • I 

O b « « qJ 

ootS S P g5 
O o h3 
GO 


flS Q 


• i< I. 3 ^ 

Af>AAAAA!iAAft«»«AAAAA»| * «AfrA^<»AAAAAAAA^A^An AAA^AAAAAr>;»P (?-^A«A«A ^ A A A A A I A^HpH^ « ■ AA^HAAA A « AC^CO^ « AA-^AA^-AfiAAAAAAA^ AA« A«^AAAA#^Aft«^*«A'>***'* A A AAftA**AAAAAAAftAAA AAAftAAAAAAAAAAAAAA * C« 


i 

i? 

08 æ;4 eg >-i 

g O 

eS (B 

S 'C 

4) O o o s ,52 QD pq -^ -^tj 


to go o 

^ ClC OD to 
o 


« AA^HA^HAAAAAi-H CO ftAAAAA«AAAAAAAAAAAA A GO 


173 00 o « •^ 


O) I 

å 9 2 

•a « 

a 

o 
to O 'QMOH •98XBPØH 


-å i-S fil 

»5£a «4 « g 4> *'^C^^»0«"^'^«F-^'^00»-HCO<DO^OO»-<, f-i 


4> 
O« i å « S)«^ -§ 


ål I i OD BD 


9 9 

i S! a Ea- Él A r^ A A^HrH A^^ A »C>l A »i-Sf«««— « adC^ A A AM AfO^i^ Ai-4 r% ^C<lCieOi-^ ACOd^lO Af^l%A*Aar>A^AAAlMAft AA A CO 


w AAAAfi>%f.iAA.'^A^;%AAAA AAftAAAAAAAAAAAAAftA^I ft AAAAAA^AA^ AAAAAAAAA AAAAAAAAAAAVAAAAAAA o» AAAAAMAAAAAA^AAAA^A AA>^AAAAAAAAAAAAAAAA! j^ Si^AAi^AAaAAAAAAAAAAAA AAAAAftAAAAAAAAAAAAAl ^ AAAA)4AAAAAMA<^AA/nAAA a A AACO^^HAAOOA fk Ai-4A^|* • A A os 5 1 1 tS) CS 00 

9 3 bo 

.a 
o k 2 a -§ g g -? fe ^ i r^ .a -J :?Æ 5« § &Ci 174 IndberetniDg til Oayernementet for de dansk-vestindiske Øer tn Bestyreren af 
den botaniske Forsøgsstation paa Plantagen Grange paa St. Crolx for Åaret fra 

1ste Febmar 1901 til 31te Jannar 1902"*). 

Da Vejret, særlig Regnmængden, har stor Betydning for alle Kulturer herude, 
er det heldigt at forudskikke et Par Bemærkninger desangaaende. 

I det nu afsluttede Aar har Vejret været godt, over Middel, da Regnmængden 
har været usædvanlig stor, selv om Fordelingen af Regnen ikke har været saa heldig, 
som den kunde have været. 

Regnen faldt saaledes: 

I Februar 10 Linier. August 13*/j liinier. 

Marts I5V2 — September 106 -- 

April 1 — Oktober : 117 — 

Maj.*... 29V2 — November 357, — 

Juni 48 — December , . • 32V, — 

Juli IIIV2 — 1902. Januar 49 — 

215V2. 353Vi. 

I alt 569 Linier i 12 Maaneder. 

Heraf fremgaar, at den første Del af Aaret var tør, ligeledes August^ medens 
Regnmængden i Aarets øvrige Maaneder var meget tilfredsstillende, ja delvis usæd- 
vanlig rigelig, hvilket straks viste sin Lidflydelse paa de forskellige Kulturer. 

Uden for Afdelingerne har Arbejdet i Aar væsenlig indskrænket sig til Ved- 
ligeholdelse og nødvendige Reparationer. 

Den almindelige Renholdelse af Haven har været ualmindelig dyr og besværlig 
i Regnperioden, ligesom Gangene, der i Foraaret bleve underkastede en længe til- 
trængt Omregulering, gentagne Gange bleve saa medtagne, at de maatte underkastes 
et større Eftersyn med Paakørsel af Sten og Grus. 

En Del Træer langs Rækværket mod Øst, der efterhaanden havde bredt sig for 
meget, ere blevne fjernede. 

Den gamle Kompostbunke er bleven omsat og en ny anlagt. 

Da det stadig har vist sig at være vanskeligt at tiltrække Planter, særlig af 
fint Frø, naar Frøkasseme bleve efterladte under aaben Himmel udsatte for Regnen 
og Vejrets Indflydelse, byggedes et lille Tag af Tagspaan over den Plads, hvor Frø- 
kasserne staa. Den heldige Virkning heraf viste sig straks. 

Da to Stolper, en ved hver af Havens Porte, vare raadne paa det Stykke, der 
gaar ned i Jorden, men for øvrigt helt friske, forføddedes de hver med et Stykke 
haardt Træ, der kan modstaa Fugtighedens Indflydelse. 

Karren har faaet en ny Side, ny Bøsninger i Hjulene og disse reparerede. 

Seletøjet, Vandkander og de øvrige Redskaber ere eftersete med Reparation, 
naar det gjordes fornødent. ') Jfr. Ministerialtidende B. for 1901 S. 419 ff. 175 

(j^ræsstykket er bleven luget. 
Arbejdet i Afdelingerne, 

Eokospalmestykket er bleyen gravet og renholdt. Palmeme have rettet sig 
meget efter den Overlast, de lede i Orkanen i 1899, og de flest« af dem barer 
nu Emgt 

Fiberplanter. Alle Stykkerne med Sisalhampen, Agave rigida v. sisalana og 
Mauritiushampen, Fonrcroya gigantea, saavel paa Work and Best som paa Garwall 
ere blevne lagede og de modne Blade afskaame for at tilbageholde Planterne fra 
Blomstringen, der danner Afslutningen paa deres Liv. Da mange af Planterne ere 
stoie faldvoksne Eksemplarer, der snart ville blomstre, enkelte ere allerede i Blomst, 
er der bleven plantet unge Planter imellem de gamle, saaledes, at naar disse efter 
Blomstringen maa borthugges, en ung Beplantning allerede er i Opvækst. Da der 
endnu ikke er blevet bevilget Midler til Anskaffelsen af de nødvendige Rensemaskiner, 
maatte aUe de modne Blade simpelt hen efterlades i Marken, hvilket er saa meget 
mere at beklage, som Priserne i Aar have været meget høje, ja endog naaet Mark 
1000 pr. Ton efter Hamborg Markedsberetning. Til Mellemplantning er paa Work 
and Rest anyendt ca. 2150 og paa Garwall ca. 1800 unge Agave^rigida, medens ca. 7 
—8000 meget unge Planter ere plantede i Skolebede paa Stationen. Da Fourcroyaen 
ikke synes at trives saa godt som Agaven, er der ikke gjort Skridt til at formere den. 
De enkelte Stykker med Sanseviera ere blevne lugede. 

Den ene Slags, Sanseviera guinensis, er ogsaa stor nok til at forarbejdes, hvis 
det nødvendige Maskineri forefandtes. 

Af Boehmeria tenacissima er bleven tilberedt en Del Fibre, da den kan finde 
Anvendelse som Bindemateriale i Tobakshuset. 

Køkkenhaven. Kun saadanne Artikler, som Erfaringen har vist, ere lettere 
sælgelige, have været dyrkede, saaledes Persille, Carotter, Kørvel, Bønner, Rødbeder, 
Kaahabi, Kaal, Radiser, Salat og Agurker. 
Aarsindtægten beløb sig til $ 142.u. 

Nicotiana Tabacum. Tobak. Høsten 1900—1901 viste sig taalelig god, hvad 
Kvantiteten angaar. Den førate Høst var helt god, men paa Grund af indtrædende 
tffftVejr blev der kun en meget lille Efterhøst, hvilket altsaa forringede Totaludbyttet. 
Hvad Kvaliteten angaar, da vare Bladene af Førstehøsten store og velildviklede, da 
de havde faaet Regn nok i deres Udviklingsperiode. Ved den paafølgende Tørring og 
Fermentering erholdt de en smuk, jævn, lysebrun Farve, men Bladets øvrige Kvali- 
teter, Smag og Brændeevne, vare heller ikke denne Gang tilstrækkelig udviklede paa 
Grund af en eller anden Fejl i Fermenteringsperioden. Da det altsaa igen viste sig, 
hvor nødvendigt det er for at opnaa et godt Resultat at erholde en med Tobaks- 
fermentationen fuldstændig kyndig Medhjælper, i det mindste for>n kort Tid, skrev 
Bestyreren desangaaende til Guvemementet, der velvilligst tog sig af Sagen. I Følge 
dettes Ordre satte Bestyreren sig gennem den danske Konsul i Kingston, Jamaica, i 
Forbindelse med en Kubaner dersteds, der efter Konsulens Mening var dygtig nok til 
at paatage sig Arbejdet. Enighed opnaaedes med ham om Lønningsvilkaar etc. og 
erklærede han sig villig til straks at komme, men Sagen maatte atter stilles i Bero 
indtil videre, da Guvemementet ikke mente at kunne træffe den endelige Afgørelse 
paa egen Haand. Forsøget med Tobak fortsættes derfor som sædvanligt, og er i Aar 
ca. 3Vg Akres tilplantede. Da August var meget tør, mislykkedes^den første Udsæd 
af Tobaksfrø. I Slutningen af September omsaaedes alle Tobaksbedene, men først i 
Begyndelsen af December kunde der begyndes paa Udplantningen i Marken, og da 
November, December og Januar kun havde en ringe Regnmængde, udviklede Planterne 176 

i Frøbedene sig uBædvanlig langsomt, hvorfor Tilplantningen af Marken endnu ved 
Aarets Udgang ikke var afsluttet. Den til Tobaksdyrkningen i Aar afgivne Mark, der 
er lavt beliggende, blev ved Begnen i September og Oktober saa gennemtinkken med 
Vand, at det voldte store Vanskeligheder at faa d^i pløjet i Tide, og er Jorden siden 
oveiiiovedet meget ubekvem, og efter at den er bleven tør, fuld af store haarde 
Klumper, saa at Udsigten til en god Høst i Aar fra dette Stykke ikke er saa 
lovende, som den kunde være. 

En Del Tobak fra 1899— liHX), hvoraf Størstedelen havde lidt meget ved Or- 
kanen i 1899, da Taget blæste af Fermenteringshuset, er bleven solgt til 8 cts. pr. Pd. 

Bixa Orellana. Anotta. Da de ældste Anottabuske i Haven stode for tæt, og 
det vilde være af Interesse at vide, hvorvidt de vilde skyde fra Boden igen, hvis de 
af skares der, blev den midterste Række nedskaaret Det viste sig, at de meget hurtig 
igen voksede op fra Roden, hvilket vil være af Betydning, da man deri har et let 
Middel til at forynge en Plantning, der er bleven for stor og gammel. Høsten for 
1900—1901 hjemsendtes pr. Sejlskib og solgtes til 18 Øre pr. Pd. For Stationens 
eget Vedkommende beløb Høsten sig til ca. 1252 Pd., der indbragte $ 47.«o. For det 
i Marken under Plantagen hørende Stykke beløb Høsten sig til ca. 4770 Pd., der ind- 
bragte 9 180.66. Høsten for 1901—1902 er endnu ikke helt afsluttet, men vil blive 
noget større. 

Eugenia Pinnenta. Allehaandetræ. I den meget fugtige Periode døde 4 af 
Træerne, det ene endog et stort og kraftigt Træ. Da alt tydede paa, at Aarsagen 
dertil var, at Undergrunden maatte være sur, og flere af de andre Trær ogsaa be- 
gyndte at se angrebne ud, gravedes en aaben 2 Fod dyb Grøft for at aflede Vandet. 
Ved Gravningen viste det sig, at Undergrunden, en stiv Ler, var meget sur og stin- 
kende. De angrebne Trær have senere antaget et sundt Udseende. Da Grøften 
overskar en af Havens Gange, maatte der anbringes en Plankebro over den. 

Libidibia coriaria. Divi-Divi (Frugten indeholder Garvesyre). De 350 Planter, 
der heraf tindes i Grange Nr. 8, ere lugede og nyt Hegn opsat, hvor det tiltrængtes. 

Manihot Glaziowi. Eautchuktræ. De i Nr. 7 udplantede Træer have begyndt 
at bære Frugt. Af andre Kautchuktrær er der af Frø tiltrukket en Del CastiUoa 
elastica, og en Del Hevea brasiliensis ere saaede, men endou ikke opkomne. CastiUoa 
Planterne ere nu tjenlige til Udplantning, skønt smaa, da de ikke synes at trives i 
Potter, men passende Plads findes ikke i Haven. 

Vitis vinifera. Vinranke. Foruden det tidligere Anlæg, hvor Vinstokkene paa 
sædvanlig Vis bleve opbundne til et Espalier, er der i Aar anlagt et lille Stykke for 
at forsøge Vinbjergskulturen. Stykket indeholder 21 Planter. 

Citrus medica v. acida. Limontræet. Af Frugterne presses Citronsyre. Her- 
med er Vio Akre tilplantet for at kunne gøre Forsøg med Rentabiliteten af denne 
for vort £llima særdeles egnede Kultur. 

En Del Orangestammer ere plantede i Planteskole for senere at forædles med 
søde Appelsiner. 

Theobroma Cacao. Kakaotræet. Saavel Planterne i Haven som i Nr. 7 have 
for Størstedelen begyndt at bære Frugt. 

Coffea arabica. Arabisk Kaffe. Denne udviklede sig særdeles godt i Regn- 
perioden, men ved det indtrædende mere tørre Vejr begyndte de straks igen at hen- 
sygne, hvilket yderligere godtgør, at Klimaet her ikke egner sig for dem. 

Coffea liberica. Liberisk Kaffe i Nr. 7 har begyndt at bære Frugt, men trives 
ellers ikke bedre end den forrige. 

Saocharum afficinarum. Sukkerrør. Da der i Aar til Statsplantagerne ind- 
førtes 4 ny Sukkerrørsvarieteter fra Barbados, og det formentes, at de maaske vanske« 177 

ligt kunde holdes ublandede paa Plantagerne, bestemte Guvernementet, at Stationen 
skulde holde nogle faa Planter af hver Varietet under Navn. Foruden de 4 ny Varie- 
teter optoges to af de bedste herværende Varieteter. 

Elkstraarbejde uden for den egentlige Forsøgsstation. Planter langs de offent- 
lige Landeveje og gratis Uddeling af Træer. 

Plantningen langs Landevejene paabegyndtes sidste Aar og er i Aar fuldendt 
paa enkelte Smaaarbejder nær, saa vidt som de bevilgede Penge kunde strække til. 

Foruden Hovedvejen fra Christiansted til Frederikssted, der allerede blev fuld- 
endt sidste Aar, er Nordsidevejen færdigplantet til ud for Plantagen Mt. Pleasant ved 
de blaa Bjerge. 

Til Beplantningen er anvendt: 

ca. 4500 Cocospalmer og 
ca. 400 Eongepalmer. 
Af Træer er der gratis uddelt: 

ca. 1025 Acacia Lebbek. Thibettræ. 
2075 Libidibia coriaria. Divi-Divi. 
682 Guajacum officinale. Pokkenholt. 
23 Vitis vinifera. Vinranke. 
88 Panax sp. Hækkeplante. 
125 Oreodoxa regia. Eongepalmer. 
4 Diospyros mexicana. Ibenholt. 
9 Caffea liberica. Liberisk Kaffe. 
375 Theobroma Cacao. Kakaotræ. 
54 Bambuca vulgaris. Bambusrør. 

Der findes endnu en Del Træer af forskellige Slags i Behold, som vil kunne 
nddeles naar som helst, men da de dertil bevilgede Penge ere opbrugte, vil der ikke 
blive tiltrukket flere, medmindre en ny Bevilling skulde blive tilstaaet til dette Brug, 178 Beretning om de red den kongelige Mønt i Tidsmmmet tn Iste April 1901 til 
31te Marts 1902 udførte Udmøntninger og Indsmeltninger i Kronemøni 

a. Udmøntet : 

Kr. 0. Kr. 0. 

Af 5-Ørestykker 45,000 Stkr. 2,250. * 

— 2-Øre8tykker 37,500 — 750. > 

— 1 -Ørestykker 30,000 — 300. » 

112,500 3,300. > Tilsammen ... 1 12,500 Stkr. 3,300. b, Indsmdtet: Kr. 0. Kr. 0. Af 2.Krone8tykker . 2,230 Stkr. 4,460. 

-;' I-Kronestykker 2,257 — 2,257. ). 

— 25-Øre8tykker 8,244 — 2,061. > 

— lO-Ørestykker 17,860 — 1,786. » 

30,591 Stkr. 10,564. 

Af 5-Øre8tykker 8,940 Stkr. 447. > 

— 2-Øre8tykker 18,400 — 368. » 

— 1 -Ørestykker 6,500 — 65. » 

33,840 880. Tilsammen . . . 64,431 Stkr. 1 1,444. 179 Oiersigt OTer Udmøntning og Indsmeltning af Kronemønt i Tidsrummet fra 

Iste April 1873 til 31te Marts 1902. 

a. Udmøntet: 

Kr. 0. Kr. 0. 

Af 20.Kronestykker. . . 1,706,562 Stkr. 34,131,240. » 

- lO-Kronestykker. • . 921,850 — 9,218,500. » 

2;628,412 Stkr. 43,349,740. i 

- 2-Kronestykker... 5,382,452 Stkr. 10,764,904. » 

- I-Kronestykker... 6,225,388 — 6,225,388. » 

- 25-Ørestykker 11,764,880 — 2,941,220. > 

- lO-Ørestykker 21,403,821 — 2,140,382. 10 

44,776,541 22,071,894. 10 

- 5.0re8tykker 6,389,000 Stkr. 319,450. » 

- 2-Ørestykker 29,828,444 — 596,568. 88 

- l-Ørestykker 43,907,301 — 439,073. 1 

80,124,745 1,355,091. 89 

Tilsammen. . • 127,529,698 Stkr. 66,776,725. 99 b. Indwnéltet : 

Kr. 0. Kr. 0. 

Af 20-Kronestykker. . . 208 Stkr. 4,160. » 

- lO-Kronestykker. . . 650 — 6,500. » 

858 Stkr. 10,660. » 

- 2-Kronestykker .. 39,109 Stkr. 78,218. > 

- I-Kronestykker... 12,960 — 12,960. » 

- 25-Øresiykker 1,367,509 — 341,877.25 

- 10-Ørestykker 94,385 — 9,438. 50 

1,513,963 442,493. 75 

- 5-Øre8tykker 77,970 Stkr. 3,898. 50 

- 2-Øres1ykker .... 152,252 — 3,045. 4 

- l-Ørestykker . . 46,042 — 460. 42 

276,264 7,403. 96 Tilsammen ... 1 ,791,085 Stkr. 460,557. 71 28 180 NedMt Kommisston. 

Under Gie Maj har Landbrugsministeriet nedsat en Kommission med den 
Opgave at overveje Spørgsmaalet om en Revision af den gældende Lovgivning om 
Saltvandsfiskeriet her i Landet og for Ministeriet at fremsætte Forslag til en ny Lov 
om dette Emne. 

Kommissionen bestaar af følgende Medlemmer: 

Amtmand over Hjørring Amt J. 6. Baron Wedell- Wedellsborg, R. af D., 

som Formand, 
Ministeriets Konsulent i Fiskerisager, Havnekaptajn C. F. Drechsel, R. af D. & Dm., 
Forstanderen for Biologisk Station Dr. phil. C. G. Joh. Petersen, R. af D., 
Kaptajn i Flaaden V. C. A. Jøhnke, 
Landstingsmand J. M. N. Johnsen, Thisted, 
Folketingsmand Jørgen Frederiksen, Strandbygaard, 
Overretsprokurator F. H. T. Leth, R. af D., Kjøbenhavn, 
Lærer Munk-Poulsen, Vorupør, 
Fisker Th. Rud, Struer, 

— J. Larsen, Skovfoged, Hundested, 

— C. Hansen, Kallehave. 

— P. Anker Holm, Rønne, 
Fiskerifoged J. Iversen, Strandgaarde. 

Assistent i Landbrugsministeriet cand. jur. S. Jermiin vil fungere som Kommis- 
sionens Sekretær. Rejsennderstøtteker for Tidenskabsmænd og Kunstnere. 

Under 9de Maj er der allemaadigst meddelt allerhøjeste Stadfæstelse paa den 
af det kongelige Akademi for de skønne Kunster foreslaaede Fordeling af Akademiets 
Stipendier og Rejseunderstøttelser for Finansaaret 1902—3, som følger: 

Maler Y. Arnesen 600 Kr.; Maler Bentzen Bilkvist 400 Kr.; Maler Ch. Hen- 
richsen-Bremsen 300 Kr. ; Maler Ole Due 300 Kr. ; Maler L. Find 800 Kr. ; Maler 
Sigvard Hansen 500 Kr.; Maler Harald Holm 500 Kr.; Maler Gudmundsen-Holmgreen 
400 Kr.; Maler Hugo Larsen 300 Kr.; Maler Rasmus Larsen 1,000 Kr.; Maler Axel 
M. Lassen 500 Kr.; Maler Ejnar Nielsen 600 Kr.; Maler Olsen-Ventegodt 600 Kr.; 
Maler Gotfred Rode 400 Kr.; Maler SchlichtkruU 500 Kr.; Maler Fr. Syberg 800 Kr.; 181 

Maler Herman Vedel 400 Kr. ; Maler Sophus Vermehren 300 Kr. ; Billedhugger 
Bærentzen 1,000 Kr.; Billedhugger Carl Mortensen 800 Kr. ; Arkitekt N. C. Christensen 
l,0(X)Kr. ; Malerinde Bertha Dorph f. Green 800 Kr.; Billedhuggerinde Ingeborg 
Plockross 800 Kr. ; Malerinde Tony Muller 400 Kr. ; Malerinde Henny Køster 400 Kr. ; 
Malerinde Marie Sandholt 300 Kr.; Malerinde Anna Syberg f. Hansen 300 Kr. Afskedigelser og Udnævnelser o. s. v, a. Afskedigelser m« m. 

Onder Justitsministeriet: 

Under 5to Maj har JustitBininisteriet efter Ansøgning, begrundet paa Helbredshen- 
Byn, meddelt tFnderretsprokiirator Caspar Johan Jensen af Helsingør Fritagelse for det ham 
under 17de August 1886 overdragne Hverv som Sagfører at deltage i Udførelsen af offent- 
lige og beneficerede Sager ved Retterne i Helsingør Købstad. 

Under Finansministeriet: 

Under 5te Maj er Overtoldinspektør for Østifterne, Kammerhen-e Konrad v. Barner, 
K. af D. og Dm., efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed entlediget i Naade og med 
Pension fra Udgangen af Juni Maaned d. A. at regne. 

Under Marineministeriet: 

Under 29de April er der meddelt Fremieriøjtnant uden for Nummer, Carl Georg 
Harald Hedemann Afsked. i Naade af Søofficerskorpset fra Udgangen af April Maaned at 
regne med Pension efter Pensionsloven. b. Udnævnelser og Beskikkelser m. m. 

Under JustUsministeriei: 

Under 3die Maj er Herredsfoged og Skriver i Boi*nholm8 vesti'e Herred, Carl Chri- 
stian Kasmussen, allemaadigst udnævnt til Byfoged og Byskriver i Bogense samt Hen-eds- 
foged og Skriver i Skovby Herred. 

Under 5te Maj har Justitsministeriet meddelt eksam. juris Martinus Sørensen, der 
har opgivet at vDle tage Bopæl i Odense, Beskikkelse som Underretssagfører. 

Under 6te Maj er Birkedommer og Skriver paa Samsø, Poul Sveistrup, allemaadigst 
begkikket til Herredsfoged og Skriver i Nørlyng og Fjends Herreder. 

Under s. D. ér Overretssagfører Jens Lauritz Knudsen af Svendborg allemaadigst 
beskikket til Byskriver i Svendborg samt Herredsskriver i Sunds og Gudme Herreder. 18g 

Under Indenrigsministeriet: 

Under 30te April er Ekspedient ved Lyngs Holdeplads muler Tlu«ted Amt, Jakob 
Hansen Kloppenborg, og Ekspedient ved Tjæreby Holdeplads under Sorø Amt, Frederik 
Scbytter, allemaadigst beskikkede til Vejere og Maalere ved bemeldte Holdepladser for den 
Tid, de maatto fungere som Ekspedienter ved samme. 

Under 3die Maj er Fuldmægtig i den kongelig grønlandske Handels Korrespondance- 
og Bogbolderkontor, cand. juris Henrik Bertel Krenchel, allemaadigst adnævnt til Chef for 
bemeldte Kontor. 

Under 6te Maj ere de af Magistraten i Næstved under 28de Februar d. A. udfær- 
digede Beskikkelser for Emanuel Theodor Brockmeyer og Anton Valdemar Mikkelsen af 
Næstved til at være Mæglere i bemeldte Købstad og i Karrebæksminde, allemaadigst stad- 
fæstede. 

Under Landbrugsministeriet : 

Under 30te April er ved allerhøjeste Resolution Skovrider af 1ste Klasse for Bude- 
rupholm Distrikt, L. F. E. Hintz, udnævnt til Skovrider af Isto Klasse for Stenderup Di- 
strikt fra den Iste Maj d. A. at regne. 

Under Ministeriet for offentlige Arhejder: 

Under 30te April har Ministeriet for offentlige Arbejder udnævnt følgende Styr- 
mænd af 1ste Klasse ved Statsbanedriften nemlig: Johan Martin Johannesen, Laurits So- 
phus Jerpersen, Carl Eduard Johan Dalgas, Rasmus Anderson, Laurits Christian Jensen, 
Arnold Vilhelm Heise og Hans Christian Sørensen til Skibsførere af 2den Klasse ved Stats- 
banedriften fra den Iste Maj d. A. at regne. Under Ministeriet for Kirke- og Undmvisningsvæsenet: 

Under 26de April er Sognepræst for Ringgive og (live Menigheder i Ribe Stift, 
Ejler Thomsen Hagerup, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Damsholte Menighed i 
Sjællands Stift. 

Under 29de April or Docent ved den polytekniske Læreanstalt, cand. polyt. Erd- 
mann Peter Bonnesen, R. af D., allemaadigst udnævnt til Professor i Tegning ved den po- 
lytekniske Læreanstalt. 

Under s. D. er Sognepræst for Øster- og Vester- Assels Menigheder i Aalborg Stift, 
Henry Vincent Christian Larsen, allemaadigst beskikket til tillige at være Provst for Morsø 
Sønder- og Nørre-Herreder. 

Under s. D. er Sognepræst for Hylleholt Menighed og Provst for Fakse, Bjeverskov 
og Stevns Herreder i Sjællands Stift, Erik Lassen Oksen, R. af D., allemaadigst beskikket 
til Sognepræst for Herfølge Menighed i samme Stift. 

Under 30te April er der allemaadigst forundt Gymnastiklærerne ved Odense Kate- 
dralskole, Niels Albjerg Nielsen og Lauritz Hagen Seebach, allerhøjeste Udnævnelse fra Iste 
Maj d. A. at regne. 

Under 6te Maj er Adjunkt ved Sorø Akademis lærde Skole og Opdragelsesanstalt, 
Oluf Søren Adolph Zoffmann, allemaadigst beskikket til Overlærer ved nævnte Skole og 
Opdi-agelsesanstalt. 

Under 7de Maj er Doctor philosophiæ Søren Sørensen allemaadigst beskikkel til 
Professor i indisk-østerlands Filologi ved Kjøbenhavns Universitet. 

Under s. D. er konstitueret Adjunkt ved Nykjøbing Katedralskole, candidatus theo- 
logiæ & magisterii Peter Svane Gai'dc, allemaadigst udnævnt til Adjunkt ved samme Skole 
fra Iste Juni d. A. at regne. 

Under Krigsminisieriei : 

Under 30te April er Stabslæge i Hærens Lægekorj)«, Hierojiimus Laub, General- 
kommandolæge i Iste Generalkommandodistrikt, R, af D. og Dm., udnævnt til Generallæge 
og Chef for Lægekorpset. 188 Under s. D. er Overlæge i Hærens Lægekorps, Carl Priderichsen ved Livgarden og 
Geoeralstaben, R. af D.; udnævnt til Stabslæge. 

Under s. D. er Korpslæge i Hærens Lægekorps, Heinrik Adolph Hildebrandt ved 
7de Regiment, Chef for Gamisonssygehnset i Fredericia, udnævnt til Overlæge. C* Benaadnjjiger med Titler og Ordener m. m« 

Under 8de April er Provst for Holmens Provsti, Sognepræst for Bremerholms Me- 
nighed, Lic. theol. Hans Mathias Penger, R. af D., benaadet med Dannebrogsmændenes 
Hædei-stegn. 

Under 1 Ode Api*il er Konservator ved Hans kongelige Højhed Hertugen af Cumber- 
lands Mønt- og Medaillesamling, K. K. Regeiingsraad Eduard Piala, allemaadigst udnævnt 
til Kommandør af Dannebrog af 2den Grad 

Under Ilte April er Adj utant hos Hans kejserlige Højhed Storfyrst Nicolai Mi- 
chaelo witch. Oberst Constantin de Brummer, allemaadigst udnævnt til Kommandør af Danne- 
l»rog af 2den Grad. 

Under s. D. er Billedhugger Arthur Schulz-Grunewald af Ballenstedt allemaadigst 
udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

Under 15 de April er Adj utant hos Hans kongelige Højhed Prinsen af Wales, Kap- 
tajn af Marinen, B. G. Godfrey-Paussett, allemaadigst udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

Under 18de April er General- Adj utant hos Hans Majestæt Kejseren af Rusland, 
Grev Protassoff-Bachmetieff, allemaadigst udnævnt til Storkors af Dannebrog. 

Under s. D. er Adj utant hos Hendes Majestæt Dronningen af Storbritannien og 
Irland, Oberst Brocklehurst, allemaadigst udnævnt til Kommandør af Dannebrog af 1ste Grad. 

Under s. D. er Sekretær hos Hendes Majestæt Dronningen af Storbritannien og 
Irland, Kammerherre S. Greville, R. af D., ahernaadigst udnævnt til Kommandør af Danne- 
brog af 2den Grad. 

Under 26de April er Kancelliraad, exam. juris Valdemar Christian August Jensen 
af Kjøbenhavn allemaadigst udnævnt til Justitsraad med Rang i 5te Klasse Nr. 3 efter 
Rangforordningen . 

Under s. D. er Bogtrykker Ole Christian Olsen af Kjøbenhavn allemaadigst ud- 
nævnt til Justitsraad med Rang i 5te Klasse Nr. 3 efter Rangforordningen. 

Under 29de April ere Sognefoged og Lægdsmand for Rødding Sogn, Gaardejer 
Søren Jensen (Thorup) af Rødding, og forhenværende Sognefoged og Lægdsmand for Bor- 
rits Sogn, Aftægtemand Søren Christensen af Sparkjær, benaadede med Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn. 

Under 30te April ere Medlemmer af Overbestyrelsen for de danske Skytteforeninger, 
Professor P. la Cour af Askov og Overretssagfører J. P. L. A. Damm af Kjøbenhavn, 
allernaadigst udnævnte til Riddere af Dannebrog. 

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen i Pølge Indenrigsministeriets derom ned- 
lagte allerunderdanigste Porestilling allerhøjst benaadet Oberstløjtnant uden for Nummer i 
Fodfolkets Forstærkning, Peder Erhard Marius Ramsing, R. af D. og Dm., med Komman- 
dørkorset af 2den Grad af Dannebrogsordenen. 

Under Iste Maj er entlediget Sognepræst for Sønderup og Nordrup Menigheder i 
Sjællands Stift, Peter Bone Palk Rønne, allernaadigst udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

Under s. D. er Kirkebetjent ved St. Stephans Kirke i Kjøbenhavn, P. Winther, 
benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er forhenværende Sognefoged og Lægdsmand for Sinding Sogn, Chri- 
Hian Frederik Dynescn, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under 5te Maj er forhenværende Adjunkt ved den lærde Skole i Reykjavik, Bene- 
dikt Grøndal, allemaadigst udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

Under 6te Maj har det paa Marineministeriets derom nedlagte allerunderdanigste 
Forestilling allemaadigst behaget Hans Majestæt Kongen at udnævne Vicekonsul, Direktør 184 

Peter L. Fisker af Kjøbenhavn til Bidder af Dannebrog, samt at tildele Skibsfører H. L. 
Petersen af Rudkjøbing, Fører af Skonnerten Rosa, Forti enstmedaillen i Sølv med Tilladelse 
til at bære samme. 

Under 7de Maj har Hans Majestæt Kongen i Følge Krigsministeriets derom ned- 
lagte allerunderdanigste Forestilling allerhøjst benaadet Skræddermester Hans Christian Pe- 
tersen, Overmester ved Munderingsdepotet, med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er Doctor philosophiæ Georg Brandes allernaadigst udnævnt til Pro- 
fessor med Rang i Rangforordningens 3die Klasse Nr. 9. 

Under s. D. er Overlæge ved Kommunehospitalets 2den Afdeling, Dr. med. E. Is- 
rael-Rosenthal, allernaadigst udnævnt til Professor med Rang i Rangforordjiingens 5te Klasse 
Nr. 8. TilladttUa til tt børe fremmede Ordener. 

Under 3die Maj er det allernaadigst tilladt Godsejer August Neubert, Meran, at 
anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Kongen af Serbien tildelte Dekoration af Ta- 
kovaordenens 5te Klasse. Ledige Embeder og Bestillinger. 

Under Justitsministeriet : 

Embedet som Bii'kedommer og Skriver i Holsteinborg Birk. 

Opslaaet ledigt den 6te Maj \ ion 9 

Udløber den 20de Maj / ^^"^■ 

I Følge Lov om Lønninger for Retsbetjent- og Magistratsembeder af Iste Juli 1870 
§ 4, jfr. Tavle E. Nr. 3, lønnes dette Embede med 3,400 Kr. aarlig samt Alderstillæg efter 
samme Lovs § 5. 

Den, som ansættes i Embedet, vil for de ham betroede Oppebørsler have at stille 
en saadan Sikkerhed, som senere maatte blive bestemt, ligesom han ogsaa vil have at under- 
kaste sig de Bestemmelser, som maatte blive trufne i Henseende til Regnskabsaflæggelse for 
og Indbetaling i Statskassen af de i samme indflydende Indtægter. 

Af Grevskabet Holsteinborg er der tillagt Embedet Brugen og Benyttelsen ai en 
Gaard i Sterrede, mod at holde Gaardens Bygninger og Jorder forsvarligt vedlige og svare 
deraf gaaende Skatter og Afgifter samt Assurancepræmie. Med Hensyn til Spørgsmaalet 
om Embedsmandens Forpligtelse til at udrede Tiende af Gaarden henvises til den kgl. Lands- 
over- samt Hof- og Stadsretsdom af 15de Februar 1897. 

Den fra bemeldte Gaard hidrørende Indtægt kommer ikke i Betragtning med Hen- 
syn til Beregning af Pension. 

Paa Embedet hviler der Gæld, der forrentes og afdrages af Embedsmanden. 

Embedsmanden er pligtig at underkaste sig Ministeriets Bestemmelse med Hensyn 
til Delingen mellem ham og Formanden af Indtægter og Udgifter ved Jorden og Boligen. 
Anordningen af 3die September 1879 om Reglerne for Vedligeholdelsen, Brugen og Afleve- 
ringen af de Staten tilhørende Embedsboliger og Jorder, jfr. Anordningen af 27de Februar 
1880 om Ændring i og Tillæg. til nysnævnte Anordning, kommer til Anvendelse paa de dette 
Embede tillagte Jorder og Bygninger, saaledes at den eventuelle Embedsmand vil have at 
modtage disse efter Syn i Overensstemmelse med førstnævnte Anordnings § 13. 185 

Embedet Bom Herredsfoged og Skriver i BornholmB vestre Herre ' 

Opslaaet ledigt den 6te Maj \ q^„ 

Udløber den 20de Maj / ^^"^' 

I Følge Lov af Iste Juli 1870 om Lønninger for Retsbetjent- og Magistratsembe- 
der § 4y j£r. Tavle E Nr. 6, lønnes dette Embede med 3, 400Kr. aarlig samt Alderstillæg 
efter samme Lovs § 5. 

Den, der ansættes i Embedet, vil for de ham betroede Oppebørsler have at stille 
en saadfcn Sikkerhed, som senere maatte blive bestemt, ligesom han ogsaa vil have at un- 
derkaste sig de Bestemmelser, som maatte blive trufne i Henseende til Kegnskabsaflæggelse 
for og Indbetaling i Statskassen af de i samme indflydende Indtægter. 

Embedet som Birkedommer og Skriver paa Samsø. 

Opslaaet ledigt den 8de Maj 1 iQt\o 

Udløber den 22de Maj ( ^^"^• 

I Følge Lov af 1ste Juli 1870 om Lønninger for Betsbetjent- og Magistratsembeder 
§ 4, jfr. Tavle F. Nr. 1, lønnes dette Embede med 2,800 Kr. aarligt samt Alderstillæg 
efler samme Lovs § 5. Til Embedet hører en tarvelig Embedsbolig, hvorpaa der hviler 
Laan, som Embedsmanden vil have at forrente og afdrage efter de derom trufne Bestem- 
melser. 

Den, der ansættes i Embedet, vil for de ham betroede Oppebørsler have at stille 
en saadan Sikkerhed, som senere maatte blive bestemt, ligesom han ogsaa vil have åt under- 
kaste sig de Bestemmelser, der maatte blive trufne i Henseende til Begnskabsaflæggelse for 
og Indbetaling i Statskassen af de i samme indflydende Indtægter. 

ViidPT Landbrugsministeriet: 

Embedet som Skovrider for Buderupholm Distrikt. 

Opslaaet ledigt den 1ste Maj \ iqaq 

Udløber den 21de Maj / ^^"^• 

Embedet besættes efter de gældende Begler som et Skovriderembede af 2den Ellasse 
med en aarlig Lønning af 1,200 Kr., Brændselsgodtgørelse (under Forudsætning af fortsat 
aarlig Bevilling) 200 Kr. aarlig. Befordringsgodtgørelse (under Forudsætning af fortsat aar- 
lig Bevilling) 400 Kr. aarlig, saa længe vedkommende er Skovrider af 2den Klasse, Godt- 
gørelse for Kontorudgifter (under Forudsætning af fortsat aarlig Bevilling) 40 Kr. aarlig, 
loTmæssige Salgsprocenter og Skydepenge af det Vildt, der skydes, samt Brugen af Skov- 
ridergaarden Mosskovgaard med Jordlod af 52,gø Td. Land, skyldsat for Hartkorn 1 Td. 
6 Skp. 3 Fdk. 1^/^ Alb., Oammelskat 22 Kr. 62 0. Embedet kan ogsaa søges af nuvæ- 
rende Skovridere ti 1ste Klasse, og skulde en saadan blive ansat i Embedet, kan han for- 
vente at beholde den Lønning m. v., der tilkommer ham efter hans Tjenestealder. Den 
tiltrædende skal være pligtig at underkaste sig de Forandringer, som en Omordning af Em- 
bedets Administrations- og Lønningsforhold maatte medføre. Skovrideren har at overtage 
Skovridergaarden med de ved samme værende Statskassen tilhørende Bygninger til fremtidig 
Vedligeholdelse i Overensstemmelse med Finansministeriets Bekendtgørelse af 13de Novem- 
ber 1872, og han har at udrede alle Skatter, Afgifter og Byrder af Boligen med Tilliggende, 
men erholder refunderet Ys ^^ Hartkomsskatteme, efterat 23^ Td. Land ere blevne fra- 
skilte Embedsjordens oprindelige Areal 76,^2 Td. Land. Paa Embedet hviler tvende Bygge- 
laan, store til Best 933 Kr. 30 0. og 494 Kr. 5 0., der forrentes og afdrages med hen- 
holdsvis 30 Kr. og 14 Kr. 90 0. i hver Ilte Juni og Ilte December Termin. 

Ansøgninger om dette Embede stiles til Hans Majestæt Kongen og indsendes til 
Landbragsministeriet. 

Unde^' Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet: 
Hylleholt Sognekald i Sjællands Stift. Opslaaet ledigt den 6te Mig I iQfi^ 

Udløber den 2den Juni j Beguleringssum 1,768 Kr. 
I Anledning af en den 24de Juni 1895 stedfunden Entledigelse er der paalagt Em- 
bedet et aarligt Pensionsbeløb af 33 Td. Byg, at betale med Penge efter hvert Aars Ka- 186 

piteUtakst frs den 25de Juni 1S96 mt regne i 8 Aar i OYerensstemmelse med de allerhøjeste 
Anordninger af 16de December 1887 og 8de Angnat 1892. 

Embedet som Boktor red Kykj#bing Katedralskole. 

Opslaaet ledigt den 10de Maj | iqao 
rdlober den 17de Maj j 

Med Embedet er der i Folee Jjønnin^loven af 12te April 1892 forbunden en aar- 
li^ Lfftnning af 4.200 Kr.. stiirende hvert 5te Aar med 400 Kr. indtil 5.000 Kr.. foruden 
fri Bolig. 

An>ogninger om dette Embede indsendes til Ministeriet for Kirke> og T^ndenris- 
nmgsrapsenet. 

Under Unansminisieriet : 

Et EmY»ede som Toldkontrolor i Kjobenhavn. 

Opslaaet ledi^ den 2den Maj 1 .^ 

rdlober den 23de Maj / ^^*'- 

Lønning 2.500 Kr. aarlig. 

AnH^gLJnger om dette Embede stiles til Hans Majestæt Kongen og indsendes til 
Generaltolddirektoratet. 

Embedet som Toldkontrolor i Kioge. 

Opslaaet ledisrt den 2den Maj ^ iqao 

rdlober den 23de Maj j *^"- 

Lonning 2.200 Kr. aarlig. 

Ansogninger om dette Embede stiles til Hans Majestæt Kongen og indsendes til 
Generaltolddirektoratet. 

Et Embede som Toldkontrolor i Odense. 

Opslaaet ledigt den 2den Maj \ |q|v.> 

ITdløber den 23de' Maj | 

Lønning 2,500 Kr. aarlig. 

Ansøgninger om dette Embede stiles til Hans Majestæt Kongen og indsendes til 
Genøaltolddirektoratet. Andre Efterretninarer. Under Ju^ittministerki FøraBirimi al 8mf lønrtepeL 

Under 23de April har Joi^titsmimsteriet fina Underretssaglorer Talviemar Jen>>eu 
modtaget UnderretLing om. at han Yiat opgiret sin hidtil haite Bopæl ocder Horsholm Birks 
Jurisdiktion og agter at taje Bopæl under Kronborg ostre Birks Jurisdiktion. 

Udlevaref Saflførar^aikikkelBa. 

Under 3die Maj er den for ITnderretssagforer Carl Marinus SeTertn Christian Hånd- 
berg udfærdigede Beskikkelse som Underret ssairlorer, der i Fo.ge hans derom fremsatte Be- 
gKring under 14de Oktober 1901 blev taget i Bevaring i Justitsministeriet, paa ny udleveret 
den paag»ide&de, der samtidig har opgivet at agte at have Bopæl i Ålborg. 187 [Jnder Krigsministeriet: UdskriTBlngsfordelingen for 1902. Af det Mandskab, som er udskrevet paa Sessionen for Aaret 1902 og fundet tjenligt 
til den egentlige Krigstjeneste, er der tildelt følgende Afdelinger ni. v. nedenstaaende Antal 
Mand fra nedennævnte Udskrivuingskredse med hosføjet Mødetid og Mødested, nemlig: Afdeling 


Udskriv- 
ningskreda. 


Antal Mand. 


Mødetid. 


Mødested. 


Livgardens Liniebatail- 
lon ..,.,,,• 


1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 

3 

4 
5 

1 • 

2 . 
3 

4 
5 

1 
2 
3 

4 
5 


55 
54 
44 

81 

28 
7 


269 
268 

34 
35 


1902. 

10. Maj. 
15. Maj. 

30. April. 
1. Novbr. 


Kjøbenbavn 
(Livgardens Kasenie), 

Hellerap 
(Ingeniørkasernen). 


Ingeniørregimentet . , . 


79 
26 
57 
59 
47 


Porplejningskorpset : 
1ste Hold 


17 
' 3 

2 
10 

2 
Kjøbenbavn 

(Wildersgadens 

Kaserne). 

Sammesteds. 


2det Hold 


16 

7 
4 
6 
3 

L Endvidere er der indkaldt til: Forplejningskorpset : 
1ste Hold 


1 


1 


5 


1 
— _ 


2 


2det Hold 


5 


1 


1 som ovenfor angivet for 
Forplejningskorpset. 29 188 Afdeling. Udskriv- 
ningskredfl. Antal Mand. Mødested. hvilke værnepligtige i Henhold til Værnepligtslovens § 15 er blevne foreløbig bedømte og 
behandlede paa Sessionen for 1902 uden at udskrives og af Krigsministeriet er antagne til 
Tjeneste som frivillige. n. Tngeniøn*egimentet • , • som ovenfor angivet for 
Ingeniørregimentet, hvilke værnepligtige, efter at være for Tiden kasserede under l^enesten, ved deres Frem- 
stilling paa Sessionen for 1902 paa ny er fundne tjenstdygtige. ni. Livgardens Liniebatail- 
lon . , 

Ingeniørregimentet « . . Forplejningskorpset: 
Iste Hold 2det Hold 1 

5 1 
2 
1 som ovenfor angivet for ved- 
kommende Afdeling m. v. hvilke værnepligtige, der er udskrevne paa Sessionen for tidligere Aar, endnu ikke var 
mødte til Tjeneste ved Hæren paa den Tid, Sessionen for 1902 afholdtes, men antages at 
kunne give Møde med Rekrutterne for dette Aar. 

IV. Livgardens Liniebatail- 
Ion 

Ingeniørregimentet , « • 1 


11 


11 


1 


1 


1 

som ovenfor angivet for ved- 
kommende Afdeling. hvilke værnepligtige er behandlede paa en i forrige Maaned afholdt ekstraordinær Session. IDiiisterialttdendeii for 1902. 189 Nr. 16. Forskellige Meddelelser. 

Sommarisk Fremstilling af de danske Statsbaners Indt»gt i Jannar Maaned 1902^ 
indbefattende Besnltatet af samtlige Maaneden yedkommende Afregninger*). 

Personbefordring (inkl. Indtægt af Rejsegods): Kr. ø. Kr. 0. 

lokalt 873,»88V2 Personer 789,337. 10 

gennemgaaende 35,828Vt — 93,853. 3 909,817 Personer 
Særtog 378. Gods- og Ereaturbefordring: Kr. 0. 

lokalt 802,603.7 Tons 7ftO,769. 76 

gennemgaaende 51,175.| — 163,736. 13 Særtog. 253,778,8 Tons 883,568. 13 924,505. 89 

Postbefordring 67,364. 75 

PorskeUigt 54,224. 71 Tilsammen ... 1 ,929,663. 48 

Indtægt i Maanedeme April—December 1901 21,407,283. 53 Indtægt i Maanedeme April 1901— Januar 1902 23,336,947. 1 I Januar Maaned 1901: Kr. 0. 

Personbefordring (inkl. Indtægt af Rejsegods) 866,783V, Personer. . 853,226. 49 

Godsbefordring 242,129., Tons 863,666. 78 

Postbefordring 66,854. 96 

Forakelligt 23,189. 81 Tilsammen... 1,806,988. 4 

Indts^ i Maanedeme April— December 1 900 21,088,876. 78 Indtægt i Maanedeme April 1900— Januar 1901 22,8^5,814. 82 *) Den tiløvarende Fremstilling for December Maaned IftOl findes i Min. Tid. for 1902 fi* 
Side 161. 

Ben 29de Mi^ 1902. 80 190 KMlertidige Understøttelser til Tidenskabsmænd og Kunstnere. 

Ved allerhøjeste Resolution af 26de April d. A. paa en af Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsræsenet derom allerunderdanigst nedlagt Forestilling liar det 
behaget Hans Majestæt Kongen allemaadigst at bifalde følgende Fordeling af det 
paa Finansloven for Pinansaaret 1903 — 1903 under § 21. VI. A. 4. b. til midlertidige 
Understøttelser til Videnskabsmænd og Kunstnere disponible Beløb 21,800 Kr.: 

Arkivar Thiset 800 Kr.; Underbestyrer ved Meteorologisk Institut, Kaptajn 
Rung 1,000 Kr.; Kunstnerklubben i Rom 600 Kr.; Forfatter Jens Skytte 400 Kr.; 
Lærer Anton Andersen 300 Kr.; Musiker Joachim Andersen 300 Kr.; Professor J. 
Bartholdy 300 Kr.; Professor Jul. Bechgaard 300 Kr.; Organist og Kantor J. Beck 
300 Kr. ; Musiker Knud Bendix 300 Kr. ; Organist L. Birkedal-Barf od 300 Kr. ; Forfatter 
C. Boeck 300 Kr.; Organist Camillo Carlsen 200 Kr.; Frk. Agnes Christensen 200 Kr.; 
Justitsraad S. Elvius 300 Kr.; Frk. Elisabeth Frisenberg 200 Kr.; Forfatter, Cand. 
theol. Otto C. Fønss 200 Kr.: Lærer, Forfatter A. Gaardboe 200 Kr.; Komponist L. 
Glass 300 Kr. : Docent, Dr. phil. Ad. Hansen 400 Kr.; Professor A. Hartvigson 
400 Kr. ; Komponist Fini Henriques 300 Kr. ; Cand. jur. N. Juel-Hansen 200 Kr. ; 
Læge, Dr. med. Hans Kaarsberg 400 Kr.; Forfatter, fhv. Valgmenighedspræst J. 
Knudsen 600 Kr. ; Organist Th. Laub 300 Kr. ; Museumsinspektør H. C. Bering Liis- 
berg 400 Kr. ; Cand. mag. J. Lindbæk 400 Kr. ; Telegrafist M. Lund 200 Kr. ; Cand. 
theol. J. Lundbye 300 Kr. ; Cand. mag. J. Magnussen 300 Kr. ; Cand. jur. F. A. Mohr 
300 Kr.; Lærer S. N. Mouritzen 200 Kr.; Cand. theol. Ditlev Nielsen 500 Kr.; Dr. 
phil. N. Nielsen 400 Kr. ; Lærer J. M. Nissen 200 Kr. ; P. Petereen Ommerbo 200 Kr. ; 
Prof. Dr. phil. Kr. Nyrop 400 Kr. ; Lærer Severin Petersen 200 Kr. ; Sognepræst O. 
Rosenstand 300 Kr.; Forfatter Vald. Rørdam 300 Kr.; Professor, Lic. theol. Schat- 
Petersen 600 Kr.; Overlærer Karl Schmidt 300 Kr.; Kateket P. Severinsen 400 Kr.; 
Komponist Alfred Tofft 300 Kr. ; Cand. mag. H. Weitemeyer 200 Kr. ; Læge, Dr. med. 
Poul Videbech 300 Kr.; Forfatter Sigurd Viking 200 Kr.; Cand. jur. Musikforfatter 
W. Behrend 400 Kr.; Cand. theol. M. H. Nielsen 300 Kr.; Dr. phil D. Andersen 
400 Kr. ; Dr. med. Barfod 200 Kr. ; Cand. pharm. N. Bendixen 400 Kr. ; Frk. Nina 
Hagelberg 350 Kr.; Mag. scient. Helgi Jénsson 300 Kr. ; Distriktslæge Jøi^ensen, 
Færøerne, 400 Kr.; Forfatter E. Tang-Kristensen 400 Kr.; Forfatter M. M. Lund 
150 Kr.; Overlærer Kr. Mikkelsen, Roskilde, 400 Kr.; Fru Alice Miiller 300 Kr.; 
Frk. Hortense Panum 300 Kr. ; Krigsassessor Paul Petersen 300 Kr. ; Overretssagfører 
V. Richter 200 Kr. ; Sognepræst E. Rohde 200 Kr. og Præst ved det kgl Frederiks 
Hospital F. Gredsted 500 Kr. 191 Bejseunderstøttelser til Tldenskabgmænd og Kunstnere. 

Ved allerhøjeste Resolution af 24de April d. A. paa en af Ministeriet for 
Kirke- og Dndervisningsvæsenet derom allerunderdanigst nedlagt Forestilling har det 
behaget Hans Majestæt Kongen allemaadigst at bifalde, at det paa Finansloven for 
Knansaaret 1902—1903 under § 21. VI. A. 5. a. bevilgede Beløb af 18,500 Kr. til 
Bejseunderstøttelser i videnskabeligt og kunstnerisk Øjemed fordeles saaledes: 

Forfatter E. Tang-Kristensen 1,000 Kr.; Lærerne i de tekniske Fag ved poly- 
teknisk Læreanstalt 2,500 Kr.; Dr. phil. D. Andersen 400 Km; Assessor i den kgl. 
Landsover- samt Hof- og Stadsret Brun 250 Kr.; Dr. phil. H. J. Hansen 500 Kr.; 
Frk. Asta Hirsch 300 Kr.; Provinsarkivar G. Hornemann 300 Kr.; Professor O. Jesper- 
sen 500 Kr.; Museumsdirektør, Dr. phil. W. Mollerup 300 Kr.; Skibslæge H. Kørdam 
400 Kr. ; cand. mag. M. Vahl 400 Kr. ; Dr. med. C. Wessel 300 Kr. ; Kommunelæge 
M. Larsen 300 Kr.; Docent i Kunsthistorie P. Johansen 400 Kr.; Tandlæge E. War- 
ming 200 Kr.; Skuespiller ved det kgl. Teater P. Cornelius 500 Kr.; Skuespiller ved 
det kgl. Teater A. Liebmann 400 Kr.; Skuespiller ved det kgl. Teater L. N. Knudsen 
400 Kr. ; Operasangerinde Margrethe Boeck 300 Kr. ; Violinist i det kgl. Kapel J. Borup 
400 Kr. ; Skuespiller ved Kasino A. Garde 400 Kr. ; Skuespillerinde ved Aarhus Teater 
Caroline Aagaard 400 Kr.; Skuespillerinde ved Folketeatret Olga Meyer 400 Kr.; 
Skuespillerinde Elisabeth Rosenberg 400 Kr.; Skuespiller ved Kasino Chr. Schrøder 
400 Kr.; Violinistinde Karen Bramsen 400 Kr.; Pianistinde Ellen Christensen 300 Ej:.; 
Sanger J. Nordal Brun 300 Kr.; Violinist A. A. Gjørling 400 Kr.; Pianistinde Asta 
Xutzhom 400 Kr.; Koncertsangerinde Erikka Kjer 400 Kr.; Koncertsanger A. Høeberg 
400 Kr. ; Domorganist W. Matthison-Hansen 300 Kr. ; Sangerinde Anna Meyer 500 K!r. ; 
Sangerinde Agnes Wiener 400 Kr. ; Forfatter K Bøcker 400 Ej:. ; Provst J. A. Heiberg 
400 Kr.; Havebrugskandidat A. Lange 400 Kr.; Forfatter S. Michaélis 400 Kr.; Pastor 
T. Løgstrup 400 Kr.; Forfatter J. Skjoldborg 250 Kr. og Lærer P. Thisted 200 Kr. Bejseunderstøttelser til Lærere og Lærerinder* 

Ved allerhøjeste Resolution af 24de April d. A. . paa en af Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenet derom allerunderdanigst nedlagt Forestilling har det 
behaget Hans Majestæt Kongen allemaadigst at bifalde, at det paa Finansloven for 
Finansaaret 1902—1903 under § 21. VI., A. 5. b. bevilgede Beløb til Rejseunderstøt- 
telser til Lærere og Lærerinder, 8,000 Kr., fordeles saaledes: 

Adjunkt ved Horsens lærde Skole M. Ottosen 400 Kr.; Adjunkt ved Odense 
Katedralskole G. Nielsen 300 Kr.; Overlærer ved Aarhus Katedralskole L. Kleisdorff 
400 Kr. ; Timelærer ved Metropolitanskolen, cand. mag. V. Bang 300 Kr. ; Skolebestyrer 
J. Aldal, Sakskjøbing, 350 Kr.; Lærer P. Dam, Nexø, 350 Kr.; Lærerinde, Frk. K. 
Soetmann, Kjøbenhavn, 300 Ejt. ; Lærerinde, Frk. M. Hattensen, Kjøbenhavn, 300 Kr. ; 
Lærer L. Olsen, Kolding 350 Kr.; Skolebestyrer S. Madsen-Mygdal, Tarm, ;350 Kr.; 192 

Skolebestyrer A. J. Kirkegaard, Aarhus 300 Er.; Skolebestyrerinde, Frk. L. Branner, 
Slagelse, 300 Kr. ; cand. mag.. Lærer P. Freuchen 300 Er. ; Lærerinde, Frk. A. S. Faber 
300 Er.; Skolebestyrer N. Pinborg, Nysted, 300 Er.; cand. mag. E. A. Brusende rfE, 
Eolding, 350 Er. ; Skoleinspektør N. T. A. Thomsen, Vejle, 350 Kr ; Skolebestyrerinde 
Frk. C. Bastian 300 Er.; Lærerinde, Frk. L. Erog 300 Er.; Sanglærerinde, Frk. A. 
Bendix, 400 Er.; Sanglærerinde Frk. W. Christiansen, Aarhus, 300 Er.; cand. mag.. 
Lærer C. Buur 200 Kr.; Overlærer J. J. Hansen, Hjørring, 300 Er.; Lærerinde, Fru 
E. Meyer 200 Er. ; Skolebestyrer V. Plockross, Hesselager, 200 Er. og Mag. art., Lærer 
E. V. Rosenstand 150 Er. Understøttelser til Rejser i Udlandet. 

Til Understøttelser til Rejser i Udlandet for ubemidlede Haandværkere og 
ligestillede har Indenrigsministeriet tilstaaet nedennævnte hver et Beløb af 200 Er. 

Snedkersvend P. Barslund, Houen pr. Tarm, Bygningstegner C. N. Benzen, 
Charlottenlund, Malersvend V. C. Borregaard, Ejøbenhavn, Malersvend E. D. Bruun, 
Kjøbenhavn, Malersvend N. Th. Bruun, Odder, Murersvend N. Chr. Christiansen, Kjø- 
benhavn. Skomagersvend E. P. Espersen, Svendborg, Snedkersvend H. E. V. Fischer, 
Ejøbenhavn, Skomagersvend N. Hansen, Ejøbenhavn, Malersvend E. Hansen, Ejøben- 
havn, Elejnsmedesvend S. N. Henriksen, Randers, Listrumentmager C. A. V. Herrstrøm, 
Ejøbenhavn, Typograf C. N. Jensen, Aarhus, Murersvend J. J. Jensen, Aarhus, Snedker- 
svend N. P. Jensen, Brakker pr. Eolding, Tapetserer J. Jørgensen, Erarup Mark pr. 
Evæmdrup, Tømrersvend P. N. Jørgensen, Randers, Gartnermedhjælper E. B. EUxbiiU, 
Odense, Malersvend E. A. A. Erogh, Eorsør, Billedskærer Chr. Larsen, Ejøbenhavn, 
Tømrersvend J. P. Larsen, Ejøbenhavn, Murersvend A. A. Nielsen, Eolding, Maler- 
svend C. Chr. Nielsen, Stege, Tapetserer S. U. Olsen, Ejøbenhavn, Typograf J. P. Ras- 
mussen, Ejøbenhavn, Snedkersvend O. V. Rasmussen, Ejøbenhavn, Møbelsnedker C. 
J. E. Riemer, Ejøbenhavn, Maskinist M. Seest, Aarhus, Murersvend R. P. Simonsen, 
Aarhus, Bogbindersvend F. J. M. Sophus, Holbæk, Maskinist E. W. A. Svendsen, Ejø- 
benhavn, Bygningskonstruktør A. V. Sørensen, Ejøbenhavn, Tømrersvend J. M. Thing- 
holm, Ejøbenhavn, Billedskærer C. J. Thomsen, Ejøbenhavn, Dekorationsmaler C. L. 
Toft, Nykjøbing M., Maskinist S. Troensegaard, Helsingør, Tømrersvend J. Welløw, 
Randers, Malersvend H. M. Wind, Aarhus, Malersvend P. P. Wolff, Ejøbenhavn, Ma- 
skinist H. V. Zeiler, Eolding. 193 Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet om Bejsennderstøttelser for unge 

Handelsmænd. 

Ved Pinansloven for indeværende Finansaar er der bevilget et Beløb af 10,000 Kr. 
til Kejseimderstøttelser for unge Handelsmænd til Erhvervelse af Kundskaber og For- 
bindelser saavel i £uropa som særlig paa oversøiske Pladser. 

Som Segel maa Ansøgerne have sikret sig Plads eller i ethvert Fald have 
grundet Udsigt til at opnaa en saadan ved Ankomsten til Bestemmelsesstedet. 

Andragender om saadan Understøttelse, stilede til Indenrigsministeriet, maa, 
for saa vidt Andrageren er bosat i Kjøbenhavn eller har Ophold i Udlandet, indsendes 
direkte til Ministeriet inden Iste August d. A.^ i andet Fald til vedkommende Amt 
inden 15de Juli d. A. 

Andragendet maa indeholde fyldige Oplysninger om Andragerens Alder, Ud- 
dannelse og Kundskaber — navnlig Sprogkundskaber — om han har besøgt nogen 
HanddsBkole, og da hvilken, samt om hans tidligere og nuværende Engagementsforhold, 
alt ledsaget af de fornødne Attester og Anbefalinger. Det maa derhos opgives, hvor 
stort et Understøttelsesbeløb Andrageren anser for nødvendigt til sit Formaal. Afskedigelser og Udnæynelser o. s^ y# 

a* Afskedigelser m. m. 

Uiuler Justitsministeriet: 

TTnder 24de Maj er Assessor i Højesteret, Frederik Vilhelm Ludvig Peter Nielsen, 
B. af D. og Dm., efter Anaøgning paa Grund af Svagelighed entlediget i Naade og med 
Pension. Under Zjondbrtigsministeriet: 

Under 16de Maj har Landbrugsministeriet eflor Ansøgning fritaget Skovrider, Jagt- 
junker F. H. Falkenberg for den ham i Forbindelse meJ hans tidligere Embede som Skov- 
rider for Stenderup Distrikt overdragne Bestilling som Tilsynshavende med de private Skove 
i det forhen slesvigske Diøtrikt. t , Utider Ministeriet for Kirke" og Undervisningsvæsenet : 

Under 20de Maj er personel Kapellan for Grevinge Menighed i Sjællands Stift, 
Jørgen Alexander Thorsøe, efter Ansøgning entlediget i Naade fra 1ste Juli d. A. at regne. 

Under Krigsministeriet: 

Under 14de Maj er Kaptajn af Fodfolket, Claus Carl Gustav Brusendorf, til Raa- 194 

digfaed for 8de Regim«nt, R. af D., afskediget paa G«und af Alder i Naade med Pension 
fra den 16de d. M. at regne. 

Under Marineministeriet: 

Under 6te Maj er der meddelt Kontreadmiral uden for Nummer, Ferdinand Henrik 
Jøhnke, K. af D. og Dm., dekoreret med Fortjenstmedaillen i Guld, der den Ilte d. M. 
har naaet den for Kontreadmiraler lovbestemte Aldersgrænse, Afsked i Naade af Søofficers- 
korpset fra den nævnte Dato at regne. b. Udnævnelser og Beskikkelser m. m. 

Under Udenrigsministeriet: 

Under 21de Maj er Georg Georgsson af Faskrudsfjord bleven anerkendt som fransk 
Konsularagent dersteds. 

Under Indenrigsministeriet: 

Under 13de Maj er Byfoged og Byskriver i Bogense samt Herredsfoged og Skriver 
i Skovby Herred, Garl Christian Rasmussen, allernaadigst beskikket til tillige at være Borg- 
mester i Bogense Købstad. Under Landbrugsministeriet : 

Under 16de Maj har Landbrugsministeriet overdraget Bestillingen som Tilsynshavende 
med de private Skove i det forhen slesvigske Distrikt til den nuværende Skovrider for det 
nævnte Distrikt, li. F. E. Hintz. 

Under 24de Maj er ved allerhøjeste Resolution Forstassistent Carl Johannes Holm 
udnævnt til Skovrider af 2den Klasse for Buderupholm Distrikt fra den Iste Juni d. A. 
at regne. 

Under Ministeriet for offentlige Arbejder: 

Under 27de Maj har Ministeriet for offentlige Arbejder udnævnt Godsekspeditør 
ved Frederikshavns Station, Jens Wilhelm Agerlin til Godeekspeditør ved Vejle Station fra 
den Iste Juni d. A. at regne. Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet: 

Under 12te Maj er Sognepræst for Poulsker Menighed paa Bornholm under Sjæl- 
lands Stift, Alfred Kofoed Sonne, allernaadigst beskikket til Sognepræst for Solbjerg og 
Sundby Menigheder paa Mors under Aalborg Stift. 

Under 14de Maj ere Rektor for Odense Katedralskole, Carl Hjalmar !Rafn; Over- 
lærer ved Odense Katedralskole, Johan Reimer Zerlang; Adjunkt ved Metropolitanskolen, 
Dr. phil. Karl Hude, og Adjunkt ved Aarhus Katedralskole, Otto Lund, allernaadigst be- 
skil^kede %\\ Rektorer henholdsvis for Metropolitanskolen, Aalborg Katedralskole, Frederiks- 
bbig lééMe' 'Skol^ jp^ tfiréens lærde Skole, alt fra 19de August d. A. at regne. 
•" '^ ^'mÅéi k.'Di'él' A'djiilikt ved Rønne lærde Skole, Marcus Conrad Koefoed, aller- 
naadigst beskikket til Rektor for Rønne lærde Skole fra 6te Januar 1903 at regne. 

Under 15de Maj har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet overdraget do 
eft^rn^vn^e ^t fungere ve4 Censuren ,yed d^p )ægevidenj3kab;elige Embedseksamen i den til- 195 

bageværende Del af Trienixiet fra Igte April 1901 til 31te Marte 1^04, nemlig: som Censor: 
Professor, Dr. med. D. E. Jacobson; som Suppleanter: Kredslæge, Dr. med. Poul Hertz 
og Korpslæge, Dr. med. E. A. J. Bavn. 

Under s. D. er Niels Carl Christian Nielsen allemaadigst anerkendt som Præst for 
den biskoppelige metodistiske Menigbed i Budkjøbing. 

Under 20de Maj or Sognepræst for Sønder Kirkeby og Sønder Alslev Menigbeder 
i Lolland-Falsters Stifb, Steftui Tetens Tram, allemaadigst beskikket til Sognepræst for 
Snøde og Stoense Menigbeder under Pyens Stift. Under Finansministeriet: 

Under 22de Maj er Toldforvalter i Vordingborg, Adolpb Hansen, allemaadigst be« 
skikket til Toldforvalter i Middelfart. 

Under s. D. er Toldforvalter i Taps, Niels Johnsen, allemaadigst beskikket til 
Toldforvalter i Faaborg. 

Under s. D. er Toldkontrolør i Odense, Løjtnant Christian Johan Havemann, aller- 
naadigst beskikket til Toldforvalter i Assens. 

Under Krigsministeriet: 

Under 14de Maj er Premierløjtnant af Fodfolket, Jens Christian Jensen Qvist ved 
Generalstaben, udnævnt til Kaptajn af Fodfolket fra den 16de Maj d. A. at regne. 

Ujider Marineministeriet: 

Under 9de Maj er Premierløjtnant Hector Frederik Kiær udnævnt til Kaptajn og 
hjemsendt Sekondløjtnant, Tyge Jesper IU>the, til Premierløjtnant i Søofficerskorpset, begge 
fra 1ste Juni d. A. at regne. e. Benaadninger med Titler og Ordener m. m. 

Under 6te Maj eroder allemaadigst tillagt Kontreadmiral uden for Nummer, Ferdi- 
nand Henrik Jøhnke, K. af D. og Dm., dekoreret med Fortjenstmedaillen i Guld, ved hans 
Afskedigelse Viceadmirals Karakter. 

Under 7de Maj er Retsvidne ved Øster-Flakkebjerg Herreds Jurisdiktion, Hans 
Albrechtsen af Førslev, benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. er Formand for Teknisk Provinsskoleforening, Murermester I. A. Han- 
sen af Kolding, allemaadigst udnævnt til Eidder af Dannebrog. 

Under s. D. er Professor, Overlæge ved Kommunehospitalets .4de Afdeling, Dr. 
med. M. E. A. Haslund, K. af D., samt Landvæsenskommissær, Medlem af Assens Amts- 
raad, P. Andersen af Søllested, benaadede med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under 9de Mij er Lodsinspektør ved Kjøbenhavns Lodseri, Kommandør Pingel 
Johan Carlheger Holbøll, B. af D. og Dm., udnævnt til Kommandør af 2den Grad af Danne- 
brog ved hans Afskedigelse af Lodsvæsenets l^eneste den 31te d. M. 

Under 14de Maj har Hans Majestæt Kongen allerhøjst udnævnt afskediget Over- 
hornblæser Andreas Johannes Julius MttUer, Dm., til Krigsassessor med Rang i 9de Klasse 
Kr. 4 efier Bangforordningen. 

Under 15de Msj er Kaptajn Julius Dons, B. af D., af Kjøbenhavn, allemaadigst 
udnævnt ial Etatsraad med Bang i Sdie Klasse Nr. 9 efter Bangforordningen. 

Under s. D. er Sparekassedirektør, Sagfører Johannes Scbjødt af Vejle, allemaadigst 
udnævnt til Jnstitsraad med Bang i 5te Klasse Nr. 3 efber Bangforordningen. 

Under s. D. er Skovrider under Marienborg Gods paa Møen, Peter Christian Sø- 19« 

rensen, aHemaadigsi ndnttvnt tQ Fontraad med Bang i 7de Klasse Kr. 2 efter Bangforord- 
ningen. 

Under s. D. ere forhenværende Opsynsmand red Sebølnnd Skov nnder Hørsholm 
Distrikt, Ole Hansen; Ghiardforpagter Anders Hansen af Lammestmp i Kjøbenhavns Amt, 
og Hasmand Mads Johansen af Sødinge i Svendborg Amt, benaadede med Dannebrogsmæn- 
denes Hæderstegn. 

Under s. D. er der aUemaadigst tillagt Firmaet I. Børre & Ko.s Efterfølger i 
Kjøbenhavn Prædikat af kongelig Hof-Leverandør. 

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allerhøjst benaadet forhenværende Opsigts- 
betjent ved Orlogsværflet, Nicolai Schovgaard, med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under 16de Maj er der aUemaadigst fomndt forhenværende Apoteker i SeydisQord, 
Hans Jørgen Ernst, Bevilling til at anlægge og drive et Apotek i Bøvtingbjerg under Bing- 
kjøbing Amt. 

Under 17de Maj er Gaardejer Peter Jensen af Stenbæksholm i Fodby Sogn mader 
Sorø Amt benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under 21de Maj er Sagfører Ove Harald Oscar Koefoed af Kjøbenhavn aUemaa- 
digst udnævnt tfl Jostitsraad med Bang i 5te Klasse Nr. 3 efter Bangforordningen. 

Under 24de Maj ere Overretssagfører Hans Frederik Helweeg Larsen og Prokura- 
tor Carl Christian Torp, begge af Kjøbenhavn, aUemaadigst udnævnte til Biddere af 
Dannebrog. 

Tilladelle til at børe fraaatio Oritmar. 

Under 9de Maj er det tiUadt Kaptajn uden for Nummer i Søofficerskorpset, G. W. 
Hovgaard, at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Kejseren af BuslanQ tildelte De- 
koration af St. Stanislaus Ordenens 2den Ellasse. 

Under 13de Maj er det aUemaadigst tiUadt Kommitteret ved Statsbanedriften, 
Christian Olsen Bimestad, B. af D. og Dm., at anlægge og bære den ham af Hans Maje- 
stæt Kongen af ItaUen tildelte Dekoration som Officer af Elroneordenen. 

Under s. D. er det aUemaadigst tiUadt Hushovmester hos Hans kongelige Højhed 
Prins Christian tU Danmark, Hans Henrik Jørgensen, og Lakaj hos Højstsamme, Hans 
Hansen, at anlægge og bære de dem af Hans Mcgestæt Kejseren af Busland tildelte Sølv- 
medaiUer at bære henholdsvis om Halsen og paa Brystet i St. Stanislausordenens Baand. 

Hans Majestæt Kongen har aUemaadigst tUladt eftemævnte at anlægge og bære 
Ordensdekorationer som følger: 

Oberst af ArtiUeriet, Sigfred Otto Budolph Meyer, Chef for Tøjhusafdelingen, K. 
af D. og Dm., den ham af Hans Migestæt Kongen af Norge og Sverig tildelte DcJcoration 
som Kommandør af 2den Klasse af St. Ola&ordenen, og 

Løjtnant af Forstærkningen, Kay Henrik EmU Leopold Lerche ved Sdie ArtiUeri- 
bataillon, den ham af Hans Majestæt Kongen af Siam tildelte Dekoration af Kroneordenens 
4de SLlasse. 

Under 17de Maj er det aUemaadigst tiUadt afskediget Bitmester Johan Vilhelm 
Valdemar Brinckmann, B. af D., at anlægge og bære den ham af Hans Højhed Beyen af 
Tunis tUdelte Dekoration som Officer af Nischan-Iftikhar-Ordenen. 

Under s. D. er det aUemaadigst tiUadt Direktør i Kjøbenhavns Handelsbank, Etats- 
raad Peter Nicolai Damm, B. af D., og Direktør i samme Bank, Henry Tegner, B. af D., 
at anlægge og bære de dem af Hans Majestæt Kejseren af Busland tildelte Dekorationer 
af St. Anna-Ordenens 2den Klasse. 

Under s. D. er det aUemaadigst tilladt Komponist og Organist Emil Juel Frede- 
riksen af Kjøbenhavn, at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Sultanen af Tyrkiet 
tildelte Dekoration af Medjidieh-Ordenens 5te Klasse, og den ham ligeledes tildelte tyrkiske 
Medaille. 197 Ledige Embeder og Bestillinger. Under Justitsministeriet: 

En Post som Assistent under den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret. 

Opslaaet ledig den 24de Maj \ latio 

Udløber den 7de Juni • / ^^"''* 

Aarlig Gage 1,400 Kr. med Lønningstillæg. 

Ansøgninger om denne Post, til hvilken kræves fuldstændig juridisk Eksamen, og 
med hvilken der ikke er forbunden kgl. Udnævnelse, ville være at indgive til Justitsmini- 
steriet. Et Embede som Assessor i den kgh Landsover- samt Hof- og Stadsret. 

Opslaaet ledigt den 26de Maj \ iqa^ 

Udløber den 9de Juni J 

Aarlig Gage 3,200 Kr. med Alders- og Lønningstillæg. 

2de Embeder som Kontorchefer under den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret. 

Opslaaede ledige den 26de Maj \ -j.^« 

Udløbe den 9de Juni / 

Aarlig Gage 2,800 Kr. med Alders- og Lønningstillæg. 

2de Bestillinger som Underfoged i Kjøbenhavn. 

Opslaaede ledige den 26de Maj \ jai\9 
Udløbe den 9de Juni / ^^"^* 

Aarlig Gage 2,000 Kr., stigende hvert 4de Aar med 200 Kr., dog at Lønnen ikke 
kan overstige 2,800 Kr. 

Ansøgninger til disse Bestillinger, til hvilke kræves fuldstændig juridisk Eksamen 
og med hvilke der ikke er forbunden kgl. Udnævnelse, ville være at indgive til Justits- 
ministeriet. Viidei' Landhnigsministeriet: 

En Tjeneste som Forstassistent ved Statsskovvæsenet. 

Opslaaet ledig den 26de Maj \ .-.^^ 
Udløber den 9de Juni / **^^- 

Antagelsen sker paa Opsigelse med ^/^ Aars Varsel med en aarlig Lønning af 
1,000 Kr. og med Forpligtelse til at forrette Assistenttjeneste, hvor det af Landbrugsmini- 
steriet maatte^blive bestemt. 

Ansø^inger fra Forstkandidater om denne Tjeneste, bilagte med Eksamensbevis, 
Aldersbevis (Daabsattest) og Anbefalinger, stiles og indsendes til Landbrugsministeriet. 

Vider Ministeriet for Kirke-- og Undervisningsvæsenet : 

En Lærerplads ved Sorø Akademis lærde Skole og Opdragelsesanstalt med Fagene 
Dansk, Beligion samt om muligt Engelsk er ledig og vil være at tiltræde St« Hansdag eller 
eventuelt Iste August d. A. Opslaaet ledig den 15de Maj \ .^^^ 

Udløber den 29de Maj / *^"'*- 31 198 

PladBen, med hvilken der er forbunden en Begyndelseslønning af 1,800 Kr. aarlig, 
vil være at besætte med en ugift Lærer, som kan overtage Inspektion paa Opdragelsesan- 
stalten imod at oppebære den derfor fastsatte Godtgørelse af 200 Kr. foruden Bolig, Be- 
spisning og Yask. 

Ansøgninger indsendes til Ministeriet for Kirke- og Undervisniiigsvæsenet. Poulsker Sognekald paa Bomholm. 

Opslaaet ledigt den 16de Maj \ lOAa 

Udløber den 13de Juni f 

Reguleringssum 1,520. Lundum og Hansted Sognekald i Aarhus Stift. 

Opslaaet ledigt den 16de Maj \ 1902 

Udløber den 13de Juni / 

I Anledning af en tidligere Formands Entledigelse paahviler der indtil dennes Død 
Embedet en aarlig Pension af 30 Td. Rug, 80 Td. Byg og 60 Td. Havre, at betale med 
Penge efter hvert Aars Kapitelstakst, og 474 Kr. 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal være pligtig til at finde sig i den 
nuværende Præstegaards Bortsalg samt til at tage Bolig i den Præstegaard, som eventuelt 
maatte blive erhvervet i Hansted Sogn, saavel som til at forrente og afdrage det til Erhver- 
velsen af en saadan Præstegaard fornødne Embedslaan i Overensstemmelse med Reglerne i 
den kongelige Anordning af 7de April 1900 og betale den Indløsningssum for samme, som 
maatte blive fastsat. Ulfborg og Raasted Sognekald i Ribe Stift. 

Opslaaet ledigt den 16de Maj \ ioao 
Udløber den 13de Juni ) 

Reguleringssum 2,286 Kr. 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal være pligtig til fra Naadensaarets 
Udløb at regne at afgive Tienden og Smaaredselen af Raasted Sogn til Opsamling af eii 
Fond til Anvendelse ved Omordningen af de kirkelige Forhold i Pastoratet, samt til, naar 
som helst det efter Naadensaarets Udløb maatte forlanges, at afgive enten Raasted Sogu 
med samtlige dettes præstelige Indtægter eller Ulfborg Stationsby med dennes præstelige 
Indtægter, deri en Kvotadel af Højtidsoffervederlaget for Ulfborg Sogn. Han skal derhos 
være pligtig til at tage Bolig i den Præstebolig, som paatænkes opført inden den Iste Maj 
1905 enten ved Ulfborg Kirke eller i Ulfborg Stationsby, og til at forrente og afdrage det 
til Erhvervelsen af en saadan Præstebolig fornødne Laan efter Reglerne i den kongelige 
Anordning af 7de April 1900 samt til at betale den Indløsningssum for samme, som maatte 
blive fastsat. Endelig skal han være pligtig til at betjene den i Ulfborg Sogn opføHe 
Filialkirke i Ulfborg Stationsby efter de Regler, som herom ere eller maatte blive fastsatte 
af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Embedet som Rektor ved Odense Katedralskole bliver ledigt fra 19de August d. A. 
at regne. 

Opslaaet ledigt den 16de Maj \ ^q^o 
Udløber den 23de Maj j ^^"^" 

Med Embedet er der i Følge Lønningslo ven af 12te April 1892 forbundet en aarlig 
Lønnmg af 4,200 Kr., stigende hvert 5te Aar med 400 Kr. indtil 5,000 Kr., foruden 
fri Bolig. 

Ansøgninger om dette Embede indsendes til Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
væsenet. 199 

Sander Kirkeby og Sønder Alslev Sognekald paa Falster. 

Opslaaet ledigt den 23de Maj \ .^^n 

Udløber den 20de Jui>i | *^"^- 
Beguleringssum 2,856 Kr. 

Stenløse og Veksø Sognekald i Sjællands Stift. 

Opslaaet ledigt den 23de Maj I .^^^ 

Udløber den 20de Juni / ^^"^• 

Beguleringssum 3,464 Kr. 

I Anledning af en tidligere Formands i 1897 stedfundne Entledigelse er der paa- 
lagt Embedet et aarligt Pensionsbeløb af 160 Td. Byg og 1,479 Kr., at betale med Penge 
efter hvert Aars Kapitelstakøt i 8 Aar fra den 1ste Januar 1898 i Overensstenlmelse med 
de allerhfirieste Anordninger af 16de December 1887 og 8de August 1892, af hvilket Pen- 
sionsbeløb dog 44 Td. Byg og 286 Kr. aarlig er bortfaldet, efter at saavel den entledigede 
Formand som bans Enke ere afgaaede ved Døden. 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal være pligtig aarlig at indbetale 
til Stiftets offentlige Stiftelsers Midler til Anvenddse i kirkeligt Øjemed i Almindelighed 
330 Td. Byg, at betale med Penge efter hvert Aars Kapitelstakst, dog med Fradrag af 
den i Henhold til ovenstaaende Embedet endnu paahvilende Pensionsbyrde. 

Embedet som Sognepræst og Skolelærer paa Baagø under Fyens Stift. 

Opslaaet ledigt den 24de Maj \ iqa^ 
Udløber den 21de Juni j 

HeguleringBSum 1,080 Kr. 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal være pligtig til, om det forlanges, 
at betjene Brandsø imod at oppebære de præstelige Indtægter af samme, samt til, hvis der 
i Tiden maatte blive opført et Kapel paa Brandsø, at betjene dette — alt efter de nærmere 
Bestemmelser, som maatte blive trufne af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. 

Ved Aalborg Katedralskole bliver fra næste Skoleaars Begyndebe en ^Timelærer- 
plads med Naturhistorie som Hovedfag at besætte. 

Opslaaet ledig den 26de Maj ) ^90^ 
Udløber den 9de Juni J 

Ansøgninger om denne Plads, med hvilken der er forbunden er aarlig Lønning af 
1728 Kr. med Forpligtelse til at undervise 24 Timer om Ugen, ville være at indgive til 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. I Ansøgningen maa der meddeles Oplys- 
ning om, i hvilke andre Fag end det nævnte Andrageren kan paatage sig at undervise. 

Beretning om ledige gejstlige Enibeders Beskaffenfied efter de fra vedkommende 

Biskopper modtdgfie Meddelelser. « 

Hylleholt Sognekald i Sjællands Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 185). 

Indtagter: 1. Tiende 183 Td. Byg, 22 Td. Havre. — 2. Højtidsoffer, afløst med 
507 Kr. 21 0. — 3. Accidenser 480 Kr. — 4. Renter af en Embedskapital paa 47,082 Kr. 
(delvis forrentet med S^g pCt.) c. 1,780 Kr. — 6. Jordlodden er bortsolgt. 9 Td. Land 
haves i Arvefæste fra Vemmetofte Kloster. Heraf benyttes c. 10 Skp. Land som Have og 
Gaardsplads, Beaten er Beneflciai-ius i Følge Arvefæstebrevet pligtig til selv at drive. 

Udgifter: 1. Kgl. Skatter 18 Kr. 90 0. — 2. Kommunale Afgifter af Hartkorn 
15 Kr. — 3. Ekspenser c. 40 Kr. ; Bidraget til Hjælpeenkekassen udgør ordinært 4 Td. 
Byg. — 4. Afgift til Vemmetofte Kloster af det ovennævnte Arvefæste 18 Td. Byg. — 6. 
£t Byggelaan paa 18,000 Kr., forrentes og afdrages i 28 Aar fra December Termin 1880. 

— 6. £t do. paa 1,600 Kr*, forrentes og afdrages i 10 Aar fra Deoember Termin 1899. 

— 7. Et Brøndlaan paa 400 Kr., forrentes og afdrages i 5 Aar fra December Termin 1899. 

Præategaarden, hvis Lidløsningssum er 1,000 Kr., er bygget i Aaret 1880. Den er 
særdeles solidt bygget og afgiver eu fortrinlig Belig. Den er rummelig og indeholder 14 200 

Værelser, er udmærket vedligeholdt og vil i en lang Aarrække ikke behøve nogen Repara- 
tion af Betydning. Beliggenheden er prægtig, umiddelbart ved Skov og Strand. Haven er 
god og Bmuk med mange udmærkede Frugttræer. Der findes udmærket Vand i en uud- 
tømmelig Mængde af en meget dyb, 176 Fod artesisk boret Brønd. 

Der er ingen Enke paa Kaldet. I Anledning af en den 24de Juli 1895 stedfunden 
Entledigelse er der paalagt Embedet et aarligt Pensionsbeløb af 33 Td. Byg, at udrede med 
Penge efter hvert Aars Kapitelstakst fra den 25de Juli 1896 at regne i 8 Aar i Overens- 
stemmelse med de allerhøjeste Anordninger af 16de December 1887 og 8de August 1892. 

Ulfborg og Raasted Sognekald i Ribe Stift (se ovenfor). 

Indtagter: A. Ulfborg Sogn: 1. Tiende 57 Td. 2 Skp. Rug, 58 Td. 4*1^ Skp. 
Byg og 3 Td. Havre efter Kapitelstakst. — 2. Refusion fra N. Vosborg 3 Td. Rug. — 3. 
Smaaredsel 6 Td. 5V8 Skp. Byg efter Kapitelstakst. -- 4. Afløst Højtidsoffer 483 Kr. aar- 
lig. — 5. Accidenser efter 5 Aars Gennemsnit 406 Kr. 52 0. — 6. Udbytte af en Bank- 
aktie paa 600 Kr. — 7. Renter af en Embedskapital paa 2,952 Kr. 54 0. — 8. Præste- 
embedets Jorder med paastaaende Bygninger ere solgte for 34,000 Kr. fra 1ste April 1902 
at regne. — B. Raasted Sogn: 1. Tiende 36 Td. 3^8 Skp. Rug efter Kapitelstakst. — 
2. Smaaredsel 3 Td. 2^2 Skp. Byg efter do. •— 3. Offer og Accidenser efter 5 Aars Gren- 
nemsnit 123 Kr. 71 0. 

Udgifter: 1. Ekspenser c. 40 Kr. — 2. Embedslaan: a) 4,000 Kr., forrentes og af- 
drages med 6 pCt. i 28 Aar fra 1885; b) 3,500 Kr., forrentes med 4 pCt. og afdrages i 
20 Aar fra 1885; c) .400 Kr., forrentes med 4 pCt. og afdrages i 10 Aar fra 1893. — 3. 
Til det Oyldenstjemeske Kapel 16 Kr. aarlig. 

Præsten har ^ Ret til mod en aarlig Leje af 300 Kr. at bebo den liidtidige Præste- 
gaard indtil 1ste Maj 1905. Indtil 1ste November d. A. vil Eftermanden faa fri Bolig i 
Præstegaarden og derefter i Resten af Naadensaaret — mod at betale Huslejen — hele 
Præstegaardens Stuehus med Have til Raadighed. Udgiften til Embedskørsler i Naadens- 
aaret deles lige mellem Formanden og Eftermanden. Formanden skal ikke yde Eftermanden 
Kost i Naadensaaret. Der er 3 Kirker i Pastoratet. Sognepræsten i Idom prædiker hrer 
3die Søndag i Raasted Kirke, mod at Kørslen godtgøres ham. Ulfborg Sogn har 1,531 
Indbyggere, hvoraf Halvdelen i Ulfborg Stationsby. Raasted Sogn har 263 Indbyggere. 
Der er 4 Skoler i Ulfborg, 2 i Raasted. Pastoratets Udstrækning er 1^/4 Mil saavel fra 
Nord til Syd som fra Øst til Vest. 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal være pligtig til fra Naadensaarets 
Udløb at regne at afgive Tienden og Smaaredselen af Raasted Sogn til Opsamling af en 
Fond til Anvendelse ved Omordningen af de kirkelige Forhold i Pastoratet, samt til, naar 
som helst det etter Naadensaarets Udløb maatte forlanges, at afgive enten Raasted Sogn 
med samtlige dettes præstelige Indtægter eller Ulfborg Stationsby med dennes prsestelige 
Indtægter, deri en Kvotadel af Højtidaoffervederlaget for Ulfborg Sogn. Han skal derhos 
være pligtig til at tage Bolig i den Præstebolig, som paatænkes opført inden den Iste Maj 
1905 enten ved Ulfborg Kirke eller i Ulfborg Stationsby, og til at forrente og afdrage det 
til Erhvervelsen af en saadan Præstebolig fornødne Laan efter Reglerne i den kongl. An- 
ordning af 7de April 1900 samt til at betale den Indløsningssum for samme, som maatte 
blive fastsat. Endelig skal han være pligtig til at betjene den i Ulfborg Sogn opførte Fi- 
lialkirke i Ulfborg Stationsby efter de Regler, som herom ere eller maatte blive fastsatte 
af Ministeriet for Elirke- og Undervisningsvæsenet. 

Lundum og Hansted Sognekald i Aarhus Stift (se ovenfor). 
Indtcegier: 1. Præstetiende af Lundum Sogn 17 Td. 6 Skp. 1 Fdk. Rug, 24 Td. 
5 Skp. 28/4 Fdk. Byg, 34 Td. 2 Skp. ^^|^ Fdk. Havre efter Kapitelstakst med Tillæg af 
Vio af Summen; Præstetiende af Hansted Sogn 54 Td. 4 Skp. 2V4 Fdk. Rug, 97 Td. 7 Skp. 
3/4 Fdk. Byg, 106 Td. 7 Skp. 2^/^ Fdk. Havre efter Kapitelstakst. — 2. Kvægtiende 1 Td. 
2Vj Skp. Byg. — 3. Nannest 8 Td. 1 Fdk. Byg. — 4. Kanon 4 Td. 4 Skp. Byg. — 5. 
Renter af Embedskapital 184 Kr. 77 0. — 6. Bankaktie (med Fradrag af Indløsnings- 
laanet) c. 20 Kr. — 7. For Brød og Vin til Kirkerne 3 Td. 6 Skp. Rug, 4 Td. 4 Skp. 
Byg. — 8. Offer og Accidenser c. 700 Kr. — 9. Vederlag fra Hansted Hospital for særlig 
Betjening paa Hospitalet 8P0 Jir, — 10. Præstegaarden, af Hartkorn 3 Td. 6 Skp. 1 Alb., 201 

er fra Isie April 1901 bortforpagtet paa 7 Aar for 45 Td. Byg og 375 Kr. Den har et 
Tilliggende af c. 28 Td. Land Ager, 8 Td. Land Eng, 12 Td. Land Skov og Mose. Kun 
Ager og Eng er bortforpagtet. Have, Byggegrund, Oaardsplads og en granomplantet Toft 
(hvori Køkkenhave) paa omtrent 10 Skp. Land, er tilsammen omtrent 4 Td. Land. Haven 
er gammel og hyggelig, med -gode Udsigtspunkter over en smuk bakket og skovklædt Egn, 
men ikke egnet til Frugt. Boligen er Egebindingsværk fra 1774, daarlig og svampbefængt, 
dyr at holde. Bygningerne assurerede for 11,644 Kr. Brønd i Gaarden, Vandet fra et 
Gadedræn, men meget ringe. Vandforholdene vanskelige at forbedre. Eor Kørsler betales 
100 Kr. for Søn- og Helligdagsture, 1 Kr. pr. løbende Mil og 2 Kr, for en Hverdagstur 
til Hansted, hvor Præsten ordinært skal komme en Gang ugentlig og holde 4 aarlige Guds- 
tjenester i det derværende Kapel. Sognepræsten er som saadan Medlem af Hospitalets Li- 
spektion. 

Udgifter: 1. Amtstueskat c. 130 Kr. — 2. Kommuneskat af Hartkornet c. 100 Kr. 
— 3. Ekspenser c. 48 Kr. — 4. For Brød og Vin til Kirkerne c. 40 Kx. — 5. Indløs- 
ningssom 350 Kr. 

Der er ingen Enke paa Kaldet, men der er forbeholdt den pensionerede Formands 
Hustru sædvanlig Enkepension af Kaldet, saafremt hun skulde overleve sin Mand. — I An- 
ledning af en tidligere Formands Entledigelse paahviler der indtil dennes Død Embedet en 
aarlig Pension af 30 Td. Bug, 80 Td. Byg og 60 Td. Havre, at betale med Penge efter 
hvert Aars Kapitelstakst, og 474 Kr. Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal 
være pligtig til at finde sig i den nuværende Præstegaards Bortsalg samt til at tage Bolig 
i den Præstegaard, som eventuelt maatte blive erhvervet i Hansted Sogn, saavel som til at 
forrente og afdrage det tU Erhvervelsen af en saadan Præstegaard fornødne Embedslaan i 
Overensstemmelse med Reglerne i den kgl. Anordning af 7de April 1900 og betale den 
Indløsningssum for samme, som maatte blive fastsat. Den nuværende Præstegaard trænger 
til Ombygning, hvorfor det maa forventes, at det vil være nødvendigt i en ikke fjern Frem- 
tid at optage det dertil fornødne Embedslaan, saafremt det ikke bestemmes, at Præsten skal 
tage BoUg i Hansted Sogn. Embedet som Sognepræst og Skolelærer paa Baagø under Fyens Stift (se ovenfor). 

Indiagier: A. Af Præsteembedet: 1. Tiende 13 Td. Byg in natura. — 2. Kvæg- 
tiende og Smaaredsel 21 Td. 7 Skp. ^|^^ Fdk. Byg efter Kapitelstakst. — 3. Offer og Ac- 
cidenser c. 300 Kr. — 4. Bente af Embedskapital, stor 10,000 Kr. B. Af Skolelærerem- 
bedet: 1. Begyndelsesløn 655 Kr. ; heri indbefattet Afløsningssum for bortsolgt Jordlod samt 
for Furage. — 2. Kirkesangerløn 100 Kr. — 3. Som Kirkebylærer 50 Kr. — 4. Til Sko- 
lens og Lærerens Brug 6 Favne Bøgebrænde. — 5. Bolig med Have. 

Udgifter : 1. Kommuneskat c. 16 Kr. — 2. Tiendeskat 16 a 20 Kr. — 3. Ekspenser 
c. 20 Kr. — Enkepension bliver at tilsvare. 

Præsten deltager ikke i Yakancebetjeniug i Herredet, men skal ved Forflyttelse 
forblive ved Embedet indtil Eftermandens Ankomst. Som Lærer underviser han 6 Timer 
daglig. 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal være pligtig til, om det forlanges, 
at betjene Brandsø imod at oppebære de præstelige Indtægter af samme, samt til, hvis der 
i Tiden maatte blive opført et Kapel paa Brandsø, at betjene dette — alt efter de nærmere 
Bestemmelser, som maatte blive trufne af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. 808 Andre Efterretningen Vtider Justitsministeriet: Fortnirlng tf Sigførerbopal. 

Under 5te Maj har Justitsministeriet fra Underretssagfører Qregers Julios Pedersen 
modtaget Meddelelse om, at han har opgivet sin hidtil hafte Bopæl i Esbjerg og har ta^et 
Bopæl under Hassing-Refs Herreders Jurisdiktion. 

D«poB«r«t SaflførorbetUkkolie. 

Under 12te Maj er den under 9do September 1892 for Iver Christian Iversen ud- 
færdigede Beskikkelse som Underretssagfører efter hans derom fremsatte Begæring tagen i 
Bevaring i Justitsministeriet. 

ApetekerbeTllllBg. 

Under 14de Maj er der allernaadigst forundt cand. pharm. Mathias Heinrich Schrøder 

Bevilling til at anlægge og drive et Apotek i Biserap paa Falster. 

Under Ministeriet for offentlige Arbejder: 

Postokftpeditioaer og BreTsanliigMtodor. 

Fra den 1ste Juni d. A. at regne vil der blive oprettet et almindeligt Brevsam- 
lingssted i Hundested, imderlagt og i Forbindelse med Postkontoret i Frederiksværk. lintstertaltldenden for 1902. 203 Nr. 16, Forskellige Meddelelser. Fortegnelse 

over 

Folkehøjskoler og Landbrugsskoler, 

der i Finansaaret 1902—1903 

ere godkendte som berettigede til at komme i Betragtning ved Fordelingen af det 
ved Lov af 23de Maj 1902 bevilgede Statstilskud efter de derfor nærmere fastsatte 
Regler, og hvis Elever Skoleraadene ere berettigede til at yde Undei^støttelse af de 

ved nævnte Lovs § 5 bevilgede Midler. Skolernes Navne. Karleskole. & 6 S Hvilke Maaneder. Pigeskole. (3 u 

o s Hvilke Maaneder. A. Folkehøjskoler : 

I K|økm]i«Ta: 

l.iV. Zahles Skoles Højskole- 
afdeling ( 6 
I 5 2,Emdmpborg Højskole I K}«koB]iaTiis Ant: 

3. GrnmUvigs Højskole i LjTigby i Højskole- og Land- 
J brugsafdeling: 
j November — Marts C) I November — ^April 4. Yældegaard Kvindeskole I Praierlkiborg kmi : 
^.Frederiksborg Højskole. 6. Hjørlunde Folkehøjskole .... I lAlbak Aat 

7. Ondløse Højskole • • 
Den 9de Jani 1902. November — Marts November — ^Marts / 5 
\ 5 November — Marts April — Oktober 
November— Marts M<aj — Juli Maj — Juli 

Maj — September 
November — Marts Maj — ^Juli 
Maj — JuU Maj — Juli 
32 ^ Skolernes Navne. Karleskole. eS ir« 

al 
^ s Hvilke Maanoder. 8. Vallekilde Folkehøjskole 9. Ubbemp Højskole 10. Høng Højskole I Sorø Amt 
11. Sorø Højskole • • • . 12. Hindholm Folkehøjskole 

13. Indre Missions Folkehøjskole 
i HasJpi) I Praitø Amt: 
14. Karise Folkehøjskole 15. Stevens Højskole l&,Brødemp Højskole n. Rødkilde Folkehøjskole paa 
Møen P«i Bomkolm: 

IS. Bornholms Højskole, I Haribo Amt: 

l^, Nørre Ørslrn:' Folkehøjskole.. 

20. Frk. Saugmanns Husholdnings- 
skole i Guldborg 21. Nysted Folkehøjskole 22. Med Folkehøjskole 5 Højskole-, Haand- 

værker-, Sømands- og 

Fiskerafdeling : 

November— Marts Pigeskole. 9 Hvilke Maaneder. November — Marts November — Marts 
November— April 1 1 Højskole- og Land- 
5 !| brugsafdeling: 
( November — Marts November— Marts November — Marts 1 5 
12 November— Marts 

a) Højskole- og Haand- 
værkeraf deling : 
November — Marts 

b) Havebrugsafdeling : 

April— Marts 

November— Marts November — Marta 5 November — Marts 
November — Marts / 3 
I 5 3 r 3 i 6 
I 6 Maj— Juli 

Maj — Juli 
November — Marts 

Maj — ^Juli Maj — .Juli 
Maj— Juli Maj — Juli Maj — Juli 

Maj — Juli 

November — Marts 

(Fælles-Kursus) 

Maj — Juli Maj — Juli Maj — Juli Maj— Juli 

Januar — Juni 
Juli — ^December 

Maj— Juli 

Maj —Juli S05 Skolernes Nayne. ' ■ ■ Karleskole. 9 

a § 
S i « Hvilke Maaneder. i^mmf^^tm^^i^ Pigeskole. B=B! 08 ns 

Ej Hvilke Maaneder. I 8T«B4borg Amt 

23. Sørup Højskole 24. Olleruj) Folkehøjskole 

25. Ryslinge Folkehøjskole 

26. Yejdrup Højskole 

27. BrahetroU^org Folkehøjskole 

I Odense Amt: 

28.Frk. Marie Jørgefisens Pige- 
skolesHøjskoleafaelingiOdense 

29. Kjøng Højskole 

3€. Særslev Folkehøjskole 

31. Vesterdal Højskole. 

I Yejle Amt: 

32. Indre Missions Højskole i Bør- 
kop • . . • , 

33. Aagaard Folkehøjskole 

34. Vinding Højskole 

35. Grejsdalens Højskole 

36. Gire Højskole 

37. Uldum Højskole 

38. Vriysted Folkehøjskole ...... 

I Aarlms Amt: 
39.iafc«ft Højskole 5 
5 November — Marts 

Højskole- og Haand- 

værkeraf deling; 

November — Marts 

November— Marts 

November — Marts 

November — Marts \ 3 
I 5 3 
3 
3 November — Marts 
November — Marts 
November— Marts 12 
3 
3 
3 November — Marts 

November— Marts 

[Højskole- og Haand- 
c værkeraf aeling: 
[ November— Marts 

Højskole- og Land- 

brugsaf deling: 
November — Marts 

November — Marts 
November — Marts 
November — Marts i 3 
\2 3 / 3 
I 5 November —Marts Maj — Juli 

November — Marts 

(Fælles-Kursus) 

Maj — .Juli Maj — Juli 
Maj — Juli 
Maj — Juli August— Juli 
Maj — Juli 
Maj - Juli 
Maj — Juli Maj -Juli 
September-Oktober 

Maj — Juli Maj — Juli Maj — Juli 

Maj — Juli 

Maj — Juli 

Maj — Juli 

November — ^Marts 

(Fælles Kursus) 

Maj — Juli ao6 j »- SkolemeB Navne. Karleskole. c es Hvilke Maaneder. Pigeskole. & > S I Hvilke Maaneder. 40. Vestbirk Folkehøjskole 

41. Ey Højskole 

42. Klank Højskole 

43. Odder Højskole 

44. Ask Højskole 

45. Testrup Folkehøjskole 

46. Elev Højskole 

I Raa4«rs Amt: 

47. Hadsten Højskole 

* 

48. HesselbaUe Folkehøjskole • • . . 

49. Mørke Højskole 

50. Rønde Højskole 

b\ . Djurslands Folkehøjskole.... 

52. Voldby Højskole 

53. Mellerup Folkehøjskole 

54. Dalhyneder Højskole 

I Aalborg Amt: 

55. Bælum Folkehøjskole 

56. Fjellerad Folkehøjskole. . . • • . 

57. Støvring Højskole 

58. Aaby Folkehøjskole D Højskole- og Haand- 

værkerafdeling : 

November — Marts 5 ; November — Marts November — Marts \i Højskole- og Land- 
I brugsafdeling: 
{ November — Marts Marts 
-Marts 5 I November- 

I 

5 November- 5 I November — Marts 5 a) Højskoleafdeling: 
November — Marts 

b) Fortsættelsesafdel.i 
April — Marts l 3 
\ 5 3 ' 

I 

3 i f 3 

{ 5 12 
5 j November — Marts 

I 

5 November — Marts 
November — Marts 
5 i November — Marts 5 I November — Marts 

I 
5 ! November — Marts i 5 I November — Marts 
i 6 ; April— Oktober 

1 1 Højskole- og Land- 
5 i! brugsafdeling: 
,( November — Marts 

5 ; November — Marts 

i 

I 

5 I November — Marts 12 r 3 ) 1 
I O Maj—Juli Maj — Juli 

Maj — Juli 

Maj — Juli 
November — Marts 

Maj — Juli 

Maj — Juli 
Maj — Juli Maj — Juli 

November— Marts 

(Fælles-Kursus) 

Maj — Juli 

Fælles-Kursus 
Maj — ^Juli 2 I September — Oktober 3 
I 2 
3 3 Maj — Juli 
September — Oktober 

Maj — Juli 
Maj— Juli 
Maj — Juli 
Maj — Juli 

Maj — Juli 
Maj — Juli 

Maj — Juli 
Maj — Juli 207 Skolernes Navne. I HJ«iTiBg Amt: 

59. Iry Folkehøjskole . . 60. Brønderslev Folkehøjskole . . . 

61. Vraa Folkehøjskole 

62. Kvissel Højskole 63, Home Folkehøjskole 

I Tlbori Amt : 

64. Levring Højskole . • • (ib. Skals Folkehøjskole <»6. Salling Højskole i Jebjerg • I Tbiitoi kmX : 
67. Galtrup Højskole . . . 68. Thylands Folkehøjskole I Hta|kl«bUg Amt: 

69. Indre Missions Højskole i 
Nørre Nissum , . 1^, Hoven Kvindehøjskole I H»e Amt: 

l\,Janderup Højskole 12,Bibe Højskole Karleskole, & a> Hvilke Haaaeder. r 4 

l 5 November — Marts 

November — Marts 

April— Juli 
November — Marts 

November— Marts 
November —April Pigeskole. S § Hvilke Maaneder. 5 
5 Maj— Juli 4 
5 } / 12 November — Marts 

November — Marts 

a) Højskoleafdeling: 

November — Marts 
b) Fortsættelseshøj- 
skole: 
April — Marts November — Marts 
November — Marts a) Højskole- og Land- 
brugsf deling : 

November — April 

b) Fortsættelseskursus 
for Vinterlærere: 

April— Juli 3 
I 2 i 3 
I 2 12 i 3 
I 2 Fælles-Kursus 

Maj — Juli 

Maj — Juli 
September— Oktober 

Maj— Juli 
September — Oktober 

Maj — Juli 
Maj — Juli 

Fælles-Kursus 

Maj — Juli 
Maj — Juli Maj — Juli 
September — Oktober 73. Den udvidede Folkehøjskole i 
Askov « ( 4 
\ 5 November —Marts 

Højskole- og Mælkeri- 
af deling: 
April— Juli 
November — Marts ( November — April 
\ (udvidet Kursus) 12 41 
5/ 

6 
3 November — Oktober Maj — Juli Fælles-Kursus 

/ November — ^April 
( (udvidet Kursus) 

Maj — Juli 308 Skolernes Navne. B. Landbragsskol er : 

(Havebnigsskoler) 

I KJøbenhaTiis Amt: 

1. Vilvorde Havebrugsskole (med 
2-aarigt Kursus) 

2. Lyngby udvidede Landboskole 

3. Time Landboskole 

I Holbak Amt: 

4. Forsinge Landboskole 

I Odense Amt: 

5. Fy ens Stilis patriotiske Sel- 
skabs Landbrugsskole i Odense 6. Dalum Landbrugsskole I Airhas Amt: 
7. Malling Landbrugsskole 8. Beder Havebrugsskole 

I Randere Amt: 

9. Ødum Landboskole . , Karleskole. p ee < Hvilke Maaneder. 12 April — Marts 

i 6 November — April 
( 9 November— Juli 

6 j November — April 

9 j November— iMili 
I Kontrolkursus: 
3 Maj, Juni og Juli B I November — April 
Kontrolkursus: 
April og Oktober 9 November — Jidi a) Kursus for Land- 
mænd: 

November — April 

b) Kursus for Meje- 
! rister og Kontrol- 
j assistenter : 

4 I ^ April— Juli 

c) Kontrolkursus: 

2 Maj og Oktober |a)AlmindeligtKursus : 
6 I November — April 

b) Udvidet Kursus: 
9 i Noveml)er— .Juli 

c) Fortsættelses- 
' kursus : 

3 I Maj — ^Juli 

5 j November — Marts Landbrugskursus : 
6 j November— April 
I Kontrol- og Foder- 
I mesterkui'sus : 
3 I Maj — Juli Pigeskole. 9> 

P a> 

CC "C 

c o 

i & 

p * Hrilke Maaneder. 12 Fælles-Kursus Maj— Juli m 

Karleskole. 


Pigeskole. 


Skolernes Navne. 


Hvor mange 
Maaneder. 


Hvilke Maaneder. 


Hvor mange 
Maaneder. 


Hvilke Maaneder. 


I Tlborg Amt: 

10. Oddense Landboskole 

# 

I Ribe Amt: 

il. Ladélund Landbrugsskole ... 


5 

4 
5 

2 

1 


November— Marts 

a) Mejerikursus: 

April — Juli 

b) Landbrugs- og 
Mejerikursus: 

November — Marts 

c) Forberedelses- og 
Kontrolkui*sus : 

April og September 


4 
2 


1 

Fælles-Kursus 
Fælles-Kursus Udgaaet af Fortegnelsen er 
UéUfy Højskole. Minlgteriet for Kirke- og UnderrisningsTæsenet, den 23de Mig 1903. J, C. Christensen. Å, P. Wds, 310 Meddelelse fra Ministeriet for Kirke- og TTnderYtsningSYiesenet om Tegneknrsné 

for Lærere og Lærerinder. 

Til i Aar at gennemgaa de sædvanlige Tegnekursus for Lærere og Lærerinder 
har Ministeriet tilstaaet eftemævnte Adgang: 

Med Stipendium og fri Undervisning. 

a. Korte Sommerkursus. 1ste Mødetid enten den 14de Juli, 4de August eller 
1ste September d. A. Kl. 11 i Kultusministeriet. Lærerne M. Jensen ved Kjøng Høj- 
skole, J. P. Rasmussen ved Askov Højskole, F. Larsen ved Ask Højskole, N. Møller 
(Pedersen) i N. Nissum, M. J. Hansen i Nykjøbing p. S., T. A. Almegaard i Holbæk, 
Christensen, Forstander for Teknisk Skole i Haslev, G. E. Andersen i Næstved, C. 
Strandgaard i Stubbekjøbing, S. Rasmussen i Ærøskjøbing, O. J. Voss i Svendborg, 
N. P. Friis Reitzel i Nyborg, Lundahl-Nielsen i Odense. L. P. C. Larsen i Odense, 
V. Petersen i Vejle, J. C. Aachmann i Kolding, A. Larsen i Horsens, A. L. Jensen i 
Horsens, K. F. Truelsen i Aarhus, C. Johansen i Silkeborg, H, C. Jørgensen i Kristrup, 
N. P. Lindhardt i Viborg, J. V. Broe i Aalborg, J. P. Andersen i Aalborg, N. Nørby 
i Thisted, J. N. Vestergaard i Nykjøbing p. M., N. M. Baden i Holstebro, A. Andersen 
i Vejen, C. Nyrop Larsen i Kværndrup, N. H. Skrydstrup i Lundumskov, Sørensen- 
Gandrup i Fjerritslev, K. J. Kristiansen i Næstved, V. J. Jochumsen i Maribo, L. H. 
Kildegaard i Nakskov, S. A. Viberg, Maskinist i Silkeborg; Lærerinderne Augusta 
Jørgensen i Nyborg, Frederikke Thellemann i Kolding, Skolebestyrerinde Ingebjørg 
Torfason i Akurejri, Island. 

2den Mødetid den 14de Juli eller 4de August d. A. Kl. 11 i Kultusministeriet. 
Lærerne J. K. Højrup i Odense, K. Laursen ved Galtrup Højskole, J, C. Frederiksen 
ved Brøderup Højskole, L. A. Raabye, Kaptajn i Helsingør, H. V. Hansen, Realskole- 
bestyrer i Hinnerup, M. Seest i Aarhus, C. E. Christensen i Aarhus, P. Mikkelsen i 
Odder, S. Christensen ved Ry Station, N. B. Kofod i Hjortlund, H. C. Ankersen i 
Nykjøbing p. F., S. J. Sørensen i Odense, V. P. Olsen i Struer, C. Clausen i Nakskov. 

b. Langt Sommerkursus. Mødetid den 14de Juli d. A. Kl. 11 i Kultusmini- 
steriet. Lærerne P. Pedersen ved Hjørlunde Højskole, C. H. Christiansen ved Børkop 
Højskole, J. Jørgensen i Rudkjøbing, J. M. Johansen i Hobro, S. N, Henrichsen i 
Randers, L. V. Skjoldager i Lyngby, P. N. Pedersen i Ovdrup, A. J. Blangsted i 
Bogense; Lærerinde Ingebjørg Bjarnason i Reykjavik. 

c. Efteraarskursus. Mødetid den 13de Oktober d. A. Kl. 11 i Kultusmini- 
steriet. Lærerne J. P. Nielsen i Frederikssund, Sognepræst Sanne, Bestyrer af Teknisk 
Skole i Tornby, P. Riber i N. Nebel, J. P. Slott i Aarup, N. K. Christensen i Jebjerg, 
J. H. Nielsen i Ubby; Lærerinderne Ulrikke Jørgensen i Marstal, Ingeborg Møller 
i Assens. 

d. Vinterkursus. Mødetid den fite Januar 1903 Kl. 11 i Kultusministeriet. 
Lærerne P. L. Christensen i Hillerød, A. F. Hacke i Roskilde, T. S. Jensen i Trane- 
bjerg, K. Kristiansen ved Gjørlev Station, L. C. Krause i Storehedinge, A. O. Holm i 211 

Gudhjem, H. C. Rasmussen i Rudkjøbing, C. H. Knippel i Faaborg, J. Nielsen i 
Sporring, A. J. Larsen i Skive, N. C. Jensen i Nykjøbing p. M., P. K. Nielsen i 
Brønderslev, H. C. Appeldorff i Faaborg, H. C. Hansen i Rødby, K. Pedersen i Ørsted, 
J. V. Brøndum i Sæby. 

Med fri Undervisning. 

a. Korte Sommerkursus. 1. Mødetid enten den 14de Juli, 4de August eller 
1ste September d. A. Kl. 1 i Tegnekursusets Lokaler, NyVestergadeNr.il. Lærerne 
A. Hansen ved Haslev Højskole, J. B. Høm og A. Larsen, begge i Kjøbenhavn, K. F. 
Beyerholm i Valby, Ligeniørassistent Klixbiill, Lærer C. F. Otto, Maler Hamre, Maler 
Boel og Lærer Mel Hedegaard, alle i Kjøbenhavn, Tegner Røgind i Kjøbenhavn, 
Lærer A. E. Hansen i Valby, Seminarist O. T. Christensen, Maler K. D. Bruun, Maler 
H. C- Larsen, Dekorationsmaler F. Fabricius, Lærer O. M. Corneliussen, alle i Kjøben- 
ha^^l ; Lærerinderne Simonia Hvalsøe i Kjøbenhavn, Henriette Knudsen i Næstved, 
Kirstine Rasmussen i Odense, Marie Witt-Hansen i Aarhus, Agnes Lauritzen i Aalborg, 
Kirstine Pedersen, Skolebestyrerinde i Esbjerg, Kamilla Kristensen og Julie Nielsen, 
begge i Kjøbenhavn. 

2. Mødetid enten den 14de Juli eller 4de August d. A. Kl. 1 i Tegnekursusets 
Lokaler, Ny Vestergade Nr. 11. Lærerne N. N. Fiil i Randers, H. Rye i Randers, 
Langbein Toft i Nykjøbing p. M., N. Nielsen ved Haslev Højskole, B. Kjølner i 
Hillerød (tillige Rejsehjælp), Wendt, Malermester i Aarhus, C. G. Kjær, Sergent i 
Kjøbenhavn, Seminarist Boolsen, Jonstrup, K. Mygind, Kimstmaler i Kjøbenhavn, G. 
i:. Andersen, Retucheur i Nyborg (tillige Rejsehjælp), Lærer A. Møller ved Hindholm 
Folkehøjskole; Lærerinderne Julie Bergh i Kværndrup, Ingeborg Møller i Nyborg, 
Inger Dahl i Aarhus, Karen Jensen (Frank) i Esbjerg, Alice Buntzen i Helsingør, 
logebjøiig Claessen i Aarhus. 

b. Langt Sommerkursus. Mødetid den 14de Juli d. A. Kl. 1 i Tegnekursusets 
Lokaler, Ny Vestergade Nr. 11. J. Bentsen, Tegner, i Kjøbenhavn, Kaptajn H. B. 
Eeinvald i Helsingør, Kaptajn N. P. EUow i Kjøbenhavn, Lærerne C. V. Andersen i 
Tolstrup, Sophus Nielsen i Kjøbenhavn, V. A. Jensen, Bygningstegner, i Kjøbenhavn, 
Lærer Østerdahl i Ystad ; Lærerinderne Annette Guhtad i Holbæk, Laura Rasmussen 
i Kjøbenhavn, Bodil Larsen i Kjøbenhavn, Inger Søndergaard i Aalborg. 

c. Efteraarskursus. Mødetid den 13de Oktober d. A. Kl. 1 i Tegnekursusets 
Lokaler, Ny Vestergade Nr. 11. Malerinde Valborg Henriksen, Frk. Emilie Høgh, 
Karen Boje, alle i Kjøbenhavn. 

d. VinterkuTsus. Mødetid den 6te Januar 1903 Kl. 1 i Tegnekursuseta 
Lokaler, Ny Vestergade Nr. 11. Frk. Emilie Høgh og Malerinde Valborg Henriksen, 
begge i Kjøbenhavn. SB 212 Meddelelse fi*a Ministeriet for Kirke- o^ UnderyisningSTaBsenet om Understøttelse 
til Lærere og Lærerinder til at gennemgaa etaarige Kursus i 1902—3. 

A. Kursusdeltagere med Stipendium. Mødetid den 1ste September d. A. Kl. 1. 

Fri Undervisning, Boghjælp og det vod hver især anførte Stipendium. 

Lærerne N. P. Nielsen ved Realskolen i Tarm 350 Kr., J. Gadegaard ved 
Seminariet i N. Nissum 450 Kr., V. Birkedal-Nidsen ved Hjørlundc Højskole 300 Kr., 
O. Pedersen ved Kvissel Højskole 300 Kr., P. K. Thomsen ved Holsted Efterskole 
300 Kr., P. C. Paulsen ved Borgerskolen i Roskilde GOO Kr., H. P. Olsen ved Borger- 
skolen i Storehedinge 300 Kr., M. K. Vestergaard ved Skolevæsenet i Odense 500 Kr., 
F. K. Bøeker ved Friskolen i Aalborg 600 Kr., Ingvard Mose ved den kommunale 
Betalingsskole i Aalborg 600 Kr., J. Bollerup Mouritsen ved Kommuneskolen i Skive 
300 Kr., R. Mortensen ved Kommuneskolen i Horsens 300 Kr., H. V. Jensen i Tudse 
400 Kr., L. Petersen i Stavreby 600 Kr., J. M. Banke i Oksbøl 300 Kr., Leth Danielsen 
i Vemb 300 Kr., A. Pedersen ved Friskolen i Torslev 400 Kr. , O. Skaalum f. T. 
Jonstrup Statsseminarium 300 Kr., Lærerinderne Ingeborg Lysholt-Hansen ved Frk. 
Andersens Pigerealskole i Helsingør 300 Kr., Marie Malling-Hansen ved Frk. Branners 
Pigeskole i Slagelse 500 Kr., Elise Zerlang ved Frk. Heins Skole i Odense 300 Kr., 
Anna Schade ved Realskolen i Nysted 300 Kr., Thora Jacobsen ved Frk. Nisteds Pige- 
realskole i Randers 300 Kr., Cecilie Pedersen ved Realskolen i Grenaa 300 Kr., Anna 
Sørensen ved Realskolen i Vamdrup 300 Kr., Karen Vandborg-Sørensen ved Frk. 
Langs Seminarium i Silkeborg 400 Kr., Agnes Bojsen ved Kvindeseminariet i Horsens 
300 Kr.. Dagmar Johansen ved den borgerlige Realskole i Horsens 300 Kr., Laufey 
Bjamarson ved Borgerskolen i Reykjavik 350 Kr., Sigurbjørg Thorlaksson paa Island 
350 Kr., Skolebestyrerinde Ingebjørg Torfason i Akureyri paa Island 450 Kr., og Frk. 
Anna Holst f. T. i Ørsholt 350 Kr., Lærerinde Ella Hauch ved Frk. Lønholdts Pige- 
skole i Roskilde 75 Kr., (Rejsehjælp). Uden Boghjælp Skolebestyreiinde Ottiha 
Jespersen i Helsingør 80 Kr., (Rejsehjælp). Lærerinderne Cordula Hoffmeyer i Kilde- 
brønde 400 Kr.. Rigmor Hoff i Kjøbenhavn 300 Kr., Louise Grønborg, Gadegaard paa 
Bomholm 300 Kr., Rachel Philipsen ved Madsens Realskole i Odense 300 Kr, Else 
Hindberg ved Frk. Schougaards Skole i Horsens 300 Kr., Ingebjørg Gudbrandsen ved 
Borgerskolen i Reykjavik 400 Kr. , vordende Forstanderinde Oline Nielsine f. T. 
Kjøbenhavn, 300 Kr., Elev paa Husholdningsskolen i Sorø Abela Jespersen 300 Kr., 
Seminarist H. F. Andersen, f. T. Kjøbenhavn 300 Kr., Seminarieelev H. P. Baad i 
Vordingborg 300 Kr., Lærer J. Petersen i Raabylille 300 Kr., Lærer Grønberg ved 
Borgerskolen i Rønne 400 Kr., Løjtnant Grum i Viborg 300 Kr., cand. theol. Moe i 
Skanderup 400 Kr. 

B. Kursusdeltagere uden Stipendium. Mødetid den 1ste September d. A. Kl. 1. 

1. Fri Undervisning og Boghjælp: Lærerne M, Andersen-Rosendal ved Real- 
skolen i Grenaa, P. H. Engberg ved Skolevæsenet i Odense, J. Pedei-sen i Uggerby, 213 

SøgSLard-Jensen vad Kommuneskolen i Ejøbenhavn, Kaare Teilmann ved Frk. Adlers 
Skole og Gregersens Realskole i Kjøbenhavn, L. Nielsen ved Lyngby Landboskole, 
Seminarist L. A. Frenderup paa Jonstrup Statsseminarium, Lærerinderne Maren Jensen 
Ted Frkn. Schougaard og Friis's Pigerealskole i Horsens, Karen Lund ved Frk. Langs 
Skole i Silkeborg, Martha Eskildsen ved Kommuneskolen i Hjørring, Marie Olsen i 
Gurre, Cecilie Poulsen ved Kommuneskolen i Kjøbenhavn, Anna Krogh ved Kommune- 
skolen i Kjøbenhavn, Ligrid Nielsen ved Kommuneskolen i Kjøbenhavn, Elisabeth 
Jensen ved N. Zahles Seminarieskole, Kirstine Soetmann og Emilie Nielsen ved N. 
Zahles Skole, Inger Gjersing ved Østersøgades Latin- og Realskole, Petra Obel Koch 
ved K. Theills Pigeskole i Kjøbenhavn, Thora Møller ved Frk. Algreen-Ussings Skole 
i Holte, Henriette Blædel ved Østerbros Døtreskole, Karen Kragballe ved Villakvarterets 
Dotreskole paa Frederiksberg, Ingeborg Wulff ved Frk. Sachmanns Skole i Kjøben- 
havn, Elisabeth Andersen ved Sundby Realskole, Ellen Hansen ved Frkn. Laub og 
Saltoe Pigeskole i Charlottenlund, Agnete Agier ved Døtreskolen i Lyngby, Inger 
Jørgensen ved Frk. Schougaards Skole i Horsens, Eleonore Schwabe f. T. i Kjøben- 
havn, Louise Zedeler ved en Privatskole paa Østerbro, Johanne TiUisch ved Eealskolen 
i Næstved, Frk. Katrine Frederiksen f . T. Frederiksgave , vordende Forstanderinde 
Johanne Easmussen, Seminarieelev Karen Christensen i Kjøbenliavn, Lærerinde 
Rebekka Bøcker ved Skolevæsenet i Aalborg, Kommunelærerinde i Kjøbenhavn Helga 
Henriksen, fhv. Gymnastiklærerinde Kirsten Adler-Lund, Lærerinderne Ane Marie 
Andersen i Kjøbenhavn, Marie Christiansen ved Højskolen i Høng, Lærerinderne Betty 
Gronemann ved Plenges Skole i Viborg, Else Hjehn ved Frk. Smiths Pigeskole i 
Aarhus, Karen Jørgensen ved Borgerskolen i Nordby, vordende Gymnastiklærerinde 
Valborg Busk i Odense, vordende Gymnastiklærerinde Marie Petersen i Kjøbenhavn, 
Lærerinde ved Istedgades Asyl Kirsten M. Hansen, Gymnastiklærer M. L. Lefevre i 
Kjøbenhavn, Seminarieeleverne H. Harder, Jonstrup, F. Munk i Vordingborg, H. 
Basmussen i Vordingborg. 

2. Fri Undervisning: Seminarieelev Ragnhild Bon i Kjøbenhavn, Kommune- 
lærerinde Johanne Jantzen, Lærerinde Augusta Borregaard ved den Suhrske Hus- 
moderskole, Frk. Magdalene Vang-Lauridsen, Kommunelærerinde Ulrikke Sørensen, 
alle i Kjøbenhavn, Seminarieelev Anna Kærn i Kjøbenhavn, vordende Skolekøkken- 
lærerinde Mette Vestergaard i Odense, Lærerinde Ellen Thomsen ved Fru Laursens 
Skole i Aarhus, fhv. Lærerinde ved Melchiors Borger- og Realskole Fanny Hjardemaal, 
vordende Lærerinde ved Frederiksborg Højskole Kristine Begtrup, vordende Gymnastik- 
lærerinde Hedvig Larsen, f. T. paa Askov, Hjælpelærerinde Karen Jessen ved Kjøben- 
hams Gymnastik- og Fægteinstitut, Lærerinde Petra Brandt ved Madsens Realskole i 
Odense, vordende Gymnastiklærerinde Laura Gamél Gad, vordende Gymnastiklærer- 
inde Vanda Juul, vordende Gymnastiklærerinde Kathrine Fogh, vordende Gymnastik- 
lærerinde Thora Nielsen, alle i Kjøbenhavn, Lærer O. E. Thiesen ved Realskolen i 
Nykjøbing p. S. Lærerne P. T. Sillesen ved Kommuneskolen i Kjøbenhavn, J. O. 
Jensen ved Kommuneskolen i Kjøbenhavn, fhv. Lærer paa Færøerne S. P. Rasmussen- 
Konoy, Kommunelærerindeme Ingeborg Unmack, Sofie Carstens, Johanne Møller, 
Mary Larsen, Bolette Volkertsen, Ida M. Andersen og Marie Jeppesen, alle i Kjøben- 
havn, Lærerinderne Hamet v. Spreckelsen, Marie Rosenørn, Henriette Gad og Emilie 
Tofte ved N. Zahles Skole, Elisabeth English ved Schneekloths Latin- og Realskole, 
fTohanne Føns ved Borgerdydskolen, Johanne Hald ved Frk. Engelhardts Skole, Gerda 
Elafn ved K. Theills Pigeskole, Thea Hansen ved Frøken Adlers Skole, Susanne Levin 
Ved Frk. Bastians Skole, Anna Pog ved Frk. Steenbergs Pigeskole, Marie Friis ved 
Farimagskvjirterets Døtreskole, Gia Hentze ved Nørrebros Døtreskole, Gunhilde 214 

Andersen ved Nørrebros Døtreskole, Johanne Petræus ved Karen Kjærs Skole, Inger 
Sahlertz ved Karen Kjærs Skole, Johanne Jæger ved H. F. Feilbergs Forberedelses- 
skole, Elisabeth Plockross ved samme, alle i Kjøbenhavn, Lærerinderne Karen Jensen 
og Karen Dall ved Frk. Kruses Skole paa Frederiksbei^g, Ingeborg Stibolt ved Prk. 
Schmidt-Phiseldecks og Tiemroths Skole paa Frederiksberg, Marie K. Petersen ved 
Frk. Lønborgs og Frk. Bobergs Pigeskoler , Margrethe Pagh ved Frk. H. Mullers For- 
beredelsesskole, Ingeborg Noack-Sørensen ved Frkn. Leerbech og Milos Pigeskole paa 
Frederiksberg, Marie Hannemann ved J. M. Hertz Forberedelsesskole paa Frederiks- 
berg, Helga Duseberg ved Børnehjemmet „Godthaabs" Skole, Caroline Dame ved 
Valby Pigeskole, Ingeborg Bertelsen ved Frk. Willerups Pigeskole i Charlottenlund, 
Hanne Wulff ved Frkn. Leerbech og Milos Skole, Frederiksberg, Julie Valentiner, 
Villa Søvang ved Fredericia, Ragnhild Østerbol ved Kommuneskolerne i Kjøbenhavn, 
Anna C. K. Åndersen ved Betalings- og Belønningsskolen i Kjøbenhavn, Kamilla 
Kristensen ved N. Zahles Seminarieskole, Agnes Kragh ved H. F. Feilbergs For- 
beredelsesskole, Emma Henrichsen ved Rosenvængets Privatskole. Meddelelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om Karsns 

for Lærere og Lærerinder. 

Til i Aar at gennemgaa de sædvanlige Kursus for Lærere og Lærerinder i 
forskellige Lærefag (Tegning undtagen) har Ministeriet tilstaaet eftemævnte Adgang, 
nemlig: 

I Gymnastik fra 16de Juli til 14de August. 

Deltagerne tilsiges at møde paa Vordingborg Seminarium den 16de Juli om 
Eftermiddagen. Sengklæder medbringes. Deltagerne maa i god Tid meddele Semina- 
riets Forstandere, om de ønske at bo hos en af disse eller i Byen. 

Stipendium og fri Undervisning: Lærerne C. L. Olsen ved Frederiksberg Skole- 
væsen, Askgaard i Greve, J. K. Hansen i Haslev, H. Misfeldt ved Slagelse Realskole, 
C. H. Nielsen i Nykjøbing p. S., P. C. Haslund i Rønne, F. C. Høy i Maribo, H. Jensen 
i Rødby, N. A. Nielsen, Oversergent, i Odense, K. K. Sørensen ved Vejle Søndermarks- 
skole, S. Elkjær i Honum, N. P. Jørgensen i Skanderborg, M. C. Pedersen i Tebbe- 
strup, Pedersen Walbjøm i Laurbjerg, F. V. Frandsen i Hov, J. P. Jensen, Over- 
sergent i Aalborg, M. Hansen i Vebbestrup, J. Madssen i Aasen, H. P. Hansen i 
Esbjerg, A. Nielsen i Esbjerg^ B. M. Bertelsen, Esbjerg, T. Meinhardt ved Frederiks- 
borg lærde Skole, P. Vestergaard ved Nylars søndre Skole, M. P. Petersen ved Maribo 
Borgerskole, H. B. Johnsen i V. Brønderslev, R. Rasmussen ved Metropolitanskolen i 
Kjøbenhavn, S. F. Petersen ved samme, H. J. Hansen i Roskilde, S. Pedersen i Aarhus, 
H. Christiansen i Flejsborg, C. N. Mølgaard i Holsted, J. A. Jensen i 0. Radsted; 
Lærerinderne Astrid Mølgaard ved Kjøbenhavns Skolevæsen, Caroline Storm i Char- 
lottenlund, Jensine Pedersen i Ørslev, Marie Pedersen i Hjelm, Maren Gregersen i 
Kjerteminde, Rachel Philipsen i Odense, Magdalene Albeck i Aarhus, Kirstine Lade- 
gaard ved Odder Højskole, Johanne Børresen i Viborg, Mette M. Nørgaard i Thisted, 
Ingeborg Nørgaard i Herning, Kirstine Svensgaard ved Frederiksborg Højgkole, Thyra 215 

Mayland i Høng. Catharina Berg i Skjelskør, Olga Kaae-Hansen i Sorø, Barbara Mad- 
sen i Næstved, Rasmine Petersen i Vejle, Petra Laugesen ved Elbæk Højskole, Vilhel- 
mine Andersen i Frederikshavn, Anna Brøchner i Herning, Yelva Rasmussen i Nykjø- 
bing* p. F., Alma Thunbo, Asylbestyrerinde i Skuderløse, Hjørdis Hansen i Kjøben- 
haTn, Julie E. Nielsen i Kjøbenhavn, Margrethe Neerup i Præstø; Fri Undervisning: 
Lærerne V. O. Lund ved Emdrupborg Højskole, O. Bohse, Sergent i Kjøbenhavn, 
J. Jensen, Sergent i Næstved, H. A. Rosendal ved Ryslinge Højskole; Lærerinderne 
Elisabeth Winge i Hobro, Johanne Wiegandt i Kjøbenhavn, Ida RendtorfE i Middel- 
fart, Karen Jessen, Elisabeth Koefoed og Thora Nielsen, alle af Kjøbenhavri, Lydia 
Hansen i Kolding. Hansine Ipsen i Slagelse, Margrethe Kofoed i Rønne, Kathrine Fog 
i Kjøbenhavn, Christine F. Petersen i Randers. 

I Svømning fra 1ste til 31te Juli. Mødetid den 1ste Juli Kl. 11 i Kultus- 
ministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne Kristensen-Riskjær ved Sorø 
Højskole, L. S. Rasmussen, H. Olaf Andersen. P. B. Lauritsen, J. M. Hansen, P. K. 
Knudsen, alle f. T. Kjøbenhavn, Hedegaard (Christensen) i Vejle. K. P. Knudsen, 
Sergent f. T. i Kjøbenhavn, Rohmann-Jakobsen f. T. Kjøbenhavn; Lærerinde Dagny 
Pedersen f. T. Kjøbenhavn. Fri Undervisning: Lærerne P. H. Bertelsen, J. Oluf 
Andersen f . T. Kjøbenhavn, J. C. Lillienborg i Kjøbenhavn, Henriksen i Brøndbyvester, 
H. Mosbeck f. T. Kjøbenhavn; Lærerinderne Marie Michelsen, Anna D. K. Andersen 
v^ Børnehjemmet paa Vodrofvej, Estrid Nielsen, Karen Janniche, Elisabeth Nielsen, 
Astrid Keller, Anna Gregersen, alle i Kjøbenhavn, Mai^rethe Jensen, Gerda Møller, 
be^e f. T. i Kjøbenhavn, Vanda Juul og Minna Haar, begge i Kjøbenhavn, Anna 
Damslund f. T. i Kjøbenhavn, Anna Cederholm i Kjøbenhavn. 

I Sang og Musik fra 31te Juli til 29de August. Mødetid den 31te Juli Kl. 11 
i Knltusministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne N. P. Nielsen i Men- 
strup, H. A. Schou i HaarbøUe, J. H. Kofod i Sandvig, Christensen i Stokkemarke, 
Wæver i Errindlev, C. Henriksen i Rudkjøbing, Høybye i Faaborg, H. Toft i Odense, 
Stenum i Horsens, L. K. Brandt i Aarhus, S. Andersen i S. Rind, Greisen i Lendum, 
R. J. Rose i Thisted, Thor-Christensen i Struer, J. Johansen i Svenstrup, .0. A. Han- 
sen i Brøndbyvester, A. Jørgensen i Dragstrup, O. J. Madsen i Dauglykke, M. J. 
Christensen i Skjenkelsø, R. A. Jensen i Onsbjerg, J. P. Smith i Ørslevunderskov, 
V. N. Andersen i Gyrstinge, E. Mengel Cliristensen i Slagelse, H. Frederiksen i Stensby, 
C. Blach i Utterslev, A. Hansen i Gunslev, H. Mogensen i Tranekjær, F. C. Graf i 
Svindinge, N. C. Jensen i Fredericia, B. K. Jensen i Ladegaarde, J. F. Hvorslev i 
Bimsø, Lundkvist i Udbyneder, R. J. M. Rasmussen i Hobro, J. M. Ebbesen i Randers, 
A- IL Hansen, Realskolebestyrer i Nykjøbing p. M., T. Thygesen, Forstander for Thy- 
lands Højskole. Kofoed i Bodilsker, Lærerinde Mariane (Christensen i Snejbjerg. Fri 
[Jndervisning: Lærerne Andersen i Haarby, Hummeluhr i Nordby paa Samsø, H. P. 
Hansen i Skjelskør, A. M. Dalgaard i Haslev, A. V. Hansen i Utterslev. Rohmann- 
Jacobsen i Balle, H. Pedersen i Østerbølle, Lærerinderne Petrea Fabricius i Nyborg, 
Inger Rasmussen i Rejstrup, Jensine Kaalund i Vejlø. 

I Orgelspil og Harmonilære fra 31te Juli til 28de Oktober. Mødetid den 31te 
Juli EJ. 11 i Kultusministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne C. V.Ander- 
sen i Tolstrup, A. N. Christensen i Holtum, S. N. Munck i Østerhassing, E. K. Høgdal 
i Nordby paa Fanø. Fri Undervisning : Lærerne Nyholm i Herstedvester, N. J. Nielsen 
i Ordrup, Lærerinderne Elisabeth Petersen i Holbæk, Julie Knutzen i Frederikshavn. 

I Historie fra 22de Juli til 20de August. Mødetid den 22de Juli Kl. 11 i 
Kultusministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne A. M. Dalgaard i Haslev, 
H. P. Hansen i Skjelskør, C. S. Olesen i S. Højrup, J. J. Ravn i Egum og Stovstrup 
Skoler, Kibæk-Madsen i Sindbjerg, S. N. Mouritsen i Mørup. C. Sørensen i Harlev, 216 

K. E. Lund i Søby, S. M. Lund i Kvols, M. Møller (Jensen) i Svenstrup, C. Jensen i 
Linde, L. Jensen i N. Smidstrup, D. C. Stensgaard i Sæby, N. Sørensen i Spjellemp, 
N. Sørensen i Bistrup, L. P. Hansen i Vrangstrup, O. E. Jensen i Strøby, C. M. Niel- 
sen i Kirkeby, K. P. Pedersen i Balslev, L. Christensen i Rolund, L. Knudsen ved 
Vesterdal Højskole, P. N. Jørgensen ved Fredericia Søndermarksskole, K. Andersen, 
Forstander for Uldum Højskole, R. 6. Jørgensen i Skivholme, N. F. Hansen i Helber- 
skov, J. P. Andreasen i Tranget, N. K. Møller i Høgsted, K. Kirk i Klim, L. Poulsen 
i Thim, Lærerinderne Johanne Olesen i Nyborg, Sofie M. Hansen i Silkeborg. Fri 
Undervisning: Lærerinderne Marie Gulmann i Haslev, Elisabeth Sveistrup i Korsør, 
Johanne Winge i Hobro, Alice L. C. Heden i Horsens. 

1 Geografi fra den 15de Juli til den 13de August. Mødetid den I5de Juli 
Kl. 11 i Kultusministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne J. P. Pedersen 
i Ringsted, R. Jensen i Ærøskjøbing, J. J. Petersen i Ommel, J. P. Hjort i Odense, 
C. A. Christensen i Aalborg, P. Engelbrecht-Thomsen i Neksø, L. J. Prebensen i 
Odense, J. M. Thau i Kolding, P. K. Bjømbak i Romdrup, C. A. Søgaard i Randeris, 
Lærerinderne Dorthea Christensen-Dalsgaard i Randers, Marie Zøylner i Helsingør. 
Fri Undervisning: Lærerne A. E. Thomsen ved Hylleholt Realskole, L. P. Hansen i 
Vrangstrup. 

I Naturhistorie fra Iste til 30te August. Mødetid den Iste August Kl. 11 i 
Kultusministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne F. J. Pedersen i Peder- 
sker, A. B. Albrechtsen i Assens, T. H. Holst i Fredericia, E. Jochumsen i Silkeborg, 
J. P. Christiansen i Nørresundby, P. Knudsen, Forstander for Jandrup Højskole, J. P. 
Hvid i Holbæk, H. T. Lauritsen i Præstø, S. P. Rasmussen i Aaes, R. F. Aschlund i 
Sæby, Lærerinderne Anna Redder i Svendborg, Kirsten Christensen i Hjørring, Mariane 
Bjørndal i Thisted. Fri Undervisning: Lærer P. J. Christensen i Frederikssund, 
Lærerinderne Sigrid Miiller i Astrup, Caroline Svendsen i Rungsted, Marie Hansen i 
Hinnerup, Frederikke Ostenfeld i Nykjøbing p. F. 

I Dansk: a. Fra 18de Juli til 16de August. Mødetid 18de Juli Kl. 11 i 
Kultusministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne C. Petersen i Dragør, 
M. C. Birkelund i Jyderup, Kombech i Korsør, E. Petersen i Dame, O. M. Olsen i 
Odense, S. Sørensen i Dalby, Skjerk, Realskolebestyrer i Bogense, Simonsen-Pedersen 
i Hestbjerg, Mosbech i Storvorde, N. Nielsen i Løvel, P. M. Pedersen i Randers, J. P. 
Haahr i Holstebro, Vinther i Holmeolstrup, Nikolajsen i Tvenstrup, Nygaard i Ødum, 
Petersen ved St. Jørgens Skole ved Svendborg, J. C. Christensen i Frølunde, Jakobsen 
i Stensved, A. Kofod ved Ruths Kirkeskole, Runge i Helnæs, H. P. Hansen i Mulle- 
rød, A. P. Lauritsen i Strandby, Møller-Kristensen i Løgsted, C. Nielsen i Hjørring, 
Svenningsen i Holme, Paulsen i Uggelhuse, Jørgensen i Kastbjerg, Jæger i Hundenip. 
N. J. Poulsen i Lemvig, C. R. Christensen i Sunds, G. Christensen ved HoUingholt og 
Tværmose Skoler, Therkelsen ved Fredericia Nørremarksskole, J. C. Jensen i Vejstrup, 
Birkelund i Nimtofte, Lærerinderne Johanne Nielsen i Skive, Helga Madsen i Arløse, 
Sigrid Andersen i Rønne, Maren Bendtsen i Sønderup, Alice Heden i Horsens, Jane 
Jørgensen i Esbjerg. Fri Undervisning: Lærerne C. Jensen i Aalborg, C. Jordan i 
Slagelse, Lærerinderne Karen Hansen i Korsør, Marie Lange i Horsens, Mathilde 
Overgaard ved Børnehjemmet „Godthaab" i Kjøbenhavn, A. M. Overgaard, Skole- 
bestyrerinde i Faaborg, Olga Tolderlund, Villumgaard. 

b. Fra 18de August til Ifide September. Mødetid 18de AugustKl. 11 iKultus- 
rainisteriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne O. Jensen ved Frederiksborg 
Højskole, H. Jensen i Skamstrup, K. Nielsen i Dame Kobbel, Christensen i Stenstrup, 
Aagaard i Katterø, O. Hansen i Ullei-slev, C. Larsen i Ingstrup, Holm i Uggerby, 
Fibiger i Aarup, H. Petersen ved Viborg Vestermarksskole, Kristensen-Søby i Debel, ai7 

Holm i Jedsted, T. M. Petersen i Hvingel, Poulsen i Egtved, Sørensen i Sejet, Christian- 
sen i Oksenbjerre, J. P. Jensen i Høsten, Skou i Nøvling, Niolsen-Bjøm i Jerup, 
Madsen i Nørøkse, Jensen i Hersom, Lund i Dølby, Hansen i Thorsøe, Krogh i Her- 
rykind, Kristensen i Hørning, Madsen i Gjern, Sørensen i Brædstrup, Jensen i N. Snede, 
Christensen i Dauding, Jakobsen i Voinip, Jessen i Vraa, Kristensen i Nyby, Lassen 
i Sabro, Andersen i Allindemagle, Lærerinde Elisabeth Hasle i Skærum. 

c. Fra 17de September til 16de Oktober. Mødetid den 17de September Kl. 11 
i Kultusministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne H. O. Rasmussen ved 
Vejrup vestre Skole, N. Nielsen i Højby p. Sj., Ditlevsen i Elsted, Nielsen i Haarup, 
Nielsen i Karebækstorp, J. C. Petersen paa Egholm, Petersen i Nyrup, Harbo i Asbo, 
Nielsen i Bryndum, Lærerinderne Julie Hansen i Langebæk, Johanne Jensen i Odense. 
Fri Undervisning: Lærerinde Anna Jørgensen i Slagelse. 

I Svensk fra 28de Juli til 9de August. Mødetid 28de Juli Kl. 11 i Kultus- 
ministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Overlærer Engell i Eønne, Lærerne 
Olesen i Aunslev, F. Rossing i Nyborg, H. C. Nielsen i Vejlby, Tarp i Harte, Peder- 
sen (Nørbæk) i Himmerupbroby, J. H. Jensen i Silkeborg, Spanggaard i Thisted, 
Kring i Jordrup, Lærerinderne Margrethe Hansen i Vejle, Marie Kristensen i Aarhus. 
Fri Undervisning Lærerne C. Petersen i Dragør, Kombech i Korsør, P. M. Pedersen 
i Randers, Lærerinde Marie Lange i Horsens. 

I Tysk fra 22de Juli til 20de August. Mødetid 22de Juli Kl. 11 i Kultus- 
ministeriet Stipendium og fri Undervisning: Lærerne N.Bruhn i Nyborg, P. Peteraen 
i Hjørring, C. F. Madsen i Struer, H. Mosbech, f. T. Kjøbenhavn, Hauptmann-Ander- 
sen i Nykjøbing p. F., Lærerinderne Caroline Jensen i Fredericia, Johanne Baden, 
Skolebestyrerinde i Korsør, Anna Olesen i Hoi*sens, Christiane Riitzou i Struer. Fri 
Undervisning: Lærer Hatt i Holbæk, Lærerinderne Fru A. Petersen i Tranekjær, Fru 
Thyra Bavn, Skolebestyrerinde i Horsens. 

I Engelsk fra 15de Juli til 13de August. Mødetid 15de JuU Kl. 11 i Kultus- 
ministeriet. Stipendium og fri Undervisning : Lærerne H. Frederiksen i Slagelse, Søe- 
gaard i Næstved, Poulsen i Vordingborg, L. Pedersen paa Bogø, Holst-Rasmussen i 
Aarhus, C. Larsen i Hasle, Lunby-Rasmussen i Marstal, Høgstrøm-Nielsen i Svend- 
borg, Jensen, Realskolebestyrer i Aarup, Schou i Middelfart, A. Mortensen i Silkeborg, 
Gøtzache i Hurup, C. Enevoldsen i Helsingør, K. Hatt, Realskolebestyrer i Frederiks- 
sund, van der Aa Nielsen i Korsør, Nielsen-Ebbehøj, Bestyrer af Damsholte Legat- 
skole, Noack i Tranekjær, P. J. Pedersen i Fredericia, N. Gade i Aarhus, Lærer- 
inderne Ellen Hjorth i Nørresundby, Sofie Boserup i Viborg, Jenny Andersen i N. Nebel, 
Dora Madsen i Tvindelstrup^ Anna Boesen i Trustrup. Fri Undervisning: Lærerne 
Lauritsen i Sæby, Thyssen, Realskolebestyrer i Lyngby, J. M. Nielsen i Holstebro, 
Lærerinderne Marie Nielsen i Tølløse, Louise Johnsen i V. Karleby Præstegaard, 

I Kemi fra 29de September til 28de Oktober. Mødetid 29de September Kl. 2 
i Knltosministeriet. Stipendium: Højskoleforstander K. C. Knudsen, Karise. 

I Naturlære fra 18de Juli til 16de August. Mødetid den 18de Juli Kl. 11 i 
Kultusministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne M. Attrup i Hørby, 
Tiixen i Kidserup, A. H. Nøhr i Thorslunde,- T. Laugesen i VedskøUe, C. E. Dracken- 
berg paa Bogø, R. P. Rasmussen i Bregninge, M. J. Krogh ved Sybillesminde Skole, 
Erland-Hansen i Skrillinge. R. J. Rotbøl i Bellinge, S. Pedersen, Overlærer i Aarhus, 
A Nielsen i Randers, R. Pedersen i Lyngby i Jylland, K. Maybom, Forstander for 
Tingskov Landbrugsskole, N. Knudsen i Hjerk, J. Kristiansen i N. Kongerslev, H. P. 
Jepsen i Brønderslev, T. K. Larsen i Vust, A. P. Lustrup i Lindknud, Dahlmann-* 
Klausen i Valsølille, R. Stougaard i Slagelse, Sørensen-Sneum i Aarhus, J. V. M. Han« 218 

sen i Aarhus, A. Andersen i Laasby, J. P. Jakobsen i Eradbjerg, A. C. Christensen i 
Eomalt, J. Sørensen i Tved, L. P. Lauridsen i Vaarst, P. H. Larsen i Løgstør, N. P. 
Nielsen i Kollerup, M. C. Eiis i Smerup, E. N. Hansen i Aastrup, J. H. Jensen i 
Mosevraa, Lærerinderne Karen Poulsen i Aalborg, Maren Hansen i Rønne, Mathilde 
Huus i Svendborg, Petra Ottesen i Svendborg. Fri Undervisning: Lærerinde Christine 
Johnsen i Nykjøbing p. F. 

I Naturlære samt Vejledning i Benyttelsen af den nye Gymnastikhaandbog 
paa Karise Højskole fra 4de August til 16de August. Deltagerne tilsiges at møde 
paa Karise Højskole den 4de August Kl. lOV^* Sengklæder medbringes. Stipendium 
og fri Undervisning: Lærerne J. Hansen i Ousted, Qvist i Tolstnip, Kristiansen i 
Adserbo, N. P. Petersen i Blidstrup, J. J. Hansen i Udby, Frederiksen i Ruds Vedby, 
J. E. Hansen i Nidløse, F. Hansen i Kongsted, Petersen i Havrebjerg, A. C. Nielsen 
i Besser, Pedersen i Sneslev, Bardino i Nordrop, Wurr i Eskildstrup, Andersen i 
Borup, Ellert i Hylleholt, Jensen ved Skjørpinge Strandskole, Henrichsen i Magleby,. 
Johannesen i Kjessendrup, Krøjgaard i Aversi, Hansen i Vesterborg, Henriksen i 
Nørremark paa Ærø, Lund i V. Smidstrup, Jakobsen i Dommerby, Jensen i Simmel* 
kjær, Hessen i Sjævinge, Nielsen ved Enø Skole, Jørgensen i Vejlø, Korsgaard i 
Bjerregrav. Fri Undervisning: Lærerne P. P. Hansen i Karise, Larsen ved Haarlev 
Overdrevs Skole, L. Nielsen i Gjevninge. 

I Matematik fra 18de Juli til 16de August. Mødetid 18de Juli Kl. 11 i Kultus- 
ministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne H. C. Christiansen i Stege, J. 
E. Schou i Kjerteminde, Zeuthen, Realskolebestyrer i Lemvig; Lærerinde Ingeborg 
Andersen i Vejle. Fri Undervisning: Lærer Røse i Tranekjær. 

I Pædagogik fra 22de Juli til 20de August. Mødetid 22de Juli Kl. 11 i Kultus- 
ministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne Møller i Skovhastrup, V. A. 
Jensen i Næstved, Lundsgaard, Seminarieforstander i Nexø, R. Bjerre, Adjunkt i 
Horsens, Thomsen i Møldrup, Pedersen i Sevel, S. P. Nielsen i Ribe, Lærerinde Martha 
Bruun-Jensen i Odense. 

I Anskuelsesundervisning fra 1ste til 14de August. Mødetid 1ste August Kl. 11 
i Kultusministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærer Hald i Skjoldelev, Lærer- 
inderne Bolette Oppermann i Roskilde, Signe Henningsen i Helsingør, Johanne Schouw 
i Sigersted, Hansine Barsøe i Skaarup, Bolette Jensen i Silkeborg, Andrea Larsen i 
Nørresundby. Fri Undervisning: Lærer Birkelund i Nimtofte, Lærerinderne Bolette 
Volkertzen ved Sundbyøster Skole, Rasmine Hviid i Vejby, Valentine Nielsen i Helsingør, 
Anna Bentzen i Kallundborg, Thyra Westengaard-Jørgensen i Hyllinge, Vilhelmine 
Schmidt i Kjerteminde, Signe Friis i Aalborg, Petra Olufsen i Aalborg, OUne Nielsen 
i Esbjerg, Caroline Bjømdal i Esbjerg, Hedvig Bønsdorff i Vejle. 

I Sundhedslære fra 1ste til 30te August. Mødetid den 1ste August Kl. 11 i 
Kultusministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne Kristiansen i Pedersborg, 
Henriksen, Forstander for Beder Havebrugsskole, Kaae i Flensted, N. P. Pedersen i 
Skanderborg, N. J. Vittrup i Silkeborg, M. Mortensen i Silkeborg, Akselbo i Randers, 
N. J. Jensen i Salling, Hansen i Ryde, P. J. Lund i Varde. Fri Undervisning: 
Lærerinde Birgithe Berg Nielsen i Kjøbenhavn. 

I Bogholderi fra l8de Juli til 7de August. Mødetid 18de Juli Kl. 11 i Kultus- 
ministeriet. Stipendium og fri Undervisning: Lærerne Baltsersen i OUerup, Fries i 
Nyborg, L. J. Hansen i Odense, Højmark, Forstander for Kolt Fortsættelsesskolé, J. 
R. Godsted i Odder, Kristensen i Tvede, Petersen i Tanderup, Andersen, Realskole- 
bestyrer i Hammel. Fri Undervisning: Lærer Svane i Kjøbenhavn, Lærerinde 
Christine Johnsen i Nykjøbing p. F. §19 

I Landbmg fra Iste til 30te August. Mødetid 1ste August Kl. 1 paa Lyngby 
I/andbrugsskole. 

Stipendium og fri Undervisning: Lærerne Jacobsen i Skivum, Johansen i 
Hørslevbole, P. F. Lund i Bomp, N. P. Nielsen i Home, Olesen i Grinderslev, 
Pedersen i GræsdaL Bak i Melholt, Grimstrup i Billund, Jessen i Skejby, Larsen i 
Tolstrup, Kristiansen i Gellerup, Nielsen (Nedergaard) i Sønder Bork, Rindom ved 
Brejning nordre Skole, Stensig i Uderik, Thomsen i Hiddeskov. 

I Havebrug fra Iste til 2yde August. Mødetid den 1ste August Kl. 1 paa 
Vilvorde Havebrugsskole. 

Stipendium og fri Undervisning: Lærerne Pagh-Knudsen i Ejby, Petersen i 
Haarløse, Jørgensen i Vandløse, Petersen i Flintemose, Petersen ved Frederik Juels 
Skole paa Taasinge, Povlsen ved Friskolen i Rudme, HoUensen i Ødis-Bramdrup, 
Bitsch i Oens, Nørgaard-Pedersen i Gram, P. N. Bøje i Tørslev, Mortensen i Mammen, 
Nielsen, Foi'stander for Aaby Højskole, Pedersen i Farsø, Nielsen Nedergaard i Rend- 
bæk, Nielsen i Tømmerby, A. Petersen ved Herning Landskole, Hansen i Stenum, 
Petersen i Fuglslev. Fri Undervisning: Karlsson, Førstelærer ved Folkeskolen i 
Kalmar, Lærer Olsen Omre ved Sem Landbrugsskole i Asker i Norge. 

I Frugtanvendelse fra 23de til 29de Juli. Mødetid 23de Juli Kl. 10 paa 
Vilvorde Havebrugsskole. 

Stipendium og fri Undervisning: Fnierne Kristensen i Snoldelev, DoUeris, 
Odder Højskole, Andersen i Ovdrup, Tveskov i flauslunde, Dieckmann i Nørskov, 
Maarssøe, Ask Højskole, Kruse i Tørring, Poulsen i Stjær, Svenningsen i Holme, 
Handberg i Faarup, Pedersen i Tastum, Jensen i Daugbjerg. Viborg i Aalebæk, 
i-hristensen i Hirtshals, Astrup i Søndbjerg, Christensen i Sunds, Lærerinde Rebekka 
Sehousen ved Skovholm Husholdning-Aftenskole. Fri Unden'isning: Kommunelærer- 
inde Eline Hansen i Kjøbenhavn, Lærerinderne Marie Skov ved Vældegaard Kvinde- 
skole^ Emilie N. Larsen i Brønshøj. Meddelelse af Orlov til Finansministeren og Ministeren ad Interim for 

offentlige Arbejder. 

Hans Majestæt Kongen har det under 3die Juni behaget allernaadigst at til- 
staa Finansminister og Minister ad interim for offentlige Arbejder C. F. Hage, R. af 
D., en Orlov paa I Maaned fra den 4de Juni at regne for at foretage en Rejse i Ud- 
landet samt at bifalde, at Ledelsen af Finansministeriet under hans Fraværelse over- 
drages til Indenrigsminister E. Sørensen, R. af D., og Ledelsen af Ministeriet for 
offentlige Arbejder til Marineminister, Viceadmiral F. H. Jøhnke, K. af D., og Dm., 
dekoreret med Fortjenstmedaillen i Guld. 34 320 

tldnæ?nelse af en Minister for offentlige Arbejder. 

Hans Majestæt Kongen har det under 7de Juni behaget allemaadigst at ud- 
nævne Minister ad interim for offentlige Arbejder Christopher Friedenreich Hage^ 
Ridder af Dannebrog, til Minister for offentlige Arbejder saaledes, at dette Embede 
fremdeles af ham beklædes i Forbindelse med det ham allemaadigst betroede Embede 
som Finansminister. Meddelelse fra Udenrigsministeriet. 

1 Henhold til en Anmodning fra den herværende Gesandt for de Forenede 
Stater af Amerika har Udenrigsministeriet meddelt Tilladelse til, at de amerikanske 
Konsuler her i Eiget repræsentere den nye Republik Kuba og dens Indbyggeres 
Interesser, indtil Udnævnelsen af særlige kubanske Konsuler har fundet Sted. Afskedigelser og Udnæynelser o. s. ¥• 

a« Afskedigelser m. m. 

Under Lmidbmgs^ninisteriet : 

Under 20de Maj er Lærer i Anatomi ved den kongelige Veterinær- og Landbo- 
højskole, Professor, Dr. med. Harald Krabbe, R. af D. og Dm., efter Ansøgning paa Grund 
af Alder og Svagelighed afskediget i Naade og med Pension fra Udgangen af August 
Maaned d. A. at regne. 

Under 29de Maj er Skovfoged ved Danstrup Hegn under 2det Kronborg Distrikt, 
A. E. Hansen, efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed entlediget i Naade og med Pen- 
sion fra den 1ste Juni d. A. at regne. 

Uilder Ministei^iet for offentlige Arbejder: 

Under 31te Maj har Ministeriet for offentlige Arbejder efter Ansøgning meddelt 
Telegrafist Frk. E. Ramsing Afsked af Telegrafvæsenets Tjeneste med Udgangen af Juni 
Maaned d. A. 

Under s. D. er Posthud ved Kjøbenhavns Overpostmesterembede, Peder Hansen, 
efter Ansøgning paa Grund af Svagelighed afskediget i Naade og med Pension fra s. D. 
at regne. 221 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet: 

Under 29de Maj er Gartner ved Universitetets botaniske Have, Theodor Henrik 
Jens Friederiksen, R. af D., efter Ansøgning paa Grund af Alder afskediget i Naade og 
med Pension fra den 31te Oktober d. A. at regne. 

Under 30te Maj er Overlærer ved Odense Katedralskole, Jacob Carl (yhristian Ja- 
cobsen, effcer Ansøgning paa Grund af Svagelighed entlediget i Naade og med Pension fra 
den 19de August d. A. at regne. 

Under s. D. er Missionær i Grønland, Harald Vilhelm Kristensen, efter Ansøgning 
entlediget i Naade. b. Udnæmelser og Beskikkelser m. m. 

Under Udmirigsnnnisteriet ' 

Under 20de Maj er Albert Ivers af Rouen blevet anerkendt som dansk Vicekonsul 
dersteds imder det kgl. Konsulat i Havre. 

Under Jiigtitsministeriet : 

Under 28de Maj er Fuldmægtig paa Nyborg Byfogedkontor, Knud Hjalmar Wøldike, 
allemaadigst beskikket til Herredsfoged og Skriver i Bornholms Vestre Herred. 

Under s. D. er Underretssagfører Hans Christian Adam Glud allernaadigst beskikket 
til Birkedommer og Skriver paa Samsø. 

Under 29de Maj har Justitsministenet meddelt exam. juiis .førgen Anton Peter 
Mogensen, der agter at tage Bopæl i Kolding, Beskikkelse som Underretssagfører. 

Under 31te Maj er Protokolfører under Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret, R. E. 
Luders Hymp, allernaadigst beskikket til Birkedommer og Skriver i Holsteinborg Birk. 

Under s. D. har Justitsministeriet meddelt exam. juris Andreas Christian Grundt- 
mann. der agter at tage Bopæl paa Frederiksberg, Beskikkelse som Underretssagfører. 

Under Indenrigsministeriet: 

Under 28do Maj er den af Magistraten i Næstved under 28de Februar d. A. ud- 
færdigede Beskikkelse for Frederik Harald Christensen til at være Vejer, Maaler og* Vrager 
i Næstved Købstad, samt Maaler i Kan*ebæksminde, allernaadigst stadfæstet. 

Under s. D. er Stationsmester ved Ulsted Jernbanestation under Aalborg Amt, 
Jens Thnren Jensen, allernaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Station for 
den Tid, han maatte fungere som Stationsmester ved samme. 

Under Landhmgsministeriet : 

Under 30te Maj er Lærer i Plantepatologi ved den kongelige Veterinær- og Land- 
bohøjskole, Lektor, Dr. phil. F. G. B. Rostrup, R. af D. og Dm., allernaadigst udnævnt 
til Professor ved samme Højskole fra 1ste September d. A. at r^ne. 

Under Ministeriet for offentlige Arbejder: 

Under 29de Maj har Ministeriet for offentlige Arbejder ansat Reservetelegrafisterne 
Hans Christian Nansen, Peder Julius Pelle Jørgensen og William Riis som Telegrafister i 
Telegrafvæsenets 4de Lønningsklasse Afdeling I. og Reservetelegrafisterne, Frøknerne Emma 
Lassen, Ludevica Theodora Hofimeyer og Mary Alexandra Pouline Luise Johansen som 
Telegrafister i samme Lønningsklasse Afdeling II., alle fra den 1ste Juni d. A. at regne. 

Under 30te Maj er der allernaadigst tillagt Ekspedienterne ved Provinspostkonto- 
reme. Alfred Ludvig Klokker og Søren Petersen, Ekspedient ved de bevægelige Postkon- 
torer, Løjtnant Jørgen Bergsøe, samt Ekspedienterne ved de kjøbenhavnske Postkontorer, 
Axel Eduard Neergaard Schoug, August Alexander Blom, Einar Holbøll og Adolf Vilhelm 
Hansen, allerhøjeste Udnævnelse i Postvæsenets ide Lønningsklasse fra den 1ste Maj d. A, 
at regne. 222 

Under Ministei'iet for Kirke- og Undervisningsvæsenet : 

Under 26de Maj er Sognepræst for Thunø Menighed under Aarhus Stift, Svend 
Trøst Ramhusch, alleiiiaadigst beskikket til Sognepræst for Skallerup og Vennebjerg Menig- 
heder under Aalborg Stift. 

Under s. D. er Sognepræst for Thyregod og Vester Menigheder i Ribe Stift, Jens 
Kjær Carlsen, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Starup og Nebel Menigheder i 
samme Stift. 

Under s. D. er Sognepræst for Sørbymagle og Kirkerup Menigheder i Sjællands 
Stift, Knud Kristian Kriug, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Haudrup og Solrød 
Menigheder i samme Stift. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Jørgen Wied Nellemann, allemaadigst be- 
skikket til personel Kapellan for Vonsild og Dalby Menigheder i Ribe Stift. 

Under 27de Maj er Præst ved Fredensborg Slotskirke og Sognepræst for Asminde- 
rød og Grønholt Menigheder, Andreas Christian Hansen, R. af D., allemaadigst beskikket 
til Sognepræst for S v anninge Menighed i Fy ens Stift. 

Under s. D. er der allemaadigst tOlagt Pi^æsten for den danske evangelisk-luterskc 
Menighed i West-Denmark, Wisconsin, i de forenede Stater i Nordamerika, Christian Peder 
Pedersen, Anerkendelse i denne Fgenskab som Præst i den danske Folkekirke. 

Under 28de Maj er Overlærer ved Viborg Katedralskole, Frode Qiersing, allemaa- 
digst beskikket til Rektor for Odense Katedralskole fra 19de August d. A. at regne. 

Under s. D. er Adjunkt ved Sorø Akademis lærde Skole og Opdragelsesanstalt, 
Hans Palle Hoff Hansen, allemaadigst beskikket til Rektor for Nykjøbing Katedralskole fra 
19de August d. A. at regne. 

Under 29de Maj or Sognepræst for Femø Menighed under Lolland - Falsters Stift, 
Mads Larsen, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Egense Menighed i Fyens Stift. 

Under 31te Maj er konstitueret Adjunkt ved Roskilde Katedralskole, Vilhelm Schø- 
nau, allemaadigst udnævnt til Adjunkt ved samme Skole fra den 19de August d. A. at regne. 

Under s. D. er konstitueret Adjunkt ved Frederiksborg lærde Skole, cand. polyt. 
Adam Nicolai Peder Kruse Bøggild, allemaadigst udnævnt til Adjunkt ved samme Skole 
fra den 19de August d. A. at regne. 

Under Finansministeriet: 

Under 24de Maj er Toldinspektør i Kjøbenhavn, Carl Westergaard Kruse, R. af 
D. og Dm., allemaadigst beskikket til Ovei*toldinspektør for Østifterne fra den 1ste Juli 
d. A. at regne. 

Under 28de Maj har Finansministeren udnævnt konstitueret Toldassistent i Kjøben- 
havn, C. H. M. Bjøraeboe, og Aspirant sammesteds, Sergent V. M, Berner, til Toldassistenter. 

Under Krigsministeriet: 

Under 30te Maj er Underlæge Christian Terman Hansen udnævnt til Korpslæge i 
Hærens Lægekorps. 

Under 31te Maj er Oberstløjtnant af Fodfolket, Axel Theodor Larsen Liljefalk, 
Chef for 4de Bataillon, R. af D. og Dm., udnævnt til Oberat af Fodfolket. 

Under s. D. er Kaptajn af Generalstaben, Marius Edvard Winge, ved den taktiske 
Afdeling, R. af D., udnævnt til Oberstløjtnant af Fodfolket. 

Under s. D. er Premierløjtnant af Fodfolket, Hendrik Emil Henriksen, ved 28de 
Bataillon, udnævnt til Kaptajn af Fodfolket. C. Bonoadiiinger med Titler og Ordener m. m. 

Under 30te April er kongelig nederlandsk overordentlig Gesandt og befuldmægtiget 
Minister i Madrid, Jonkheer H. C. J. Testa, K. af D., allemaadigst udnævnt til Storkors 
af Dannebrog. 223 

Under 3die Maj er Chef for det kejserlig russiske Tolddepartement, Gehejmeraad 
Bfloustine, allernaadigst udnævnt til Kommandør af Dannebrog af 1ste Grad. 

Under s. D. er „Adjoint** hos Chefen for det kejserlig russiske Tolddepartement, 
Statsi'aad Billawskv, allernaadigst udnt^nt til KommaadizU* af Dannebrog af 2den Grad. 

Under 5te Maj er Chefen for Præsidialbui-eauet i Marineministeriet i Wien, Kap- 
tajn Y. Jedina, allernaadigst udnævnt til Kommandør af Dannebrog af 2den Grad. 

Under 7de Maj er Arkivar i det norke Rigsarkiv, Egil Hartmann, allernaadigst 
udnævnt til Bidder af Dannebrog. 

Under 10de Maj er Bankdirektør Knut Wallenberg i Stockholm allernaadigst ud- 
nævnt til Kommandør af Dannebrog af 1ste Grad. 

Under 21de Maj har Hans Majestæt Kongen allerhøjst udnævnt norsk Generalmajor 
K. A. Hansen, Generalinspektør og Chef for det norske Ingeniørvaaben, til Kommandør af 
1ste Grad af Dannebrogsordenen, 

norsk Oberstløjtnant J. H. Wessel, Chef for 1ste Feltartilleribataillon af Landvær- 
oet til Kommandør af 2den Grad af Dannebrogsordenen samt 

norsk Kaptajn M. T. Lund, Chef for 2det Landværnsbatteri, til Bidder af Danne- 
brogsordenens 3 die Klasse. 

Under 22de Maj har Hans Majestæt Kongen allernaadigst meddelt karakteiiseret 
Kaptajn Hans Emil Bluhme, B. af D. og Dm., n^'t Afskedspatent som Kommandør. 

Under 24de Maj har Hans Majestæt Kongen allerhøjst benaadet Kaptajn af Ingeniør- 
korpBet, Torben Grut, Adjutant hos Allerhøjstsamme, med Bidderkorset af Dannebrogs- 
ordenen. 

Under 27de Maj er Kammerjunker hos Hans Majestæt Kongen af Portugal, Jayme 
de Vasconcellos Bettencourt Tompson, allernaadigst udnævnt til Bidder af Dannebrog. 

Under 28de Maj har Hans Majestæt Kongen i Følge Krigsministeiiets derom ned- 
lagt« allerunderdanigste Forestilling allerhøjst benaadet Direktør for Arbejds- og Fabrik til- 
eynet, Dr. phil. Haldor Frederik Axel Topsøe, Lærer ved Officerskolen, K. af D. og Dm., 
med Portjenstmedaillen i Guld med Tilladelse til at bære den. 

Under s. D. er Sekretær ved Randers Amts Skoleraad og Kasserer ved Amtets 
Skolefond, exam. juris Søren Ostenfeld, aUemaadigst udnævnt til Justitsraad med Bang i 
5te Klasse Nr. 3 efter Bangforordningen. 

Under s. D. er forhenværende Musiker Axel Albert Julius Jespersen af Kjøbenhavn 
benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. 

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen allei-naadigst udnævnt Professor, Dr. phil., 
Ordenshistoriogr^f Troels Fredeiik Lund, B. af D. og Dm., til Kommandør af 2den Grad 
af Dannebrogsordenen. 

Under s. D. er Livlæge hos Deres kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprin- 
sessen, Professor ved Universitetet, Overkirurg, Dr. med. Oscar Thorvald Bloch, B. al D., 
benaadet med Dannebrogsmændenes Hæderstegn fra den Sdie Juni d. A. at regne. 

Tilladelse til at børe frenatie Ordeser. 

Under 28de Maj er det allernaadigst tilladt Konseilspræsident og Udenngsminister, 
Dr. jnris Johan Henrik Deuntzer, K. af D. og Dm., at anlægge og bære den ham af den 
danske Republiks Præsident tildelte Dekoration som Storkors af Æreslegionen. 

Hans Majestæt Kongen har allernaadigst tilladt Krigsminister, Oberst uden for 
Kummer i Artilleriet, Vilhelm Herman Oluf Madsen, K. af D. og Dm., dekoreret med For- 
tjenatmedaillen i Guld, at anlægge og bære den ham af den franske Bepubliks Præsident 
tildelte Dekoration som Storofficer ai Æreslegionen. 

Hans Majestæt Kongen har allernaadigst tilladt Bekrut ved Gai'dehusarregimeutet, 
^to Peter Jensen, at anlægge og bære den ham af den engelske Begering tildelte Krigs- 
iQcdaille. 

Under 31te Maj er det allernaadigst tilladt Fabrikant G. Claudius, B. af D., af 
^0 at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Kongen af Sverig og Norge tildelte 
^koration som Bidder af 1ste Klasse af Vasaordenen. 

Hans Majestæt Kongen har allernaadigst tilladt Premierløjtnant af Fodfolket, Troels 
^rederik Plum Smith, Adjutant ved 4de Begiment, at anlægge og bære den ham af Hans 
'*^aje8t«t Kejseren af Busland tildelte Dekoration af St. Anna Ordenens Sdie Klasse. 334 Ledige Embeder og BestUlinger. 

U^ider Jtuftitsministeriet : 

En Post Bom Protokolfører under Kjøbenhavns Kriminal- og Politiret. 

Opslaaet ledig den 4de Juni \ «qao 

Udløber den 18de Juni j 

Aarlig Lønning 1.400 Kr. med Lønningstillæg. 

Ansøgninger om denne Post, til hvilken der kræves fuldstændig juridisk Eksamen 
og med hvilken der ikke er forbunden kgl. Udnævnelse, ville være at indgive til .Justits- 
ministeriet. 

Under Laiidhrngsministeriet : 

Skovfogedtjenesten ved Danstrup Hegn under 2det Kronborg Skovdistrikt. 

Opslaaet ledig den 29de Maj ) .^^^ 
Udløber den 19de Juni | 

Ansættelsen sker paa Opsigelse med 1 Aars Varsel med en Begyndelseslønning^ af 
600 Kr. aarlig, Brændselsdeputat i Følge Lov af 25de Februar 1851 § 9 og Brugen af 
Skovfogedstedet Danstruphus med Jordlod af c. 18 Td. Land. skyldsat for Hai-tkom 6 Skp. 
2 Fdk. 1^4 Alb., Gammelskat 3 Kr. 56 0. Bolig og Jordlod overtages i Henhold til 
Finansministeriets Bekendtgørelse af 13de November 1872, og Brugeren har at udrede alle 
Skatter og Afgifter af samme. 

Paa Tjenesten hviler et Byggelaan, stoit til Best pr. Ilte Juni Termin 1902 
1,833 Kr. 96 0., at forrente og afdrage med 99 Kr. 99 0. aarlig, der udredes med Halv- 
delen i hver Ilte Juni og Ilte December Termin, saaledes at 4 pCt. af det til enhver 
Tid skyldige Beløb beregnes som Bente og Resten som Afdrag. 

Denne Bestilling, der besættes af Landbrugsministeriet, hører til dem, hvortil der 
i Følge kongelig Resolution af 29de September 1860, Lov om Hærens Ordning af 6te Juli 
1867 § 103, Lov om Søværnets Ordning af 28de Maj 1880 § 37 og Lov om Hærens For- 
plej ningskorps af 22de Marts 1897 § 11 er forbeholdt visse Militærpereoner fortrinsvis Ad- 
gang, naar de i øvrigt ere i Besiddelse af de fornødne Kvalifikationer og have behørig Fag- 
dannelse. 

Ansøgninger, bilagte med Alderabevis (Daabsattest) og — for saa vidt vedkommende 
Ansøger ikke er Forstkandidat — med det anordnede, af en kongelig Skovrider udstedte 
Lærebrev, stiles og indsendes til Landbrugsministeriet. 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet: 
Stenderup Sognekald i Babe Stift. 

Opslaaet ledigt den 29de Maj ) .q^., 

Udløber den 26de Juni / 

Reguleringssum 3,642 Kr. 

Thyregod og Vester Sognekald i Ribe Stift. 

Opslaaet ledigt den 29de Maj 1 iqqo 

Udløber den 26de Juni | 

Reguleringssum 1,508 Kr. 

Tunø Sognekald under Aarhus Stift. 

Opslaaet ledigt den 29de Maj ) ^^^2 

Udløber den 26de Juni | 

Reguleringssum 1,088 Kr. 
Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal i Henhold til kongl. Reskript af 225 

1 7de l)e€eml>er 1849 være pligtig til ved eventuel Forflyttelse at forblive paa Øen, indtil 
hans Eftermand er udnævnt og ankommen. 

Søibymagle og Kirkerup Sognekald i Sjællands Stift. 

C^slaaet ledigt den 30te Maj \ .g^^ 
Udløber den 27de Juni j 

Bagnleringssum 2,160 Kr. 

I Anledning af en tidligere Formands den 14de Januar 1892 stedfundne Ent- 
Icdigelse er der pafldagt Embedet et aarligt Pensionsbeløb, at adrede i Overensstemmelsen 
med den kongeUge Anordning af 16de December 1887 med 170 Td. Byg, at betale med 
Penge efter hvert Aars Kapitelstakst, og 252 Kr., hvilken Pension er fordelt paa 12 Aar 
i Henhold til den kongelige Anordning af 3die September 1 898. 

Ved Metropolitanskolen bliver fra det nye Skoleaars Begyndelse en Timelærerplads 
med Latin og Græsk som Hovedfag at besætte. 

Opslaaet ledig den 31te M^ ) \qq2 
Udløber den 14de Juni f 

Ansøgninger om denne Plads, med hvilken der er forbunden en aarlig Lønning af 
1.728 Kr. med Forpligtelse til at undervise 24 Timer om Ugen, ville være at indgive til 
Ministeriet for Kirice- og Undervisningsvæsenet. I Ansøgningen maa der meddeles Op- 
lysning om, i hvilke andre Fag end de 2 nævnte Andrageren kan paatage sig at undervise. 

Femø Sognekald under Lolland-Falsters Stift. 

Opslaaet ledigt den 2den Jimi 1 iqao 

Udløber den 30te Juni J 

Regnleringssum 1,868 Kr. 

Embedet som Grartner ved Universitetets botaniske Have bliver ledigt fra Iste 
Xovember d. A. at regne. 

Opslaaet ledigt den 2den Juni \ _^^ 
Udløber den 2den September / 
Den aarlige Lønning udgør 2,800 Kr., stigende hvert 6te Aar med 400 Kr. aarlig 
mihil 4,000 Kr. Desuden er der med Embedet forbunden fri Bolig. 

Ansøgninger stiles til Kongen og indsendes til Ministeriet for Kirke- og Under- 
visningsvæsenet. 

En Lærerplads ved Sorø Akademis lærde Skole og Opdragelsesanstalt med Fagene 
Oræsk og Latin samt Fransk i de lavere Klasser bliver ledig fra 19de August d. A. at regne. 

Opslaaet ledig den 3dio Juni \^ iqo2 
Udløber den 17de Juni f 

Pladsen, med hvilken der er forbunden en Begyndelseslønning af 1,800 Kr. aarlig, 
^l Tære at besætte med en ugift Lærer, som kan overtage Inspektion paa Opdragelsesan- 
stalten imod at oppebære den derfor fastsatte Godtgørelse af 200 Kr. foruden fri Bolig, 
gisning og Vask. 

I Ansøgningen ønskes oplyst, hvorvidt Ansøgeren eventuelt kan paatage sig Under- 
^mg i Engelsk. 

Ansøgninger indsendes til Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. 

Ved Viborg Katedralskole bliver fra næste Skoleaars Begyndelse en Timelærerplads 
&ied Latin (ogsaa i de højere Klasser), Engelsk og om muligt Oldnordisk eller Fransk som 
rndervisningsfag at besætte. 

Opslaaet ledig den 4de Juni ( .^^^ 

Udløber den 18de Juni / *^"^- 

Ansøgninger om denne Plads, med hvilken der er forbunden en aarlig Lønning af 39(! 

1,128 Kr. ined t^orpligtelse til at undervise 24 Timer om Ugen; ville tære at indgive til 
Ministeriet for Kirke- og TJndervisningsvæsenet. 

Under Finansministeriet: ^ 

Et Embede som Toldinspektør i Kjøbenliavn er ledigt fra 1ste Juli 1902 at regiie. 
Lønning 4^400 Kr. aarlig. 

Opslaaet ledigt den 31te Maj \ ^-^ 

Udløber den 21de Juni / ^^"^• 

Ansøgninger om dette Embede stiles til Hans Majestæt Kongen og indsendes til 
G^eneraltolddirektoratet. 

Beretning oni ledige gejstlige Einheders Beskaffenhed efter de fra vedkommende 

Biskoppen' modtagne Meddelelser. 

Stenløse og Veksø Sognekald i Sjællands Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 199). 

Indtægter: 1. Tiende 171 Td. 4 Skp. Rug, 284 Td. 3 Skp. Byg. — 2. Smaaredsel 
4 Td. 7 Skp. Byg. — 3. Arve fæsteafgift af Anneksgaarden i Veksø 25 Td. Rug, B^g og 
Havre af hver Sort. — 4. Arvefæsteafgift af Fiskholm 10 Td. 3 Skp. Byg. — 5. Renter 
af Embedskapitaler 1,740 Kr. — 6. Afgift af Parceller, solgte fra Præstegaardeu, 67 Td. 
6 Skp. IV2 Fdk. Byg og Renter 169 Kr. 26 0. — 7. Offer og Accidenser 773 Kr. — 
8. Af Præstegaardens Jordtilliggende 21 Td. 2 Skp. Land, af Hartkorn 2 Td. 7 Skp. 3 Fdk. 
l^/g Alb., er c. 20 Td. Land bortforpagtet indtil 31te Marts 1905 for en aarlig Afgift af 
50 Td. Byg, Embedskørsel. noget Sækkefoder og Gødning. 

Udgifter: 1. Amtstueskatter og Kommuneafgifter af Hartkorn 187 Kr. 15 0. — 
2. Renter af Laan til Bankhæftelsens Indfrielse 28 Ki\ 84 0. — 3. Ekspenser 16 Kr. 98 M. 
Bidraget til Hjælpeenkekassen udgør ordinært 8 Td. 4 Skp. Byg. — 4. Afgift til Roskilde 
Katedralskole 5 Td. Rug, 6 Td. Byg og 10 Kr. — 5. I Anledning af en tidligere For- 
mands i 1897 stedfundne Afskedigelse er der paalagt Embedet et aarligt Pensionsbeløb af 
160 Td. Byg og 1,479 Kr., at betale med Penge efter hvert Aars Kapitelstakst i 8 Aar 
fra den Iste Januar 1898 i Overensstemmelse med de allerhøjeste Anordninger af 16de 
December 1887 og 8de August 1892; af Pensiousbeløbet er dog 44 Td. Byg og 286 Kr. 
'aarlig bortfaldet, efter at saavel den afskedigede Formand som hans Enke ere afgaaede 
ved Døden, 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal være pligtig til aarlig at indbetalt* 
til Stiftets offentlige Stiftelsers Midler til Anvendelse i kirkeligt Øjemed i Almindelighed 
330 Td. Byg, at betale med Penge efter hvert Aars Kapitelstakst, dog med Fradrag ai* 
den i Henhold til ovenstaaende Embedet endnu paahvilendc Pensionsbyrde. 

Præstegaardens Indløsningssum er 1,000 Kr. , der forrentes med 40 Kr. aarlig: 
dens Bygninger ere meget gamle og ville ventelig alle i en nær Fremtid blive udsatte til 
Ombygning. I Gaarden findes en Post med godt og rigeligt Vand. Tørvene ere af mindre 
god Beskaffenhed. 

Der er ingen Enke paa Kaldet. 

KoHtlmiåtloaftberetBlBg. 

Embedet som Sognepræst og Skolelærer paa Baagø under Fyens Stift. 
Boligen ejes som Lærerbolig af Kommunen, der vedligeholder samme. >.*- — u- .^ 1 ^ fc ^»1 227 Andre Efterretninger. Unde}- Juditsniinisteriet : PortnAriiiQ a! Sagførerbopal. 

Under 7de Maj bar Justitsministeriet fra Underretssagfører Marius Sørensen Balle 

modtaget Anmeldelse om, at han har opgivet sin hidtil hafte Bopæl i Banders og agter at 
t»ge Bopæl i Kjøbenhavn. 

Under 28de Maj har Justitsministeriet fra Underrotssagfører Frederik Krarup Er- 
lang modtaget Anmeldelse om, at han har opgivet sin hidtil hafte Bopæl i Ringkøbing og 
bar taget Bopæl i Køge. 

Ledig åpotakerbevllllBg. 

Under 27de Maj har det behaget Hans Majestæt Kongen allemaadigst at bifalde: 

1) at der maa oprettes et Apotek i Valby i Kjøbenhavn, beliggende paa Valby 
Lin^ade mellem GL Jernbanevej og Nygade, under de i allerhøjeste Resolutioner af 23de 

' December 1842 og 16de Juni 1876 bestemte Vilkaar; 

2) at det i vedkommende Bevilling betinges, at den træder ud af Kraft, saafremt 
; Bevillingshaveren ikke inden 1 Aar fra Bevillingens Dato maatte have tilendebragt Apo- 
tekets Anlæg og Indretning, samt 

3) at der tillægges Apotekeren de for Apotekere med personligt Privilegium sæd- 
vanlige Rettigheder og paalægges ham de saadanne paahvilende Forpligtelser, ligesom han vil 
liave at underkaste sig deQ med Hensyn til Apotekets forsvarlige Drift fornødne Kontrol, 
!^lt i Overensstemmelse med det allerhøjeste Privilegium, som maatte blive ham meddelt. 

De, der maatte ønske at erholde dette Privilegium, anmodes om inden lOdo Juli 
eoten at indsende deres paa behørigt stemplet Papir skrevne og af de fornødne Vidnesbyrd 
ledsagede Ansøgninger, blandt andet indeholdende nøjagtig og fuldstændig Angivelse af 
foregaaende Livsstillinger til Sundhedskollegiets Dekanus, Stadslæge, Etatsraad E. M. Hoff, 
Wvgade Nr. 84, 3die Sal, eller personlig at aflevere deres Ansøgninger i Kollegiets Bureau, 
Stormgade Nr. 10, Iste Sal, aabent hver Søgnedag Kl. 3. 

ApotakarbaTiUlng. 

Under 28de Maj er der allemaadigst forundt cand. pharm. Fritz Ferdinand 
Christian Christensen Bevilling til at anlægge og drive et Apotek i Kjøbenhavn, beliggende 
iBrøndshøj By. 

Dapoaarat SagførarbaaUkkalaa. 
Under 30te Maj er den for Overretssagfører Jens Sofus Borch under 31te Decem- 
W 1900 udfærdigede Beskikkelse som Overretssagfører efter hans derom fremsatte Bogæ- 
HDg taget i Bevaring i Justitsministeriet. 

^ier Indenrigsministeriet : 

BaTla far Indfadsrata BrhTarvalaa. 

Gennem Indenrigsministeriet er der udfærdiget Bevis for, at efternævnte i Henhold 
^ LoT af 29de Marts 1901 har erhvervet dansk Indfødsret: 

Den 3die Juni: 
Detaillist Peter Nissen Liitken af Kolding, som er født i Slesvig, og 

i Henhold til Lov af 2den Maj 1902: 
Kontorist Valdemar Henry Kofod Hansen af Kjøbenhavn, som er født i Schweiz. Under Ministeriel for offentlige Arbejder: Statatalafanan. 

Den 7de Maj aabnedes Fjerritslev Statstelefonanlæg for. offentlig Afbenyttelse. 

35 328 Under Krigsministeriet: UdikriTmiBgiforAeUBfeii for 1M2. 

Af det Mandskab, eom er udskrevet paa Sessionen for Aaret 1902 og fundet tjenlig 
til den egentlige Krigstjeneste, er der tildelt følgende Afdelinger nedenstaaende Antal Mand 
fra nedennævnte Udskrivningskredse med hosføjet Mødetid og Mødested, nemlig: Afdeling Udskriv* 
ningakreds. Antal Mand. Mødetid. Mødested. Iste Artilleriafdeling: 
Konstabler Trainkonstabler , • , 2den Artilleriafdeling: 
Konstabler 

Trainkonstabler . . • 

3die Artilleriafdeling; 
Konstabler 

Trainkonstabler « , • 

4de Artilleriafdeling: 
Konstabler Trainkonstabler • . . . Iste Artilleribataillon • Tøjhusafdelingen 1 
2 
6 

1 
2 

5 
6 I 
2 
6 

I 

2 
6 

4 
5 

4 
5 3 

4 
5 

3 

4 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 53 
21 

7 42 

31 

1 

7 63 

21 

6 41 

32 

7 14 
66 33 

48 37 

43 

1 46 
36 113 
72 
22 
25 
69 
2 34 
9 
11 
13 
12 81 81 80 80 80 81 81 81 293 1902. 12. Oktbr. 79 Kjøbenhavn (Iste 
Artilleriregiments 
Kaserne, Christians- 
bavn). Sammesteds. Sammesteds. Sammesteds. Aarhus. Sammesteds. Kjøbenhavn (2det 

Artilleriregiments 

Kaserne, Amager). Sammesteds. Kjøbenhavn 
I (Citadellet Frederiks- 
4. Juni. I havn). Kjøbenhflkvn 

(Kjøbenhavns 

Tøjbus). Afdeling. Laboratorieafdelingen « Udflkriv- 
ningskreds. 1 
2 
3 

4 
5 229 Antal Mand. 2 
12 
17 
20 
26 77 I. Mødetid. M^ested. 1902. 4. Juni. Endvidere er der indkaldt til: Kjøbenhavn (Labora- 
torieafdelingens Ka- 
serne^ Laboratoriet, 
Christiansbavn). 2 


1 


1 

1 
*> 
5 


1 


som oven for angivet for 
vedkommende Afdeling, 


1 
3 


1 
1 

Iste Artilleriafdeling: 
Trainkonetabler • . . , 

3die Artilleriafdeling; 
Trainkonstabler .... 

1ste Artilleribataillon • I 

hvilke værnepligtige, efter at være for Tiden kasserede under Tjenesten, ved deres Frem- 
stilling paa Sessionen for 1902 paa ny ere fundne tjenstdygtige. 2den Artilleriafdeling; 
Konstabler 


1 
2 

2 
1 

3 

1 
2 

1 

1 


2 


Q 


Trainkonstabler • • . • 
1 


3die Artilleriafdeling: 
Konstabler 
1 


4de Artilleriafdeling : 
Trainkonstabler . . . « 
1 


Iste Artilleribataillon. 


9 


1 

10 

1 
1 


Tøjhnsafdelingen ..... 
Laboraforiafdelingen . . 

som oven for angivet for 
vedkommende Afdeling, 


Hvilke værnepligtige, der ere udskrevne paa Sessionen for tidligere Aar, endnu ikke vare 
mødte til Tjeneste ved Hæren paa den Tid^ Sessionen for 1902 afholdtes, men antages at 
knnne give Møde med Bekm^me for dette Aar. ^30 Afdeling. lUdBkriv- 
ningakreds. Antal Mand. Mødested. ni. 2den ArtiUeriafdeling : ' 
Trainkonstabler .... 

Tøjhasafdelingen . . . 2 
1 2 
I som ovenfor angivet for 
vedkommende Afdeling, hvilke værnepligtige, der have været tildelte Fodfolket til Uddannelse, have vist sig ikke 
tjenlige til Vddanuelse ved dette Vaaben, men brugbare til anden Tjeneste. 

IV. late Artilleribataillon . 
Tøjhusafdelingen . . . . • 
Laboratorieafdelingen • 1 
I 
1 5 5 
1 
1 som ovenfor angivet for 
vedkommende Afdeling, hvilke værnepligtige ere behandlede paa en i Marts d. A. afholdt ekstraordinær Session. linisteriftltideiideii for 1902. 23t Nr. 17. 

. •• « t \ ' •* .• 

' ' i • . I 

• -■• ■ ..... . . \ 

*"> ij ■•'* t •• Il *" Forskellige Meddelelser. I > I Beretning fra Centralkomiteen i Ejøbenliayn for Aaret 1901. 

Komiteens Virksomliécl i'l901 liar^ ligesom forégdaénde Aar, bestaaLet i: ' i A. Uddeling af Understøttelser til Invalider samt saadannes og faldnes efterladte 

fra Krigen 1864. 

B. do. af Understøttelser, tilstaaede af de af Lens-, Stamhus- og Fidejkommis- 

gédsbésid'dere ydede Peiisioftfebidi^g til fatdnfe 'Offifcei'érs efterladte. 

C. do. af Understøttelser til Personer/ der yed Strirmflodéil 1872 ere komne 

i Trang. * ' 

D. do. af Understøttelser ill rrivalider samt saadaiirie3 og faldnes efterladte fra 

Krigen 1848—50. ^ . ' ; '\ ^' ' *' 

E. do. af Understøttelser af Høstféstkomilecns Micller til Ifaldnes efterladte fra 

Krigen 1848—50. 

, Ved q,ji,ireBaseT)dQ/ n^iTyærw^i^ .B^iietning og dwhos .at .henvisne til tidligere 
Beretninger og de vedføjede Eegnskabs-Uddrag skal man til Oplysning meddele: 

ad A. 1. Kapitalformuen — deri indbefattet ,, Fonden til de faldnes Minde'' — androg 

den 1ste Januar 1901 397,153 Kr. 26 Øre samt en usikker Fordring, stor 

70,000 Kr., og den 31te December s. A. 383,007 Kr. 28 Øre, samt en usikker 

Forcfringj stor 70,000 Ki*., 'der' bogfores inden for" Linien. TCapitalen var 

anbragt saalédes: 

I Kr. 0. . ■ Kr. 0. 

j a. 134,000. * i 4 p( ^t. Prioritetsobligatioriéi^ . .*! .:..;; ; . '. '. .' . . 1 34,001). ^ 

b. 135,000. » i 3V2 pCt. jydskc LAndejéndbilis^-Kreditfoi^enings-'Obiiga- 

tioner, bogførte med ..;...'... ... . . 130,014. 60 

c. 17,000. > i 5 p(l ■ Sømandsforeniilgens Obligationer ..'...,...;,'.... 17,000. > 
i. ItijOOO. » i 372 pQt. Østifternes Laiidkreditkasse-ObUgatiotier, bog- 
førte" med . . : ' 1'. ;; : . . . .■ ' t5,92J^. 44 

p. 35,100. » i 3V2 pCt. konv. Østifternes Kreditforenings-Obligationer, 

bogførte med . !. \\ .I .... . "....'.... 3.5,290. » 

; 1 59,000. » i 372 pOt. Østifternes Kreditforenings-Obligationer, bdg- 

i førte med \, 53,338. 55 

g. 579. 52 i Obligationer for rentefri Laan til Invalider 579. 52 

li. 250. » i Obligationer for i^entebæremle Laah til Invalider, ; i ... ,"; 250. » 

i- 152. » i uberigtigede midlertidige* Forskud. .. i'. ;..'.. .- *».,♦/... 152. » 

t. 70,000. » bogført. Sdm u.sikker- Fordring ... ♦ ♦ . , , „ : .. > » • 386,553. 11 
1- Laant af Høstfestkomiteens Midler, jfr. Post E. d -=- 3,546. 83 

I alt... 383,007. 28 
Dea 24de Jani 1902. 36 S88 

9. FMt og aarlig UnderriøUeUe har i 1901 været tilstaaet: 
28 Inyalider, 327 Enker og 20 andre efterladte. 

3. Ekstrcun-dinær UnderstettéUe har i 1901 været tiktaaet: 

228 Invalider (heraf have 10 fast aarlig Understøttelse), 213 Enker (heraf 
have 129 fast aarlig Understøttelse) og 3 andre efterladte, (der alle tillige 
have fast aarlig Understøttelse). 

Brofcbaand og kunstige Lemmer har i 1901 været tilstaaet 8 Invalider. ad B. I Følge det vedføjede Regnskab er hele den i Aaret indkomne Snm, 1,200 Er., 
medgaaet til Understøttelser. ad C. Eapitalformuen, som den Iste Januar 1901 androg 10,403 Kr. 19 Øre, udgjorde 
den 31te December 1901 9,612 Kr. 66 Øre og bestod af: 

Kr. 0. Kr. 0. 

a. 8,200. » i 3Vt pCt. konv. Østifternes Kreditforenings-Obligationer, 

bogførte med 8,4b6. > 

b. 1,156. 66 indestaaende i Landmandsbanken^ Sparekasse 1,156. 66 

I alt: 9,612. 66 
Fast aarlig Understøttehe har været udredet til 1 Mand, 8 Enker og 1 Barn. ad D. 1. Kapitalformuen, som den 1ste Januar 1901 androg 92,068 Kr. 36 Øre, ud- 
gjorde den 31te December 1901 84,067 Kr. 80 Øre og bestod af: 

Kr. 0. Kr. 0. 

a. 1,000. » Andel i en Prioritetsobligation 1,000. » 

b. 2^,000. » i 4 pCt. vest- og sønderjydske Kreditforenings-Obligationer, 

bogførte med 28,462.67 

c. 6,000. » i 4 pOt. vest- og sønderjydske Kreditforenings-Obligationer, 

amortisable k 110 pCt., bogførte med 6,697. > 

d. 40,000. » i 3V, pCt. konv. Kjøbenhavns Husejer Kreditkasse-Obliga- 

tioner, bogførte med 40,799. 24 

e. 6,186. 32 indestaaende i Landmandsbankens Sparekasse 6,186. 32 

f . 922. 57 kontant 922. 57 

i alt . . 84,067. 80 

2. Fast aarlig Understøttehe har været udbetalt til: 

7 Invalider, 17 Enker og 5 andre efterladte. 

3. Ekstraordinær Understøttelse er bevilget til 270 Personer. 

4. Brokbaand og kunstige Lemmer har været tilstaaet 2 Personer. S3S 

ad E. 1. EapitaUonnuen, som den Iste Januar 1901 androg 41,615 Er. 3 Øre, ud- 
gjorde den 31te December 1901 42,141 Kr. 3 Øre og bestod af: 

Ir. 0. Kr. 0. 

a. 27,200. > i 37} pCt. konv. Østifternes Kreditforenings •* Obligationer, 

bogførte med 27,355.25 

b. 10,000. »14 pCt konv. vest- og sønderjydske Kreditforenings-ObUga- 

tioner, bogførte med • 9,601. 34 

c. 1,638. 61 kontant 1,638. 61 

d. 3,545.83 tilgode hos Fonden 1864, jfr. Post A. 1 3,545.83 

I alt... 42,141. 3 

2. I Åarets Løb er der af Fonden ydet Understøttelser til Enker og andre 
efterladte. Ven Leidesdar/fske Beseri^efond^ som den Iste Januar 1901 androg 14,691 Kr. 

29 Øre, udgjorde den 31te December 1901 15,269 Kr. 93 Øre, der ere anbragte 
saaledes: 

Kr. 0. Kr. 0. 

a. 10,000. » i 379pCt Østifternes Kreditforenings-Obligationer, bogførte med 8,728. 31 

b. 4,800. » i 3 7tpCt.jydske Landkreditforenings-Obligationer, bogførte med 4,540.54 

c. 2,001. 8 indestaaende i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn 2,001. 8 I alt. . . 15,269. 93 De af Plenarforsamlingen valgte Regnskabsrevisorer, D'Hrr. Universitets- 
boghandler G. E. C. Gad og Kontrolrevisor ved Statsbanedriften L. J. Fieron, have 
revideret det af Kasserer, Fuldmægtig i Finansministeriet F. E. Draskau aflagte 
Kasseregnskab og ikke fundet noget ved samme at erindre. 

Kjøbenhavn, den 14de April 1902. 

H. A. Baehe, 

Formand. 

P. Biehwalit H. T. Irase. A. 0. Sehllohtknill. 

Fjeldberg. 284 Ferklaring over de under Afdelingen for Teldsager under Generaltold April. Indførselstold 

Krigsskat 

TilHamnieii . . . 

Stempelafgift af . Spillekdrt , , . , 

Skibsmaalingsafgift . 

Aigift af indenlandsk Tilvii'kning 

af ^Roesukker , 

Pakhusleje og Leje af Frilager 
Rrændcvinsbrændiugsafgift .... 
Rekognitiouer- af handelsrejsende 

Ølskat - 

Koiisulatafgift < . * .' 

Andre Indtægter 

Bruttoindtægt . , 

Godtgørelser 

for udf<u*t Prændevvin m. ra. . . 
af allé andre Toldafgifter . . , 
af Krigsskat'.' ',., '. . 

Tilsammen . . . 

Nettoindtægt . . . ^KjøbcAharn. Kr. 

1,909,142 
86,832 1,995,974 


Øvrige Sjælland, 
Møen og Samsø. 49,962 

67,575 

9,040 

301,006 

43 

1,402 

2,425,000 .,11 
Kr. 

2,462,113 
126,469 

2,588,582 

2,546 
15 50,625 
74,862 

8,240 
307,068 

» 

1,467 

3,033,405 IW)1 /i9n2 
Kr. igos /1903 Kr. 210,382 209,931 
11,908J 12,192 995 
25,043 1,737 
44,310 222,290 

> 699 
52,883' 

488' 
14,362 
11 

145 Bornholm og 
Christiansø. 
13,783 
1,339 290,878 009 1 *y'\ 8 

2,258 

605 

51,018 

640 

13,084 

» 

141 15,896 290,637 


15,122 4; 
4,750 > 15 20,665 5,371 

» 

» 

20,503 6;717 ' • 11,435 .— 1 ..1 32,755 2,392,245 57,482 2,975,923 52 


41 


73 


4,667 


7,338 


98 


260 


163 


» 


4,989 


7,542 


171 


285,889 


283,095 


20,494 28 
416 444 20,059 .ni)i V • . ■ I I April 1902 er der en Mereindtægt imod April 1901 af 742,868 Kr, 385 direktoratet henhørfliide Intrader i FlBansaaret 1901—1902. Lolland og Falster. 


Fyn, Langeland og Ærø. 


Jylland« 


Hele Landet. 
Tilsammen. 


^/l002 


*«*/l903 


^«>*/iae 


'^lim 


^•»Viooa 


^««/i«« 


*«>Vl902 


««»/l803 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


63,405 
9,154 


71,163 
10,380 

81,542 


219,100 
31,463 


251,819 
29,259 


921,410 
87,958 


971,815 
92,589 


3,338,147 
228,503 


3,980,624 
272,228 


72,559 


250,563 


281,078 


1,009,368 


1,064,405 


3,566,650 


4,252,852 


> 


25 


» 


119 


> 


» 
19 


» 


2,546 
187 


23,851 
40 

178 
2,310 
> 


149,917 
50 

» 

480 
2,426 


73,495 

756 

8,402 

660 

34,852 


5,928 
649 

8,381 

640 

33,210 

> 


1,839 

150,375 

2,880 

63,642 


1,694 

164,987 

1,603 

64,329 

3 


97,346 
53,300 

283,983 
13,246 

416,172 
54 


138,103 
53,632 

304,619 
11,603 

420,877 
3 


77 


82 


36 


24 


279 


266 


1,954 


1,980 


99,015 


234,522 


368,764 


330,029 


1,228,383 


1,297,306 


4,432,705 


5,206,402 


17 
2,439 


14 

887 


324 
2,420 


225 
3,054 

> 


214 

9,635 

6 


200 
13,947 

4 


1,675 

44,312 

6,983 


2,245 
69,952 
11,612 


2,456 


901 


2,74é 


»,279 


9,855 


14,151 


52,970 


83,799 


96,559 


233,621 


^66,020 


326,750 


1,218,528 


1,283,155 


4,379,735 


5,122,603 


236 Afskedigelser og Udnæynelser o. s« y. 

a. Afskedigelser in. m. 

Under Indenrigsministeriet: 

Under 13de Juni er Postbud ved Kjøbenhavns Overpi^tmesterembede, Niels Chri- 
stian Larsen, l)m., efter Ansøgning paa Grund af Alder og Svagelighed afskediget i Naade 
og med Pension fra Udgangen af indeværende Maaned. 

Under Landbrugsministeriet: 

Under 13de Juni er Skovfoged ved Kongsøre Skov under Odsherred Distrikt, Lats 
Henriksen, Dm., efter Ansøgning paa Grund af Alder og Svagelighed afskediget i Naade og 
med Pension fra den 1ste Oktober d. A. at regne. 

Ujider Krigsministeriet: 

Under 13de Juni er Kaptajn af Fodfolket, Jacob Christian Johansen, til Tjeneste 
hos Kommandanten i Kjøbenhavn og Citadellet Frederikshavn, R. af D., afskediget paa 
Grund af Alder i Naade med Pension. 

Under Marineministeriet : 

Under Ilte Juni er der efter Ansøgning meddelt Kaptajn i Søofficerskoipset, Carl 
Julius Petersen, R. af D., Afsked i Naade. fra Udgangen af indeværende Maaned at regne, 
paa Grund af Svagelighed, med Pension efter Pensionsloven. b. Udnæynelser og Beskikkelser m. m. 

Under Jnsiitsministeriet: 

Under Ilte Juni er der allemaadigst meddelt Kongens Foged i Kjøbenhavn, Elliot 
Nygaard, ny Bestalling som Byfoged i Kjøbenhavn. 

Under 13de Juni er der allemaadigst forundt Assistent under den kongelige Lands- 
over- samt Hof- og Stadsret, Henrik Valdemai- Skibsted, allerhøjeste Udnævnelse som Assi- 
stent imder bemeldte Ret. 

Under 20de Juni er der allemaadigst forandt Protokolfører under KjøbenhaTus 
Kriminal- og Politiret, Axel Anton Christian Rasmussen, allerhøjeste Udnævnelse som Pro- 
tokolfører under bemeldte Ret. 

Under IndeJirigsministeriet: 

Under Ilte Juni er Assistent i den kongelige grønlandske Handels Revisionskontor, 
Aage Bergh, allemaadigst udnævnt til Revisor ved den kongelige grønlandske Handel. 

Under 13de Juni har Indenrigsministeriet i Henhold til Lov om Købstadkommu- 
nernes Styrelse m. v. af 26de Maj 1868 § 24 udnævnt Sagfører Hagen Hagensen af Ny- 237 

Igøbing paa Mon til for den tilbagestaaende Del af Treaaret fra 15de Januar 1902 at være 
Overligningskommissær for Nykjøbing Købstadkommune i Stedet for Sagfører N. C. Gam- 
borg, der er afgaaet ved Døden. 

Under 16de Juni er Stationsmester ved Vester Hassing Jernbanestation under Aal- 
horg Amt, Kristian Kristensen, allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte 
Station for den Tid, han maatte fungere som Stationsmester ved samme. 

Under Landbnigsmimgteriet: 

TTnder 12te Juli har Landbrugsministeriet antaget Forstkandidat Aage Isebrand 
Holten til Forstasaistent ved Statsskovvæsenet fra den 1ste Juli d. A. at regne. 

Under 13de Juni er der allemaadigst meddelt Skovfoged ved „Kolpensig^ paa Pals- 
gurd Distrikt, Marius Andersen, allerhøjeste Udnævnelse som Skovfoged ved Statsskovvæ- 
Benet fra den Iste Juni at regne. 

f Vnder Ministeriet for offentlige Arbejder: 

Under 14de Juni har Ministeriet for offentlige Arbejder ansat Reservetelegrafist. 
Frk. Caroline Augusta Andreasen, som Telegrafist i Telegrafvæsenets ide Lønningsklasse 
Afd. n. fra den 1ste Juli d. A. at regne. 

Under 21de Juni har Ministeriet for offentlige Arbejder udnævnt Trafikassistent 
ved Statsbanedriften Harald Christian Jørgensen til Godsekspeditør ved Frederikshavn Sta- 
tion fra den Iste Juli d. A. at regne. 

Unåer Ministeriet Jor Kirke- og Uftdervisningsvæsenet: 

Under 7de Juni er Adjunkt ved Odense Katedralskole, Sophus Andreas Christensen, 
alleniaadigst udnævnt til Overlærer ved samme Skole. 

Under s. D. er Adjunkt ved Aarhus Katedralskole, Karl Gustav Brøndsted, R. af 
L., allemaadigst udnævnt til Overlærer ved samme Skole fra den 19de August d. A. at 
wpe. 

Under s. D. er Adjunkt ved Odense Katedralskole, Hans Frederik Thorvald Gred- 
fted, allemaadigst udnævnt til Overlærer ved samme Skole fra den 19de August d. A. at 
regne. 

Under s. D. er Adjunkt ved Aarhus Katedralskole, cand. philol. Nicolai Frederik 
St<gmann, allemaadigst udnævnt til Overlærer ved samme Skole fra den 19de August d. 
A. si regne. 

Under s. D. er Sognepræst for Hjortslund og Kalvslund Menigheder i Bibe Stift, 
Christen Hjortkjær Christensen, allemaadigst udnævnt til Sognepræst for Malt og Folding 
Menigheder i samme Stift. 

Under s. D. er det allemaadigst tilladt Kandidat i Teologien, Einar Andersen, at 
modtage den gejstlige Ordination for derefter at yde Valgmenighedspræst Povlsen i Ryslinge 
Biatand som midlertidig personlig Medhjælper. 

Under 9de Juni er Sognepræst for Dybe og Ramme Menigheder i Ribe Stift, Kr;- 
8t«n Johansen, allemaadigst beskikket til Provst for Skodborg og Yandfuld Herreders T^rovst*. 

Under s. D. er Sognepræst for Ringkøbing og Rindom Menigheder i Ribe Stift, 
V^iggo Hjalmar Petersen, allemaadigst beskikket til Provst for Ulfborg og Hind lIcn-iMleis 
Provsti. 

Under 14de Juni ere konstitueret Adjunkt ved Sorø Akademis lærde Hkole og Op- 
(Ingelsesanstalt, cand. mag. Julius Christian Michelsen, og konstitueret Adjnnkt ved samme 
Skole, cand. mag. Johannes Guldbrand Tornøe Erlandsen, allemaadigst udnævnte til Ad- 
iukter Ted samme Skole fra den 19de August d. A. at regne. 

TTnder 16de Juni er ordineret Kateket ved St. Stephans Kirke i Kjøbenbavn, Niels 
1, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Kapernaums Menighed i Kjpbcnliavn frn 
<^eo Iste Juli d. A. at regne. 

Under ø. D. er der allemaadigst forundt Gymnastiklærer Sofus Frederik Carl Vil- 
liam Petersen allerhøjeste Udnævnelse som Gymnastiklærer ved Metropol itanskolen, fra den 
Ude August d. A. at regne. 

Under 19de Juni har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet ansat cand. 238 

mag. GhriBten Anton Bøje som Timelærer ved Aalborg KatedralBkole fra 19de August <!• 
A. at regne. 

Under 20de Juni er forhenværende Præst for den danske evangelisk-luterske St. 
Siephans Menighed i Nordamerika, Johannes Vogelius Steenstrup, allemaadigst beskikket 
til personel Kapellan for Strøby og Varpelev Menigheder under Sjællands StifU 

Under Krigsministetiet : 

Under 13de Juni er Premierløjtnant af Fodfolket, Harald Carl Gustav Gunnersen 
Harboe ved Iste Bataillon, udnævnt til KapUgn af Fodfolket. 

Under Marineministeriet: 

Under Ilte Juni er Premierløjtnant Frederik Ludvig Franz Gotschalk udnævnt til 
Kaptajn og Sekondløjtnant Cai Baron Schaffalitzky de Muckadell til Premierløjtnant i Sø- 
officerskorpset, begge fra den 1ste Juli d. A. at regne. e. Benaadninger med Titler og Ordener m. m. 

Under 28de Maj d. A. har Hans Majestæt Kongen allerhøjst udnævnt Sekret^er 
ved Amtsretten i Slesvig, T. Vind ^og Divisions-Pfarrer Buttel i Byen Sles\ng til Riddere 
af Dannebrogsordenens 3die Klasse. 

Under Ilte Juni er der allemaadigst tillagt Kaptajn i Søofficerskorpset, Carl ,Tii- 
Hus Petersen, R. af D., ved hans Afskedigelse Konunandørs Karakter. 

Under s. D. er der allemaadigst forundt stud. theol. Hakon Michael Christian 
Qnortrup Jørgensen Medaillen for druknedes Redning med Tilladelse til - at bære samme. 

Under 14de Juni er Fabrikejer, cand. polj-i. Vilhelm Jørgensen, R. af D., af Kjo- 
benhavn, allemaadigst udnævnt til Etatsraad med Rang i 3die Klasse Nr. 9 efter Rangfor- 
ordningen. 

Under s. D. er Underprokurator, Kancelliraad Andreas Bredstrup, R. af D., af 
Randers, allemaadigst udnævnt til Etatsraad med Rang i 3die Klasse Nr. 9 efter Rang- 
forordningen. 

Tilladttlie til at bare IreMBéée ONeaer 

Under 4de Juni er det tilladt Marineminister, Viceadmiral F. H. Johnke. K. af 
D. og Dm., at anlægge og bære den ham af den franske Republiks Præsident tildelte De- 
koration som Storofticer af Æreslegionen. 

Under s. D. er det tilladt Adj utant hos Hans Majestæt Kongen, Kommander C. 

F. Scheller, R. af D. og Dm., Kaptajn C. F. Maegaard, R. af D. og Dm., og Kaptajn V. 

G. A. Jøhnke at anlægge og bære de dem af den franske Republiks Præsident tildelte De- 
korationer som Officerer af Æreslegionen. 

Under 6te Juni er det allemaadigst tilladt Staldmester hos Hans Majesta^t Kongen, 
Kammerherre, Ritmester Julius Benedictus Greve Krag-Juel-Vind-Frijs, R. af D., at an- 
lægge og bære den ham af den franske Republiks Præsident tildelte Dekoration som Kom- 
mandør af Æreslegionen. 

Under 7de Juni er det tilladt Kaptajn uden for Kummer i Spofticerskorpsot. Havne- 
kaptajn i Kjøbenhavn, C. F. Drechsel, R. af D. og Dm., at anlægge og bære den ham af 
den franske Republiks Præsident tildelte Dekoration som Oflicer af Æreslegionen. 

Under 9de Juni er det allemaadigst tilladt Hofmarskal, Kammerherre O^car Sieg- 
fried Christian O'Neill Oxholm, K. af D. og Dm., at anlægge og bære den ham af den 
franske Republiks Præsident tildelte Dekoration som Storof ticer af Æreslegionen, 

Under s. D. er det allemaadigst tilladt Politidirektør i Kjøbenhavn, £ugen Peter- 839 

sen, K. af D. og Dm., at anlægge og bære den ham af den franske Republiks Præsident 
tildelte Dekoration som Kommandør af Æreslegionen. 

Under s. D. er det allemaadigst tilladt Jæger under den kongelige Hofetat, Niels 
Hansen, at anlægge og bære den ham af den franske Bepubliks Præsident tildelte „Beløn* 
ningsmedaille'' i Guld. 

Under 13de Juni er det aUemaadigst tilladt eftemævnte Funktionærer ved Em. Z. 
Svitzers Bjergnings^Entreprise at anlægge og bære de dem af den franske Bepubliks Præsi- 
dent tildelte Medailler, nemlig: 

Redningsmedaillen i Sølv af 1ste Klasse: 

Fører af Bjergningsdamperen ,,Danmark^, A. Brems Pedersen; 

Bedningsmedsuller i Sølv af 2den Klasse: 

Styrmand Iver Iversen og Styrmand Niels Gabrielsen; 

Bedningsmedailler i Bronce: 

Dykker Niels Christian Hansen ; Dykker Niels Christian Brun ; Maskinist Jens Val- 
demar Daniel Jacobsen ; Matros Jens Peter Sørensen ; Matros Peder Jepsen ; Matros Charles 
Julius Meyer og Matros Hans Peter BasmuBsen. 

Hans Majestæt Kongen har allemaadigst tilladt efternævnte at anlægge og bære de 
dem af den franske Bepubliks Præsident tildelte Dekorationer som følger: 

Generalløjtnant Marius Sophus Frederik Hedemann, kommanderende General i Iste 
Greneralkommandodistrikt, K. af D. og Dm., Dekoration som Storofficer af Æreslegionen, 

Kaptflgneme af Fodfolket, Carl Frederik de Fine Skibsted, B. af D., Joachim Wil- 
helm Bang Dahlerup, B. af D., Kompagnichefer ved Livgardens Liniebataillon, og August 
Frederik Ferdinand Leopold Baron Wedell- Wedellsborg, Kompagnichef ved 13de Bataillon, 
samt Premierløjtnant af Bytteriet, Johan Herman Hegermann-Lindencrone ved Gardehusar- 
regimentet, Dekorationer som Biddere af Æreslegionen. 

Hans Migestæt Kongen har allemaadigst tilladt Bitmester af Bytteriet, William 
Carlton Bothe, Adjutant hos Hans kongelige Højhed Prins Christian, B. af D., at anlægge 
og bære den ham af Hans Majestæt Kongen af Spanien tildelte Dekoration som Komman- 
dør af 2den Klasse af Isabella den Katolskes Orden. 

Under 20de Juni er det allemaadigst tilladt Landskabsmaler, Professor Godfred 
CbistenBen. at anlægge og bære den ham af Hans kongelige Højhed Prinsregenten af Bayern 
tideite Dekoration af den hellige Michaels Fortjenstordens Sdie Klasse. Ledige Embeder og Bestillinger. 

Vnder LancB^nigsministeriet : 

Skovfogedtjenesten ved Kongsøre Skov under Odsherred Skovdistrikt. 

Opslaaet ledig den 16de Juni ) .^^^ 

Udløber den 7de JuU / *^"^* 

Ansættelsen sker fra den 1ste Oktober d. A. at regne paa Opsigelse med 1 Aars 
Virsel med en Begyndelseslønning af 600 Kr. aarlig, Brændselsdeputat i Følge Lov af 25de 
Februar 1851 § 9 og Brugen af Skovfogedstedet Kongsørehus med Jordlod af 14,jq Td 
land, skyldsat for Hartkorn 1 Td. 2 Fdk. 2*/^ Alb., Gammelskat 14 Kr. 87 0. Bolig og 
Jordlod overtages i Henhold til Finansministeriets Bekendtgørelse af 13de November 1872, 
og Brugeren har at udrede alle Skatter og Afgifter af samme. 

Paa Tjenesten hviler intet Byggelaan. 

Den tUtrædende Skovfoged skal være pligtig at finde sig i de Forandringer, som 
en Omordning af de Tjenesten' vedrørende Bestyrelses- og Lønningsforhold maatte medføre. 

37 240 

Denne Bestilling, der besættes af Landbrugsministeriet, hører til dem, hvortil der 
i Følge kongelig Resolution af 29de September 1860, Lov om HæreDS Ordning af 6te Juli 
1867 § 103, Lov om Søværnets Ordning af 28de Maj 1880 § 37 og Lov om Hærens For- 
plej ningskorps af 22de Marts 1897 § 11 er forbeholdt visse Militærpersoner fortrinsvis Ad- 
gang, naar de i øvrigt ere i Besiddelse af de fornødne Kvalifikationer og have behørig Fag- 
dannelse. 

Ansøgninger, bilagte med Aldersbevis (Daabsattest) og — for saa vidt vedkommende 
Ansøger ikke er Forstkandidat — med det anordnede, af en kongelig Skovrider udstedte 
Lærebrev, stiles og indsendes til Landbrugsministeriet. Under Ministeriet for Kirke- og UndervisningsvcBsenet: 

Ved Bx)skilde Katedralskole bliver en Plads som Timelærer med "Engehk som Ho- 
vedfag og Historie ledig fra 19de August d. A. at regne. 

Opslaaet ledigt den 10de Juni 1 .^.^a 
Udløber den 24de Juni / *^"^' 

Ansøgninger om denne Plads, med hvilken der er forbunden en aarlig Jjønning af 
1,728 Kr. med Forpligtelse til at undervise 24 Timer om Ugen, indgives til Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenet. Ved Odense Katedralskole bliver fra næste Skoleaars Begyndelse en Timelærerplads 
med Latin, Græsk og Dansk som Undervisningsfag at besætte. 

Opslaaet ledig den 10de Juni \ ^^^^ 
Udløber den 24de, Juni I ^^"'^• 

Ansøgninger om denne Plads, med hvilken der er forbunden en aarlig Lønning af 
1,728 Kr. med Forpligtelse til at undervise 24 Timer om Ugen, indgives til Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenet. Ved Odense Katedralskole bliver fra næste Skoleaars Begyndelse en Timelærerplads 
med Fransk og Dansk som Undervisningsfag at besætte. 

Opslaaet ledig den 10de Juni \ 
Udløber den 24de Juni / *^"^- 

Ansøgninger om denne Plads, med hvilken der er forbunden en aarli^r Lønning af 
1,728 Kr. med Forpligtelse til at undervise 24 Timer om Ugen, indgives til Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvæsenet. 

Hjortlund og Kalvslnnd Sognekald i Ribe Stift. 

Opslaaet ledigt den 10de Juni ) 

Udløber den 8de Juli j *^"2- 

Reguleringssnm 1,400 Kr. 

Ringgive og Give Sognekald i Ribe Stift. 

Opslaaet ledigt den 17de Juni \ ^ 
Udløber den 15de JuH / '*"^- 

Regruleringssum 2,226 Kr. 

Den Mand, der beskikkes til dette Erabede, skal være pligtig til at finde sig i en 
Omordning af de kirkelige Forhold i Pastoratet, eventuelt ved Afgivelse af Give Sogn og 
de kirkelige Lidtægter af samme, dog saaledes, at hans Embedsindtægter ikke derved maa 
gaa ned under 2,000 Kr., samt til, indtil dette sker, efter Naadensaarete Udløb at afgive 
500 Kr. aarlig til Indbetaling blandt Stiflets offentlige Stiftelsers Midler til Oplæggelse af 
en Fond til Anvendelse i kirkeligt Øjemed i Ringgive og Give Sogne, hvorhos han skal 
være pligtig at finde sig i de Bestenmielser, der maatte blive trufne i Anledning af even- 
tuel Opførelse af nye Kirker i Pastoratet. 241 

Under Itnansniinisteriet : 

Embedet som Amtsforvalter for Holbæk Amtetuedistrikt. 

Opslaaet ledigt den 7de Juni \ ^Qi\o 
Udløber den 28de Juni / ^^"-'• 

Lønning i Følge Lov Nr. 21 af 16de Februar 1878 om Nedlæggelse af Kallund- 
borg Amtfitue aarlig 4,400 Kr. ; Kontorboldsvederlag i Følge Lov Nr. 31 af 20de Marts 
1901 aarlig 3,150 Kr. Honoraret for Oppebørsel af Brandhjælpspenge bar efter Gennem- 
snit af de sidst forløbne 5 Finansaar udgjort 3,127 Kr. 19 0. aarlig; Procenterne for For- 
handling af stemplet Papir have efter Gennemsnit af de samme Finansaar udgjort 786 Kr. 
51 0. For Regnskabsaflæggelse for de Borchske Legater oppebærer Amtsforvalteren 20 Kr. 
aarlig. Som Indtægt af de Amtsforvalteren paabvilende Forretninger vedkommende Do- 
mænevæsenet oppebærer han 10 pCt. af indkomne Arvefæsterekognitioner i Anledning af 
Overdragelser af Arvefæsteejendomme under Odsherred Gods. Disse Rekognitioner have 
efier Gennemsnit af de sidst forløbne 5 Finansaar udgjort c. 23 Kr. aarlig. 

Udgifterne til Kontorhold (derunder Portoudgifter) have i bemeldte Finansaar ud- 
gjort henholdsvis 4,385 Kr. 17 0., 4,678 Kr. 2 0., 4,219 Kr. 58 0., 4,342 Kr. 35 0. og 
4,291 Kr. 92 0. 

For de Amtsforvalteren betroede Oppebørsler vil der være at stille en Sikkerhed 
af 20,000 Kr. 

Den, der beskikkes til Embedet, vil være pligtig at underkaste sig de Forandringer, 
der ville blive trufne i Henseende til Embedets Forretningsomraade. 

Ansøgninger om dette Embede stiles til Hans Majestæt Kongen og indsendes til 
Skattedepartementet. 

Beretning om ledige gejstlige Embeders Beskaffenhed efter de fra vedkommende 

Biskopper modtagne Meddelelser. 

Poulsker Sognekald paa Bornholm (se Min. Tid. for 1902 B. Side 198). 
• Indtægter: 1. Sædtiende: i lige Aar: 29 Td. Rug, 43 Td. 4 Skp. 8 Pot Byg, 72 
Td. 3 Skp. 10 Pot Havre; i ulige Aar: 27 Td. 7 Skp. 2 Pot Rug, 49 Td. 16 Pot Byg, 
63 Td. 4 Skp. 8 Pot Havre, alt efter Kapitelstakst. — 2. Smaaredselstiende 45 Td. 4 Skp. 
2 Fdk. Byg efter Kapitelstakst. — 3. Arvefæsteafgift 76 Td. 2 Skp. iV^ Fdk. Byg, efter 
do. — 4. Højtidsoffer efter 5 Aars Gennemsnit 354 Kr. 76 0. — 5. Accidenser efter 5 
Airs Gennemsnit 388 Kr. 17 0. — 6. Udbytte af Bankaktie (165 Kr. 63 0.) c. 13 Kr. 

— 7. Rente af Embedskapital, stor 6,328 Kr. 46 0. — 8. Refusion fra Fiskerlejet Snoge- 
l«k 12 Kr. 60 0. — 9. Af en bortsolgt Udlod 2 Pd. Smør efter Kapitelstakst. — 10. 
Pneetegaardens Jordtilliggende udgør c. 18 Td. Land, af Hartkorn (bornholmsk) 3 Td. 1 
Skp. Ys Alb., som drives af Beneficiarius. 

Udgifter: 1. Amtstueskatter (indbefattet Brandskat) c. 75 Kr. — 2. Kommuneskat 
af Hartkorn c. 35 Kr. — 3. Ekspenser c. 25 Kr. ; det ordinære Bidrag til Hjælpeenke- 
lu&ssen udgør 1 Td. 6 Skp. Byg. — 4. Smørskat til Kirken 10^/, Pd. efter Kapitelstakst. 

— 5. Renter af Laan til Bankhæftelsens Lidfrielse 6 Kr. 62 0. 

Fræstegaarden, hvis Indløsningssum er 800 Kr., bestaar af 4 sammenbyggede Længer 
^ Bindingsværk med Straatag, c. 70 Aar gammel ; Stuehuset afgiver en hyggelig Bolig med 
4 Værelser og 5 Kamre, sund og vel vedligeholdt. Fortrinligt Vand. Haven er c. 
1 Td. Land stor, smuk og frugtbar, med mange, mest unge Frugttrær. Der er P/^ Mil 
til Neksø, ^/^ Mil til Holdeplads. Præsten har i c. 50 Aar holdt Eftermiddagsgudtj eneste 
den første Søndag i hver Maaned i den østre Del af Sognet, for Tiden paa Skolen. Der 
er ingen Enke paa Kaldet. 

^er Kirkeby og Sønder Alslev Sognekald paa Falster (se Min. Tid. for 1902 B. Side 199). 

Indtægter: 1. Tiende 28 Td. 7 Skp. 37^ Fdk. Havre, 34 Td. 5 Skp. 3V8 Fdk. 

% 84 Td. 4 Skp. 3 Fdk. Byg, 38 Td. 1 Skp. SVg Fdk. Havre, 35 Td. 3 Skp. SVg Fdk. 

gna Ærter. — 2. Kvægtiende og Smaaredsel samt Smaaredselstiende 10 Td. 2^/g Fdk. Byg. 

— 3. Kanon af bortsolgt Præstegaardsjord 48 Td. Byg ; Afgift af beneficeret Gods 27 Td. 
Byg. — Befusioner i Kom 8 Td. 4 Skp. 1 Fdk. Rug, 24 Td. Byg, 14 Td. 1 Skp. 31/3 
Fdk. Havre, i Penge 176 Kr. 85 0. — 5. Renter af Embedskapital, stor 11,654 Kr. 54 0. 242 

— 6. Udbytte af Nationalbankaktie paa 400 Kr. — 7. Afløst Højtidsoffer 340 Kr. ; Acci- 
denser efter 5 Aars Gennemsnit 200 Kr. Præstegaarden bar 4 Td. 1 Skp. 3 Fdk. Hart- 
korn; Arealet er 31 Td. Land, bvoraf 24 Td. Land Ager, c. 3 Td. Land Mose og Eng, 
c. 4 Td. Land Gaardsplads, Have og Lund. Boniteten særdeles god. Avlingen har i lang 
Tid været drevet med Fordel af sidste Beneficiarius ; Bortforpagtning vanskelig, særlig af 
Mangel paa Bolig. Smuk Have og Lund ; denne afgiver en Del Brændsel, Tørvemosen gode 
JEltetørv. Stuehusets Beboelseslejlighed er gammel, men vel vedligeholdt : den har 2 størro 
og 5 mindre Værelser. Økonomilejligheden er ny, fra 1890. Udhusene ere nye, fira 1883 
og 1887. 

Udgifter: 1. Kongl. Skatter med Brandpenge 165 Kr., i Kommuneskatter af Hai-t- 
kom 54 Kr. — 2. Ekspenser til Landemodet 13 Kr. — 3. Efter kongl. B«solution af 8de 
November 1867 9 £jr. 32 0.; for Udbetaling af Bankaktieudb^-ttet 60 0. — 4. Lidløsnings- 
sum 500 Kr., forrentes med 20 Kr. — 5. Byggegæld: a) et Laan paa 28 Aar fra 1883 
paa 7,000 Kr. å 6 pCt., udløber 1912; b) et Laan paa 20 Aar fra 1884 til Dræning, op- 
rindelig 1,500 Kr., udløber 1904; c) et Laan paa 20 Aar fra 1887, oprindelig 1,300 Kr., 
udløber 1908; d) et Laan paa 20 Aar fra 1890, oprindelig 2,070 Kr., udløber 1911. 

Der er ingen Enke paa Kaldet. 

Stenderup Sognekald i Bibe Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 224). 

Indtægter: 1. Præstetiende 56 Td. 2 Skp. Vs Fdk. Rug,J10 Td. 4 Skp. l'/^ Fdk. 
Byg, 110 Td. 4 Skp. 1^/5 Fdk. Havre, der efter Praksis betales med Penge efter Kapitels- 
ti^st, men kan erlægges in natura. — 2. Arvefæsteafgifb 4 Td. Hvede, 8 Td. Bug, 14 Td. 
Byg, 24 Td. Havre, 42 Pd. Smør, der betales (i 2 halvaarlige Terminer) med Penge med 
Fradrag af Oammelskatten, som udgør 87 Kr. 16 0. — 3. Benter af en Embedskapital 
39 Kjt. 59 0. — 4. Offer og Accidenser efter 5 Aars Gennemsnit c. 589 Kr. — 5. Grund 
skat til Præstegaarden af nogle Smaahuse c. 40 Kr. — 6. Brændsel fra Statsskovene som 
Vederlag for Præstegaardens (tidligere) Skovareal 12 Favne Bøgebrænde og 224 Kubikfod 
Bøgeklodsbunker til Gavntræ, idet Præsten dog maa betale 28 Kr. for Opskovning. — 7. 
Præstegaardens Avling udgør (Have og Gaardsplads medregnet) c. 53 Td. 5^« Skp. Land, 
af Hartkorn c. 5^2 Td. ; af Jorderne, som ligge noget spredte, men ere af fortrinlig Be- 
skaffenhed, har omtrent ^j^ været dreven af nu afdøde Beneficiarius; Besten har været 
bortforpagtet til en ret høj Afgift, men kun for Embedstid. Alle Præstegaardens Bygnin- 
ger ere straatakte; den ligger umiddelbart ved Kirken, er ikke særlig rummelig, men ret 
vel vedligeholdt. Der findes ingen Konfirmandstue. Haven, der ligger rundt om Præste- 
gaarden paa de 3 Sider, er ikke særlig smuk, men har mange Frugttræer og kan let ud- 
vides. Godt og rigeligt Drikkevand haves. 

Udgift: 1. Skatter og Afgifter: a) Kgl. Skatter 181 Kr. 34 0.; b) Kommune- 
skatter 109 Kr. 88 0.; c) andre Afgifter (Brandpenge m. v.) c. 30 Kr. — 2. Ekspenser 
36 Kr. 85 0. — 3. Præstegaardens Lidløsningssum er 1,000 Kr. 

Enkepension bliver at udrede. Der er personel Kapellan paa Kaldet. 

Tunø Sognekald under Aarhus Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 224). 

Indtagter: 1. Tiende (Præste-, Kirke- og Kongetiende) 42 Td. 4 Skp. 2^!^ Fdk. 
Bug, 42 Td. 4 Skp. 2^/^ Fdk. Byg, 42 Td. 4 Skp. 2^/4 Fdk. Havre. Størstedelen betales 
med Penge efter Kapitelstakst, en mindre Del leveres in natura, men kan i Almindelighed 
sælges paa Stedet. — 2. Smaaredsel 16 Td. 6 Skp. 2 Fdk. Byg efter Kapitelstakst. — 3. 
Legatrente c. 39 Kr. — 4. Udbytte af en Bankaktie paa 113 Kr. 27 0. udgør c. 2 Kr. 
50 0. aarlig. — 5. Offer og Accidenser samt Attestpeuge efter 5 Aars Gennemsnit 156 Kr. 
90 0. — 6. Statstilskud 260 Kr. — 7. Præstegaardens Jordtilliggende er 37 Td. Land, 
hvoraf 30 Td. Land opdyrket Mark, Resten Hede, af Hartkorn 2 Td. 6 Skp. 3 Fdk. IV^ Alb., 
er bortforpagtet til 31te Marts 1904 for en aarlig Afgift af 67 Td. Byg efter Kapitelstakst 

— dog ikke under 9 Kr. pr. Tønde — 4 Potter Mælk daglig, 2 Faars Underhold med 
Yngel og 2 Td. Kartofler. Forpagteren, som ikke bor i Præstegaarden, besørger uden 
Vederlag Embedskørsler og Kørsler af Brændsel og Sand, holder Tag paa alle Husene og 
vedligeholder Udhusene paa Fag. Ny Bortforpagtning kan maaske blive vanskelig; Salg 
af Jorden mulig. Stuehuset, som er rummeligt og vel vedligeholdt, men daarlig bygget og 
noget fugtigt, er en grundmuret Bygning fra 1854. Det ene Udhus er opført af Bindings- 


243 

værk samme Aai*, det andet er fra 1S79 og giaindmuret. Yenlig Have paa c. 2 Skp. Land. 
Ny Brønd med Pumpe i Gaarden giver godt og tilstrækkeligt Vand. Alt Brændsel købes 
dyrt. Post haves hver Dag skiftevis fra Aarhnø og Kallundborg. — 8. Med Embedet har 
hidtil været forbunden Stillingen som Tilsynsførende ved Tunø Fyr^ lønnet med 240 Kr. 
uårlig. 

Udgifter: 1. Skatter af Hartkornet til Stat og Kommune samt Brandpenge (med 
Fradrag af Skattegodtgørelse) c. 112 Kr. — 2. Ekspenser c. 20 Kr. — 3. Enkepension 
26 Td. Byg efter Kapitelstakst og 39 Kr. — 4. Embedslaan : a) 2,300 Kr. paa 28 Aar 
fra 1880; b) 300 Kr. paa 5 Aar fra 1897; c) 150 Kr. paa 5 Aar fra 1898; d) 321 Kr., 
er forrentet fra 1898 indtil Ilte Juni Termin 1900; fra Ilte December Termin s. A. for- 
rentes og afdrages det i 5 Aar. — 5. Præstegaardens Indløsningssum er 700 Kr. 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal i Henhold til kongl. Reskript af 
17de December 1849 være pligtig til ved eventuel Forflyttelse at forblive paa Øen, indtil 
hans Eftermand er udnævnt og ankommen. Åndre Efterretningen Unier Jtistitsministeriet: Poraairing a! Sagførerbopøl. 

Under 31te Maj bar Unden-etssagfører Gustav Itiber for Justitsministeriet anmeldt, 
&t hau har opgivet sin hidtil hafte Bopæl i Nørresundby og har taget Bopæl i Sæby. 

Ledig ApotekorbeTllilag. 

Under 4de Juni har det behaget Hans Majestæt Kongen allemaadigst at bifalde: 

1) at der maa oprettes et nyt (femte) Apotek i Odense, saaledes at Apoteket efter 
Dsrmere Approbation af Justitsministeriet lægges i Nørregade paa Strækningen mellem SkuU 
kenborg og «Jembaneoverkørslen, under de i de allerhøjeste Resolutioner af 23de December 
1842 og 16de Juni 1876 bestemte Yilkaar; 

2) at det i vedkommende Bevilling betinges, at den træder ud af Ki'aft, saafremt 
B«TillingBhaveren ikke inden 1 Aar fra Bevillingens Dato maatte have tilendebragt Apo- 
tekets Anlæg og Indretning, samt 

3) at der tillægges Apotekeren de for Apotekere i Købstæderne med peraonligt 
^vilegium sædvanlige Rettigheder og paalægges ham de saadanne paahvilende Forpligtelser, 
•igesom han vil have at underkaste sig den med Hensyn til Apotekets forsvarlige Drift for- 
Qødne Kontrol, alt i Overensstemmelse med det allerhøjeste Privilegium, som maatte blive 
^ meddelt. 

De, der maatte ønske at erholde dette Privilegium, anmodes om inden 19de Juli 
»ten at indsende deres paa behørigt stemplet Papir skrevne og af de fornødne Vidnesbyrd 
It^ede Ansøgninger, blandt andet indeholdende nøjagtig og fuldstændig Angivelse af 
^^ngaaende Livsstillinger, til SundhedskoUegiets Dekanus, Stadslæge, Etatsraad E. M. Hoff, 
^pivgade Nr. 84, 3die Sal, eller personlig at aflevere deres Ansøgninger i Kollegiets Bureau, 
Stormgade Nr. 10, Iste Sal, aabont hver Søgnedag Kl. 3. 

ApotekerboTilllng. 

Under 13de Juni er der allemaadigst forundt Apoteker i Løkken August Kattrup 
wiUing til at drive et Apotek i Brædstrup. 244 Under Indenrigsministeriel : Bevilling tom Trtntlttør og Tolk. 

Under 10de Juni er der gennem Indenngsministeriet ad mandatum udfærdiget Se- 
villing for Assistent Lorentz Thøger Oxbolm Krøyer af Frederiksberg Kommune som Trans- 
latør og Tolk i det tyske Sprog. 

BoTii for Indfødirots ErhTorTOlio. 

Gennem Indenrigsministeriet er der udfærdiget Bevis for, at efternævnte i Henhold 
til Lov af 2don Maj 1902 har erhvervet dansk Indfødsret: 
Den 13de Juni: 

Maler Alexander Nikolaj Zoffmann Petersen af Slagelse, som er født i Haderslev, 

Gartner Jeppe Dines Petersen af Slagelse St. Peders Landsogn under Sorø Amt, 
som er født i Haderslev, og 

Købmand Martin Peter Drescher af Aarhus, som er født i Egen Sogn paa Als. 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet: 

D. 0. Monrads Legat for Skololaroros efterladte. 

Af D. G. Monrads Legat for Skolelæreres efterladte ville E^nterno, der udgøre 
140 Kr. aarligt, være at udbetale i Juli Maaned d. A. 

Kenteme uddeles for 1 eller 2 Aar ad Gangen til afdøde Skolelæreres Sønner eller 
Døtre, der forberede sig til den afsluttende Prøve for Lærere og Lærerinder i Folkeskolen. 

Ansøgninger om Legatet indgives til Ministeriet for Kii'ke- og Undervisniugsvæsenet 
inden Udgangen af Juni Maaned. linisterialtidenden for 1902. 245 Nr. 18. Forskellige Meddelelsen Beretning om den grevelige Hjelmsljeme-BoseneroQeske Stiftelse i Aaret 1901. 

Igennem Justitsministeriet har der været forelagt Hans Majestæt Kongen føl- 
gende allenmderdanigste Indberetning fra Direktionen for den Hjelmstjeme-Rosen- 
croneske Stiftelse for Aaret 1901: 

Undertegnede Direktion for den grevelige Hjelmstjeme-Bosencroneske Stiftelse 
skal herved tillade sig allerunderdanigst at forelægge Deres Majestæt den ved Fundats 
af 12te Januar 1822, allemaadigst konfirmeret 12te April s. A., foreskrevne aarlige 
Indberetning om Stiftelsens Tilstand. Efter det for Stiftelsen aflagte Eegnskab for 
Aaret 1901 meddeles allerunderdanigst følgende Oversigt over Indtægterne og 
Udgifterne : 

Indtægter. 

Kr. 0. 

1. Renteindtægter 86,373. 95 

2. Jordebogsindtægter 2,122. 95 

I Den ved Indkøb af Kreditforeningsobligationer indvundne Kursdifference 628. 28 

Summa Indtægt. •• 89,125. 18 

Udgifter. 

Kr. 0. 

1. Livrente og Understøttelse 5,600. » 

I Norges Legatklasser: Kr. ø. 

a) Bergens Stift 4,786. 23 

b) Det kgl. Frederiks Universitet i Christiania 6,381. 66 

c) Det kgl. norske Videnskabernes Selskab i Trondhjem . 2,127. 22 

13,295. 11 

3' Danmarks Legatklasser: Kr. ø. 

Klasse 1 6,052. 

— II 6,300. 

— in 6,520. 

- IV 9,350. 

- V • 6,445.88 

34,667. 88 

4. Bestyrelsesudgifter 6 200. » 

^. Forskellige Udgifter 328. 41 

Summa Udgift. . . 60,091. 40 

Summa Indtægt. . . 89,125. 18 
— Udgift.... 60,091.40 

Overskud... 29,033. 78 
Ben 6te Juli 1902. 88 


Tilsammen. 246 

Dette Overskud er indgaaet i Stiftelsens Kapitalformue, saaledes at denne, som 

Jordebogsindtægtemes Bente- ikke fuldt 

Kapitalværdi, bærende. rentebærende. 

Kr. Kr. Kr. 0. Ex. 0. 

den 31te December 1900 udgjorde 31,000 2,251,080 11,070.81 2,293,150.81 

er forøget med + » 30,000 » » » » 

og formindsket med -h > » 966. 22 » » 

i alt forøget med + » » » » 29,033.78 

og den 31te December 1 901 udgjorde 31 ,000 2,281,080 10,104. 59 2,322,184. 59 

Paa Stiftelsens Formue hvilede der ved Udgangen af Aaret 1901 følgende 

Passiver: Kr. ø. 

For Legatklasse 1 179. 49 

— — II 4,447.49 

- — in 307. 54 

— — IV 3,101. 38 

- — Y.. 434.10 lait.*. 8,470. Den rentebærende Formue indestod i følgende Aktiver: 

Kr. 

Statsobligationer 245,000 

Kjøbenhavns Husejerkreditkasseobligationer 132,800 

Østifternes Kreditforeningsobligationer 298,000 

Jydske Landkreditforeningsobligationer 262,300 

Vest- og Sønderjydske Kreditforeningsobligationer . . 86,800 

Østifternes Landkreditkasseobligationer 71,600 

Nationalbankaktier 4,800 

Kjøbenhavns Brandforsikrings Aktier for Varer og 

Effekter 15,3(50 

Ahnindelige do. do. . • 27,000 

Bankhæftelsesobligationer 12,720 

Prioritetsobligationer , 1,124,700 I alt.,. 2,281,080 I den rentebærende Formue er der i Aarets Løb foregaaet følgende Forandringer: 

Kr. 

Der er indkøbt Kreditforeningsobligationer til Beløb af 11,000 

og udlaant paa Iste Prioritet i faste Ejendomme • • - . 105,000 

116,000 
Paa den anden Side er der udtrukket og tilbagebetalt en Kreditforenings- 
obligation til Beløb af 1,000 115,000 
og tilbagebetalt et Prioritetslaan samt betalt Afdrag paa et Prioritetslaan, 

i alt til Beløb af 85,000 hvorved fremkommer den ovenanførte Forøgelse af den rentebærende Formue 30,000 247 

Af den ikke fuldt rentebærende Formue (Kassebeholdningen) indestod 
84tS Kr. 26 0. i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn og 9,254 Kr. 58 0. i Landmands- 
bankens Sparekasseafdelinger; Resten, 1 Kr, 75 0., kontant hos Kassereren. 

Stiftelsens Jordebogsindtægter bestaa, som hidtil, af: 

a) Kanon af Gaarden „Frihedslund" i Holbæk Amt, 200 Td. Byg aarlig. 

b) Kanon af Arvefæstegaarden Matr.-Nr. 5 i Kallerup, Holbæk Amt, 45 Td. Byg aarlig. 

Hvad dernæst Stiftelsens Udgifter angaar, tilføjes følgende nærmere Bemærk- 
ninger om de enkelte Poster : 

Med Hensyn til de ved Enkegrevinde Rosencrones testamentariske Dispositioner 
til visse Peraoner og Anstalter legerede Livrenter og Understøttelser bemærkes, at 
(la Priorinde Frøken 0. Schow den 10de December 1900 afgik ved Døden, bortfaldt 
den hende tillagte aarlige Understøttelse, stor 200 Kr., og Udgiften paa denne Konto 
er derved gaaet ned fra 5,800 Kr. i det foregaaende Aar til 5,600 i 1901. 

De ywrske Legatklasser: 

a. Bergens Stift. I Følge det fra Bergens Magistrat modtagne Duplikat af det 
for Legatet aflagte Regnskab er det i Slutningen af Aaret 1900 til Stiftet afgivne 
Beløb, 4,683 Kr. 24 0., tillige med indvundne Renter, 96 Kr. 75 0., efter Fradrag 
af Avertissementsudgifter, 14 Kr. 40 0., og det af Forstanderen for Legatet i forrige 
Aar udlagte Beløb, stort 11 Kr. 27 0., anvendt til Understøttelser i Overensstem- 
melse med de fundatsmæssige Bestemmelser, saaledes at Forstanderen for Legatet ved 
Segnskabets Afslutning havde til Gode 6 Kr. 76 0. 

b. Det kgl, Frederiks Universitet i Åristiania. Den Universitetet i Slutningen 
af 1900 tilfaldne Legatindtægt, 6,244 Kr. 32 0., tillige med et indvundet Rentebeløb, 
334 Kr. 31) 0., og Kassebeholdningen fra forrige Aar, 14 Kr. 38 0., er i Følge den 
im det akademiske Kollegium ved Universitetet modtagne Indberetning anvendt til 
ilgende Understøttelser: 

Kr. 

1. Docent, Dr. phil. E. Løseth 400. 

til et Ophold i Paris for at samle yderligere Materiale til Udgivelse af 

den gammel-franske Tekst „Robert le Diable^ og for at fortsætte sit 

Studium af det franske Talesprog. 
i Universitetsstipendiat S. Eitrem 600. 

til et Ophold i Italien og Grækenland for at udarbejde en Studie over 

Herakles's Stilling i Mythe og Kultus. 
^. Konservator Ove Dahl 1,200. 

til et Ophold i Wien og Dresden for at fortsætte sine botaniske Studier, 

særlig i Systematik og Plantegeografi, samt for at sætte sig ind i 

botaniske Musæers Indretning. 
i Assistentlæge M. Geirsvold 800. 

til et Ophold i Rusland for at studere den bakteriologiske Pestdiagnose 

og forskellige Sider af Pestbacillens Biologi m. v. 
^. Geolog J. Rekstad .^ 900, 

til et Ophold i Tyskland og Schweitz for a sudeie kvartær Geologie 

og Geoteknik 248 

Kr. 

6. (>and, med. Bjarne Eide 1,000. 

til fortsat Ophold i Paris for at studere Nervesystemets Anatomi og 
Pathologi. 

7. Cand. juris Jon Scheie 80O. 

til et Ophold i Udlandet for at studere Retsvidenskab, særlig almindelig 
Retslære og Privatret. 

8. Cand. philos. Emily Arnesen 878. 

til et Ophold i Tyskland eller Schweitz for at studere generel Zoologi 

og for at gøre Studier i zoologiske Musæer. I alt... 6,578. 

Stipendierne ere tilstaaede med Forpligtelse for vedkommende til inden et 
halvt Aar, efter at Rejserne ere udførte, at afgive Indberetning om dem til Kollegiet. 
Legatets Regnskab udviste derefter den 31te Marts 1901 en Beholdning af 15 Kr. 9 0. 

c. Det kgl Videnskabernes Selskab i Trondhjein. Efter den af Selskabets 
Direktion meddelte Beretning er det Selskabet i Slutningen af Aaret 1900 tilfaldne 
Legatbeløb, stort 2,081 Kr. 44 0., blevet benyttet saaledes: 

Kr. 0. 
Til Forøgelse af Selskabets Bibliotek 400. » 

— — af dets Oldsagssamling 200. » 

— — af dets zoologiske Samling 1,481. 44 

I alt. . • 2,081. 44 I Følge Opgørelsen af Stiftelsens Overskud efter Regnskabet for Aaret 1900 
har der i Aaret 1901 været stillet til Raadighod i Stiftelsens forskellige Legatklasser 
af Partikulærformuens og Fællesformuens Overskud henholdsvis 8,732 Kr. 73 0. og 
38,290 Kr., tilsammen 47,022 Kr. 73 0. Heraf er der tildelt de enkelte Legatklasser 
følgende Beløb: 

For Norge: 

Kr. 0. 

Bergens Stift 4,78«. 23 

Det kgl. Frederiks Universitet i Kristiania 6,381. 66 

Det kgl. norske Videnskabernes Selskab i Trondhjem 2,127. 22 

For Danmark: 

Kr. 

Legatklasse I., for gamle Tjenestefolk, som formedelst Alder og Svaghed 

ikke længere ere skikkede til Tjeneste 6,241. 71 

— IL, til Udstyr for Piger, som gifte sig med Haandværkere, 

Professionister og Manufakturister 6,241 . 71 

— III., for Enker til Opdragelse af uforsørgede Børn 6,241. 71 

IV., til Befordring af videnskabelige Bestræbelser, navnlig 

Oplysninger og Berigtigelsej; til Fædrelandets Historie. • 8,564. 85 

— V., til Fremme af Videnskabelighed gennem det kgl. danske 

Videnskabernes Selskab og til Talenters Udvikling blandt 

Kunstnere og Haandværkere 6,437. 63 249 

Det sidste Beløb fordelt saaledes: 

Kr. 0. 
Det kgl. danske Videnskabernes Selskab • 2,145. 88 

Fælles for danske og norske Kunstnere 2,127. 22 

Udelukkende for danske Kunstnere 2,164. 53 

Om Anvendelsen af Beløbene for de noi'ske Legatklasser vil der blive at 
meddele Forklaring i Beretningen om Stiftelsens Tilstand i Aaret ;L902. 

Angaaende Beløbenes Anvendelse i de danske Legatklasser bemærkes følgende : 

Kr. 0. 
Legatklasse I. havde ved Udgangen af Aaret 1900 en Beholdning af.« > » 

Det Legatklassen for Aaret 1901 tildelte Beløb 6,241 Kr. 

71 0., med Fradrag af 10 Kr. 22 0., for meget udbetalt 

i 1900 *...., 6,231. 49 

Udkommer til Raadighed. . . 6,231. 49 

De udbetalte Understøttelser have udgjort: 
For Kjøbenhavn og Købstæder i Sjælland: 

Kr. 

58 Portioner å 80 Kr. ♦ • 4,640. 

I _ Jt 52 — 52. 

4,692. > 

For Købstæder i Jylland: 
17 Portioner h 80 Kr 1,360. » 

6,052. » 
Havdes til Raadighed. . • 6,231. 49 

Udbetalt... 6,052. » 

I Behold... 179.49 

liCgatklasse II. havde ved Udgangen af Aaret 1900 en Beholdning af. . 4,505. 78 

føjes hertil det Legatklassen for Aaret 1901 tildelte Beløb 6,241. 71 

udkommer til Raadighed 10,747. 49 

For Aaret 1901 er der tilstaaet følgende Understøttelser 
af Legatklasse IL: 

For Kjøbenhavn og Købstæder i Sjælland: 
15 Portioner å 300 Kr 4,500. » 

For Købstæder i Jylland: 
6 Portioner å, 300 Kr 1,800. > I alt... 6,300. 

1 Aaret 1901 er der af Legatklasse IL udbetalt: 

Understøttelse, resterende for Aaret 1899 * • • 4 « • . . • • 300. > 

At overføre . . . 30(\ > 350 

Kr. 0. 

Overført.. • 300. » 

Understøttelser, resterende for Aaret 1900 3,300. » 

— , resterende for Aaret 1900 2,700. » 

I alt... 6,300. r 

I Klassen havdes til Raadighed 10,747. 49 

Udbetalt 6,300. » 

I Behold... 4,447. 49 

Legatklasse III. havde ved Udgangen af Aaret 1900 en Beholdning af. . 585. 83 

hertil kommer det Legatklassen for Aaret 1901 tildelte 
Beløb 6,241. 71 

Udkommer til Raadighed • 6,827. 54 

I Aaret 1901 er der udbetalt følgende Understøttelser: 
For Kjøbenhavn: Kr. 

1 Portion å 120 Kr 120. 

49 _ ^ 80 — 3,920. 

4,040. » 

For Købstæder i Sjælland: 

2 Portioner å 120 Kr 240. 

7 _ ^ 80 — 560. 

800. » 

For Købstæder i Jylland: 
2 Portioner å 120 Kr 240. 

18 — k 80— J,440. 

1,680. » 

lait.... 6,520. » 

Til Raadighed 6,827. 54 

Udbetalt 6,520. > 

I Behold... 307.54 

Legatklasse IV. havde ved Udgangen af Aaret 1900 en Beholdning af . . 3,886. 53 

hertil kommer det Legatklassen for Aaret 1901 tildelte 

Beløb \ 8,564. 85 

Udkommer til Raadighed 12,451 . 38 

I Aaret 1901 er dertilstaaet og udbetalt følgendeUnderstøttelser af Legatklasse IV. : 

Kr. 
1. Arkivassistent L. Bobé 500 

til Udarbejdelse af en Monografi om Forfatterinden Frederikke Brun, 

født Munter, en Skildring af hendes Personlighed og hendes Forhold 

til Tidens ypperste Mænd og Kvinder. 2det Bidrag. 

At overføre. . . 500. 251 

Kr. 
Overførte •. 500. 

2. Premierløjtnant K. C. Eockstroh 400. 

til hans Arbejde om den danske nationale Hær i det 17de og 18de 
Åarhundrede. 2den Trediedel. 

3. Overretssagfører V. Eichter * , 500. 

til Udgivelse af hans Værk: 100 Aars Dødsfald. 2den Halvdel. 

4. Skoleinspektør P. Lauridsen , , 500. 

til Eremme af hans historiske Studier og Fuldendelse af paabegyndte 
Arbejder y saasom om den gamle Jorddeling i Danmark og om den 
danske Vækkelse i Nordslesvig 1830 — 48 m. m. 2den Trediedel. 

5. Docent, Dr. phil. A. B. Drachmann 600. 

til en Rejse til Italien for at foretage Haandskriftstudier til en Udgave 

af de gamle Pindarscholier, 2det og 3die Bind. 

6. Overlærer J. Olsen i Varde ♦ 300. 

til Udgivelse af Varde Købstads Historie. 

7. Lærer Søren Alkærsig i Askov » 350. 

til hans Undersøgelser og Beskrivelse af Smugleriet i ældre Tid paa 
Grænsen mellem Nørre- og Sønderjylland. 

8. Cand. mag. Julius Clausen 500. 

til Udgivelse af et Udvalg af Orla Lehmanns Breve og Papirer. 1ste 
Halvdel. 

9. Lærer Evald Tang Kristensen 450. 

til Afskrivning af de af ham indsamlede henved 2,500 Folkeæventyr- 
Opskrifter, særlig fra Jylland. Iste Trediedel. 

10. Postekspedient C. Klitgaard 200. 

Supplement til Understøttelsen i Fjor til Udgivelse af en Beskrivelse af 
Hvetbo Herred. 

11. Årkivsekretær L. Laursen 500. 

til Undersøgelser i fremmede Arkiver, vedrørende hans Arbejde om 
Danmarks Udenrigspolitik i Aarene 1536 — 44 og en paatænkt Ud- 
givelse af en dansk Traktatsamling for Aarene 1523—1750. 

12. Arkivsekretær G. Grove 300. 

supplerende Understøttelse til i svenske Arkiver og Biblioteker at søge 
yderligere Oplysninger om Søkrigen i Danmark i 1658 — 60. 

13. Adjunkt, Dr. phil. K. Hude 400. 

til i Paris at afslutte sine haandskriftlige Studier til Udgivelse af 
Scholieme til Thukydid. 

14. Cand. theol. M. H. Nielsen 250. 

til i Provinsarkivet i Viborg at foretage Undersøgelser angaaende de 
saakaldte kongerigske Enklaver. 

15. Dr. phil. Aage Friis 600. 

som fornyet toaarig Understøttelse til fortsat Afskrivning af de Bem- 
storffske Papirer. 1ste Halvdel. 

IB. Kaptajn C. Hermansen » « 300« 

som supplerende Understøttelse til hans Rejser for at besøge Vaaben- 
samlinger og Musæer, særlig de gamle Tøjhuse i Schweitz. At overføre . . . 6,650, 252 

Kr. 

Overført.. . 6,650. 

17. Cand. mag. Johs. Lindbek 200. 

for et Ophold i Mantua og for Afskrifter, tagne i archivio Gonzaga, af 

en Del Breve fra Kong Christian den 1ste og Dronning Dorothea. 

18. Dr. phil. P. Munch 700. 

til et Arbejde om Danmarks Historie i Aarene 1866 — 70. 

19. Dr. phil. Gustav Bang 600. 

til en Række Studier over de fra det 17de Aarhundrede bevarede dansfee 
Kirkebøger til Belysning af Datidens Samfunds- og Kulturforhold. 

20. Drejerlauget i Kjøbenhavn 250. 

til Udarbejdelse ved Redaktør Just Nielsen af Laugets Historie til Ud- 
givelse som Festskrift ved 250 Aars Jubilæet. 

21. De samvirkende sønderjydske Foreninger 750. 

til en fransk Udgave af Haandbog i det nordslesvigske Spørgsmaals 
Historie. 1ste Halvdel. 

22. Viceinspektør P. Petersen 200. 

supplerende Understøttelse til Udarbejdelse og Udgivelse af en Navne- 
bog, sluttende sig til hans lolland-falsterøke Navneværk. 

I alt... 9,350. 

Kr. 0. 
Som ovenfor bemærket, havdes der i Legatklasse IV. i alt til 

Disposition 12,451. 38 

Udbetalt 9,350. > 

I Behold,,. 3,101.38 

Legatklasse V. havde ved Udgangen af Aaret 1900 en Beholdning af..., 442. 35 

Det Legatklasse V. for Aaret 1901 tildelte Beløb udgjorde 6,437. 63 

Udkommer til Raadighed. . . 6,879. 98 

Heraf til: 

1. Det kgl. danske Videnskabernes Selskab 2,145. 88 

2. Kunstnere : 

a. Fælles for danske og norske Kunstnere: 

Kr. 0. 

Til Præmier (fortrinsvis) 1,063. 61 

Til Understøttelser 1,063. 61 

Beholdningen 442. 35 

2,569. 57 

b. Udelukkende for danske Kunstnere: 

Til Præmier (fortrinsvis) 1,082. 27 

Til Understøttelser 1,082. 26 

2,164. 53 

I alt det ovenstaaende disponible Beløb . . . 6,879. 98 253 

Kr. 0. 

Angaaende det det kgl. danske Videnskabernes Selskab i December 1900 
tilfaldne Legatbeløb meddeles efter den derom fra Selskabet mod- 
tagne Beretning, at der yed ved Udgangen af Aaret 1899 havdes en 
Kassebeholdning af 7,533. 48 

Saar hertil føjes det Selskabet i December 1900 udbetalte Legatbeløb . . . 2,101 . 53 

var til Anvendelse,. , 9,G35. 1 

Deraf er i Aaret 1900 udbetalt til de af Selskabet udgivne Regesta diplo- 

matica 1,069. 15 

hvorefter Kassebeholdningen den 1ste Januar 1901 var, . . 8,565. 86 Af den til Frcsmier og Understøttelser i Legatklassen disponible 
Sum er der i Aaret 1901 tilstaaet og udbetalt følgende Beløb : 

Præmier: Kr. 

1. Fabrikant Valdemar Smith 300. 

for den af ham opfundne selvslukkende Lygte. 

2. Maskinmester A. J. Berg 200. 

for den af ham konstruerede Vandhane. 

3. Maskinist Jobs. Nielsen 400. 

for den af ham opfundne Kraftoverføringsanordning til Variering af en 
konstant eller Eegulering af en variabel Omdrejningshastighcd. 

4. Dr. med. Sophus Bang 400. 

for den af ham opfundne elektriske Buelampe. 

Understøttelser : 

1. Norsk Maler Sigmund Sinding , . 200. 

til fortsat kunstnerisk Virksomhed. 

2. Norsk Maler Kristen Holbø 200. 

til et Studieophold i Kjøbenhavn. 

3. Maler J. Resen Steenstrup 200. 

til fortsat kunstnerisk Virksomhed. 

4. Maler J. Liibschitz 200. 

til Udførelse af en større Radering og til Udnyttelse af en for Rader- 
kunstens Teknik særlig gavnlig Opfindelse. 

5. Maler Robert Fibiger 200. 

til fortsat kunstnerisk Virksomhed. 

6. Maler Hugo Larsen 200. 

til at fuldføre nogle Billeder, til hvilke han har taget Studier, 

7. Billedhugger Einar Jénsson 200. 

til en Rejse til Tyskland og eventuelt længere sydpaa. 

8. Billedhugger Soph. J. Nielsen 200. 

til Fuldførelse af en Statue („Kain") i overnaturlig Størrelse til Konkur- 
rence om den Ejbeschiitzske Præmie. 

9. Maskinkonstruktør Chs. Fiihry 300, 

for den af ham opfundne Varmeregulator, At overføre. . . 3,200. 

39 254 

Kr. 

Overført... 3,200. 

10. Maskinmester Frants C. Støckel 300. 

til videre Uddannelse i Elektroteknik, hvori han har gjort flere nye 
Opfindelser. 

11. Ingeniør H. C. Vogt 400. 

til fortsat Arbejde og nye Forsøg med Pendulpropelleren. 

12. Maskinist Einar Svendsen 200. 

Rejseunderstøttelse til videre Uddannelse i Ingeniørfaget. 

13. Glarmester og Glasmaler A. G. Fledelius 200. 

til videre Prøve af den af ham anviste nye Art af Glasmaleri. lait... 4,300. 

Af Legatklasse V. er der saaledes i Aaret 1901 i alt udbetalt: 

Kr. 0. 
til det kgl. danske Videnskabernes Selskab 2,145. 88 

til Præmier og Understøttelser 4,300. » 

6,445. 88 

I Legatklassen havdes til Raadighed det ovenfor anførte Beløb af 6,879.98 

Udbetalt 6,445. 88 

I Behold... 434.10 

som er tilgodeskrevet Legatklassen med det ovenfor under Stiftelsens Passiver op- 
førte Beløb. 

Saaledes afgives denne allerunderdanigste Indberetning. 

Direktionen for den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse. 

Kjøbenhavu, den 2Gde April 1902. 

Allerunderdanigst 
E. Holm Sieari. 

O. Hall. 255 Sommarisk Fremstilling af de danske Statsbaners Indtægt i Febrnar Maaned 1902, 
indbefattende Besnltatet af samtlige Maaneden yedkommende Afregninger*). 

Personbefordring (inkl. Indtægt af Eejsegods): Kr. ø, Kr. 0. 

lokalt 835,8127, Personer 629,321. 85 

gennemgaaende 30,1307, — 81,065. 53 865,943 Personer 
Særtog Gods- og Ej-eaturbef ordring: Kr. 0. 

lokalt 197,076.« Tons 750,517. 33 

gennemgaaende 51,582.« — 168,455. 88 248,659.2 Tons Særtog, 710,387. 38 9ll>,y73. 21 

Postbefordring 61,658. 25 

ForskeUigt 20,992. 40 Tilsammen... 1,712,011.21 

Indtægt i Maanedeme April 1901— Januar 1902 23,336,947. 1 

Indtægt i Maanedeme April 1901— Februar 1902 25,048,958. 25 I Februar Maaned 1901: Kr. 0. 

Personbefordring (inkl. Indtægt af Rejsegods) 798,2667s Personer. . 669,101. 18 

Godsbefordring 227,190.5 Tons 837,131. 47 

Postbefordring 61,006. 73 

Forskelligt 20,570. 88 Tilsammen . . . 1,587,810. 26 

Indtægt i Maanedeme April 1900— Januar 1901 22,895,814. 82 Indtægt i Maanedeme April 1900— Febmar 1901 24,483,625. 8 *) Den tilsvarende Fremstilling for Januar Maaned 1902 findes i Min. Tid. for 1902 B. 
8ide 189. 256 Oversigt over Telegrafkorrespondancen og Telegrai 

i Finansaarene IS 

T< 
Indenrigske. 


Mellemrigske. 


Gei 
1901—02. 


1900—01. 


1901 02. 


1 

1900—01. 


1901 02. 
1 

Antal. Indtægt. 

1 


■ 1 
Antal. Indtægt 

t 


Antal. 


Indtægt. 


Antøl. 


1 
Indtægt. 


Antal. 


1 

Indt« 


Kr. 
Kr. 

1 
Kr. 
Kr. 
Kr 


April Kvartal 


175,498 


93,615,49 


177,690 


95,136,97 218,556 


123,166,81 


220,710 


128,020,0, 


152,042 


44,67 


Juli ^ 


176,848 


94,892,50 


175,637 


95,464,18 237,321 


141,120,,, 


229,997 


138,174,49 


152,481 


43,50 


Oktober — 


167,605 


88,616,29 


160,977 


87,319,88 


222,239 

1 


133,198,51 


207,952 


122,808,^4 


153,665 


44,93! 


Januar — 


129,110 


69,530,„ 


135,037 


1 

74,482,41 1,195,609 


115,186,3« 


196,781 


116,551,89 


143,706 


43,441 


I alt i Jb'inans- 


1 
aaret. . . 


649,061 


346,654,99 


649,341 


352,403,44 


873,725 


512,671,,, 


855,440 


605,565„j 


601,894 

i 


176,551 257 iKta samt over Antal og Indtsegt af Telefonsamtaler 

m og 1900—1901, » -■ ' 

pramer. 


Telefon-Sam taler. 
190( 
I alt. 


\ 01. 


1901—02. 


1900 01. 


1901—02. 


1900—01. 


1 

i 

■ 

AotAl. Indtægt. 


Antal. 

i 


• 

Indtægt. 


Antal. 


Indtægt. 


Antal. 


Indtægt 


Antal. 


Indtægt. 


Kr. • 
Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 


161.389 


48,903^ 


546,096 


261,456,47 


559,789 


272,061,07 


81,465 


60,373,98 


72,000 


55,329,81 


161.854 


50,332^, 


566,650 


279,512„5 


567,488 


283,970,3, 


88,132 


66,807,0, 


77,323 


59,329,09 


16§.004' 5I,959„g 


543,509 


266,748,3, 


536,933 


262,087,13 


81,600 


64,860,74 


73,098 


61,811,35 


\r,m 


i 49,272,,, 


468,425 


228,165„8 


489,342 


240,306,8« 


84,979 


66,186,14 


78,334 


59,456,gi 


mw 


200,467,33 


2,124,680 


1,035,883,14 


2,153,552 


1,058,426,05 


336,176 


258,227,87 


300,755 


235,926,80 25S Forklaring over de ander Afdelingen for Toldsager April— Maj 1902. 


Kjøbcnhavn. 


Øvrige Sjælland, 
Møen og Samsø. 


Bomholm og 
Christiansø. 


Indførselstold 


Kr. 

4,007,443 
262,744 


Kr. 

4,637,839 
299,210 


Kr. 

310,731 
12,850 


Kr. 

306,772 
13,092 


Kr. 

19,167 
1,281 


Kr. 
21,684 


Krigsskat 


1,363 


Tilsammen . . • 

Stempelafgift af Spillekort 

Skibsmaalingsafgift 

Afgift af indenlandsk Tilvirkning 

af Roesukker 

Brændevinsbrændingsafgift , . , . 
Pakhusleje og Leje af Frilager 
Rekoguitioner af handelsrejsende 
Ølskat 


4,270,187 

489,783 

130,628 

55,398 

17,920 

627,958 

43 

2,122 

5,594,039 


4,937,049 

3,436 
56 

434,623 

151,576 

55,674 

17,360 

639,716 

» 

2,311 
6,241,801 


323,581 

» 

100,259 

915 

968 

28,823 

11 

328 


319,864 

42 

2,258 

100,373 

645 

1,280 

29,076 

» 

282 


20,438 

» 
6,763 

7 

> 
» 
» 
20 


23,047 

» 
46 

5,777 
16 

> 


Konsulatafgift 

Andre Indtægter 


> 


Bruttoindtægt . . , 


454,885 


453,820 


27,228 


28,886 


Godtgørelser 

for udført Brændevin m. m. , . 
af allo andre Toldafgifter . . . 
af Krigsskat 


2,402 
48,493 
11,267 

62,162 


3,162 
73,631 
13,390 


150 

9,820 

365 

10,335 


114 

14,125 

163 


130 
317 


105 

682 


Tilsammen. • . 


90,173 


14,402 


447 


787 


Nettoindtægt . . . 


5,531,877 


6,151,628 


444,550 


439,418 


26,781 


28,099 I April — Maj 1902—03 er der en Mereindtægt imod samme Tidsrum af 1901 — 02 paa . . . 
Altsaa en Forbedring af Status i Maj Maaned af 259 nnder Generaltolddirektoratet henhørende Intrader. Hele Landet. 


Lolland og Falster. | 


Fyn, Langeland og Ærø. | 


Jylland. | 
Tilsammen. 


««/n«« 


*««/l»OB 


^««/l«8 


'"^liM 


1801/l«a 


^««/iao8 


««^/igo2 


^«»/i«oe 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


Kr. 


78,14^ 


93,130 


303,088 


336,775 


1,242,542 


1,313,939 


5,961,110 


6,710,139 


9,440 


10,664 


32,375 


30,611 


92,461 


96,116 


411,151 


451,056 


87,589 


103,794 


335,463 


367,386 


1,335,003 


1,410,055 


6,372,261 


7,161,195 


> 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


3,436 


» 


25 


» 


326 


» 


70 


» 


565 


23,851 


149,917 


73,495 


5,928 


> 


» 


587,129 


592,726 


> 


» 


18,174 


18,152 


306,964 


334,717 


562,788 


610,595 


72 


82 


935 


848 


2,319 


2,286 


59,646 


59,551 


498 


1,280 


1,220 


960 


5,215 


4,G43 


25,831 


25,523 


4,958 


4,948 


71,051 


71,442 


138,244 


140,625 


871,034 


885,807 


> 


» 


15 


» 


» 


3 


69 


3 


165 


145 


118 


100 
465,142 


732 


739 


3,485 


3,577 


117,133 


260,191 


500,471 


1,788,477 


1,893,138 


8,482,233 


9,342,978 


34 


30 


492 


439 


693 


610 


3,901 


4,450 


3,971 


1,978 


4,708 


5,769 


21,181 


29,190 


88,490 


125,375 


> 


» 


1 


2 


14 


6 


11,647 


13,561 


4,005 


2,008 


6,201 


6,210 


21,888 


.29,806 


104,038 


143,386 


113,128 


258,183 


495,270 


458,932 


1,766,589 


1,863,332 


8,378,195 


9,199,592 821,397 Kr. 
742,868 — 78,529 Kr. 260 Meddelelse om Orlov for Landbragsministeren. 

Hans llajestæt Kongen har under 16de Juni allemaadigst tilstaaet Landbrugs- 
minister O. Hansen, Rd. af Dbg., Orlov i Juli for at foretage en Rejse i Udlandet og 
overdraget Ledelsen af Landbrugsministeriet under hans Fraværelse til Krigsminister, 
Oberst udenfor Nummer i Artilleriet V. H. O. Madsen, Kommandør af 2den Gnid af 
Dannc})rog og Dannebrogsmand, dekoreret med Fortjenstmedaillen i Guld. Afløsning af Højtidsoffer. 

Under 26de Juni 1902 har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 
approberet en mellem Seem Sogneraad og de ofEerberettigede indgaaet Overenskomst 
om Afløsning for bestandig fra 1ste Januar 1903 at regne af Højtidsofret i Seem 
Sogn, saaledes at det afløses for bestandig fra den 1ste Januar 1903 at regne mod et 
fast aarligt Vederlag til Sognepræsten af 217 Kr. 94 0. og til Læreren af 125 Kr. 38 0., 
paa Vilkaar, at der ikke paalignes de ikke til Folkekirken hørende Skatteydere, saa- 
vel som de militære og offerberettigede selv samt Personer, der have løst Sognebaand, 
et større Skattebeløb end der, om Ofret ikke var afløst, vilde kunne paalignes dem. 

Under 2den Juli har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet approberet 
en mellem Vilsted og Vindblæs Sogneraad og de offerberettigede sammesteds indgtiaet 
Overenskomst om Højtidsofrets Afløsning for bestandig fra den 1ste Januar d. A. at 
regne mod faste aarligt Vederlag af 120 Kr. til Sognepræsten, 75 Kr. til Læreren i 
Vilsted og 45 Kr. til Læreren i Vindblæs paa Vilkaar, at der ikke paalignes de ikke 
til Folkekirken hørende Beboere, militære Personer, der have løst Sognebaand, eller 
de offerberettigede selv større Skattebidrag end der, om Offeret ikke var afløst, vilde 
kunne paalignes dem. 2B1 Afskedigelser og Udnævnelser o. s. t. 

a. Afskedigelser in. m. 

Under Landbrugsministeriet: 

Under 26de Juni har Landbrugsministeriet efter Ansøgning fritaget Skovrider L. 
F. E. Hintz for den ham i Forbindelse med hans tidligere Embede som Skovrider for Bude- 
rapholm Distrikt overdragne Bestilling som Tilsynshavende med de private Skove i Aalborg, 
Hjørring og Thisted Amter. b. Udnævnelser og Beskikkelser m. m. 

Under Udenrigsministeriet' 

Under 10de Juni er cand. juris Peter Theodor Raaschou ansat som udsendt dansk 
Vicekonsul i London fra den 1ste Juli d. A. at regne. 

Under Justitsministeriet: 

Under 24de Juni har Justitsministeriet meddelt XTnderreteeagfører, cand. juris Einar 
GlTid af Aalborg Beskikkelse som Overretssagfører. 

Under 26de Juni ere Assistenterne under den kongelige Landsover- samt Hof- og 
Stadsret, Jacob Saabye og Anton Adolf Malta-Muller, allemaadigst udnævnte til Kontor- 
chefer under bemeldte Bet og førstnævnte til Chef for Betteng Sekretariat, sidstnævnte til 
Chef for Bettens Sdie Brevskriverkontor. 

Under 2den Juli har Justitsministeriet meddelt Overretssagfører Jens Valdemar 
Møldrup Beskikkelse som Højesteretssagfører. 

TTnder Sdie Juli har Justitsministeriet meddelt exam. jur. Hans Møller Severin 
Hansen, der har opgivet at ville tage Bopæl paa Frederiksberg, Beskikkelse som TJnderrets- 
frer. U)ider Landbrugsministeriet: 

Under 26de Juni har Landbrugsministeriet overdraget Bestillingen som Tilsynsha- 
vende med de private Skove i Aalborg, Hjørring og Thisted Amter til den nuværende Skov- 
rider for Buderupholm Distrikt, C. J. Holm. 

Under s. D. har Landbrugsministeriet antaget Skovfoged ved Ulvedal, Stendal og 
Havredal Plantager under Viborg Distrikt, Carl Sigismund Cramer, som Skovfoged ved 
Danstrup Hegn under 2 det Kronborg Distnkt. 

Under s. D. er Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær i Landbrugsministeriet, Wil- 
liam Gustav Ditlev Frederik Bichter, allemaadigst beskikket til Kontorchef i Landbrugs- 
ministeriet. 

Under s. D, er Assistent i Landbrugsministeriet, Carl William Søren Ivar Jensen, 
allemaadigst beskikket til Fuldmægtig i Landbrugsministeriet. 

Onder Ministeriet for Kirke' og Undervisningsvæsenet : 

Under 26de Juni har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet ansat cand. 
philol. Hans Christian Velschow som Timelærer ved Metropolitanskolen fra 19de August 
d. A. at regne. 

40 362 

tinder 27de Juni har Ministeriet for Kirke- og ITndervisningBvæsenet konstitueret 
cand. mag. Hans Ditlev Easmus Casmer Scfaaldemose Nielsen som Adjunkt ved Sorø Akade- 
mis lærde Skole og Opdragelsesanstalt fra den 19de August d. A. at regne. 

Undei' Fifiansmifiisteriet : 

Under 13de Juni har Finansministeren udnævnt Fuldmægtig i Kjøbenhavns Told- 
bods Havneoppebørselskontor, J. F. V. Nielsen, til Toldoppcbørselskontrolør i Nysted. e. Benaadninger med Titler og Ordener m. m. 

Under 25 de Maj er den franske Republiks overordentlige Gesandt og befuldmæg- 
tigede Minister i Kjøbenhavn, J. A. A. J. Jusserand, allemaadigst udnævnt til Storkors af 
Dannebrog. 

Under s. D. ere eftemævnte benaadede med Ordensdekorationer som følger: 
med Storkorset af Dannebrog med Ordenstegnet i Diamanter: 
den franske Republiks Udenrigsminister Delcassé, 

med Storkorset af Dannebrog: 
Fransk Viceadmiral Sioustan; ^^Sécretaire general" og ^ Chef de la maison militairc^ 
hos den franske Republiks Præsident, General Dubois; og „Sécretaire general civil ^ hos 
Præsidenten, Combarien, 

med Kommandørkorset af Dannebrog af 1ste Grad: 
Adj utant hos den franske Republiks Præsident, Oberst Sil vestre, 
med Kommandørkorset af Dannebrog af 2den Grad: 
Adjutant hos den franske Republiks Præsident, „Chef d'escadrons" Chabaud; fransk 
Oberstløjtnant Lamy; fransk „Capitaine de frégate" Gauchet; Repræsentant for „VAgence 
Havas" L. L. Pognon, 

med Ridderkorset af Dannebrog: 
2den Ambassadesekretær, Yicomte de Greigueuil; 2den Ambassadesekretær, Maurico 
Depret; „Lieutenant de vaisseau" Grout; Paul Loubet; „Lieutenant de vaisseau^ Batellet 
og „Lieutenant de vaisseau" Le Breton. 

niltdelf • til tt børe fremmede Ordener. 

Under 13de Juni har Hans Majestæt Kongen allemaadigst tilladt Premierløjtnant 
uden for Nummer i Søofficerskorpset, C. C. Ziegler-Sørensen, at anlægge og bære den ham 
af Hans Majestæt Kongen af Siam tildelte Dekoration af Kroneordenens 5to Klasse samt 
en ham ligeledes tildelt Erindringsmedaille. 

Under 26de Juni er det allemaadigst tilladt Skoledirektør for Kjøbenhavn, Pro- 
fessor Sophus Gustav Bauditz, R. af D., at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt 
Hellenernes Konge tildelte Dekoration som Officer af Frelserens Orden. 263 Ledige Embeder og Bestillinger. CtiJer Indenrigsministeriet : 

22 Embeder som Postkonti'olører. Opslaaede ledige den 23de Juni 1 iQQ'y 
Udløber den 7 de Juli j I Følge Lønningslov for Postvæsenet af 23de Maj 1902 § 6 vil der fra den 1ste 
September d. A. blive oprettet 22 nye Postkontrolørembeder, nemlig 13 Embeder med aar- 
li^ Lønning 2,500 Kr., hvoraf 8 i E^øbenhavn og 1 i hver af Byerne Aarhus, Aalborg, 
Randers, Horsens og Kolding, samt 9 Embeder med aarlig Lønning 2,200 Kr., nemlig 1 i 
hver af Byerne Vejle, Slagelse, Esbjerg, Roskilde, Nykøbing F., Svendborg, Viborg, Frede- 
ricia og Helsingør. 

Kautionen udgør 2,000 Kr. med Forbehold af Forhøjelse og stilles efter Heglerne 
i Lov af 7de Januar 1898 om Sikkerhedsstillelse for dem, der have ofifentlige Oppebørsler. 

Ansøgninger om disse Embeder stiles til Hans Majestæt Kongen og indsendes til 
Generaldirektoratet for Postvæsenet, bilagte med de fornødne Bevisligheder og med særlig 
Angivelse af den Stilling, den paagældende navnlig maatte ønske at opnaa. 

Fra den 1ste September d. A. at regne ville 27 Ekspedientpladser ved Provinspost- 
kontorerne være at besætte. 

Opslaaede ledige den 23de Junil 10^9 
Udløber den 7de Juli / *^"^- 

Begyndelseslønning 1,100 Kr. aarlig; desuden eventuelt et Huslejetillæg; Kaution 
1,100 Kr. enten i anordn in gsmæssige Effekter eller ved tilfredsstillende Selvskyldnerkaution. 

Ansøgninger om disse 27 Ekspedientpladser skulle, stilede til Indenrigsministeriet, 
indsendes til Generaldirektoratet for Postvæsenet og maa indeholde Oplysning om: 

Vedkommendes fulde Navn, Fødselsaar og -dag samt Fødested. 

Den Posttjeneste, Ansøgeren tidligere har udført. 

Væmepligtsforhold (saafremt Ansøgeren er kasseret ved Sessionen, Oplysning om 
Grunden hertil). 

Kundskaber, navnlig i levende Sprog, Eksamen (Afskrift af Eksamensbevis). 

Helbredstilstand, med Hensyn til hvilken Lægeattest maa vedlægges, hvori der sær- 
lig bliver at omtale, om den paagældende har et stærkt Bryst og et godt Syn. 

Attester, Anbefalinger og øvrige Bilag ville ikkun være at indsende i behørig be- 
bæflet Afskrift. 

De, der have indsendt Ansøgning i Henhold til Opslaget i „Offic. Medd.^ Nr. 10 
[or 30te April 1902 om 3 Ekspedientpladser ved Provinspostkontorerne, behøve ikke nu at 
mddende ny Ansøgning. 

bilder Landbmgsministeriet: 

Skovfogedtjenesten ved Ulvedal, Havredal og Stendal Plantager under Viborg Skov- 
distrikt. Opslaaet ledig den 27de Juni ) iqao 
Udløber den 18de Juli / ^^"^• Ansættelsen sker paa Opsigelse med 1 Aars Varsel med en Begyndelseslønning af 
^00 Kr. aarlig. Godtgørelse for lovmæssigt Brændselsdeputat, saa læjige dette ikke kan le- 
>'eres fra et nærliggende Sted paa Distriktet, 80 Kr. aarlig, og Brugen af Skovfogedstedet 
rivedal med Jordlod af c. 34 Td. Land, skyldsat for Hartkorn 1 Td. 1 Fdk. V2 Alb. 
^jamme'skat 1 Kr. 70 0. Bolig og Jordlod overtages i Henhold til Finansministeriets Be- 
kendtgørelse af 13de November 1872, og Brugeren har at udrede alle Skatter og Afgifter 
af samme. 264 

Paa Tjenesten hviler et Byggelaan, stoi-t til Rest efter Afdrag i Ilte Juni Termin 
1902 103 Kr. 3 0., der forrentes med 4 pCt. p. a. og afdrages med 7 Kr. 36 0. i hver 
Ilte Juni og Ilte December Termin. 

Denne Bestilling, der besættes af Landbrugsministenet, hører til dem, hvortil der 
i Følge kongelig Resolution af 29de September 1860, Lov om Hærens Ordning af 6te Juli 
1867 § 103, Lov om Søværnets Ordning af 28de Maj 1880 § 37 og Lov om Hærens For- 
plejningskorps af 22de Marts 1897 § 11 er forbeholdt visse Militærpersoner fortrinsvis Ad- 
gang, naar de i øvrigt ere i Besiddelse af de fornødne Kvalifikationer og have behørig Fag- 
dannelse. 

Ansøgninger, bilagte med Aldersbevis (Daabsattest) og — for saa vidt vedkommende 
Ansøger ikke er Forstkandidat — med det anordnede, af en kongelig Skovrider udstedte 
Lærebrev, stiles og indsendes til Landbrugsministeriet. 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisyxingsvæsenet: 
Nørholm Sognekald i Viborg Stift. 

Opslaact ledigt den 30te Juni \ 

Udløber den 28de Juli / ^^"- 

Reguleringssum 1,600 Kr. Toksværd Sognekald i Sjællands Stift. 

Opslaaet ledigt den 2den Juli 
Udløber den 30te Juli 

Reguleringssum 2,200 Kr. } 1902. Under Finmisministeriet : 

Embedet som Amtsforvalter for Maribo Amtstuedistrikt. 

Opslaaet ledigt den 26de Juni \ ^^^^^ 
Udløber den 17de Juli / ^^"- 

Lønning i Følge Lov af 2den Juli 1870 om Amtsforvalternes Lønning 4,800 Kr, 
Kontorholdsgodtgørelse i Følge Lov Nr. 31 af 20de Marts 1901 4,200 Kr.; Honoraret for 
Oppebørsel af Brandhjælpspengo og Procenterne for Forhandling af stemplet Papir liave 
efter Gennemsnittet af de 5 sidste Finansaar udgjort henholdsvis c. 3,610 Kr. og c. 1,240 Kr. 
I Anledning af Besørgelsen af Forretninger ved Bestyrelsen af Lolland-Falsters Bispestols 
af Statskassen overtagne Tiender oppebærer Amtsforvalteren et fast Honorar af 400 Kr. 
aarlig, ligesom der for Udførelsen af de med Godsforvaltningen for Baadesgaards Gods for- 
bundne Forretninger og de dermed forbundne Udgifter (Porto derunder indbefattet) er til- 
lagt ham et aarligt Honorar af 600 Kr. Amtsforvalteren har tillige uden derfor at oppe- 
bære noget Vederlag at besørge Godsforvalterforretningome for Falsters Gods. Til Embedet 
hører endvidere 2^^/^^ Td. Land Embedsjord. Udgifterne til Kontorhold have i de 6 sidste 
Finansaar udgjort henholdsvis 6,693 Kr. 28 0., 6,233 Kr. 35 0., 6,604 Kr. 65 0., 6,127 Kr. 
48 0. og 6,142 Kr. 55 0. 

For de Amtsforvalteren betroede Oppebørsler vil der være at stille en Sikkerhed 
af 20,000 Kr. 

Den, der beskikkes til Embedet, vil være pligtig at underkaste sig de Forandringer, 
der maatte blive trufne i Henseende til Embedets Forretningsomraade. 

Ansøgninger om dette Embede stiles til Hans Majestæt Kongen og indsendes til 
Skattedepartementet. 

Embedet som Toldforvalter i Vordingborg. 

Opslaaet ledigt den 30te Juni 1 iQn9 
Udløber den 21de Juli / ^•'"'^• 

Lønning 3,000 Kr. aarlig, Kontorhold svederlag 1,210 Kr. aarlig. Kautionen er 
2,300 Kr. under Forbehold af Forhøjelse og skal stilles efter Reglerne i Lov af 7de Januar 
1898 om Sikkerhedsstillelse af dem, der have offentlige Oppebørsler. 

Den, som beskikkes, vil i Henhold til allerhøjeste Resolution af 26de November 265 

1862 haye at underkaste sig de Bestemmelser; der eventaelt maatte blive trufne med Hen- 
syn til Adgang til at erholde Pension af de med Embedet forbundne uvisse Indkomster. 

Ansøgninger om dette Embede stiles til Hans Majestæt Kongen og indsendes til 
Generaltolddirektoratet. 

Beretning om ledige gejstlige Lniheders Beskaffenhed efter de fra vedhmimende 

Biskopper modtagne Meddelelser, 

Thyregod og Vester Sognekald i Eibe Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 224). 

Indttegier : 1. Korntiende 86 Td. 6 Skp. 3^/, Fdk. Bug in natura, men betales i 
Reglen efter Kapitelstakst. — 2. Smaaredsel 5 Td. 4 Skp. Byg. — 3. Ofifer og Accidenser 
efter Ghennemsnit af de sidste 5 Aar c. 770 Kr. — 4. Landgilde af en Gaard i Yesterlund 
8 Kr. — 5. Benter af en Embedskapital paa 7,300 Kr. 85 0. ; Kapitalen vil blive forøget 
med 100 Kr. som Købesum for bortsolgt opskaaret Tørvejord. — 6. Bygafgift af boi-tsolgt 
Jord — 13 Td. — efter Kapitelstakst. — 7. Udbytte af en Nationalbankaktie paa 220 Kr. 
2 0. — 8. Præstegaardens Avling, der udgør c. 36 Td. Land Agerjord, c. 5 Td. Land 
Toft, Eng, Have og Gaardsplads, af Hartkorn 2 Td. 5 Skp. 1 Fdk. 1/2 Alb., er bortfor- 
pagtet fra Iste April 1902 til Iste April 1910 (Toften, c. 1«/^ Td. Land, er forbeholdt Be- 
ueficiarius) for en aarlig Afgift af 34u Kr., at betale Iste April og Iste November, 2 Kan- 
der Mælk daglig Aaret rundt, 5 Læs Gødning, Vedligeholdelse af de 3 Udhuse indtil for 
50 Kr. aarlig (hvad der gaar derudover, betales af Præsten), Betaling af Kommuneskatter 
af Hartkorn (o. 30 Kr. pr. Td. Hartkorn) og andre Kommuneydelser af Ejendommen ; ende- 
lig alle Embedskørsler Søn- og Helligdage til Vester Kirke samt i øvrigt for en Betaling 
af 1 Kr. pr. løbende Mil aUe andre Kørsler, som maatte forlanges. Desuden skal Forpag- 
teren en Gang for alle tække en Side af Stuehusets Tag. Præstegaardens Bygninger be- 
staa af Stuehus, bygget 1847, grundmuret, straatækt, temmelig let at vedligeholde, og som 
vil kunne staa i mange Aar, samt tre sammenbyggede Længer, af hvilke Laden er ny (fra 
1897), Staldbygningen fra c. 1870, og et temmelig gammelt Hus, der afgiver Forpagterbo- 
lig samt indeholder Tørverum og Bryggers, og hvis nordre Side er af Bindingsværk. Stue- 
huset afgiver en bekvem Bolig med 6 Værelser, 2 Gæsteværelser, 1 Pigekammer og god 
Udenomfllejlighed, er sundt at bebo, mangler dog en Del Lys paa Grund af dets Beliggen- 
hed med Gavlene imod Syd og Nord ; ikke fugtigt. Godt, lidt haardt Vand, i tilstrækkelig 
Mængde. Haven, c. 1 Td. Land stor, hyggelig og frugtbar, fortrinlig Køkkenhave, mindre 
god Fragthave. Præstegaarden idyllisk beliggende, 4^/4 Mil fra Vejle, 1^4 Mil fra Give 
Station, 15 Minuters Gang fra Tyregod Kirke og */g Mil fra Vester Kirke. 

Udgifter: 1. Amtetueskatter (indbefattet Brandpenge) c. 86 Kr. — 2. Kommune- 
skat af Hartkorn (betales af Forpagteren) c. 80 Kr. — 8. Ekspenser c. 40 Ki\ — 4. Em- 
bedslaan til en ny Lade, stort 1,320 Kr., forrentes med 4 pGt. og afdrages med ^15 afti'Hg 
fra Ilte December 1897. — 5. Præstegaardens Indløsningssum er 1,000 Kr. 

Brændsel maa købes. — Der er ingen Enke paa Kaldet. 

Femø Sognekald under Lolland-Falsters Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 225). 

Indtægter: 1. Komtiende 85 Td. 6 Skp. 3 Fdk. Hvede, 11 Td. 7 Skp. "/^ Fdk. 
Rug, 111 Td. 6 Skp. »/4 Fdk. Byg, 3 Td. 3 Skp. 3 Fdk. Ærter, som i de sidste Aar er 
bleven leveret med omtrent Halvdelen efter Kapitelstakst, Besten in natura. — 2. Smaa- 
redselsvederlag 14 Td. 4 Skp. IY2 Fdk. Byg, som betales efter forrige Aars Kapitelstakst. 
— 3. Offer og Accidenser efter sidste 5 Aars Gennemsnit c. 340 Kr. Højtidsofret er af- 
løst. — 4. Udbytte af en Bankaktie paa 174 Kr. 17 0. — 5. 5 Høstdage å 50 0. — 6. 
Præstegaardens Avling, c. 15 Td. Land, af Hartkorn 2 Td. 3 Skp. 1 Fdk. 27^ Alb., er 
bortforpagtet paa 12 Aar indtil Iste April 1908 for en aarlig Afgift af 48 Td. Byg, som 
betales hver Td. med 50 0. over Nykjøbing Amts Kapitelstakst, Gødning til Haven og 
nogle Kørsler. 

Udgifter: 1. Skatter paa Amtstuen c. 48 Kr., til Kommunen c. 80 Kr. — 2. Byr- 
der paa Kirkejorden: a) Brød og Vin til Alteret c. 9 Kr.; b) Kirkesyn l*/j Td. Byg efter 
Kapitelstakst. — 3. Ekspenser c. 14 Kr. — 4. Renter af Laan til Bankhæftelsens Indfrielse 
og for Udbetaling af Bankaktieudbytte i alt 7 Kr. 20 0. — 5. Renter og Afdrag af et 
Brøndlaan, stort 1,115 Kr. 65 0., afdrages i 20 Aar fra Ilte December 1892. — 6. Ind- 266 

løsningsBum 1,000 Kr., hvoraf 800 Kr. haves til Laans af Stiftets gejstlige Enkekasse og 
200 Kr. hos Femø Kommune. 

Stuehuset, der er opføH 1856 og teglhængt, afgiver en sund og hyggelig Beboelses- 
lejlighed paa 4 større og 3 miudre Værelser samt 2 Gavlværelser. Stald og Lade ere ældre 
Bygninger i anordningsmæssig Stand. En Brønd, som aldrig gaar tom. Haven med mange 
ny og ældre Frugttræer og Buske er c. I Td. Land stor. Daglig Diimpskibsforbindelse 
med Fejø og Bandholm. Læge og Telefon. Øen er meget smuk og sund. Kirken ligger 
c. 10 Minuters Gang fra Præstegaarden. Der er ingen Enke paa Kaldet. — Bidrag til 
Hjælpeenkekasson svares for Tiden ikke, men kan, uaar Forholdene kræve det, være ret 
betydeligt. 

Sørbymagle og Kirkerup Sognekald i Sjællands Stift (se Min. Tid. for 1903 B. Side 225). 

Indtagter: 1. Korntiende 213 Td. 3^/3 Fdk. Byg. — 2. Kvægtiende og Smaared- 
selsvederlag 17 Td. 1 Skp. Vg Fdk, Byg. — 3. Arvefæsteafgift 62 Td. 4 Skp. Byg; alt 
efter Kapitel stakst. — 4. Refusion fra Skovsgaard 14 Kr. 71 0. — 5. Bente af en Em- 
bedskapital, stor 13,228 Kr. — 529 Kr. (Renterne af en Embedskapital, stor 1,020 Kr., 
tilfalde Enken paa Kaldet). — 6. Afgift af Fæstehuse 56 Kr. — 7. Udbytte af Bankaktie 
26 Kr. — 8. Højtidsofret er fra 1ste Januar 1902 afløst med 555 Kr. 32 0. — 9. Acci- 
denser efter Gennemsnit af 5 Aar 49 «) Kr. — 10. Indtægt af Præstegaardens Jordtillig- 
gende, af Hartkorn 3 Td. 1 Skp. 2 Fdk., i alt 18 Td. Land Ager, 2^/^ Td. Land Eng af 
daarlig Beskaffenhed og 5 Td. Land Skov. Sidste BeneficiariuB har selv drevet Avlingen, 
der nu er i foi-trinlig Drift ; der er et udmærket Møddingsted, og Ajlebeholder er anlagt 1894. 

Udgifter: 1. Amtstueskatter 135 Kr. — 2. Kommuneskatter af Hartkorn 78 Kr. 

— 3. Ekspeuser 20 Kr. 66 0.; Bidraget til Hjælpeenkekassen udgør ordinært 5 Td. Byg. 

— 4. Renter af Laan til Bankhæftelsens Indfrielse 14 Kjt. 93 0. — 5. Renter og Afdrag 
paa et Byggclaan paa 3,398 Kr. fra Ilte December 1893 i 20 Aar. — 6. I Anledning af 
en tidligere Foimands den 14de Januar 1892 stedfundne Entledigelse er der paalagt Em- 
bedet et aarligt Pensionsbeløb, at udrede i Overensstemmelse med den kgl. Anordning af 
16de December 1887 med 170 Td. Byg, at betale med Penge efter hvert Aars Kapitels- 
takst, og 252 Kr., hvilken Pension er fordelt paa 12 Aar i Henhold til den kongl. Anord- 
ning af 3dio September 1898. Heraf udredes i Enkepension 46 Td. Byg og 152 Kr. aar- 
lig, Resten indbetales i Præstepensionsfondet: 8de Mai*ts 1903 og 19 )4: 41 Td. Byg, 8de 
Marts 1905: 4 Td. 6 Skp. '^/^^^ Fdk. Byg, og i Penge: 8de Oktober 1902: 33 Kr. 33 0., 
8de Oktober 1903: 19 Kr. 36 0., 8do Oktober 1904: 9 Kr. 68 0. 

Det meste Brændsel maa købes. 

Præstegaarden, hvis Indløsningssum er 1,000 Kr., afgiver en ret god og sund, men 
ikke meget rummelig Bolig; Udhusene ere i god Stand. Haven, der er blevon udvidet i 
1893, har nogle ældre og mange unge Frugttræer. Der haves godt og i Almindelighed 
tilstrækkeligt Drikkevand fra en Brønd i Gaai'den. 

Der er en Enke paa Kaldet. 

Ringgive og Give Sognekald i Ribe Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 240). 

Indtægter: A. Ringgive: 1. Tiende 28 Td. Rug samt afløst Kvægtiendo 8 Kr. — 
2. Smaaredsel 6 Td. 3 Skp. 2 Fdk. Byg. — 3. Afgift af boi-tsolgt Jord 10 Td. 67^ Skp. 
Byg. — 4. Renter af Embedskapitaler 124 Kr. 4l 0. — 5. Ofifer efter de sidste 5 Aars 
Gennemsnit 242 Kr. 67 0. — 6. Accidenser, ligeledes, 286 Kr. 33 0. — 7. Præstegaar- 
dens Jordtilliggende, af Hartkorn 2 Td. 7 Skp. 3 Fdk. l^U ^I^m c. 300 Td. Land, hvoraf 
lidt over Halvdelen er opdyrket, Resten Hede, er bortforpagtet til Iste April 1907. For- 
pagteren, som bor i Præstegaarden, besørger alle Embedskørsler og kører desuden 100 lø- 
bende Mil aarlig for Præsten, alt uden Betaling; han leverer 3 Kander Mælk daglig, 
50,000 Stkr. Tørv aarlig af Præstegaardens Mose, 12 Snese Æg aarlig, præsterer kommu- 
nale Pligtarbejder, vedligeholder Gaardcns Bygninger, præsterer Møllekørsler samt holder 
Præstens Vogn ren, besørger Lægning og Pasning af V« T^' ^agte Kartofler, Fodring og 
(græsning af 2 Faar med Yngel, leverer Gødning til Præstens Have, besørger Opdyrkning 
af 2 Td. Land Hedejord samt betaler 150 Kr. aarlig. Præsten holder selv Vogn. 

Af Præstegaardens Bygninger har det grundmurede, skiferdækkede Stuehus 7 Væ- 
relser foruden 2 smaa Kamre, Konfirmandstue og rdenomslejlighed ; Laden, opført i 1899, 267 

er god; det nordre Hus, hvori Eorpagterbolig indrettedes i 1899, god; Stalden ombygges i 
indeværende Sommer. En ret god Have. ^Rigeligt og godt Drikkevand. Tørvene ere af 
simpel Beskaffenhed og nu omtrent opbrugte, saa at næsten alt Brændsel maa købes; for 
de 50,000 Stkr. Tørv maa da Forpagteren yde en passende Erstatning. — B. Give: 1. 
Tiende 84 Td. 7 Skp. Rug, 17 Td. Byg, 17 Td. 1 Skp. Havre. — 2. Smaaredsel 5 Td. 

3 Fdk. Byg. — 3. Afgift af Give Skolevæsen (for Benyttelsen af en Embedet tidligere til- 
hørende Toft, Birketoften kaldet) 16 Kr. — 4. Offer efter de sidste 5 Aars Gennemsnit 
378 Kr. 57 0. — 5. Accidenser, ligeledes, 426 Kr. 43 0. 

Udgifter: I. Kgl. Skatter 140 Kr. — 2. Hartkornsskat til Kommunen c. 103 Kr. 
— 3. Ekspenser c. 50 Kr. — 4. Embedsgæld: a) et Laan paa 1,385 Kr., forrentes med 

4 pCt. og afdrages i 20 Aar fra 1883; b) et Plantningslaan paa 500 Kr., forrentes med 
4 pCt. i 20 Aar fra 1897, hvorefter det forrentes og afdrages med 6 pCt. p. a. ; c) et 
Laan paa 550 Kr., forrentes med 4 pCt. og afdrages i 8 Aar fra 1899; d) til en ny Stalds 
Opførelse er i indeværende Aar bevilget et Laan paa indtil 4,265 Kr., at forrente med 
4 pCt. og afdrage i 20 Aar, men da Overslaget er noget knapt, maa Laanet muligvis søges 
forhøjet. — 5. Præstegaardens Indløsningssum er 1,000 Kr. 

Der er ingen Enke paa Kaldet. 

Den Mand, der beslokkes til dette Embede, skal være pligtig til at finde sig i en 
Omordning af de kirkelige Forhold i Pastoratet, eventuelt ved Afgivelse af Give Sogn og 
de kirkelige Indtægter af samme, dog saaledes, at hans Embedsindtægter ikke derved maa 
gaa ned under 2,000 Kr., samt til, indtil dette sker, efter Naadensaarets Udløb at afgive 
500 Kr. aarlig til Indbetaling blandt Stiftets offentlige Stiftelsers Midler til Oplæggelse af 
en Fond til Anvendelse i kirkeligt Øjemed i Ringgive og Give Sogne, hvorhos han skal 
være pligtig et finde sig i de Bestemmelser, der maatte blive trufne i Anledning af even- 
tuel Opførelse af nye Kirker i Pastoratet. Andre Efterretningen Under Justitsministeriet : Forandring a! Sagførerbopøl. 

Under 16de Juni har Justitsministeriet fra Underretsprokurator F. T. Møller mod- 
taget Anmeldelse om, at han har opgivet sin hidtil hafte Bopæl i Grenaa og har taget Bo- 
pæl paa Frederiksberg. 

Tinder 27de Juni har Justitsministeriet fra TJnderretssagfører Henning Ditlev Han- 
sen modtaget Anmeldelse om, at han agter at opgive sin hidtil hafte Bopæl heri Staden og 
tage Bopæl i Kjøbenhavns Amts nordre Birks Jurisdiktion. 

Lodlg åpotokarboYiUing. 

Privilegiet til at drive Apoteket i Løkken er ledigt. Det bemærkes, at den, hvem 
Privilegiet meddeles, ikke vil være berettiget til at paabegynde Driften af Apoteket, førend 
den fratrædende Apoteker begynder Driften af et Apotek, paa hvilket der under 13de Juni 
er meddelt ham Bevilling med Forpligtelse til at have det aabnet for Driften inden Udløbet 
af 1 Aar fra Bevillingens Dato. 

De, der maatte ønske at erholde dette Privilegium, anmodes om inden den 29de 
Juli enten at indsende deres paa behørigt stemplet Papir skrevne og af de fornødne Vidnes- 
byrd ledsagede Ansøgninger, bl. a. indeholdende nøjagtig og fuldstændig Angivelse af fore- 268 

gaaende Livsstillinger, til Suiidhedskollegiets Dekanus, Stadslæge, Etatsraad E. M. Hoff, 
Sølvgade Nr. 84, 3die Sal, eller personlig at aflevere deres Ansøgninger i Kollegiets Bureau, 
Stormgade Nr. 10, 1ste Sal, aabent hver Søgnedag Kl. 3. 

Under Indenrigsministeriet: 

Postekspeditioner oa BroTsanllagssteder. 

Det Postkontoret i Aalborg underlagte Brevsamlingssted paa Godthaab Station vil 
fremtidig være at benævne „Godthaab Station". 

Stttstelearafen. 

Fra den Iste Juli d. A. har Statstel egrafstation Dragør indskrænket Dagtjeneste 
saavel paa Søgnedage som paa Søn- og Helligdage. 

Under Ministeriet jor Kirke' og Undervisningsvæsmet : 

Olgas Legtt Ul Fordel for døTstvmme. 

En Portion af Olgas Legat til Fordel for døvstumme i Familier tilhørende Em- 
bedsstanden, stor 200 Kr. aarlig, er ledig fra Iste Januar d. A. at regne. Legatet kan 
kun søges for saadanne døvstumme, som ere over Konfiimationsaldelen, og bortgives af Di- 
rektøren for de kongelige Døvstummeinstitutter, som træffer nærmere Bestemmelse om, for 
hvor lang Tid Legatet skal tillægges vedkommende. 

Ansøgninger, bilagte med Attester om paagældendes Formues- og Familieforhold, 
indsendes til Direktøren for de kongelige Døvstummeinstitutter inden Iste August d. A. linisterialtldendeii for 1903. 269 Nr. 19. Forskellige Meddelelser. 

Beretning om Arbejds- og Ftibriktilsynets Virksomhed i Finansaaret 1901 — 02. L Det egentlige Fabriktilsyn. 

De Virksomheder, som indtil Udgangen af Aaret 1901 have været undergivne 
Tilsyn i Medfør af Fabrikloven af 23de Maj 1873 og Maskinbeskyttelsesloven af 
12te April 1889, nemlig ialt 5,817 stationære Bedrifter og 1,334 ambulante Virksom- 
heder, henføres som i de tidligere Beretninger til følgende Hovedgrupper: 

I. Industrielle Virksomheder, nemlig Fabrikker og fabrikmæssig drevne 
Virksomheder, som kunne være undergivne Tilsyn efter begge de nævnte Love, samt 
andre industrielle Bedrifter, som — uden at være i Besiddelse af nogen egentlig 
fabrikmæssig Karakter — ere undergivne Tilsyn efter Maskinbeskyttelsesloven alene. 

n. Mejeri- og Landbrugsvirksomheder med mekanisk Bevægkraft. 

IQ. Andre, dels stationære, ikke industrielle Virksomheder, dels 
bevægelige Maskiner, drevne ved mekanisk Kraft. 

I. Af indnstrielle Bedrifter vare ved Udgangen af 1900 ialt 3,790, beskæf- 
tigende 3,277 Børn mellem 10 og 14 Aar, 8,443 unge Mennesker mellem 14 og 18 Aar 
samt 65,169 voksne Arbejdere, ialt 76,889 Arbejdere, undergivne Tilsynets Kontrol. 

De industrielle Virksomheders Fordeling over de forskelUge Landsdele frem- 
gaar af følgende Oversigt: 

Antal Be- 
drifter under 
Tilsyn 


Størrelsen 


Antal Arbejdere 
Antal med mek. Kraft 


i H. K. af 
mek. Kraft 


Børn 


Unge 
Mennesker 


Voksne 
lait 


Damp 


Qas 
etc. 


Vand 


Damp 


Gas 

etc. 


Mk. 


Kvk. 


Mk. 


Kvk. 


Mk. 


Kvk. 


^ji'benhavn 
^'•e'ieribberg 

^t øvrige 8jæii;^d!! 

^^raholm 

Ubd-Falater ]'.'/.[ 

i'., •• 

•Maud 


837 
130 
745 
59 
159 
481 
1,379 


787 
121 
717 
52 
157 
459 
1,326 


311 
74 

456 
36 
96 

301 

754 


516 
55 

267 
17 
66 

160 

538 


50 

» 

15 

73 

138 
30 


8,199 
3,759 
8,948 
325 
2,270 
4,809 
17,577 

fT5,887 


3,009 
699 

1,527 
137 
363 
594 

2,713 


615 
168 
441 
31 
116 
4-)l 
878 


174 
31 
99 

» 

14 

10 

249 

577 


2,368 
449 

1,051 

82 

228 

535 

2,257 


562 
95 

159 

5 

21 

97 

534 


15,018 
3,375 
9,981 
681 
2,526 
5,118 

15,496 


5,211 

1,251 

2,136 

47 

220 

928 

3,181 
lait... 
^elae i Aarets Løb 


3,790 


3,619 


2,028 


1,619 


9,042 


2,700 


6,970 


1,473 


52,195 
-M,060 


12,974 


138 


177 


27 


127 


2,903 


435 


-h222 35 


113 


35 


-8-218 bedens der omstaaende meddeles Oversigt over de Grupper, til hvilke de efter Til- 
^rkningens Art kunne henføres. 
I>eQ 19de Juli 1902. 41 fL 270 (Inippe <11 Antal Bedrifter 
med mekanisk Kraft 1 


• 


1 


s 


1 p< 


^ ® 


B 
08 

Q 
1 


o 
Ph OS Størrelsen af 
mekanisk Xraft Damp Gas o. 1 I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

xin 

XIV 

XV 

XVI 

XVII 

XVIII 

XIX 

XX 

XXI 

XXII 

XXIII 

XXIV 

XXV 

xx\n: 

XXVII 
XXVIII 
XXIX 
XXX Jenistøberier, Maskinfabrikker ♦ . . . 

Maskinsmedier 

Andre Metalvarefabrikker 

Lervarefabrikker 

Kalk- og Cementfabrikker 

Glasværker 

Træskærerier, Korkvarefabrikker « . 

Papirfabrikker 

Pap- og Papirvarefabrikker 

Bog- og Stentrykkerier 

Tapet- og RuUegardinsfabrikker . . . 

Læder- og Lædervarefabrikker. , . . 

Uldvarefabrikker 

Bomulds- og Linnedvarefabrikker . . 

Andre Tekstilfabrikker 

Farverier etc 

Tændstikfabrikker 

Svovlsyre- og Gødningsfabrikker • , 

Gasværker og Cindersfabrikker . • . 

Fabrikker til Forarbejdning af 
Fedtstoffer 

Forskellige kemiske Fabrikker , , ♦ . 

Tobaks- og Cigarfabrikker 

MøUer med mekanisk Bevægkrtift. . 

Dampbagerier, Biscuitfabrikker . , , 

Ølbryggerier, Maltgørerier 

Sprit- og Gærfabrikker 

Sukkerfabrikker og Saftstationer , , 

Chokolade- og Sukkervarefabrikker. 

Cikorie- og Kaffesurrogatfabrikker ♦ . 

Fabrikker for Tilvirkning af Næ- 
ringsmidler 

lait. . . 328 

122 

135 

299 

70 

18 

786 

17 

46 

280 

17 

89 

181 

65 

45 

79 

6 

24 

69 

57 

67 

150 

269 

115 

116 

46 

26 

27 

89 

152 328 

122 

134 

293 

68 

18 

785 

17 

36 

260 

15 

88 

180 

64 

38 

77 

6 

24 

69 

53 
59 
52 

269 
115 
116 
45 
25 
23 
88 

152 3,790 3,619 182 


160 


38 


79 


34 


105 


254 


38 


41 


28 


11 


7 


419 


357 


13 


1 


5 


31 


15 


251 


5 


11 


62 


30 


138 


26 


46 


19 


14 


24 


65 


12 


5 


1 


17 


6 


59 


17 


47 


6 


33 


25 


24 


28 


154 


115 


56 


63 


101 


21 


42 


4 


25 


» 


11 


14 


34 


57 


78 


83 


2,028 


1,619 6 
6 

» 
3 

» 

32 

8 
» 

» 
25 
1 
» 
» 
1 
1 
32 

» 

1 

» 

21 

1 

» 

» 3,217 

1,633 

694 

4,318 

3,306 

112 

5,657 

1,143 

33 

218 

90 

502 

2,740 

4,864 

244 

533 

118 

229 

842 

1,450 
265 
194 

2,870 
542 

4,904 
887 

2,893 
288 
202 

899 1,007 
270 
506 
292 
287 

96 

1,870 

282 

68 
835 

42 
142 
153 
126 
169 

42 
7 

30 

64 

31 

75 

73 

1,146 

304 

77 

17 

» 

96 

177 

758 138 45,887 9,042 Af de tvende ovenfor meddelte Tabeller fremgaar ved Sammenligning med 
Forholdene det foregaaende Aar, at den i de senere Aar stedfundne store Forøgelse 
af Tilsynsomraadet vel er fortsat, men dog ikke fuldt saa stærkt, idet 138 Bedrifter 
(3,g pCt. af Antallet ved Udgangen af 1900) i Aaret 1901 ere inddragne under Til- 
synet. Af denne Tilvækst falder 48 paa Kjøbenhavn, 14 paa Sjælland og 49 paa 
Jylland, medens den fordeles med 13 Virksomheder paa Metalindustrien, 46 paa Træ- 
skærerier, 10 paa Dampbagerier og 14 paa Tilvirkning af Næringsmidler. I de fleste 
andre Industrigrupper har der kun været ringe Tilvækst, i flere endog Stilstand eller 
Tilbagegang. 

Antallet af Bedrifter med mekanisk Bevægkraft er i Aarets Løb steget med 271 Arbejdstid 
Å-iital Arbejdere 
4 
SomiTier 


Vinter 


Børn 


Unge 
Mennesker 


Voksne 


■4J 

a 

0) 

OQ 

0) 


u 

.g g 


fe 

H 

o 


H 

O) 

-o 


fe 

H 

1—1 


u 

S 

H 

1—1 

iH 
>- 


-^ 
£ 
S 
% 

é 


^1 

o 

i s 

09 ns 

a> bc 


fe 

H 

o 


03 

a 

0« 


fe 

a 

i-< 


fe 

H 
1—1 


^k. 


Kvk. 


Mk. Kvk. 


Mk. 


Kvk. 


i-< 


1 
O 
O 
o 
O 
7 


2,471 


3 


10,043 


42 


7 


13 


267 


40 


1 


» 


9 


24 


256 


38 


» 


» 


13 


9 


564 


i> 


2,089 


37 


8 


7 


74 


28 


3 


2 


8 


10 


74 


26 


3 


1 


25 


10 


514 


40 


1,817 


537 


5 


36 


85 


8 


7> 


» 


6 


37 


83 


8 


» 


» 


67 


7 


115 


21 


5,505 


463 


6 


6 


78 


73 


107 


23 


5 


65 


21 


7 


14 


3 


16 


5 


66 


1 


2,027 


45 


4 


14 


38 


12 


1 


» 


5 


23 


24 


9 


» 


» 


156 


13 


161 


9 


809 


119 


1 


9 


6 


2 


» 


» 


» 


12 


4 


2 


» 


» 


150 


15 


722 


9 


6,786 


193 


120 


30 


449 


134 


36 


3 


123 


87 


416 


113 


22 


2 


'i 


9 


37 


16 


768 


345 


» 


» 


8 


1 


3 


6 


» 


1 


8 


1 


2 


5 


i8 


74 


58 


167 


280 


365 


» 


38 


7 


1 


» 


» 


» 


38 


7 


» 


1 


» 


54 


U 


546 


139 


2,668 


746 


2 


232 


41 


5 


•» 


» 


2 


232 


41 


5 


» 


» 


48 


3 


30 


4 


106 


67 


» 


7 


10 


» 


» 


» 


» 


8 


8 


1 


3> 


» 


21 


17 


107 


114 


1,398 


191 


1 


9 


65 


12 


1 


» 


1 


20 


56 


10 


» 


1 


166 


65 


213 


190 


1,599 


1,805 


16 


20 


63 


53 


17 


4 


18 


23 


59 


53 


16 


4 


14S 


63 


208 


306 


1,401 


2,764 


3 


10 


42 


9 


» 


1 


3 


11 


40 


10 


» 


1 


42 


4 


15 


59 


266 


486 


5 


19 


15 


5 


1 


» 


5 


19 


15 


5 


1 


» 


24 


> 


10 


9 


412 


615 


3 


14 


33 


29 


» 


» 


3 


14 


34 


28 


» 


» 


15 


7 


70 


11 


124 


213 


» 


» 


4 


2 


» 


» 


» 


1 


4 


1 


» 


» 


• 


9 


» 


» 


322 


42 


4 


2 


14 


1 


2 


» 


2 


2 


12 


1 


» 


» 

3 


» 


» 


];831 


3 


8 


4 


26 


8 


11 


12 


8 


4 


25 


8 


> 


5 


36 


9 


24 


47 


839 


290 


1 


8 


35 


8 


» 


4 


1 


9 


34 


8 


» 


4 


60 


38 


76 


13 


598 


290 


4 


11 


37 


8 


2 


5 


15 


14 


25 


8 


3 


2 


1.431 


202 


627 


233 


1,631 


1,602 


» 


57 


81 


7 


2 


» 


» 


61 


68 


7 


1 


» 


q 


» 


11 


» 


1,039 


3 


204 


1 


16 


8 


15 


23 


204 


1 


16 


8 


15 


23 


21 


U 


88 


25 


641 


27 


66 


9 


19 


1 


2 


18 


66 


9 


19 


1 


2 


18 


9 


» 


142 


5 


2,252 


577 


23 


4 


57 


17 


7 


2 


23 


4 


61 


18 


8 


2 
' 


» 


» 


503 


7 


11 


5 


16 


5 


6 


2 


11 


5 


16 


5 


6 


2 


• 


1 » 


3 


4 


2,403 


238 


» 


2 


19 


5 


» 


» 


» 


2 


20 


4 


» 


» 


38 


11 


34 


30 


227 


219 


2 


6 


16 


2 


1 


» 


2 


4 


18 


2 


1 


» 


44 


> 


17 


13 


341 


164 


51 


11 


16 


8 


2 


1 


50 


11 


15 


7 


3 


1 


36 


17 


41 


15 


1,470 


479 


37 


13 


68 


29 


1 


4 


37 


13 


69 


28 


1 


4 


^:oo 


577 
6,970 


1,473 


52,195 


12,974 


592 


697 


1,704 


521 


221 


109 


607 


764 


1,648 


422 


99 


78 177 (eller 5,2 pCt.), med ialt 3,338 Hestes Kraft, men det maa dog fremhæves, at 
medens Antallet af Bedrifter med Gas, Petroleum og Elektricitet som mekanisk 
Bevægkraft redblivende er i ret stærk Stigning — 127 med 435 Hestes Kraft eller 
henholdsvis 8,5 og 5,^ pCt. — er Antallet af Bedrifter, der benytte Dampkraft, kun 
steget med 27, medens Størrelsen af den anvendte Kraft dog ogsaa her viser en 
betydelig Tilvækst (2,9C3 Hestes Kraft eller 6,3 pCt.), idet Forholdet jo er det, at de 
mindre Bedrifter stadig mere og mere slaa sig paa den lettere tilgængelige mekaniske 
Bevægkraft ved Gas-, Petroleums- og elektriske Motorer, som ikke kræve nogen særlig 
Maskinpasning, medens de større dampdrevne Virksomheder stadig stille større For- 
ager til Kraftanvendelsen. 272 

yorMiuii''U af th' tf Art^-r af IVdriftfrr uu-A .an*!*-?!" mnkani^^k Berapgkraft 
o^ fWu rjtiklifijr. rlffnn#r har haft i de r^:\u-iX(! Aar, tU freingaa af folgendc Oven>i:rt 
o»<'r ForlioKWfTic r^-d IJdgangr.n af Aarenc: <^#^••rrlA■kin^r 


H. K. 


IK*<): 


21»0 


K^'drifl^rr 


rn^d 


^31l 


IH1>r>: 


filll 


— 


- 


2/27r, 


IWI: 


y<;>< 


- - 


« 


5,8H5 ti2 Bidriftor in<<l 245 

:5><o — . ],yi7 Elektriske Motorer H. K. 

11 B<*<lrifter med 47 
271 — - 1^4l> M^'d^rm Aritalhrt af Børn i Aarets Lob er f^aact n<*d med henved to HundreiK* 
f*},i it^'A.), hvilk<'t hairlig hkyld^« en betydelig Aftiicming i Benyttelsen af Bomear' /jde i 
TobakHfabrikkeme og (ilas\a;rkeme, er Antallet af unge Mennesker Toksot med 
omtrent halvandet Hundrede (1,^ pCt.j. 

Hva/I de v o knne Arbejdere angaar, viser der sig — til Trods for at de nye 
til^aaede I3H Bedrift^^r i og for sig burde have forøget Arbejderantallet — dog en ret 
betydelig Nedgang naavel for Ma;nd (1,(M>0) som for Kvinder (218). I pCt. af Arbejder- 
antallet i ItXK) udgjorde Nedgangen henholdsvis 2^ og 1,7. 

Horn de; Fag, der særlig have lidt under Arbejdsindskrænkningen, fremhæves 
først r)g frenim(;st Teglva'rkeme, dernæst Metalindustrien samt Tekstilindustrien. 

I efterfølgende Tabel meddeles en Oversigt over den effektive Arbejdstid i de 
industrielle Bedrifter efter deres Beliggenhed i de forskellige Landsdele. 'Ti C6 

a Hommer-Arbejdstid 
Procontantal af Bodiiftcr 


S'S 

H C 

o kl 


03 


H 


B 


H 


<n 


H 

^2 


f-H O) 2^ Vinter-Arb ej datid å <11 Procentantal af Bedrifter I — 
Kj(tlM«iilmvjt • • • . 
HjiflliiiHl ..,«... 

htntiliolm 

liolliUMl-KiilHtor « 

iyiiit*«*»*it*t 

.fyl)iiti<t 

Inlt. . . 965 

742 

68! 

15R 

475 

1,346! 

3,744 3,„ 33 20,,, 
12,, 

20,, 

15.„ 8,, 
10,7 16. o 48.,, 
39,,, 

39,„ 

56,., 

44,0 

47„ 

45,, 23„ 
17„ 
10„ 
13„ 
10„ 0,7 

B.7 
12,.-. 

'•I ^»2 

1.7 
5.7 
1.3 

u,7 14 'O 5,.,l 2, 9 963 4,8 35,V 45, 
727, 21, jl 24,i' 33 
57 24,J 21J 35 ?o ?o »o 142: 14,il 16,9 52, »o 424. 21,.. 11,,.| 46 
l,205l 23,J 13,2' 

3.518' 17„ 21,J '^3 48. o } 44,. 

t 'I 11-2 
IS 

13,0' 
9,3 

12,0 0,7 
2m 
3, 

O i) »7! 6 81 2.0 

2.« 
4.. 

2:3 2.R 2,, 1 oinstiuKMulo Tabel gives en Oversigt over Arbejdstidens Længde i de for- 
Hkrllif^o Ibnedgruppor af l^ulriftor. 

Som dc»t vil s(\s, luli^or Bedrifter med ,,ubestemf* Arbejdstid en ikke ringe 
Itrokdel (benimod ',,.) af s:\mtlige Bedrifter, og i enkelte Arter, som Fabrikker for 
TilbiMvdning af Njoringsmidler, en v.Tseutlig, ja i Jløller og Bagerier endog den langt 
overvi»jc»nde Del, hvorimod ilot, saafremt man gaar ud fra Arbejderantallet, vil vise 
sig, at I Vocent forholdet af Arbejdere beskæftigede i slige Virksomheder er ret ubetyde- 
ligt. l>ett(» ligK^^i* li^* deri, at der til denne Kategori henregnes Bedrifter med meget 
\irt»gelma»ssig Arbejdstid, som opgjt>rt pr. Dag ikkun vilde beløbe sig til et Par Timer, 
idet nemlig disse Virksomheder enten (som alle Vindmøller med mekanisk Hjælpekraft) 273 h 
o > © Ti 
13 00 

-"S 

^ s 

«s 

« 

o 
o 
u 

Ph J^i"!tLII'^'^AO J91U1X II ^^]JL ^liOl •idonvL 01 jdpuoiap So :jraa;soqji joqjupag; la^xry o r-l S? 

cT »o 

o M 00 


00 

CO eo te >f5 CO Ift o 


CC « 


eo 


00 


»o 


00 


o 


eo 


r^ 


eo 


00 


O 


*« 


•N 


»* 


*H 


••k 


»V 


9-, 


v^ 


*% 


«^ 


•^ 


N 


a» 


'^ 


O« 


f-i 


CO 


OO 


ao 


d 


'<!** 


T|l 


r-< 
p^ 


w 


r-l 


I-H 


tH 


C» 


91 


>o 


oo 


«o 


eo 


O 


<D 


M 


o» 


OO 


»s 


«S 


•<• 


«« 


»» 


9^ 


•s. 


•»• 


*«k 


«s 


»% 


O 


lO 


n* 


00 


-* 


^ 


^H 


<» 


a> 


t- 


^^ 


t- 


C^l 


\o 


Cl 


rH 


Tj* 


lO 


^ 
"^ 


T|l 


M 


ts 


-^ 


<p 


C» 


<n 


80 


O 


t9 


kC 


eo 


•« 


»* 


»« 


^ 


»> 


w* 
»* 


»* 


••• 


»^ 


e^i 


I-N 


f-* 


00 


C<l 


r-< 


Ift 


'^ 


W 


»o 


O 


^ 


\o 


»-^ 


iCi 


00 


Cfl 


1-H 


'»I* 


I-N 


e» 


M 


M 
t- 


•ff 


eo 
00 


*H 


»o 


*% 


•>i 


S: 


»^ 
m^ 
»>. 


CO 


lO 


<o 


A 


o 


O 


CO 


A 


O 


i-H 


O 


1-H 
i-< 
t*- 


cq 


00 CO 
00 

id 0» CO o 

00 o 

00 
Cl kO 

'^ CO CO Cl 

00 
CO <o Cl 
Cl o o •c 

Ti 

§>-^ 

»w* CO 
OD ^ 

gS 

« 
o 

Ah JdmTXI[J9A0 J^uiIX II ^^\Ja ^liOl J9UIJX 01 Jdpunj9p ^o 
^«*IX s/i6 •>UI8|80q{I joqjupag i«^uy o « ■<K eo 

O <D f^ o> O Cl 

t* 


•* 


w 


OO 
eo 


»o 


"<*i 


-«*• 


H< 


"^ 


»s. 
«H 


*« 
» 


•s 
VS 


•^ 


»k 


o 


00 
Cl 


'^ 


CO 


A 


"* 


CO 


f^ 


T|l 


00 


rH 


o 


a» 


•<n 


*ei 


CO 


•0 


00 


<H 


eo 


M 


Ok 


•« 


•v 


Vv 


»^ 


»> 


•^ 


w 


•». 


9« 


v^ 


»^ 


CO 


Cl 


r- 


Cl 


r-4 


Cl 


p^ 


-^ 


Cl 


"* 


-^ 


-i 


Cl 


•-I 


Cl 


^ 


"^ 


^ 


S? 


iH 


^ 


tn 


W 


<D 


eo 


r- 


M 


eo 


lA 


•^ 


•^ 


»% 


»? 


r^ 


•n. 


•N 


*•« 


9^ 


•s 


Cl 


Cl 


<3> 


•-< 


-* 


Oi 


'^ 


IA 


o> 


t* 


O 


t- 


CO 


IA 


CO 


IM 


'^ 


kO 


lO 
^ 


-* 


w 


C9 


o» 


<H 


Oi 


eo 


0) 


OD 


<& 


«0 


0) 
•« 


»> 
9^ 


r^ 


7> 


*«. 


•^ 


»> 


•^ 


a> 


b- 


eo 


CO 
IC 


Ol 

00 


CO 


O 


00 
CO 


Cl 


IA 


O 


•*f 


^ 


»^ 
► 


•4 


"* 
00 


Oi 


(D 


»> 
•s 
»<> 


•s 


•* 


eo 


Cl 
A 


o 


CO 


t* 


« 


O 


I-« 
Cl 


O 
CO 


-5*^ 


o 


(M 


o 


o 


o 


o 


t* 


<M 


»O 


^ 


OO 


00 


t>» 


00 


"GO 


o 


CO 


tH 


t^ 


o 


Oi 


la 


CO 


t^ 
(N 


'^ 


(M 


r--i 


CO 


rH 


(M 

(14 
O 

3 
•C 

<X> •C 

c* 
9 

08 
> 
ti 
O) 

c/} 
o 

I 

<n 
oS a 3 ?3 I 

0) 08 
> 

kl f-i 

08 08 

Ph 

bo 
o 

.fa 

c8 Vi ti 
« 

QQ 

bo 
O 

I 

bo 
o (]> 

ti 
O 
ti 
bo 

bo 
O 

u 
•C 

.08 CO 

a> 

H ti bo 
o 

08 

s Vi 

08 

bo 

O 

bo 

o 

I 

18 
O vt 

Vi 
<D 

bo 
o 

u 

•—I 
'S Vi 

a> 

Vi 

•C 

GQ 

bO 
O 

Vi 
9 

V4 
« 

bo 

W ti 

S) bo 

o I 

9 

'o 

O 
O 9 

-^ 

^ 08 

3f^ 

00 o 

Vi S I i H I 

fx 274 

kun arbejde enkelte Dage i Ny og Næ eller (som et stort Antal smaa Træskærerier) 
kun arbejde nogle Uger paa en vis Aarstid, eller endelig kun arbejde enkelte Timer 
om Dagen efter Afsætningens Behov (som de mindre Bagerier, Kaffebrænderier og 
Pølsefabrikker). Men alle disse Virksomheder beskæftige kun et forholdsvis ringe 
Antal Arbejdere, i Reglen kun 1 å, 2 hver. 

I øvrigt vise Overagteme ved Sammenligning med de tilsvarende for de fore- 
gaaende Aar, at Indførelsen af de kortere Arbejdstider stadig skrider frem — noget 
som vil være særlig iøjnefaldende af neden8t<aaende Sammenstilling, som dog er ind- 
skrænket til Tidsrummet efter Maskinbeskyttelseslovens Ikrafttræden, idet en Sam- 
menstilling med det foregaaende Tidsrum, hvor Arbejdstidens Længde (efter den i selve 
Fabrikloven givne Anvisning) i de paagældende Aarsberetninger er angivet ikke som 
effektiv Arbejdstid, men som Arbejdstid inklusive Fri- og Hviletid, ikke ret vel har 
ladet sig udføre. Sommer-Arbejdstid a 
s 

OB 
O) 

Xi 
9i « H S 

"3^ bo 
o O) 

a 

H 

o a u 

o; 

a u 

a O) Vinter-Arbejdstid a a^ 

H g 
m ns 

«• bc 

O u 

-g 

H 

O 9 

a en a a 


1890 
1895 
1901 9 >7 9 )2 33 »o 13 15 '9 »9 10 16 'S »o 34 »8 45 »s 21 23 14 >9 »7 »O 18 12 >2 '8 '»9 '»O '»» '»9 9 12 >7 »8 17 1% 14 15 »8 f 34 »1 36, 21,7 ^^n 20 22 12 u '4 »O 16 w 9 '< '»8 >0 '»I •i2 Medens en detailleret Oversigt^ svarende til den nys meddelte, som ovenfor 
angivet, ikke kan gives for Tidsrummet før 1881), vil der — idet man tør gaa ud fra, 
at der til en Arbejdsdag af 12 Timer og derunder svarer en effektiv Arbejdstid af 
højst 10*/« Time — kunne opstilles følgende Oversigt over Procentantallet af Bedrifter 
med indtil lOVg Times daglig Sommer-Arbejdstid: 

1874 41,7 pCt. 

1880 59,4 — 

1885 66,e — 

1890 73,g — 

1895 80,9 — 

1901 91„ — 

som tydeligere end nogen anden viser den stadig fremskridende Forkortelse af Arbejds- 
tiden i de industrielle Virksomheder. II. De Mejerler og Landbrugsvirksomheder, med hvilke der er ført Tilsyn^ 
for saa vidt angaar de i samme benyttede med mekanisk Kraft drevne Maskiner, ere 
fordelte over Landsdelene paa følgende Maade: 275 

Antal Bedrifter 


Større] 

mekan. 

i H. 


sen af 
Kraft 
K. 


Antal 

Arbejdere i 

Mejerier 
lait 


Damp 


Gas, 

Petrol. 

0. 1. 


Damp 


Qas, 

Petrol. 

0. 1. 


Mk. 


Kvk. 


Kjøbenhavn 

Frederiksberg • , . . 

Øvrice Sjælland .«.•••••«•..*••.•• 


43 
14 
444 
21 
125 
260 
745 


7 
5 
421 
21 
120 
257 
716 


36 

9 

25 

6 

6 

29 


33 

78 

2,258 

133 

746 

1,286 

3,709 


110 

30 

103 

25 

14 

110 


167 
144 

1,032 

71 

243 

532 

1,823 


46 
110 
545 


Bornholm 


14 


Lolland-Falster •• • , 


156 


Fvn 


372 


Jylland 


796 


lait. . • 


1,652 


1,547 


111 


8,243 


392 


4,012 


2,039 Ved de i Aarets Løb foretagne Inspektioner af Fælles- og Andelsmejerier har 
Tilsynet ligesom tidligere efterset, dels om der forefindes de til Opvarmning af Mælk 
og Kærnemælk til den i Lov af 26de Marts 1898 foreskrevne Varmegrad fornødne 
Apparater, dels om de ved Apparaterne anbragte Termometre under Opvarmningen 
angive den lovbestemte Temperatur. — For Overtrædelser af Lovens Bestemmelser, 
konstaterede ved Inspektionerne, har der været fundet Anledning til at gøre 22 An- 
meldelser til Politiøvrigheden. 

in. De andre ikke industrielle Yirksomheder samt beysBgellge Maskiner, 

med hvilke der er ført Tilsyn i Henhold til Maskinbeskyttelsesloven, ere følgende : 

Stationære Bedrifter 

med mekanisk Kraft 

benyttet til 


Ambulante Virksomheder og Maskiner 
(herunder ikke Lokomotiver) 
Ophejsning, 

Vand- 
pumpning 
0. 1. 


Elektricitets 
Produktion, 
Ventila- 
tion etc. 


Tærske- 
værker 


Mudder- 
maskiner, 
Fiskeri- 
fartøjer 


Andre 
Virksom- 
heder 


lait 


Kjøbenhavn 

Frederiksberg . . « . • 
Øvrige Sjælland . . • 
Bomholm •«••••••# 


119 

3 

37 

» 

25 

17 

113 


25 
2 
9 

» 

3 

5 

17 


1 
> 
516 
42 
185 
134 
228 


8 
3 
6 
2 
6 
3 
37 


63 
17 
14 
3 
4 
14 
48 


72 

20 

536 

47 


Lolland-Falflter . . • . 

Fyn 

Jylland 


195 
151 
313 


lait« . • 


314 


61 


1,106 


65 


163 


1,334 De i det foregaaende omhandlede stationære Bedrifter ere i Aarets Løb under- 
kastede 9,695 Inspektioner, medens alle bevægelige Maskiner ere eftersete, saa vidt 
Dttuligt under deres Benyttelse, mindst 1 Gang i Aarets Løb. Vedrørende Masklnbeskyttelsesloyens Oennemførelse kan meddeles, at der 
omtrent samtidig i to jydske og et falstersk Mejeri forefaldt Sprængninger af Centrifuger, 276 

ved hvilke imidlertid heldigvis ingen kom til Skade. — Da det ved de i den Anledning' 
foretagne Undersøgelser oplystes, at Sprængningen var foranlediget derved, at den Hals- 
lejet sammenholdende Jemhrikke, der var befæstet til Stativet med forholdsvis korto 
Skruer, havde arbejdet sig løs, blev det efter Forhandling med den Fabrik, som i sin Tid 
havde leveret Centrifugerne, paabudt Inspektørerne enten at sørge for, at de ældro 
Halslejer bleve ombyttede med nye, der tilstede en Befæstelse ved gennemgaaende 
Bolte (og som Fabrikken tilbød at levere for en overordentlig lav Ombytningspris) 
eller, hvor de ældre Lejer ikke ønskedes ombyttede, at Befæstelsen skete ved lange ^ 
dog kun tildels gennemgaaende Skruer, der bleve stillede til Baadighed af Fabrikken - 

Af mekanisk drevne Elevatorer har der været afholdt Syn over 21 udelukkende 
til Personbefordring og 4 til Godstransport under Personledsagelse bestemte, medens 
der i 3 Tilfælde har været meddelt Dispensation for mindre Afvigelser fra de i Be- 
kendtgørelsen af 13. Maj 1899 givne Forskrifter. 

Vedrørende de i Bedrifter undergivne Fabriktilsyn efter Maskinbeskyttelses- 
loven forefaldne Vli/kkedilfælde, som have været behandlede i Arbejderforsikrings- 
Kaadet, liar der fra dette været rettet ialt 146 Forespørgsler, særlig vedrørende Spørgs- 
maalet om Bedrifternes Henhøren under Maskinbeskyttelseslovens Omraade. 

Ligesom de tidligere Aar er der fra Kjøbenhavns Belysningsvæsen modtaget 
Fortegnelse over Af- og Tilgang af elektriske Motorer og Grasmotorer. 

For Overtrædelser af Lovens Bestemmelser har der været anlagt ialt 29 Rets- 
sager, nemlig: Sagernes 

Afgørelse 

Bøder Overtrædelsens Art Antal Hetøsager augaaende Bedrifter i 


5 !=J '3 
•f--» -^ f^ I a i •TO 

d te bo 

11 Kr. 
10—25 

50 
16—30 

10—40 

6—10 Levering af Maskiner uden Sik* 
ringsdele * 

Kraftmaskiner uden Indhegning.. 

Mangelfuld Dækning ved Aksler 
og Transmissioner •..•...•... 

Arbejdsmaskiner uden paabudt 
Sikring 

Opslag ; Protokol 1 1 1 

» 1 
1 1 2 
1 7 3 I 

» 5 
2 6 
3 2 
11 I en af de for Undladelse af at efterkomme de af Tilsynet givne Paabud om 
Indhegning af Transmissioner og Dækning af Kamhjulsindgribning anlagte Eetssager 
har der været nedsat Oversyn, som imidlertid kun i et enkelt Punkt ansaa Tilsynets 
Krav for for vidtgaaende. 

Vedrørende Gennemførelsen af den gtmle FabrikloT8 Bestemmelser skal man 
indskrænke sig til at anføre, at der er meddelt et Glasværk Dispensation fra Bestem- 
melsen om unge Menneskers Arbejdstid. Denne Dispensation tillige med alle øvrige 
Dispensationer, som vare givne i Henhold til den gamle Fabriklov, bortfaldt den 1. 
Januar 1902. 

For Overtrædelser af Fabriklovens Bestemmelser har der i Tidsrummet indtil 
1. Januar 1902 været anlagt ialt 13 Sager, af hvilke 3 dog kun drejede sig om gen- 
tagende Forsømmelighed med Anskaffelse af Attester (Bøder fra 5 til 10 Kr.) — I 2 277 

Tilfælde vare Børn under 10 Aar antagne i Arbejde; i det ene af disse Tilfælde (Papir- 
posefabrik), hvor der tillige forelaa Overtrædelse af Bestemmelserne om Børns Arbejds- 
tid, afgjordes Sagen med en Bøde paa 20 Kr., i det andet Tilfælde (Tobaksfabrik) 
med en Bøde paa 10 Kr. for Arbejdsgiveren og 4 Kr. for Barnets Fader. — 12 Til- 
fælde er der konstateret Overarbejde for Børn, nemlig i en Chokoladefabrik (Bøde 
30 Kr.) og i en Tobaksfabrik (20 Kr. for Arbejdsgiveren og 8 Kr. for Forældrene). — 
Endelig bestod Overtrædelserne i 6 Tilfælde i Overarbejde for unge Mennesker (1 
Glasværk 75 Kr., 1 Bødkeri 10 Kr., 1 Teglværk 15 Kr., 1 Maskinfabrik 20 Kr., 2 
Bogtrykkerier 25 og 10 Kr). Alle ovennævnte Sager ere afgjorte i Mindelighed. 

Den nye Fabriklov. Den 1ste Januar 1902 afløste den nye Fabriklov af Ilte 
April 1901 den ældre tilsvarende Lov af 23de Maj 1873. I det følgende skal kortelig 
gøres Rede for, hvad der til Finansaarets Udgang er foretaget for at føre den nye 
Lov ud i Livet. 

Fabriktilgynets Organisation er i Følge Bestemmelserne i den nye Lov under- 
gaaet en betydelig Udvidelse og Omordning. Som bekendt var den tidligere Ordning 
den, at Landet var delt i 2 Inspektorater, og hvert Inspektorat atter i Kredse (ialt 
15) med en Assistent i hver Kreds. Den Omordning, som nu har fundet Sted, tager 
væsentlig Sigte paa at skabe en større Centralisation i Ledelsen, idet man samlede 
hele Tilsynet under et Direktorat. Dernæst oprettedes der i Stedet for de ældre 15 
Assistentpladser 22 Inspektørstillinger med væsentlig forbedrede Lønningsforhold. Da 
de 15 tidligere Assistenter alle modtoge Udnævnelse til Inspektører, blev der altsaa 
udnævnt 7 nye, hvoriblandt 1 kvindelig. Tillige foretoges en Omordning af den ældre 
Kredsinddeling. Kredsenes Antal forøgedes fra 15 til 18, saaledes at der i hver af 
de 3 kjøbenhavnske Kredse ansattes 2 Inspektører, hvoraf den ene — ikke teknisk 
uddannet — særlig skulde varetage de Forretninger, som paahviler Tilsynet i Hen- 
hold til den nye Lov, en Ordning, som imidlertid — bl. a. da den Tilgang af nye 
Arbejdssteder, som den nye Lov medførte, langtfra er betydelig nok til at gøre en 
aadan Deling ønskelig — næppe kan blive endelig. En Oversigt over Tilsynets 
Personale samt over Kredsinddelingen, saaledes som denne er fastsat ved Indenrigs- 
ministeriets Bekendtgørelse af 20de November 1901, meddeles i Bilag A. 

Et af Hovedpunkterne i den nye Lov er Udvidelsen af Tilsymomraadet. Me- 
dens der ved Udgangen af 1901 kun fandtes noget over 1500 Bedrifter under Tilsyn 
i Henhold til den gamle Fabriklov, er der allerede paa nærværende Tidspunkt ind- 
draget 3,883 under den nye, altsaa en Forøgelse af omtrent 2,400. Af disse 2,400 Be- 
drifter har dog henved 1,500 allerede tidligere været undergivet Tilsyn i Henhold til 
sa.skinb eskyttelsesloven. 

I den Oversigt, som i Tabellerne I og II (S. 25 ff.) er givet til Oplysning om Til- 

synsomraadets Udvidelse, er der ved „nye tilgaaede Bedi+fter" kun forstaaet saadanne, 

som ikke før have været undergivne nogen Art af Fabriktilsyn, idet man har ment paa 

denne Maade bedst at karakterisere Betydningen af den nye Fabriklov. Medens man 

nemlig i Henhold til den gamle Lov kun havde Adgang til at inddrage Fabrikker og 

fabrikmæssig drevne Værksteder, og medens de Bedrifter, som tidligere alene vare 

undergivne Tils3m i Henhold til Maskinbeskyttelsesloven (men nu ere inddragne under 

den nye Lov), ligeledes som Regel maa betragtes som fabrikmæssig drevne, — saa har 

den nye Lov aabnet Mulighed for ogsaa at inddrage almindelige Haandværksbedrifter. 

Hvad der i Tab. I og H er opført som „nye tilgaaede Bedrifter" har altsaa som Regel 

en ren haandværksmæssig Karakter i Modsætning til, hvad der er opført i Tabellernes 

første Afdeling. Dog er det naturligvis ikke udelukket, at der mellem de nye tilgaaede 

Bedrifter kan findes egentlige Fabrikker, nemlig saadanne i hvilke der hverken be- 

42 278 

nyttes Personer under 18 Aar eller anvendes Maskiner, drevne med mekanisk Kraft. 
Paa den anden Side vil der i Tabellens første Afsnit findes enkelte Bedrifter, som 
man, trods Anvendelse af mekanisk Kraft, ikke vil kunne kalde fabrikmæssig drevne, 
men som ere inddragne under den nye Lov under Synspunktet „større Haandværksbedrift." 

Afgørelsen af, hvilke Bedrifter man burde inddrage under den nye Lov, var 
naturligvis forholdsvis let at træffe for saadanne Bedrifters Vedkommende, der alle- 
rede fra tidligere Tid var Tilsynet bekendt. Af de 3,790 industrielle Bedrifter, som 
vare under Tilsyn ved Udgangen af 1901*), bestemte man sig foreløbig til at inddrage 
2,960. De 830 ikke inddragne Bedrifter ere for største Delen meget smaa. En Del af 
dem maa ganske «rist betegnes som fabrikmæssig drevne, men har dog ikke kunnet 
inddrages under Loven, fordi der arbejdedes uden fremmed Medhjælp. Kun enkelte 
større Bedrifter har man hidtil undladt at inddrage, fordi de maa antages væsentligst 
at foregaa under aaben Himmel; disse Bedrifter henhøre næsten alle til to bestemte 
Industrier, nemlig Skærvefabrikker (10 med 174 Arbejdere) og Tørvefabrikker (25 med 
263 Arbejdere). De øvrige 795 Bedrifter beskæftige gennemsnitlig kun 2,^ Arbejdere**). 

For de nye tilgaaede Bedrifters Vedkommende har Afgørelsen af, hvad der 
burde inddrages, selvfølgelig været adskillig vanskeligere at træffe. Af 1,400 anmeldte 
Bedrifter er der foreløbig inddraget 923, deraf omtrent en Fjerdedel efter at der først har 
været indhentet nærmere Oplysninger gennem vedkommende Inspektør. Af de reste- 
rende Anmeldelser angik de 75 saadanne Fag som Murere, Brolæggere og lignende, 
der, paa Grund af at Arbejdet udelukkende foregaar under aaben Himmel, ikke kan 
inddrages under Loven, medens 398 tiUiørte andre Fag, hvor Afgørelsen maatte træffes 
særskilt for hver enkelt Bedrift. I omstaaende Oversigt (S. 11) er givet Oplysning 
om Fordelingen af disse 398 Bedrifter efter Fag og Støn-else. 

Grunden til, at disse Bedrifter ikke ere blevne inddragne under Loven, er for 
Gruppe 60 og 62 den, at Arbejderne udelukkende beskæftigedes i eget Hjem. For 
Gruppe 1, 8, 13, 93 og 158 — 59 samt for de fleste ikke specificerede Bedrifter gælder det 
hovedsagelig, at man har ment, at Bedrifterne vare for ubetydelige til at inddrages. 
Med Hensyn til Grupperne 91, 92, 102 og 155 henstaar Spørgsmaalet om, hvor mange 
af Bedrifterne, der skal inddrages, endnu uafgjort; da Arbejdet i disse Fag ofte 
væsentligst bestaar i Arbejde uden for Værkstedet, har man nemlig anset det for 
rigtigst at opsætte Afgørelsen, indtil man havde faaet samlet et saa betydeligt Mate- 
riale, at der kunde fastsættes ensartede Regler for, hvad der bør medtages. Endelig 
gælder det for Bageriernes Vedkommende, at man har ment at maatte opsætte Ind- 
dragelsen, indtil Indenrigsministeriets Afgørelse af Spørgsmaalet om Natarbejdets Ud- 
strækning for unge Mennesker forelaa***). 

♦) Jfr. Tabellen S. 1. 
**) De ikke inddragne Bedrifter henhøre for største Delen til følgende Industrigrupper: 

Møller 194 

Træskærerier 118 

Smedeværksteder 72 

Kaffebrænderier 56 

Bagerier 32 

Kødhakning, Pølsefabrikker o. lign 30 

Hjulmagere 26 

Snedkere 24 

Uldspinderier 24 

Med Undtagelse af Kaffébrænderieme og »Kødhakning« (Viktualieforretninger o. lign.) er 
den langt overvejende Del af disse Bedrifter beliggende paa Landet. 
*^*) Indtil 1ste April er der til Direktoratet indgaaet 22 Indsigelser mod at blive inddraget under 
Loven. Af Indsigelserne tofres 2 til Følge, da det viste sig, at vedkommende Virksomheder vare 
ude af Drift; I (angaaende en Vindmølle med mekanisk Hjælpekraft) toges indtil videre til 
Følge, idet der skal fremskaffes nærmere Oplysning om, i hvilket Omfang den mekaniske Kraft 
benyttes; 19 toges ikke til Følee. Af disse 19 er kun 1 (angaaende et Teglværk) bleven fore- 
lagt Arbejdsraadet, hvis Afgørelse faldt i Direktoratets Favør. 279 Gruppe Antal Bedrifter med indtil 
6 Arbejdere 6 Arbejdere 
og derover Antal 
Arbejdere 1. Møller*) 

3-4- Bagerier og Konditoner 

8. Kaffebrænderier 

1 3. Slagterier (Pølsefabrikker) ♦ 

60. Herreskrædderforretninger 

62. Dameskrædderforretninger 

91 . Tømrerforretninger ♦ • , . 

92. Skibs- og Baadebyggerier 

93. Blandede Snedkeif orretninger 

1 02. Malerforretninger 

155. Blikkenslagerforretninger 

158 og 159. Grov- og Klejnsmedeforretninger 

Andre Haandværk , 

lait. . , 14 

13 

10 

15 

9 

4 

19 

» 

31 
15 
6 
20 
39 1 
20 

» » 50 
3 

37 
5 
3 

52 

15 
4 

13 36 
248 

21 

34 
586 

45 
589 

60 
137 
835 
191 

91 
271 195 203 3,144 I Tabel I (S. 25 — 33) er meddelt en Oversigt over Bedrifternes Fordeling 
efter Fag og Arbejderantal. En Rekapitulation af Tabellen giver følgende Resultat: Bedrifter med et 
Arbejderantal af 


Kjøbenhavu 


Provinserne 


Hele Landet 


Under Til- 
syn før 1. 
Januar 1902 


Nye tilgaaede 
fiedrifter 


Under Til- 

syn før 1. 

Januar 1902 


Nye tilgaaedc 
Bednfter 


Under Til- 
syn før 1. 
Jannar 1902 


Nye tilgaaedc 
Bedrifter 


1—5 
6 10 
11 20 
21 50 
51-100 
over 100 


212 
156 
192 
196 
88 
59 


39 
232 
117 

57 

1 


654 
552 
397 

287 
91 

76 


85 

284 

90 

18 

» 
» 


866 
708 
589 
483 
179 
135 


124 

516 

207 

75 

» 

1 


lait Bedrifler. . . 


903 


446 


2,057 


477 


2,960 


923 


lait Arbejdere , . . 


30,369 


5,545 


44,138 


4,202 


74,507 


9,747 Som man vil se, falder Tilvæksten væsentlig paa de mellemstore Bedrifter 
(6 — 20 Arbejdere), medens der kun findes faa egentlige Storbedrifter blandt de nye til- 
giiaede. Naar Tilgangen af Smaabedrifter med færre end (> Arbejdere ligeledes er 
forholdsvis ringe, skyldes dette selvfølgelig den Omstændighed, at Anmeldelsespligten, 
for saa vidt der ikke i Bedriften benyttes mekanisk Bevægkraft, netop er lagt ved 6. 
Det gennemsnitlige Antal Arbejdere er for de nye tilgaaedc Bedrifter omtrent 16, 
medens det for de ældre er c. 25. *) Inddelingen i Grupper samt de L.-Nr., hvormed disse ere betegnede, er overensstemmende med 
Indostritællingen af 1897. Jfr. S. 24. 280 

Som allerede anført, er der i Henhold til Lovens § 2 indtil Slutningen af 
April Maancd indgaaet ialt 1,400 Anmeldelser, men utvivlsomt er Antallet af an- 
meldelsespligtige Bedrifter langt større. Hvor mange Virksomheder, der endnu har 
undladt at anmelde, kan ikke bestemt opgøres, men idet man har ordnet Tabel I i 
Overensstemmelse med Industritællingen af 1897, har man dog herved faaet en nogen- 
lunde brugbar Maalestok for det manglende. I 1897 fandtes der 7,200 Bedrifter, der 
vilde have været anmeldelsespligtige i Henhold til § 2; heri fragaar dog som Følge 
af Bestemmelsen i Lovens § 1 1,200 Mejerier, saaledes at der til Rest bliver 6,000 
Bedrifter. Ved Udgangen af 1897 vare ialt 2,900 Bedrifter undergivne Fabriktilsyn; 
den forventede Tilgang skulde altsaa, hvis Fabrikloven var traadt i Kraft i 1897, have 
været 3,100. Paa nærværende Tidspunkt maa dette Tal imidlertid ansættes noget 
lavere, fordi Antallet af Bedrifter under Fabriktils}!! i det forløbne Tidsrum er steget 
med omtrent 900. Man kender ikke disse Bedrifters nøjagtige Fordeling efter Stør- 
relse, men det er sikkert, at den langt overvejende Del af dem er Smaabedrifter (med 
færre end 6 Arbejdere). Antages c. 300 af disse Bedrifter at beskæftige over 5 Ar- 
bejdere, maa dette Tal altsaa fradrages i det Eesultat, vi ovenfor kom til. Efter 
denne Beregning skulde der altsaa ved Udgangen af 1901 lindes omkring ved 2,800 
anmeldelsespligtige Bedrifter. 

Der er altsaa hidtil kun indgaaet Halvdelen af de forventede Anmeldelser. 
Men det maa her ikke overses, at en meget stor Del af de manglende Anmeldelser 
angaar Bedrifter, som alligevel under ingen Omstændigheder vilde kunne inddrages 
under Loven. Dette gælder saaledes navnlig Murerforretninger, Entreprenørforret- 
ninger og lign., af hvilke der findes 700 anmeldelsespligtige Bedrifter, medens der 
kun er indgaaet 75 Anmeldelser. Fradrages disse Tal, bliver Resultatet, at af de c. 
2,100 Bedrifter, som der kan være Tale om at inddrage, have noget over 1,300 (eller 
omtrent ^g) hidtil indgivet Anmeldelse. Maaske er dette Resultat dog ikke slet saa 
daarligt, som det ved første Øjekast kunde se ud til, idet Loven traadte i Kraft paa 
et uheldigt Tidspunkt, nemlig i en økonomisk Nedgangsperiode af ikke ringe Styrke 
og tilmed ved Vintertid. 

I Tabel II (S. 34 — 37) gives nærmere Oplysning om Antallet af Personer i de 
Aldersklasser, som Loven særlig tager Sigte paa, samt om Antallet af Bedrifter, hvori 
saadanne Personer beskæftiges. 

Hvad først Børnearbejdet angaar, da fandt dette Sted i 379 af de Bedrifter, 
som vare undergivne den gamle Fabriklovs Bestemmelser. I disse Bedrifter beskæf- 
tigedes ialt 3,273 Børn eller gennemsnitlig 8,g pr. Bedrift. Blandt de nye tilgaaede 
Bedrifter anvendtes Børn i de 97, men i disse beskæftigedes kun ialt 193 Børn eller 
2,Q pr. Bedrift. 

Det samlede Antal Børn under Tilsyn er altsaa nu 3,466. Heraf anvendes om- 
trent Halvdelen (48,3 P^t.) i Tobaksfabrikker, 5,^ pCt. i Klædefabrikker, 4,g pCt. i Glas- 
væi'ker, 4,^ pCt. i Væverier, 2,^ pCt. i Bogtrykkerier, 2,^ pCt. i Æskefabrikker, 2,^ pCt. 
i kemiske Fabrikker, 2,^ pCt. i Chokoladefabrikker, medens de resterende 28 pCt. er for- 
delt paa et meget stort Antal Industrier. 

For at faa et Overblik over den Rolle, som Børnearbejdet spiller indenfor de 
enkelte Industrier, er i omstauende Tabel beregnet, hvor mange Børn der beskæftiges 
pr. Arbejder over 18 Aar: 281 Gruppe 47. Pibeslangefabrikker 

103. Kullegardinsfabrikker 

163. Naalemagerforretninger .... 

224. Tapetfabrikker 

32. Tobaksfabrikker 

225. Æskefabrikker 

226. Konvolntfabrikker 

1 0, 11,31. Seimopsfabrikker m. m. 

99. Listefabrikker 

220. Kemiske Fabrikker 

146. Glasvarefabrikker 

5 1 . Possementforretninger Antal Be- 
drifter ialt 3 

1 

3 

6 

173 

13 

20 

14 

17 

18 

12 

10 Antal Be- 
drifter, i 

hvilke der 

anvendes 

Børn 3 

1 
1 
3 
132 
8 
11 
5 
7 
4 
5 
5 Antal Børn 
pr. voksen 
Arbejder 5>3 

0,4 
0,2 

O 

o o 
o »2 

,19 

,18 

»17 

,15 I alle de øvrige Industrier var Antallet af Børn pr. 100 voksne Arbejdere 
lavere end 15. Som det vil ses, er det kun i ganske enkelte Industrier, at Børne- 
arbejdet spiller en ligefrem dominerende Rolle. 

Hovedbestemmelsen i den nye Fabriklov for Børnearbejdets Vedkommende er 
Aldersgrænsens Forhøjelse fra 10 til 12 Aar. Hvilken Indflydelse denne Forandring 
vil faa paa Antallet af beskæftigede Børn, lader sig endnu ikke bedømme. Derimod 
er Forkortelsen af Børnenes effektive Maksimalarbejdstid fra 6 til 5^2 Time kun af 
ringe praktisk Betydning, idet der, da Loven traadte i Kraft, kun fandtes ganske 
enkelte Børn, hvis Arbejdstid var over 57^ Time. Langt større Betydning synes derimod 
den Bestemmelse, at der skal gives mindst l'/a Time fri mellem Arbejdets Ophør og 
Skolens Begyndelse, at skulle faa. Den øjeblikkelige Følge heraf var i de alier fleste 
Tilfælde en Forkortelse af Arbejdstiden med en halv Time for de Børns Vedkommende, 
som arbejdede om Formiddagen. Men dette Resultat vil dog neppe blive det endelige. 
Paa nærværende Tidspunkt kan der imidlertid ikke siges noget nærmere herom. 

Medens den nye Fabriklov ikke har bevirket nogen betydelig Forøgelse af Antallet 
af Børn under Kontrol, stiller Forholdet sig anderledes med Hensyn til „unge Mennesker^. 
l'nder den gamle Fabriklov var inddraget noget over 1,500 Bedrifter, i hvilke der be- 
skæftigedes godt 7,000 unge Mennesker; i Henhold til den nye Fabriklov er yderligere 
inddraget omtrent 700 Bedrifter med over 2,100 unge Mennesker. Som det vil ses af 
Oversigten S. 14, findes der blandt de Industrigrene, hvor Benyttelsen af unge 
Mennesker spiller en større Rolle, netop nogle af de Haandværk, som først i Henhold 
til den nye Lov ere blevne undergivne Tilsyn. 

Skønt den nye Lov fastsætter Maksimalarbejdstiden for unge Mennesker til 
10 Timer, altsaa i Overensstemmelse med Fabrikloven af 1873, saa betyder den dog 
faktisk en Reduktion af Arbejdstiden for et ret betydeligt Antal unge Mennesker. 
Dette har sin Grund deri, at medens der efter den ældre Lov var tillagt Indenrigs- 
ministeriet Ret til at dispensere fra Bestemmelserne om Arbejdstiden, og denne Ret 
var benyttet i betydeligt Omfang for at fremme Overgangen fra den tidligere alminde- 
lige Arbejdsdag af 13 Timer (med 2 Timers Hviletid) til en 12 Timere (med 1^2 Times 
Fritid), saa findes der i den nye Lov ingen Hjemmel til Dispensation paa dette Punkt. 
Af de 8,232 unge Mennesker, som vare Tilsyn undergivne før den 1ste Januar, havde 
de 820 (10,3 pCt.) en Arbejdstid af 10^2 Time og derover. For henved en Fjerdedel 282 Gruppe Antal unge 

(Mennesker 

> 

pr. voksen 
Arbejder 159. Kleinsraedeforretninger 

93. Blandede Snedkerforretninger 

169. Maskinværksteder 

152. Gørtlerforretninger 

95. Møbelsnedkerforretninger . . . , 
158. Grovsmedeforretninger 

9 1 . Tømrerforretninger , 

180. Elektromekaniske Fabrikker. , 
151. Kobbersmedeforretninger . . , , 

147. Guldsmedeforretninger 

150. Elektropletvarefabrikker 

226. Konvolutfabrikker 

115 — 117. Drejerforretninger . • . ♦ . 
225. Æskefabrikker O 
O 
O 
O 
O 
O O 
O O »79 
»65 
»63 
»47 
»46 
»37 
»34 
»34 
»33 
^33 
'»3« 
^3t 
^38 
»31 af disse unge Mennesker var den ugentlige Arbejdstid dog ikke over 60 Timer, idet 
de vare beskæftigede i Bedrifter, hvor der kun arbejdedes 7 Timer om Lørdagen. 

Nedenstaaende Tabel giver Oplysning om Arbejdstiden for unge Mennesker i 
forskellige Hovedgrupper af Fag*). Angaaende Forholdene i en Række enkelte Fag, 
i hvilke Anvendelsen af unge Mennesker spiller en forholdsvis stor Rolle, henvises til 
Tabel III (S. 38). 

Daglig Arbejdstid i Tuner 


1 


lal*^^ 
Gruppe 


Under 9 


9 


9V. 


10 


loV. 


11 og 
derover 
■i V 


9 


u 

9 
9 


9 
U 
9 


å 

■C 

9 


9 

U 

9 

'Ti 

9 
< 


1 
§3 

9 


9 
U 
9 

i 


u 

9 

(-1 

9 

PQ 


9 
U 
9 
T3 
•»~s 
9 

< 


9 

pq 


£ 

9 

•o? 


9 

1 

9 


9 

U 
O 

•o? 

>*> 


I. 


Næringsmidler 


7 


30 


21 


320 


31 


135 


127 


691 


5 


24 


3 


3 


194 


1,203 


II. 


Tekstilindustri , . . • , 


8 


34 


5 


34 


10 


59 


75 


626 


32 


201 


7 


9 


137 


963 


III. 


Beklædningsindustri . . 


1 


2 


6 


41 


6 


19 


21 


163 


2 


2 


1 


4 


37 


231 


IV. 


Bygn.- & Møbelindustri 


1 


1 


» 


i> 


2 


4 


95 


331 


9 


20 


3 


8 


110 


364 


V. 


Trævareindustri 


3 


13 


3 


6 


8 


28 


90 


279 


12 


18 


3 


5 


119 


349 


YI. 


Lædervareindustri , . , 


» 


» 


» 


» 


» 


» 


16 


18 


1 


1 


» 


» 


17 


19 


VII. 


Sten, Ler, Glasvareind. 


6 


125 


3 


43 


2 


8 


21 


125 


15 


37 


17 


26 


64 


364 


VIII. 


Metalindustri 


4 


35 


12 


61 


20 


140 


352 


2,742 


42 


471 


4 


9 


434 


3,458 


IX. 


Kemisk Industri m. m. 


3 


6 


2 


16 


4 


12 


23 


175 


2 


3 


» 


» 


34 


212 


X. 


Papirindustri 


5 


21 


5 


23 


6 


44 


12 


113 


» 


» 


» 


» 


28 


201 


XI. 


Litterær Industri m. m. 
Hele Landet. ♦ ♦ 


20 


56 


138 195 


410 


68 

1 
157 


192 
641 


36 


95 


3 
123 


5 


» 


» 


265 


758 
58 


1 

323 


954 


868 5,358 


782 


38 


64 


1,439 


8,122 *) Følgende Fag, for hvilke Arbejdstiden ikke lader sig opgive med et bestemt Timetal, ere ude* 
ladte i denne Opgørelse: Møller, Bagerier, Sukkerfabrikker og Gasværker, — I Tabellen er ikke 
taget Hensyn til de nye inddragne Bedrifter, da man for disse endnu savner fuldstændige Oplys- 
ninger om Arbejdstidens Længde. 283 Udregnet i Procent faar man for samtlige Industrier følgende Resultat: 

Bedrifter Arbejdere 

Under 9 Timer 4,^ 3,9 

9 Timer 13,^ 11,8 

9Va Time 10,^ 7,^ 

10 Timer GO,^ 00,0 

lOV« Time 8,5 9„ 

11 Timer og derover..., 2,g 0,5 

lait... 100,0 10^?o 

Angaaende voksne Personers Arbejdstid indeholder Loven som bekendt 
ingen Bestemmelser. Alligevel vil Loven naturligvis ofte komme til at spille en Rolle 
(>»saa for disse Personers Arbejdstid. Hvis der ikke i § H var tildelt Direktoratet Ret 
til at dispensere fra Bestemmelserne om Arbejdstidens Afbrydelse, vilde den nye 
Fabriklov utvivlsomt i adskillige Tilfælde have bevirket en Forøgelse om ikke af Netto- 
arbejdstiden saa dog af Arbejdsdagens Længde. En fuldstændig Redegørelse for dette 
Forhold kan endnu ikke gives, hvorfor man foreløbig skal indskrænke sig til at give 
M^^ende Oversigt over den faktiske Arbejdstid for Personer over 18 Aar*): 
Daglig Arbejdstid i Timer Tinder 9 u 2 

o; n Vi 
O) 

O) <x> 
u 

o 

•I— s o; 


9 

u 

O) 10 PQ 


»ov. 
ere 


•^ 


•l—i 


-3 


Arbe 11 og 

derover o; 

■ l-H 

Ti 
PQ o 

;>-i Talt u 
9 

et? 

-S 

O) O) 

u I. Xæriiigsmidler 

II Tekstilindustri 

III. Beklædningsindustri . . 
I^. Bygn. & Møbelindustri 

\. Trævareindustri 

] 1. Læden'areindustri . . . 

^If- Sten, Ler, Glasindustri 

^lii Metalindustri 

IX. Kemisk Industri m. m. 

X. Papirindustri 

^I. Litt.erær Industri m. m. 

lait . . . 10 
9 
4 
2 
4 
» 

6 
5 
3 
7 
25 393 

437 

'i 

76 

» 
805 
236 
7 
103 
572 75 2,676 34 


1,089 


8 252 


11 387 


3 


15 


4 


20 


» 


» 


5 


417 


19 


438 


4 


27 


8 


89 


153 


1,996 


249 


4,730 39 
16 
17 

4 
15 

» 

4 
21 
14 

7 
72 794 
720 
353 
115 
562 

» 

26 
561 
241 
165 
750 4,287 293 

106 

52 

144 

214 

42 

114 

381 

73 

17 

44 6,708 

4,108 

1,288' 

2,098 

2,238' 

406 

4,2541 

10,313; 

1,664! 

996| 

258 1,480 34,33] 66 
66 
11 
19 
77 
15 
84 
53 
29 
1 
4 727 

2,119 

107 

116 

456 

220 

1,413,1 

2,515 

371 

115 

9 425 8,168310 71 

31 
3 
9 

36 
1 

33 
7 
8 

11 634 

150 
54 
26 

122 

12 

2,078 

54 

89 

172 513 
236 

98 
181 
350 

58 
346 
486 
131 

51 
298 10,345 
7,786 
2,232 
2,374 
3,474 
638 
8,993 

14,117 
2,399 
1,640 
3,585 3,391 2,748 57,583 Udregnet i Procent faar man for samtlige Industrier følgende Resultat: 

Bedrifter Arbejdere 

Under 9 Timer 2,« 4,^ 

9 Timer 9,o 8^ 

9V3 Timer 7,« 7„ 

10 Timer 53,8 ^^^7 

lOVa Time 15,5 14,^ 

11 Timer og derover ll,j 5,9 

lait... 100,0 100,0 

*) Se Noten Side 14. Angaaende Forholdene i en Række enkelte Fag henvises til Tab. IV (S. 39). Naar man sammenligner denne Oversigt over Arbejdstiden med den Side 5 
meddelte Oversigt, maa det naturligvis erindres, at der her kun er Tale om Personer 
over 18 Aar, samt at Tabellen kun gælder saadanne Bedrifter, som ere inddragne 
under den nye Fabriklov. 

I Bestemmelserne til Gennemførelse af bedre hygiejniske For- 
hold og lignende (§§ 3—8) ligger vel nok det største Fremskridt, som den nye Lov 
har bragt. Men det er klart, at disse Bestemmelser ikke ere af den Art, at Tilsynet i 
Henhold til dem kan gennemføre store øjeblikkelige Forandringer. Det vil blive 
et langvarigt og ofte et trættende Arbejde for det stedlige Tilsyn paa disse Omraader 
at faa Loven ført ud i Livet, og rigtig Fart i dette Arbejde vil der først komme, naar 
Direktoratet, som desværre i det til Tilsynet knyttede ret talrige Personale savner hygi- 
ejnisk Sagkundskab, faar udfærdiget visse almindelige Regler, og navnlig efterhaanden 
som Arbejdsraadet faar udarbejdet de i § 8 omtalte Reglementer for de særlige Fag, 
saaledes at Tilsynet derigennem faar noget mere bestemt at holde sig til. Allerede nu er 
der dog i Henhold til disse Paragraffer givet adskillige Paabud af mere omfattende Art, 
f. Eks. angaaende kunstig Ventilation, Reserveudgange (i Tilfælde af Ildebrand) og lign., 
ligesom der har foreligget flere Planer af paatænkte nye Fabrikbygninger til Aijprobation ; 
men da der i saadanne Tilfælde kræves en ofte langvarig Forhandling med de paa- 
gældende Arbejdsgivere, inden endelig Afgørelse kan træffes, har man ikke anset det for 
hensigtsmæssigt at give udførligere Oplysninger herom allerede nu, idet man foretrækker 
at lade Beretningen for næste Aar tillige omfatte de forløbne 3 Maaneder. 

Med Hensyn til Dispensationer fra Lovetts Bestemmelser er det alle- 
rede berørt, at den nye Fabriklov kun i stærkt begrænset Omfang giver Adgang til at 
meddele saadanne. I Modsætning til den gamle Fabriklov, i Følge hvilken der kunde 
tillades Afvigelser fra selve Bestemmelserne om Nettoarbejdstiden, kan der nu kun dis- 
penseres fra Reglerne om Hviletidernes Beliggenhed. Medens der ikke hidtil er søgt nogen 
af de midlertidige Dispensationer i Henhold til § 14, er der indkommet et betydeligt 
Antal Andragender om Dispensation efter § 11. Det Synspunkt, ud fra hvilket man liar 
maattet behandle disse Andragender, er saa tydeligt udtalt i selve Loven, at det som 
Regel ikke har været forbundet med stor Vanskelighed at afgøre, hvorvidt Dispensa- 
tionen burde gives eller ej. Det har i hvert enkelt Tilfælde kun drejet sig om at 
søge konstateret, hvorvidt den i Forslag bragte Ordning af Arbejdstiden var lige saa 
gunstig for Arbejderne som Lovens almindelige Regler. Saa snart Nettoarbejdstiden 
altsaa var mindre end 10 Timer, kunde der som Regel ikke være Tvivl om, at Dis- 
pensationen burde gives. I nogle enkelte Tilfælde (ialt 4) er der dog meddelt Dis- 
pensation, hvor Nettoarbejdstiden var de sædvanlige 10 Timer, men i disse Tilfælde 
er det da knyttet som en Betingelse til Dispensationen, at det er et almindeligt. Ønske 
hos vedkommende Arbejdere at erholde den foreslaaede Ordning af Arbejdstiden. 

Ialt er der meddelt 29 Dispensationer til en uafbrudt Arbejdstid af mere end 
4V2 Time. Heraf gælder 21 kun for unge Mennesker, 2 kun for Børn, medens 6 om- 
fatter begge Aldersklasser. Antallet af Børn og unge Mennesker, som berøres af disse 
Dispensationer, er ialt henholdsvis 340 og 330. Alle Dispensationerne gælde Eftermiddags- 
arbejdet; et Par Andragender om at maatte arbejde 5 Timer uden Afbrydelse om For- 
middagen bleve afslaaede, idet man ikke kan anse det for heldigt, at der arbejdes saa 
lang Tid inden Middag, naar der ikke gives Adgang til at indtage Frokost. Dispensa- 
tionerne give som Regel Tilladelse til 5 Timers uafbrudt Arbejde; kun i 3 Tilfælde, hvor 
ganske særlige Grunde talte derfor, har man ment at burde give Tilladelse til 572- I det 
følgende gives en Oversigt over Dispensationernes Fordeling paa de forskellige Fag: 385 

Til Bogtrykkerier er meddelt 13 Dispensationer. Af disse falde de 7 paa 
Kjøbenhavn, hvor de ere givne for ikke at hindre Indførelsen af den saakaldte 
^gennemgaaende Arbejdstid" paa 9 Timer netto med kun V2 Times Hvil. Det er 
(log ikke helt uden Betænkelighed, at man ser paa denne Arbejdsordning, idet 
\/j Times Spisetid maaske er noget lidt, men det Spørgsmaal, Direktoratet her har 
haft at afgøre, er kun, om Hvilet skal ligge noget før eller senere, idet man i og 
for sig ikke kan hindre Indførelse af den omtalte Arbejdstid, naar blot Hvilet lægges 
nøjagtig midt i Arbejdstiden. For de 6 Provinsbogtrykkeriers Vedkommende er For- 
holdet et andet. Her gives som Regel 1 å IV2 Times Middag, saa der ikke her kunde 
næres nogen Betænkelighed ved at gaa ind paa den foreslaaede Ordning. I 4 af 
disse Bogtrykkerier var Nettoarbejdstiden 9 Timer, i 2 var den 97^ Time. 

Af Tobaksfabrikker have 6 (alle i Provinserne) erholdt Dispensationer, hvilke alle 
tillige omfatte Børn. I 2 Tilfælde var Nettoarbejdstiden 9 Timer, i 3 Tilfælde 9V2, 
medens den i 1 Tilfælde var 10 Timer. 

Endvidere er der meddelt 7 Dispensationer til Tekstilfabrikker, hvoraf de 2 
kim angaa Børnenes Arbejdstid. I den ene af disse Fabrikker arbejde Børnene hver 
anden Dag paa Formiddags- og hver anden Dag paa Eftermiddagsholdet (henholdsvis 
5^2 og 5 Timer), hvilket har kunnet lade sig ordne, fordi Fabrikken har sin egen 
Skole. Af de 5 Bedrifter, som fik Dispensation for unge Mennesker, har en 9 Timers, 
tre 972 Times og en 10 Timers Nettoarbejdstid. 

Endelig meddeltes Dispensation til 3 Bedrifter i Metalindustrien, hvoraf en 
havde 9^2 og to 10 Timers Arbejdstid. 

Endnu skal bemærkes, at man desuden har modtaget 15 Andragender, som 
man har maattet afslaa. I de fleste af disse Andragender søgtes om Tilladelse til 
i Timers uafbrudt Arbejdstid med en Nettoarbejdstid af 10 Timer, men i nogle Til- 
istie søgtes ogsaa om Ting, som slet ikke kan gives i Henhold til den nye Fabriklov. 
Ser skal saaledes nævnes 2 Andragender, som gik ud paa at maatte benytte unge 
Mennesker lOV, Time daglig mod til Gengæld at lade dem arbejde 3 & 4 Timer kortere 
om Lørdagen, saaledes at den samlede ugentlige Arbejdstid ikke kom til at overstige 
60 Timer, men disse Andragender har naturligvis maattet afslaas. 

Med Hensyn til Overtrædelser af den nye Fabriklov er det en Selvfølge, 
at der i de forløbne 3 Maaneder er konstateret et meget stort Antal. For de nye ind- 
dragne Bedrifters Vedkommende har det været Eeglen, at Tilsynet ved første Inspek- 
tion har forefundet Overtrædelse af en eller flere af Bestemmelserne i §§ 15 og 16 
om Tilvejebringelse af Kontrolmidler; i ikke saa faa Tilfælde har der tillige foreligget 
en Overtrædelse af Bestemmelserne om Arbejdstid. Men det er en Selvfølge, at der 
i alle saadanne Tilfælde er gaaet frem med stor Læmpe fra Tilsynets Side. Først 
naar det ved fornyet Inspektion har vist sig, at Vedkommende trods given Vejledning 
riser Uvillighed til at skaffe de lovbefalede Bevisligheder, er man skredet til retslig 
Tiltale. Dette er dog indtil 1ste April kun sket i 2 Tilfælde, hvoraf det ene afgjordes 
i Mindelighed med en Bøde paa 10 Kr., medens det andet Tilfælde endnu hcnstaar 
nafgjort, idet der fra Direktoratets Side er forlangt Dom i Sagen, da det her drejer 
sig om et Principspørgsmaal. 

For saadanne Bedrifters Vedkommende, som allerede have været undergivne den 

gamle Fabriklov, har man forefundet ft Overtrædelser af en saadan Natur, at man 

har anset det for nødvendigt at indlede retslig Forfølgelse. I et af disse Tilfælde 

havde man i et Bogtrykkeri (Aarhus) taget et Barn under 12 Aar i Arbejde; Sagen 

afgjordes med en Bøde paa 25 Kr. for Arbejdsgiveren, medens Faderen slap med en 

Advarsel. I et Tilfælde, ligeledes Bogtrykkeri (Middelfart), bestod Overtrædelsen i, at 

43 286 

et Barn var blevet anvendt til Arbejde efter Kl. 8 Aften (Bøde 20 Kr.). I 2 Til- 
fælde (Trædrej eri i Aarhus og Bogtrykkeri i Kolding) bestod Overtrædelsen i Over- 
arbejde for unge Mennesker (Bøde henholdsvis 15 og 20 Kr.). Endelig bestod Over- 
trædelsen i 2 Tilfælde i gentagende Forsømmelighed ved Anskaffelsen af Attester 
o. lign., hvilke Sager afgjordes med Bøder paa 6 og 12 Kr. Disse 6 Sager 
afgjordes alle i Mindelighed. Medens der som Regel ikke har vist sig større Vanske- 
ligheder med at faa Lovens Bestemmelser gennemførte i disse Bedrifter, kan det dog 
her nævnes, at Skolebeviserne adskillige Steder synes at danne en Undtagelse. Dette 
ligger i, at en Del Arbejdsgivere viser Forsømmelighed med Hensyn til rettidig Præ- 
sentation af Skolebeviserne til Paategning hos Skoleautoriteteme, og disse som Følge 
heraf gøre Vanskeligheder ved Paategningen. Et saadant Tilfælde har man saaledes 
haft i Aarhus, hvor der i 4 større Fabrikker viste sig mangelfuld Orden med Skole- 
beviserne, i hvilken Anledning der korresponderedes med vedkommende Skoleautorite- 
ter, hvis Fremstilling af Sagen gik ud paa, at Fejlen var paa Fabrikkernes Side. — 
Endnu skal her som et af de største Fremskridt, den nye Lov har bragt, fremhæves, 
at Direktoratet i Henhold til § 27, har faaet Indflydelse paa Afgørelsen af de Sager, 
der anlægges for Overtrædelser af Loven. 

Det eneste Punkt, hvor man hidtil har anset det for nødvendigt at gaa noget 
strengere til Værks, er ved Overtrædelse af § 2. Det viste sig nemlig snart, at det gik 
ganske overordentligt trægt med Anmeldelser fra de nye Bedrifter, som skulde ind under 
Loven. Da den i Loven fastsatte Frist var udløben (den 30. Januar), havde man endnu 
ikke modtaget 300 Anmeldelser, til Trods for at Arbejdsgiverne baade ved Notitser i 
Bladene og paa anden Maade vare blevne gjorte opmærksom paa deres Anmeldelses- 
pligt. Man skal saaledes her nævne, at der til alle „Dansk Arbejdsgiver- og Mester- 
forening"s Medlemmer i Provinserne sammen med Foreningens Medlemsblad blev sendt 
et Eksemplar af Anmeldelsesblanketten; desuden fik flere Mesterforeninger i Kjøben- 
benhavn udleveret et større Antal Eksemplarer af disse Blanketter til Fordeling blandt 
deres Medlemmer. Da man i Begyndelsen af Marts endnu kun havde modtaget 700 An- 
meldelser, saa man sig nødsaget til at anlægge et større Antal Ketssager omkring i Landet, 
for paa denne Maade at vække noget større Opmærksomhed i Arbejdsgiverkredse. 

I Bilag B er givet en Oversigt over 109 Sager af denne Art, som ere anlagt« 
indtil Begyndelsen af Maj Maaned, Som det vil ses, ere Sagerne afgjorte paa en meget 
uensartet Maade. I Begyndelsen blev nemlig en Del af Sagerne, navnlig i Kjøben- 
havn, sluttet, uden at Direktoratet fik nogen Indflydelse paa Afgørelsen, hvilket med- 
førte, at flere af de større Firmaer slap med Advarsler, deriblandt et Beklædnings- 
magasin, der beskæftigede over 300 Syersker. Hos en Del af Dommerne synes det 
noget at skorte paa Forstaaelsen af, hvilken overordentlig Rolle det maa spille for 
Fabriklovens Gennemførelse, at der skabes den størst mulige Respekt netop for denne 
Bestemmelse i Loven. Ved senere anlagte Sager har Direktoratet gjort sig det til 
Regel samtidig med Sagens Anlæggelse at gøre Forslag til en efter Omstændighederne 
afpasset Bøde, og det store FlertÆtl af Dommerne har taget Hensyn hertil, saaledes 
at der er Haab om, at ogsaa disse Sager for Fremtiden kunne blive afgjorte paa en 
mere ensartet Maade. — Disse Sagers samlede Bødebeløb udgjorde over 1,100 Kr. 

Med Hensyn til Opfyldelse af Anmeldelsespligten viser der sig forøvrigt store 
Forskelligheder saavel mellem de forskellige Fag som mellem de forskellige Byer. 
Kjøbenhavn staar saaledes langt tilbage for Flertallet af Købstæderne; af disse 
kan særlig fremhæves Horsens og Vejle, fra hvilke Byer man (efter Sammenlig- 
ning med Industritællingen) maa antage omtrent at have faaet Anmeldelserne komplet 
ind, hvilket for Størstedelen maa tilskrives den store Ihærdighed, der er udvist fra den 
paagældende Inspektørs Side. — Hvad de enkelte Fag angaar, har man f. Eks. fra 287 

Snedkere, Kleinsmede og Bogbindere omtrent modtaget det forventede Antal Anmel- 
delser, medens ihan paa den anden Side for en Række Fags Vedkommende maa 
antage, at man endnu mangler over Halvdelen af Anmeldelserne. Dette gælder saa- 
ledes Skrædderforretninger, Systuer, Handskemagerforretninger, Trikotagefabrikker og 
Skotøjsforretninger; ja for Fag som Tømrerforretninger, Baadebyggerier og Malerfor- 
retninger har man maaske endnu næppe modtaget en Tredjedel. 

Nedenstaaende meddeles en Oversigt over de faste Bedrifters Fordeling paa 
Kredsene opgjort pr. 1. April: O 


Industrielle 
Bedrifter 


Mejerier og 
Landbrug 


Andre 
stationære 
Bedrifter 


OQ 


Industrielle 
Bedrifter 


Mejerier og 
Landbrug 


Andre 

stationære 

Bedrifter 


00 
9 


Industrielle 
Bedrifter 


Mejerier og 
Landbrug 


Andre 

stationære 

Bedrifter 


1 


152 


130 


11 


7 


184 


91 


22 


13 


194 


158 


14 


2 


213 


98 


14 


8 


239 


100 


6 


14 


191 


104 


15 


3 


186 


87 


13 


9 


272 


85 


15 


15 


234 


68 


3 


4 


181 


126 


26 


10 


192 


129 


6 


16 


403 


33 


20 


5 


298 


75 


21 


11 


157 


94 


28 


17 


343 


15 


22 


6 


292 


84 


18 


12 


196 


160 


5 


18 


736 


15 


116 II. Dampkedeltilsynet. 

Ved Udgangen af 1901 henhørte under det offentliges Tilsyn 4,615 faststaaende 
% 1,505 bevægelige, ialt 6,120 Dampkedler i Drift med 88,710 Hestekraft (svarende 
6115 Kvadratfod Hedeflade). Bestanden er i Aarets Løb ikkun bleven forøget med 
2i Kedler og 2,382 H. K. — eller 0,^ pCt. af Antallet og 2,^ pCt. af Størrelsen ved 
Udgangen af det foregaaende Aar. 

Foruden de egentlige Dampkedler benyttes ialt 172 lukkede Kogekedler, som 
ligeledes ere det offentliges Tilsyn undergivne. 

Kedlerne ere fordelte over Landsdelene paa følgende Maade : 

Udgangen af 1901 


Procentvis 
Koge- 
kedler 


Egentlige Dampkedler 


Fordeling af 

egentlige 
Dampkedler 
faststaaende 


bevægelige 


ialt 
A TI tal 


Antal 


HK. 


Antal 


H.K. 


Antal 


H.X. 


Antal 


H.K. 


Kiøbenhavn ••••••••• 


25 

8 

47 

1 

5 

19 

67 


553 
136 

1,131 

82 

302 

663 

1,748 


16,256 
3,947 

17,884 
1,027 
6,652 
9,100 

23,442 


121 
14 
589 
52 
215 
157 
357 


1,289 

96 

3,902 

296 
1,400 

980 
2,439 


674 
150 

1,720 
134 
517 
820 

2,105 


17,545 
4,043 

21,786 
1,323 
8,052 

10,080 

25,881 


11,0 
|30„ 

2„ 

8,4 

13,4 
34„ 


1^5 


Frederiksberg 

ivrige Sjælland 

Bornholm • ♦ ♦ ♦ 


29„ 

1^3 


Lolland-Falster 

FjTl 


8,9 
11^5 


•Tylland 


29,4 


Ialt. . « 


172 


4,615 


78,308 


1,505 


10,402 


6,120 


88,710 


100,0 


100,0 


Forøgelse., . 


-T- 3 


6 


2,146 


18 


236 


24 


2,382 

288 •s 


d 


f-t 


® 


a> 


en 


n^ 


£ 


(D 


>• 


W 


to 


HH 
Gi 


•^ 
'fj 

d 


fli 


<D bo O 

>M •. 
O -»^ 

fe æ 

(>^ bo 

-^ S 

bo -M 

;jH 00 
-♦-> "TS 

(h o 

2.SP 
S« o; 00 00 bo 

O Ti abo 
o a> 

-fe* c3 

•s 
bO 

e 
«> 

5 bo O) GO 

OP a> 
O) 

03 

o3 

bo 

O) 

o o > "S -g 

S* 

I 2 


O) ^ 

03 

- .£P 

Xi " e 

f3 O) ® o? 

o 

^ M 

-^ O 

|fe 

• iH 

bo o3 
a 03 

r® ^ -^ 

•73 la :a d 

pd 

IA 


P-4 


^ Ci 


'^ 


CO ^ 


M 


CO 


Ir- 


•^ 00 


00 


t- 0* 
f-< 


-^f« 


CO 


CO -^ 
U9faj^ 
*8naqputjrj; 


• 


t- 


Ol 


CO oT ' cT 


'3 


"^ 


00 


CO 00 
CO CO 


PH 


0> Cl CO 

00 i> o> 


-♦-• 


a» 


CO 


eo Ob 1 CO 


< 


t- 


cO 


^ CO 


Cl 


-^ 0> Cl 


m 


eo 


t* 


Cl CO 


t* 


^ IA t- 


'IS 00 


CO 


^ 


co 0^ CO 
p9l{UI063[JI^ 

U9puy 


tn 


00 
p^ 


: -- 1 
3 


CO 

CO ^ 


04 


t- PH ; PH 1 


■+* 
<o 


"^ 


CO v^ 


"* 


CO p^ ; 00 1 


c9 
^ 


Ol 
FH 


« 1 .- 1 


CO 


CD 


*- 


-• 00 


CD 


CO pH 00 


M 


t- 


o> 


Cl t- 


o> 


CD Cl -^ 


-^ 


a> 


^ t- 


rH 


CO CO kA 


W 


0» 


C4 


CO 


kO 


CO ^ Cl 
u^snpaj 


•^ 


- 1 u> 1 
1 


c« 


^ 


1-i »0 


CO 


<^ 01 1 CO 1 


1 

0> 


10 10 


kO 


CO Cl 1 '^ 1 


"* 
CO 


r^ 


CO o» CO 1 


1 d 
1 ^•' 1 


1 ^ 
" 1 
t* 


A 


C9 C4 


CO 


Pi 00 ! CO 


M 


^ 10 


a» 


CO 00 1-« 


Cl 09 


Ol 


00 rjt PH 


h4 

9 


*8iuqpu«»3 


» 


CO 


f* 
« ] ..- j 


3 


^ 


a 


'<* 


Cl 
^ o> 00 

CO o> 


T^ 
10 


Cl 


»-I 04 


9 
< 


M 
1 


kO 


CO 


t> 


00 


Ift 


'^ •«* , <3> 1 


9 
M 

(J> 


kO 1-^ 


o> 


0* '^ 1 1 


bo 
Cl 
01 


i> ; kA 1 

p9qrao«(JT^ 
U9pay 


W 


f« 


^ 


bo 


'cS 

^ 


kA CO 


pH 


00 r-i 1 


£ 
-§ 


l-s 


rH 


Cl 


rH 


fH Ol 1 rH 
pH 1 CO 1 


< 
• 


r- 


A 


CO CO 


0» 


kA t* 1 t» 1 


PQ 
t* 
CO Cl 
Cl I t- 1 
u^siipaj 


W 


^ 


01 t- 1 

P 


t- '^ 


Cl 


IA 00 1 CO 1 
1-^ 
\n 


Cl 1 1 


^ 
! - 1 
00 


r-< 


a> 


00 


IA CO <^ 


M 


c« 


t- 


0^ 


1 CO 


00 


PH pH t« 
rH 


00 01 

Ol^ 00 CO 


»i4 


U9f9K 

'SiuqpuBrj 


W 


CO 


^ 


04 t> kA 

( 


1 


CO 


to 


CC 

C5 


> CO 

1 01 
IA cr. 
kA CC 


) kA 


9 
-^ 


1 


fH 


Ol t* 


kA 


T3 
^ 
*^ 
M 


Cl 

l> 


»A 


JC* 


t* iC 


> 1 CO 


1 


M 


CO 


00 


CC 


> ^ 


t* 


•H 


i w 


1 1 CD 
1 


00 


I> 


CC 
CO 


kA e< 


1 9^ 


9 


•^ 
< 


»>k 


t 


»>k *k 
p9qraosi|Ji^ 
U9puy 


M 


CO 
•* 
p« 


1 pH 

*3 


00 


Cl 


f._ 


• 00 


r-4 


Oi 1- 


• 


os 
-§ 


IA 


CO 


r^ 
CO 


-^ 05 


► 00 


æ 
fl 


pH 
f— 


-^ 


(O 
-«1 


CD 


CD 


^bc 


) Cl 


t> 


a 


) -<* 


PH 


-♦» 
M 


0> 


<3i 


oc 


) IA 


00 


QT. 


> p- 


1 1 t- 


CQ 
CO 


o> 


CC 


> t- 


rH 


CC 


) •<* 


L ^-. 
ij^^snpnj 


» 


o» 


Cl 


C5 

PH 
kO 


CC 


> "^ 


1 PH 

1 kA 


Cl 


CO 


•^ 


1 1-H 


'^ 


0: 


> •** 


1 


1 


0> 


a> 


0: 


i kO 


kA 


kC 


> oa 


^ 


CO 
kG 
fM4 


CC 


) « 


) kA 


-ti 
Cl 

1 
• 


• 


• 


• 
• 
• 
• 


• 

EP 


(-1 

-3 


* 

: A 
tf 


« 
• J 


Ph 


^ 


^ 


»* 


JL 


fl 


'C 


C 

•^ 
•i 
T3 c8 

r— 1 


1 


g 

g 


a 


: j 


j? 


(i^ 


£ 


PQ h3 


é 


»-3 


> 289 

Indtil Udgangen af Aaret 1901 vare Kedlerne, som de tidligere Aar, fordelte 
paa 7 Tikynskredse for Kjøbenhavn-Sjælland, Bomholm og Lolland-Falster (1ste 
Pabrikinspektorat) og 8 Kredse for Fyn-Jylland (2det Fabrikinspektorat), medens 
der, efter at den nye Fabriklov traadte i Kraft fra Iste Januar, blev 18 Kredse, hvoraf 
8 i tidligere Iste og 10 i tidligere 2det Fabrikinspektorat. 

Forholdene ved Aarets Udgang, altsaa med den tidligere Kredsinddeling, 
vare følgende: 

Koge- 


Antal Kedler 


Størrelse i Hestekraft 


kedler 


fast- 


bevæge- 


ialt 


fast- 


bevæge- 


in.1t 


etaaende 


lige 


IlUv 


Btaaende 


lige 


[1. Kreds 


8 


257 


35 


292 


8,656 


1 

222 


8,878 
2. 


25 


431 


100 


531 


11,547 


1,162 


12,709 


Tidligere Iste 


3. — 


14 


327 


104 


431 


6,288 


736 


7,024 


Fabrik- 


4. 


8 


320 


187 


507 


3,120 


1,230 


4,350 


inspektorat 


5. — 


8 


281 


180 


461 


4,441 


1,134 


5,575 
6. — 


18 


284 


169 


453 


5,062 


1,099 


6,161 
7. 


5 


304 


216 


520 


6,652 


1,400 


8,052 
[1. Kreds 


16 


364 


62 


426 


6,175 


378 


6,553 
2. 


3 


299 


95 


394 


2,925 


602 


3,527 


11* 11' <« 1 j 


3. — 


13 


307 


55 


362 


4,686 


384 


5,070 


Tidligere 2 det 

FabHk- 

1 j 1 


4. 
5. 


14 
4 


308 
299 


81 
62 


389 
361 


4,518 
3,849 


559 
354 


5,077 
4,203 


m^ektorat 


6. 


13 


291 


42 


333 


3,361 


270 


3,631 
7. — 


21 


347 


47 


394 


4,854 


436 


5,290 
8. 


2 


196 


70 


266 


2,174 


436 


2,610 


I alt. . . 


172 


4,615 


1,505 


6,120 


78,308 


10,402 


88,710 medens Kedlerne efter den Iste Jannar 1902 bleve fordelte paa følgende Maade over 
de 18 Kredse: 

1 


Antal egentlige 
Kedler 
O 


Antal egentlige 
Kedier 
1 

1 

J 


9 

bo 

f 


'S 


a> 

a 
1 


bo 


1 


1. Kreds 


1 


244 


33 


277 


10. Kreds 


3 


268 


84 


352 


2. 


2 


204 


77 


281 


11. — 


5 


255 


185 


440 


3. — 


8 


223 


54 


277 


12. — 


8 


275 


158 


433 


4. — 


9 


234 


71 


305 


13. — 


8 


292 


167 


459 


5. 


13 


229 


44 


273 


14. — 


10 


240 


186 


426 


6. — 


14 


245 


22 


267 


15. 


6 


259 


138 


397 


7. — 


13 


222 


27 


249 


16. 


32 


365 


57 


422 


8. — 


9 


257 


46 


303 


17. — 


9 


261 65 


326 


9. — 


14 


285 


56 341 1 


18. — 


8 


257 ; 35 


292 290 

Foruden disse Kedler, der alle vare i Brug, fandtes 82 Kedler med 749 Heste- 
kraft og 8 Kogekedler midlertidig satte ud af Brug, dog saaledes, at de henstode i 
fuld tjenestedygtig Stand i selve Bedrifterne, medens 905 ældre Kedler henligge til 
Salg forskellige Steder, særlig hos de forskellige Maskinforhandlere i Kjøhenhavn og 
Provinsbyerne. 

Tilgangen har i Løbet af Aaret 1901 udgjort 226 faststaaende og 85 bevæge- 
lige, ialt 311 Kedler, medens Afgangen har været henholdsvis 220 og 67, ialt 287 
Kedler, saaledes, at den endelige Forøgelse af Antallet ikkun har beløbet sig til 6 
faststaaende og 18 bevægelige, ialt 24 Kedler. 

Af de i Aarets Løb tilkomne Kedler vare 218 forfærdigede i Aarene 1900 
og 1901, altsaa ganske nye, medens Resten var ældre Kedler, som paany bleve 
tagne i Brug. 

I Finansaaret har der været foretaget 8,334 Eftersyn og afholdt ialt 2,338 Syn 
med Trykprøve, altsaa gennemsnitlig for hver 100 K«^dler 170 Syn og Eftersyn. 

Ved de foretagne Syn og Eftersyn — heraf 142 indvendige Besigtigelser — 
ere 16 Dampkedler forefundne i en Tilstand, som har nødvendiggjort Forbud mod 
deres videre Benyttelse, indtil de ved fornyet Syn godtgøres at være bragte i for- 
svarlig Stand. Af disse Forbud ere 10 blevne hævede, medens Resten fremdeles staar 
ved Magt. 

Af de tvende Fiskeriinspektioner er der i Aarets Løb foretaget 14 Eftersyn 
af de i Fiskerifartøjer anbragte Kedler og Maskiner. 

I Anledning af de ved Inspektionerne forefundne Overtrædelser har der været 
anlagt ialt 60 Retssager, som fordeles paa følgende Maade: Sagernes 
Afgørelse Overtrædelsens Art Antal Retssager i Bedrifter i 08 

•3 

O) OJ Q W ^ 3 OH^^ en PQ Ha •C 

aa 

d 


II '^ O ^ £i 


-2 h5 o Kr. 

4—50 

idf. —100 

10—40 

10—15 

10 

5—20 Ventil-Overbelastning 

Vandmangel 

Uorden med Vandstandsviseren 

Taget Kedel i Brug uden Tilladelse , , 

For ikke at have ført Kedelbog 

Brandfarlig Benyttelse af Lokomobiler . 1 

» 7 
2 
1 

» 3 
1 

3 14 

5 » 
3 
1 
5 . 13 
2 

2 » 

:> 
1 

» 17 

9 
*> 13 Med Hensyn til Sagernes Afgørelse kan fremhæves, at en saa alvorlig Over- 
trædelse som Overbelastning af Sikkerhedsventilen oftest afgøres med Bøder paa 
10 — 20 Kr., ja i et enkelt Tilfælde endog med ikkun 4 Kr., og at en saa faretruende 
Forsømmelse som fuldstændig Vandmangel i Kedlen, ved hvilken i et Tilfælde Ild- 
kanalen blev glødende (altsaa saa nær en Kedeleksplosion som muligt) medens i et 
andet Tilfælde Sprængningen virkelig indtraadte — ikkun medførte Bøder paa 10 Kr., 
medens dog ganske vist en lignende Forseelse i Kjøhenhavn blev straffet med en Bøde 
paa 100 Kr. 

I Aarets Løb har der paa Grund af Vandmangel fundet en Kedeleksplosion 
Sted i et Maskinværksted i Kolding, hvor Kedlen blev passet af en ISaarig Lærling, 
der tillige skulde passe en Drejebænk i Værkstedet og derfor — mod Bestemmelserne 291 

i Kedelpasserloven — til Stadighed var beskæftiget uden for Kedelrummet. Ved 
Sprængningen kom imidlertid ingen til Skade^ ligesom der ikke forvoldtes nævneværdig 
Skade paa Omgivelserne. 

Foruden denne Kedeleksplosion har der fundet en Sprængning Sted af en 
Varmtvands-Kedel i et Restaurationskomf ur , foranlediget ved Stensætning i Til- og 
Afgangsrørene for Vandet — ganske som Tilfældet var ved en lignende i 1897 fore- 
falden Hændelse. I denne Anledning har Justitsministeriet forelagt de daværende 
tvende Fabrikinspektører Spørgsmaalet, om der ikke var Grund til at søge slige luk- 
kede Varmtvandsbeholdere undergivne det offentliges Tilsyn, hvad man imidlertid af 
Hensyn til det stærke Indgreb i det private Liv, som en saadan Foranstaltning, saa- 
fremt den skulde have nogen Betydning, vilde medføre, mente at maatte fraraade. 

Endelig har der et Par Gange — dog uden at medføre nogen Skade — fundet 
Eksplosion Sted af Rørene i et af de nyere Bagerovns-Damp-Ophedningsapparater, 
hvor en ringe Mængde Vand ophedes i et System af Eør, lukkede i begge Ender. Da 
disse Apparater ikke kunne undergives nogen Prøve fki Tilsynets Side, har man for- 
handlet med Fabrikanten om Tilvejebringelsen af en Sikkring gennem større Krav til 
Rørenes Kvalitet og Godstykkelse i Forbindelse med Formindskelse af den ifyldte 
Vandmængde. 

Til Benyttelsen af Varmtvandskedler til Gentralopvarmning, forfærdigede af 
Støbejern, men hvor Trykket i Kedlen vilde kunne naa op til 3 Atmosfærer, har man 
nægtet Tilladelse. 

I Løbet af indeværende Aar er det endelig lykkedes at faa gennemført de i 
Justitsministeriets Cirkulærer af 21de November 1898 og 15de Marts 1901. med Hen- 
syn til Kvalitetskravene til Dampkedel-Materiale givne Bestemmelser, efter en Del 
Xaiiskeligheder paa Grund af Materiale, som angaves indkøbt før 1899. 

Sluttelig kan meddeles, at Justitsministeriet har meddelt Høng-Tølløse Jem- 
føinen Fritagelse for at lade deres i Udlandet anskaffede og prøvede Lokomotiver 
underkaste Syn her i Landet, ligesom Odsherreds -Banens samt Ebeltoft -Trustrup- 
Banens Kedler i det Hele taget ere blevne fritagne for offentligt Tilsyn, imod at Til- 
synet føres gennem Statsbanernes Maskiningeniører. 

Af Dispensationer er der i Aarets Løb ikkun meddelt tvende, nemlig i et Til- 
fælde Tilladelse til paa sædvanlige betryggende Betingelser at sætte to Kedler med 
forskelligt Arbejdstryk i indbyrdes Forbindelse, samt i et Tilfælde ved et Central- 
Tarme- Anlæg Indvilgelse i, at Sikkerheds-Stigrøret paa den udenfor Tilsyn staaende 
Kedel, af Hensyn til særlige Forhold ved Bygningen, blev ca. 1 Fod højere, end 
ellers tilladt. IIL Kedelpasserloven. 

Til Kedelpasserprøveime i April og September 1901 havde der indstillet sig 
IM Eksaminander, af hvilke 107 bestode, nemlig: 

April 
Eksaminander 

Kjøbenhavn 29 

Slagelse 7 

Xykjøbing p. F. • . , 11 

Odense 19 

Aarhus 26 

Aalborg . . • . • 18 

Sept 


ember 
Bestaaede 


Eksaminander 


Bestaaede 


20 


18 
14 


3 


2 
2 


8 


7 
5 


11 


11 
6 


14 


17 
12 


10 


4 
2 393 

Af Kontrolmidler har der i Aarets Løb været udfærdiget ialt 328 Certifikater 
A og 8 Certifikater B samt 826 Kontrolbøger. 

Til Justitsministeriet er der indgaaet 28 Andragender om Tilladelse til, uden 
at de herfor stillede Betingelser vare opfyldte, at passe Kedler, for hvilke der kræves 
Certifikat. I 19 af disse Tilfælde er den ansøgte Dispensatimi fra Lovens § 2 bleven 
bevilget, i Reglen hvor den paagældende i en længere Aarrække har betjent en Kedel, 
til hvis Pasning der ikke hører særlige Kvalifikationer, men som er bleven afløst af 
en større, som han da har faaet Tilladelse til vedblivende at passe. 

Tilladelse til (efter Lovens § 8) under paatrængende Omstændigheder — i 
Keglen ved den egentlige Kedelpassers Sygdomsforfald — midlertidig at lade en Kedel, 
til hvilken der kræves Certifikat, betjene af Folk uden særlige Kvalifikationer, har 
været givet i 13 Tilfælde for et Tidsrum af fra et Par Dage indtil 4 Uger. 

For Chjertræddser af Kedelpasserlovens Bestemmelser har der været anlagt 
11 Retssager — i Reglen i Forbindelse med Overtrædelse af Dampkedellovens Be- 
stemmelser — nemlig en for at have ladet en Kedel passe af en 157t-aarig Person, 
to for at have ladet en „Certifikat-Kedel" passe af Personer, som kun vare forsynede 
med Kontrolbøger, og Resten for at have haft Fyrbødere uden Kontrolbog. 

Af Sager af mere almindelig Betydning kan fremhæves, at man i Anledning 
af et Tilfælde, i hvilket en Maskinmester, som (ifølge Lovens § 9) forestod Pasningen 
af et større Kedelanlæg med Bistand af Kontrolbogsfolk, i længere Tid ad Gangen 
selv var fraværende, har statueret, et der til Pasningen af et sligt Anlæg kun maatte 
anvendes Personer uden Certifikat, naar Maskinmesteren selv stadig overvaager 
Pasningen. 

I to Tilfælde er der indkommet Klager over, at Kedler, til hvis Pasning der 
udkræves Personer forsynede med Certifikat, bleve passede af ikke dertil kvalificerede 
Folk, medens der i et Tilfælde fremkom Klage over, at Kedelpasseren i en Bedrift 
tillige beskæftigedes i Arbejdslokalerne og saaledes hyppig var fraværende fra Kedel- 
rummet. Efter foretagen Undersøgelse blev der truffet de fornødne Foranstaltninger 
til Overholdelsen af Lovens Bestemmelser. 293 Tabel I. Bedrifternes Fordeling efter Størrelse. SJøbenhavn. Gruppe Under Tilsyn før 1. Januar 1902 Bedrifter med et Arbejder- 
antal af lO I o 

Cl o O) U3 o 

o > 
o 2 

I u 

O) 

•5? 

•S Ny tilgaaede Bedrifter Bedrifter med et 
Arbejderantal af IA O O 
Cl o 

I 

Cl o 
o lO o 
o 

u 

O) 

o å 
»o 

PQ O« I. Næringsmidler m. m. 

•1 Møller 

•4 Bagerier og Konditorier 

. Sukkerraffinaderier 

I Chokolade- og Sukkervarefabrikker .... 

\ Kaffebrænderier 

i Kafesnrrogatfabrikker 

ji, U, 31. Sennepsfabrikker m. m 

li Slagterier og Pølsefabrikker 

li Tarmrenserier 

A KoQserresfabrikker 

:l TDyirkning af Mejeripræparater 

:'. Minerahrandsfabrikker 

5w:I. Midtgørerier og Bryggerier 

^ 61altapningsanstalter 

:v. BraadeTinsbrænderier 

ol Tobaks- og Cigarfabrikker 

o^V ^tknffinaderier 

lait Omppe I. .. 

n. Tekstilindustri. 

A Kndsaldfabrikker 

;^. Vttfabrikker 

•A ridspinderier 

Ml 43-46. Væverier 

<i Klædefabrikker 

^1. TilTirkning af Pibeslanger 

^^' Trikotagefabrikker 

)^ Filtfabrikker 

^1- Possementmagerforretninger 

■'•i Rebsiagerforretninger 

^- Rørraeyning 

5^.Mabrikker 

'* Sejlmagerforretninger 

'^ Sskkefabrikker 

lait Gmppe II... 

III. Beklædningsindustri. 

'j"-fe'l. Skrædderforretninger 

'f 63, 68. Dameskrædderi'orretninger m. m. 

II Korsetfabrikker 

^- Modeayning 

'i^' Tilfirlming af kunstige Blomster m. m. 

i'l'i Hattefabrikker 

i^ Bontmagerforretninger 

'} Handakemagerforretninger 

f>}. Skotøjsfabrikker 

''^'^. Fabrikation af Træsko m. m 

'^^ Vadskerier og Strygerier 

lait Gruppe III... 2 

4 

» 

4 
5 

* 

6 
4 

» 

1 

> 

6 
1 

» 

2 

> 40 1 
11 

» 

4 
3 

» 
> 

2 

» 
» 
1 
2 
3 
» 

2 

5 

_1 

35 1 
12 5 
1 

2 > 
1 
1 

> 

1 
4 
9 
1 o 3 
2 4 
_1 

10 40 » 
» 

1 

» 

2 
5 
1 
1 

> 
> 

» 

lo 2 

6 

> 

2 

> 

2 
2 
2 

» 

1 

> 

2 
3 

» 

3 

15 

» 

lo 12 1 
2 
1 
3 

> 

2 

> 
> 

1 

> 

1 

3 

> 
> 

8 

» 22 » 
81 13 2 

* 
> 
2 
1 

» 

1 

5 
1 
5 17 3 

> 

12 1 

» 
4 

* 

21 

> 

1 
1 

» 

> 
9 7 
35 

2 
13 
13 

5 
10 
10 

» 

3 

2 
13 
13 

1 
14 
47 

2 190 1 

2 
1 

14 
1 
2 

15 
1 
4 
1 
» 

1 

» 

_2 
45 164 
577 
386 
810 
105 
232 
98 
126 

108 
22 

341 

980 
17 

178 

2,498 

27 6,169 » 
1 

9 

> 
> 
> 

21 
> 
» 

31 3 
7 
1 

» 

2 
2 

> 

1 
20 

5 
^4 

55 110 

37 

7 

1.481 

56 

26 

610 
14 

300 

166 

42 

> 

9 12 3 

» 6 » 
> 
» 
2 
1 
» 
» 
> 

1 

> 
» 

> 
» 
» 
> 2,858 4 

258 

29 

25 
45 

20 

1,071 

28 

341 1,821 » 
> 
> 
> 
> 
> 

3 

» 

1 

» 

B 
> > 
> 
» 

» 
1 

» 

3 

> 
» 
» 
1 
1 

6 6 7 
4 
3 
3 
1 
4 
» 

2 
11 

» 

6 41 3 5 
4 
1 
2 

» 

2 
2 

> 

11 

» 

3 11 

> 

» 
> 
2 
2 
3 
» 3018 » 
8 
1 

> 
» 
1 
1 

> 
» 
> 

» 

8 

» 

4 

> 23 » 

133 

25 

» 

> 

4 

24 

> 
» 
> 

56 

45 

> 

287 » 
» 
» 
» 
> 
> 
5 
> 

6 

» 

1 

> 

1 
1 

14 36 

82 6 
10 

145 12 
20 
5 
5 
2 
7 
5 
4 

27 

> 

9 96 131 
798 
42 
48 
14 
70 
76 
80 
366 

91 1,716 44 S94 Tabel I (fortsat). KJøbenhavn. Gruppe IV. Bygnings- og Mabelindustri. 

90. Møllebyggerforretninger 

93. Blandede Snedkerforretninger 

94. Bygningssnedkerier 

95-98. Møbel- og Ligkistesnedkerier 

99. Liste- og Rammefabrikker 

101. Skiltefabrikker 

103. RuUegardinsfabrikker 

104-5. Sadelmager- og Tapetsererforrctninger 
107. Stukkatørfonretninger 

lait Gruppe IT... 

V. Trævai^indtistri. 

112. Træskærerier 

113. Trævarefabrikker 

114. Bødkerforretninger 

115-17. Drejerforretninger 

119-20. Børstenbinderforretninger m. m 

121. Korkvarefabrikker • • • 

123. Vognfabrikker 

lait Omppe T . . 

VI. Læderindustri. 

125. Garverier 

126-27. Lædervarefabrikker 

lait Gruppe TI. . . 

VII. Forarbejdning af Sten, samt 
Ler- og Glasvarer. 

129-31. Stenbuggerforretninger 

134. Mørtelfabrikker 

136. Cementstøberier 

137. Oipsbrænderier 

139. Porcelænsfabrikker 

140. Terrakottafabrikker 

142. Porcelæns- og Terrakottamalere 

143. Fabrikker for grovere Lervarer 

144. Teglværker 

145. Smergelstøberier 

146. Olasvarefabrikker 

lait Gruppe VII... Under Tilsyn før 1. Januar 1902 Bedrifter med et Arbejder- 
antal af ^ I 2 

i T o » 

9 
3 

»I 
» I 

» 

a 15 > 

10 

I 

2 

» 
» 
» 
> m c<« > 
» 
i) 
1 

2 

> 

1 
1 

» 13 10 • 
8 
3 
1 

» 
» o 
o IA 12 o 
o 

u 

> 
o a 
» 
» 
» 
» 
» 


rs 

O) u 

O) 

»o 

•«? 

.o 

< 39 1,175 
10 337 
103 » '> 59 12 
19 1,G4G Ny tilgaaede Bedrifter Bedrifter med et 
Arbejderantal af IA O 
Cl o Ci o 
o IA O 

o o; 

C 

-o 8 1 
2l 2 
4816 
2 » 
1 1 
1 

7 15 » • 2' 1 79 25 11 11 
11 

51 
72 

2 

1' 

21. > I » 11 
2 
1 

16 8 
3 

> 

7 

» »i 

a 
»' 

2 
4 

2 

> 1 

» 
» 
» 
1 32 2()j IGi 

I 1 

2 
» 
* 
» 


1 


» 
2 
1 »1 


5l 1 

II 31 
6 
2 

25 
4 
9 
1 404 
63 

215 

134 
59 

194 
91 78; 1,160 4 
1 5 4 

> 13 
1 14 281 
6 287 1 

» 

7 

> 

1 
3 
5 > 

3 

» 

4 

» 

1 » 
I 

'I 

»I 

21 

» 

3 17i 8 5 . 1 

> 

11 

!( 

3 

10. ir 
1 
1 
1 

» 
> 
»_ 
>! 

»I 
1 

> 
»I 
» 
» 

> > 
1 5! 2 r> 8 

1; 
1| 
3 

1' 

t 

», 

4 

4 
1 
6 38 146 

51 

40 

6 

630 
16 

43 

618 

4 

181 1,738 2 . 1 3 1 3 6 1 »■ » 2 

». 
>l 
»' 

'S 
1 

>' u 


71 

7<»s 

14 11*.^ l.L'7t> S ir> 

140 33 :]io 1 

2 

2 


V.' 
1'.' 


4 


:v: r 

:)\ 

U 9; l-.M 395 Tabel I (fortsat). Kjøbenhavn. Gruppe nn. Forarbejdning af Metal, Til- 
>irkning af Maskiner m. m. 

147. Galdsmedeforretninger 

:.'i». Elektropletvarefabrikker 

'M KobbersmedeforretniDger 

l.VJ-53. Gørtlerforretninger 

\K\ BlikkenslagerforretDinger 

I»i. Blikvarefabrikker 

]>. GrovBmedeforretniiiger 

i'tO-^). Klejnsmedeforretninger 

Ml. Filehagning 

l^il Kniy- og Værktøjsfabrikker 

1«^. Naalem agerforretninger 

i^. Metaltraadyarefabrildcer 

l^*^. 170>71. Jemstøb., Maskinfabr. m. m. 

1^9, 173. Maskinyærksteder m. m 

175-7^. Instmmentmagerforretninger m. m. . 

179 Tiivirkoing af Musikinstmmenter 

In* -^1. Elektromek. og -tekn. Fabrikkei . . . 

lait Gruppe TIII.,. 

IX. ' Forskellige Industrier af 
teknisk og kemisk Art« 

l^^^i. Gasværker og Kokesfabrikker 

1^). Tsndstikfabrikker 

li*± TilTirkning af Malervarer 

198. Gummivarefabrikker 

20iX Asfalt- og Tagpapforretninger 

M'S. Farverier og Tøjrensningsanstalter . . 

'J4. Sodafabrikker 

3«>. Svovlsyrefabnkker 

210. Limkogerier m. m 

211. Talgsmelterier 

in. Oliefabrikker 

'iVi'H. Sæbefabrikker m. m 

'^17. Stearinlvsfabrikker 

£A\ Forskellige kemiske Fabrikker 

lait Gmppe S... 

X« Papirindustri. 

222-23, Papir- og Papfabrikker 

224. Tapetfabrikker 

'22o. Æske- og Kartonnagetilvirkning 

'^i^. Konvolat- og Papirposefabnkker 

lait Gnippe~X... 

XI. Industri i litterær og kunst« 
nerisk Retning. 

227. Bogbinderfon*etninger 

f^2^. Skriftstøberier 

229. Bog- og Stentrykkerier 

'J30, Reproduktionsanstalter 

lait Gmppe XI... Under Tilsyn før 1. Januar 1902 Bedrifter med et Arbejder- 
antal af IA > 

6 

> 

3 
1 
7 

> 

4 

* 

1 

» 

1 

3 

15 

> 
> o 

C4 I 41 > 

1 

> 

1 

> 

4 
2 
3 

> 
> 

1 

» 

3 
12 
1 
1 
1 30 1 

> 

3 
1 
6 

> 

3 
1 

1 

> 
» 
11 
7 
1 
» 

2 39 o 

I 

Cl ll» 3 
2 

1 
5 15 48 1 

> 

> 
5 

2 

> 

> 
> 
» 

18 2 
3 26 o 
o u 
o 10 13 > 
» 

7 

» 
» 
5 
3 

> 
» 

1 

» 

5 

> 

3 
24 > 


2 


» 
2 
> 
1 
2 
> 
2 
1 
1 
> 
1 
» 
2 
12 


17 


16 


8 » 

1 

3 

I 

4i > 
» 
2 3 
1 

» 

4 2 
3i 21 
7 1 

26 

» 27 4 

» 

22 
1 27 8 4 
1 

19 
_1 

25 1 
6 

7 1 
1 

» 
> 

2 » 

I 

>. 

ii »4 ■3 •O 6 

10 
1 

12 
2 

32 
7 

10 
1 
3 
1 
1 

55 

38 
8 
4 

11 197 5 
4 

10 
1 
5 

14 
5 
2 
3 
2 
5 

11 
2 

10 

79 5 

2 

4 

14 129 

112 

301 

203 

16 

1,424 

249 

89 

12 

67 

6 

3 

5,340 

389 

48 

210 

385 8,707 942 

379 

48 

48 

105 

250 

95 

16 

57 

12 

94 

97 

56 

419 

"2,618 25 219 
69 
43 

407 

'738 6 

30 

> 15 
1 36 260 

17 

105 2,322 

_2| 28 

4 123, 2,627 Ny tilgaaede Bedrifter Bedrifter med et 
Arb^derantal af m 

I 13 I o 

Cl la Cl o 

o IA > 
o 2 

» 

1 

5 
3 
1 
6 
20 
» 

» 

> 
2 
2 
2 
1 
_2 

47 > 
1 
1 

6 

> 
» 

9 

» 

B 
1 

2 

» 

2 
J 

25 > 
> 
> 
1 
2 
> 

6 

» 
> 
> 

1 

> 

2 

2 14 > 
> 
2 
1 3 u 

I 

i 5 
1 
2 
7 1 
1 
1 » 
» 
» 2; 
1 

3 2 

> 

5 13 8 

» 

2 
3 18 13; 3 


t-l 

< 57 

3 

19 

54 lU 

3 


60 


6 


45 


35 


411 


» 


» 


» 


> 


» 


» 


» 


» 


3 


31 


14 


107 


2 


15 


5 


85 


6 


95 


99 


1,103 6 
3 

7 7 

» 

8 31 13 
1 

20 1 

i 
' 26 


285 


1 1 


8 


I 11 


86 


; j 


46 41. 425 &94 Tabel I (fortsat). KJøbenhaM Gruppe Under Tilsyn før 1. Januar 1902 Bedrifter med et Arbejder- 
antal af %e> 


O 


1 
*M 


<o o 

Cl IV. BygningS' og Mabelindustri. 

90. Møllebyggerforretninger 

93. Blandede Snedkerforretninger 

94. Bygningssnedkerier 

95-98. Møbel- og Ligkistesnedkerier 

99. Liste- og Runmefabrikker 

101. Skiltefabrikker 

103. Rollegardinsfabrikker 

104-5. Sadelmager- og Tapetsererforretninger 
107. Stnkkatørforretninger 

lait Gruppe lY... 

V. Trævareindustri. 

112. Træskærerier 

113. Trævarefabrikker 

114. Bødkerforretningcr 

115-17. Drejerforretninger 

119-20. Børstenbinderforretninger m. m 

121. Korkvarefabrikker • 

123. Vognfabrikker 

lait Gruppe Y . . 

YL Læderindustri. 

125. Garverier 

126-27. Lædervarefabrikker 

lait Gruppe YI... » 
> 
9 
3 
3 

I 

»> 

»I 

» 15 » 

» 

10. 

II 
2 

>, 
» 
»_ 
»i lO c« > 

.') 

1 

2 

»! 
1, 
1 

> 13 • 
8 
3 
1 

» 
> 
» 
> o 
o kO o 
o 

i« 

> 

O 5 
2' 

» 
» 
> u -S 2tl 39 

10 

8 

»' » 

» 1 

» 1 

»'■ » 10 12 7 2*' 59 1.175 
337 

103 

12 
19 

> 

1,G46 Ny tilgaaede Bedrifter Bedrifter med et 
Arbejderantal af IA 

I I 

(O I 

». O 
Cl o Ol o 
o lO o 
o 

^ I U 
•O Cl fct 
< 


8 1 1 
2 2 1 

48 16' r 

2; >> > 
1' » » 1 15 4 1 

i; 2i 2' 1" » 
>' 

i 

I 

»' 

> 

I » 

I ..: 1' 
11 

5 
7-2 

1 
> 

21 7i '3. 79 25;11 »' »' 119 U7 I I 11 
2 
1 

18 


8 
3 

» 

7 

» 

2 

> 8 2 
4 

2 

» 2 
1 

» 
» 
» 

1 

» 32! 20 IG I 2 
1 5' 31, 
G; 
2 

25' 

4; 
9| 
1; 404 
63 

215 

134 
59 

194 
91 78; 1,160 > 
> 
1 

ij 

> 
1 

3 1 

» 

7 

> 

1 

3. 

5! »' > 


3 

» > 

4I 2 >i > > > I 17 1- 3 8! 5 !i • »1 

*l 

»I 

I 
I 

> I 1 

> 

n 

1 

7 

3 

10: \iy 11 14 33 3H 4 
1 5 4 

» 4 

» 13 
1 

14 281 
G 

287 
VIL Forarbejdning af Sten, samt 
Ler- og Glasvarer« 

129-31. Stenhuggerforretninger 

134. Mørtelfabrikker 

136. Cementstøberier 

137. Gipsbrænderier 

139. Porcelænsfabrikker 

140. Terrakottafabrikker 

142. Porcelæns- og Terrakottamalere 

143. Fabrikker for grovere Lervarer 

144. Teglværker 

145. Smergelstøberier 

146. Glasvarefabrikker 

lait Gmppe YII... 5 
5 14 1 
2 

» 

1 

» 
» 

1 

> 

1 1 

> 
» 
> 
» 

1 

> 

2 

> 
» 
2 6| G 1 
1 
1 

> 
> 
> 

» 

1 

> 

1 
5 I 
>i 

a 

.1 

3; 

I 

» 

> 
» 

1 

» 9 

8 

1' 

1 

3 

1' 

> 

4 
4 
1 

g; 146 

54 

40 

6 

6H0 

16 

> 

4;i 

618 

4 

181 38 1,738 395 Tdbel I (fortsat). Kjøbenhavn* Gruppe nn. Forarbejdning af Metal, Til- 
virkning af Maskiner m. m. 

;r (Taldsmedeforretninger 

.i. Elektropletvarefabrikker 

": Kobbersmedeforretninger 

V.-Jo. Gørtlerforretninger 

'< Blikkenslagerforretninger 

." Blikrarefabrikker 

:>. Grovsmedeforretninger 

:'''4). Xlejnsmedeforretninger 

K niehugning 

:-'l Kniv- og Værktøjsfabrikker 

Ax Kulemagerforretninger 

>i MeUltraadyarefabriMcer 

'>^S, 170-71. Jemstøb., Maddnfabr. m. m. 

i'i 173. Maskinværksteder m. m 

:'>IH. Instnimentmagerforretninger m. m. . 

'.> Tihnrkning af Musikinstrumenter 

l^'^'^l Elektroinek. og -tekn. Fabrikkei . . . 

lait Gruppe YIII . . . 

IX. ' Forskellige Industrier af 
teknisk og kemisk Art. 

1"^^*^. Gasrærker og Eokesfabrikker ..... 

'M Tcndstikfabrikker 

1:<1 TOvirkning af Malervarer 

I^. GtuDinivarefabrikker 

?H Asfalt- og Tagpapforretninger 

'^*i^'i Farverier og Tøjrensningsanstalter . . 

X Sodafabrikker 

?»i. SyovlsyreCabrikker 

M Limkoijferier m. m 

'U. Talgamelterier 

f Olie&brikker 

'^Ai Sæbefabrikker m. m 

• ■ Stearinlysfabrikker 

^' Fonkellige kemiske Fabrikker 

lait Gmppe DC... 

X. Papirindustri. 

2« S. Papir- og Papfabrikker 

^f ^jpetfabrikker 

-r|- iike- og Kartonnagetilvirkning 

•^ Konvolut- og Papirposefabrikker 

lait 6nippe~x77^~ 

^I' Industri i litterær og kunst- 
nerisk Retning. 

^'- Jogbinderforretninger 

;^ Skriftstøberier 

f %. og Stentrykkerier 

•'" Reproduktionsanstalter 

fait Gruppe XI... Under Tilsyn før 1. Januar 1902 Bedrifter med et Arbejder- 
antal af Ud > 

6 

> 

3 
1 

7 

> 

4 

» 

1 

> 

1 

3 

15 

> 
> 
> 41 > 

1 

> 

1 

> 

4 
2 
3 

> 

1 

> 

3 

12 

1 

1 

_1 

30 Cl 2 

1 

> 

3 
1 
6 

» 

3 
1 
1 

> 
» 
11 
7 
1 
> 

2 39 iO Cl 3 
2 
1 
5 3 

> 

1 

> 
> 

16 
4 
1 
1 

_5 

48 > 
> 

7 

» 
» 
5 
3 

> 

1 

» 

5 

» 

3 
24 _2 
12 > 

1 

» 

1 
3 
1 

> 

1 

> 

4 
4 

> 

17 1 
3 1 

» 

1 
1 

2 
_1 

16 IA 1 

> 

a 
» 

5 

2 

> 

> 

18 

> 
> 
2 
8 o 
o > 
O 10 26 13 8 2 

3 »4 

O) 1.4 6 

10 
1 

12 
2 

32 
7 

10 
1 
3 
1 
1 

55 

38 
3 
4 

11 c? 

•s 
< 197 1 
3 

4 1 

26 

> > 
» 

2 

» 2 27 4 

» 

22 
1 

27 3 
1 

» 

4 

8 » 
1 
6 1 

» 
» 

1 

_. I 

2 5 
4 

10 
1 
5 

14 
5 
2 
3 
2 
5 

11 
2 

10 129 

112 

30 

203 

16 

1,424 

249 

89 

12 

67 

6 

3 

5,340 

389 

48 

210 

385 

81707 942 

379 

48 

48 

105 

250 

95 

16 

57 

12 

94 

97 

56 

419 79 2,618 5 

2 

4 

14 

25 219 
69 
43 

407 

738 4 

1 

19 

_l! 

25i 6 

30 

> 36 15 260 

. 1 17 

4 105 2,322 

_>.; _2; _28 

4i 123." 2,627 Ny tilgaaede Bedrifter Bedrifter med et 
Arbejderantal af m I I O 
IA Cl e 

o tfl o 
o 


2, 2 

> 
1 > > 

1 5- 
3 
1 
6 
20 
» 
> 
» 
> »I 
I 

> 1 
6. 1 

» 
> 13 2 

2 

2 

1 

_2 

47 1 9 

> 
» 

1 
2 

> 

2 
1 

25 2 

» 

6 

» 
» 
> 
> 
> 

1 

» 

2 
2 

14 2 
1 » 

5 

» 13 
1 
4 

» 7 18 8 3 

» > 

2 » 
3^ 

13; 3 å 6 
1 
2 
7 

10 
3 
6 

35 » 
> 
3 

14 
2 
5 

_6 

99 5 » 

2; 

1! 

3J 26 
1 

11 
3 41 22 

•5? 

u 

< bl 
3 
19 
54 
121 
60 
45 

411 

» 

> 

> 

» 

31 

107 

15 

85 

95 1,103 6 
3 

7 7 

» 

8 31 13 
J7 

20 285 

8 

86 

46 425 396 Tabel I (fortsat). Provinser i Gruppe I. Tilvirkning af Næringsmidler m. m. 

1-2. Møller 

3. Bagerier 

5-6. Sukkerfabrikker og Sukkerraffinaderier 

7. Chokolade- og Sukkervarefabrikker .... 

8. Kaifebrænderier 

9. Kaffesurrogatfabrikker 

10-11, 31. SennoDsfabrikker m. m 

12. Stivelsefabrikker 

13. Slagterier og Pølsefabrikker 

14. Tannrenserier 

16. Konservesfabrikker 

20. Margarinefabrikker 

22. Ægpræserveringsanstalter 

25. Mineralvandsfabrikker 

26-27. Maltgørerier og Bryggerier 

28. Ølaftapningsanstalter 

29. Brændevinsbrænderier 

32. Tobaks- og Cigarfabrikker 

33. Saltraffinaderier .__ ^^^ 

lait Gnippe~I . . 

II. Tekstilindustri. 

36. Vatfabrikker 

37. Bomuldsspinderier 

38. Uldspinderier 

39-41, 43-46. Væverier • 

42. Klædefabrikker 

47. Tilvirkning af Pibeslanger * 

48. Trikotagefabrikker 

53. Rebslagerforretninger 

54. Halm spinderier 

56. Rørvævning 

57. Netfabrikker 

58. Sejlmagerforretninger 

lait Gruppe TlTTT 

III. Beklædningsindustri. 

60. Skrædderforretninger 

62-63, 68. Dameskrædderforretninger m. m. . 

66. Modesyning 

69. Tilvirkning af kunstige Blomster m. m. 
70-72. Hattefabrikker 

73. Bundtmagerforretninger 

74. Handskemagerforretninger 

75. Syning af Skindtrøjer 

76-77. Skotøjsfabrikker 

78-79. Fabrikation af Træsko m. m 

80. Vadskerier og Strygerier . 

lait Gruppe III... Under Tilsyn før 1. Januar 1902 Bedrifter med et Arbejder- 
antal af m I o o c* o 
o 

I 

IA O 

o 

u 34 

32 

1 

3 
1 
2 
3 

> 

9 

» 

1 
2 

» 

8 
47 

> 

13 

25 

2 17 

14 
1 
3 6 

> 

1 » 
2 
2 
1 
4 
15 
» 

8 

27 

4 183 112 1 

55 
7 
2 

> 
> 
> 

2 

> 

> 
67 40 7 

5 

» 

4 

> 

8 

» 

19 

1 

» 

4 

> 
> 

14 

> 

3 
18 
J 

84 15 » 
1 
2 

» 
> 
» 
> 

2 

» 
> 

1 

> 
> 
3 
1 

10 •C 

-o "c? 

-s 

< 8 8 
3 
9 
1 
3 87 20; 11 2 5 
4 
9 

» 

3 
2 

> 
» 

» 
23 3 

4 2 

8 14 13: 2 

8 i 8 62: 

I 51 

; 25 
, 13: 

11 

17 
3 
2 

58 
2 
6 

14 
1 

12 

96 
1 

31 

102 

8 469 

289 

2,343 

247 

4 

204 

8 

35 

1,200 

42 

134 

596 

10 

57 

2,034 

53 

368 

3,268 

75 505 11,436 » 
» 

» 
6 
4 

» 

5 

» 

1 

» 

1 

> 

17 » 

3 

>' 

8 
9 20' 2 
•3 
87 
33 
45 
1 

11 
3 
4 
1 
1 
> 

T9i 11 

486 

591 

2,252 

2,304 

16 

480 

85 

73 

6 

68 6,372 1 
1 

> 
» 

2 

> 

2 

> 

3 
13 
21 43 6 
8 

> 

57 

89 

> 

5:s 

247 

228 

688 Ny tilgaaede Bedrifter 


Bedrifter med et 
Arbejderantal af .^ I I O 

es o 

I 

C4 O oji a> tn 15 

» 21 2 
3 u ,2 Ol: ^ 4 3 9 3 1 
1 

» 

2 30 
22 

> 

2 
2 
1 

> 

1 

14 
1 
1 7, 2 
7i 2 

i; 

2 > 
> 

»i 
»I 74.26 9, 1 

» 

> ; 

1: 

I 

» 

il 

> 

2| 

I 

1 
1 
1 

6 

» 

20, i 

a » 
101 

» 

'I 

28 
6 

3.') 

> 

» 

116 41 3*27 » 
>l 

> 

1 

> 
» 
8 
3 

» 

1 

>l 

I 

1 
14 > 

13 

> 

iia 

» 

8 

> 

c. 
l()fi 3!» 

31 ; 304 

321 

14 

51 

8 1 
28 6 
, 33K 

2! 11 

1; 8 111 1.197 r 297 fibel I (forteat). Proyinseme. Gruppe n*. Bygnings- og Mebelindustri. 

?». MøUebyggerforretninger 

.4 Tdinrerforretnmger 

■: Skibs- og Baadebyggerforretninger 

f\ Blandede Snedkerforretninger 

A. Bvpiingssnedkerier 

.vi<^. Møbel- og Ligkistesnedkerier 

f}. Liste- og Rammefabrikker 

l'U Sadelmager- og Tapetsererforretninger 
ifu Stukkatørforretninger . . 

lait Gruppe IV.. . 

V. Trævareindustri. 

11: Trwkærerier 

ilo. TrsTvefabrikker 

lU. ^^erforretninger 

Wo-Yi. lyrqerforretninger 

ll&-ii\ Bwstenbinderforretninger m. m. ... 

l'Ji A'o/iTarefabrikker 

IfJ. Vognfabrikker 

lii JenibanereparationsværkBteder lait drnppe T. . VI. Læderindustri. C\ Garverier 

'^^fi. Lædervarefabrikker. lait dnippe TI... ^U Forarbejdning af Sten samt 
Ler- og Glasvarer. 

^Ml Stenhuggerforretninger 

1'3^ M. Kridt- og Kaolinslemmerier .... 

^■i if^rtelfabrikker 

i£ Cementfabrikker 

'•5^ Cementstøberier • 

i JS Porcelsensfabrikker 

•i" Terrakottafabrikker 

•^1 Pottemagerforretninger 

I'h Fabrikker for grovere Lervarer 

'^Teglværker 

'K bluvarefabrikker 

lait Grnppo TIL. Under Tilsyn før 1. Januar 1902 Bedrifter med et Arbejder- 
antal af I O 
C* o « 8 1 


3 


1 


> 


8 


7 


32 


12 


3 


12 


1 


2 49 40 > 
1 
2 

> 

11 

e 

2 

» 
» 22 > 
> 
> 
1 
G 
1 
1 
» 
» m o 
o bl 
» 

o 


1^ 

Gi o 

O? 6 

5 

3 

1« 

61 

23 

6 

2 122 128 
5 
5 
11 
1 
2 
5 
2 159 13 
1 14 31 


21 


8 


2 
3 


4 


3 


2 
4 


4 


> 


8 


3 


* 


» 


» 


» 
*i 


2 


1 


» 


9 


1 


1 
2 
> 


2 
» 


59 


34 


14 


4 


2' 190 

17 

13 

22 

1 

5 

18 

G 272 34 

39 

29 

104 

509 

305 

81 

82 1,183 1,357 

302 

98 

142 

4 

32 

717 

77 2,729 20 

> 20 45 

> 50 1 

> 

1 

» 

3 

2 1 

84 92 3 

> 43 
1 44 367 
4 371 1 
3 68 

> 73 60 

> 

64 > 

1 

> 

1 

> 
> 
» 
» 
» 

14 

> 

16 > 
> 
4 > 
2! 

6: 13 3 356 
195 
5 20 
5, 1,002 
3 
5 
2 26 
62 
37 9 

273 5,031 
6 1,140 308 7,878 Ny tilgaa^de Bedrifter Bedrifter med et 
Arbejderantal af IA I 

to » 

O 

3 
2 

> 
> 10 5 

» 

40 

10 

38 

1 

4 

1 100 o o 

IA W > 
»I 

4 

3 

21 

» 

3 
1 34 8 o 
o lA O 

o 
u 

> 

o å 

»o 

G? 

PQ u 

O) 

»o 1 
1 

2 
6 

» 

3 

5 1 
1 
3 
1 
5 
1 18 12 2 » 
» » 

1| 1 

> 
^1 > » 

> 6 2 

» > 
> 

> 

5 

> 

1 
3 > 
» 
» 
> 

2 

» 

M 
» 
» 2 2 11 4 1 

7 

49 

16 

64 

1 

7 

2 147 6 
69 

369 

136 

668 

10 

73 

21 1,352 3 
1 
5 
7 
5 
4 
11 
1 37 28 
5 
58 
27 
50 
22 
63 
9 262 3 

» 3 16 

> 16 1 

> 
> 

10 

> 

3! 

> 

4 

» 

19 2 

» 
» 

74 

» 

8 
24 

> 

41 

> 

149 298 Tabel I (fortsat). Gruppe VIII. Forarbejdning af Metal, Til- 
virkning af Maskiner m. m. 

147. Guldsmedeforretninger 

151. Kobbersmedeforretninger 

152-53. Gørtlerforretninger 

154. Tilvirkning af Hagel og Kugler 

155. Blikkenslagerforretninger 

156-57. Lampe- og Blikvarefabrikker 

158. Grovsmedeforretninger 

159-60. Klcjnsmedeforretninger 

161. Filehugning 

162. Kniv- og Værktøj sfabrikker 

163 Naalemagerforretninger 

164. MetaltraadvarefabriUcer 

166-68, 70 71. Jernstøberier, Maskinfab. m. m. 

169, 73. Maskinværksteder m. m 

175-78. Instrumentmagerforretninger m. m. . 

189. Tilvirkning af Mnsikinstnimenter 

180-81. Elektromekan. og -tekn. Fabrikker . 

lait Gmppe VfllTTT 

IX. Forskellige Industrier af 
teknisk og kemisk Art. 

183-84. Gasværker og Kokesfabrikker 

190. Tændstikfabrikker 

192. Tilvirkning af Malervarer 

198. Gummivarefabrikker 

200. Asfalt- og Tagpapforretningcr 

201. Imprægneringsanstalter 

202-3. Farverier og Tøjrensningsanstalter . . 

204. Sodafabrikker 

206. Svovlsyrefabrikker 

210. Limkogerier m. m 

211. Talgsmelterier 

212. OUefabrikker 

213-14. Sæbefabrikker m. m 

220. Forskellige kemiske Fabrikker 

lait Gmppe IX... 

X. Papirindustri. 

221. Papirmassefabrikker 

222-23. Papir- og Papfabrikker 

224. Tapetfabrikker 

225. Æske- og Kartonnagefabrikker 

226. Konvolut- og Papiiposcfabrikker 

lait Gmppe X. . . 

XI. Industri i litterær og kunst- 
nerisk Retning. 

227. Bogbinderforretninger 

229. Bog- og Stentrykkerier 

230. Reproduktionsanstalter 

lait Gmppe XlTTT Provinseii Under Tilsyn før 1. Januar 1902 Bedrifter med et Arbejder- 
antal at Ud o 

Cl o 

I 

C* o 
o iA > 

4 
1 

> 

1 
3 
5 

» 
> 

1 

» 

5' 
26 

> 

1 

> 

47 » 

4 

> 

1 
1 

5 
3 

> 
> 
> 

40 
29 

> 

1 

» 

I 

"8G! > 

1 

2 

> 

1 

> 

2 
2 

» 

1 

1 

» 

G7 38 5( o 
o > 
O I In > 

» 
» 
> 

1 

> 

»I 
i| 

>! I Ol I > ! 

» 

S 

> 
> 
1 3 

2 

10 

1 

2 

4 

15 

13 

> 

2 21 ; 13' 159' 

7l' » 
> 
1 

24 *! 1 


15 289 8,916 Ny tilgaaede Bedriftei Bedrifter med et , ^ 
Arb^derantal af i ^ i K^iS C4 i ^fi 

I O O 
o I © u 

•o 1 
•I 

I 


14 44' 8; 10 

> 

3 

» 

1 

> 

8 
4 

> 

1 

> 
> 
1 
2 

30 6 > 
1 
3 
1 

» »I 

r4l 3 

» 

l8 25 
1 
4 
1 
1 
3 

13 
5 
3 
3 
1 
4 

12 
6 2 82 1,489 2 2 > 
> 51 > 
1 
1 
3 

6! » 
1 
2 
> 5 1 

> 

2 

> 

3 ]! 

1> 

» 5 
4' 8 

»I 3 
1' 5i 5' 5. 2G 43 

» > 1, » 

49 12 43, 69' 50 \ 1 
1, > 174 

> » , > 20 

1,768 121 l! >ii 175! 1.788 
399 kel I (fortsat). Hele Landet. Gruppe I. Næringsmidler. 

MMøfler *. 

U. Bagerier og Konditorier 

K Sakkerfabrikker og Sukkerraffinaderier 

I. IMolade- og Sukkervarefabrikkcr .... 

I t. Eaffebrænderier 

; 'i. KaffesQrrogatfabrikker 

I Hil. 31. Sennopsfabrikker m. m 

1: Stivelsesfabnkker 

& SUgterier og Pølsefabrikker 

ii Taimrenserier 

it Konsenresfabrikker 

^' MirgariDefabrikker 

::i TilTiikmng af Mejeripræparater 

^ ÆgpTssenreringaanstalter 

t MmeralTandafabrikker 

^"fi. Maltgørerier og Bryggerier 

•'' OlafUpningsanstalter 

- Bneoderinsbrænderier 

■^ Tobaks- og Cigarfabrikker 

^^ ^saiJuffinaderier 

lait Gruppe I. . . 

n. TekstiiiBdustri. 

'^. Kndsddfabrikker 

'^' Titfabrikker 

j<. BooiQldsspinderier 

5\ Ddspinderier 

^Ml. 4346. Væverier 

^ Kladefabrikker 

^< TilYirknfaig af Pibeslanger 

*^. Trikotagefabrikker 

^ Tiltfabrikker 

;'■ Possementmagerf orretninger 

^ Bebtlagerforretninger 

•'I^HihMpinderier 

^ Htrrje^ning 

^ Netfabrikker 

"t ^^piMgerforretninger 

'• Stkkefebrikker 

lait Omppe II. .. 

ni. Beklsedningsindustri, 

J?*;j Skrædderforretninger m. m 

•""v*, fJ8. Dameskrædderiorretninger m. m. 

:^ ^Koraetfabrikker 

J;J Modegyning 

v^'^rknins: af kunstke Blomster m. m. . 

'!^^l Hattefabrikker 

1: Bnntmagerforretninger 

i: Sandakemagerforretninger 

;\^ymng af Skmdtrø j er 

:;:< Skotøjgfebrikker 

■ 'J; Fabrikation af Træsko m. m 

• >a(l8kerier og Strygerier ^^^ 

Mt Orgppe lil... Under Tilsyn før 1. Januar 1902 Bedrifter m^d et Arbejder- 
antal af U) 86 

36 

1 

7 
6 
2 
9 

13 

» 

2 
2 

» 

> 

14 

48 

18 

27 

2 223 18 

25 

1 

7 
3 
6 

» 

1 

9 

» 

2 
2 
1 
1 

6 

18 

10 

32 

5 147 o 8 
17 

» 

4 

5 
9 
2 

* 

21 
1 

> 

4 
1 

> 

1 

14 

1 

7 

27 

2 124 o C4 ua o 
o u 

> 

o 'O 6 

6 

14 

3 

» 

3 
2 
1 
23 
1 
4 
4 2 
18 

» 

10 

29 

1 127 1 
2 
2 
5 

> 

2 

> 
» 

2 

> 

1 
1 1 

6 
1 

» 

18 

> 

42 16 

» 69 

86 

27 

26 

14 

22 

13 

2 

68 

2 

9 

14 

2 

1 

25 

109 

2 

45 

149 

10 

32i 695 > 
2 55 

^» 

2 > 
1 

20 

5 

12 

> 
» 

» 
1 
1 
1 

» 
> 
1 42 » 

> 
8 
4 
9 
3 
8 
1 
1 34 1 

> 

5 

10 

9 35 24 1 

> 

3 

12 

9 ^9 O) 633 

866 

2,729 

557 

109 

436 

106 

35 

1,326 

42 

242 

596 

22 

10 

398 

3,014 

70 

546 

5,766 

102 

1 7,605 1 
4 
3' 

88 

47 

46 

3 

26 

1 

4 

4 

4 

1 

2 

» 

2 t>'-i 110 

48 

486 

598 

3,733 

2,360 

42 

1,090 

14 

300 

251 

' 73 

6 

110 

» 

9 
9,230 Ny tilgaaede Bedrifter Bedrifter med et 
Arbejderantal af m > 
1 
1 

> 

1 

» 
» 
» 

4 

» 
> 

15 

» 

22 I O 

es 1 

> 
» 

4 

> 
> 

1 

> 

2 
3 

» 

> 
> 

1 

» 

8 

» 

5 

» 

25 B 3 

» 10 o 

IA CM O 
O U3 O 
O 

kl 

> 

o 


3 
2 7 
5 

17 4 

2 

_9 

18 > 
2 

» 

2 
2 

» 

1 

> 

6 

5 

12 

30 4 
4 

_8 

20 10 4 

8 
1 

> 

2 
4 

» 

3 

> 

23 
18 
35 

98 10 

266 

29 

» 

25 
102 

109 

1,124 
275 

569 2,509 > 

1 

> 

1 
1 
1 

> 

3 
1 

B » 
> 
> 

» 

5 

» 

3 
3 

» 

1 

» 

2 
1 

15 6 3 37 
26 
3 
3 
3 
6 
1 
2 
1 

25 
1 
7 12 
11 
1 
3 
2 
2 
2 
» 

20 

» 

3 115|56 2 
13 

» 
> 
» 
1 
2 
2 
» 

7 

> 
> 

27 1 

» 
» 

9 
1 

» 

1 

» 

3 

8 

» 

1 

» 

1 
1 
6 

8 

24 64 > 
» 
> 
> 

1 

» 
> 

13 

» 

6 
3 

> 

2 

> 

2 
1 

"28 51 

51 
5 
6 
6 

10 
6 
4 
1 

55 
2 

10 

11 207 


10 

» 

141 
25 

» 
7 

18 
125 

» 

2 

28 
6 

35 
56 

> 

161 614 > 
> 
> 

13 

» 

> 

149 

82 
26 

» 

19 

12 

10 

311 525 

1,119 

42 

62 

65 

118 

84 

80 

6 

702 

11 

99 2,913 300 Tabel I (fortsat). Hele Lan(^ Gruppe Under Tilsyn før 1. Januar 1902 Bedrifter med et Arbejder- 
antal af to o O 

•o 

I o 
o m o 
o o u 

•c 

PQ 0> I 

I 

Ny tilgaaede Bedrifter Bedrifter med et « Arbejderantal af -4 

i 

C 
IV. Bygnings- og Møbelindustri. 

90. MøllebyggerfoiTetninger 

91. Tømrerforretninger 

92. Skibs- og Baadebyggerforretninger 

93. Blandede Snedkerforretninger 

94. Bygningssnedkerier 

95-98 Møbel- og Ligkistesnedkerier 

99. Liste- og Rammefabrikker 

101. Skiltefabrikker 

103. RuUegardinsfabrikker 

104-5. Sadelmager- og Tapetsererforretn. . . 
107. Stukkatørforretninger . 

lait Gruppe IV... 

V. Trævareindustri. 

112. Træskærerier 

113. Trævarefabrikker 

114. Bødkerforretninger 

115-17. Drejerforretninger 

119-20. Børstenbinderforretninger m. m 

121. Eorkvarefabrikker 

123. Vognfabrikker 

124. Jernbanereparationsværkstedcr 

lait Grnppe V. .. 

VI. Læderindustri. 

125. Garverier 

12()-27. Lædervarefabrikker 

lait Grnppe TI. . . 

VII. Sten, Ler og Glas. 

129-31. Stenhuggerforretninger m m 

133. 138. Kridt- og Kaolinslemmerier 

134. Mørtelfabrikker 

135. Cementfabrikker 

136. Cementstøberier 

137. Gipsbrænderier 

139. Porcelænsfabrikker 

140. Terrakottafabrikker . . 

141. Pottemagerforretninger 

142. Porcelæns- og Terrakottamalere 

143. Fabrikker for grovere Lervarer 

144. Teglværker 

145. Smergel støberier 

146. Glasvarefabrikker 

lait Gruppe VII . . 3 
1 
1 

8 

41 

6 64 3 
3 

> 

7 

22 

13 

4 

» 
> 
1 53 1 
2 

16 

7 
4 

» 

1 
1 1 

14 

4 

2 32 21 » 
> 

» 
5 
3 

» 
> 

1 

» > 
» 

2 

» 

» 

» 
> 

2l 6 

5 

3 

16 

loo; 

331 
14 

» 

1 
3 

> 

181 2.829 139 
7 
6 
27 
1 
4 
5 
2 39 
6 
4 

15 

> 

4 
9 
2 191 79 29 


10 


4 


4 


4 
5 
4 
3 
1 
> 


2 


50 


18 2 

» 

2 
1 

» 

9 1 2 221 
23 
15 
47 

5 
14 
19 

6 1 1,761 
365 
313 
276 

63 
226 
808 

77 1 
1 
3 

7 

> 

3 
6 1 
4 
4 

10 
1 2 


» 
m 


» 
4 


1 
> 


» 
6 


2 
» 


jt, » 


2 


3 


» 


» 


» 


> 1 2 

» 

8 > 
> 
> 

t 

> 4 

V 

li \i 3; 350 3.889 21i 29 14 () 1 

70 13 
1 14 24 


11 


7 


1 


> 


56 


1 


» 


» 


> 


> 


2. 


25 


11 


7 


1 


» 


58 648 
10 4! » 658 5, 1 • I f) »i > 5 
1 
9 

> 
» 

a 
» 
> 
> 1 

4(i 
1 
1 3 

» 

3 
1 
2 

> 
» 

2 
84 

» 

1 1 

»I 
»I 

» 

3 
3 

> 

> 

2 

68 

> 

2 64 98 79 3 
1 

» 

1 

» 
> 
» 
» 
> 
61 
» 
1 69 18 1 

» 

4 

> 
> 

3 

» 
> 
» 
». 

3 

« 

7 12 5. r.02 

195 

13| 74 
5 1,002 4 
1 

8 
3. 

» I 277 

1 

12 66 

6 

692 

53 

» 

» 

52 

5,649 

4 

1,321 18 ,»i 346 9,616 1 

> 
» 
» 
5 

» 
2 
3 

» 
» 

2 

» » 
> 
» 
» 

2 

» 
» 

2 

> 

3 
1 
2 

> o 10 » I 
> I 

>i: 
'p 

> 
» 

a 
> > 

I 

> 

10 

f 
> 

4, 
3 
3 

1! 28 301 ?1 1 (sluttet). Hele Landet. Gruppe Under Tilsyn før 1. Januar 1902 Bedrifter med et Arbejder- 
antal af Ol o 

I 

C« u» o '3 O? 

•S 2 Ny tilgaaede Bedrifter Bedrifter med et 
Arbejderantal af to o 

04 O c« \a u o 
PQ 


nn. Forarbejdning af Metal m. m. 

lil. Guldsmedeforretninger 

!j>i Elektropletvarefabnkker 

% Kobbersmedeforretninger 

!::-od. Gørtlerforretninger 

IM. IHTirkning af Hagel og Kugler 

li' Blikkenslagerforretninger 

1^57. Lampe- og BUkyarefabrikker 

!:•'. GroTsmedefoiretninger 

IM\ Klejnsmedeforretningør 

HL Fdehogning 

It Klir- og Yærktøjdabrikker 

\\i Nitlemagerforretninger 

Hi MetåltnadTarefabrikker 

>^S, 70-71. Jernstøberier, Maskiniiftb.m.m. 

.> 13. Maskinværksteder m. m 

:}-^K hstrumentmagerforretninger m. m. . 

'i'. Tilvirkoing af MusikinstrumeDter 

^'^l Elektromekan. og -tekn. Fabr ikker. 

lålt Srappe YUI . . 

IX. Forskellige Industrier af 
kemisk og teknisk Art. 

l^. Gttrærker og Eokesfabrikker 

M Tadstiklabrikker 

1^^ TSiukning i^ Malervarer 

Ijff". GflmmiTarefabrikker 

:.C. AjfiQt- og Tagpapforretninger 

^1 Imprægneringsanstalter 

'"^'S. Farrerier og Tøjrensningsanstalter . . 

?t Sodafabrikker 

?*i. SvoTlgyrefabrikker 

•J) Limkogcrier m. m 

''i^ Tilgsmelterier 

;i Oliefabrikker 

%U. Sæbefabrikker m. m 

?ii Steirinlrsfabrikker 

*J' Forskellige kemiske Fabrikker 

lait Omppe IX... 

X. Papirindustri. 

^1 F^assefabrikker 

-f^aPapir- og Papfabrikker 

^ T^éabrikker 

^ Æske- og Kartonnagefabrikker 

^ Kowolut- og Papirposefabrikker . .. . 

lait Omppe X . . . 

^i Industri i litterær og kunst- 
nerisk Retning. 

^ Bogbinderforretninger 

g Skriftstøberier 

p- Bog- og Stentrykkerier 

**' Reproduktionsanstalter 

lait Omppe XI... 6 

> 

7 
1 
1 
8 
3 
9 
» 

1 
1 
1 

8 
41 

> 

1 2 
1 

> 

5 

> 

1 

7 
6 43 

41 

1 

2 

1 2 
1 
1 
5 

» 

2 
6 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
53 
21 
1 
1 
2 4 

2 
2 

5 

> 
> 
8 
7 
8 

a 

1 

» 

53 
6 
1 
1 
5 1 

» 
> 
> 
> 
5 
3 
» 
> 

1 

> 

34 

> 
2 23 9 
10 
3 
22 
1 
4 

36 

22 

23 

1 

4 

3 

3 

214 

109 

3 

7 

12 178 

112 

72 

276 

31 

35 

1,635 

521 

2521 

12 

137 

21 

173 

12,488 

971 

43 

235 

459 1 
2 15 
1 3 

> 

3 
5 

» 

7 

2 

14 

41 

» 
> 
> 
» 
4 
7 
2 
1 
2 4 

» 

1 
3 

» 

7 

» 

1 

11 

» 
> 
» 
» 
1 
2 
» 

2 
1 > 
» 
» 
> 
> 
1 
2 
> 

6 

» 

> 
> 
» 

1 

> 

2 
2 88 116 106 98 50 28 486 17,623 27 91 33 14 8 

1 

4 

10 

» 

17 

4 

16 

60 

1 » 
5 
25 
3 
5 
6 165 91 

3 

34 

84 

169 

68 

116 

598 

5 45 
170 
19 
85 
95 1,582 10 
10 13 6 

> 

5 54 1 
1 

5 
1 
2 
1 
1 
> 

4 

> 

4 26 6 

> 

2 » 
2 35 4 
1 

» 
2 
3 

> 

5 

> 

1 
2 

» 

1 
6 
2 
3 30 1 

» 
> 

1 

> 

1 

> 
» 
» 

» 

1 2 
3 30 
5 

14 
2 
6 
3 

27 

10 
5 
6 
3 
9 

23 
2 

16 161 1,383 
430 

80 

80 
109 

86 
382 
116 
224 
106 

24 
317 
313 

56 
501 4,107 > 
2 8 > 

1 

» 

1 
1 

> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 

2 

> 

1 

6 6 
1 
2 2 

» 

2 15 28 
6 

8 
7 
7 13 
10 79 3 
2 

> 
1 
3 

9 » 
1 
3 
3 8 > 
4 
3 

» 

6 13 3 

6 10 2 
1 > 

5 

> 

1 
1 5 

13 

5 

9 

19 51 68 
1,083 

98 
314 
463 2.026 1 
4 
1 6 » 
1 
4 
1 

6 6 

28 

_7 

41 1 

69 

> 91 
1 70 96 5 
1 

68 
1 

75 6 
42 > 
» 

5 

> 48 5 16 

1 

279 

2 

298 280 
17 

4,090 

_ 28 

4,415 > 

11 

» 

15 22 

1 
8 
1 

32 11 

> 

3 
3 3 

» 
> 
> 17 3 40 
1 

22 
4 67 404 

8 

142 

56 610 45 302 u 

2 

e 

■2 ,fi 

ctt 
H »4 »o bo (N s 

Ha OQ »4 

a u 
»o 

I 
I s 

O > 1^ V S hl 


S e 

1^ PQ < 

3 9a8]|o^ p8in dSon paia luøg pem d 

ae 

O > S » S »4 

n (3 M > S 


;^ 
dus^o j^ paoD Jd3[6diraa|^ 
a9an pdni njøg pam P« 
SS 

o 


CO "S A A CQ Q "a A A A~3r~A A A kO ^ (34 CO A S5 ^ O A AO^kO A(N AkOcp A(N aOC0(N04 a^ a T-l -^ s$ iH CO ^ »O Od !>• A t* (N A CO Ød rH '^ ■^ 00 (M A O iH A A CO iH A CO f-iA A AlHA A A(M0OAiHA AAkAd^A^^A <5r 

04 CO SJ CO rH A IP 
rH 85 COCOOdt«C>COCOkacOOi|(NC004 000'^OCOC004 

SCOC4»ftOCOOCO<N'V«**«ai(NrHOarHt>-^COO 
00 t* lO rH -**« rH CO O« lO CO O lO «>• iH 
(N J-i CO kO S 

CO COt-^OaCO-^pCNt^rHOOCOkOt^yO^COOeOCd 
Od 5« TT* CO -^ 35 OrH^C«- WrHCO g OdOq y-i IH r-^j-i iHkO (N ^OOOCOOdcqrHCOCOrHCOOrHCOlr»S^5r^^ 
C4 rH Od $1 CO Od CO CO CO CO CO (N rH O tC5 Od CO ^ O 

C0l>»Tt<0«0d »1 "^ O^COkOCOrH 

Od y-i Q^ i~i i-H 

O AkO^O« ACOO« ACO At«COrH AØdkO a aA a 
Od CO rH Od i CO0dCOrH<^0da) AC« ACO A A ACO^OO aO a t>- CO rH Od S Od 

CO 


O« 

ko 
o^ r^ ACO A^-^ ACO AiO A A ArHCOCO aCO a 

Od CO "^T^ ^ ** 35 CO r- »o OCdCOOiCdi^OdCOO^rH 
CO kTi 04 rH rH rH lO rH Ol Cd rHkOCOO 
iH Oa ^ rH CO CO^OI^OdrH A aO ArHOd A aC-^ a AOd A 
Od ri i~\ Oi ^ AiO A(M AkO^ AfH A(M A^i A^cOrH ArH a 
r^ Cd CO a 

en 

a 

>< ;-i 

a> 
C 

•s u 

O) 2 'C bl ?!^ -S t«« 

•C <u 08 « 

5c» ®*^ »4 

O) a 

g 

i3 •2" bl boa g 

WrH^ c 

«*4 
O) 

OB 

•^ Ih 

§■•2 

O) 
M CO 

4) a 
•r S bl o« 

Si bl ^2 ^ 

'C « » OQ 

S rH -e-S, • ' ± 

rH CO iC S'S 
S a.9 » I 

s. .M ?4 CD > 

Si & ^ b ^ 


b« 

C 

60 

«fc.2 

IS'S s. 

I oMw;::;MKHMas»jagjSM Q> eÉO*« 

a 
* cca r>- 00 a>o o»co ^ COOrHOIkOCOOOadOd 
v-lO10ilO40lO«0d04C0 A A'A ACOa aO^ AØd^ 

r^ "^0001 "S A A A ^ A Od A 00 ri 
Od ^ A A A A O) A Od A pCQ 
CO OlrH A A A A « A A Od A O: ft CO OQ aaaaaaaCOaqOa 2dØ> O A^^ AAAAAAACOArH ri A CC 01 OQOcOOOCOOOdp-^OtH 

n^opodcoco^cbr^OiS 

T^ ^kOt>-CQ O CC?J COOd 1-H S 


lrCdoo^o^»-iOdX"Cr-i 

OOrHr-O«^ O 5 »^ 
COrHrHQD 00 r-t f^ 
Od 


§§ 


OdQDO^OdkQOdCOr-irN 

kSODii« ^ «o cox 
COnO rM 

j-i rH 


A 


AOCOOdt>-v-HO « 
t*rH00Od Od 


C3 5d SJ rHO?>>*^*Odcor- A-«if:r5 

kOeO lO r^ rHCO A A rH 00 t- rH 00 t^- CO A O 

rH ^55 n A '^"^ rH CO Od Od "^ Gd Od aæC 
rlOdOd^CO Olr- f-ic4 AiAHic« 

^rHrH 


A «0»-ir< ■ 


A A A r^OdCO 

CO rH rH 


M CO A r^ 11 A rH CO Od rH b- CO "^ A C^ c: 
rHCdrH H « >PH 

bl 

0> II 

»S 1 »4 

d> 
•C 

BB OJ . 3 * b« 

"S S 
te -*« 

v^ ^ ^t ej 

^.9 2jS »Ea i •3 C ns u 

9 

a bcs 

68 

s« 

5.C 

££3 • I CO CO CO CO CO ^ iZZ ^. 


ijss-S^'ii ssss^lg '^s ' o r« in lO iita rø "^"^ ■ .*rsr^~x"'« bSTi^ c I il. a.2 i 

il 

i!j 

lis |3 
•8 ■ ffl £ 5-Sa 304 

« 
u 
0) 


u 


s? 


Ti 


1 


V 
pa 


5 


« 


fl 


TS 


<J 


« 
fl« 
eS 
e>o 
3 
a> 
>» 
sz; 


— _ 00 

o 

> > « ^ h, 'å 


;^ e t^ 


3i 
4 


dn83[o^ pdin 99nn pam njøg paoi 


00 A A I A 


CO A I A (NCO tA A A A A A A e6 A CO ^A A A^A AOTi4;094T-IA ■ 
CO !>• CO <N ^ tH ^ o 

3« Od 


(M A A ACOA AOt^OOOQOA Al 

CO t"- (N 1-H -71 rHCO I (N (N (MCO^^irH A A A.kA A A A A atHpHAtHCOa a cd 0903 <^ A . t 04 A A A o A a01a04ag4aa QO TH04rHAAAAkO AAAAAAArHri^ATHOlAAkO a eooo CD CO 1-1 o 
rH th ir: 'o A Ad4«r^ A aCN lO 1-1 Ol CO ACDCD'^^'^ 
»O O* O 1-H ift t- c- CD0I01^- ACD0904Tf<f- 
O« ri O« ^ «^ ^ O 

CO A A aOIaCDa a «« A atHa a01<N0)7I« QOriCOOd aC^OJ<^Xi-i A A fH A CO A A A A CO 

t: 

o c3 o« S3 

S en (1 

a 3 QOO 00 
CD ^ »O '^ O« CD CD 01 CO A AOlOi-^tH 
Qddt^QCD CdO iO Tt< 09 

kO tH O CD CD CO iCi rH CD 

CD OOOIOilCDCOiOtOi-lOi;« 
1-t »H o« CDiO 94 o 

M 

o 

> > s a «> s »4 ^ 
s bi 9n83[0A pdoi J93l88UUa||{ 

9^an paiQ lUØg P9IQ CO QOt« A o A 

CO ■^O A A AQDCOCD 

04 09 tH »o 

CD 
CD coo CD O« QQ Tt< Q ^ CD •>" Ol A aOOi-«"^ 
•^OOt'CDCO -^CO »ftO CD ^ 1-f a> CO iO 00 00 
Ol 

GO 
00 A A A iHA A A A At*04A A A01aO>tH 

tH CO 

I O) A Od r- A A o Ol A 

CO iH b- A A 01 01 A CO 

00 CD CO 
CO 
CO A A A ifH A iH Of> Ol i»H 
CO CD A CD rH A rH O« 3 
•O 

a 

'S 

1-1 o« 

p« 
d 
u 11 O) 

Si 1^' -fe 'C s 

lO CD 
010« CO k£d A CO 0^ ■^A A04A At-ICO« a AOIACD 

1-1 


01 


t>-iOCOCOCOr-lOlTH A •Tt<Oii-((NjTH 


^ * «'^-' »-^ « • --<g •'O 

toOl A^ A A'i^'^Oa 
tHCO I>- *-i OikOkSoo ©ipaor-»^ CDOlAr^A aQaa* S ^ ^ ^ CD A 
CO 04 tHOD goit* 00 010) A A ACO AkO-^ 
»H Ol ed 
3 

C 

4-1 
tf) S-S 
ag 

-s ^ 


Ih »4 

o'-' «ooS 


Vi s-a s ► i-i 

a 


t-i 

o; 

■M 

S 

a 

6 Ih «b •S'S 

o * „ 

^ s?: 

08 S O) 

Ih ^ O 
Vi ■** Ih 

« O O a 
I s 

s ^^ 2 ai s 08 •TJ 00 

« S 

S8 « 
m::h 

00 o 

9*0 

ophHa;(i;p^H(^cd II OdCO^^ 
09 CO CQ CO t^o>OfHO«eo^tocD 

CO CO ^ ^ "^ ^ ^ ^ ^ A A ArHA AlOlO«* A CO A »^ ^^ * i25~cD la • 05I>COO m'^t^tOCC^ S O« i-» r- a 

s 
•a 

li 

4 Vi U O) * 09 

8 »SK ■§•33.2 ff g-g-s £ 
-S'S g a« fcm-S fe 

(*4 <*« 

4> 


i s 1^1 _ 

OWMgHPQgOg 
■ _? • • • _• • -• _j 


. t ;if Sj; 7B g 

•itS pli ragoSSoccgS'-icSotN — .-'Ko <: A<^-^.6M» Aix A 6 li SS '^ 

2 -al 

■S =g|il i: lå 

li ass illlP 

fis ■•I-S iS 

306 Tabel III. Arbejdstiden for unge Mennesker i nogle vigtigere 

Industrier« Gruppe Daglig Arbejdstid i Timer Under 9 O) O) 

3 •o 


.5 3 O) 5 

3 9V 2 3 4> 5 

3 10 •s 

o? 

3 lOi/a »4 

hi 
3 •s 11 o. derov 1 Q> 

.o -9 3 

a 

-«3 »o a 
< 7. Chokolade- og Sukker?arefabr. . 

25. Mineralyandsfabrikker 

27. Bryggerier 

32. Tobaks- o^ Cigarfabrikker 

37. Bomuldsspinderier 

38. Uldspinderier 

39-41. VæTcrier 

42. Klædefabrikker 

48. Trikotagefabrikker 

51. PoBsementmagerforretninger 

53. Rebslagerforretninger 

76-77. Skotøjsfabrikker 

94. Bygningssnedkerier 

95-98. Møbelsnedkerier 

112. Træskærerier 

114. Bødkerforretninger 

115-17. Drejerforretninger 

123. Vognfabrikker 

139. Porcellænsfabrikker 

144. Teglværker 

146. Glasvarefabrikker 

147. Guldsmedeforretninger 

152. Gørtlerforretninger 

156-57. Blikvarefabrikker 

158. Grovsmedeforretninger 

159. Klejnsmedf?forretninger 

166-68. Maskinfabrikker 

169. Maskinværksteder 

180-81. Elektromekaniske Fabrikker. 

190. Tændstikfabrikjcer 

213-14. Sæbefabrikker 

220. Kemiske Fabrikker 

222. Papirfabrikker 

225. Æske- og Kartonagefabrikker. . 

226. Papirposefabrikker 

227. Bogbinderforretninger 

229. Bog- og Stentrykkerier 4 

> 

18 31 

> 

24 

> 
> 

81 

> 
» 
> 
> 
> 
> 
> 

1 

> 

> 

> 

125 2 
18 

> 
> 
> 

12 

> 

51 
1 

> 

1 

20 

> 

52 20 3 3 

3 

135 318 26 > 

101 

> 

15 
9 

» 

> 
» 

21 

> 

41 

» 

2 

16 
2 

> 

3 
17 

8 

9t 

> 

16 

» 3 

> 1 
2 
2 
2 
1 1 

> 
> 
> 
3 
1 
» 
» 
> 
3 
3 
5 
» 
» 
1 
5 
> 
> 
> 

3 

» 

4 16 2 

1411 

39657 18| 

> 

111 

> 

1 

38 

13 

3 

1 

13 
3 

> 

» 

5 

10 

> 
» 

19 
19 
47 

> 
> 

7 
37 

> 11 

35 
9 

521 
14C> 9 

9 

15 

70 

3 

19 

24 

15 

7 

1 

3 

12 

56 

20 

30 

5 

26 

12 

3 

7 

2 

5 

15 

21 

12 

14 

182 

76 

8 

5 

7 

3 

4 

2 

4 

2 

34 42 

43 

137 

382* 

9i^ 

39] 

258 

94 

44 

47 

42 

135 

198 

70 

90 

51 

48 

49 

5 

22 

45 

18 

52 

157 

79 

57 

1,926 

283 

101 

81 

3.^ 

32 

44 

11 

52 

6 

89 19 
16 15 > 

1 

23 

22 

20 

142 

14 

> 

3 

» 

8 

» 

10 

» 
> 
7 

37 

> 

3 

> 

26 

28 

9 

353*1 

48 
4 

> 

2 » 
2 
1 16 2 13 
21 11 

17 

126 
3 

40i 
30j 
29 
20 
3 
4 

15 
62 
20 
41 
5 
31 
IB 
6 

38 

9 

9 

21 

29 

16 

18 

204 

100 

12 

o 

12 

f" 
( 

4 

8 

13 

16 

247 1 

251 2l 
1 45 
13'J 

m 

92 

70 

32H 

240 

107 

57 

45 

148 

211 

70 

105 

51 

56 

(^ 

47 

S4 

172 

40 

87 

234 

127 

70 

2,303 

12«i 
81 

5»; 

44 
44 
4S> 
1)7 
72 ♦) For omtrent Halvdelen af disse unge Mennesker gælder det, at den ugentlige Arbejdstid ikke overskrider 
60 Timer, idet der om Lørdagen kun arbejdedes 7 Timr. 307 Tabel IV, Arbejdstiden tor Personer over 18 Aar i nogle vigtigere 

Industrier. Gruppe 7. Chokolade- og Snkkenrarefabr. . . 

9. Kaffegorrogatfabrikker 

Vi Slagterier og Pølsefabrikker .... 

15. KoDserv^abrikker 

ii. Margarinefabrikker 

^ Mineralvandsfabrikker 

J6-27. Bryggerier 

29. Brændevinsbrænderier 

3i Tobsks- og Cigarfabrikker 

37. Bomnldsspinderier 

'S6. Uldspinderier 

39-4L Yæverier 

42. Klædefabrikker 

48. Trikotagefabrikker 

51. Possementmagerforretninger 

.ba. Rebslagerforretninger 

62-1)3. Dameskrædderforretninger . . . 

IS-n, Skotøjsfabrikker 

78. Fabrikation af Træsko m. m . . . 

8a Vidskerier off Strygerier 

H. Bygningssnedkerier 

95-98. Møbelsnedkerier 

112. Traskærerier 

113. TrcTarefabrikker 

114. Bødkoforretninger . . 

115-17. Drgerforretninger 

12a. Yogafabrikker 

16. Ganrericr 

1^1. Stenhuggerforretninger m. m«. 

1^ Cementfabrikker 

19S. Porcellænsf abrikker 

Itt Teghærker 

1^ GlasyareDabrikkci 

1^7. Goldsmedeforretninger 

ai Gfrtlerforretninger 

19^7. Blikvarefabrikker 

1^ GroTsmedeforretninger 

1^. Klejnsmeddorretninger 

iSm Maskinfabrikker 

W, Maskinværksteder 

'^^1. Elektromek. Fabrikker 

IA. Tændstikfabrikker 

^•2^. Farverier 

^h SvoYlsyrefabrikker 

-^ OUefabrikker ^3-14. Sæbefabrikker 

^y Kemiske Fabrikker . . . . 

•^23. Papirfabrikker 

^. Æskefabrikker 

^ Papiiposef abrikker 

"^i. Bogbinderforretninger . . 
tS. Bog- og Stentrykkerier. Daglig Arbejdstid i Timer Under 9 9 

% 
I 2 
1 

> 

1 23 70 
19 » 
» 
» 
» 

2881 

> 
» 

3701 

> 

19 

» 
> 

21 

> 

41 

» 
» 
81 

> 
8061 168 

241 

» 

351 

> 
» 
> 
> 
3i 
4 
> 

100 

» 

54 ^ 1 

» 
» 

» 
» 
» 
3 
24 
» 
> 

2 

» 

4 
2 

» 

4 
1 

> 

2 
1 

» 
» 
» 

2 

» 

1 

» 

2 

» 

1 

» 

8 

1 

» 

1 
2 
3 
2 

» 
» 
> 

2 

» 
» 
1 
6 
3 
149 »O 

*5? 

I 
1 9V2 151 1,027 » 
80 

133 
89 

208 
42 

80 

21 

> 

> 

11 

> 
» 

4021 

> 

91 
21 

161 
23 
44 

> 
> 

161 20 
57 
28 1,950 61 5 

» 

2 

> 

1 

4 
1 

125 

> 

2 
5 
2 
4 
1 

> 
5 
1 
9 
1 
2 
3 
3 
» 

3 
1 

» 

1 

» 2 
3 
6 

» 
» 
1 
5 

» 
» 
3 

> 
3 
3 

> 

5 

2 

11 


3 10 64 

» 

25 

> 

2 
139 

8 
542 

» 

8 

356 

229 

104 

14 140 

3 

167 

16 

97 

32 

22 

» 

11 
436 

» 

31 

> 32 

25 

427 6 
52 

» 

891 28 
27 

139 

26 

152 

598 17 
11 
51 
3 
18 
17 
57 
19 
83 
3 

32 

30 

22 

9 

1 

3 

1 

17 

16 

12 

84 

28 

121 

16 

12 

40 

14 

40 

7 

4 

4 

74 

4 

6 

16 

25 

14 

17 

189 

82 

8 

4 

13 

3 

5 

11 

7 

7 

2 

4 

2 

42 •o 


300 
243 
1,087 
65 
591 
2741 

2, 

308 
1,216 

370 

201128 
1,967 1 
2 
13 
3 
1 
2 
,4331122 
5 
8 8 

8161121 

291 

158 

186 
5 

769 

216 

1921 
1,861 

4561 
1,108 63 

272 

237 

174 

288 8 
2 
1 
3 
3961115 422 

929 

184 
2,260 

136 

100 

142 

729 

260 

122 
7,788122 

45917 247 
299 125110 

196 

238^ 

109 

293 

815| 

23 
114 

24 
234 lOVa 09 3 

4 s 

•57 
-S 


11 

9 
1 3 
1 
1 

71 
1 
1 2 

> 

4 
5 
1 

> 
» 
> 
4 6 

25 

152 

118 

2 

31 

107 

72 

135 

161 

859 

860 

78 

» 

6 

» 1 107 

29 

7 

373 

30 

7 

12 

15 

220 

22 

61 

7 

1,406 

30 

6 

52 

102 

15 

2,227* 

49 

7 

28 

79 

25 

60 

66 

115 

» 
> 

9 11 o. derov. å 

I 

PQ 

3 

5 1 

8 
4 
1 

» 

5 17 
2 

26 
2 
1 1 
1 
4 
2 
33 
1 
1 
> 

1 
1 1 
132 > 

2 
2 

» 

2 

> 
» 

1 

» 

4 
1 

» 

5 

» 

1 

> 4> 

•e I 3 
80 
31 

6 

25 
190 
148 

51 

128 
6 
9 35 
13 
11 

7 

112 

5 

2 

• 

3 
12 

» 

» 

8 

1,870 8 
42 

> 

6 

» 
> 
9 

56 
15 

» 

101 

» 

3 

> 
» 


I 26 
22 

68 
9 

14 

25 

109 

45 

149 

3 

88 

47 

46 

26 

4 

4 

8 

23 

18 

35 

100 

88 

221 

28 

15 

47 

19 

56 

12 

5 

8 

277 

12 

9 

22 

36 

22 

23 

214 

109 

12 

5 

27 

5 

9 

23 
16 
13 
9 
19 
16 
279 


4 445 
367 

1,270 
214 
593 
332 

2,869 
546 

3,259 
370 
498 

3268 

1,914 
971 
211 
192 
232 
951 
254 
559 

1,421 
567 

1,629 
329 
246 
216 
742 
628 
450 
990 
601 

5,538 
980 
138 
188 

1,378 
389 
182 
10,182 
589 
333 
327 
302 
221 
294 
231 
890 

1,031 
185 
300 
204 

3,340 ♦ Heraf har 8 Bedrifter med ca. 1,600 Arbejdere kun 60 Timers ugentlig Arbejdstid, idet der om Lørdagen 
kun arbcodes 7 Timer* 308 BMag A> Fabriktilsynets Organisation. 

Dr. phil. H. R A. Topsøe (K. D.M.), Direktør. 

Cand. mag. Jak. Kr. Lindberg, Sekretær. 

B. G. Petersen, teknisk Ekspeditionsfuldmægtig. Inspektører. Iste Kreds: V. N. L. E. Thofte (Bopæl 

i Hjørring). 

Hjørring Købstad, og Vennebjerg Herred, 

Frederikshavn Købstad og Horns Herred, 

Sæby Købstad og Dronninglund Herred, 

Skagen Købstad, 

Hveibo Herred, 

Børglum Herred, 

Øster og Vester-Han Herreder, 

Læsø Birk, 

Nørresundby Købstad og Kjær Herred. 

2dea Kreds: C. A. Herfurth (Bopæl i 

i Skive). 

Tliisted samt Hillerslev og Hundborg Herreder, 

Nykjøbing Købstad samt Morsø, 

Hassing og Befs Herreder, 

Viborg Købstad, 

Skive Købstad samt Sallingland, 

Nørlyng og Fjends Herreder, 

Holstebro s^.mt Hjerm og Ginding Herreder, 

Lemvig samt Skodborg og Vandfuld Herreder. 

3die Kreds: H. G. Knudsen (Bopæl i 

Aalborg). 

Aalborg Købstad, 

Aalborg Birk og Fieskum Herred, 

Nibe Købstad og Hornum Herred, 

Løgstør samt Slet og Aars Herreder, 

Helium og Hindsted Herreder, 

Mariager samt Onsild og Gjerlev Herreder, 

Hobro samt Gislum og Binds Herreder. 

4de Kreds : Val d. Bruun (Bopæl i Banders). 

Sønderlyng og Middelsom Herreder, 

Lysgaard og Hids Herreder, 

Prijaenborg-Faurskov Birk, 

Banders Købstad, 

Ebeltoft samt Mols og en Del af Sønder H. 

Grenaa samt Nørre og en Del af Sønder H. 

(xalten, Støvring og Nørhald Herreder. 5te Kreds: P. H.H e ri øw (Bopæl i Aarhus). 

Aarhus Købstad, Tlf. 904, 

Hasle, Vesterlisbjerg, Framlev og Sabro H. 

Ning Herred, 

Hads Herred, 

Skanderborg samt Hjelmslev og Gjern H. 

Silkeborg Købstad og Birk. 

6te Kreds: C.J.Ottesen (Bopæl i HorseiL«). 

Horsens Købstad, 

Voer og Nim H. samt Stensballegaard Birk. 

Tyrsting og Vrads Herreder, 

Vejle Købstad, 

Nørvang og Tørrild Herreder, 

Bjerge Herred, 

Hatting Herred. 

7de Kreds: Arved Paulsen (BopæliVarde). 

Bibe Købstad og Bibe Herred, 

Varde Købstad, 

Øster- og Vester-Herreder, 

Esbjerg samt Skads Herred og Fanø Birk, 

Gjørding og Malt Herreder, 

Bingkjøbing samt Ulvborg og Hind H. 

Hammerum Herred, 

Bølling og Nørre Herreder. 

8de Kreds: W. O. Nordstrøm (Bopæl i 

Fredericia). 

Fredericia Købstad, 

Holmans og Elbo Herreder samt en Del af 

Brusk Herred, 
Jerlev, Anst og Slangs Herreder, 
Kolding Købstad, 
Kolding Herred, 

Assens Købstad og Baag Herred, 
Middelfart Købstad og Vends Herred, 
Wedellsborg Birk. 

9de Kreds: J. Johnsen (Bopæl i Odense). 

Odense Købstad, Tlf. 436, 

Bogense Købstad og Skovby Herred, 309 Lnnde og Skam H. samt BoepstoriF Birk, 

Odense Herred, 

Bjerge og Aasum Herreder, 

Kjerteminde Købstad og Hindsholm Herred. 

10de Kreds: I. G. F. E. Bachmann (Bo- 
pæl i Svendborg). Tlf. 298. 

Svendborg Købstad og Thorseng Birk, 
Faaborg Købstad og Salling Herred, 
Nyborg Købstad, 
Vinding Herred, 

Sunds og Gudme Herreder samt Lehns Birk, 
Mnckadell, Holstenshus og Brahetrolleborg B., 
Endkjøbing Købstad samt Langeland, 
Ærøskjøbing Købstad og Ærø Herred. 

Ilte Kreds: J. M. Kjersgaard (Bopæl i 

Maribo). 

Nakskov Købstad, 

Lollands Nørre Herred, 

Lollands Sønder Herred, 

Rødby Købstad og Fuglse Herred, 

Saxkjøbing Købstad og Musse Heired, 

Maribo Købstad og Birk, 

Nysted Købstad og Birk, 

Nykjøbing Købstad og Herred. 

12te Kreds: S. J. Simonsen (Bopæl i 

Næstved). 

Skjelskør Købstad og Vester-Flakkebjerg H., 

Øster Flakkebjerg H. 

Holsteinborg Birk, 

Bregentved-Gisselfeld Birk, 

Præstø Købstad og Vordingborg nordre Birk, 

Næstved Købstad og Tybjerg Herred, 

Vordingborg Købstad ogVordingborg søndre B., 

Stege Købstad og Møens Herred, 

Falsters vestre HeiTod, 

Stubbekjøbing Købstad og Herred, 

Fejø Birk. 

13de Kreds: Ludv. Koefoed (Bopæl i 

Holbæk). 

Holbæk Købstad, 

Kallundborg Købstad, 

Nykjøbing Købstad og Dragsholm Birk, 

Løve Herred, 

Arts og Skippinge Herreder, 

Merløse og Tudse Herreder, 

Samsø Birk, 

Korsør Købstad, 

Slagelse Købstad, 

Antvorskov Birk. 14de Kreds: C. F. Myhre (Bopæl i Ros- 
kilde). Tlf. 236. 

Roskilde Købstad, 

Kjøge samt Bjeverskov H. og Vallø Birk, 

Kjøbenhavns Amts søndre Birk, 

Lejre Herred og Ledreborg Birk, 

Tune og Ramsø Herreder, 

Sorø Købstad og Birk med Baroniet Holberg, 

Ringsted Købstad med Ringsted Herred, 

Storehedinge samt Stevns og Faxe Herreder. 

16de Kreds: Th, Florentzen (Bopæl: 

Reventlowsgade 22*, Kjøben- 
havn B). 

Amager Birk, 

Bornholm, 

Hillerød Købstad, 

Frederiksborg Birk, 

Helsingør Købstad, 

Frederikssund Købstad og Horns Herred, 

Hørsholm Birk, 

Kronborg østre Birk og Hellebæk Birk, 

Kronborg vestre Birk, 

Halsnæs-Frederiksværk Birk. 

16de Kreds: C. Th. Jørgensen (Bopæl: 

Brandes AUé 5S V.) Tlf. 27038. 
Sv. Westergaard (Bopæl: 
N. Fansanvej 28). 

Kjøbenhavns 5te Politikreds (herunder Valby 
og Vigerslev), 

Sundbveme, 

Frederiksberg Birk, 

Kjøbenhavns Amts nordre Bii*k. 

17de Kreds: J. B. Peckham (Bopæl: 

Villemoesgade 42^, 0. Tlf. 
2511); 

S. de Fine Nyboe (Bopæl: 
Holsteinsgade 19^, 0.) 

Kjøbenhavns 6te, 7de og 8de Politikreds 
(herunder Brønshøj). 

18de Kreds: H. Egede Glahn (Bopæl: 

Odinsvej 17, V. Telefon 830); 
G. H. Petersen (Bopæl: 
Adelgade 35). 

Kjøbenhavns 1ste til 4de Politikreds. Frøken F. A. Vedel (Bopæl: Rosenvængets 
Tværvej 3). " w^ina^ 46 310 Bilag B^ Fortegnelse over Bedrifter som have været underkastede retslig 

Tiltale for Overtrædelse af Fabriklovens § 2. 
Skrædderforretii. . Systue Mølle 

2 Bageri 

3 1 — 

4 Sukkervarefabrik 
Tobaksfabrik . , , 

"^~" • • • 

7 Trikotagefabrik . . 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 Skotøjsfabrik • • , ♦ • • Kolding . . . 
Købeubavn Kolding . . 
Thisted . . . 
Svendborg 
Kolding , . 
Hammerum 

Herning • • 
Helsingør . 

Aalborg . , 
Viborg ♦ . . 
Ringkjøbing 

Odder 

Kjøbenhavn Aarhus Aalborg F Odense . 
Helsingør 
Maribo . 
Nakskov 
Nykjøbing 
Stege. ,. 
Rønne • . 
Nexø . . . 
Allinge . 
Kjøbenhavn 
Aarhus • • • . 4 
14 
10 

lo' 

13 

8; 

8 

30 

7: 

16! 

25 

6 

7 

9 

10 

11 

12 

328 

50 

49 

45 

40 

34 

13 

26 

19, 

12i 

11 

6 

19 

9 

8 

6 

25 

7 

8 

10 

6 

7 

10 

7 

10 

12 

21 

3 


10 


45 


— 


46 


5 


47 


5 


48 


10 


49 


10 


50 


15 


51 


10 


52 


10 


53 


10 


54 


10 


55 


10 


56 


10 


57 


10 


58 


10 


59 


10 


60 


22 


61 


— 


62 
63 


5 


64 


10 


65 


5 


66 
67 


5 


68 


5 


69 


5 


70 


24 


71 


10 


72 


10 


73 


10 


74 


10 


75 


10 


76 


10 


77 


48 


78 


10 


79 


15 


80 


10 


81 

82 


15 


83 


20 


84 


12 


85 


10 


86 


— • 


87 


10 


88 Skotøjsfabrik Yadskeri Tømmerf orretn . 
Snedkerforretn. Skiltefabrik . , 
Malerforretn. , 

Sadelmagerforr Piskofttbrik . , , 
Bødkerforretn. Børstcnbinderfor Kurvemagerforr. 
Vognfabrik • , • . , Slagelse Maribo . . . . 
Herning . . . 
Kjøbenhavn Frederiksberg Aarhus , , , , 

Haslev 

Kjøbenhavn 
Aalborg , » , Odense .... 
Vordingborg Nakskov 
Nexø . . 
Aakirkeby 
Rønne , , 
Kolding Odder . 

Viborg 

Thisted Kjøbenhavn Rønne Odense , , . 
Kjøbenhavn Aarhus • . • • 
Odense . • , . 
Kjøbenhavn 11 

6 

9 

21 

15 

6 

8 

6 

6 

7 

2 

10 

15 

7 

11 

8 

8 

8 

7 

6 

7 

8 

3 

13 

15 

8 

8 

12 

14 

12 

23 

10 

8 

11 

9 

14 

10 

8 

8 

10 

12 

9 

10 

20 10 
20 

;> 
10 

5 26 

99 

o 

5 

10 
10 
20 10 
12 
10 
12 
10 
10 
22 
10 
10 
10 
5 5 
20 
16 
36 
10 

5 

5 

10 

14 

5 

10 311 u 

I 

(S Fag By 09 

U PQ u 

I 

.o 

1-3 Fag By ^1 PQ 89 Yognfabrik 

90 ' — • • . . 

91 Banievognsfabrik 

92 Cementstøberi . , . 

70 • • • 

94 KlejnsmedefoiT. , 

95 — 
96 
97 
98 
99 * • Kjøbenhavn • • Frederiksberg, 
Kjøbenhavn . . 
Nykjøbing F. . 
Kjøbenhavn • . Aarhus • 

Odense 

Nykjøbing F. . 
Holbæk 18 
8 

20 

18 
9 

12 
9 
7 

12 
8 
8 30 

5 

20 5 
22 
20 
10 100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

109 Pianofortefabr. . . 

Papirposefabr. ♦ . 
Albumfabrik , . • . 
Bogbinderi • • • • Kjøbenhavn Koi-sør . • • . Bogtrykkeri . , . . 
Reproduktionsan- ; 

stalt I Kjøbenhavn 30 

15 

7 

10 

12 

12 

8 

3 

18 
15 10 
5 
5 

10 

5 
10 

5 

10 En Streg i Rubrikken Bøde betegner, at Sagen er blevet afgjort med en AdvarseL Bemærkninger til Tabellerne. 

De foranetaænde Tabeller omhandle kun de Bedrifter, som ere inddragne under den 
nye Fabriklov. 

Den i Tabellerne benyttede Inddeling i Grupper (saavel som disses Løbe-Nr.) er 
den samme, som er anvendt ved Industritællingen af 1897 (Statistisk Tabelværk Y Hække, 
Am Nr. 1). Flere Steder ere dog nogle Grupper slaaede sammen, men i saa Tilfælde findes 
alle de paagældende Løbe-Nr. opgivne. 

Ved eventuel Sammenligning med Industritællingen maa det erindres, at en saadan 
kun kan foretages i stærkt begrænset Omfang. Dels kan Sammenligningen for Haandværks- 
fagenes Vedkommende kun foretages for Bedrifter, der beskæftige mindst 6 Arbejdere, dels 
vil den Omstændighed, at Arbejderne i visse Industrier enten væsentligst beskæftiges i eget 
Hjem eller under aaben Himmel, virke forstyiTende. Angaaende disse Forhold henvises til 
Teksten S. 10 — 11. Endvidere maa det bemærkes, at Statsvirksomheder ej ere medtagne, 
da disse Bedrifter ikke ere undergivne Fabriktilsynet. Endelig kan en Sanmienligning kun 
foretages for hele Landet, idet København i de efterfølgende Tabeller er taget i videre 
Betydning (inbefattende de fra 1ste Januar 1902 indlemmede Distrikter samt Frederiksberg). 

Med Hensyn til Tabel II. bemærkes, at ved „Antal Bedrifter med unge Mennesker^ 
forstaas saadanne, hvor der ikke tillige anvendes Børn. Da der i de fleste Tilfælde, hvor 
Børn benyttes, tillige beskæftiges unge Mennesker, faar man det samlede Antal Bedrifter, 
hvori saadanne beskæftiges, ved at addere Tallene i de to første Kolonner. 312 ] 9 


a 

a 

o 
»« 
(to 

O) 

a 
a 

o 

00 a 

OD 

a 

o OD "S 

'O 
'O CO 


9 


H-i 

o 


fe 


•73 


OD 
a H 
OD 

e 


.2 


Xi 


"S (O 
O) 


03 •fi .- bo S 


C 


In 


■4^ 


.fi 


a^ 


'O 


CO 

pq 


k^ 


03 


£ 


g 

bc 


« 


'S 


OQ 


f-^ m 

O 

04 -øpnux 

•2 C3 *^ S fl ^ 
I tjOJ^ Jr; rt g 

'3 .2 M 

^ CO 


lå« S)« ■ ^ fi 'S 

CO ^E3 rt o ^ o I u 

* o 

Ai-JCINCOOO A^ •-4 CD <*AAe^<IAA****rt*A*****rti-H rti»A««*i%A*A«i»C<l<OdArtA^lC0 «* 
eoo*«'^**""**^^^^^*^*^*!*'' j^AAAAAAAAA AAAAAAAAA Ai%AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA A ii% A A AI-4A A AC^i-HCOA ACi* *«0 ^Ai^AH lAAAAdAA^^AAAl^ 10 10 AA-ift«AAAAJ^?!AAAA»*AA >»A«A*AA5^«A^*«An**AA AAAAA<*AAftAAAA*AAAAA A ^ AAAAAAAA*APAAAAAA C^ • ACICO A^^kft A Ai-^ A ArH^H A^^^C« o» 08 

M 

a 

O) 
08 I 

00 
O) I I I I I I i I I I I I II I I I O 

CI9 hC 00 

2 »5 bo o « .-P o Wi OB 88 -J3^ ^ 2 ''T3 rq o ^ 1 ^^g .... . . -. -^ -S S'S ®'S)-S^ o 313 CO to o 
o •Eb 


ns 

t-« 


CG 
O? 

te 

5^ CO 

o O & <» c/3 -opmix 

"ofl.Cspø^ 
3t«iu oax 'odXapøg; 00 Q o; .60 i '-S 2 - -SS 
fi CS*S *'e « A cicocc»-Hioeoc'i'<i«»-ieocoaoi-iWTi<<M»-Ht- AAAAAAi%AAAdfti— <aAA«^A 


CO ApH Al— IA A A A A Ar-Hi-ilp^pH A«4< A ApS AaAA*Ar-HA^A2%AASAAAAA l-H '3 »^ es Im 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA OQ GO • t f 

•O 

a 
O HH «» •I 

CO AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAApHAAAA^HAAi-^ AAAAAAAAAAAVAAAAAAA I OO OB ApHA«A »AApHA 1-4 00 A A to CO 


lÉags 

I (H 

02 o« 

-« o t 

»73 I 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA^*AAaAAAAAAAAAAAi!i A AAAAAAAAAA2%;tAAAi^AAA 


f^AAAAAAAAAAAAA AAAAA AC^ Al— I A^Af-HCO A Ad A O. 

Pi 

O) I 08 to 
o 

CO 

"C »^ tc 2 

^O Orfi'O EP«. 3 fe to CO to ®'7^ S"* 5^ « fc'S fe^2»^ fl-S^ to 

u 

o 

ri2 


314 Tabellarisk Forklaring over (le af Hojosteret i Tidsrummet fra den iMe Marts til den 30te Juni 1902 

tilendebragte Sager. 

Ordenens Sager ere i alt 85. 

Marts. 


April. 


Maj. 


Jnni. 


I alt. 


Tilendebragte Sager af Ordenen 

Tilendebragte civile anteci - 
nerede Sasrer . . . ♦ 


4 

V 

14 


7 
18 


10 

2 

20 


13 

2 
15 


34 
4 


Tilendebragte Justitssager . ♦ . . 


67 


Afgjorte i det hele , 


105 


'l^lovers af Ordenssager 


51 Afløsning af Højtidsoffer. 

Under 2den Juli Jjy02 har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 
meddelt Approbation paa en mellem Tørslev Sogneraad og de offerberettigede samme- 
steds indgaaet Overenskomst om Højtidsofferets Afløsning, saaledes at Højtidsofferet i 
Tørslev Sogn afløses for bestandig mod faste aarlige Vederlag af Kommunekassen paa 
190 Kr. 38 Øre til Sognepræsten, 31 Kr. 94 Øre til Læreren ved Højstrup Skole, 
36 Kr. til Læreren ved Thorshøj Skole, 36 Kr. 82 Øre til Læreren ved Trye Skole, 
54 Kr. 76 Øre til Læreren ved 0, Vraa Skole og 30 Kr. 86 Øre til Læreren ved 
Skoven Skole, paa Vilkaar, at der ikke paalignes de ikke til Folkekirken hørende 
Beboere, de offerberettigede selv, militære eller Personer, der have løst Sognebaand, 
større Skattebidrag end der, om Offeret ikke var afløst, vilde kunne paalignes dem. 315 Under 4de Juli har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet meddelt 
Approbation paa en mellem Sogneraadet for Komum-Løgsted Kommune og de offer- 
berettigede sammesteds indgaaet Overenskomst om Højtidsoflferets Afløsning i Komum- 
Løgsted Kommune for bestandig fra den Ist^ Januar d. A. at regne imod faste aarligo 
Vederlag af 146 Kr. 40 0. til Sognepræsten, 36 Kr. 88 0. til Læreren i Kornum og 
95 Kr. til Læreren i Løgsted paa Vilkaar, at der ikke paalignes de ikke til Folke- 
kirken hørende Beboere, de offerberettigede selv, militære eller Personer, der have løst 
Sognebaand, større Skattebidrag end der, hvis Offeret ikke var afløst, vilde kunne paa- 
lignes dem. 

Under 9de Juli har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet meddelt 
Approbation paa en mellem Sogneraadet for Jydstrup-Valsølille Kommune og de offer- 
berettigede sammesteds indgaaet Overenskomst om Højtidsofferets Afløsning i Jydstrup- 
ValsøUlle Kommune for bestandig fra den 1ste Januar d. A. at regne imod faste 
aarlige Vederlag af 360 Kr. til Sognepræsten, 192 Kr. til Læreren i Jydstnip og 168 Kr. 
til Læreren i Valsølille paa Vilkaar , at der ikke paalignes de ikke til Folkekirken 
hørende Beboere, de offerberettigede selv, militære eller Personer, der have løst Sogne- 
baand, større Skattebidrag end der, hvis Højtidsofferet ikke var afløst, vilde kunne 
paalignes dem. Afskedigelser og Udnævnelser o. s. v. 

a. Afskedigelser iii. ui. 

Under Udenrigsministeriet: 

Under 18de Juni er kongelig Generalkonsul i Berlin, E. von Mendelsohn-Bartholdy, 
K. af D., efter Ansøgning afskediget i Naade. 

Under Indenrigsministe^'iet : 

Under 12te Juli er det allernaadigst bifaldet, at Stadsingeniør i Kjøbenhavn, Georg 
Christian Ambt, K. af D. og Dm., efter Ansøgning afskediges fra nævaite Embede fra 1ste 
August d. A. at regne, 

Vnd-er Ministeriet for offentlige Arbejder: 

Under 5te Juli har Ministeriet for offentlige Arbejder efter Ansøgning meddelt 
Statiousforstander ved Helsingør Stution, Kaptajn Arthur Victor Harald Baumann, R. afD., 
Alsked af Statsbanedriftena Tjeneste paa Grund af Svagelighed med Pension med Udgan- 
gen af September Maaned d. A. 316 

Under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet : 

Under 3die Juli er Sognepræst for Tæbring, Outrup og Rakkeby Menigbeder under 
Aalborg Stift, Hans Bernstorff Lillelund, efter Ansøgning entlediget i Naade og med Pen- 
sion fra den 30te Juni d. A. at regne. b. Udnæynelser og Beskikkelser m« m. Under UdenrigsministeiHet: 

Under 1 4de Juni er William Eisen af Portland anerkendt som dansk Vicekonsul 
for Staten Oregon, med Sæde i Portland, under det kgl. Konsulat i Sai Francisco. 

Under s. D. er Sophus Warming af Firmaet Bavier & Co. i Yokohama allernaa- 
digst udnævnt til kongelig Konsul sammesteds. 

Under 26de Juni er konstitueret dansk Konsul i New- York, Oberstløjtnant John 
Leerbeck, B.. af D., allemaadigst udnævnt til udsendt kongelig Konsul sammesteds fra den 
1ste Juli d. A. at regne. 

Under 28de Juni er Hans Christian Anton Michelsen af Sandefjord blevet aner- 
kendt som dansk Vicekonsul dersteds under det kgl. Generalkonsulat i Christiania. 

Under 3die Juli er der allemaadigst meddelt Thorvald Christensen Culmell, R. af 
D., nyt Patent som kongelig Konsul for Republikken Cuba med Sæde i Havanna. 

Under Justitsministeriel: 

Under 3die Juli er Generallæge i Hærens Lægekorps, Hieronimus Laub, R. af D. 
og Dm., allemaadigst udnævnt til Medlem af det kongelige Suudhedskollcgium. 

Under 5te Juli har Justitsministeriet meddelt exam. juris Sejer Sejersen, der har 
opgivet at ville tage Bopæl under Hads Herreds Jurisdiktion, Beskikkelse som Underrets- 
sagfører. 

Under 8de Juli har Justitsministeriet meddelt cand. juris Christian Lauritz Valde- 
mar Frederiksen Beskikkelse som Overretssagfører. 

Under 17de Juli har Justitsministeriet meddelt cand. juris Hans Carl Harck, der 
har opgivet at ville tage Bopæl i Varde, Beskikkelse som Underretssagfører. 

Under Indenrigsministeriet: 

Under 3die Juli er Stationsforstander ved Ruds-Vedby Jernbanestation under Hol- 
bæk Amt, Mads Peter Madsen, allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte 
Station for den Tid, han maatte fungere som Stationsforstander ved samme. 

Under s. D. er Stationsforstander ved Bedsted Jernbanestation under Thisted Amt, 
Herman Pedersen, allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Station for den 
Tid, han maatte fungere som Stationsforstander ved samme. 

Under 4de Juli har Indenrigsministeriet i Henhold til Lov om Købstadkommunernes 
Styrelse m. v. af 26de Maj 1868 § 24 udnævnt Suppleant for Overligningskommissionen i 
Sorø Købstadkommune, Byfogedfuldmægtig Alfred Jensen, til for den tilbagestaaende Del 
af Treaaret fra 15de Januar 1902 at regne at være Overligningskommissær for Sorø Køb- 
stad i Stedet for Kancelliraad, Kæmner Levinsen, der er afgaaet ved Døden. 

Endvidere har Ministeriet for det ovennævnte Tidsrum udnævnt Købmand Bonnesen 
af Sorø til Suppleant for Overligningskommissionen. 

Under 8de Juli er Stationsforstander ved Naarup Jernbanestation under Odense 
Amt, Carl Alfred Mogensen, allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Sta- 
tion for den Tid, han maatte fungere som Stationsforstander ved samme. 

Under 1 2te Juli er Stationsforstander ved Rudme Jernbanestation under Svendborg 
Amt, Hans Jacobsen, allemaadigst beskikket til Vejer og Maaler ved bemeldte Station for 
den Tid, han maatte fungere som Stationsforstander ved samme. 317 

TTnder s. D. er der allemaadigst tillagt Ekspedient ved Provinspostkontoreme, Løjt- 
nant Thomas Sørensen, og Ekspedient ved de kjøbenlmvnske Postkontorer, Lauritz Peter 
Thorvald Broge, allerhøjeste Udnævnelse i Postvæsenets 4de Lønningsklasse fra den 1ste 
Jnli d. A. at regne. 

Under 14de Jnli har Lidenrigsministeriet i Henhold til Lov om Købstadkommu- 
nemes Styrelse m. v. af 26de Maj 1868 § 24 udnævnt Sagfører Edvard Rasmus Lau af 
Kolding til for den fra 1 ste August d. A. tilbagestaaende Del af Treaaret fra 1 5de Januar 
1902 at være Overligningskommissær for Kolding Købstadkommune i Stedet for Herreds- 
foged V. F. Borup, der fraflytter Købstaden. 

Under Ministeriet for offe^itlige Arbejder: 

Under lude Juli har Ministeriet for offentlige Arbejder udnævnt Aspirant ved Stats- 
banedriften, cand. juris Hannibal von Sehested til Fuldmægtig ved Statsbanedriften fra 
den 1ste August d. A. at regne. 

Under Landbrugsministeriet: 

Under Ode Juli har Landbrugsministeriet antaget Skovopsynsmand ved Grevinge 
Skov under Odsherred Distrikt, Heinrich Ferdinand Emil Vogt, som Skovfoged ved Kongs- 
øre Skov under samme Distrikt fra den 1ste Oktober d. A. at regne. Under Ministeriet for Kirke^ og Undervisningsvæsenet: 

Under 3die Juni er forhenværende Sognepræst for Bloustrød og Lillerød Menig- 
heder i Sjællands Stift, Ole Jensen, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Hylleholt 
Menighed i samme Stift. 

Under s. D. er Sognepræst for Sønderup og Suldrup Menigheder i Viborg Stift, 
Christen Sisgaard, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Poulsker Menighed paa Bom- 
holm. 

Under s. D. er ordineret Medhjælper hos Sognepræsten ved Nathanaels Kirke i 
Sandby i Kjøbenhavn, Hans Peter Aastrup, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Ulf- 
borg og Haasted Menigheder i Bibe Stift. 

Under 4de Juli har Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet ansat cand. mag. 
Frederik Hansen, cand. mag. Anton William Muller og cand. mag. Emil Chr. Voss Bath- 
sach som Timelærere fra 19de August d. A. at regne, henholdsvis ved Viborg Katedral- 
skole, Odense Katedralskole og Boskilde Katedralskole. 

Under dde Juli er Dr. med., Dyrlæge Simon Paulli allemaadigst udnævnt til Lærer 
i Anatomi ved den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole fra den 1ste September d. A. 
at regne. 

Under 8de Juli er Adjunkt ved Viborg Katedralskole, Fritz Vilhelm Black, aller- 
naadigst udnævnt til Adjunkt ved Odense Katedralskole fra 19de August d. A. at regne. 

Under s. D. er residerende Kapellan for Nykøbing, Lødderup og Elsø Menigheder 
under Aalborg Stift, Niels Peder Pedersen, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Lun- 
dnm og Hansted Menigheder i Aarhus Stift. 

Under 14de Juli er Sognepræst for Vester Brønderslev og Serridslev Menigheder i 
Aalborg Stift, Henrik Nicolai Kemp, allemaadigst beskikket til Sognepræst for Sønder 
Kirkeby og Sønder Alslev Menigheder paa Falster. 

Under s. D. er Kandidat i Teologien, Carl Modeweg Hansen, allemaadigst boskikket 
til Sognepræst og Skolelærer paa Baagø under Fyens Stift. Under Finansministeriet: 

Under 3dio Juli er der allemaadigst meddelt Toldassistenterne Hans Vilhelm Jen- 
sen i Aalborg; Strandkontrol ør i Asaa under Sæby Toldsted, Hans Pctor Nielsen ; Løjtnant 
Rasmus Cornelius Tomøe i Kjøbenhavn og Jørgen Peter .Fensen Pihl i Rønne allerhøjeste 
Udnævnelse i Toldvæsenets 4de Lønningsklasse. 47 di8 

Under Marineministeriet: 

Under 4de Juli er Premierløjtnant Axel Bruun udnævnt til Kaptajn og 
Sekondløjtnant Oscar Pade til Premierløjtnant i Søofficerskorpset. C. Benaadninger med Titler og Ordener m. m. 

Under 26de Juni har Hans Majestæt Kongen allerhøjst udnævnt afskediget Stabs- 
sergent af Fodfolket, Vilhelm Sophus Sevaldsen, Dm., og afskediget Overhomblæser, Julius 
Thorvald Petersen, Dm., til Krigsassessorer med lUng i 9de Klasse Nr. 4 efter Rang- 
forordningen. 

Under 3die Juli er Fuldmægtig ved Amager Birks Kontor, exam. juris Heinrich 
Alexius Busch, allemaadigst udnævnt til virkelig Kancelliraad med Rang i 6te Klasse Nr. 1 
efter Rangforordningen. 

Under 12te Juli er der allemaadigst forundt Gæstgiver Hans Thorvald Hansen af 
Kjøbenhavn Medaillen for druknedes Redning med Tilladelse til at bære samme. 

TllUéelsa til tt bare fremmede Ordeier. 

Under 3die Juli er det tilladt Kontreadmiral C. F. Wandel, K. af D. og Dm., at 
anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Belgiernes Konge tildelte Dekoration som 
Storofficer af Leopold Ordenen. 

Under s. D. er det tilladt Premierløjtnant C. L. Ellbrecht at anlægge og bære den 
ham af Hans Majestæt Kejseren af Rusland tildelte Dekoration af St. Anna Ordenens 3die 
Klasse. 

Under 8de Juli er det allemaadigst tilladt Skibskaptign i den uafhængige Congo- 
stats Tjeneste, Christian Andreas Jørgensen, at anlægge og bære den ham af Congostatens 
Suveræn, Hans Majestæt Belgiernes Konge tildelte Guldmedaille af Løveordenen. 

Under 12te Juli er det allemaadigst tilladt Direktør i Landmandsbanken, Etatsraad 
J. Gliickstadt, K. af D. og Dm., at anlægge og bære den ham af den franske Republiks 
Præsident tildelte Dekoration som Kommandør af Æreslegionen. 

Under s. D. er det allemaadigst tilladt praktiserende Læge i Aarhus, Niels Clausen 
Ilsøe, R. af D., at anlægge og bære den ham af Hans Majestæt Hellenernes Konge tildelte 
Dekoration som Ridder af Frelserens Orden. 

Under s. D. er det allemaadigst tilladt Koncertsangerinde Margarethe Petersen af 
Kjøbenhavn at anlaagge og bære den hende af Hans Migestæt Sultanen af Tyrkiet tildelte 
Dekoration af „Neshin el Ghefakat" Ordenens 3die Klasse. 

Under s. D. er det allemaadigst tilladt Kammertjener hos Hans kongelige Højhed 
Prins Christian til Danmark, Georg Christoffer Gregersen, og Lakaj under Højstsammes 
Hofetat, Jens Peter Jensen, at anlægge og bære de dem af Hans Majestæt Kongen af Spa- 
nien tildelte Bronzemedailler. 319 Ledige Embeder og Bestillinger. 

Under Jttstitmnnisteriet: 

2 Poster som Assistenter under den kgl. Landsover- samt Hof- og Stadsret. 

Opslaaet ledige den 9de Juli \ \q(\'> 
Udløbe den 23de Juli / ^^"^• 

Aarlig Gage 1,400 Kr. med Lønningstillæg. 

Ansøgninger om disse Poster, til hvilke kræves fuldstændig juridisk Eksamen og 
med hvilke der ikke er forbunden kgl. Udnævnelse, ville være at indgive til Justitsministeriet, 

Under Indenriffsministeriet: 

Embedet som Postmester ved det Igøbenhavnske Postkontor paa Vesterbro. 

Opslaaet ledigt den 5te Juli 1 .q^«. 

Udløber den 19de Juli / ^^"^' 

Aarlig Lønning 4,000 Kr. De uvisse Indtægter have i Finansaaret 1901 — 2 ud- 
gjort 270 Kr. 48 0. 

Kautionen udgør 4,000 Kr. med Forbehold af Forhøjelse og stilles efter Reglerne 
i Lov af 7de Januar 1898 om Sikkerhedsstillelse for dem, der have offentlige Oppebørsler. 

Ansøgninger om dette Embede stiles til Hans Majestæt Kongen og indsendes til 
Generaldirektoratet for Postvæsenet, bilagte med de fornødne Bevisligheder. 

Bestillingen som Postmester i Klampenborg. 

Opslaaet ledig den 5te Juli I ,^f.ty 

Udløber den 19de Juli ( ^^"^' 

Aarlig Lønning 1,800 Kr. Kontorholdsgodtgørelse 1,300 Kr. De uvisse Indtægter 
hsYe i Finansaaret 1901—2 udgjort 31 Kr. 80 0. 

Kautionen udgør 6,700 Kr. med Forbehold af Forhøjelse og stilles efter Reglerne 
i Lov af 7de Januar 1898 om Sikkerhedsstillelse af dem, der have offentlige Oppebørsler. 

Den, der maatte blive ansat, er forpligtet til at overtage de til Bolig for Postme- 
steren i Postbygningen i Klampenborg indrettede Lokaler paa de Yilkaar, som derfor maatte 
blive fastsatte, hvorhos vedkommende er forpligtet til at overtage Bestyrelsen af Telegraf- 
stationen i Klampenborg mod den Godtgørelse, som derfor maatte bestemmes, og som indtil 
videre er fastsat til 900 Kr. aarlig. Endvidere er den paagældende forpligtet til, saafremt 
der maatte blive oprettet Statstelefontjeneste paa Stationen, da at overtage Udførelsen af 
denne Tjeneste imod det Vederlag, som herfor fastsættes. 

Ansøgninger om denne Bestilling, stilede til Indenrigsministeriet, indsendes til Oene- 
raldirektoratet for Postvæsenet og maa indeholde Oplysninger om: 

Vedkommendes fulde Navn, Fødested, Fødselsaar og -dag, i hvilken Henseende be- 
mærkes, at den, der ansættes, maa være fyldt det 25de Aar. 

Den Uddannelse. Ansøgeren har faaet i Postfaget, og ved hvilken Tjeneste. 

Væmepligtsforhold (saafremt Ansøgeren er kasseret ved Sessionen, Oplysning om 
Grnmden hertil). 

Kundskaber, navnlig i levende Sprog, Eksamen (Afskrift af Eksamensbevis). 

Attester, Anbefalinger og øvrige Bilag ville ikkun være at indsende i behørig be- 
krsjftet Afskrift. Under Landbnigs^ninisteriet : 

Opsynsmandstj enesten ved Grevinge Skov under Odsherred Skovdistrikt. 

Opslaaet ledig den Ilte Juli 1 iqao 

Udløber den Iste August / ^*^"^' 

Ansættelsen sker fra den 1ste Oktober d. A. at regne paa Opsigelse med 1 Aars 320 

Varsel med en BegyndelseBlønniDg af 300 Kr. aarlig, Brændselsdeputat i Følge Lov af 
25de Februar 1851 § 9 og Brugen af Opsynsmandsstedet Holtehus med Jordlod af c. 19 Td. 
Land, skyldsat for Hartkorn 1 Td. 1 Fdk. 2 Alb. Gammelskat 15 Kr. 85 0. Bolig og 
Jordlod overtages i Henhold til Finansministeriets Bekendtgørelse af 13de November 1872, 
og Brugeren har at udrede alle Skatter og Afgifter af samme. Jordlodden er bortforpagtet 
paa 7 Aar fra den 1ste April d. A. at regne. 

Paa Tjenesten hviler et Byggelaan, stort til Eest pr. Ilte December Termin 1902 
220 Kr. 22 0., der forrentes med 4 pCt. aarlig og afdrages med 31 Kr. 46 0. aarlig. 

Den tiltrædende Opsynsmand skal være pligtig at finde sig i de forandringer, som 
en Omordning af de 1^ enesten vedrørende Bestyrelses- og Lønningsforhold maatte medføre. 

Denne Bestilling, der besættes af Landbrugsministeriet, hører til dem, hvortil der 
i Følge kongelig Resolution af 29de September 1860, Lov om Hærens Ordning af 6te Juli 
1867 § 103, Lov om Søværnets Ordning af 28de Maj 1880 § 37 og Lov om Hærens For- 
plej ningskorps af 22de Marts 1897 § 11 er forbeholdt visse Militærpersoner fortrinsvis Ad- 
gang, naar de i øvrigt ere i Besiddelse af de fornødne Kvalifikationer og have behørig Fag- 
dannelse. 

Ansøgninger, bilagte med Aldersbevis (Daabsattest) og — for saa vidt vedkommende 
Ansøger ikke er Forstkandidat — med det anordnede, af en kongelig Skovrider udstedte 
Lærebrev, stiles og indsendes til Landbrugsministeriet og indsendes til Iste Overførsterin- 
spektion (Egelund pr. Fredensborg). 

Kontinaationiopslag 

om Skovfogedtjenesten ved Ulvedal, Havredal og Stendal Plantager under Viborg Distrikt. 

Opslaaet ledigt den 27de Juni \ ioft«> 
Udløber den 18de JuU / ^^"^• 

Den, som ansættes i Tjenesten, vil være pligtig til at udrede til den tidligere Skov- 
foged et Beløb af 334 Kr. 9 0. som Godtgørelse i Henhold til Finansministeriets Bekendt- 
gørelse af 13de November 1872 § 15 for en af Formanden i Tjenesten med Landbrugsmini- 
steriets Tilladelse foretagen Mergling af en Del af Tjenestelodden. Under Ministeriet for Kirke- og TJndervisningsva^eneti 

Embedet som Sognepræst for Asminderød og Grønholt Menigheder med Fredens- 
borg Slotskirke. 

Opslaaet ledigt den 4de Juli \ iQn*2 
Udløber den 1ste August / 

Beguleringssum 3,920 Kr. 

Den Mand, der beskikkes tU dette Embede, skal være pligtig til at finde sig i de 
Forandringer, der maatte blive trufne i Fordelingen af Embedsforretningerne mellem Sogne- 
præsten og den residerende Kapellan saavel som i Kapellauiets Lønningsmaadc, samt even- 
tuelt i, at det residerende Kapellani nedlægges og at der i Stedet for samme oprettes et 
særskilt Sognekald for Humlebæk Menighed, der da i gejstlig Henseende udskilles fra As- 
minderød Sogn. Endvidere skal han være pligtig til efter Naadensaarets Udløb aarlig at 
indbetale 25 Td. Byg, at betale med Penge efter hvert Aars Kapitelstakst, til Stiftets of- 
fentlige Midler til Anvendelse i kirkeligt Øjemed i Almindelighed. 

En Lærei-plads ved Sorø Akademis lærde Skole og Opdragelsesanstalt med Historie 
som Hovedfag samt Oltidskundskab og Dansk som Bifag bliver ledig fra 19de August d. 
A. at regne. 

Opslaaet ledig den 14de Juli 
Udløber den 21de Juli 

Pladsen, med hvilken er forbundet en Begyndelseslønning af 1,800 Kr. aarlig, vil 
være at besætte med en ugift Lærer, som eventuelt kan overtage Inspektionen paa Op- 
dragelsesanstalten imod at oppebære den derfor fastsatte Godtgørelse af 200 Kr. foi-udea 
Bolig, Bespisning ogYadsk. 

Ansøgninger indsendes til Ministeriet for Kii'ke- og Undervisningsvæsenet. 1902. 321 

Søndemp og Suldrup Sognekald i Viborg Stift. 

Opslaaet ledigt den 9de Juli 1 iq/io 

Udløber den 6te August / *^-'^- 

Reguleringssum 1,618 Kr. 

Embedet som residerende Kapellan for Nykøbing, Lødderup og Elsø Menigheder 
paa Mors under Aalborg Stift. 

Opslaaet ledigt den Ilte Juli 1 tano 
Udløber den 8de August / ^^"'^• 

Eeguleringssum 1,046 Kr. 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal være pligtig til at underkaste sig 
de Bestemmelser, der ere eller maatte blive trufne angaaende hans Embedsforretningers 
Omfang saavel som angaaende hans Embedsforhold til Sognepræsten. 

KontimiaUoBSopsltg. 

Nørholm Sognekald i Viborg Stift. 

Seguleringssum 1,600 Kr. 

Der er meddelt den afdøde Sognepræsts Enke Udsættelse med Naadensaarets Be- 
gyndelse indtil Eftermandens Kaldsbrevs Dato. 

Beretning om ledige gejstlige Embeders Beskaffenhed efter de fra vedkommende 

Biskopper modtagne Meddelelser, 

Hjoi-tlund og Kalvslund Sognekald i Eibe Stift (se Min. Tid. f. 1902 B. S. 240). 
Indt^egter: 1. Korntiende 86 Td. 7 Skp. 2 Fdk. Rug efter Kapitelstakst. — 2. Kvæg- 
tiende og Smaaredsel 25 Td. 7 Skp. 1 Fdk. Byg efter Kapitelstakt. — 3. Kente af en 
Embedskapital, stor 14,916 Kr., udgør c. 585 Kr. aarlig. — 4. OfiFer og Accidenser c. 
470 Kr. — 5. Præstegaarden, af Hartkorn 1 Td. 4 Skp. ^/^ Alb., har et Tilliggende af 
c. 30 Td. Land Ager og Eng samt c. 50 Td. Land Hede og Mose, som afgiver godt og 
rigeligt Tørveskær. 6 Td. Land af Heden er tilplantet med Gran. Marken ligger bekvemt 
lige ved Gaarden og er drevet af Beneficiarius. Engene frugtbargøres ved Vanding fra 
Kongeaaen. Præstegaardens Bygninger udgøre 3 sammenbyggede Længer, hvoraf Stuehuset 
og vestre Længe ere gamle og lave, men vel vedligeholdte; østre Længe er opført i 1899 
og indeholder foruden Stald og Lade m. m. en stor Konfirmandstue, som ogsaa benyttes til 
Møder. Stuehuset indeholder 8 Værelser og Kamre, bekvemt indrettede, dog er Luften i 
Værelserne noget kold og fugtig; desuden er der en god Udenomslejlighed. Et Mødding- 
skur er Formandens private Ejendom, men skal overlades Eftermanden, om denne ønsker 
<iet, paa nærmere fastsatte Vilkaar. Haven, c. 1^2 Td. Land, er smuk og trærig. Der er 
rigeligt og godt Vand. " 

Udgifter: 1. Skatter og Afgifter med Fradrag af Skattegodtgørelse c. 22 Kr. — 
2. Ekspenser c. 30 Kr. — 3. Refusioner til Kirkerne og Degnene c. 30 Kr. — 4. Udgift 
til Brød og Vin c. 30 Kr. — 5. Et Byggelaan paa 6,200 Kr., stiftet Ilte December 1899, 
forrentes med 4 pCt. og afdrages i 20 Aar med Yao ^^^lig fra Ilte Juni 1900. Et Beløb, 
hidrørende fra Afregningen med. Slesvig, oprindeligt stort 909 Kr. 35 Øre, forrentes og af- 
drages med 6 pCt. aarlig i 28 Aar fra Ilte December 1881. — 6. Vandingsafgift c. 10 Kr. 
aarlig. — 7. Præstegaardens Indløsningssum er 1,000 Kr. 

Der hviler ingen Pensionsbyrde paa Kaldet. Hjortlund Kirke særdeles hyggelig 
og med Orgel. Varme i begge Kirker. Præstegaarden ligger lige ved Hjortlund Kirke, 
^'« Mil fra Kalvslund Kirke, ^/^ Mil fra Gredstedbro Station og 1 ^4 Mil fra E,ibe. Vejene 
ere sandede og daarlige i Pastoratet. Kalvslund Sogn ligger paa Landets Grænse, og Kirken 
har nogen Tilslutning fra Sændeijyder. Egnen er flad og ensformig. Dog ligger Præste- 
gaarden ret venlig ved Kongeaaens Enge, i Læ af den store Have og i Nærheden af op- 
voksende Granplantager. Stedet har et stille, noget afsides Præg over sig. 

Nørholm Sognekald i Viborg Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 264). ., , - » 
Indtcsgter: 1. KorntJende: a. in natura 17 Td. 5 Skp. Rug, 43 Td. 6 SkJV.^'fe^^, 322 

54 Td. 7 Skp. Havre; b. efter Kapitelstakat 50 Td. l^/ie Skp. Byg. — 2. Kvægtiende og 
Smaaredsel c. 15 Td. Byg efter Kapitelstakst. — 3. Refusion fra Store Restrup 18 Td. 
Byg efter Kapitelstakst. — 4. Renter af en Embedskapital paa 20,349 Kr. udgør c. 797 Kr. 
aarligt. — 5. HøjtidsofiFer — afløst — 130 Kr. — 6. Accidenser c. 125 Kr. — 7. Præste- 
gaardens Avling, af Hartkorn 3 Td. 2 Skp. 3 Fdk. IV, Alb., bestaar af c. 10 Td. Land 
Ager og c. 24 Td. Land Kær, altsammen af god Beskaffenhed, og er bortforpagtet til April 
1906 for en Afgift af: a. i Penge: 5 Td. Rug efter Kapitelstakst, 92 Pd. Smør efter 
Mejeriets Pris, 2,558 Potter Mælk k 7 Øre pr. Pot; b. in natura: 4 Pd. Smør om Ugen, 
5 Td. Rug, 4 Td. Byg, 200 Pd. Majs, 8 T4. Kartofler, Fodring og Ghræsning af 2 Faar 
med Yngel, Hjemkørsel af 40 Td. Kul og 2 Læs Sand, 5 Læs Gødning til Haven, Fodring 
og Pasning af en Hest eller fri Kørsel for 160 Kr. Forpagteren skal yde anden Kørsel 
for Betaling, sælge Præsten Smør og Mælk udover det, der leveres in natura, og vedlige- 
holder de Bygninger, han benytter, dog skal Præsten betale Tagets Oplæsning. 

Præstegaardens Stuehus er forholdsvis nyt og afgiver en hyggelig og bekvem Bolig 
med 12 Værelser og Kamre. Tegltaget er ikke godt. Kakkelovne m. m. tilhøre Embedet, 
men ville maaske snart trænge til Fornyelse. Udhusene, der ere straatækte, ere ret gode 
og rummelige. Forpagterbolig i Yesterhuset, er Embedets Ejendom, men Erstatning ydes 
til Forpagteren ved Fratrædelsen efter uvillige Mænds Skøn. Haven, terrasseformig, paa 
c. 6 Skp. Land, er god og smuk. Der haves fra den en ualmindelig smuk Udsigt over 
LimQorden. Brændsel maa købes. 

Lldgifter: 1. Skatter paa Amtstuen c. 150 Kr. — 2. Kommuneskat af Hartkornet 
c. 60 Kr. — 3. Ekspenser c. 40 Kr. — 4. Embedslaan 770 Kr. til Ombygning af Stalden, 
stiftet ved Reskript af 25de Juli 1899, forrentes med 4 pGt. p. a. og afdrages i 12 Aar. 
— 5. Aarligt Bidrag til et Vandværk c. 20 Kr. — 6. Konge- og Kirketiende 7"/,g Skp. 
Rug, 2 Td. 6 Skp. Byg og 3 Td. l«/^ Skp. Havre, betales af Forpagteren. — 7. Indløs- 
ningSBum 1,000 Kr., hvoraf 800 Kr. ere laante i Provstiets Hjælpeenkekasse. — 8. Enke- 
pension bliver at udrede. Der er kun 1 Enke paa Kaldet. 

Toksværd Sognekald i Sjællands Stift (se Min. Tid. for 1902 B. Side 264). 

Indtægter: 1. Tiende 290 Td. Byg, 11 Td. 3 Fdk. Rug, 11 Td. 6 Skp. Havre og 
6 Skp. Ærter efter Kapitelstakst. — 2. Kvægtiende og Smaaredsel 20 Td. 5 Skp. 37« Fdk. 
Byg efter do. — 3. Offer og Accidenser efter Gennemsnit af 5 Aar 977 Kr. 40 0. — 4. 
Udbyttet af en Bankaktie paa 600 Kj. — 5. 3 Favne Knippelbrænde fra Sparrcsholm. — 
6. Indtægt af Avlingen: Præstegaardens Jordtilliggende, Have og Gaardsplads iberegnet, 
udgør c. 29 Td. Land med Hartkorn 3 Td. 7 Skp. 2 Fdk. Avlingen har været drevet 
af Beneficiarius. 

Udgifter', 1. Skatter paa Amtstuen c. 115 Kr. — 2. Kommuneskatter af Hartkorn 
c. 80 Kr. — 3. Ekspenser c. 38 Kr. ; Bidraget til Hjælpeenkekassen udgør ordinært 6 Td. 
4 Skp. Byg. — 4. Rente af Laan til Indfrielse af BanUiæftelsen 24 Kr. — 5. Paa Em- 
bedet hviler et Byggelaan, stiftet 1 1te December 1875 paa 28 Aar, oprindeligt stort 1 1,000 Kr. 
og et do., stiftet Ilte Juni 1885 paa 15 Aar, oprindeligt stort 850 Kr. Det opgives, at 
da den afdøde Sognepræst en Del Aar har været fritaget for at betale Afdrag af Laanene, 
resterer der af det første c. 5,500 Kr. og af det sidste c. 340 Kr. 

Præstegaardens Indløsningssum er 1,000 Kr. ; dens Stuehus, der er opført i 1875, 
har 9 Værelser af jævn god Beskaffenhed. Der er to Sidelænger, hvoraf den ene er temme- 
lig skrøbelig. Haven er c. 2 Td. Land. Der er tilstrækkeligt, men mindre godt Vand. 

Den nu afdøde Sognepræst efterlader sig Enke, til hvem der vil være at udrede 
Enkepension. 

Embedet som Sognepræst for Asminderød og Grønholt Menigheder med Fredensborg 

Slotskirke (se ovenfor). 
Indtagter: 1. Komtiende 198 Td. 6 Skp. 2% Fdk. Rug, 215 Td. 7 Skp. Vs ^^• 
Byg, alt efter Kapitelstakst, og 19 Kr. — 2. Refusioner: a) Arvefæsteafgift af en Udlod 
paa 14 Td. Land 8 Td. Rug og 2 Td. Byg in natura samt en Dags Hjemkørsel af Tørv; 
b) for afstaaet Jord til Kirkegaard 2 Td. 2 Skp. Byg efter Kapitelstakst samt 10 Kr. i 
Penge; c) aarlig Afgift af bortsolgt Præstegaardsjord 19^/^9 Td. Byg efter Kapitelstakst; 
d) Tienderefusion af Ebbekøbsvang 48 Kr. — 3. Grundskyld af 9 Huse 41 Kr. — 4. 323 

Rente af Embedskapital, stor 16,902 Kr. 56 0., indestaaende blandt Stiftsmidlerne, samt 
1,100 Kr., prioriteret i bortsolgt Præstegaardsjord. — 5. Højtidsoffer, som forsøges afløst, 
efter Gemiemsnit af 5 Aar 1,412 Kr. — 6. Accidenser efter Gennemsnit af 5 Aarl,500Kr. 

— 7. Udbytte af en Bankaktie, stor 600 Kr. — 8. Udbytte af Avlingen: Præstegaardens 
Areal, af Hartkorn 4 Td. 2 Skp. 3 Fdk. ^/^ Alb., udgør foruden Have og Gaardsplads c. 
32 Td. Land, hvoraf c. 18 Td. Land er bortforpagtet paa 9 Aar fra Iste April 1898 for 
en aarlig Afgift af 2 Td. Byg efter Kapitelstakst samt 8 Kr. pr. Td. Land. Resten, god 
Jord og i god Drift, har hidtil været drevet af Beneficiarius. 

Udgifter: 1. Amtstneskatter c. 190 Kr. — 2. Hartkomsskat til Kommunen c. 89Kr. 

— 3. Ekspenser c. 56 Kr. ; Afgiften tU Hjælpeenkekassen udgør ordinært 9 Td. 4 Skp. 
Byg aarlig. — 4. Løn til den residerende Kapellan 125 Td. Byg aarlig efter Kapitelstakst 
samt ^/j af det lovbefalede Accidenso£fer c. 185 Kr., hvori dog fragaar som Andel i den 
paa Embedet hvilende Enkepension 8 Td. Byg og 30 Kr. aarlig. — 5. Enkepension 25 Td. 
Bog, 40 Td. Byg efter Kapitelstakst samt 310 Kr. i Penge. — 6. Bente afLaau tilBank- 
bæftielsens Lidfnelse, stort 570 Kr. 20 0. — 7. Et Dræningslaan, oprindeligt 1,800 Kr., 
forrentes med 4 pCt. og afdrages med 100 Kr. aarlig; Laanet vil være afbetalt i Juni 
Termin 1907. — 8. Et Byggelaan, oprindeligt 3,885 Kr., forrentes og afdrages med 6pOt. 
i 28 Aar og vil være afbetalt i December Termin 1915. 

Præstegaardens Lidløsningssum udgør 250 Kr. ; Stuehuset er gammelt og skrøbeligt, 
opført af Bindingsværk med ^/^ Stens Mur, og maa snart forventes udsat til Ombygning; 
det er i øvrigt rummeligt og velindrettet. Stald* og Ladebygningen, der er opført 1887, 
er godt indrettet, solid og rummeUg. 

I Asminderød Sogn findes Filialkirke i Humlebæk. Der er 2 Enker paa Kaldet. 

Den Mand, der beskikkes til dette Embede, skal være pligtig tU at finde sig i de 
Forandringer, der maatte blive trufne i Fordelingen af Embedsforretningerne mellem Sogne- 
præsten og den residerende Kapellan saavel som i Kapellaniets Lønningsmaade, samt even- 
taelt i, at det residerende Kapellani nedlægges og at der i Stedet for samme oprettes et 
sænkilt Sognekald for Humlebæk Menighed, der da i gejstlig Henseende udskilles fra As- 
miDderød Sogn. Endvidere skal han være pligtig til efter Naadensaarets Udløb aarlig at 
indbetale 25 Td. Byg, at betale med Penge efter hvert Aars Kapitelstakst, til Stiftets of- 
fentlige Midler til Anvendelse i kirkeligt Øjemed i Almindelighed. Åndre Efterretninger. Under Jwditsministeriet : ApotekerbeYilling. 

Under 3die Juli er der allemaadigst forundt cand. pharm. J. A. Knub Bevilling 
til at anlægge og drive et Apotek i Nimtofte. 

Forandring af Saglørerbopal. 
Under 3die Juli har Underretssagfører P. M. Schmit for Justitsministeriet anmeldt, 
at han har opgivet sin hidtil hafte Bopæl i Silkeborg og har taget Bopæl i Kjøbenhavn. 

Tilladelse til at ndøye TandløgeTirksomhed. 

Under Ilte Juli har Justitsministeriet meddelt Einar Rudolph Budtz- Jørgensen af 
Kjøbenhavn Tilladelse til at udøve Virksomhed som Tandlæge under Iagttagelse af de i 324 

Justitsministeriets Bekendtgørelse af 8de Marts 1892 givne nærmere Forskrifter angaaeudc 
Omfanget for Udøvelsen af bemeldte Virksomhed og paa de i Bekendtgørelsen i øvrigt 
indeholdte Betingelser. 

Bortfalden TilladeUø tU TtndlttgeTirkMomhed. 

Den Tandlæge Baltzer Andersen af Aarhus ved Justitsministeriets Skrivelse af 12te 
Juni f. A. meddelte Tilladelse til besøgsvis at udøve Tandlægevirksomhcd i Malling, Maar- 
slot, Stilling, Hinnerup og Hadsten er bortfalden. 

Under Indenrigsmmisteriet : 

Bevis for Indfødsrets Brhveryelse. 

Gennem Indenrigsministeriet er der udfærdiget Bevis for, at efteniævnte i Henhold 
til Lov af 29de Marts 1901 har erhvervet dansk Indfødsret: 

Den 3die Juli: 
Snedkersvend Peter Christian Sandholt af Kjøbenhavn, som er født i Slesvig, 

samt i Henhold til Lov af 2den Maj 1902: 
Dyrlæge Hans Christensen af Esbjerg, som er født i Slesvig. 

Postekspeditioner og Brevsamlintissteder. 

Fra den 1 ste Juli at regne vil der biive oprettet et Brevsamlingssted med udvidede 
Forretninger paa Balle Station paa Ebeltoft-TruBtrup Banen, underlagt Postekspeditionen i 
Trustrup og i Forbindelse med denne Ekspedition, Ebeltoft Postkontor samt Jydske Jern- 
banepostkontor. 

Brevsamlingsstedet skal af Publikum kunne afbenyttes som selvstændig Postadresse. Ministerialtidenden for 1902. 325 Nr. 20. Forskellige Meddelelsen 

Forslag til Love med vedføjede Bemærkninger, 

forelagte det islandske Alting i Sommeren 1902. 

1. 

Forslag 

til 

Forfatningslov om Forandring i Forfatningslov for Islands særlige 

Anliggender af 5te Januar 1874. 

I Stedet for Forfatningslovens §§ 2, 3, 5, 14, Iste Punktum, 15, 17, 19, 25 
1ste Stykke, 28, 34, 3f> og 39 samt midlertidig Bestemmelse Nr. 2 træde følgende 
Paragrafer : 

§ 1 (Forfatningslovens § 2). 

Kongen har med de i denne Forfatningslov fastsatte Indskrænkninger den 
højeste Myndighed over alle Islands særlige Anliggender og udøver den gennem en 
Minister for Island. Ministeren for Island maa ikke varetage en anden Ministerpost 
og raaa kunne tale og skrive Islandsk. Han skal være bosat i Reykjavik, men, saa ofte 
det er nødvendigt, begive sig til Kjøbenhavn for i Statsraadet at forelægge Kongen 
Love og vigtige Eegeringsforanstaltninger. 

Islands Landskasse udreder Ministerens Lønning og Pension saavel som Ud- 
gifterne ved hans Rejser til og Ophold i Kjøbenhavn. 

I Tilfælde af Ministerens dødelige Afgang besørges hans Embedsforretninger, 
indtil en ny Minister er udnævnt, af Landssekretæren paa dennes eget Ansvar. 

Ministeren besætter de Embeder, hvis Besættelse hidtil har været overdraget 
til Landshøvdingen. 

§ 2 (Forfatningslovens § 3). 
Ministeren er ansvarlig for Regeringens Førelse. Altinget kan rejse Anklage 
imod Ministeren for hans Embedsførelse efter de Regler, som nærmere ville blive at 
fastsætte ved Lov. 

§ 3 (Forfatningslovens § 5). 
Kongen sammenkalder et ordentligt Alting hvert andet Aar. Uden Kongens 
Samtykke kan Tinget ikke forblive længere sammen end 8 Uger. Forandringer i disse 
Bestemmelser kunne ske ved Lov* 
Den 2den August 1902. 48 326 

§ 4 (Forfatningslovens § 14, 1ste Punktum). 
Paa Altinget have Sæde 34 folkekaarne og 6 af Kongen udnævnte Medlemmer.' 

§ 5 (Forfatningslovens § 15). 
Altinget bestaar af tvende Afdelinger, øverste og nederste Afdeling. I den 
øverete Afdeling have 14, i den nederste Afdeling 20 Modlemmer Sæde. Disse Tal 
kunne dog forandres ved Lov. 

§ 6 (Forfatningslovens § 17). 
Valgret til Altinget have: 

a) alle de Bønder, der ere Jordbrugere og svare kommunal og anden offentlig 
Ydelse, dog at de, som ifølge en særlig Bestemmelse maatte være fritagne for en eller 
anden Ydelse til det offentlige, ikke derfor tabe deres Valgret; 

b) alle de Mænd i Købstæder og Landkommuner, som ikke staa i noget per- 
sonligt Tjenesteforhold, naar de til Kommunen erlægge et Bidrag efter Formue og 
Lejlighed af i det mindste 4 Kr. aarlig; 

c) Embedsmænd, hvad enten de have kongelig Bestalling eller ere udnævnte 
af den Myndighed, hvem Kongen har overdraget saadan Eet; 

d) de, der, uden at være Embedsmænd, have underkastet sig en akademisk 
Prøve ved Universitetet eller en lignende Prøve ved Pastoralseminariet eller Lægeskolen 
i Beykjavik, eller en anden lignende offentlig Prøve, som er eller maatte blive anordnet, 
saafremt de ikke staa i personligt Tjenesteforhold. 

For at kunne udøve Valgret skal vedkommende paa den Tid, Valget foregaar, 
have opnaaet 25 Aars Alderen, have et uplettet Rygte, have haft fast Ophold i Valg- 
kredsen i 1 Aar, have Raadighed over sit Bo og ikke nyde Understøttelse af det al- 
mindelige Fattigvæsen, eller have modtaget nogen saadan Hjælp, medmindre den enten 
er tilbagebetalt eller eftergiven. 

Udredelsen af Bidrag til Kommunen efter Formue- og Lejlighed ifølge Litra b 
som Betingelse for Valgret kan ophæves ved Lov. 

§ 7 (Forfatningslovens § 19). 
Det ordentlige Alting sammentræder den første Søgnedag i Juli Maaned hvert 
andet Aar, dersom Kongen ikke har bestemt en anden Mødedag i samme Aar. For- 
andring heri kan ske ved Lov. 

§ 8. (Forfatningslovens § 25, 1ste Stykke), 
For hvert ordentligt Alting, saa snart det er samlet, forelægges Forslag til 
Finanslov for Island for den følgende to-aarige Finansperiode. Under Indtægterne 
indbefattes det Tilskud, der i Medfør af Lov om Islands forfatningsmæssige Stilling 
i Riget af 2den Januar 1871 § 5, jfr. § 6, ydes af den almindelige Statskasse til Be- 
stridelsen af Islands særlige Udgifter. 

§ 9. (Forfatningslovens § 28). 
Naar et Lovforslag er vedtaget af det ene af Altingets Afdelinger, bliver det 
i den Form, hvori det er vedtaget, at forelægge for den anden. Hvis det der for- 
andres, gaar det tilbage til den første. Foretages der atter Forandringer, gaar For- 327 

slaget paany til den anden Afdeling. Opnaas da ej heller Enighed, sammentræde 
j)egge Afdelinger i et samlet Ting, hvorpjui dette efter een Behandling afgør Sagen. 
Til en gyldig Afgørelse i det saaledes forenede Alting udfordres, at over Halvdelen af 
hver Afdelings Medlemmer er til Stede og deltager i Af stemningen ; de enkelte Punkter 
afgøres med simpel Stemmeflerhed, hvorimod der til Vedtagelse af et Lovforslag i 
dets Helhed, med Undtagelse af Finans- og Tillægsbevillingslovforslag, udfordres mindst 
to Trediedele af de afgivne Stemmer. 

§ 10. (Forfatningslovens § 34). 
Ministeren for Island har i Embeds Medfør Sæde i Altinget, og er berettiget 
til under Forhandlingerne at forlange Ordet, saa ofte han vil, under Iagttagelse af 
Forretningsordenens Bestemmelser. I Ministerens Forfald kan ogsaa en anden af ham 
bemyndiges til at give Møde i Tinget paa hans Vegne. Stemmeret udøver Ministeren 
eller den, som træder i hans Sted, kun, naar de tillige ere Altingsmænd. 

§ 11. (Forfatningslovens § 36). 
Ingen af Tingets Afdelinger kan tage nogen Beslutning, naar ikke over Halv- 
delen af dens Medlemmer er til Stede og deltager i Afstemningen. 

§ 12. (Forfatningslovens § 39). 
Finder Afdelingen ikke Anledning til om et Andragende at fatte Beslutning, 
kan den henvise det til Ministeren. 

§ 13. (Midlertidig Bestemmelse 2). 
Indtil den i § 2 (Forfatningslovens § 3) omtiilte Lov udkommer, blive de af 
Altinget imod Ministeren for Island i Anledning af hans Embedsførelse rejste Sager 
at paadømme af Rigets Højesteret efter de for samme gældende Procesregler. 328 Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag. 

I Overensstemmelse med det i allerhøjeste Budskab til Islænderne af 10de 
Januar d. A. givne Tilsagn vil det af Altinget i Fjor vedtagne Forslag til Forfat- 
ningslov om Forandring i Forfatningslov for Islands særlige Anliggender af 5te Januar 
1874 blive stadfæstet, saafremt det paany i Aar vedtages af Tinget. Vel gaar det 
ikke lidet videre i Forandringer af den bestaaende Forfatningsordning end det For- 
slag, som tidligere Regeringer havde erklæret ikke at ville modsætte sig, men ingen af 
de stedfundne Tilføjelser eller Udeladelser skønnes at være af den Art, at den kan 
vække Betænkelighed ved Forslagets Ophøjelse til Lov. 

Naar man dog har besluttet sig til ved Siden af det nævnte Forslag, der lige- 
som ved dets første Indbringelse maa antages at ville blive forelagt ved privat Initiativ, 
at forelægge nærværende Forslag og at give Altinget Valget mellem disse tvende For- 
slag, er Grunden den, at det er Regeringen bekendt, at i Virkeligheden hverken det 
islandske Folks eller Altingets Ønsker om en Revision af Forfatningen have fundet et 
fuldt Udtryk i det vedtagne Altingsforslag. Nu er det ganske vist saa, at mange Is- 
lænderes Ønsker i Retning af en statslig Udsondring af Island af det danske Rige, efter 
Forfatningsforhandlingemes tidligere Historie og ogsaa efter offentlige Udtalelser fra 
de seneste Tider at dømme, gaa ikke lidet udover, hvad denne eller nogen Regering 
vil kunne finde det forsvarligt at gaa ind paa, og en Imødekonunen heraf tilsigtes 
følgelig ikke ved nærværende Forslag. Men hvad Regeringen kan give sin fulde Til- 
slutning, er det islandske Folks Ki*av paa at se sin øverste Forvaltning lagt i islandske 
Hænder i umiddelbart Samarbejde med Landets lovgivende Forsamling. Fyldest- 
gørelsen af dette Krav er i Altingsforslaget alene søgt ved Forfatningsbestemmelser, 
hvorved det sikredes, at den islandske Minister traadte i personlig Forhandling med 
Altinget og var i Besiddelse af de fornødne Forudsætninger for at kunne dette, men 
uden nogen Forandring i den Ordning, hvorefter han ligesom Regeringens øvi-ige Med- 
lemmer er bosat og har sit Forvaltningsapparat i Kjøbenhavn. Det Led, der her 
ndnu mangler i at tilvejebringe den fuldstændige nøje Forbindelse mellem Ministeren 
og ikke blot Altinget men selve Befolkningen og de Livs- og Naturforhold, hvormed 
Lovgivning og Forvaltning skulle beskæftige sig, nemlig Ministerens og hans Departe- 
ments Overflytning til Island, er det, som dette Lovforslag vil tilbyde. Man har Grund 
til at tro, at Hovedaarsagen til, at dette ikke er medtaget i Altingsforslaget, er den, 
at det af Tinget er blevet anset for uopnaaeligt. For saa vidt som det tillige skulde 
have været en medvirkende Aai'sag, at det er blevet anset for et Tab, at Island ved 
en saadan Ordning den største Del af Aaret ikke vilde blive repræsenteret af Landets 
Minister ved Kongens og den øvrige Regerings Sæde, maa dette vel erkendes som en 
Mangel; men man fejler dog næppe ved at antage, at baade denne Ulempe og den 
mulige Merudgift for Landskassen, som den paagældende Ordning vil kunne medføre, 
af Befolkningen ville blive betragtede som mere end opvejede ved de Fortrin, som 
Ministerens Bosættelse i Reykjavik har. I denne Retning gaa da ogsaa alle de 
Røster i Pressen og andetsteds, der efter Udstedelsen af det kongelige Budskab i 
Vinter ere komne Regeringen for Øre. 

Med en enkelt Undtagelse — hvorom i det følgende — gaar Indholdet af alle 
de her foreslaaede Tilføjelser til og Forandringer i det ifjor vedtagne Forfatnings- 329 

forslag enten direkte ud paa denne Overflytning af den islandske Ministers Sæde til 
Beykjavik, eller det staar i Forbindelse med den heraf følgende Afskaffelse af Lands- 
høvdingembedet. 

/ Altnigsforalagets § 1 (Forfatningshve^is § 2) foreslaas saaledes tilføjet, at 
Ministeren skal væi*e bosat i Reykjavik, men, saa ofte det er nødvendigt, begive sig 
til Ejøbenhavn for i Statsraadet at forelægge Kongen Love og vigtige Regerings- 
foranstaltninger. At disse Regeringsanliggender skulle forelægges i Statsraad, er nu 
som før en forfatningsmæssig Nødvendighed, og ligesom Forholdet ogsaa i Principet 
maa være det, at Forelæggelsen sker ved selve den Minister, der staar i Spidsen for 
det paagældende Forvaltningsomraade, saaledes vil det i Virkeligheden ogsaa, hvad de 
islandske Sager angaar, være tjenligst, at de foredrages af selve den med de islandske 
Forhold nøje kendte og i umiddelbar Forbindelse med Altinget staaende islandske 
Minister. Og aldeles nødvendig vilde dennes Nærværelse være, for saa vidt der opstod 
8pørgsmaal, om ikke en eller anden af de Sager, han ønskede fremmet i Statsraadet, 
udsatte Rigsenheden for Fare eller vilde krænke den alle danske Statsborgere til- 
kommende Ligestilling. Thi medens der selvfølgelig ikke kunde blive Tale om, at 
nogen af de andre Ministre vilde indblande sig i noget Forhold, der er særlig islandsk, 
fttiger det i lige saa høj Grad af sig selv, at det maatte blive alle de andre Ministres 
Pligt at gøre Indsigelse, hvis den islandske Minister forsøgte noget Angreb paa noget 
af de nævnte to Punkter, ganske paa samme Maade, som det maatte blive den is- 
landske Ministers Ret og Pligt at gøre Indsigelse, hvis man fra dansk Side vilde for- 
søge at løsne Forbindelsen med Island, eller man fra dansk Side vilde krænke Islæn- 
dernes Ligestilling her i Kongeriget i Forhold til andre danske Undersaatter. 

I de Aar, i hvilke der afholdes Alting, vil det være nødvendigt for Ministeren 
at rejse to Gange til Kjøbenhavn, først for i Statsraadet at forelæggge de Regerings- 
forslag, han ønsker at indbringe i Altinget, og dernæst efter dettes Slutning for 
at forelægge de vedtagne Lovforslag. Men bortset herfra vil det bero paa hans eget 
5>køn, om en Sag, der efter sin Beskaffenhed skal forelægges Kongen i Statsraadet, 
paa Grund af dens Vigtighed eller Ejendommelighed kræver hans personlige Nærværelse? 
eller om han vil overlade dens Forelæggelse til en af de andre Ministre paa hans 
Vegne. Ogsaa Udgifterne ved hans Rejser ville paa denne Maade komme til at staa 
i et direkte Forhold til Betydningen af de Sager, for hvis Skyld de foretages. 

En Følge af Ministerens og det islandske Departements Ovei-flytning til Island 
er det naturligvis, at Bestemmelsen i Lov om Islands forfatningsmæssige Stilling i 
fiiget af 2den Januar 1871 § G ikke mere kan komme til Anvendelse paa de til denne 
Del at Administrationen mcdgaaende Udgifter, der herefter maa falde Islands Lands- 
kasse til Last. For at afskære enhver Tvivl i saa Henseende foreslaas det her ud- 
tijikelig bestemt, at den nævnte Kasse udreder Ministerens Lønning og Pension saa 
vel som Udgifterne ved hans Rejser til og Ophold i Kjøbenhavn. 

Fremdeles har man anset det rettest i denne Paragraf at optage en Bestemmelse 
om Ministerembedets Bestyrelse i Mellemtiden mellem en Ministers dødelige Afgang 
ng en ny Ministers Udnævnelse. Hvor Talen som her er om en Eneminister, der bor i en 
saa betydelig Afstand fra Kongens Residens, uden at der for Tiden er Telegrafforbin- 
delse, og under vanskelige Kommunikationsforhold, kan en saadan Bestemmelse for- 
mentlig vanskelig undværes. Som den naturligste Stedfortræder maa under disse 
Omstændigheder anses den umiddelbart under Ministeren sorterende øverste Embeds- 
mand i Ministeriet for Island (Direktøren, Departementschefen), hvis Embedsbetegnelse 330 

der af Hensyn hertil er Grund til at bestemme paa en Maade, der kan passe med de 
Funktioner, han saaledes eventuelt kan komme til at udøve. Man skal foreslaa Be- 
tegnelsen Landssekretær. At det ogsaa under Ministerens Fraværelser bliver denne 
Embedsmand, der varetager hans Forretninger paa Island — men da paa Ministerens 
Ansvar — er en Selvfølge. 

Endelig foreslaas her, for at afskære al Tvivl om, hvem der efter Lands- 
Imdingembedets Bortfalden skal besætte de Embeder, der nu ikke besættes af Kongen, 
jfr. Forfatningslovens § 4, men af Landshøvdingen, at denne Funktion gaar over til 
Ministeren. 

At Landshøvdingembedet efter den her foreslaaede Ordning bliver overflødigt, 
er en Selvfølge, og alle de Bestemmelser i Forfatningsloven og Altingsforslaget fra 
i Fjor, der forudsætte Tilværelsen af dette Embede, maa følgelig ændres. I Medfør 
heraf foreslaas det her, 
at 2det Stykke af Altingsforslagets § I (Forfatningslovens § 2) udgaar, 
at ligeledes i Altingsforslagets § 10 (Forfatningslovens § 34), 2det Punktum, Sæt- 
ningen: „i modsat Fald giver Landshøvdingen Møde paa Ministeren Vegne" 
udgaar, og 
at Forfatningslovens § 39 ændres, idet der i Altingsforslaget indskydes en ny § 12, 
saalydende: „Finder Afdelingen ikke Anledning til om et Andragende at fatte 
Beslutning, kan den henvise det til Ministeren." 

Foruden de her nævnte til selve Hovedændringen sig sluttende Ændringer 
indeholder Forslaget, som ovenfor berørt, endnu kun en eneste Forandring i Altings- 
forslaget, den nemlig, at i § 8 (Forfatningslovens § 25, 1ste Stykke) Bestemmelsen om, 
at Udgifterne ved Islands øverste stedlige Styrelse, saaledes som samme bestemmes af 
Kongen, forlods skulle afholdes af Statskassens Tilskud, foreslaas ophævet. Hvad 
Ginind der end i sin Tid kan have været til at undtage de nævnte Udgifter og Ud- 
gifterne til Regeringens Repræsentation paa Altinget fra de almindelige ved Forfat- 
ningsloven hjemlede Bevillingsregler, maa Regeringen nemlig formene, at en Opret- 
holdelse af denne Undtagelsesbestemmelse nu ikke vil passe ind i den her foreslaaede 
Ordning, med hvilken jo ogsaa „Islands øverste stedlige Styrelse" vil blive et betydelig 
mere omfattende Indbegreb af Embedsmænd end det er nu, da hertil kun henregnes 
Landshøvdingen med hans Sekretær og Kontorhold. 

Forfatningsmæssig bestemt er Islands Forvaltning kun, for saa vidt anga^ir 
Ministerens og Landshøvdingens Embeder, og kun med Hensyn til disse vil der derfor 
være at træffe Bestemmelser i nærværende Forslag. Men dette vil som sin dels nød- 
vendige dels naturlige Konsekvens afføde en ret indgribende Omordning af den øverste 
islandske Administration, idet ikke alene Landshøvdingembedet maa inddrages, og dets 
Forretninger henlægges til Centralmyndigheden, Ministeriet, men formentlig ogsaa 
Amtmandsembedernc ville kunne nedlægges, og deres Forretninger henlægges dels til 
Ministeriet dels til andre Embedsmænd. Mulig vil det ogsaa være naturligt at ind- 
drage de til Landfogedembedet henlagte Forretninger under et som Led i Ministeriet 
indgaaende Kassererembede. Medens nu hertil sigtende Organisations- og Lønnings- 
lovforslag først — under Fomdsætning af, at nærværende Forslag i Aar vedtages — 
ville være at forelægge for næste Aars Alting, turde det dog være betimeligt, om 
Altinget allerede i Aar som Vejledning for Regeringen ved Forberedelsen af de 
nævnte Forslag under en eller anden Form vilde udtale sin Mening om Hovedtrækkene 
i en Omordning af Forvaltningen som den ovenantydede, 331 

Som et rent foreløbig skitseret Grundlag, hvortil saadanne Udtalelser fra Al- 
tinget efter Forhandling mellem dette og Landshøvdingen ville kunne knyttes, skal 
man hidsætte følgende, der tillige indeholder en foreløbig Oversigt over den eventuelle 
Omordnings finansielle Resultater for Landskassen: 

Foruden Ministeren, til hvem der formentlig maa fastsættes en Løn- Kr. 

ning af 12,000 

hvoraf mulig en Del i Form af Embedsbolig og mulig en anden Del særlig 

beregnet til Repræsentation, 

ril der til Ministeriet antagelig behøves følgende Embeds- og Bestillingsmænd : 

1 Landssehretær med en Lønning af 6,000 

2 Kmtorchefer, hver med en Lønning af 3,500 Kr 7,000 

Af disse kunde da den ene være Landskasserer. 

Til Medhjælp og Kontoncdgiftey^ kan formentlig anslaas 9,000 

hvoraf Lønninger: Kr. 

Til 2 Assistenter 2,400 

Til 2 Skrivere og 1 Bud > 2,400 

4,800 

Til de øvrige Kontorfomødenheder kan der neppe anslaas mindre end 
4.200 Kr., hvorved endda forudsættes, at Kontorlokalerne uden Udgift stilles 
til Raadighed. 

I alt . . . 34,000 
Ved Nedlæggelsen af de Embeder, der tænkes inddragne, vil der bespares: 

Kr. Kr. 

hmdsh&vdingens Lønning 8,000 

Embedsbolig og Afbenyttelse af Jord, anslaaet til 2,000 

Til Repræsentation aarlig 2,000 

og desuden hvert andet Aar (Altingsaarene) 2,000 Kr., o: aarlig, 1,000 

13,000 

iMmhhøvdingsekf'etærens Gennemsnitslønning . . , . , 2,000 

hmdahøvdingens Kontorhold 2,400 

i^ Amtmænds Lønninger k 5,000 Kr 10,000 

Amtmændenes KontorJioM 2,800 

Jjimlfogdens Lønning 3,.^)00 

Undfogdens Kontmhold 1 ,000 

I alt .,.. 34,700 

Den lille Besparelse, som denne Beregning udviser, vil nu ganske vist — selv 
bortset fra den Mulighed, at Ministeriets Embedspersonalc maa forstærkes noget udover 
det her beregnede — ikke blive det endelige finansielle Resultat, idet den Regerings- 
bygning, der maa tilvejebringes, hvis ikke Landshøvdingboligen kan omdannes hertil, 
ventelig vil koste mere, end hvad den sidstnævnte Bygning med Embedsjorden vil 
kunne udbringes til, ligesom hertil ogsaa vil komme Udgiften ved Ministerens Rejser 
og ved hans Pensionering, om hvilken sidste Bestemmelser maa gives ved særlig Lov. 
Men om nogen meget betydelig Merudgift for Landskassen udover den, der er for- 
bunden med den nuværende Ordning, synes der i hvert Fald ikke at behøve at 
l)live SpørgsmaaL 332 

Saafremt der til her forefaldende Ekspeditioner, Indhentning af Oplysninger 
og lignende maatte ønskes bibeholdt et mindre, det islandske Ministerium underlig- 
gende Kontor i Kjøbenhavn, vil der næppe blive rejst nogen Indvending mod, at Ud- 
gifterne herved afholdes af Statskassen. 

Sluttelig skal man kun tilføje, at nærværende Porslag som Følge af det For- 
hold, hvori det staar til det ifjor af Altinget vedtagne Forslag, nemlig som en nøje 
afgrænset Udvidelse af de i dette indeholdte Forfatningsændringer, der er saa om- 
fattende, som det af Regeringen findes forsvarligt, ikke er at opfatte som et For- 
handlingsgrundlag, der kan modtage yderligere Ændringer, men som et Tilbud, med 
Hensyn til hvilket det beror paa Altinget, om det vil modtage det, som det foreligger, 
eller foretrække Forslaget fra ifjor, idet Regeringen ønsker at have det fuldtud over- 
ladt til Tingeis frie Skøn at afgøre, hvilket af disse Porslag, der maa anses for tjen- 
ligst for Islands Vel og fremtidige Udvikling. 383 2. Forslag til Lov om 

Tillægsbevilling for Aarene 1902 og 1903. 

§1. 

Som Tillæg til de paa Finansloven for Aarene 1902 og 1903 opførte Beløb 
bevilges 46,130 Kr. 21 0. til de i efterfølgende §§ 2—4 opførte Udgifter. 

§2. 
Som Tillæg til de paa Finanslovens § 10 C, forskellige Udgifter, opførte Beløb, 
bevilges 500 Kr. til en sagkyndig Mand til at gøre sig bekendt med Skibsmaaling. 

§3. 
Som Tillæg til de paa Finanslovens § 11 til Lægevæsenet opførte Beløb bevil- 
ges 500 Kr. til Bygmester Jon Sveinsson for udført Arbejde ved Projekteringen af et 
Landshospital. 

§4- 
Som Tillæg til de paa Finanslovens § 12 opførte Beløb bevilges: 

1. Til Fuldførelse af en Bro over Lagarfljot og en Færgeindretning 

ved Steinsvad 43,200 Kr. „ 0. 

2. Til Hovedveje 930 — 21 — 

3. Til Opførelsen af Baaker ved Indsejlingen til Berufjord 1,000 — „ — 

imod at vedkommende Sysselforstanderskab overtager Vedligehol- 
delsen af Baakeme. 

45,130 Kr. 21 0. Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag. 

Til § 2. 
Da dette Beløb, der blev bevilget ved Lov om Tillægsbevilling for Aarene 
1900 og 1901 af 27de September 1901 § 2, først er kommet til Udbetaling i inde- 
værende Finansperiode, søges det herved geabevilget. 

49 334 

Ifl § 3. 

I Bemærkningerne til det Forslag til Lov om Oprettelse af et Landshospital 
i Reykjavik, som blev forelagt for Altinget i forrige Aar. er det fremstillet, hvorledes 
Ministeriet i 1899 hos Arkitekt Thuren indhentede en Udtalelse om Muligheden af for 
det af Altinget den Gang bevilgede Beløb at tilvejebringe et Hospital som det ved 
Bevillingen forudsatte, og meddelt, at Arkitektens Udtalelse gik ud paa, at Bevillingen 
ikke paa langt nær var tilstrækkelig, samt at Ministeriet derefter tilskrev Lands- 
høvdingen, om der efter hans Formening med Benyttelse af stedlige Kræfter for den 
bevilgede Sum vilde kunne opføres et forsvarligt Hospital af den ønskede Størrelse og 
Beskaffenhed, og om han i bekræftende Fald maatte være i Besiddelse af Tilbud og 
Overslag, hvorpaa en saadan Formening kunde støttes. 

Efter at Landshøvdingen i denne Anledning havde tilskrevet Landfysikus om 
Sagen, henvendte denne sig til Bygmester Jon Sveinsson med Anmodning om at under- 
søge Sagen, og sidstnævnte udarbejdede derpaa de Tegninger og det paa 90,000 Kr. 
lydende Overslag, der med det ovennævnte i Samlingen i forrige Aar forelagte Lov- 
forslag om Opførelse af et Landshospital bleve tilstillede Altinget, 

Da nu det nævnte Lovforslag ikke opnaaede at vedtages, og Hospitalet saa- 
ledes ikke kom til Opførelse, har Bygmester Sveinsson anmodet om at erholde udbetalt 
et til IVi pCt. af Overslagssummen beregnet Beløb af 1,125 Kr. som Honorar for den 
af ham saaledes hafte Ulejlighed. Saavel Landfysikus som Landshøvdingen have 
anbefalet, at der efter de foreliggende Omstændigheder ydes Bygmester Sveinsson et 
passende Honorar for det af ham udførte ret betydelige Arbejde, og da ogsaa Mini- 
steriet maa være af den Formening, at Billighed taler herfor, medens man dog med 
Landshøvdingen maa være enig i, at det begærte Honorar er for stort, stilles herved 
Forslag om, at der i det ommeldte Øjemed bevilges et Beløb af 500 Kr. 

Til § 4. 

Adl. Efter at Ministeriet ved Lov af 9de Februar 1900 havde faaet Bemyn- 
digelse til at anvende et Beløb af 45,000 Kr. til Anlæget af en Bro over Lagarfljot, 
og 3000 Kr. til et Færgeanlæg ved samme Flod, afsluttede man med Firmaet Smith, 
Mygind & Hiittemeier Kontrakt om for en Betaling af henholdsvis 30,865' Kr. og 
2,700 Kr. at levere i København og opstille paa Brostedet og Færgestedet det til 
begge Anlæg hørende Materiel, væsentlig paa Grundlag af de af Ingeniør Barth i sin 
Tid udførte Undersøgelser og Overslag. Samtidig blev der med Grosserer Thor E. 
Tulinius indgaaet Kontrakt, hvorved han for en Betaling af ikke over 10,000 Kr. paa- 
tog sig Transporten af Materiellet fra København til Bro- og Færgestedeme. I Hen- 
hold til disse Kontrakter, af hvilke Afskrifter vedlægges, blev det paagældende Ma- 
teriel ført til Brostedet, saaledes at Arbejdet med Broens Opstilling efter Bestemmelsen 
kunde paabegyndes i Sommeren f. A. under Tilsyn af Ingeniør Thoroddsen, der af 
Regeringen blev beskikket dels til at føre Tilsyn med Broens Opførelse, dels til at 
udføre de Broanlæget vedrørende Arbejder (Vejanlæg ved Brostedet), som efter Kon- 
trakten var Entreprenørerne uvedkommende. 

Den 8de Juli tilskrev imidlertid Ingeniør Thoroddsen Ministeriet, at han den 
1ste s. M. havde standset Broarbejdet og hjemsendt Entreprenørernes Arbejdere, idet 
han til Begrundelse heraf navnlig anførte, at Bundfornoldene og Vandstanden i Lagar- 
fljot viste sig at være væsentlig anderledes end i Ingeniør Barths Beskrivelser og Teg- 
ninger fonidsat, og at det tilstedeværende Bromateriel soln Følge deraf var utilstrække- 
ligt, idet Broen maatte gøres baade højere og længere end af Barth forudsat. 

Ved Skrivelse af 30te August s. A. tilstillede Ingeniør Thoroddsen derefter 
Landshøvdingen et efter nærmere foretagen Undersøgelse udarbejdet Overslag over de 335 

Anskaffelser og Arbejder, der efter hans Opfattelse maatte foretages, for at Broen 
kunde blive forsvarligt opført. De Udgifter, der vilde medgaa hertil ud over de tid- 
ligere bevilgede Beløb, anslaar han her til 17,000 Kr. 

1 sin derefter om Sagen afgivne Betænkning, som med Bilag i Forbindelse 
med Ingeniør Thoroddsens to fornævnte Skrivelser vil blive Altinget forelagt, har 
Ministeriets tekniske Konsulent for Broanlæget, Direktør Windfeld-Hansen, efter først 
at have ladet komme til Orde en stærk Tvivl om Nødvendigheden af den skete Stands- 
ning af Broarbejdet, udtalt sig om de Foranstaltninger, som han anser nødvendige til 
Broens Fuldførelse, idet han med Hensyn til begge Spørgsmaal tillige henholder sig 
til en hans Svarskrivelse bilagt Skrivelse fra Aktieselskabet Smith, Mygind & Htitte- 
meier. Merudgiften ved Bro- og Færgeanlægenes Fuldførelse ud over de hidtil bevil- 
gede Beløb anslaar han under Hensyn til de Forandringer i de oprindelige Planer, som 
han efter de fremkomne Oplysninger anser for nødvendige eUer dog tilraadelige, og 
paa Grundlag af et af bemeldte Aktieselskab indgivet Kontinuationstilbud i Forbindelse 
med Ingeniør Thoroddsens Beregninger til ca. 25,000 Er. Det er ved Beregningen af 
denne Sum forudsat, at Tilsynet paa Brostedet ved Arbejdets Tilendebringelse udføres 
af en særlig dertil opsendt Ingeniør og ikke af Ingeniør Thoroddsen. Ikke alene er 
dette ved Kontinuationstilbudets Indgivelse forudsat af Entreprenørerne, men ogsaa 
Ministeriet maa under Hensyn dels til, at Ingeniør Thoroddsens andre Forretninger 
maa ant-ages, ligesom det ses i Fjor at have været Tilfældet, at gøre det vanskeligt 
for ham at være tilstede i hele det Tidsrum, da den tilsynsførendes Nærværelse er 
nødvendig, dels og navnlig til det hidtil i denne Sag passerede anse det for afgjort 
rigtigt, at denne Forudsætning sker Fyldest. 

I Betragtning af, at det paa Brostedet henliggende Materiel efter derom ind- 
Wtet Oplysning ikke kunde antages at lide nogen Forringelse af væsentlig Betydning 
red, at Broanlægets Fuldførelse blev udsat i to Aar, maatte Ministeriet nære Betænke* 
lighed ved uden Altingets Samtykke at afholde den betydelige Merudgift, som efter 
Direktør Windfeld-Hansens Opfattelse var nødvendig til en forsvarlig Fuldførelse af 
Anlæget, saa meget mere som det var tvivlsomt, om Leverancen og Transporten til 
Brostedet af det til Supplering af det tilstedeværende nødvendige Bromateriel med 
Sikkerhed kunde iværksættes inden Sommeren 1902. 

Man erhvervede derfor Entreprenørernes Tilsagn om, at de vilde vedstaa deres 
Tilbud om Anlægets Fuldførelse, uanset at Arbejdet blev udsat i et Aar, i hvilket Til- 
sagn de dog tog Forbehold for det Tilfælde, at Materialpriseme maatte væsentlig 
forandres. 

Den af den tilsynsførende Ingeniør i afvigte Sommer iværksatte Standsning af 
Arbejdet synes efter det foreliggende ikke at have været nødvendig og maa saaledes 
meget beklages. Men efter den herved indtraadte Situation skønnes der paa den anden 
Side ikke at være andet at gøre end, med Benyttelse af de under Arbejdets Paabegyn- 
leke i Fjor gjorte Erfaringer om Bundforholdene og tilvejebragte Oplysninger om 
løjeste Vandstand ved Anlægets Fuldførelse, at følge den af Direktør Windfeld-Hansen 
foreslaaede Vej, saaledes at Broens Længde og Højde forøges saa meget, at man i 
enhver Henseende er paa den sikre Side. Til ikke at benytte de samme Entreprenører 
som hidtil er der ikke alene ingen Grund, idet i hvert Fald disse ere ganske uden 
Skyld i den nuværende Situation, men det vilde selvfølgelig under de givne Forhold 
være ganske særlig vanskeligt og kostbart at søge Arbejdet fortsat ved andre. Det af 
dem indgivne Kontinuationstilbud er af Direktør Windfeld-Hansen erklæret for rime- 
ligt, og idet man saaledes i det hele har ment at burde følge sidstnævntes Forslag, 
Bøger man ved foranstaaende Lovforslag bevilget den af ham an^laaede Merudgift 
25,000 Kr, 336 

I dette Beløb er indbefattet de forøgede Udgifter til LandpiUeme og Vej- 
anlæget, som Ingeniør Thoroddsen har anset for nødvendige særlig paa Grrund af den 
større Højde, som Broen skal have. Endvidere er heri indbefattet de Udgifter, der 
paaregnes til Fuldførelsen af Pærgeanlæget ved Steinsvad, i det man i øvrigt med 
Hensyn til de Omstændigheder, der umuliggjorde Fuldførelsen af dette Anlæg, kan 
henvise til de i ovennævnte Skrivelser indeholdte Oplysninger. 

Resten af den under denne Post begærede Bevilling 18,200 Kr. er Genbevilling 
af den ved Lov 9de Februar 1900 givne Bevilling paa i alt 48,000 Kr. 

Af dette Beløb er nemlig i sidste Finansperiode kun kommet til Udbetaling: 

il conto til Aktieselskabet Smith, Mygind & Hiittemeier 20,000 Kr. 

a conto til Grosserer Thor E. Tulinius 9,800 — 

I alt.., 29,800 Kr. 

hvorefter haves i Behold det nævnte Beløb 18,200 Kr. Heraf er der ved de fore- 
liggende Kontrakter disponeret over følgende Beløb: 

Fornævnte Aktieselskabs Restfordring efter Kontrakterne om Bro- og 

Færgeanlægene 13,565 Kr. 

Grosserer Tulinius' Restfordring efter Kontrakten om Transporten 200 — 

Tilsammen. . . 13,765 Kr. 

Til Disposition til saadanne Udgifter vedrørende Bro- og Færgeanlægene i 
disses oprindelige Skikkelse, som ikke vare indbefattede under de omhandlede Kon- 
trakter, haves saaledes af den oprindelige her til Genbevilling foreslaaede Bevilling 
endnu 4,435 Kr. 

Ad 2. Af det ved Lov om Tillægsbevilling for Aarene 1900 og 1901 af 27de 
September 1901 § 3 til Hovedveje bevilgede Beløb af 5,000 Kr. til Vejanlæg ved 
Lagarfljot, blev paa Grund af den foran omtalte Standsning i Broarbejderne kun 
4,069 Kr. 79 Øre anvendte i sidste Finansperiode. Restbeløbet 930 Kr. 21 Øre søges 
hei* genbevilget, i det det af Ingeniør Thoroddsen som Merudgift til Vejanlæg, nfuir 
Broen forhøjes og forlænges, anslaaede og ovenfor under de 25,000 Kr. medregnede 
Beløb 1,000 Kr. efter hans Skrivelse af 30te August f. A. maa antages nødvendigt som 
Tillæg ikke til det i Fjor anvendte men til det i Fjor bevilgede Beløb, saaledes at 
foniden de 1,000 Kr. ogsaa de besparede 930 Kr. 21 Øre blive til Raadighed. 

Ad 3. Ved den Opmaaling af Skærgaarden ud for Berufjord, som i Somme- 
ren 1900 blev foretagen af Skonnerten Diana, viste det sig nødvendigt at rejse nogle 
Signalei paa enkelte af de der liggende Skær. Da disse Signalers Tilstedeværelse i 
høj Grad vilde lette den i Taage vanskelige Besejling af Fjorden, søgte Chefen for 
Skonnerten at gøre dem saa solide, at de mulig kunde overgaa til at blive permanente, 
og foreslog, at der søgtes tilvejebragt Midler til Signalernes Vedligeholdelse af Hensyn 
til den store Interesse, som deres Tilstedeværelse vilde have for alle Skibsførere, som 
sejle paa Berufjord. 

Gennem Direktøren for Søkortarkivet modtog Ministeriet imidlertid Meddelelse 
om, at Baakeme allerede den 10de September s. A. vare blevne bortskyllede af Søen, 
og da Direktøren i sin Indberetning udtalte, at det, saafremt man paany vilde rejse 
Baakeme, sikkert vilde være nødvendigt at fundamentere med Cement i Lighed med 
hvad der finder Sted med Baakeme paa de norske Skær, søgte man Oplysning om. 
hvilken Betydning der maatte tillægges den paagældende Foranstaltning og med hvor 
øtor Bekostning den vilde være forbunden« 3S7 

Saavel Sysselmanden i Søndermule Syssel som Amtmanden over Nord- og 
Østamtet og Landshøvdingen udtalte da, at de maatte anse Baakemes Genanbringelse 
for at Tære af den største Betydning for Besejlingen af Berufjord, hvorimod de nævnte 
Myndigheder ikke saa sig i Stand til med Bestemthed at udtale sig om Bekostnings- 
spørgsmaalet, om hvilket derimod Ingeniør Thoroddsen har udtalt den Formening, at 
der vil behøves ca. 1,000 Kr. til Anbringelse af Baakeme, naar disse skulle være af 
Jern og fundamenteres med Cement, hvilket vil være nødvendigt, da de paagældende 
Skær jævnlig overskylles af Søen. Paa Forespørgsel har derefter Marineministeriet 
tiltraadt denne Formening. 

Efter det saaledes foreliggende og da Bekostningen ved Baakemes Anbringelse 
herefter synes for stor til, at den kan ventes udredet af vedkommende Sysselkasse, 
stilles der derfor Forslag om Bevilling af 1,000 Kr. i det nævnte Øjemed, dog at man 
maa anse det for naturligt, at der hertil knyttes den Betingelse, at Baakemes Ved- 
ligeholdelse overtages af Sysselforstanderskabet. 338 3. Forslag til Lov om Forandring i Lov af 7de Juni 1902 om Koncession paa Oprettelsen 

af en Aktiebank i Island. 

Lov af 7de Juni 1902 om Koncession paa Oprettelsen af en Aktiebaxik i 
Island § 12 affattes saaledes: 

Saa længe Islands Bank har Koncession paa Seddeludgivelse overensstemmende 
med denne Lov, kan den ikke belastes med nogen Afgift ud over den i § 11 nævnte. Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag. 

En i Loven af 7de Juni 1902 indløben Pejl, der bestaar deri, at der i § 12 
henvises til den i § 14 nævnte Afgift i Stedet for til den i § 11 nævnte, har man 
fundet det rigtigst at søge rettet ved en særlig Lov. 339 4. Forslag til Lov om 

Tillæg til Lov 12te Januar 1900 om Oprettelse af en Hypotek- 

afdeUng i Landsbanken i Reykjavik. 

§1. 

Efter nærmere Bestemmelse af Ministeren for Island kan Hypotekafdelingens 
Garantifond, efterhaanden som Trangen til Udlaan skønnes at kræve det, forøges med 
indtil 200,000 Kr., der tilskydes af Landsbanken. Den saaledes udvidede Garantifond 
bliver at anbringe paa samme Maade som den oprindelige og underkastes i det hele 
alle de samme Begler som denne, kun at Landsbanken oppebærer Eenterne af den 
af samme tilskudte Andel. 

§2. 
Til Revision af Hypotekafdelingens Regnskaber og til Kontorhold (Lov 12te 

Januar 1900 § 19) kan fremtidig anvendes indtil 4,500 Kr. aarlig, eftersom nærmere 

bliver bestemt i Hypotekafdelingens Reglement. 

§3. 
Denne Lov træder i Kraft den Dag, da dens Stadfæstelse kundgøres i Eege- 

ringstidendes Afdeling B. Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag. 

I Skrivelse til Landshøvdingen af 30te Januar d. A. har Bestyrelsen for Lands- 
banken i Reykjavik andraget om, at der af Regeringen træffes Foranstaltning 
til, at Landsbankens Hypotekafdeling ved en ny Lov bemyndiges til at udstede 
Bankobligationer indtil et Beløb af 1 Million Kr. efter lignende Regler som de i 
Loven om Hypotekafdelingens Oprettelse af 12te Januar 1900 fastsatte og imod Sikker- 
hed i de Landsbanken tilhørende af Hypotekafdelingen udstedte Bankobligationer til 
et Beløb af mindst 200,000 Kr. eller anden lige saa god Sikkerhed. 

I et af Bankbestyrelsen udarbejdet Udkast til et Lovforslag, med hvilket Tinget 
vil faa Lejlighed til at gøre sig bekendt, foreslaas Udvidelsen af Hypotekafdelingen 
foretaget saaledes, at de ny Bankobligationer udgøre en særlig Serie, der skulde sikres ved en Garantifond som den ovenfor nævnte og have sin egen Reservefond, til hvilken 
der af Landskassen i de første 5 Aar skulde tilskydes 2,000 Ejt. aarlig. Til Be- 
grundelse af dette Forslag har Bankbestyrelsen anført, at Landsbankens Hypo- 
tekafdeling paa ovennævnte Tidspunkt havde bevilget i det hele 547 Laan til et 
samlet Beløb af 975,000 Kr., saaledes at det kunde forudses, at Afdelingen allerede i 
det kommende Efteraar vil have ydet Laan til det fulde ved Loven 12te Januar 190O 
hjemlede Beløb, og saaledes vil blive nødsaget til at standse sin Udlaansvirksomhed. 

Dette Forslag har Landshøvdingen anbefalet, idet han dog anser det for nød- 
vendigt at anbringe Garantifondens Midler i danske Statsobligationer og ikke i Bank- 
obligationer. 

Da Ministeriet maatte være enig med Landshøvdingen og Landsbankens Be- 
styrelse i, at det vil medføre et betydeligt Savn for Grundejere paa Island, hvis Hypo- 
tekafdelingen skal standse sin U diaans virksomhed, udbad man sig en Udtalelse fra 
Nationalbankens Direktion om det fremkomne Forslag til Hypotekafdelingens Ud- 
videlse. 

I sin Svarskrivelse, med hvilken Tinget vil faa Lejlighed til at blive bekendt, 
tiltræder Direktionen Tanken om ved en Lovændring at aabne Mulighed for en fortsat 
Udlaansvirksomhed, men nærer med Landshøvdingen afgjort Betænkelighed ved at lade 
Garantifonden bestaa af Hypotekafdelingens egne Obligationer, selv om disse høre til en 
afsluttet Serie. Paa den anden Side anser Nationalbankens Direktion det ikke for nød- 
vendigt, at hele den til Udvidelsen bestemte Garantifond tilvejebringes paa en Gang, og 
henstiller derhos, at man, i Stedet for at oprette en ny Serie, efterhaanden som der 
viser sig Trang til at udvide Laanevirksomheden, forøger den nuværende Garantifond. 

Ogsaa Ministeriet maa anse den sidstnævnte Form for Udvidelsen for heldigere 
end Oprettelsen af en ny Serie, som blandt andet vilde komme til at begynde uden nogen 
Reservefond. Naar den allerede nu dannede Reservefond og det ved Loven af 12. 
Januar 1900 § 2 hjemlede Tilskud fra Landskassen ogsaa kommer den udvidede Laane- 
virksomhed til gode, vil man ligeledes kunne spare det af Landsbankens Bestyrelse 
foreslaaede aarlige Tilskud af 2,000 Kr. i 5 Aar til den nye Serie. 

I Overensstemmelse hermed gaar foranstaaende Lovforslag ud paa, at det af 
Ministeren for Island skal bestemmes, med hvilke Beløb Garantifonden efterhaanden 
bliver at forøge, dog kun indtil det dobbelte af dens nuværende Beløb. Af Hensyn 
til Landsbankens Status og de Begunstigelser, som den nyder af Landskassen, anser 
man det for rimeligt, at Landsbanken tilvejebringer de til Garantifondens Forøgelse 
fornødne Midler, selvfølgelig saaledes, at Banken oppebærer Renterne af den af samme 
tilskudte Andel. Ved Fastsættelsen af de sukcessive Forøgelsers Størrelse vil der 
selvfølgelig være at tage Hensyn saavel til den forhaandenværende Trang til Udlaan 
som til Landsbankens Evne til at afgive det fornødne Depositum. 

I Overensstemmelse med Bankbestyrelsens Forslag har man i § 2 foreslaaet 
en Forhøjelse med indtil 2,000 Kr. aarlig af det Beløb, der kan anvendes til Revision 
og Kontorhold efter nærmere Bestemmelse i Hypotekafdelingens Reglement, efter- 
haanden som Afdelingens Virksomhed udvides. 341 .*). Forslgig til Lov om 

TUlæg til Lov af 6te April 1898 om Forbud mod Fiskeri 

med Bundslæbevaad. 

§1. 

Enhver, der giver et Partøj Vejledning ved Fiskeri med Bundslæbe vaad paa Søterri- 
toriet ved Island eller Bistand ved saadant Fiskeri eller Hjælp til at undgaa Straffen 
for samme, straffes med Bøder fra 50 Kr. til 1,000 Kr., som tilfalde Landskassen. 

§2. 

En herboende Person, der gør Vane af at opholde sig i fremmede Trawl- 
fartøjer under deres Fiskeri ved Island, straffes, naar noget af disse Fartøjer i den 
paagældende Fiskesæson gør sig skyldigt i Fiskeri paa Søterritoriet, med Bøder efter 
§ 1. Samme Straf ifalder den herboende Person, der, medens et fremmed Trawlfartøj 
fisker paa Søterritoriet, befinder sig om Bord i samme eller i en Baad ved Skibssiden, 
medmindre han kan oplyse Omstændigheder, der bevise eller dog gøre det sandsynligt, 
at han ingen Delagtighed har i det ulovlige Fiskeri. 

§3. 

Bestemmelserne i de foregaaende Paragrafer komme ikke til Anvendelse paa 
Personer, der høre til vedkommende Trawlfartøjs paamønstrede Besætning. 

§4. 
I Tilfælde af gentagen eller særlig gi'ov Overtrædelse af Loven af 6te April 
1898 § 1 kan vedkommende Skibsfører foruden den i Lovens § 2 omhandlede Straf 
idømmes Straf af Fængsel (jfr. alm. Straffelov for Island § 26). ao 342 

Bemærkninger til foranstaaende Loyforslag. 

Medens Ministeriet af Grunde, som nærmere ere angivne i Skrivelse til Lands- 
høvdingen over Island af 7de Maj 1902 (jfr. Regeringstidende B. for 1902) ikke kunde 
finde det af Altinget i dets Samling i 1901 vedtagne Forslag til Lov om Tillæg til Lov 
af 6te April 1898 om Forbud mod Fiskeri med Bundslæbevaad egnet til at ophøjes til 
Lov, har man i Overensstemmelse med det i nævnte Skrivelse tagne Forbehold ud- 
arbejdet nærværende Lovforslag, der i det Omfang, som er fundet forsvarligt, søger 
at imødekomme de Ønsker om Tillæg til den nugældende Trawllovgivning, som Altinget 
ved Vedtagelsen af det fornævnte Forslag har lagt for Dagen. 

TU § 1. 

Denne Bestemmelse er overensstemmende med det Forslag til Lov om Tillæg 
til Loven af 6te April 1898, som af Regeringen blev forelagt for Altinget i dets sidste 
Samling, dog at Sætningen ,.uden at høre til Besætningen** er udeladt. Da denne 
Begrænsning nemlig bliver fælles for alle de Delikter, der omhandles i §§ 1 og 2, 
findes det heldigere at give den Plads i en særlig, for alle Delikteme gældende 
Paragraf (§ 3). 

Til § 2. 

Medens Ministeriet, som i den fornævnte Skrivelse omtalt, maa fiinde det for 
vidtgaaende, saaledes som foreslaaet i Altingsforslagets § 2, at straffe Islænderes vane- 
mæssige Ophold paa fremmede Trawlfartøj er, uden Hensyn til om disse Fartøjer gøre 
sig skyldige i nogen Lovovertrædelse eller ej, har man dog ment at kunne gaa med 
til en Straffebestemmelse for saadant Ophold, naar noget af de paagældende Trawl- 
fartøjer i vedkommende Fiskesæson gør sig skyldigt i Fiskeri paa Søterritoriet (Lov 
6te April 1898 § 1). 

Ogsaa med Hensyn til det i Paragrafens andet Punktum omhandlede Pelikt 
har man fundet det for strengt, naar der i Altingsforslagets § 2, for at Straf kunde 
undgaas, krævedes oplyst Omstændigheder, der gjorde det øjensynligt, at vedkommende 
ingen Delagtighed havde i det ulovlige Fiskeri. Man maa finde det tilstrækkeligt, at 
der oplyses Omstændiglieder, der gøre det sandsynligt, at ingen Delagtighed har 
foreligget. 

Til §§ 3 og 4. 

Med Hensyn til de Grunde, der for Ministeriet have været afgørende for i alle 
Tilfælde at undtage Besætningen fra Ansvar efter de foregaaende Paragrafer, kan 
henvises til Ministeriets oftnævnte Skrivelse af 7de Maj d. A., der ligeledes indeholder 
Begrundelsen af den her foreslaaede Ændring af Altingsforslagets Bestemmelser om 
Fængselsstraf for Trawlfartøjets Fører. 

Da Lovforslaget betegner sig som Tillæg til Loven af r>te April 18D8, er det 
unødvendigt her at gentage denne Lovs Bestemmelser om, at Overtrædelser behandles 
som offentlige Politisager. 343 6. Forslag til Lov om Forandring i Lov for Island 13de September 1901 angaaende For- 
holdsregler, sigtende til Ordningen af Fiskeripolitiet i Nordsøen. 

§ 2 i Lov for Island 13de September 1901 angaaende Forholdsregler, sigtende 
til Ordningen af Fiskeripolitiet i Nordsøen, 1ste Punktum affattes saaledes : 

Indregistreringen efter § 1 og den Maaling af Fartøjet, der, for saa vidt dette 
ike allerede efter de almindelige Regler er Maaling underkastet, med Hensyn hertil 
maa foretages, ligesom ogsaa Fiskericertifikatets Udstedelse og Afmærkning af Far- 
tøjet sker ved Foranstaltning af vedkommende Politimester uden Erlæggelse af Gebyr. 

§2. 
Denne Lov træder i Kraft den Dag, da dens Stadfæstelse kundgøres i Rege- 
ringstidendes Afdeling B. Bemærkninger til f oranstaaende Lovforslag. 

Idet de islandske Fiskerfartøjer — i Lighed med, hvad der vil ske i Konge- 
riget og paa Færøerne — bør optages paa det samme Register, hvad enten de i Over- 
ensstemmelse med den dansk-engelske Fiskerikonvention af 24de Juni f. A. registreres 
til Fiskeri i Havet omkring Island og Færøerne uden for Søterritoriet eller i Over- 
ensstemmelse med Haagerkonventionen af 6te Maj 1882 til Fiskeri i Nordsøen, er det 
nødvendigt at tilvejebringe fuld Overensstemmelse mellem Reglerne om Indregistrering 
og Afmærkning i de for de respektive Omraader gældende Lovbestemmelser. Som 
Fwlge heraf foreslaas Bestemmelserne i Loven af 13de September f. A. § 2 bragte i 
Overensstemmelse med den tilsvarende Regel i det af Altinget i Fjor vedtagne For- 
slag til Lov for Island angaaende Forholdsregler, sigtende til Ordningen af Fiskeri- 344 

politiet i Havet omkring Færøerne og Island uden for dansk Søterritorium, hvis 
Stadfæstelse er umiddelbart forestaaende. 

Naar Loven af 13de September f. A. er ændret som her foreslaaet, ville, 
efter at ligeledes den til samme hørende Anordning er ændret, Registreringsdistrikteme 
og Kendingsbogstaverne i alle Tilfælde blive de samme, og al Dobbeltmærkning undgaas. 345 7. Forslag til Lov 


om 

Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes Indførelse til Island. 

Iste Afsnit. 

Ordforklaringer og almindelige Bestemmelser. 

§1. 

I nærværende Lov have nedennævnte Ord den ved hveil: af dem angivne Be- 
tydning. 

.fUdlatul'^ betyder alle andre Lande end Island. 
5/«6'' omfatter ethvert flydende Fartøj. 

Fremmed JSJcib'^ er ethvert Skib, spm kommer hertil Landet, naar det enten 
sidst er afgaaet fi-a Udlandet, eller i Søen fra andet senest fra Udlandet afgaaet Skib 
eller fra udenrigsk Fiskei-skib har modtaget Personer eller Gods. Det vedbliver at 
vare fremmed Skib, indtil det har erholdt Sundhedsattest i en islandsk Havn. 

„SundJieds'pas^^ betyder en af vedkommende Sundhedsautoritet udstedt Attest 
om, hvorvidt der paa selve Afgangsstedet eller i dettes Nærhed heraker nogen uden- 
landsk eller nogen anden særlig opgiven smitsom Sygdom. 

„Udenlandske Sygdomme^ omfatter Pest, asiatisk Kolera, Kopper, Dysenteri, 
eksautematisk Tyfus, gul Feber, Mæslinger og Skarlagensfeber. 

jiSund/iedsatiest**^ betyder Attest, som et fremmed Skib erholder hos Karan- 
tajnebet jenten paa Ankomststedet paa Island, indeholdende, at intet efter nærværende 
Lov er til Hinder for, at Person eller Gods landsættes fra Skibet i islandske Havne. 

jf Karantanebetjeni^ er den Pei*son paa et islandsk Havnested, der i Medfør af 
nærværende Lov har at syne fremmede Skibes Sundhedspas og meddele dem Sund- 
hedsattest. 

yfHavn^ betyder et autoriseret Handelssted, hvor der lindes en Karantæne- 
betjent (§ 5). 

„Gods^ indbefatter alle løse Genstande i Skibet, herunder Fangst. 

^Forbudt Gods"' betyder Gods, hvis Indførsel ved en af Ministeren for Is- 
land eller Landshøvdingen udstedt Bekendtgørelse paa Grund af Smittefare er for- 
budt eller gjort afhængig af visse Betingelser (§ 23). 346 

§2. 
Ethvert Skib, der fra Udlandet ankommer her til Landet og vil have For- 
bindelse med Land eller med Indbyggerne, er pligtigt til at medføre Sundhedspas fra 
Afgangsstedet, der for Skibe fra udenrigske Steder skal være bekræftet af den 
danske Konsul paa Stedet, eller, hvis ingen saadan findes der, af Stedets Øvrighed. 

§3. 

Udenfor Nødstilfælde maa intet fremmed Skib og intet udenrigsk Piskerskib 
landsætte Personer eller Gods andetsteds end i en Havn, jfr. § 7. 

§4- 
Udenfor Nødstilfælde maa ingen modtage i Hjemmene eller have personlig 
Berøring med Personer, der udenfor Havnene gaa i Land fra udenrigske Fiskerskibe. 2det Afsnit. 

Om Karantænekommissionen og Karantænelokaler. 

§5. 

I enhver Købstad og paa ethvert autoriseret Handelssted her i Landet, hvor 
fast Handel er etableret, skal der være en Karantænekommission. 

I Købstæderne bestaar Kommissionen af Byfogden, Distriktslægen og et af 
Byraadet af dets Midte valgt Medlem. Byfogden er Formand i Kommissionen og 
Karantænebctjent. 

Paa alle andre Steder bestaar Kommissionen af Sysselmanden, hvis han er 
bosat paa Stedet, Distriktslægen og en af Sysselforstanderskskabet valgt paa Stedet 
bosat Mand. Er Sysselmanden ikke bosat paa Handelsstedet, træder hans derværende 
Fuldmægtig i hans Sted. Sysselmanden eller, hvis han ikke er bosat paa Stedet, hans 
Stedfortræder, er Kommissionens Formand og Karantænebetjent. 

Karantænekommissioneme have at paase, at denne Lovs Bestemmelser efter- 
kommes. 

Lodser, Repstyrere, Byraad og Repsforstanderskaber ere pligtige at bistaa Ka- 
rantænekommissioneme ved Varetagelsen af deres Hverv. 

Landshøvdingen udfærdiger i Samraad med Landfysikus et Reglement for 
Karantænekommission eme. 

§6- 

I enhver af Landets Købstæder skal der findes et Karantænelokale, som til 
enhver Tid fuldstændig udstyret skal være. færdigt til fra fremmede Skibe at kunne 
modtage syge Personer, hvis Isolering er nødvendig. Disse Lokaler skulle være under 
Tilsyn af vedkommende Karantænekommission, der har at sørge for deres samt Ud- 
styrets Vedligeholdelse og paase, at den nødvendige Betjening uopholdelig kommer 
til Stede, naar syge skulle indlægges. 

Vedkommende Distriktslæge behandler de i Karantænelokalet indlagte Patienter, 
med mindre Landshøvdingen efter Forslag af Ijandfysikus dertil antager en anden Læge, 

Landshøvdingen udarbejder i Samraad med Landfysikus Regler for Benyttelsen 
af Karantænelokaleme. 347 

3die Afsnit. 

Almindelige Bestemmelser angaaende fremmede Skibe. 

§7. 
Ønsker et fremmed Skib i en Havn, jfr. § 3, at landsætte Personer eller 
Gods uden at være i det Tilfælde at skulle hejse Karantæneflag (§ 1 1), skal Skibs- 
føreren alene gaa i Land og begive sig direkte til Karantænebetjenten, forevise ham 
Skibets Sundhedspas, hvis det har et saadant, samt gøre Eede for Sundhedstilstanden 
om Bord. Førend Skibsføreren af Karantænebetjenten har faaet Sundhedsattest, maa 
ingen anden Person gaa i Land fra Skibet, heller ikke Lodsen, eller nogen gaa om 
Bord fra Land eller fra andre Skibe eller noget som helst Gods landsættes. §8- 

Saafremt Skibets Sundhedspas er i Orden, og der i samme ikke findes nogen 
fiemærkning om, at der paa Skibets Afgangssted har hersket nogen smitsom Sygdom, 
og hvis Skibsføreren overfor Karantænebetjenten erklærer, at dei paa Skibet ikke 
findes Personer, der lide eller paa Rejsen have lidt af Sygdomme, som kunne 
mistænkes for at være smitsomme, eller Lig af Personer , der ere døde af slige Syg- 
domme, meddeler Karantænebetjenten straks Skibet Sundhedsattest. 

Har Skibet intet Sundhedspas, eller kun et ulovmæssigt Pas (jfr. § 2), bør 
Karantænebetjenten desuagtet uden Ophold meddele det Sundhedsattest, hvis Skibs- 
føreren giver ham en skriftlig Erklæring paa Tro og Love om, at der ikke paa 
Skibet er eller har været, hverken paa Afgangsstedet eller under Vejs, syge Pei-soner, 
kris Sygdom kan mistænkes for at være smitsom, eller Lig af Personer, der ere døde 
af slige Sygdomme. 

Hvis det i Skibets Sundhedspas siges, at en smitsom Sygdom har hersket paa 
Afgangsstedet, som og hvis der er eller har været syge Personer paa Skibet under 
Vejs eller Lig, og der er Grund til at antage, at der er eller har været Tale om en 
SDiitsom Sygdom, maa Sundhedsattest ikke meddeles, førend Distriktslægen har under- 
søgt Skibet og bestemt, hvilke Forsigtighedsregler der bør iagttages for at forhindre 
at smitsom Sygdora bringes i Land og udbredes. Sundhedsattestens Udstedelse kan 
om fornødent udsættes, indtil det af Lægen anordnede er efterkommet. Findes der 
intet Karantænelokale paa Stedet, og Lægen mener, at det er forbundet med Vanske- 
lighed at isolere de syge fra Skibet, kan dette med samt de syge beordres til nær- 
meste Købstad, for saa vidt en saadan Flytning ikke er forbundet med Fare for 
de syge. 

I Strandingstilfælde skal den, der forestaar Bjærgningen, sørge for, at de i 
denne Paragraf og i § 7 fastsatte Bestemmelser, saa vidt Forholdene tillade det, 
efterleves. 

Sundhedsattest meddeles uden Betaling. §9. 

Landshøvdingen kan i Samraad med Landfysikus tilstaa Orlogsskibe, som 
have Læge om Bord, og de i regelmæssig Fart mellem Island og andre Lande 
gaaende Dampskibe med bekendtgjort Fartplan saadanne Lempelser i de i §§ 7 og ^ 
mdeholdte Bestemmelser, som efter Forholdene findes hensigtsmæssige og tilraadelige. 318 

4de Afsnit. 

Angaaende Skibe, der ere pligtige til at føre Karantæneflag. 

§ 10. 

Naar paalidelig Efterretning haves om, at en udenlandsk Sygdom — dog ikke 
Mæslinger eller Skarlagensfeber — har vist sig paa et <?ller andet Sted i Udlandet, 
udsteder Ministeren for Island en Bekendtgørelse om, at Stedet og for saa vidt for- 
nøden Foranstaltning mod Sygdommens Udbredelse derfra ikke skønnes at være 
truffet, tilstødende Steder i det Omfang, som Omstændigliedeme paakaldo, ansc\s 
smittede af den paagældende Sygdom. 

Det anførte kommer dog ikke til Anvendelse, hvis kun en eller ydei-st faa 
Personer lide af Sygdommen, og der ikke findes Grund til at antage, at den vil ud- 
brede sig. 

Ministeren for Island bekendtgør, naar de trufne Foranstaltninger atter skulle 
ophøre. 

Landshøvdingen er bemyndiget til at udstede de i denne Paragraf omhandlede 
Bekendtgørelser, naar han har erholdt paalidelige Efterretninger om en Sygdoms Op- 
træden eller Ophør, forinden Ministerens Bekendtgørelse herom har naaet ham. I saa 
Fald indberetter han snarest muligt det passerede til Ministeren. 

§11. 

Naar et Skib 

1) kommer fra eller paa Rejsen har staaet i Forbindelse med et Sted, hvorom 
Bekendtgørelse er udstedt i Henhold til § 10, eller hvor en udenlandsk Sygdom ifølge 
Skibets Sundhedspas optræder epidemisk; 

2) paa Rejsen har haft Berøring med et Skib, der har eller har haft sy^e 
eller døde om Bord, med Hensyn til hvilke det vides, eller der er Grund til at for- 
mode, at Sygdommen er eller har været en udenlandsk Sygdom; 

3) har eller paa Rejsen har haft syge eller døde om Bord, med Hensyn til 
hvilke der er Grund til at formode, at Sygdommen er eller har været en udenlandsk 
Sygdom , 

skal Skibet, naar det kommer indenfor Søterritoriet ved Island, eller naar 
det agter at anløbe en islandsk Havn, saasnart det faar Land i Sigte, føre et gult 
Karantæneflag paa Fortoppen, eller hvis gult Flag ikke findes om Bord, et hvidt Flag, 
og skal Flaget være hejst, indtil Skibet atter er kommet udenfor Søterritoriet, eller 
det er indløbet i islandsk Havn og der har erholdt Sundhedsattest. 

§12. 

Naar det forholder sig med Skibet som i § 11, 1) og 2) omhandles, er det 
Skibet tilladt at løbe ind i en hvilken som helst Havn. 

Forholder det sig derimod som i § 11, 3) ommeldt, maa det ikke søge Havn 
andetsteds end i en af Landets Købstæder undtagen i Nødstilfælde. 

§13. 

Indtil Tilladelse til Forbindelse med Land efter foretagen Lægeundersøgelse 
er meddelt, holdes Skibet afsondret, og maa fra samme ingen af de om Bord værende 
landsættes, ej heller maa fra Land eller fra andre Fartøjet' nogen gaa om Bord i 349 

samme, undtagen for saa vidt det sker i Embeds eller Bestillings Medfør. De, som 
have været om Bord, ere med Hensyn til Desinfektion underkastede de Bestemmelser, 
som Karantænekommissionen eller Lægen anordner, og kunne om fornødent under- 
I kastes samme Behandling som de med Skibet ankomne. 

Lægeeftersyn af Skibet og de om Bord værende skal foretages, saasnart ske 
kan; er der ingen Læge til Stede, skal Karantænebetjenten, naar Skibet paa Fore- 
spørgsel ikke maatte foretrække at begive sig ^til en anden Havn, hvor en Læge er 
bosat, snarest mulig tilkalde Distriktslægen. 

§14. 

Viser det sig ved Lægeeftersynet og ved den skriftlige Forklaring, der paa 
Tro og Love skal afgives af Skibets Fører, at Skibet ikke paa Afgangsstedet eller 
under Rejsen har haft eller ved Ankomsten har om Bord nogen syg eller død, hvis 
Sjgdom kan formodes at have været en udenlandsk Sygdom, og at det ikke har for- 
budt Gods om Bord, skal Ud- og Lidlosning af Skibet straks tillades, ligesom der til- 
stedes de om Bord værende Passagerer uhindret Samkvem med Land, dog at de, naar 
Talen er om Pest, asiatisk Kolera eller gul Feber, ere underkastede Eftersyn i Land 
(§ 22), hvis og for saa lang Tid, som saadant er foreskrevet i den paagældende Be- 
kendtgørelse (§ 10). Eftersynstiden maa dog ikke overskride i Tilfælde af Pest 
10 Dage og i Tilfælde af Kolera 5 Dage efter Skibets Ankomst. 

For saa vidt Passagererne skulle underkastes Eftersyn i Land, skal Skibets 
Mandskab for samme Tidsrum underkastes Eftersyn om Bord, eller, hvis de afgaa fra 
Skibet, i Land, ligesom det ogsaa i samme Tidsrum af Karantænekommissionen kan 
torbydes Mandskabet, for saa vidt det ikke skal afgaa fra Skibet, at gaa i Land uden 
tor de Tilfælde, hvor det nødvendiggøres af Hensyn til Skibstj enesten. 

Med Hensyn til Krigsskibe bortfalder Lægeeftersynet, mod at Skibets Læge 
meddeler den Læge, hvem Eftersynet paahviler, fornødne Oplysninger. De Bestem- 
melser, som paa Grundlag af disse Oplysninger træffes overensstemmende med denne 
og efterfølgende Paragrafer, meddeles Skibets Chef. 

§ 15. 

Viser det sig at Skibet paa Afgangsstedet eller under Rejsen har haft syge 
eller døde om Bord, med Hensyn til hvilke der er Grund til at formode, at Syg- 
dommen har været en udenlandsk Sygdom, men at intet nyt Tilfælde har vist sig i 
(le sidste 7, eller hvor Talen er om Pest, de sidste 12 Dage, eller at Skibet har for- 
budt Gods om Bord, maa Samkvem med Land ikke tilstedes, førend Skibet er blevet 
desinficeret i det Omfang, som Karantænekommissionen eller Lægen bestemmer, og 
det forbudne Gods, som det ikke har været muligt at desinficere om Bord, er blevet 
tilintetgjort. Derefter forholdes overensstemmende med foregaaende Paragraf, dog at 
de med Skibet ankomne, saa vel Mandskab som Passagerer naar Talen er om Pest, 
asiatisk Kolera eller gul Feber ubetinget ere underkastede Eftei'syn i henholdvis 
10 Dage, 5 Dage og 14 Dag(», og, naar Talen er om en anden udenlandsk Sygdom, 
efter Karantænekommissionens Bestemmelse kunne underkastes saadant Eftersyn i et 
Tidsrum af indtil 14 Dage efter Skibets Ankomst. 

§16. 
Befindes Skibet ved Lægeeftersyn at have syge eller døde om Bord, med Hen- 
syn til hvilke der er Gmnd til at formode, at Sygdommen er eller har været en uden- 
landsk Sygdom, eller har det haft saadanne om Bord i de sidste 7, eller hvor Talen 

51 950 

er om Pest, de sidste 12 Dage, har Karantænekommissionen under en iøvrigt fald- 
stændig A&ondring af Skibet at drage Omsorg for l)at Ligene føres fra Borde og be- 
graves, 2) at syge bringes til et Karant«nelokale, idet Skibet, hvis intet saadant Lo- 
kale findes i Havnen, henvises til en Købstad, 3) at Skibet i fornødent Omfang bliver 
desinficeret, 4) at det forbudte Gods, der ikke kan blive desinficeret om Bord, tilintet- 
gøres og 5) at den ikke angrebne Del af Skibets Mandskab og Passagerer, naar Talen 
er om Pest, asiatisk Kolera eller gul Peber, i et Tidsrum af henholdsvis 10 Dage, 5 
Dage og 14 Dage efter Skibets Desinficering eller de paagældendes Anbringelse i 
Land isoleres enten i Skibet eller i et særligt Lokale i Land, og naar Talen er om 
en anden udenlandsk Sygdom, hvis og saalænge Kommissionen finder det fornødent, 
underkastes Eftersyn, dog højst i 14 Dage efter Skibets Desinficering eller Dand- 
sættelsen. 

§ 17. 
Naar Skibets Fører erklærer, at der ikkun anløbes for at modtage Kul, Pro- 
viant eller anden til Rejsens Fortsættelse fornøden Forsyning eller Ordre, kan han 
begære Skibet fritaget for Lægeeftersyn mod at underkaste sig det særlige Tilsyn, 
som Karantænekommissionen finder fornødent at anordne til Betryggelse mod, at en 
udenlandsk Sygdom bringes i Land fra Skibet. 

§18. 

Med Hensyn til Skibe, hvormed Udvandrere befordres, og Skibe, der ved deres 
urenlige Tilstand eller paa anden Maade frembyde særlig ugunstige Sundhedsbetin- 
gelser, kan Karantænekommissionen bestemme, at der, uanset at Betingelserne derfor 
ikke iøvrigt ere til Stede, skal forholdes efter Forskrifterne i § 10. 

§ 19- 

Landshøvdingen affatter efter Samraad med Landfysikus Regler for Desinfek- 
tion af Skib og Gods. 

Skibet er, hvis Karantænekommissionen forlanger det, pligtigt til ved Desin- 
ficering af samme at yde den Arbejdskraft og øvrige Bistand, .Skibet formaar. 

§20. 

Naar et Skib, der i Medfør af § 12, 2det Stykke skulde søge Havn i en Køb- 
stad, ved Nødstilstand tvinges til at søge Havn andetsteds, skal Karantænebetjenten 
der paa Stedet uopholdelig sammenkalde Karanta^nekommissionen, der har at behandle 
Skibet efter foranstaaende Paragrafer, for saa vidt muligt er. 

Trænger Skibet uopholdelig til Hjælp, forinden Lægen er kommen tilstede, 
bør Karantænebetjenten sørge for Hjælp, der om muligt skal ydes, uden at nogen 
Person fra Skibet gaar i Land, eller nogen fra Land om Bord i Skibet. 

Karantænekommissionen skal henvise Skibet til nærmeste Køl)stad saa hurtigt 
som muligt og drage Omsorg for, at Lægen, hvis det er fomødent, følger med Skibet. 

§2L 

Med Hensyn til strandet Skib og forbudt Gods anordner den nærmeste Karan- 
tænd^ommission eller Politimesteren det fornødne i saa Wdt mulig Overensstemmelse 
med Forskrifterne i foranstaaende Paragrafer. 

Inddriver Fartøj eller forbudt Gods, som maa formodes at hidrøre fra pest- 351 

smittet Sted, bør det efter med behørig Forsigtighed at være bragt i Sikkerhed 
forblive henliggende urørt, indtil Politimesteren efter anstillet Undersøgelse har be- 
stemt, hvorledes der bør forholdes. For saa vidt Genstandene maa anses for smitte- 
førende, underkastes Bjærgerne passende Isolation efter Grundsætningerne i oven- 
staaende Paragrafer. 

§22. 

Ministeren for Island fastsætter de Regler, som de Personer, der i Medfør af 
ovenstaaende Bestemmelser kunne eller skulle underkastes Lægeeftersyn efter An- 
komsten her til Landet, have at efterkomme. 

§ 23. 
Ministeren for Island (Landshøvdingen) kan, naar Bekendtgørelse efter § 10 
udstedes, i Forbindelse hermed forbyde eller fastsætte Betingelser for Indførsel fra 
Tedkommende Sted af visse i Bekendtgørelsen nærmere betegnede Arter af Gods. 

§24. 

Skulde Mæslinger' eller Skarlagensfeber noget Sted i Udlandet optræde særlig 
heftigt eller ondartet, kan Ministeren (Lanjdshøvdingen) udstede Bekendtgørelse som 
for de udenlandske Sygdomme fastsat i § 10, og skulde det samme gælde en smitsom 
Sygdom, som ikke kan henregnes til de i denne Lov som udenlandske betegnede, kunne 
Bestemmelserne i nærværende Afsnit efter kongelig Kesolution bringes til Anvendelse. 

Kræver den ved en Sygdom af den sidstnævnte Art opstaaede Fare uopsætte- 
lige Sikkerhedsforanstaltninger, kan Landshøvdingen efter Samraad med Landfysikus 
tratFe saadanne, men Indberetning vil uopholdelig være at afgive til Ministeren for 
iland, for at kongelig Stadfæstelse kajx erhverves. 6te Afsnit 

§25. 

For de i denne Lov omhandlede Syn tilkommer der Lægen et Gebyr af 4 Kr, 
for Skibe under 60 Tons, 6 Kr. for Skibe fra 60 til ikke over 100 Tons og 10 Kr, 
for Skibe af over 100 Tons. 

Der tilkommer derhos Lægen fri Befordring og Diæter overensstemmende med 
§ 6 i Lov om Omordning af Lægedistrikteme i Island m. m. af 13de Oktober 1899, 
dog at Diæter eventuelt ogsaa beregnes for den Tid, i hvilken han selv som Følge af 
Forretningen maatte blive undergiven Karantæne. 

§26. 

Tilvejebringelsen, Udstyrelsen og Vedligeholdelsen af de i § 6 ommeldte Lo- 
kaler sker paa Landskassens Bekostning. Paa samme Maade udredes af Landskassen 
Omkostningerne ved de syges Pleje i disse Lokaler, de dødes Begi'avelse og iøvrigt 
alle Udgifter ved Gennemførelsen af denne Lov, med følgende Undtagelser: 

a. Skibet har altid at betale det i § 25 omhandlede Gebyr til Lægen og Ud- 
gifterne til Lægens Befordring til og fra Borde. 

b. Skibet afholder selv de Udgifter, som flyde af det i § 17 omhandlede Til- 
syn og i dette Tilfælde ligeledes Omkostningerne ved de syges Behandling i de i § 6 352 

omhandlede Lokaler og de dødes Begravelse. Det samme gælder, naar de syge ind- 
lægges i disse Lokaler for andre Sygdomme end udenlandske. 

c. Er Skibet et udenrigsk Fiskerskib, har det at afholde alle Udgifter, som 
ellers paahvile Landkassen. Det samme gælder ogsaa om andre udenlandske Skibe, 
hvis de ikke have været designerede til en islandsk Havn, og Karantænekommissionen 
skønner, at de alene paa Grund af Sygdom eller for at udstaa Karantæne cre 
indkomne. 

d. De Udgifter, som Bestemmelserne i denne Lov medføre i Strandingstil- 
fælde, aflioldes af Strandingsmassen, saa vidt den tilstrækker. 

e. De Udgifter, som flyde af, at Personer i Strid med Loven ere gaaede om. 
Bord i karantænepligtigt Partøj, aflioldes af de skyldige selv, for saa vidt de hos 
dem kunne inddrives. Inddrivelsen sker, om fornødent gøres, ved Udpantning. §27. 

Landskassen tilsvarer ikke Erstatning for den Skade og det Tab, der som 
Følge af de i denne Lov omhandlede Foranstaltninger, tilføjes Skib eller Gods. §28. 

Overtrædelsen af de i denne Lov indeholdte Forskrifter eller de i Medfør af 
samme givne Paabud anses, for saa vidt højere Straf ikke er forskyldt efter den al- 
mindeUge Lovgivning, med Bøde fra 20 — 500 Kr., og naar Bestemmelserne i denne Lovs 
4de Afsnit ere i Kraft, med Fængsel (alm. Straffelovs § 20) eller under særdeles for- 
mildende Omstændigheder med Bøder fra 50—1000 Kr. Bøderne tilfalde Landskassen. 

Naar det skønnes, at Straffen ikke vil ovei-stige Bøder, er Karantænekom- 
missionen berettiget til at modtage den skyldiges Tilbud om paa Stedet at erlægge en 
Bøde til Landkassen for at undgaa Tiltale. 

Det Gods, som i Strid med de i Medfør af denne Lov givne Forbud forsøges 
indført eller er blevet indført, skal, for saa vidt det ikke bliver at tilintetgøre, konfi- 
skeres til Fordel for Landskassen. §29. 

Ethvert Skib, som udklareres her i Landet, er berettiget til hos Karantæne- 
kommissionen at erholde en Bevidnelse om, hvorvidt nogen udenlandsk Sygdom eller 
nogen anden særligt opgiven smitsom Sygdom hersker der paa Afgangsstedet eller i 
dets Nærhed. 

Enhver Person, hvis Karantænetid er udløben, kan forlange et Bevis for ud- 
staaet Karantæne. Det samme kan Skibsføreren forlange for Skibet, naar Karantæne- 
tiden lovlig er udstaaet for dets Vedkommende. 

Den i denne Paragrafs 1ste Stykke nævnte Bevidnelse (Sundhedspas) meddeles 
uden Betaling for Skibe, der udklarere for Danmark og Færøerne. For andre Skibe 
erlægges en Betaling af 5 Kr., der tilfalder Landskassen. 

Det i denne Paragrafs 2det Stykke omhandlede Bevis (Karantænebeviset) med- 
deles uden Betaling undtagen i det i § 26 litra c. ommeldte Tilfælde, i hvilket der 
erlægges en Betaling til Landskassen af 5 Øre pr. Ton af Skibets Drægtighed, dog ikke 
udover 30 Kr. 353 

4 

§30. 

Forordning 8de Febniar 1805 om Karantænevæsenet i Danmark og Norge 
og Plakat angaaende Ophævelse af Plakaterne 18de Maj 1787 og 27de Maj 1803 for Is- 
land og Færøerne af 20de Juni 1838 ere ophævede. Fremdeles ophæves kgl. Reso- 
lution 6te Juni 1851 angaaende Foranstaltninger til Ordningen af Karantænevæsenet, 
Lov 17de December 1875 om Foranstaltninger til at forhindre Børnekoppers, den asia- 
tiske Koleras og andre smitsomme Sygdommes Indførelse til Island, Lov 24de Ok- 
tober 1879 om Tillæg til samme og Lov af 18de December 1897 om Tillæg til forbe- 
meldte Karantænelov 17de December 1875. §31, 

Denne Lov trykkes paa Islandsk, Dansk, Tysk, Engelsk og Fransk i saa stort 
et Oplag, at et tilstrækkeligt Antal Eksemplarer kan tilstilles de danske Konsuler i 
Udlandet, og et Eksemplar afgives til ethvert karantænepligtigt Skib. 

§32. 
Denne Lov træder i Kraft den 1ste Juli 1903, Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag. 

Den tiltagende Skibsfart paa Island og det stadig stigende Antal af fremmede 
Fiskerfartøjer, der søge islandske Farvande og paa mange Steder have Samkvem med 
Kystbefolkningen, har aabnet Øjnene for Manglerne ved den nuværende Karantæne- 
ordning. Ikke blot i Pressen er der taget til Orde for skærpede Foranstaltninger mod 
Indførelsen af smitsomme Sygdomme, men ogsaa Altinget har givet Følelsen af saa- 
danne Foranstaltningers Nødvendighed Udtryk ved i det i Samlingen i 1899 vedtagne 
Porslag til Lov om Tillæg til Lov af 6te April 1898 om Forbud mod Fiskeri med 
Bundslæbevaad at foreslaa Bestemmelser, der i hvert Fald tildels tilsigtede et Værn 
mod den Smittefare udefra, som det ukontrollerede Samkvem med fremmede Fisker- 
fartøjer frembyder. Regeringen har under disse Omstændigheder fundet sig foranlediget 
til at tage Spørgsmaalet om Tilvejebringelsen af en helt ny Karantænelov under Over- 
Tejelse, saa meget mere som man af de Grunde, der nævnes i Bemærkningerne til det 
fer Altinget i sidste Samling forelagte Lovforslag om Tillæg til Trawlloven af 6te 
April 1898, ikke saa sig i Stand til at følge den af Tinget i 1899 foreslaaede Vej til 
Bekæmpelse af Smittefaren ved fremmede Trawlfartøjer. 

Under 14de Januar 1901 tilskrev man derfor Landshøvdingen om Sagen, idet 
man gennemgik de Hovedpunkter, paa hvilke den nuværende Ordning af Karantæne- 
væsenet fandtes mangelfuld, og fremstillede de Principer, som man — væsentlig med 
den kongerigske Karantænelovgivning som Forbillede — ansaa det for rigtigt at følge 
ved en Keform af den islandske Lovordning. Man anmodede ham derhos om efter 
Samraad med Landfysikus og Distriktslægen i Reykjavik at udarbejde et Lovforslag 
om Ordningen af Karantænevæsenet, om m ligt til Forelæggelse allerede for det i 
Sommeren 1901 sammentrædende Alting. 354 

Efter Opfordring udarbejdede derpaa Distriktslæge Bjømsson, som har gjort 
Hygiejne og Medicinallovgivning til sit Specialstudium, i Samraad med Landshøvdin^eii 
et udførligt af Motiver ledsaget Lovforslag om det omhandlede Emne, hvilket Forsla^g, 
ledsaget af Udtalelser og nogle Forslag til Ændringer fra Landfysikus, under 30te 
April 8. A. af den da fungerende Landshøvding tilligemed hans Bemærkninger til 
samme blev tilstillet Ministeriet. 

Uagtet man maatte anse det saaledes tilvejebragte Lovudkast for et dygtigt 
Arbejde og et særdeles brugbart Grundlag for den videre Behandling af Sagen, havde 
man dog paa flere Hovedpunkter, saaledes som det vil fremgaa af de nedenstaaende 
Bemærkninger, Betænkelighed ved at tiltræde de foreslaaede Bestemmelser. Paa et 
enkelt meget væsentUgt Punkt fandtes yderligere Forhandling med de stedlige Myn- 
digheder uomgængeligt nødvendig, før end Sagen kunde indbringes for Altinget, og 
da Tiden blandt andet under Hensyn hertil ikke tillod en saa indgaaende Overvejelse 
og Bearbejdelse, som en Sag af saa stor Betydning havde Krav paa, maatte man op- 
give at søge Sagen fremmet i Altingssamlingen i Fjor. Efter at derimod Landshøv- 
dingens yderligere Udtalelser vare indhentede, er nu nærværende Forslag blevet ud* 
arbejdet paa Grundlag af de fra Distriktslæge Bjømsson og Landfysikus modtagne 
Forslag, hvorfra det dog paa ikke f aa meget væsentlige Punkter afviger. Der vil blive 
givet Tinget Lejlighed til at gøre sig bekendt med de nævnte Forslag. 

Med Hensyn til de Hovedsynspunkter, der for Ministeriet have været afgørende, 
skal man bemærke følgende: 

I Lighed med, hvad der er sket ved den kongerigske Lovgivning paa dette 
Omraade — Lov af 2den Juli 1880 om Foranstaltninger mod smitsomme Sygdommes 
Indførelse i Riget og Lov af Kule Marts 1900 om samme Emne, jfr. Bekendtgørelse 
af disse Love Nr. 104 af 14de Maj 11)00 samt Adg. af 15de s. M. — som i det hele 
er taget til Forbillede for de her foreslaaede Bestemmelser, anser man det for nød- 
vendigt at fastsætte Kegler, dels gældende for Skibe i Almindelighed, jfr. fornævnte Be- 
kendtgørelses første Afsnit og nærværende Lovforslags Afsnit I. og III., dels overfor 
bkUfe, der af scerlige Grunde anses for smittefarlige^ jfr. særlig Bekendtgørelsens andet 
Afsnit og dette Forslags Afsnit IV. 

I førstmmmte Henseende ere de gældende Regler i Island i Lov om Skibsfart 
og Handel paa Island af 15de April 1854 §§ 2 og 8, jfr. Lov om Forandring af ældre 
Love om Skibsfart og Handel paa Island af 7de November 1879 § 4, samt i Lov af 17de 
December 1875 om Forandring i Forordning om Fremmedes Fiskeri under Island m. v. 
af 12te Februar 1872 og i Strandingslov 14de Januar 1876 § 15 meget ufuldkomne. 
Vel er i disse Love det samme Princip bragt til Anvendelse som i nærværende Lov- 
forslag, nemlig at Kontrollen med Skibe, der uden at frembyde nogen særlig Smitte- 
fare ankomme til Island, udøves derigennem, at det gøres dem til Pligt at anmelde 
deres Ankomst til Myndighederne og at medføre Sundhedspas. Men dette Princip er 
ikke gennemført i tilstrækkeligt Omfang. Særlig er det en Mangel ved den gældende 
Ordning, at Anmeldelsespligten — bortset fra udenrigske Fiskei-skibe, der ifølge for- 
nævnte Lov af 17de December 1875 have at anmelde deres Ankomst, hver Gang de 
ønske Forbindelse med Land — kun er paalagt Skibe kommende fra andre Lande^ 
men derimod ikke, som Formaalet med Paabudet kræver, tillige Fartøjer, der fra et 
anmeldelsespligtigt Skil), som endnu ikke har efterkommet Pligten, har modtaget Per- 
soner eller Gods. Heller ikke i andre Retninger ville efter de nugældende Regler de 
sidstnævnte Fartøjer under almindelige Forhold kunne inddrages under Karantæne- 
lovgivningen; navnlig kan man ikke behandle dem som Skibe, der komme fra Ud- 
landet, uden at være i Besiddelse af Sundhedspas. Dette Hul i Karantænelovgiv- 
ningen, som har muliggjort det i de senere Aar udbredte ganske ukontrollerede og 355 

derfor i sanitær Henseende betænkelige Samkvem fra Kystbeboeres Side med frem- 
mede Fiskerfartøjer, bør udfyldes derved, at man i enhver Henseende behandler Par- 
tøjer, derunder ogsaa Baade, som have nærmere Samkvem med de fra Udlandet kom- 
mende Skibe, paa samme Maade som disse. Ved Definitionen i nærværende Forslags 
§ 1 af „fremmede Skibe" foreslaas derfor de omtalte Fartøjer, som i Søen have mod- 
taget Personer eller Gods fra Skibe fra Udlandet, indbefattede under det nævnte 
Begreb, hvorved de undergives de samme Regler som selve de fra Udlandet ankom- 
mende Skibe, saaledes navnlig efter § 3 Forbudet mod uden for Havne at landsætte 
Personer eller Gods, efter § 7 Anmeldelsespligten og efter § 8 de samme Pligter, som 
paalægges Skibe, der mangle Sundhedspas. 

Paa den anden Side vilde man, hvis Kontrollen med Overholdelsen af disse 
Regler var sikker, ikke behøve at gaa videre, og navnlig ikke behøve at inddrage 
under Karantænelovgivningens Kontrol det Samkvem, som fra Land eller fra inden- 
landske Fartøjer haves med Skibe, der have opfyldt deres Pligter med Hensyn til 
Anmeldelse og Erhvervelse af Sundhedsattest. Naar der her alligevel paa et enkelt 
Omraade, nemlig med Hensyn til udenrigske Fiskerskibe, foreslaas videregaaende 
Regler, idet efter § 1 ethvert Partøj, som i Søen har modtaget Personer eller Gods 
fra udenrigsk Fiskerskib, skal behandles som fremmed Skib, selv om det paagældende 
udenrigske Fiskerskib har erholdt Sundhedsattest i en islandsk Havn, saa skyldes 
dette Hensynet til de særlige Vanskeligheder, der ere forbundne med at holde Øje 
med denne Klasse Skibe — et Hensyn, som tillige har motiveret de i §§ 3 og 4 fore- 
slaaede Undtagelsesbestemmelser for disse Skibe, jfr. nærmere Bemærkningerne til 
disse Paragrafer. 

Naar bortses fra disse særlige Regler om udenrigske Fiskerskibe, foreslaas det 
\ ivrigt at behandle Skibe, der komme fra Kongeriget og Færøerne, ganske paa samme 
Maade som Skibe, der ankomme fra udenrigsk Havn, et Princip, der finder sit Udtryk 
i Lovforslaget deri, at „Udlandet" ifølge § 1 betegner alle andre Lande end Island, 
jfr. ogsaa for Kongeriget den tilsvarende Bestemmelse i Bekg. 14de Maj 1900 § 5. 

Dette Princip er vel ogsaa efter de nugældende Regler anerkendt med Hensyn 
til Anmeldelsespligten, men derimod vil dets Gennemførelse, for saa vidt angaar 
Pligten til at være forsynet med Sundhedspas, medføre en Skærpelse af de gældende 
Regler, idet en saadan Pligt vel allerede kendes i den islandske Lovgivning, men efter 
Loven 15de April 1854 § 8 kun paahviler Handelsskibe, der ankomme fra Udlandet, 
og altsaa hverken Fiskerskibe, hvorfra de saa komme, eller Handelsskibe, der komme fra 
andre Dele af Monarkiet. Ved don kongerigske Lovgivning er det overhovedet ikke paa- 
lagt Skibe, der ankomme til Kongeriget, at medføre Sundhedspas. For Færøerne gælder 
ierimod en saadan Forpligtelse for alle dertil ankommende Skibe, jfr. Bekg. angaaende 
forskellige Bestemmelser vedrørende Karantænevæsenet paa Færøerne af 25de Februar 
IS97, og dens Indførelse i samme Omfang for Island maa efter de herværende Forhold 
5Hi3es for særdeles hensigtsmæssig. At Paabudet ogsaa udstrækkes til Skibe fra Konge- 
riget og Færøerne, kan ikke antages at medføre nogen synderlig Ulempe for Skibsfarten, 
jfr. at der ifølge Bekg. 14de Maj 1900 § 45 i Kongeriget uden Betaling meddeles 
Sundhedspas til Skibe, der af gaa til Island. 

Hvad dernæst angaar de Forholdsregler, som maa træffes overfor SJdbe, som 
])aa særlig Maade frembyde Mulighed for Indførelse af smitsom Sygdomj har man i 
Forslagets Afsnit IV. med den oftnævnte Bekendtgørelse af 14de Maj 1900 som For- 
billede foreslaaet en Udvidelse og Fuldstændiggørelse af de nugældende Bestemmelser, 
der indeholdes i Lov om Foranstaltninger til at forhindre Børnekoppers, den asiatiske 
Koleras og andre smitsomme Sygdommes Indførelse til Island af 17de December 1875 
med Tillægslove af 24de Oktober 1879 og 18de December 1897. Af de her foreslaaede 356 

Forandringer skal særlig fremhæves, at ifølge Forslagets § 11 bringes de strængere 
Regler til Anvendelse ogsaa overfor Skibe, som uden at komme fra en smittet H&vn 
dog have haft Forbindelse med en saadan, samt overfor Skibe, der i Søen have liaft 
Berøring med et Skib, som kan anses for smittefarligt. Derhos foreslaas ogsaa for- 
skellige Skærpelser i Reglerne om disse Skibes Forbindelse med Land, forinden Under- 
søgelse har fundet Sted. 

Af stor Betydning er selvfølgelig Afgrænsningen af de Sygdomme, mod hvis 
Indførelse der ved de her omhandlede Regler skal skaffes Garantier. En saadan Af- 
grænsning findes ikke i de ovenanførte nugældende Love, ifølge hvilke Foranstalt- 
ningerne skulle bringes til Anvendelse overfor „farlige smitsomme Sygdomme". I nær- 
værende Lovforslags § 1 er derimod opregnet, hvilke Sygdomme, der skulde indbefattes 
herunder, og som foreslaas betegnede som „udenlandske Sygdomme'* (jfr. dog ogsaa 
§ 24), men for øvrigt tilsigtes her i det hele kun en Fiksering, men ikke nogen For- 
andring, af det Omraade, paa hvilket de paagældende Bestemmelser skulle anvendes. 

Man har anset det for nødvendigt at bibeholde Skarlagensfeber og Mæslinger 
blandt de udenlandske Sygdomme, dog saaledes at disse to Sygdomme paa Grund af 
deres stadige Forekomst i de Lande, med hvilke Island staar i Handelsforbindelse, 
behandles efter noget andre og lempeligere Regler end de andre. 

Derimod har man haft afgørende Betænkelighed ved at følge Distriktslæge 
Bjørnsons Forslag om at optage Influenza blandt de udenlandske Sygdomme. Da 
denne Sygdoms Afgrænsning fra andre praktisk er overordentlig vanskelig, og da den 
eller en Sygdom, der kaldes saaledes, meget hyppig forekommer i stor Udbredthed i 
Havnestæder og i Enkelttilfælde paa selve Skibene, vilde dens Medtagelse blandt de 
Sygdomme, der kunne bringe et Skib ind under Forslagets Afsnit IV., virke i højeste 
Grad generende for det almindelige Samkvem. Og foruden det i og for sig uheldige 
heri, vilde derhos denne Omstændighed lettelig føre til, at Loven paa dette Punkt 
ikke vilde blive overholdt, men særlig paa et Lovgivningsomraade som dette maa Re- 
geringen finde det ganske utilraadeligt ved Optagelsen af strænge Regler, hvis hyppige 
Overtrædelse eller Omgaaelse kan forudses, at bidrage til den Opfattelse, at en gen- 
nemført Overholdelse af Loven ikke er noget, hvormed det er Meningen at tage det 
saa nøje. 

Med Hensyn til de i Afsnit IV. indeholdte Bestemmelser skal endnu bemærkes, 
at man ikke har anset det for nødvendigt i Lighed med Bekendtgørelse for Kongeriget 
af 14de Maj 1900, jfr. Anordning af 15de s. M., at opstille særlige Regler for de en- 
kelte Arter af epidemiske Sygdomme, da disse Regler dog paa de allerfleste Punkter 
bør være og for øvrigt ogsaa i Kongeriget ere de samme. 

Med Hensyn til Forslagets enkelte Bestemmelser skal bemærkes følgende: 

Til § 1. 
Efter Distriktslæge Bjørnsons Udkast har man hor optaget Definitioner af 
forskellige Begreber, hvis rette Forstaaelse vil være af sa^rlig Betydning ved Invens 
Anvendelse, og som dels allerede ere omtalte i det fore^aaende, dels for saa vidt en 
nærmere Forklaring ikke er overflødig, ville blive omtalte ved de Steder i Lovforslaget, 
hvor der gøres Brug af dem. 

Til § 2. 
Denne Bestemmelse giver ikke Anledning til yderligere Bemærkninger end de 
foran fremsatte. 357 

Til §§ 3 og 4. 
For at de ved §§ 7 og 8 samt Afsnit IV. paalagte Pligter med Hensyn til 
Anmeldelse, Foreyisaing af Scmdliedspas og andre Foranstaltninger kunne fyldestgøres, 
er det nødvendigt at forbyde Landsætning af Personer og Grods fra „fremmede Skibe^* 
(i den ovenfor angivne Betydning) udenfor Havne, og da Karantænekommissioner 
kun kunne etableres paa autoriserede Handelssteder, hvor der er oprettet fast Handel, 
tages Udtrykket Havn ifølge § 1 i denne indskrænkede Betydning. 

Det har været Genstand for Overvejelse og Forhandling, om man for Sam- 
kvemmet med udenrigske Fiskerskibe skulde foreslaa videregaaende Indskrænkninger. 
I saa Henseende har Distriktslæge Bjomsson foreslaaet, at det ubetinget skal forbydes 
islandske Skibe at modtage Personer og Gods paa eller uden for Søterritoriet fra 
udenlandske Fiskerskibe, selv om disse have erhvervet Sundhedsattest i en islandsk 
Havn. Dette Forslag, som er overensstemmende med den af Altinget i 1899 vedtagne 
Forbudsbestemmelse i Forslaget som Tillæg til Trawlloven af 6te Aphl 1898, kun med 
den Udvidelse, at det ikke blot gælder Samkvem med Trawlere, men med alle uden* 
landske Fiskerskibe, begrundes i Særdeleshed ved en Henvisning til den større Smitte« 
fare, som antages at være forbunden med Samkvemmet med de nævnte Skibe dels 
paa Grund af de som oftest daarlige hygiejniske Forhold paa disse, dels paa Grund 
af Vanskeligheden ved at kontrollere, om ikke Fiskerskibet efter at have erhvervet 
Sundhedsattest har haft direkte eller indirekte Forbindelse med Udlandet. 

Begeringen erkender, at disse Hensyn gøre det ønskeligt at have særlig strænge 
Regler for Fiskerskibe, og dette er for saa vidt allerede anerkendt i den gældende 
Ret, som Loven 17de December 1875 ubetinget paalægger udenrigske Fiskeirskibe An- 
meldelsespligt, hver Gang de ønske Forbindelse med Land. At gaa saa vidt som til 
&t forbyde alt Samkvem paa Søen med disse Skibe kan man imidlertid hverken anse 
for nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Ikke blot vil et saadant Forbud være vanske- 
ligt at gennemføre og den spredte Haandhævelse derfor f aa et Vilkaarlighedens Præg, 
inen man er ogsaa tilbøjelig til at antage, at et Forbud vilde svække Betydningen af 
de Forskrifter,, som iøvrigt gives til Sikkerhed imod Indbringelsen af smitsomme 
Sygdomme. Naar nemlig ifølge Lovforslagets øvrige Bestemmelser islandske Baade, 
som i Søen modtage Personer eller Gods (derunder ifølge § 1 ogsaa Fangst) fra et 
Skib, som sidst er afgaaet fra Udlandet, herved komme ind under de Bestemmelser, 
der gælde for saadanne Skibe og følgelig ogsaa under det Strafansvar, der er for- 
bundet med disse Bestemmelsers Overholdelse, vil der heri r- skønt beller ikke Haand- 
hævelsen af disse Bestemmelser bliver let — ikke alene indeholdes et naturligere og 
lige saa tilstrækkeligt Værn mod Smittefaren som i et ligefremt Forbud mod Sam- 
kvem, men dette Værn vil utvivlsomt ved et Forbud som det nævnte blive ikke styrket 
mea svækket, for saa vidt som det med Sikkerhed kan forudsiges^ at Bestemmelserne 
om Landgang og Anmeldelse ikke ville blive overholdte af den Baad, som har over- 
ttaadt et saadant Forbud. 

Naar der saaledes i sanitær Henseende intet vil vindes ved en Forbudsbestem- 
melse som den omhandlede, maa Betænkelighederne ved de Indskrænkninger i det 
frie Samkvem, som Bestemmelsen vilde medføre, faa forøget Vægt. Man har i saa 
Henseende ikke blot for Øje de Indvendinger, som internationalt kunde rejses mod en 
saa rigoristisk Indskrænkning i det almindelige Samkvem, men ogsaa islandske In- 
teresser vilde kunne lide under Forbudet. Dette vilde jo nemlig ikke alene ramme 
det Samkvem, som man for Tiden, ogsaa af andre Hensyn end de sanitære, linder 
forkasteligt, nemlig Forbindelsen med fremmede Trawlfartøjer, men det vilde over^ 
hovedet, hvis der ikke skulde ses igennem Fingre med en mangelfuld Overholdelse, 

kunne utilbørligt hæmme eller endog afskære enhver, mulig meget fordelagtig Sam- 

52 358 

virken med Udlændinges Fiskeri, med hvilken der ikke var forbunden nogen som helst 
Mislighed. 

Medens man af disse Grunde ikke har kunnet finde det rigtigt, end ikke som 
begrænset til udenri^^A^ Fiskerskibe at optage en saadan Forbudsbestemmelse, bar man dog 
som sagt fundet Grund til overfor udenrigske Fiskerfartøjer at foreslaa enkelte særlige 
Regler, navnlig under Hensyn til, at det som allerede i det foregaaende berørt ved 
disse Fartøjer ikke lader sig gøre at opretholde en Sondring mellem dem, deT h&ve 
erhvervet Sundhedsattest i en islandsk Havn, og dem, der ikke have det og derfor 
endnu maa henregnes til fremmede Skibe. Paa Grund af Forholdene maa der for 
disse Fartøjers Vedkommende regnes med et hyppigt Samkvem i Søen med fremmede 
Skibe og — særlig for Trawleres Vedkommende — med en hyppig Forbindelse ncied 
Udlandet, som det ikke er let at have Bede paa, og hvormed man navnlig ikke kan 
forlange, at der af Kystbefolkningen skal haves Indseende. Som Følge heraf fore- 
slaas det dels under Begrebet „fremmed Skib'^ at indbefatte ethvert Fartøj, som i Søen 
har modtaget Personer eller Gods fra et udenrigsk Fiskerskib, dels i § 3 at forbyde 
disse Skibe udenfor Havn at landsætte Personer eller Gods, dels endelig i § 4 at for- 
byde unødigt Samkvem med Personer, der udenfor Havnene gaa i Land fra uden- 
rigske Fiskerskibe, saaledes at alle disse Regler gælde, selv om det paagældende 
Fiskerskib maatte have erhvervet Sundhedsattest paa Island. 

Til § 5. 
De her foreslaaede Bestemmelser give ikke Anledning til særlige Be- 
mærkninger. 

Til § 6. 
Medens Loven af 17de December 1875, [§ 5, jfr. Lov af 18de December 1897, 
kun kræver, at der saa ofte, og saa længe det anses fornødent, i de der nævnte Køb- 
stæder og Handelssteder skal haves passende Lokaler paa rede Haand til Modtagelsen 
af koppesyge og kolerasyge, har Distriktslæge Bjømsson stærkt fremhævet Nødven- 
digheden af, at der tilvejebringes faste Karantænehuse. Af Hensyn til Bekostningen 
ved Indretningen af saadanne, der formenes at burde bekostes af Landskassen, jfr. 
§ 26, foreslaas det at indskrænke deres Antal til 4. Porslag om den til Tilvejebringelsen 
og Udstyringen af saadanne Karantænehuse nødvendige Bevilling ville blive stillede paa 
det Forslag til Tillægsbevilling for 1902 og 1903, der i indeværende Samling vil 
blive forelagt Altinget. 

Til § 7. 
Ved denne Paragraf foreskrives den ovenfor omtalte almindelige Anmeldelses- 
pligt, jfr. den tilsvarende Bestemmelse for Kongeriget i Bekg. 14de Maj 1900 § 1. 

Til § 8. 
Det er ikke fundet nødvendigt her at give nogen særlig Bestemmelse om, hvad 
der skal forstaas ved „smitsom Sygdom", idet man i saa Henseende henholder sig 
til den almindelige Opfattelse, jfr. ogsaa Lov af 31te Januar 1896 om Foranstaltninger 
mod Udbredelse af smitsomme Sygdomme. 

Til § 9. 
Denne Bestemmelse svarer til den for Kongeriget gældende i Bekg. af 14de 
Maj 1900 § 3 indeholdte flegel. 359 Til § 10. 

De her foreslaaede Bestemmelser hvile paa samme Princip^ som er bragt til 
Anvendelse ved Loven 17de December 1875 § 1. og som ligeledes er fulgt i Konge- 
rigety jfr. Bekendtgørelse af 14de Maj 1900 § 12. I Overensstemmelse med den i 
Kongeriget gældende Eegel foreslaas det, at Bekendtgørelsen kun skal omfatte det 
Sted, hvor Sygdommen forekommer, samt tilstødende Steder i det Omfang, som Om- 
stændighederne paakalde, for saa vidt fornødne Foranstaltninger mod dens Udbredelse 
fra det smittede Sted ikke skønnes at være trufne. 

Da Mæslinger og Skarlagensfeber til Stadighed forekommer i de Lande, med 
hvilke Island har Forbindelse, kan man ikke anvende Reglen om Bekendtgørelse af 
Sygdommens Forekomst med Hensyn til disse (jfr. dog § 24), men maa i Almindelig- 
hed indskrænke sig til at søge Garantier mod deres Indførelse i de i § 11 nævnte 
Tilfælde, i hvilken Henseende bemærkes, at Sundhedspas efter de sædvanlig fulgte 
Begler kun indeholde Bemærkninger om disse Sygdommes Forekomst, naar de optræde 
særlig udbredt og ondartet. 

Til § 11. 
De her foreslaaede Regler svare til § 13 i Bekendtgørelse 14de Maj 1900. Til § 12. 
Ifølge Lov 17de December 1875 § 1 skulle alle Skibe, der ere pligtige at føre 
Karantæneflag, henvises til en af de særlig nævnte Havne, hvor Karantænelokaler og 
det fornødne Lægetilsyn forudsættes at kunne være tilrede. Overensstemmende med 
Distriktslæge Bjømssons Forslag har man — tildels under Hensyn til det stærkt 
forøgede Antal af Distriktslæger — ment at kunne indskrænke Forpligtelsen til først 
at anløbe en af Landets Købstæder til Tilfælde, hvor der er en nærliggende Mulighed 
for, at et Karantænelokale maa tages i Brug, nemlig naar der paa selve Skibet er 
optraadt en udenlandsk Sygdom. Derimod maa man anse det for at være unødven- 
dig strængt som af Distriktslæge Bjømsson foreslaaet at paabyde Anløben af en Køb- 
stad, alene fordi der er forbudt Gods om Bord paa Skibet. TU § 13. 
De her foreslaaede Bestemmelser ere i det væsentlige overensstemmende med 
§ 14 i den kongerigske Bekendtgørelse 14de Maj 1900. Til §§ 14—16. 

Medens man med Hensyn til de lægevidenskabelige Erfaringer, som danne 
Udgangspunktet for de i disse Paragrafer omhandlede Tidsfrister for Eftersyn, Iso- 
lering m. V., kan henvise til Distriktslæge Bjømssons Bemærkninger til det af ham 
udarbejdede Udkast, skal man om de her foreslaaede Regler i øvrigt bemærke følgende : 

De Foranstaltninger, der maa træffes over for Skibe, som ere pligtige at føre 
Karantæneflag, blive selvfølgelig forskellige, eftersom udenlandsk Sygdom ikke er 
optraadt paa Skibet, eller den er forekommen, men ophørt, eller den endnu forefindes ved 
Skibets Ankomst til en islandsk Havn. Om hvert af disse Tilfælde gives derfor sær- 
lige Regler, henholdsvis i §§14, 15 og 16, ved hvis Affattelse de tilsvarende for Konge- 
riget givne Bestemmelser i Bekendtgørelse 14de Maj 1900 §§ 15, 16 og 17, jfr. Anord* 560 

ning af 15de Maj 1900 §§ 1 og 5, i det væsentlige ere lagte til Grund, dog at der 
paa enkelte Punkter er foreslaaet strængere Regler. 

De af Distriktslæge Bjømsson foreslaaede yderligere meget vidtgaaende Skær- 
pelser af de tilsvarende i Kongeriget gældende Regler har man ikke kunnet tiltræde. 
Naar der saaledes af ham foreslaas, at i de i § 14 omhandlede Tilfælde — hvor uden- 
landsk Sygdom ikke er optraadt paa Skibet — en egentlig Karantæne af Skibet skal 
iværksættes, naaf der ikke er forløbet 14 Dage, siden Skibet havde Samkvem med et 
Sted, hvor en udenlandsk Sygdom optræder, maa man finde en saadan Regel 
alt for vidtgaaende og byrdefuld for det almindelige Samkvem. Naar Paabudet som 
foreslaaet skulde omfatte ogsaa Mæslinger og Skarlagensfeber, vilde man, da disse 
Sygdomme jævnlig optræde epidemisk i norske og skotske Havne og paa Færøerne, 
meget ofte blive nødt til at iværksætte flere Dages Karantæne over for Skibe, der 
ankomme fra disse Steder, uagtet ingen Sygdom var optraadt paa selve Skibet. I 
Forhold til de Garantier, der opnaas, vilde et saadant Baand paa det almindelige 
Samkvem sikkert findes utaaleligt, saa meget mere som man herefter paa Island vilde 
faa strængere Regler om Mæslinger og Skarlagensfeber, end man i andre Lande 
har med Hensyn til Sygdomme som Pest og Kolera. Men selv bortset fråde to først 
nævnte Sygdomme, indses ikke Nødvendigheden af paa Island paa dette Punkt at 
træffe væsentlig strængere Forholdsregler end dem, der i andre Lande anses for til- 
strækkelige til Sikring imod epidemiske Sygdommes Indførelse. I de i § 14 omhand- 
lede Tilfælde foreslaas det derfor aldrig at anvende Karantæne, men alene at etablere 
et Eftersyn af de med Skibet ankomne, saavel af Besætningen om Bord som af Pas- 
sagerer og andre, der maatte gaa i Land, saaledes at den Tid, Eftersynet skal vare, 
med Hensyntagen til Inkubationstidens Længde og det smittede Steds Afstand fra 
Island fastsættes af Ministeriet i den paagældende Bekendtgørelse om Sygdommens 
Optræden (jfr. § 10). Eftersyn foreslaas det derhos kun at paalægge, naar Talen er 
om Pest, asiatisk Kolera og gul Feber. Det ses ikke, hvorfor et Eftersyn som det 
her omhandlede ikke lige saa vel skulde kunne iværksættes i Island som andetsteds, 
selvfølgelig med den Indskrænkning i de paagældendes Frihed, som følger af, at de 
i Eftersynstiden kun maa opholde sig paa Steder, hvor der findes en Læge, der kan 
fSretage Eftersynet. 

Af samme Grunde er der heller ikke med Hensyn til de i § 15 omhandlede 
Tilfælde paabudt Karantæne. Derimod foreskrives her ubetinget Eftersyn i en vis 
Tid, naar Talen er om Pest, Kolera eller gul Feber, hvorhos der, naar Talen er om 
en af de andre udenlandske Sygdomme, hjemles Adgang for Karantænekommissioneme 
til at foreskrive et saadant i en efter Sygdommens Art fastsat Tid, dog ikke ud over 
14 Dage efter Skibets Ankomst. 

I de Tilfælde, der omhandles i § 16, foreslaas der i Overensstemmelse med 
Distriktslæge Bjømssons Udkast, foruden de nødvendige Foranstaltninger med Hensyn 
til syge og døde og til Skibets Desinfektion etableret en fuldstændig Isolering i en vis 
Tid af saavel Skibets Besætning som Passagererne, naar Tale er om Pest, Kolera eller 
gul Feber, og Eftersyn efter Karantænekoramissionens Bestemmelse, naar Talen er om 
en af de andre udenlandske Sygdomme. 

Nærmere Regler om Eftersyn i Land af Personer fra de i disse Paragrafer 
omhandlede Skibe ville ifølge Lovforslagets § 22 blive at udstede af Ministeren for 
Island. 

Regler om Isolering af Personer, der ere angrebne af en udenlandsk Sygdom, 
og som i Henhold til § 16 anbringes i et Karantænelokale, ville blive optagne i det i 
§ 5 nævnte Reglement for Karantænekommissioneme. \ 361 

Til §§ 17 og 18. 
Disse Bestemmelser ere overensstemmende med de i den kongerigske Bekg. 
14de Maj 1900 §§ 18 og 19 indeholdte. 

Til §§ 19 og 20. 
De her foreslaaede Regler give ikke Anledning til særlige Bemærkninger. 

Til § 21. 
Medens man anser det for . hensigtsmæssigst at overlade Karantænekommis- 
sioneme — saa vidt mulig i Overensstemmelse med de for andre Tilfælde givne For- 
skrifter — at tage Bestemmelse om de Foranstaltninger, der blive at træffe i Stran- 
dingstilfælde, er her i Lighed med Bekg. 14dc Maj 1900 § 35 indsat en særlig Regel 
for det Tilfælde, at et P'artøj eller Gods, som mistænkes for at være pestsmittet, ind- 
driver paa Forstranden. 

Til § 22. 
Med Hensyn til denne Bestemmelse henvises til det til §§ 14 — 16 bemærkede. 

Til § 23. 
Medens den kongerigske Bekg. 14de Maj 1900 i §§ 24 og 38 opregner deGen- 
stande, hvis Indførsel fra Steder, hvor der efter en udgaaet Bekendtgørelse optræder 
epidemiske Sygdomme, af Hensyn til Smittefaren kan forbydes, foreslaas det her at 
lade Ministeriet ved Udstedelsen af selve den paagældende Bekendtgørelse afgøre, 
hvilke Genstande Forbudet skal omfatte, idet Opfattelsen af, hvilke Genstande der ere 
særlig smittebærende, som af Distriktslæge Bjømsson fremhævet, i Tidens Løb under- 
gaar Forandringer, hvorhos Indførselsforbudet ogsaa tildels maa rette sig efter Syg- 
dommens Art. 

Til § 24. 
Disse Bestemmelser, der tildels have deres Forbillede i den kongerigske Bekg. 
14de Maj 1900 § 25, 2det Stk., behøve formentlig ingen nærmere Forklaring. 

Til § 25. 

Den i Paragrafens 1ste Punktum indeholdte Regel er overensstemmende med 
Lov 17de December 1875 § 6, 1ste Punktum, jfr. ogsaa Bekg. 14de Maj 1900 § 41. 

Med Hensyn til de Lægerne tilkommende Diæter og Rejsegodtgørelser er det 
fundet naturligst at bringe de samme Regler til Anvendelse, som ere givne i Lov om 
Omordning af Lægedistrikteme af 13de Oktober 1899 § 6. 

Til § 26. 

Med Hensyn til Spørgsmaalet om Karantænelokalers Tilvejebringelse kan hen- 
vises til de til § 6 fremsatte Bemærkninger. 

De her foreslaaede Bestemmelser ere iøvrigt i alt væsentligt overensstemmende 
med de i den kongerigske Bekg. 14de Maj 1900 §42 indeholdte. At de i større Om- 
fang end de nugældende Regler, jfr. Lov 17de December 1875 §6, ville paaføre Lands- 
kassen Udgifter, er formentlig uundgaaeligt. Dog har man anset det for naturligt at 
lade udenrigske Fiskerskibe, hvis Tilstedeværelse ved Island i Almindelighed ikke er 
af økonomisk Interesse for Landet, selv afholde alle de Udgifter, som ellers paahvile 
Landskassen. n,^ M^. ;>> . •r p «|»' T:: I il. 7;; tt 2f> ^z sr.'. 

tf 

1/